Kurumsal değerlendirme iÇİn büTÜnsel yaklaşIMYüklə 491 b.
tarix14.02.2018
ölçüsü491 b.
#42768


KURUMSAL DEĞERLENDİRME İÇİN BÜTÜNSEL YAKLAŞIM


Yükseköğretimde Kalite Evrimine Paralel Olarak Değerlendirme Yöntemleri de Gelişmekte

 • Tüm Paydaşların Memnuniyetlerini İzleme; Stratejik Performans Yönetimi

 • Akreditasyon, Progr. Amaçları, Öğrenim Çıktıları, Mezunlar

 • Girdi Kontrol, Sınavlar, Tezler, Yayınlar vb.Kurumsal Değerlendirme Nedir ?

 • Bir kurumun, yönetimsel ve işlevsel yaklaşımları ile paydaşlarının beklentilerine yönelik ulaştığı sonuçların “bir yönetim modeliyle” incelenip;

  • Kapsamlı
  • Sistematik
  • Düzenli
 • olarak gözden geçirildiği sürece: “Kurumsal Değerlendirme” süreci denir.Kurumsal Değerlendirme Ne Amaçla Kullanılır ?

 • Özdeğerlendirme veya Dış Değerlendirmelerde kullanılan bir ölçüm aracı

 • Kurumların gelişim yolculuklarında yol gösterici bir kılavuz

 • Ödül, belgelendirme vb. süreçlerde, kurumların performansını belirlemeye yarayan bir ölçüt

 • Kurumlararası Kıyaslama olanağı sağlarÜlkemizde YÖ Alanında Tanınan Kurumsal Değerlendirme Modelleri

 • EUA - European University Association (1994) Kurumsal Değerlendirme Programı – 36 Ülkeden 150 Üniversite - 12 Türk

 • EFQM - European Foundation for Quality Management (1997) - Mükemmellik Modeli – 11 Ülkeden 21 Eğitim Kurumu – 1 Türk

 • YÖDEK - Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (2006) – Tüm Yükseköğretim kurumlarıEUA - Kurumsal Değerlendirme Programı

 • 4 Ana Kriter :

  • Kurum Ne Yapmak İstiyor? (Değerler, Misyon)
  • Kurum Nasıl Çalışıyor? (Liderlik, Süreçler, Karar Mekanizmaları)
  • Kurum İyi Çalıştığını Nasıl Anlıyor? (Kalite İzleme ve Geliştirme)
  • Kurum Değişime Açık mı? (Harici/dahili Değişim İhtiyaçları)
 • Kısmen bütünsel; Akademik bakış açısı ağırlıklı

 • Subjektif değerlendirme; deneyimli değerlendiriciler ön planda;

 • Yerel, yöresel kültüre uzak değerlendiriciler

 • Dış Değerlendirme aracı; Özdeğerlendirmeye uygun değil

 • Yaklaşık bir yıllık süreç; yüksek maliyet + Takip ziyaretleri

 • Ödül / Sertifikasyona uygun değilEUA - Kurumsal Değerlendirme Programından Yararlananlar

 • Bugüne kadar bu değerlendirme programından yararlanan üniversitelerimiz:

  • Ankara Üniversitesi
  • Atatürk Üniversitesi
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • Çukurova Üniversitesi
  • Erciyes Üniversitesi
  • Istanbul Teknik Üniversitesi
  • Kocaeli Üniversitesi
  • Marmara Üniversitesi
  • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
  • Selçuk Üniversitesi
  • Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Uludağ Üniversitesi


YÖDEK - Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

 • 10 Ana – 130 Alt Kriter : - Girdiler - İdari / Destek - Kurumsal Nitelikler - Yönetsel (Yapısal) - Eğitim-Öğretim - Yönetsel (Davranışsal) - Araştırma-Geliştirme - Çıktılar / Sonuçlar - Uygulama-Hizmet - Misyonunu Başarma

 • Bütünsel; Katılımcı; Şeffaf ; Örnek Uygulama Paylaşımı

 • Mevcut durum / Son bir yıl odaklı değerlendirme

 • Daha çok yeterlilik değerlendirme

 • Değerlendirme metodu kanaata dayalı (1-5 Skala)

 • Özdeğerlendirme aracı; Dış Değerlendirmeye uygun değil

 • Kurum içi Değerlendirici yetişmesine imkan sağlıyor

 • En fazla 1,5 - 2 ayda tamamlanabiliyor; sıfır ek maliyet

 • Ödül / Sertifikasyona uygun değilEFQM - Mükemmellik ModeliEFQM - Mükemmellik Modeli

 • 9 Ana – 32 Alt Kriter : - Girdiler  Sonuçlar (dengesi) - Paydaşlar (dengesi) - Yenilikçilik ve Öğrenme odaklı

 • Bütünsel; Katılımcı; Şeffaf

 • Karşılaştırma ve Kıyaslama odaklı

 • Son 3-5 yıl kapsamlı; çok boyutlu ve objektif değerlendirme (RADAR metodolojisi)

 • Daha çok “etkinlik” değerlendirmesi

 • Hem Dış Değerlendirmeye uygun; hem de etkin bir Özdeğerlendirme aracı

 • Yerel, yöresel kültüre uyum sağlayacak değerlendiriciler

 • Kurum içi Değerlendirici yetişmesine imkan sağlıyor

 • En fazla 2 ayda tamamlanabiliyor; sıfır ek maliyet

 • Ödül / Sertifikasyona uygunModelin Ülkemizde Kullanımı (KalDer)

 • Ulusal Kalite Hareketi Kapsamında: Özdeğerlendirme

 • Ulusal Kalite Ödülü

 • Yerel Ödül Programları

 • Mükemmellik Aşamaları: Yetkinlik Sertifikası

 • Dış Değerlendirme Hizmetleri (*)EFQM - Mükemmellik Modeli

 • Dünyadaki Kalite Ödülleri :

 • Deming Ödülü (Japonya) 1951

 • Malcolm Baldrige Kalite Ödülü (ABD) 1988

 • Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) 1992

 • Ulusal Kalite Ödülü (TÜSİAD-KalDer) 1993

EFQM Ödül Sürecine Katılan Eğitim Kurumları

 • Avrupa’da Ödül’e başvuran 21 Aday olmuş, bunlardan 10’u ödüllendirilmiştir.

 • The Danish Leadership Institute (DK) 1999-Award

 • Foxdenton School and Integrated Nursery (UK) 2000-Prize

 • Marmara University – Faculty of Engineering (TR) 2000-Finalist

 • St Mary’s College Northern Ireland (UK) 2001-Award

 • City Technology College, Kinghurst (UK) 2001-Finalist

 • Runshaw College (UK) 2003-Award

 • Begonaspi Ikastola (SPAIN) 2003-Finalist

 • Kossuth Lajos Secondary Grammar School (HUNGARY) 2003-Finalist

 • Colegio Ursulinas –Vitoria (SPAIN) 2004-Prize

 • Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa (SPAIN) 2004-FinalistUlusal Ödül Sürecinde Başarılı Eğitim Kurumlarımız

 • Ödül sürecine 2000 yılından bugüne kadar 35 Kurum başvurmuş, 2’si Başarı Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

 • İstanbul, Kadıköy Anadolu Lisesi (2003)

 • Eskişehir, Şehit Ali Gaffar İlköğretim Okulu (2005)

 • Ayrıca Mükemmellik Aşamaları dalında,

 • Sakarya Üniversitesi (2006)

EFQM - Değerlendirme Sonucunda Kurumun..

 • Kuvvetli Yönleri

 • İyileşmeye Açık Alanları net olarak belirlenir,

 • İyileştirme Ekipleri kurulur,

 • İyileştirme Planları yapılır,

 • Uygulamalar izlenir, raporlanır,

 • Sonuçlar değerlendirilir,

 • Gerekirse Strateji ve Planlar Gözden GeçirilirEFQM - Değerlendirme Sürecinin > Kritik Başarı Faktörleri

 • Seçilen Değerlendirme yönteminin kurumun kültürüne uyum göstermesi,

 • Değerlendiricilerin eğitilmesi,

 • İyileştirme planları tasarlanırken kuruluşun olanakları ve beklentilerine uygun öncelikler belirlenmesi,

 • Kurum liderlerinin süreci tam olarak anlamaları, benimsemeleri, sahiplenmeleri ve olabildiğince sürecin içinde yer almaları,

 • Sürecin etkinliğinin gözden geçirilmesi,

 • Sürecin her yıl tekrarlanmasıYÖDEK ile uyumu  EFQM (1. Girdiler)

 • İnsan Kaynakları ve Öğrenci niteliğinde beklenen düzey;

 • Mali kaynakların yeterliliği

 • Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği;

 • Hizmet ve olanakların yeterliliği;

 • İlişkiler:

  • Sanayi, Toplum ve Kamu ile ilişkilerin yeterliliği;
  • Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği;
  • Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği;
  • Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği;
  • Ulusal YÖ kurumlarıyla ilişkilerin yeterliliği;
  • Uluslararası YÖ kurumlarıyla ilişkilerin yeterliliği.


YÖDEK ile uyumu  EFQM (2. Kurumsal Nitelikler)

 • Çalışan Nitelikleri:

  • Çalışan sayıları
  • Çalışanların yaş ortalamaları
  • Çalışanların kadınerkek dağılımı
  • Çalışanların kıdem ortalamaları
  • Akademik pesonelin ortalama ünvan düzeyi;
  • İdari personelin eğitim düzeyi;
 • Akademik Nitelikler:

  • Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği;
  • Öğrenci sayıları yeterliliği;
  • Akademik Personel sayıları yeterliliği;
  • Akad. birimlerin ve programların sayıları ve yeterliliği;
 • Altyapısal Nitelikler:

  • Kampus alanı (kapalı/açık)
  • Topl. kapalı alan (Eğitim-öğrtm / Sosyal ve diğer hizmet alanları.


YÖDEK ile uyumu  EFQM (3. Eğitim-Öğretim)

 • Programlar:

  • Paydaş ihtiyaçlarına uygunluğu;
  • Eğitim hedeflerinin yeterliliği;
  • Kapsamı ve nitelikleri (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu)
  • Anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı;
  • Bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği;
  • Çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği;
  • Kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği;
  • Diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği;
  • İlgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumdaki yeterlilik;
 • Öğrencilere sunulan destek hizmetleri:

  • Rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği;
  • Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;
  • Öğr. Değerl. araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği;
  • Yeni öğrencileri programlara hazırlama uygulamalarının yeterliliği;
  • Eğitsel destek hizmetlerinin (Dil, IT teknolojileri vb.) yeterliliği;


YÖDEK ile uyumu  EFQM (4. Araştırma-Geliştirme)

 • Çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;

 • Paydaşlarla kurulan ilişkilerin yeterliliği;

 • Olanak ve kaynakların yeterliliği;

 • Çalışmalarının yeterliliği; bütünlüğü ve devamlılığı

 • Önceliklerin belirginliği; kurumun önceliklerine uygunluğu

 • Çalışmalarının disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterlilik;

 • Uluslararası boyutun yeterliliği;

 • Özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;

 • Eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;

 • Sonuçlarının duyurulması ve paylaşılmasının yeterliliği;

 • Hedefleri / Hedeflere ulaşıp-ulaşmadığı

 • Sonuçların topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik;

 • Sonuçların kuruma/birime faydaya dönüşmesindeki yeterlilik.YÖDEK ile uyumu  EFQM (5. Uygulama ve Hizmet Süreçleri)

 • Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin paydaş ihtiyaçlarına uygunluğu/Paydaşlarla işbirliği

 • Olanak ve kaynaklarının yeterliliği

 • Faaliyetlerin düzeylerinin yeterliliği

 • Öncelikleri belirginliği

 • Faaliyetlerin disiplinlerararası yapılabilmesindeki yeterliliği

 • Uluslararası faaliyetlerin yeterliliği

 • Özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği

 • Eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme bütünlüğü/işbirliği

 • Sonuçların duyurulması ve paylaşılmasının yeterliliği

 • Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliliği

 • Toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği

 • Topluma sanatsal, kültürel ve sportif katkının yeterliliği

 • Faaliyetlerin tolıma faydaya dönüşmesi

 • Faaliyetlerin Kuruma faydaya dönüşmesi

 • Faaliyetlerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığıYÖDEK ile uyumu  EFQM (6. İdari Süreçler ve Destek Süreçleri)

 • Öğrenci Çalışan Ortak

 • Tanıtım ● Personel İşleri ● Temizlik

 • Öğrenci kayıt-kabul vb. ● Ulaşım

 • Öğrenci Kulüpleri/Öğrenci Konseyi ● Yemek

 • Yurtlar ● Spor

 • Kariyer/Staj ● Sağlık

 • Burs ● Kütüphane

 • Uluslararası Değişim ● Yapı/Çevre

 • ● Teknik Destek

 • ● Bilgi Teknolojisi

 • ● Hukuk

 • ● Basın, KültürYÖDEK ile uyumu  EFQM (7. Yönetsel (Yapısal) Özellikler)

 • Organizasyon yapısı

 • Görev ve sorumluluklarının tanımlarının açıklığı

 • Görev yetkilerinin yeterliliği

 • Stratejilerin varlığı ve yeterliliği

 • Karar verme süreçlerinin yeterliliği

 • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulama ve hizmet süreçlerindeki etik standartların yeterliliği

 • Stratejik planlama ve izleme

 • İş süreçlerinin yeterliliği

 • Kalite geliştirme

 • Bilgi teknolojileri yönetimi

 • İnsan kaynakları yönetimi

 • Finansal kaynakların yönetimi

 • Öğrenci katılımıYÖDEK ile uyumu  EFQM (8. Yönetsel Özellikler)

 • Öğrenci memnuniyeti

 • Çalışan (idari ve akademik) memnuniyeti

 • Çalışanlar arasındaki işbirliği ortamının yeterliliği

 • İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği

 • Ortak kültür ve değerlerin paylaşımı

 • Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği

 • Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği

 • Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği

 • İdari personel özelliklerinin yeterliliğiYÖDEK ile uyumu  EFQM (9. Çıktılar/Sonuçlar)

 • Öğrencilerle ilgili sonuçlar

 • Araştırma-geliştirme ile ilgili sonuçlar

 • Uygulama- ve hizmet faaliyetleriyle ilgili sonuçlar

 • Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmeler

 • Yönetsel faaliyetlerle ilgili sonuçlar

 • İdari faaliyetlerle ilgili sorunlar

 • Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçlarYÖDEK ile uyumu  EFQM (10. Yükseköğrenim misyonunu başarma)

 • Tüm faaliyetler ve bunların sonuçlarının

 • Evrensel misyona uygunluğu

 • Ulusal misyona uygunluğu

 • Kendi misyona uygunluğuModelleri Tekrar Karşılaştırırsak ..EFQM Mükemmellik Modeli > Bütünsel bir Yaklaşım

 • Kurumlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını, objektif kriterlerle ve çok boyutlu gösterebilen,

 • Sadece eksikleri saptamayı değil, uygun çözümleri bulmayı da teşvik eden,

 • Tüm iyileştirme faaliyetlerinin, kurumun strateji ve hedefleri ile ilişkilendirilmesini sağlayan,

 • Kurumda, tüm birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturan,

 • bir değerlendirme aracıdır.EFQM Mükemmellik Modeli > Bütünsel bir Yaklaşım

 • Ayrıca ..

 • Kurum içinde “iyi uygulamalar” saptanabilir ve diğer bölümlere yayılımı sağlanabilir;

 • Türkiye, Avrupa ve dünya ölçeğinde başarılı olan kuruluşlarla, kendi kurumunuzu kıyaslama olanağı sağlar;

 • Ulusal ve Avrupa Kalite Ödül Süreçlerine, Mükemmellik Aşamalarına başvuruda bulunmadan önce hazır olmanızı sağlar.EFQM Mükemmellik Modeli , Kurumsal Değerlendirmenin Yanısıra..

 • Sektör ve büyüklük gözetmeksizin

 • Kar amacı güden/gütmeyen her tür

 • Kurum/Kuruluşa,

 • Tüm Paydaşları için

 • Başarılı sonuçlar

 • Alabilme ve sürdürebilme

 • Yeteneğini oluşturması ve geliştirmesi için,

 • BÜTÜNSEL BİR YÖNETİM ANLAYIŞI sunmaktadır.TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 • Planlı yönetilen kalite iyileştirme süreçleriyle kurumun performansının sürekli olarak gelişmesini sağlayan,

 • katılımcı bir yaklaşımla; kalite, hizmet ve yenilik yaratan, paydaş odaklı, stratejik ve sistematik bir yönetim anlayışıdır.Dileğim ..

 • Yükseköğretim kurumlarımızın EFQM Mükemmellik Modeli ’ni

 • hem,

 • Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ’ nin işaret ettiği:

  • Özdeğerlendirme (ve/veya)
  • Dış Değerlendirme aracı olarak,
 • hem de:

  • “Bütünsel bir Yönetim Aracı” olarak kullanmalarıdır.


Yüklə 491 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin