T. C. Samandağ kaymakamliği ataköY İlkokulu 2015–2019 stratejik plani

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 367.65 Kb.
səhifə5/5
tarix14.08.2018
ölçüsü367.65 Kb.
1   2   3   4   5
FIRSATLARIMIZ

1-Okulun genelde yürüme mesafesinde olması.

2-Velilerin gelir düzeyinin normal olması.

3-Velilerin eğitimin önemine inanması.

4-Köy halkının teknolojiyi yakından takip etme eğilimi

5-Çevre okul ve beldeler ile olan iyi ilişkiler.

7-Bilgisayar ile interneti etkili kullanan öğretmen sayısının fazla olması

8- Okulumuz tecrübeli, birikimli, çalışkan, üretken, ileri görüşlü, atak, dinamik, yönetici ve öğretmen kadrosuna sahip olmasının yanında çevresindeki tüm kurum ve kuruluşlar ile iç içe geçmiş okul mekanizması ile velilerimizin bizlere desteği en büyük fırsatımız olarak ortaya çıkmaktadır.  

9- Öğretmenlerimizin istekli çalışmaları.


TEHDİTLERİMİZ

1- Personel yetersizliği

2-Okulun sağlık kuruluşlarına uzak olması.

3-Okulun güvenlik görevlisinin olmaması.4- Öğrencilerin olumsuz etkilenebileceği ortamların hızlı artması

5-. Televizyon ve internetin olumsuz etkileri
6-Velilerin “doğru ana baba tutumları” konusunda eğitimlerinin yetersizliği
7-Aile içinde teknolojinin kullanılmasındaki yetersizlik

 

 
2.6.4.SORUN ALANLARI


 • Rehber öğretmenimizin olmaması

 • Şebeke suyunun yetersiz olması

 • Öğretmenlerin servisle geliş-gidiş yapıyor olması

 • Elektrik kesintilerinin sık olması

 • Özel eğitime muhtaç bireylerin fazla olması

 • Yerel yönetimlerin sorunların çözümünde yetersiz olması

 • Çevrede sosyal etkinlik faaliyetlerinin az olması

 • Personel yetersizliği
 • Okulun sağlık kuruluşlarına uzak olması.
 • Okulun güvenlik görevlisinin olmaması.
 • Öğrencilerin olumsuz etkilenebileceği ortamların hızlı artması
 • Televizyon ve internetin olumsuz etkileri
 • Velilerin “doğru ana baba tutumları” konusunda eğitimlerinin yetersizliği
 • Aile içinde teknolojinin kullanılmasındaki yetersizlik


GELECEĞE YÖNELİMÖğrencilerimizi ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bir bütün olarak yarınlara hazırlayıp, toplumun geleneksel ve çağdaş değerlerini özümsemiş bireyler olarak kazandırmak için varız.  1. MİSYON  1. VİZYON • KATILIMCI VELİ, GELİŞEN ÖĞRETMEN, ARAŞTIRMACI ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE; SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN DİNAMİK BİR OKUL KÜLTÜRÜNÜ HAYATA GEÇİRMEK.

 • ÖĞRENCİLERİMİZE ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ, BECERİ VE DONANIMI SAĞLAMAK.

 • ÖĞRENCİLERİMİZİ TOPLUMUN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ DEĞERLERİNİ ÖZÜMSEMİŞ BİREYLER OLARAK TOPLUMA KAZANDIRMAK.

 • UYGULAMALARI İLE TOPLUMA ÖRNEK OLMAK VE ÖNDERLİK YAPMAK.

 • TOPLUMUN HER KESİMİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK OKULU ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK.

Öğrencilerimizi ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bir bütün olarak yarınlara hazırlayıp, toplumun geleneksel ve çağdaş değerlerini özümsemiş bireyler olarak kazandırmak için varız.  1. TEMEL DEĞERLER VE İLKELER

İLKELERİMİZ-DEĞERLERİMİZ

 • Sevgi ve Saygıya dayalı bir iletişim ile eğitim veririz.

 • Eğitimin ruhuna uygun bir anlayışı benimseriz

 • Teknolojinin gelişmesine ayak uydurabilecek tarzda araştırmacıyız.

 • Okulumuzda iletişim kanalları herkes için açıktır.

 • Paydaşlarımızın istek ve beklentileri bizim için önemli ve önceliklidir.

 • Çevremizi daha güzel ve kullanışlı hale getirmek öncelikli görevimizdir.

 • Karar mekanizmasının çalıştırılmasında herkesin katılımına önem veririz.

 • Önceliğimiz öğrencilerimize en iyi ve pratik insan modelini kazandırmaktır.

 • Uyguladığımız her faaliyeti ve çalışmaları sürekli sorgulayan, buna göre hareket tarzı belirleyen anlayış içerisindeyiz.

 • İnsan yaşamını bir değer olarak kabul eder ve insan haklarına saygı duyarız. Yeni düşünce fikir ve projelere daima açığız.  1. TEMALAR


EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASITEMASI ÖĞRENCİLERİN OKULA ERİŞMESİ VE TAMAMLAMASI ÜZERİNE HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İÇEREN BİR BÖLÜMDÜR. İÇİNDE BİR ALT BAŞLIK KIRILIMI VARDIR.

1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve TamamlamaTEMA 1: SOSYAL BİREY/SOSYAL ORTAM
  1. Şiddetin önlenmesi

STRATEJİK AMAÇ 1: Sosyal bireyler yetiştirmek

STRATEJİK HEDEF 1.1: Öğrencilere çağın gereklerine uygun sosyal davranışlar kazandırmak.

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 1.1.:

Şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörlerini okuldaki akran ilişkileri ve çevre özelliklerini dikkate alarak belirlemeye çalışacak ve bu faktörleri ve/veya etkilerini en aza indirecek tedbirleri alacaktır. GENELGE 2006/26

Okul/kurumunda şiddet, zorbalık ve saldırganlık içeren davranışların öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, okul-aile, aile-öğrenci arasında kabul edilmeyeceğini kesin ve temel bir anlayış olarak koyacak ve uygulanmasını sağlayacaktır. GENELGE 2006/26

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.1:


2015

Şiddeti %50 azaltmak ve iletişimi arttırmak, Öğrencilerden beklenen davranışları içselleştirmek

2016

Şiddeti %60 azaltmak ve iletişimi arttırmak, Öğrencilerden beklenen davranışları içselleştirmek

2017

Şiddeti %70azaltmak ve iletişimi arttırmak, Öğrencilerden beklenen davranışları içselleştirmek

2018

Şiddeti %80azaltmak ve iletişimi arttırmak, Öğrencilerden beklenen davranışları içselleştirmek

2019

Şiddeti %100 azaltmak ve iletişimi arttırmak, davranışları içselleştirmek

STRATEJİLER

FAALİYET 1.1.1: Sorunların çözümünde iletişimin önemi ve şiddete başvurmamak.

FAALİYET 1.1.2: Kişisel temizliği ve çevre temizliğine önem verme. Haklarını ve sorumluluklarını bilme. Başkaların hak ve sorumluluklarının bilincinde olmak.

FAALİYET 1.1.3:Her öğrencinin en az 1 spor alanıyla ilgilenmesini sağlamak

FAALİYET 1.1.4: Araştırma ve inceleme imkanlarını sağlamak

FAALİYET 1.1.5: Temel ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlamak. (su-ısınma-temizlik-yemek)

FAALİYET 1.1.6:Gerekli tüm eğitim materyallerine ulaşabilmek. (Matematik-Fen ve Teknoloji-Beden eğitimi, Sosyal Bilgiler)

FAALİYET 1.1.7:Kitap okuma kültürünün gelişmesi ve kitaba ulaşabilme(Kütüphane)

FAALİYET 1.1.8:Yardıma ihtiyacı olduğunda başvuracağı yerlerin olması

FAALİYET 1.1.9: Her türlü sosyal etkinliklere katılma imkanı(Halkoyunları-tiyatro-spor takımları-gezi-kurs-yarışma-kulüp)

FAALİYET 1.1.10:Özel eğitime ihtiyacı olanların bu eğitim fırsatından yararlanması
Sorumlu Birim: İlgili Müdür Yardımcısı, Sınıf Öğretmenleri, Sosyal birey/ sosyal ortam ekibi

TEMA 2:EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE BAŞARININ ARTIRILMASI


2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları

STRATEJİK AMAÇ 2:Başarının tesadüf olmadığının içselleştirilmesi

STRATEJİK HEDEF 2.1: Sınıf ve ders olarak öğrenci başarılarını sürekli artırmak

2.1.: ÜST POLİTİKA BELGELERİ

62. Hükümet Programı, 18. Milli Eğitim Şurası, 10. Kalkınma Planı, HBÖ Strateji Belgesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2013-2017), Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi, UNESCO Herkes için eğitim 2015 Hedefleri.

Eğitimin tüm kademelerindeki okullarda kültür ve spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği ortamın iyileştirilmesi. 10.Kalkınma Planı
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.1.:

2015

Başarısızlık oranını %50 azaltmak İlköğretiminin amaçlarının kavratılması, başarıya giden yol, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, 4+4+4 Sisteminin kavratılması, okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespiti ve yetiştirilmesi, kitap okuma alışkanlığı için kitap okumanın özendirilmesi ve ödüllü etkinliklerin, söyleşilerin düzenlenmesi,

2016

Başarısızlık oranını %70 azaltmak İlköğretiminin amaçlarının kavratılması, başarıya giden yol, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, 4+4+4 Sisteminin kavratılması, okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespiti ve yetiştirilmesi, kitap okuma alışkanlığı için kitap okumanın özendirilmesi için ödüllü etkinliklerin, söyleşilerin düzenlenmesi,

2017

Başarısızlık oranını %80 azaltmak İlköğretimini amaçlarının kavratılması, başarıya giden yol, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, 4+4+4 Sisteminin kavratılması, okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespiti ve yetiştirilmesi, kitap okuma alışkanlığı için kitap okumanın özendirilmesi için ödüllü etkinliklerin, söyleşilerin düzenlenmesi,

2018

Başarısızlık oranını %90 azaltmak İlköğretimini amaçlarının kavratılması, başarıya giden yol, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, 4+4+4 Sisteminin kavratılması, okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespiti ve yetiştirilmesi, kitap okuma alışkanlığı için kitap okumanın özendirilmesi için ödüllü etkinliklerin, söyleşilerin düzenlenmesi,

2019

Başarısızlık oranını %100 azaltmak İlköğretimini amaçlarının kavratılması, başarıya giden yol, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, 4+4+4 Sisteminin kavratılması, okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespiti ve yetiştirilmesi, kitap okuma alışkanlığı için kitap okumanın özendirilmesi için ödüllü etkinliklerin, söyleşilerin düzenlenmesi,


STRATEJİLER 2.1.

FAALİYET 2.1.1: Her ders için öğrencilerin mevcut başarılarının sınıf sınıf tespit edilmesi.

FAALİYET 2.1.2: Her sınıf için ders başarı notlarının tespit edilmesi

FAALİYET 2.1.3: Öğrencilere “Zamanı Etkili ve Verimli Kullanma, Plan Yapma Becerilerini” geliştirici çalışmaların okul rehberlik servisince yapılması

FAALİYET 2.1.4:Bütün öğretmenlerin eğitim teknolojisini ve aktif öğrenme yöntemleri kullanarak dersleri işlemeleri.

FAALİYET 2.1.5:Okuma alışkanlığı için kitapların sevdirilmesi

FAALİYET 2.1.6: ‘’Başarısızlık nedenlerini” çok iyi belirleyerek gerekli tedbirleri öğrenci ve sınıf bazında almak.

FAALİYET 2.1.7: Akademik başarısı düşük, devamsızlık sorunu olan, ders içindeki olumsuz tutum ve davranışlarıyla dikkat çeken ( ders dinlemeyen, dersin dinlenilmesine engel olan, ya da çok sessiz ve içe dönük…v.b.)öğrencilere yönelik öğretmen, okul ve veli işbirliği ile gereken eğitsel tedbirleri almak.

FAALİYET 2.1.8: Okulumuzda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ilkeleri paralelinde çalışmalar yaparak olabilecek olumsuzlukları ortaya çıkmadan engellemek.

FAALİYET 2.1.9 Anasınıfları için okul öncesi yaş gruplarında % 100 hedefini 5 yıl boyunca sürdürmek

FAALİYET 2.1.10: Okuldaki devamsızlığı % 0 a indirmek

FAALİYET 2.1.11:Proje başvuru sayılarını ve yarışmalara başvuru artırmak (ab-sodes-bu benim eserim ve diğerleri)Sorumlu Birim: İlgili Müdür Yardımcısı, Sınıf Öğretmenleri, Başarı tesadüf değildir ekibi

TEMA 3:KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ


3.1.Fiziki ve Mali Alt Yapı

STRATEJİK AMAÇ 3: Etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı oluşturmak için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 3.1:Okulun fiziki eksiklerinin tamamlanması, güvenli eğitim ortamı ve fiziki koşulların iyileştirilmesi

2015

Eğitimde teknoloji imkânlarının %50 arttırılması

2016

Eğitimde teknoloji imkânlarının %70 arttırılması

2017

Eğitimde teknoloji imkânlarının %80 arttırılması

2018

Eğitimde teknoloji imkânlarının %90 arttırılması

2019

Eğitimde teknoloji imkânlarının %100 arttırılması


STRATEJİLER 3.1.

FAALİYET 3.1.1:Elektrik kesintisinde gereçlerin arızalanmasının önüne geçilmesi için jeneratör temini

FAALİYET 3.1.2:Elektrik voltaj sorunlarını çözmek ve güçlendirici temin etmek

FAALİYET 3.1.3:2019 yılına kadar tüm sınıflarda akıllı tahta kullanımına geçmek

FAALİYET 3.1.4: Yardımcı personel istihdamını sağlamak
Sorumlu Birim: İlgili Müdür Yardımcısı, Sınıf Öğretmenleri, Başarı tesadüf değildir ekibi
İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Ataköy İlkokulu Okulu Stratejik Planı 2015-2019 yıllarını kapsayan bir dönem için hazırlanmıştır. Planın başarısı için bu dönem içinde yıllık olarak revize edilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme faaliyet alanları çerçevesinde okul birimlerinin hazırlayacağı yıllık raporlarla yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.

Stratejik planın oluşturulacak bir “strateji geliştirme ekibi” tarafından izlenmesi kurumsal bir gereklilik olarak görülmektedir


 1. Ataköy İlkokulu Stratejik Planı 2014/2015-2018/19 döneminde uygulaması, birimlerin “Özdeğerlendirme Kurulları” tarafından sürekli olarak izlenir ve dönemsel olarak raporlanır. “Özdeğerlendirme Kurulları”, birimlerin performans hedeflerini Ekim-Ocak-Mart-Mayıs ayı sonuna kadar ara raporlarla bildirirler. Her yılın Haziran ve Aralık aylarında ise birimler, gerçekleşen performans değerleri ve karşılaşılan sorunları ile gerekli düzeltme önerilerini içeren raporlarını “Okul Strateji Geliştirme, Değerlendirme ve Kalite Ekibine” iletirler. Daha sonra bu raporlar, değerlendirilmek üzere Okul Yönetimine sunulur.

 2. Özdeğerlendirme Kurulları”nın birimler adına hazırladığı Haziran ve Aralık ayı raporlarındaki performans değerleri toplanarak, hedeflenen ve gerçekleşen performans değerleri karşılaştırılır ve her birimin performans grafikleri çizilir.

 3. Birimler tarafından sunulan raporlar ve oluşturulan performans grafikleri, “Okul Strateji Geliştirme, Değerlendirme ve Kalite Ekibince” birleştirilerek okulun faaliyet raporu hazırlanır ve uygulama hakkındaki değerlendirmesi ve gerekli düzenlemelere ilişkin önerileri ile birlikte öğretmenler kuruluna sunulur.

 4. Öğretmenler kurulundan çıkan faaliyet raporu “Okul Strateji Geliştirme, Değerlendirme ve Kalite Ekibince” gerekli düzeltmelerden sonra bir nüshası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Haziran sonuna sunulur.

 5. Okul Strateji Geliştirme, Değerlendirme ve Kalite Ekibi okul faaliyet raporu çerçevesinde performans hedeflerine ulaşamayan alanları ve nedenlerini belirler.

 6. Performans hedeflerine ulaşamayan alanlarda öncelikli olarak iyileştirilmesi gereken konular Okul Strateji Geliştirme, Değerlendirme ve Kalite Ekibince belirlenir ve bu alanlarda yapılacak olan iyileştirme eylem planı Haziran ayına kadar hazırlanır.

 7. Hazırlana eylem planları gelecek yılda uygulamaya konmak için tüm birimlerin görüşü alındıktan sonra öğretmenler kuruluna getirilir.

 8. Eylem Planı doğrultusunda yapılan iyileştirme çalışmaları sürekli olarak izlenir, gerektiği hallerde güncellemeler yapılır.

 9. İzleme ve Değerlendirme Sistemi, stratejik plan uygulama aşamalarına göre sürekli olarak gözden geçirilecek ve geliştirilecektirOKUL STRATEJİK PLAN EKİBİ:

Sevim HASIRCI Necdet SAĞLAM C.Çağrı ÇOLAK

Md.Yard. Sınıf Öğrt. Mat.Öğrt.

Zeki Turan YETİŞKULMüdür

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə