T c yüksekova belediye başkanliğI

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 269.65 Kb.
səhifə3/4
tarix16.08.2018
ölçüsü269.65 Kb.
1   2   3   4

25-Kasaplar sokağın da tabliyecilik yapan seyyar sayıcılara 68 dükkan yapıldı.

26-Esenyurt mah Anadolu lisesinin yanında ipek yoluna bağlayan yol ulaşıma açıldı.

27-Atasoy apartmanından Düz şeker fabrikası karşısına kadar ipek yolu kenarına buz döşendi.

28-Zabıta Amirliği yanında sebze haline 120 m2 lik alana parke taşı döşendi.

29-Orient İş merkezi ile Askerlik şubesi kavşağına kadar olan kaldırıma parke taşı kanal oluk döşendi.

30-Tedaş önünden geçen yola kilitli parke taşı döşendi.

31-Esenyurt mah. Akarsu cami yanındaki geçen kanalı İpek yoluna kadar kanalı beton dökerek yapıldı.

32-Abdullah CANAN köprüsünün yanındaki 20.000 m2 park zemini hazırlandı.

33-İlçe genelinde 2120 metre puc hat döşenmiştir.

a-Cumhuriyet Mah 90 lık puc 470 metre

b-Güngör Mah 90’lık puc 350 metre

c-Esentepe Mah. 502lık puc 150 metre

d-Yeni Mah.50’lık puc 200 metre

e-Esentepe Mah.75’lık puc 600 metre

f-Yeşildere Dize 50’lık puc 350 metre

34- Tesisimiz faaliyete geçirilen günde 5.000 taş üretim yapıldı.

35- Devlet Hastanesi ile Karayollarına bağlayan yola Belediyemizin girişimiyle asfaltlanma yapıldı.

36-Sanayi sitemizin sanayi esnafları ile belediyemizin ortak girişimleri sonucunda komple asfalt yapıldı.

37-Orman Mah. mezarlığın 1000 km 45 metre genişliğinde duvar yapıldı.

38-Şu anda kış şartları göz önünde bulundurularak 1000 adet mezar taşı yapıldı.

39-Yeşildere mah yolu 1 km asfalt yapıldı

40-İpek mah yolu 1 km stabilize yapıldı

41-İran pasajı üstünde bulunan 46 ad dükkan onarımı tamamlanarak faaliyete hazır hale getirildi..

42-Göngür mah Halit okay caddesinde 500 mt yol genişletme ve asfaltlama yapıldı.

43-Göngür mahallesi cananlar caddesi 1 km asfalt yapıldı.

44-Kışla mahallesi bahadırlar sokak yol genişletme çalışması yapıldı.

45-Yeni mahalle FSM yolunda 500 mt yeni yol açıldı.

46-Göngür mah Halit okay caddesine büz döşeme işi yapıldı.

47-Esentepe toki yolunda 500 mt yol yapıldı.

48-İpek mah akyol cad 600 mt yol stabilize yapılı

49-Sanayi sitesi etrafında su tahliye kanalı yapıldı

50-İpek mah Nurettin çalış sok yolun kot farkı giderilip yeniden yapıldı

51-Sat konutları 500 mt taban malzemesi çekilip asfalt yapıldı

52-Mezarlık mah sağlık ocağı sok yol genişletme ve stabilize yapıldı

53-Kuruköy yolu Atatürk lisesi karşısına büz döşendi

54-Göngür mah güzereş bölgesi girişine büz döşendi

55-Kani heyder mah yolu kilip parke taşı döşeme ve olu yapımı devam etmektedir

56-Yeşildere mah Hamdi kesici sok yolu 250 mt stabilize yapıldı

57-Dize mah sağlık ocağı yolu stabilize edildi.

58-Yeşildere mah Atatürk ilköğretim okulu yolunda 200 mt istinat duvarı yapıldı.

59-Yeni mah affet konutları yolu stabilize işi yapıldı.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yatırım Programı dahilinde yapılan bütün ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu esasları dahilinde her maddesine uyularak titizlikle gerçekleştirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Yapım işleri 3194 sayılı imar kanununa göre yürütülmektedir.

Resmi gazete, Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen

gösterilmektedir.

Uygulamalarda yaşanan sıkıntıların doğru kuruluşların düzenledikleri gerçek eğitim

seminerleri ile aşılabileceği kanaatindeyim.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

Müdürlüğümüzce yapılan yatırımlar program dahilinde zarar ve ziyana meyil vermeden, ekonomik tasarruf tedbirlerine uyularak gerçekleştirilmektedir.

Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinin kurumsallaştırılması şarttır.

a)Etüd-Proje ve İhaleli işler Birimi

b)Yapı İşleri Birimi

c)Yol İşleri Birimi

Bu işlerin gerçekleştirilmesi için elimizdeki mevcut personel yeterli olmadığından en az 2 inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 elektrik mühendisi, 1 makine mühendisi ve 1 Jeoloji Mühendisi 2 inşaat teknikeri, 10 kalifiye işçi,ve birime ait bir servis aracı acilen

gereklidir. 05/04/2010

Cevdet BORA

Fen İşleri Md.


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 18/02/2009Cevdet BORA

Harcama yetkilisi

Fen İşleri Md.

2009 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE AİT FAALİYET

RAPORU

I-GENEL BİLGİLER:

Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 2009 Yılında;

1 İmar ve Şehircilik Müdürü)

1 Harita Teknikeri

2 İnşaat Teknisyeni

olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 3 personel bulunmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde görev yapan personelin tamamı önceki yıllarda göreve başlamış olup, 2009 yılında müdürlüğümüze yeni eleman alınmamıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak 2009 yılında;

-İmar İşleri

-Harita


-Kamulaştırma işleri yer almıştır.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREV ALANLARI

 1. Yeni yerleşim alanları planlamak , bununla ilgili çalışmaları yapmak

 2. İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak

 3. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak

 4. Halihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yolu ile yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını yaptırmak

 5. 3194 ve 2981 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak , yaptırmak , kontrol etmek

 6. Parselasyon planlarını kontrol etmek

 7. İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek , yazışmalarını yapmak

 8. İmar plan değişikliği,ilave imar planı ,mevzii imar planı.imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek,Belediye meclisine sevk etmek.

 9. İmar planı ihale dosyalarını hazırlamak.

 10. Meclis tarafından kabul edilen plan değişiklerini ilan etmek ,paftaları işlemek. Yeni yapı ruhsatı ilave yapı ruhsatı ve yapı tadilatı ruhsatı belgelerini vermek

 11. Zemin ve temel etüdü raporunu, Mimari,statik,mekanik ve elektrik tesisat projelerini incelemek.

 12. Yapı ruhsatı vermek.

 13. Yapı kullanım 14. izin belgesi vermek

 15. Biten inşaatların onaylı projelerine uygunluğunu incelemek.

 16. Ruhsatlı inşaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek.

 17. Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek.

 18. Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek.

 19. Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek.

 20. Gerektiğinden gayrimenkul değerleme taleplerini karşılamak

 21. Mevcut imar kanunu ve kanuna bağlı Yönetmenlikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.Proje Tetkik

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi almak isteyenler sırasıyla mimari tetkik, statik tetkik, mekanik tetkik, elektrik tesisat tetkik, ruhsat proje tetkiki, ısı yalıtım vizesi, asansör işletme ruhsatları, yapı kullanma izin tetkiki, ilan ve reklam yönetmeliği gereği tabela tetkiki, 4708 sayılı

Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kontroller, vizeler, inşaatların yıl sonu seviye tespitleri, yapı denetim şirketlerinin sicil notları verilme işlemleri bu birimce yürütülmektedir.

Mimari, betonarme-statik, sıhhi tesisat, asansör, elektrik projeleri bu birim tarafından tetkik edilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğine göre, Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 26.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve 12.08 2001 tarihli uygulama yönetmeliği hükümlerine göre yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmektedir.

Talep halinde hazırlanan projelerin ön tetkikleri de yapılmaktadır. Zemin etütleri Büyükşehir zemin etüt şefiğince tüm projeci ve ilgililerin kullanımına sunulmuş olup, ruhsat verilirken de zemin raporlarında bu büro onayı aranmaktadır.

Evrak ve ruhsat başvurularının seyri ile ilgili bilgiler ( evrakların hangi büroda olduğu eksik belge olup olmadığı gibi ) mesai saatleri içinde telefonla veya bizzat bu birimden öğrenebilirler.Otopark

Proje tetkiki sırasında brüt genel alan hesapları ve harç hesapları yapılan dosyaların otopark ihtiyaçları da hesaplanıp, yönetmeliğe göre tetkik edilen otopark ihtiyacı parsellerin de karşılanan dosyalar projesine işlenir. Otopark ihtiyacının tamamının parselinde karşılanmaması durumunda eksik otoparkın bedelinin ¼’ ü peşin tahsil edilerek arta kalan bedeli 9 eşit taksitte 18 ayda

tamamlanır.

Yapı Ruhsatı

Proje tetkiki yapılan projelerin alan ve otopark hesapları yapıldıktan sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine göre, daha sonra 26.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve 12.08 2001 tarihli uygulama yönetmeliği hükümlerine göre yapı ruhsatı verilme işlemine devam edilmektedir. İmar Kanunu ve 2464 Sayılı kanuna göre harç hesapları yapılır. Yasal şartları yerine

getirerek ve evrakları tamamlayarak harçlarını yatıran dosyalara ruhsat başvurularını yerinde yapıya başlanmadığı tetkik edilerek yapı ruhsatı tanzim edilir.

Yapımı yasal süresinde tamamlanan binalara proje tetkik birimi tarafından tanzim edilen yapı kullanma izni raporuna göre, yasal ekleri ve harçları yatırıldıktan sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Tetkiklerden sonra son basamağı olan bu birimde vatandaşlar ruhsat başvuruları ile ilgili evraklarda eksik belge olup olmadığı, yatırılması gerekli harçlar ve miktarları, yatırılacak hesap numaraları gibi bilgiler mesai saatleri içinde telefonla veya bizzat gelerek öğrenmektedir.

Yapılara ilişkin plan ve kadastral bilgiler üzerine ruhsat bilgileri, temel vizeleri yapı kullanma iznine ilişkin tüm bilgilerin işlenmesi ile güncel olarak kontrolü yapılmakta, vatandaşların maliki oldukları yapıya ilişkin her türlü bilgiye kolayca ulaşmaları sağlanmaktadır.


Yapı Kontrol

Yüksekova halkına çağdaş standartlara uygun, planlı bir kent yaratmak için, yapı kontrol birimi

olarak, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılara karşı kararlı ve özverili bir çalışma sürdürülmektedir.

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve 12.08.2001 tarihli uygulama yönetmeliği hükümlerine göre ruhsat vermeye başlanmış ve devam edilmektedir. Bu yasa çalışmaya, teknik uygulama sorumluluğu müessesesini çağdaş normlara göre düzenleyerek yapı denetim kuruluşları getirmiş olup, ruhsatlı yapıların depreme dayanıklı, projesine uygun inşası konusunda büyük bir aşama olmuş,

yapı kontrol biriminin ruhsatlı yapılarla ilgili görevlerini ve denetlemelerini kolaylaştırmıştır.

Yeni açılan işyerlerine işyeri krokisi verilmektedir.HARİTA

-Hisse Satışları

-İmar Durumu

-İcra ve Mahkemelerin resmi yazılarına cevap

-İmar Uygulamaları
Harita Bürosu Çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1.000, 1/5.000 ölçekli nazım imar planları referans alınarak uygulama imar planlarını yüklenici firmalara hazırlatılması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini koordine etmek,

Uygulama ve Revizyon İmar Planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Kentsel tasarım planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini koordine etmek,

Parsel malikinin başvurusu üzerine, plan notları ile belirlenen bölgelerde parsel bazında kentsel tasarım planlarının değerlendirilmesini sağlamak,

Yüksekova Belediyesi sınırları içinde bulunan arsa ve arazilerin düzenleme faaliyetlerini yüklenici firmalara yaptırmak için, gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini organize etmek,

Belediye sınırları içinde bulunan yolların projelerinin hazırlanmasını veya yüklenici firmalara hazırlatılmasını koordine etmek,

Belediyeye ait olan mülklerde imar uygulama harita ve parselasyon planını hazırlayarak imar uygulamasını gerçekleştirilmesini sağlamak,

Belediyeye ait olmayan mülklerde mülk sahibinin başvurusu üzerine mülk sahibi tarafından hazırlatılan imar uygulama folyelerinin İmar Planına ve yönetmeliğine uygunluğunun kontrolünü sağlayarak encümene sunmak,

Vatandaşa ait parselin kotlu krokisinin hazırlanması veya vatandaş tarafından hazırlatılan kotlu krokilerin kontrol edilmesi faaliyetlerini koordine etmek,

Yapı ruhsatına sahip inşaatların Belediye imar yönetmeliğinde belirtilen aşamalarında toprak ve temel vizesi verilmesine yönelik faaliyet çalışmalarını yürütmektedir.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

Yaşanabilir, uyumlu, planlı bir Yüksekova hedefliyoruz. Var olan koşulların gözden geçirilip olumsuzlukların giderildiği, güzelliklerin çoğaltıldığı, tüm Yüksekova Halkı’nın işbirliği yaptığı bir Yüksekova istiyoruz. Bizim için ideal ilçe; haklarının korunduğu; en iyi yaşam koşullarının sağlandığı; çalışan, ticaret yapan, eğlence ile kültür ve bilgiyi orada arayan, eğitim gören insanların yaşadığı; ilçe dokularına, yapılara, kütüphanelere, kültür-sanat merkezlerine, kendisine ve komşusuna, geçmişine ve geleceğine sahip çıkan insanlardan oluşan bir ilçedir. Dinlenme, spor ve diğer toplumsal etkinliklerin, kültür-sanat çalışmalarının, eğitimin ve bilimin merkezi olan; bir ilçe hedefliyoruz.

Açık alanların, kaldırımların, meydan ve parkların, trafikten arındırılmış alanların, ilçenin çekiciliğine ve ekonomisine katkıda bulunacak şekilde İmar Planlarında düzenlemesi yapılacaktır.

Günlük yaşamın stresinden arınmak için oyalanacak, gezilecek, oynanacak ve bir araya gelinecek alanların çoğaltılması ve bu alanların kentsel donatılarla desteklenmesi sağlanacaktır.

Yeni alanlar oluşturulurken mimari karakter ve kalite ile birlikte ilçe sakinlerinin gereksinim ve davranış kuralları da göz önünde bulundurulacaktır.

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

A-Mali Bilgiler

2009 Yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Bütçe ile verilen ödenekler;

02. Personel Giderleri 222.000,00 TL

03. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 66.600,00 TL

04. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 780.000,00 TL

06 Sermaye Giderleri 900.000,00 TL

2009Yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Harcamaları

01- Personel Giderleri 144.300 TL

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 33.700.00 TL

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 615.200.00 TL

06 Sermaye Giderleri 211.100.00 TL

Toplam 1.968.600.00 TL

B-Performans Bilgileri

-İmar İşleri’nce 2009 yılında

36 Adet Yapı Ruhsatı

20 Adet Yapı Kullanma İzni

69 Adet İşyeri Krokisi verilmiştir.

.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yatırım Programı dahilinde yapılan bütün ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu esasları dahilinde her maddesine uyularak titizlikle gerçekleştirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

İmarla ilgili tüm işlemler 3194 sayılı imar kanununa göre yürütülmektedir.

Resmi gazete, Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir.

Uygulamalarda yaşanan sıkıntıların doğru kuruluşların düzenledikleri gerçek eğitim

seminerleri ile aşılabileceği kanaatindeyim.V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

Müdürlüğümüzce yapılan yatırımlar program dahilinde zarar ve ziyana meyil vermeden, ekonomik tasarruf tedbirlerine uyularak gerçekleştirilmektedir.

Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerinin kurumsallaştırılması şarttır.
a)Etüd-Proje ve İhaleli işler Birimi

b)Yapı İşleri Birimi

c)Ruhsat Birimi

d)Harita ve Kamulaştırma Birimi

Bu işlerin gerçekleştirilmesi için elimizdeki mevcut personel yeterli olmadığından en az 1inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 elektrik mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 şehir plancısı, 1 çevre mühendisi, 1 harita mühendisi acilen gereklidir.05/04/2010
Fevzi YILDIRIM

İmar ve Şehircilik Md.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere

dayanmaktadır. Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 05/04/2009Fevzi YILDIRIM

Harcama yetkilisi.

İmar ve Şehircilik Md.

SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1 memur Su işleri müdür v.

2 memur


39 SSK lı işçi ile hizmet vermektedir.
TAHAKUK SERVİSİ


 1. 200 yeni abonman kaydı yapıldı.

 2. Altı dönem endeks okumaları programa kayıt edildi.

 3. Abonman bilgileri otomasyon sitemine yüklenerek günceleştirildi.


ENDEKS SERVİSİ
1- Birinci, İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerin endeks okumalarına gidildi ve bu dönemler arasındaki boş zamanlarda kaçak abonman taraması yapıldı ve 350 vatandaşa uyarı cezası verildi bu vatandaşlardan iki yüzü abonman kayıtları yaptırıldı.
SU ARIZA EKİBİ

Vatandaşlara Ait onarımı yapılan su arıza listesi.
İlçemiz geneli vatandaşlar ait 205 abonman arıza listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Cumhuriyet mahallesi 34 abonman arızası yapıldı.

İpek Mahallesi 16 abonman arızası yapıldı.

Yeşildere Mahallesi 22 abonman arızası yapıldı.

Dize Mahallesi 22 abonman arızası yapıldı.

Yeni mahalle 14 abonman arızası yapıldı.

Göngür mahallesi 17 abonman arızası yapıldı.

Mezarlık mahallesi 16 abonman arızası yapıldı.

Eskikışla mahallesi 14 abonman arızası yapıldı.

Esentepe mahallesi 60 abonman arızası yapıldı.


İlçe genelinde yapılan 239 adet şehir şebeke arızası listesidir.
Cumhuriyet mahallesi 28 şebeke arızası yapıldı.

İpek Mahallesi 25 şebeke arızası yapıldı.

Yeşildere Mahallesi 16 şebeke arızası yapıldı.

Dize Mahallesi 21 şebeke arızası yapıldı.

Yeni mahalle 54 şebeke arızası yapıldı.

Göngür mahallesi 20 şebeke arızası yapıldı.

Mezarlık mahallesi 16 şebeke arızası yapıldı.

Eskikışla mahallesi 19 şebeke arızası yapıldı.

Esentepe mahallesi 40 şebeke arızası yapıldı.
İlçe genelinde döşenen hatlar.
İlçe geneline 3360 metre PVC hat döşenmiştir.
Cumhuriyet mahallesi 90 lık pvc 740 metre.

Güngör Mahallesi 90 lık pvc 630 metre.

Esentepe mahallesi 50 lik pvc 750 metre.

Yeni mahalle 50 lik pvc 850 metre.

Yeşildere ve dize mahallesi 50 lik pvc 350 metre.

Kum tesisleri 75 lik pvc 40 metre.


İçme suyunu besleyen dalgıç pompaların arıza listesi.


 1. 2 nolu otogar sondajı onarıldı.

 2. 7 nolu efeler sondajı yenilendi.

 3. 8 nolu Akbıyık sondajı 2 defa onarıldı.

 4. 10 nolu kesun koyusu sondajı onarıldı.

 5. 12 nolu herink sondajı 2 defa onarıldı.

 6. 11 nolu sondaj onarıldı.

 7. 9 nolu ziraat bankası sondajı yenilendi.


SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden Müdürlüğümüze ve bağlı birimlerine tahsis edilmiş olan kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idare ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 05/04/2010 Yüksekova Belediyesi.

İsmet TAŞÇI

Su İşleri Müdürü v.

Su İşleri Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ’ NÜN 2 0 0 9 YILI

FAALİYET RAPORU

I – Genel Bilgiler :

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde 2009 yılında


1 Zabıta Amiri 1 Zabıta komiseri, 19 zabıta memuru olmak üzere 21

personel görev yapmaktadır.

2 0 0 9 yılında birimimize yeni eleman alınmamıştır.

Yapılan faaliyetler ; 1. Zabıta amirliği olarak ekiplerimiz kış mevsimi boyunca vardiyalı olarak 24 saat kesintisiz çarşı merkezi ve sokakların kar temizleme çalışmalarında karla mücadele eden ekiplerimize yardımcı olmuşlardır.

 2. İlçemizdeki faaliyet gösteren iş yerlerinin denetim ve kontrolleri aylık olarak yapılmış olup, olumsuzlukları tespit edilen esnaflara gerekli uyarı ikaz lar ihtar halinde yapılmıştır.

 3. Çarşı merkezinde bulunan esnaflarımızın kaldırımları işgal etmemeleri ve seyyar satıcıların gelişi güzel tezgah açmamaları için günlük kontrollerimiz yapılmatadır.

 4. Mahallelerde başı boş olarak dolaşan hayvanların toplanması için ekiplerimiz vatandaşlarımızın şikayeti üzerine müdahale edilmiştir.

 5. 4207 sayılı kanun gereği kapalı alanlarda tütün ve mamüllerinin içilmemesi için peryodik olarak kontrollerimiz devam etmektedir.

 6. 2009 yılı içerisinde kurallara uymayan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza gerekli uyarı lar yapılmıştır.

 7. Yine kurallara uymayan toplam 7 vatandaşımız adına zabıta varakası kesilmiştir.

 8. Ruhsatsız ve kurallara uymayan toplam 13 esnafımıza zabıta varakası kesilmiştir.,

 9. Çarşı merkezinde ara sokaklarda seyyar satıcılık yapan esnaflarımızdan yer işgaliye harçları tahsil edilmiştir.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə