Te u zagrebu filozofski fakultet


Pristupnica je objavila i priručnik za nastavnike engleskog jezikaYüklə 1,9 Mb.
səhifə30/36
tarix19.01.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#39331
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36

Pristupnica je objavila i priručnik za nastavnike engleskog jezika:

Bašić,T (2003). Warm up activities, Naklada Jurčić, Pučko otvoreno učilište, 145 str. Zagreb.


U popisu prijevoda navodi naslove i izdanja 33 članka i četiriju knjiga, mahom iz područja šire policijske struke.

Posljednja od četiriju knjiga, medjutim, prelazi okvire pukog prijevoda. To je naime zbirka šala o policajcima koje je pristupnica sakupila među policajcima i građanima, prevela na engleski i objavila na hrvatskom i engleskom jeziku pod naslovom,

Bašić, T. (2006), Open up,it's the Police! Policija, otvorite molim! Naklada MUP-a i Policijske akademije, Zagreb.

U uvodu autorica kao razlog objavljivanja ove knjižice navodi činjenicu da je posao policajaca težak, opasan i jako stresan. Kaže se da je smijeh lijek i da ljudi koji se smijum, žive duže.

Sadržaj te knjižice od 157 stranica podijeljen je u ova poglavlja: Policajci i vozači, Policijski biseri, Biseri građana, Policajci i djeca i Pitalice o policajcima.

Da je pristupnica ovim svojim radom pridonijela struci u kojoj djeluje mnogo šire od uskih nastavnih okvira, najbolje svjedoči informacija da je u nekoliko mjeseci od kad je knjižica objavljena prodano cjelokupno prvo izdanje od 3000 primjeraka. Dobar primjer nenametljivog motiviranja studenata i promocije struke.

Pristupnica je objavila i udžbenik engleskoga jezika za prvu i drugu godinu studenata Visoke policijske škole:

Bašić, T. (2007), Crime doesn't pay,( but criminals do), MUP RH, 180 str. teksta i 50 str. rječnika, Zagreb.

U udžbeniku se materijal dijeli u sedam tematskih cjelina i pod-tema. Svaka cjelina pokriva sadržaj relevantan za policijsku profesiju. U okviru svake pod-teme autorica predviđa i materijal za samostalan rad studenata, a on se uglavnom odnosi na razvoj leksičke i gramatičke kompetencije. Tu je i «kutak za humor» vrlo bitan za razvoj pozitivnih stavova i motivacije studenata, te kviz koji omogućuje svojevrsno recikliranje obrađenog materijala. Svaka podtema organizirana je oko određene gramatičke i leksičke jedinice. Materijal se sastoji iz autentičnih i poluautentičnih tekstova, vježbi i zadataka s pomoću kojih se sustavno radi na razvoju vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. Popis literature je brojan i vrlo relevantan za sadržaje kojima se udžbenik bavi.

Radi se o vrlo dobrom udžbeniku za potrebe visokoškolske nastave engleskog jezika policijske struke. Autorica je poštovala sve principe i zahtjeve suvremene nastave stranog jezika, a ponajprije, što je i najvažnije, principe komunikacijskog pristupa.

Pristupnica je član Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE) i Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) na čijim skupovima redovno vrlo aktivno sudjeluje. Sudjeluje i na međunarodnim skupovima nastavnika engleskog jezika.

Znanstvena djelatnost:

Tajana Bašić sudjelovala je u realizaciji dvaju znanstvenih projekata vezanim uz jezik policijske struke. U prvom je projektu zadatak bio ispitivanje Osobitosti jezika forenzičkih znanosti, a u drugom Osobitosti jezika područja suzbijanja terorizma.

U koautorstvu je objavila i dvije znanstvene rasprave

Gačić M., Bašić T., Niščin E., Turkalj-Bolta G. (2002), Osobitosti registra engleskog jezika forenzičnih znanosti, «Policija i sigurnost», MUP RH. 1-3, str.1-61, Zagreb

Gačić M., Bašić T., Turkalj-Bolta G., Ranosović M. (2003), Minimalni vokablar engleskog jezika područja suzbijanja terorizma, Policija i sigurnost, MUP RH, 4-6, str. 181-228, Zagreb.

ZAKLJUČAK

U skladu sa svim gore iznesenim, Povjerenstvo smatra da Tajana Bašić ispunjava uvjete za izbor u zvanje višeg predavača prema članku 98, stavka 4, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. novine 123/2003, 105/2004 i 174/200) i prema Odluci Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. rujna 2005. god., jer je: • u razdoblju od pet godina prije pokretanja izbora bila u nastavnom zvanju predavača, te je u tom zvanju tijekom jedanaest godina kontinuirano izvodila nastavu na Visokoj policijskoj školi od 450 norma sati,

 • koautor dvije znanstvene i dvije stručne studije, te autor jednog priručnika za nastavnike engleskog jezika,

 • autor visokoškolskog udžbenika engleskog jezika policijske struke za studente prve i druge godine studija,

 • prevela 33 stručna članka s engleskog na hrvatski jezik i tri knjige, dok četvrta zapravo predstavlja autorsko djelo (sakupljanje, obrada i prijevod na engleski šala o policajcima),

 • pod njezinim mentorstvom troje studenata izradilo i obranilo diplomski rad,

 • sudjelovala u dva znanstvena projekta i nizu stručnih i znanstvenih skupova.

Uvidom u priložene radove Povjerenstvo je zaključilo da je Tajana Bašić vrlo savjesna nastavnica koja ulaže mnogo truda u svoju nastavnu i stručnu djelatnost i koja u cijelosti ispunjava uvjete za zvanje višeg predavača, pa predlaže Vijeću da Visokoj policijskoj školi uputi pozitivno mišljenje u vezi s njezinim izborom u to zvanje.

Povjerenstvo u sastavu:

Dr.sc. Mirjana Vilke, prof. emerita

Dr. sc Višnja Josipović Smojver, izv. profesor

Dr. sc Borislav Knežević, izv. profesor

Zagreb, 1. ožujka 2007. god.

Izvještaj je prihvaćen na sjednici Odsjeka 7. ožujka 2007.
Fakultetskome vijeću

Filozofskoga fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

1. ožujka 2007.

Imenovani u stručno povjerenstvo za ocjenu rezultata natječaja za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika za predmet Engleski jezik na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, na temelju priložene dokumentacije podnosimo sljedeće
IZVJEŠĆE

Na natječaj objavljen u Slobodnoj Dalmaciji i Narodnim novinama 22. studenoga 2006. prijavile su se četiri kandidatkinje: Marta Marušić-Znidarčić, Jelena Marasović, Nina Sirković i Kristina Pirs.
 1. Marta Marušić-Znidarčić, prof., hrvatska državljanka, rođena je 31. ožujka 1951. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Godine 1974. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu i stekla stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti.

Pristupnica je 2003. upisala Poslijediplomski stručni studij prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U dokumentaciji navodi da je predala stručni rad i da očekuje obranu. Također je 2004. upisala i poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na istome Fakultetu.


Pristupnica se stručno usavršavala i u inozemstvu. U lipnju 2001. godine pohađala je stručni tečaj za nastavnike u Bidefordu u Velikoj Britaniji, a u srpnju 2003. također tečaj za nastavnike engleskog jezika u Londonu.
U lipnju 1994. godine, pristupnica je stekla «Certificate of proficiency in English» Sveučilišta u Cambridgeu.
Pristupnica posjeduje višegodišnje radno iskustvo. Od veljače 1975. do listopada 1996. radila je kao prevoditeljica za engleski jezik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Tijekom 1992. i 1993. radi i kao prevoditeljica za francusku televiziju TF 1 na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od listopada 1996. do 2006. godine radi kao nastavnik engleskog jezika u privatnoj školi stranih jezika Jackpot u Splitu. Od 1997. do 1999. godine radila je i kao nastavnik engleskog jezika na studiju ekonomije, računovodstva, financija i maloga poduzetništva Veleučilišta u Splitu. Od veljače 1998. do rujna 2006. radi kao vanjski suradnik predavač za kolegij Engleski jezik na Odjelu za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu.
Temeljem odluke br. 14-3-6-6/4-03 Vijeća Odjela za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu donesenoj na sjednici od 6. ožujka 2003., pristupnica Marta Marušić-Znidarčić izabrana je u nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, za polje jezikoslovlje, za granu anglistika.
Pristupnica je sudjelovala na stručnom skupu Hrvatskog udruženja profesora engleskoga (HUPE) u Puli 2003. godine te održala 60-minutnu radionicu pod naslovom «Internet English First Steps – First Experience».
U dokumentaciji također navodi da je napisala dva znanstvena rada, ali ne prilaže podatke o tome gdje su ti radovi objavljeni i kada. Autorica je i četiriju skripta za kolegij Engleski jezik na Sveučilišnome studiju mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu.
Zaključak: Marta Marušić-Znidarčić, prof. ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača. Obrazloženje: pristupnica je temeljem odluke br. 14-3-6-6/4-03 Vijeća Odjela za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu donesenoj na sjednici od 6. ožujka 2003. već izabrana u zvanje predavača u istom području, polju i grani za koje je raspisan natječaj.


 1. Jelena Marasović, prof. Rođena je 24. siječnja 1976. u Splitu, gdje završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, maturiravši 1994. godine na I. Jezičnoj gimnaziji. 1994. godine upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij engleskog jezika i književnosti te talijanskog jezika i književnosti. Diplomirala je u prosincu 2000. godine.

Jelena Marasović, prema priloženoj dokumentaciji, vrlo je aktivna nastavnica engleskoga jezika, koja se uz to bavi i prevođenjem te se neprestano usavršava.

Međutim, uvidom u dokumentaciju, komisija zaključuje da kandidatkinja ne zadovoljava uvjete za izbor u zvanje predavača budući da ne zadovoljava niti jedan od uvjeta Rektorskoga zbora.
 1. Mr. Sc. Nina Sirković rođena je 30. studenog 1964. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti upisala je 1983. godine. Diplomirala je 1987.

2006. godine obranila je u Beogradu magistarski rad pod naslovom „Orlando, životopis Virginije Woolf kao parodija Bildungsromana“, koji je priznat u Republici Hrvatskoj (priloženo rješenje). Akademske godine 2006.-2007. upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma.

Od 1988. do 1994. radi u PU Split na neodređeno vrijeme na radnom mjestu prevoditeljice za engleski i njemački jezik.

Od 1994. do danas radi na neodređeno vrijeme u Centru za strane jezike Split, gdje predaje engleski i njemački.

Mentor je studentima anglistike Filozofskog fakulteta u Splitu.

Od 2003. godine predaje njemački jezik, a od 2005. i engleski na fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

2005. godine Vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu izabire kandidatkinju u nastavno zvanje predavača za njemački jezik.

Pohađala je veći broj seminara za usavršavanje profesora engleskog i njemačkog jezika u Hrvatskoj i inozemstvu.

Član je Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE) i Hrvatskog udruženja profesora njemačkog jezika. Tri je godine bila u uređivačkom odboru časopisa „Komunikacija“ Centra za strane jezike.

Održala je dva stručna izlaganja na godišnjim seminarima Centra za strane jezike u Splitu (2. veljače 2002. te 8. veljače 2003.).

Kandidatkinja također ima status Branitelja domovinskog rata i nositeljica je Spomenice domovinskog rata.

Mr. Sc. Nina Sirković zadovoljava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača zbog toga što prije svega ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/2003., 105/04. i 174/04.). Uz opće uvjete pristupnica zadovoljava tri uvjeta Rektorskog zbora (a za izbor su nužna dva uvjeta). Ti su uvjeti sljedeći:


 1. ima magisterij znanosti;

 2. u suradničkom je nastavnom zvanju od 2003. godine;

 3. održala je dva stručna izlaganja na stručnim skupovima.
 1. Kristina Pirs, prof. rođena je 19. studenog1971. u Splitu, gdje je zavšila I. Jezičnu gimnaziju. Diplomirala je 1996. godine u Zadru, završivši studij engleskog jezika i književnosti te francuskog jezika i književnosti.

Iz priložene dokumentacije može se zaključiti da se radi o aktivnoj profesorici engleskog i francuskog jezika, koja pohađa seminare i stručne skupove te kontinuirano radi na svom usavršavanju. Također piše magistarski rad iz područja leksikologije.

Međutim, kandidatkinja ne zadovoljava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača budući da zadovoljava samo jedan od uvjeta Rektorskog zbora, a taj je da je tri akademske godine predavala na visokom učilištu (o čemu povjerenstvu nije dostavila potpunu dokumentaciju).

mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, viši lektor

mr. sc. Nataša Pavlović, viši lektor

dr. sc. Borislav Knežević, izv. prof.

Izvještaj je prihvaćen na sjednici Odsjeka 7. ožujka 2007.

Fakultetskomu vijeću

Filozofskoga fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu
1. ožujka 2007.
Imenovani u stručno povjerenstvo za ocjenu rezultata natječaja za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika, za predmete Engleski jezik i Komunikacijske vještine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, na temelju priložene dokumentacije podnosimo sljedeće
IZVJEŠĆE
Na natječaj objavljen u Slobodnoj Dalmaciji i Narodnim novinama 22. studenoga 2006. prijavilo se šest kandidata: Marta Marušić-Znidarčić, Ivana Pavlović, mr.sc. Mirjana Matea Matić Bilić, Nina Sirković, Kristina Pirs i mr. sc. Anita Jeličić.


 1. Marta Marušić-Znidarčić, prof., hrvatska državljanka, rođena je 31. ožujka 1951. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Godine 1974. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu i stekla stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti.

Pristupnica je 2003. upisala Poslijediplomski stručni studij prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U dokumentaciji navodi da je predala stručni rad i da očekuje obranu. Također je 2004. upisala i poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na istome Fakultetu.


Pristupnica se stručno usavršavala i u inozemstvu. U lipnju 2001. godine pohađala je stručni tečaj za nastavnike u Bidefordu u Velikoj Britaniji, a u srpnju 2003. također tečaj za nastavnike engleskog jezika u Londonu.
U lipnju 1994. godine, pristupnica je stekla «Certificate of proficiency in English» Sveučilišta u Cambridgeu.

Pristupnica posjeduje višegodišnje radno iskustvo. Od veljače 1975. do listopada 1996. radila je kao prevoditeljica za engleski jezik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Tijekom 1992. i 1993. radi i kao prevoditeljica za francusku televiziju TF 1 na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od listopada 1996. do 2006. godine radi kao nastavnik engleskog jezika u privatnoj školi stranih jezika Jackpot u Splitu. Od 1997. do 1999. godine radila je i kao nastavnik engleskog jezika na studiju ekonomije, računovodstva, financija i maloga poduzetništva Veleučilišta u Splitu. Od veljače 1998. do rujna 2006. radi kao vanjski suradnik predavač za kolegij Engleski jezik na Odjelu za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu.


Temeljem odluke br. 14-3-6-6/4-03 Vijeća Odjela za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu donesenoj na sjednici od 6. ožujka 2003., pristupnica Marta Marušić-Znidarčić izabrana je u nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, za polje jezikoslovlje, za granu anglistika.
Pristupnica je sudjelovala na stručnom skupu Hrvatskog udruženja profesora engleskoga (HUPE) u Puli 2003. godine te održala 60-minutnu radionicu pod naslovom «Internet English First Steps – First Experience».
U dokumentaciji također navodi da je napisala dva znanstvena rada, ali ne prilaže podatke o tome gdje su ti radovi objavljeni i kada. Autorica je i četiriju skripta za kolegij Engleski jezik na Sveučilišnome studiju mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu.
Zaključak: Marta Marušić-Znidarčić, prof. ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača. Obrazloženje: pristupnica je temeljem odluke br. 14-3-6-6/4-03 Vijeća Odjela za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu donesenoj na sjednici od 6. ožujka 2003. već izabrana u zvanje predavača u istom području, polju i grani za koje je raspisan natječaj. 1. Ivana Pavlović, prof., hrvatska državljanka, rođena je 7. travnja 1978. u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i II. jezičnu gimnaziju. Godine 2003. diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zadru i stekla stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Pristupnica je iste godine upisala poslijediplomski znanstveni studij književnosti na Sveučilištu u Zadru. Dodatno je usavršavala svoje znanje njemačkoga jezika na tečajevima u Hrvatskoj i u Austriji.

Pristupnica je od rujna 2002. do veljače 2003. godine honorarno radila u Školi za učenje stranih jezika „Sova“ kao nastavnik engleskog i njemačkog jezika. Od veljače do svibnja 2003. godine honorarno radi kao prevoditelj u nakladničkoj kući Verbum, a od svibnja 2003. do travnja 2004. stalno je zaposlena u istoj nakladničkoj kući kao tajnica nakladničkog odjela i prevoditeljica. Od travnja 2004. zaposlena je u OŠ „Don Lovre Katića“ u Solinu kao nastavnik engleskog i njemačkog jezika. U listopadu 2005. položila je stručni ispit.


Za nakladničku kuću Verbum pristupnica je s engleskog prevela knjigu Mary Beth Bonacci Real Love (Prava ljubav) objavljenu 2004. (218 stranica) i Alice von Hildebrand By Love Refined, Letters to a Young Bride (Ljubavlju oplemenjeni – pisma mladoj nevjesti) objavljenu 2006. (199 stranica).

Zaključak: Ivana Pavlović, prof. ne ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača. Obrazloženje: pristupnica udovoljava uvjetima propisanima člankom 98, stavkom (3) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/2003., 105/04. i 174/04.), t.j. ima odgovarajuću stručnu spremu te više od tri godine radnoga iskustva u struci. Međutim, uz te navedene uvjete, Rektorski zbor u svojoj Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja («Narodne novine», br. 129 od 31. listopada 2005.) propisuje da pristupnik za nastavno zvanje predavača mora ispuniti još dva od navedena četiri uvjeta, a pristupnica udovoljava samo jednome od tih uvjeta (objavila je dva prijevoda na engleski jezik koji bi se brojem stranica mogli smatrati kao dva stručna rada iz područja struke iz koje se provodi postupak izbora u zvanje).

 1. Mirjana Matea Matić Bilić, mr.sc., hrvatska državljanka, rođena je 16. svibnja 1971. u Bielfeldu u Njemačkoj. Srednju školu završila je u Splitu, a 1994. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zadru i stekla stručni naziv profesora njemačkog jezika i književnosti te engleskog jezika i književnosti. Godine 2000. na Filozofskom fakultetu u Zadru upisala je poslijediplomski studij lingvistike te je 2005. godine obranila magistarski rad na temu „Onomastika naselja Okruka Gronjeg i Okruka Donjeg na otoku Čiovu“ i stekla akademski naslov magistra znanosti za znanstveno polje jezikoslovlje. Godine 2006. upisala je doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnica je 1997. godine položila ispit za sudskog tumača za engleski i njemački jezik. Sudjelovala je i na brojnim stručnim seminarima za usavršavanje nastavnika, osobito u organizaciji Hrvatskog udruženja profesora engleskog (HUPE). Stručno se usavršavala i u inozemstvu (Velika Britanija, Austrija i Njemačka).


Pristupnica ima višegodišnje iskustvo u nastavi. Od 1993. godine zaposlena je u gimnaziji Ivana Lucića u Trogiru kao nastavnik engleskog i njemačkog jezika. Od 2004. godine honorarno radi kao nastavnik njemačkog jezika na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu te kao nastavnik engleskog jezika na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje na predmetima Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 i Komunikacijske vještine. Iz priložene dokumentacije razvidno je da je pristupničin angažman uključivao više od 30 norma sati.
Zaključak: mr.sc. Mirjana Matea Matić Bilić ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača. Obrazloženje: pristupnica udovoljava općim uvjetima propisanima člankom 98, stavkom (3) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/2003., 105/04. i 174/04.), t.j. ima odgovarajuću stručnu spremu te više od tri godine radnoga iskustva u struci. Uz navedene opće uvjete, pristupnica udovoljava dvama uvjetima koje propisuje Rektorski zbor u svojoj Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja («Narodne novine», br. 129 od 31. listopada 2005.): ima magisterij znanosti i tijekom posljednje tri godine izvodila je nastavu na visokom učilištu u iznosu od više od 30 norma sati .


 1. Anita Jeličić, mr. sc., hrvatska državljanka, rođena je 25. siječnja 1960. u Šibeniku. Osnovnu i srednju školu Primjenjene umjetnosti i grafičkog dizajna završila je u Splitu. Godine 1983. diplomirala je na studiju prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Filozofskog fakulteta u Zadru i stekla stručni naziv profesora likovnog odgoja i likovnih umjetnosti. Godine 2006. magistrirala je na Sveučilištu u Zadru i stekla akademski stupanj magistra znanosti za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske znanosti, grana komunikologija.

Pristupnica je od 1983. do 1985. godine u srednjoj školi (ne navodi kojoj) radila kao nastavnik za predmete Scena, film i RTV te Umjetnost. Od 1985. do 2001. radila je kao rukovoditelj marketinga i propagande u poduzeću „Trgopromet“ iz Umaga. Pristupnica navodi da od 2001. godine radi na Sveučilištu u Splitu, ali iz priložene dokumentacije nije razvidno u kojem svojstvu ni na kojem radnome mjestu.


Pristupnica održala niz izlaganja na temu komunikacije i razvoja tehnologije.
Zaključak: mr. sc. Anita Jeličić. ne ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za predmete Engleski jezik i Komunikacijske vještine. Obrazloženje: pristupnica nema stručnu spremu iz područja, polja i grane za koju se raspisuje natječaj za izbor u zvanje (nije profesor engleskog jezika i književnosti). Njezino radno iskustvo također nije bilo u struci nastavnika engleskog jezika. Ni magistarski rad nije iz relevantnog područja, polja i grane.


 1. Mr. Sc. Nina Sirković, hrvatska državljanka, rođena je 30. studenog 1964. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti upisala je 1983. godine. Diplomirala je 1987., stekavši stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti. Godine 2006. obranila je na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu (Srbija) magistarski rad pod naslovom „Orlando, životopis Virginije Woolf kao parodija Bildungsromana“, koji je priznat u Republici Hrvatskoj (priloženo rješenje). Akademske godine 2006.-2007. upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma.

Pristupnica od 1988. do 1994. radi u PU Split na neodređeno vrijeme na radnom mjestu prevoditeljice za engleski i njemački jezik. Od 1994. do danas radi na neodređeno vrijeme u Centru za strane jezike Split, gdje predaje engleski i njemački.

Mentor je studentima anglistike Filozofskog fakulteta u Splitu. Od 2003. godine predaje njemački jezik, a od 2005. i engleski na fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.
Godine 2005. Vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu izabire kandidatkinju u nastavno zvanje predavača za njemački jezik.
Pristupnica je pohađala veći broj seminara za usavršavanje profesora engleskog i njemačkog jezika u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE) i Hrvatskog udruženja profesora njemačkog jezika. Tri je godine bila u uređivačkom odboru časopisa „Komunikacija“ Centra za strane jezike.
Pristupnica je držala dva stručna izlaganja na njemačkome na godišnjim seminarima Centra za strane jezike u Splitu („Jugendsprache im Unterricht“ - 2. veljače 2002. te „Partnerarbeit im Unterricht“ - 8. veljače 2003.).
Kandidatkinja također ima status Branitelja domovinskog rata i nositeljica je Spomenice domovinskog rata.
Zaključak: mr. sc. Nina Sirković ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača jer ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/2003., 105/04. i 174/04.) t.j. ima odgovarajuću stručnu spremu te više od tri godine radnoga iskustva u struci. Uz navedene opće uvjete, pristupnica udovoljava dvama uvjetima koje propisuje Rektorski zbor u svojoj Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja («Narodne novine», br. 129 od 31. listopada 2005.): ima magisterij znanosti i unutar posljednje tri godine izvodila je nastavu na visokom učilištu (više od 30 norma sati). 1. Kristina Pirs, prof., hrvatska državljanka, rođena je 19. studenog 1971. u Splitu, gdje je zavšila I. Jezičnu gimnaziju. Diplomirala je 1996. godine u Zadru, stekavši stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti te francuskog jezika i književnosti. Godine 2001. upisala je poslijediplomski studij iz jezikoslovlja na Filozofskom fakultetu u Zadru.

Pristupnica je od 1996. do 2002. godine radila u školi stranih jezika Eduka kao nastavnik francuskog i engleskog jezika. Od 1999. honorarno je zaposlena u školi stranih jezika Jantar kao nastavnik engleskog jezika. Od 2002. godine stalno je zaposlena u OŠ Mejaši kao nastavnik engleskog i francuskog jezika. Od 2005. vanjski je suradnik međunarodne škole francuskog jezika Alliance française. Ak. god. 2001.-2002. predavala je kolegij Vježbe iz metodike nastave engleskog jezika kao vanjski suradnik Vikoke učiteljske škole u Splitu. Od ak. god. 2005.-2006. radi kao vanjski suradnik predavač na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu za predmet Engleski jezik (više od 30 norma sati).


Iz priložene dokumentacije može se zaključiti da se radi o aktivnoj nastavnici engleskog i francuskog jezika, koja pohađa seminare i stručne skupove te kontinuirano radi na svom usavršavanju.
Zaključak: Kristina Pirs, prof., ne ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača. Obrazloženje: pristupnica udovoljava općim uvjetima propisanima člankom 98, stavkom (3) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/2003., 105/04. i 174/04.), t.j. ima odgovarajuću stručnu spremu te više od tri godine radnoga iskustva u struci. Međutim, uz navedene opće uvjete, Rektorski zbor u svojoj Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja («Narodne novine», br. 129 od 31. listopada 2005.) propisuje da pristupnik za nastavno zvanje predavača mora ispuniti još dva od navedena četiri uvjeta, a pristupnica udovoljava samo jednome od tih uvjeta (unutar posljednje tri godine izvodila je nastavu na visokom učilištu (više od 30 norma sati).
Povjerenstvo:
mr.sc. Nataša Pavlović, viši lektor
mr.sc. Lovorka Zergollern-Miletić, viši lektor
dr.sc. Borislav Knežević, izv. prof.
Izvještaj je prihvaćen na sjednici Odsjeka 7. ožujka 2007.

Dr. sc. Bernardina Petrović, doc.


Dr. sc. Dunja Pavličević-Franić, red. prof. (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.

Fakultetskomu vijeću

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

PREDMET: Mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

(pristupnice: Katarina Aladrović i Jelena Vignjević).


Poštovani članovi / Poštovane članice Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,


na sjednici Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 27. siječnja 2007. imenovani smo članovima Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. O svojoj odluci Vijeće nas je obavijestilo dopisom od 29. siječnja 2007. (Klasa: 640-03/06-04/129, ur. broj: 3804-240-07-3).

Na temelju uvida u priloženu natječajnu dokumentaciju Vijeću podnosimo zajedničkiI Z V J E Š T A J

Na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama 13. studenoga 2006. prijavile su se dvije kandidatice – Katarina Aladrović i Jelena Vignjević koje su priložile sljedeće dokumente:

1) Katarina Aladrović priložila je: a) zamolbu, b) životopis, c) presliku diplome, d) pismo preporuke, e) dvije preporuke sveučilišnih profesora za upis na poslijediplomski studij i f) presliku domovnice.

2) Jelena Vignjević priložila je: a) zamolbu, b) životopis, c) izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj aktivnosti, d) presliku diplome, e) potvrdu o upisu završne godine Poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatistike, f) potvrdu o održanom nastupnom predavanju i o izboru u nastavno zvanje predavača, g) preslike zahvalnica i potvrda za sudjelovanje na natjecanjima iz hrvatskoga jezika, predavanjima i stručnim skupovima profesora hrvatskoga jezika, h) pismo preporuke te i) presliku domovnice.


I. Izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnicâ Katarine Aladrović i Jelene Vignjević
Katarina Aladrović rođena je 30. prosinca 1980. u Požegi. Osnovnu je školu završila u Pleternici, a opću gimnaziju 1999. u Požegi. Iste je godine upisala studij kroatistike i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 7. lipnja 2004. temom Istraživanje pučke pobožnosti na jugozapadnom dijelu Požeške kotline na Odsjeku za sociologiju. Kako je u akademskoj godini 2002./2003. bila među osamdeset najuspješnijih studenata zagrebačkoga sveučilišta, dobila je stipendiju Sveučilišta u Zagrebu za tu akademsku godinu. Nakon završetka dodiplomskoga studija upisala je dva poslijediplomska studija, jedan stručni i jedan sveučilišni doktorski. U akademskoj godini 2004./2005. upisala je poslijediplomski stručni studij Suvremena osnovna škola na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem priprema magistarski rad. U akademskoj godini 2005./2006. upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je osnovnu glazbenu školu (smjer klavir). Od 1999. godine glazbeno se usavršava na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu (smjer orgulje). Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Nakon završetka studija od rujna 2004. do veljače 2005. radila je u Osnovnoj školi Luka (Sesvete) kao učiteljica glazbene kulture, a od veljače 2005. u Osnovnoj školi Bukovac kao profesorica hrvatskoga jezika. Stručni je ispit položila 17. listopada 2005. Od listopada 2005. radi kao profesorica sociologije u Privatnoj jezično-informatičkoj gimnaziji "Svijet" u Zagrebu.

Pristupnica je u životopisu navela da do sada nije objavila nijedan stručni ili znanstveni rad. Iz priložene dokumentacije nije razvidno je li pristupnica sudjelovala na nekom znanstvenom ili stručnom skupu
Jelena Vignjević (rođ. Donjerković) rođena je 26. lipnja 1969. u Blatu na Korčuli. Osnovnu je školu završila u rodnom mjestu, a srednju školu pedagoškog smjera 1988. u Splitu. Iste je godine upisala studij kroatistike i južnoslavenskih filologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 16. rujna 1994. temom iz područja stilistike. Godine 1998. upisala je Poslijediplomski studij jezikoslovne kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je ispunila sve obveze predviđene planom i programom studija i položila sve ispite s izvrsnim ocjenama. Od akademske godine 2006./2007. upisana je u V. semestar Poslijediplomskoga doktorskog studija kroatistike te priprema doktorski rad iz područja jezikoslovlja.

Od 1993. godine neprekidno radi kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti. Još kao apsolventica jednu je školsku godinu (1993./94.) predavala hrvatski jezik i književnost u XII. gimnaziji u Zagrebu. Od školske je godine 1994./95. do danas u stalnom radnom odnosu profesorice hrvatskoga jezika i književnosti u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od akademske godine 2005./2006. kao vanjska suradnica predaje kolegije Hrvatski jezik i Jezično izražavanje (2 sata predavanja tjedno i 2 sata seminara tjedno, što iznosi 30 sati predavanja i 45 sati seminara semestralno, odnosno 60 sati predavanja i 90 sati seminara u jednoj akademskoj godini) studentima prve godine Odgojiteljskoga studija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastupno predavanje koje je 5. lipnja 2002. održala pred nastavnicima i studentima Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ocijenjeno je pozitivnim. (Ur. broj 01-2388/2-2001. – Matično povjerenstvo za područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje i znanosti o književnosti na sjednici od 8. travnja 2002. potvrđuje da Jelena Vignjević ispunjava uvjete Rektorskog zbora za izbor u nastavno zvanje predavača.).

Stručna je djelatnost pristupnice Jelene Vignjević, kako je vidljivo iz priložene dokumentacije, raznolika i raznovrsna. Sudjelovala je na stručnim skupovima, suautoricom je srednjoškolskih priručnika, recenzenticom je jednoga lektirnog izdanja, a aktivno je sudjelovala i u organizaciji i provedbi natjecanja iz poznavanja hrvatskoga jezika.

Na stručnim je skupovima sudjelovala kao predavačica i voditeljica radionica za profesore hrvatskoga jezika i književnosti: 1. Sintagma, rečenica, diskurs (predavanje). Stručni skup za profesore hrvatskoga jezika, Industrijsko-obrtnička škola u Novoj Gradišci, Nova Gradiška, 14. svibnja 2002.

 2. Veće od riječi, manje od rečenice. Što je to? (voditeljica radionice). Stručni skup za profesore hrvatskoga jezika, Graditeljsko-geodetska škola u Osijeku, Osijek, 4. veljače 2006.

 3. Noćni modernistički krajolik (voditeljica radionice). Stručni skup za profesore hrvatskoga jezika, Graditeljsko-geodetska škola u Osijeku, Osijek, 4. veljače 2006.

Objavila je sedam priručnika namijenjenih srednjoškolskom obrazovanju od kojih je jedan autorski, a šest suautorskih:

 1. Vignjević, Jelena. 20031. Hrvatski jezik 3 : vježbenica za III. razred gimnazije, Zagreb : Profil International, 56 str.

 2. Znika Marija – Vignjević, Jelena. 20011. 2003.2 Hrvatski jezik 3 : udžbenik za III. razred gimnazije, Zagreb : Profil International, 141 str1, 139 str2.

 3. Znika, Marija – Vignjević, Jelena. 20031. Priručnik za nastavnike hrvatskoga jezika u trećem razredu gimnazije, Zagreb : Profil International, 131 str.

 4. Znika, Marija – Šego, Jasna – Vignjević, Jelena. 20031. Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost 3 : udžbenik za III. razred četverogodišnjih strukovnih škola, Zagreb : Profil International, 315 str.

 5. Šego Jasna – Vignjević, Jelena. 20031. Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost 3 : priručnik za nastavnike, Zagreb : Profil International, 163 str.

 6. Šego Jasna – Vignjević, Jelena. 20031. Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost 3 : vježbenica za III. razred četverogodišnjih strukovnih škola, Zagreb : Profil International, 106 str.

 7. Barbaroša-Šikić, Mirela – Sikirić, Sanja Marija – Vignjević, Jelena – Čubrić, Marina. 1998. Testovi hrvatskoga jezika za gimnazije : 442 pitanja i odgovora, Zagreb : Školska knjiga, 37 str.s

Bila je članicom Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika, sudjelujući u sastavljanju testova te u pripremama i provedbi natjecanja. Sudjelovala je u pripremi i provedbi gradskog (2003.) i županijskog (2006.) natjecanja iz hrvatskoga jezika. Njezini su učenici ostvarili vrijedne rezultate na državnom natjecanju iz poznavanja hrvatskoga jezika (1998., 1999. i 2000.) te zapažene nastupe na školskim susretima LIDRANO.
II. Zaključak
Pristupnica Katarina Aladrović ima završen odgovarajući dodiplomski studij, dvije godine radnoga iskustva (od toga šest mjeseci kao profesorica hrvatskoga jezika u osnovnoj školi, šest mjeseci kao profesorica glazbe, a ostalo kao profesorica sociologije). Nema objavljenih radova, a iz priložene dokumentacije nije razvidno je li sudjelovala na nekom znanstvenom ili stručnom skupu.

Pristupnica Jelena Vignjević ima završen odgovarajući dodiplomski studij i trinaest godina radnog iskustva u struci. Na stručnim je skupovima održala jedno predavanje. Objavila je (samostalno ili u suautorstvu) sedam srednjoškolskih priručnika: dva udžbenika, dva priručnika za nastavnike, dvije vježbenica i jednu zbirku testova iz hrvatskoga jezika.III. Mišljenje i prijedlog
Pristupnica Katarina Aladrović ne ispunjava opće uvjete propisane člankom 98, stavkom (3) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003., 105/04. i 174/04.). Iako ima završen odgovarajući studij, odnosno odgovarajuću stručnu spremu, nema dovoljno radnoga iskustva u struci. Osim toga ne ispunjava nijedan uvjet Rektorskoga zbora za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača (Narodne novine, br. 129 od 31. listopada 2005.)

Pristupnica Jelena Vignjević ispunjava opće uvjete propisane člankom 98, stavkom (3) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003., 105/04. i 174/04.), tj. ima odgovarajuću stručnu spremu te više od tri godine radnoga iskustva u struci. Uz opće uvjete ispunjava i uvjete Rektorskoga zbora (dva od četiri uvjeta) za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača (Narodne novine, br. 129 od 31. listopada 2005.).


Predlažemo da se pristupnica Jelena Vignjević izabere u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Stručno povjerenstvo:

dr. sc. Bernardina Petrović, doc.

(predsjednica Povjerenstva)
dr. sc. Dunja Pavličević Franić, red. prof.

(članica Povjerenstva)


dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.

(član Povjerenstva)

U Zagrebu 7. ožujka 2007.
Dr. sc. Boris Olujić

Odsjek za povijest

Filozofskog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu


Vijeću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Predmet: Izvješće o radu znanstvene novakinje Jasmine Osterman
Znanstvena novakinja Jasmina Osterman, prijavljena je na projektu "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici", od 1. veljače 2004. godine. Kao student poslijediplomskog studija na Odsjeku za povijest obranila je pred Vijećem Poslijediplomskog studija Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 21. 12. 2006. godine, sinopsis magistarskog rada „Pisari i pisarske škole na prostoru Mezopotamije i Elama (4. do 3. tisućljeće prije Krista)“. U školskoj godini 2005./2006. sudjelovala je u izvođenju seminara kolegija „Povijest ranih civilizacija“ (zimski semestar) i izbornom kolegiju „Religije starog Istoka“ (ljetni semestar). Tijekom zimskog semestra u školskoj godini 2006./2007. predavala je jednoj seminarskoj grupi kolegija „Povijest ranih civilizacija“ (2 sata tjedno) te zajedno s prof. dr. Petrom Selemom sudjelovala u izvođenju kolegija „Društveni kontekst egipatske religije“. U ljetnom semestru školske godine 2006./2007. vodi izborni kolegij „Pisari i pisarske škole starog Istoka“ (dvije seminarske grupe, svaka po dva sata tjedno) te pomaže prof. dr. Petru Selemu u izvođenju nastave kolegija „Kultura faraonskog i helenističkog Egipta“. Sudjelovanjem u nastavi zajedno s iskusnim i izuzetno kvalitetnim predavačem prof. dr. Petrom Selemom, na najbolji mogući način nadopunjuje samostalno izvođenje nastave. Istodobno, uz prof. dr. Petra Selema i doc. dr. sc. Borisa Olujića obučava se za potpuno samostalno izvođenje nastave u okviru predmeta „Povijest starog Istoka“. U ljetnom semestru školske godine 2005./2006. te zimskom semestru školske godine 2006./2007. sudjelovala je u terenskoj nastavi koju je vodila prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić u Puli, Ninu, Zadru i Splitu. U okiru izvođenja nastave novog programa Jasmina Osterman obavlja golem posao u vođenju statistike svih studenata kolegija „Povijest ranih civilizacija“ te pomaže u obavljanju pismenih ispita.

Od znanstvenih zadataka u radu projekta Jasmina Osterman je u srpnju 2006. godine sudjelovala u arheološkom istraživanju srednjovjekovne crkve i groblja na lokalitetu Crikvine, Čovini kod Smiljana (pod vodstvom mr. sc. Tatjane Kolak iz Muzeja Like u Gospiću), a u rujnu 2006. godine u arheološkom istraživanju rimske ceste u Lovincu (pod vodstvom doc. dr. sc. Borisa Olujića).

Za tisak su joj prihvaćena tri znanstvena rada u Zborniku projekta „Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti“, FF Press, (izlazi iz tiska tijekom proljeća 2007.). Zajedno s prof. dr. Stašom Forenbaherom objavila je rad: S. Forenbaher, J. Osterman: „Kotluša: još jedno brončanodobno groblje u špilji?“, Speleolog 53 (2005), Zagreb, 2007. Početkom 2007. godine boravila je u Oxfordu (Velika Britanija) na kraćem studijskom boravku. Sveukupnu aktivnost znanstvene novakinje Jasmine Osterman u proteklom razdoblju mogu ocijeniti samo najboljim ocjenama za trud, aktivnost, ali i stalni napredak u nastavnom i znanstvenom radu.
U Zagrebu, 8. ožujka 2007. Boris Olujić
Filozofski fakultet

Odsjek za povijest umjetnosti

Ivana Lučića 3,

10 000 Zagreb
Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin