Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 64.71 Kb.
tarix22.11.2018
ölçüsü64.71 Kb.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( )

“___”____________20___ ilDizayn
Fənn proqramı (sillabusu)


Mühit DiDizayn
Kafedra _____________________________________________________________

Fənnin adı _________ddizaynı

1. Fənn haqqında məlumat:


5

2014
Kodu ____________


Memarlıq
Tədris ili _____________ semestr _____________


112a5 ,a6
Fakültə __________________________________


15

75
Qrup ____________________________________


90


Tədris yükü: mühazirə _____ saat, seminar (məşğələ) _____ saat, (həftədə - 5 s.)

laboratoriya _____ saat. Cəmi _____ saat.

Kredit: ______________


14:00
Auditoriya: № ___504 (II)k_____

Saat: ____________Əminə Zahid qızı Vəkilova, mem.namizədi
2. Müəllim haqqında məlumat:


AzMİU, A.Sultanova 5, AZE-1073, III korpus, Dizayn kafedrası
Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi_________________________________


4-6
Kafedranın ünvanı: _________________________________________________

Məsləhət saatları: _______________________________
539-40-45 (komutator) 173 (daxili)
E-mail ünvanı: _________________________________

İş telefonu: ____________________________________3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Dizaynın əsasları (rus və azərbaycan dilində)

2. Dizayn tarixi

3. İnteryer dizaynı. Şəhər dizaynı


4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)


Mühit dizaynı, dizayn fənninin əsas istiqamətlərindəndir, mühit dizaynı geniş şəhr tələb edir, çünki onun tərkibini təbii və süni mühit dildir, harada hərəsinin fərqli izahı verilir. Mühit dizaynı bir neçə cəhətinə görə təsnifatlaşdırılır (funksiyasına, miqyası və istiqamətinə, tərkibinə sadə öz mürəkkəbliyinə və s.). Şəhər daxilində bu mövzu əsas struktur elementlərinin mühitləri daxilində izah olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbə mühit haqqında geniş informasiya aldığından, fərqliliyinə görə də dizaynını həll etməyə layihə hazırlaya bilər.
5. Fənnin təqvim planı: Fənnə ayrılan saatlara (mühazirə və məşğələ) müvafiq tutulur

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu №1. Mühit dizaynı, dizayn tətbiqi fənninin əsas rolu kimi açıqlanır. Mühit nədir, dizayn nədir izah olunur və təbii süni formalaşan mühitlər şəhr olunur

1

16/09

2

Mövzu №2. Şəhər mühiti və onun tərkibi, əsas istiqamətlər, struktur quruluşuna görə dizayn həlləri və əlaqəlikləri

1

30/09

3

Mövzu №3. Yaşayış mühitinin dizaynı, miqyasına yerləşdiyi mövqeyə görə və funksional yönümünə görə vasitələri

1

14/10

4

Mövzu № 4. İstirahət mühitinin dizaynı. Dizayn fərqliliyi yerləşmə xarakterinə görə vasitələr tiplərinə görə və s.

1

28/10

5

Mövzu№ 5. İctimai mühit dizaynı (həcm-məkan obyektlərini, funksiya yönümünə görə dizayn elementləri və vasitələr)

1

11/11

6

Mövzu № 6. Əyləncə mühiti dizaynı, onun xüsusiyyəti, yerləşmə prinsipi, miqyası, tərkibinə görə istifadə vasitələri

1

25/11

7

Mövzu № 7. Xüsusi təyinatlı mühit dizaynı (tədris, müalijə, hərbi, dini, idman)

1

9/12

8

Mövzu №8. İç məkan mühiti və onların funksional təyinatına görə bədii dizayn vasitələri

1

23/12

5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu № 1. Mühit dizaynın həlli iki tip mühitə görə şəhr ediləcək və eskiz layihələrinin əsas dizayn həlli göstəriləcək

4

19/09

2

Mövzu № 2. Tapşırığın izahı və tərkibi. Əsas məqsədə uyğun qoyulan məsələlər

4

26/09

3

Mövzu №3. Küçə-prospekt mühitinin dizayn həlli xüsusiyyəti (tapşırıq)

2

27/09

4

Mövzu №4. İctimai mühit dizayn həlli xasusiyyəti (eskiz layihə) (tapşiriq)

4

03/10

5

Mövzu №5. Park mühiti dizaynı xüsusiyyəti (eskiz layihənin mahiyyəti) (tapşırıq)

4

10/10

6

Mövzu №6. Layihə üzrə məsləhətlər

2

11/10

7

Mövzu №7. Layihə üzrə məsləhətlər

4

17/10

8

Mövzu №8. Məsləhətlərin davamı

4

24/10

5.3. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu № 1. I etap üzrə yoxlama (klauzura)

2

25/10

2

Mövzu № 2. Mühit dizaynının əsas məsələləri

4

31/10

3

Mövzu №3. Məsləhətlər

4

07/11

4

Mövzu №4. Məsləhətlər

2

08/11

5

Mövzu №5. Məsləhətlər

4

14/11

6

Mövzu №6. Məsləhətlər

4

21/11

7

Mövzu №7. II etap üzrə yoxlama (klauzura)

2

22/11

8

Mövzu №8. Mühit dizaynının əsas vasitələri

4

28/11

5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu № 1. Məsləhətlər

4

03/12

2

Mövzu №2. Məsləhətlər

2

06/12

3

Mövzu №3. Məsləhətlər

4

12/12

4

Mövzu №4.

4

19/12

5

Mövzu №5. Layihənin qrafikinin tərtibi

2

20/12

6

Mövzu №6. Layihənin qrafikinin tərtibi

4

26/12

7

Mövzu №7. Layihənin qəbulu

1

27/12

8
75 saat
5.5. Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Bakı şəhəri mikromühiti (eskiz)

2.

Idman mühitin dizaynı

3.

Yaşayış kvartalın funksiyasının zonalaşması

4.

Yaşayış kvartalın tikinti tərrkibi

5.

Kvartalın planlaşma xarakteri

6.

Kvartalların landşaft dizaynın həlli

7.

Kvartalın nəqliyyat sistem həlli

8.

Yaşayış kvartalının yaşıllıq sistemi

9.

Yaşayış kvartalının dizayn tərtibatı

10.

Dizayn elementləri mühitdə

11.

Xüsusi mühitin bədii tərtibatı (əyləncə)

19.

6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

1. Tapşırığın tam mənimsəməsi

2.Tapşırığın tərkibinin verilməsi

3. Kurs layihəsinin mühit dizaynı anlayışının açılması

4. Mühit dizayn element və vasitələrinin

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

Ixtisas fənni olduğu üçün “Mühit dizaynı” tələbələr tərəfindən ciddi qəbul edilir.Müəllim: Vəkilova Əminə Zahid q.( )


_____”________________ 20__ il.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə