Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 15 il Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 33,12 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü33,12 Kb.
#230
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( )

“___”____________20_15__ ilFənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Dizayn

Fənnin adı Mühitin dizayn əsasları

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2015 semestr IV

Fakültə Memarlıq

Qrup 113a5,a6, a7.

Tədris yükü: mühazirə 30 saat, seminar (məşğələ) 0saat,

laboratoriya saat. Cəmi 30 saat.

Kredit: ______________

Auditoriya: № 110 – I kor.

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: Ağayeva Nərgiz Əli qızı – dos.əvəzi.

Kafedranın ünvanı: A.Sultanova, korpus III ot.401.

Məsləhət saatları:

E-mail ünvanı:nargiz.agayeva@hotmail.com.

İş telefonu: 439-10-453. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. “Dizayn əsasları”, “Dizayn tarixi” dərslik

2. Mühit dizaynın əsasları – Fənn proqramı

3. “Dizayn problemləri baxımından şəhər interyerinin layihələndirilməsində” metodik vəsait.


4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənnlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

Fənn dizayn ixtisasının yaranma şəraitini, bu peşənin öz zamanından müasir dövürümüzə gedən formalaşma prosesini açıqlayır. Dünyada ən öndə gedən Dizayn məktəblərinin əsas mahiyyət açılışını, inkişafını, metodikasını tədris edir. Dizaynın bir ixtisas kimi sahələri üzrə prinsip və problemləri izah olunur. İxtisasa ilk giriş mühazirləri ilə başlayan bu proqram dizaynın peşə hazırlığı üçün baza biliklərinə əsaslanan prinsipləri öyrədilir. Dizayın bütün sahələri haqqında əsaslı biliklər toplusuna nail olunur.
5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1.

Mövzu№1.
Dizayn ixtisasına giriş mühazirəsi

2

28.01.

2.

Mövzu№2.

Dizaynın ilk yaranma səbəbləri və tarixi şərait2

04.02.

3.

Mövzu№3.

Ulyam Moris, Tomos Edison Carlr Makintoş-yaradıcılığı2

11.02.

4.

Mövzu№4.

Bauhaur dizayn məktəbinin yaranma və inkişaf prosesi2

18.02.

5.


Mövzu№5.

Verkbund, ilk “Firma üslubu” haqqında2

25.02.

6.

Mövzu№6.

Cikaqo mem. məktəbi ABŞ-da dizayn təhsili və ixtisas metodikası2

04.03.

7.

Mövzu№7.

Azərbaycanda Dizayn ixtisası və Dizayn sənətinin əsasları2

11.03.

8.

Mövzu№8.

Rusiya dizayn məktəbi və müasir dövrü.2

18.03.

9.

Mövzu№ 9.

Dizaynda rəng anlayışı rəng katiqoriyası. Forma və rəng vəhdədi.4

25.03.

10.

Mövzu№10.

Əşya mühitinin təşkili və dizayn layihələndirmə əsasları.2

01.04.

11.

Mövzu№11.

Dizaynda və Memarlıq layihələndirilməsində formanın qurulma qanunauyğunluqları.4

08.04.

12.

Mövzu№12.

Qrafik dizayn.2

15.04.

13.

Mövzu№13.

Marketinq və reklam dizaynının əsasları.2

22.04.

14.
2

29.04.

15.


2

06.05


5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Mikromühitin spesifik təyinatı ilə bağlı avadanlıqları və elementtlərinin eskiz həlli.

2.

Dizayn avadanlıqlarının material xüsusiyyəti.

3.

Mühitin real görünüşü (fotofiksasiya).

4.

Mühitin obrazlı iifadəsi üçün ununla bağlı rəngi struktur və mühit koloritin təsvir formaları.

5.

Mühit kompozisiyası ilə baglı tapşırıqlar mühitin kompleksli inkşfına yönəldilib.

6.

Mühit tərtibatında bionik forma və konstruksiyalarının modellləşməsi.

7.

Dizayn həllərinin harmonizasiyasının layihə təhlili və məsələləri

8.

Layihə həllinin harmonizasiya prinsipləri

9.

Kompozisiya – memarlıq-dizayn mühitinin təşkiledici və tamyararlı meyarıı kimi.

10.

Кoloristika –formayaradıcı vasitə kimi, коloristika mədəniyyəti

6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

Mühitin tam qavranılması şəraitinə qoyulan tələblərin təhlilini aparmaq bacarığını öyrənmək. Öz daşıdığı funksiyaya tam cavab verən mühit təşkilində-psixologiya, fəlsəfə, elmi-tədqiqat, tarixi araşdırma kimi müxtəlif aspektlərin təyinatını aparmaq vərdişlərinə yiyələnmək.Tapşırıgın icrasında qrafikanın dili ilə məzmunun və layihə həllinin sifarişciyə tam catdırmaq qabiliyyətini formalaşdırmalı10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.
Mühazirələrdə bütün mövzuların tələbə ücün qavranılan və qavranılmayan cəhətlərini sorgu vasitəsi ilə təyin etmək.Fənnin onların ixtisas secimində və gələcək layihələndirmə prosesində yerini təyin edə biləcəkləri haqqında diskusiyalardan nəticələrin alınmasını təmin etmək. Mühit dizaynı layihələndirilməsinin beynəlxalq tələbləri onlar üçün qəbul edilən olmalıdır, fikirlərini əsaslandırmalıdır.
Müəllim: ____________ ( )
_____”________________ 20__ il.
Yüklə 33,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə