Toplayıb tərtib edən: Zümrüd Mənsimova filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Redaktor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 3.01 Mb.
səhifə23/23
tarix26.05.2018
ölçüsü3.01 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Alqışlar

Mahmudova Xatun Ramazan qızı, Mamurux kəndi

Mahmudova Xatun Ramazan qızı, Mamurux kəndi

Ramazanova Pəri Şaban qızı, Mamurux kəndi

İbrahimova Rəna Mamed qızı, Qımır kəndi
Qarğışlar

Süleymanova Zərifə Camal qızı, Şki rayonu, Baş Göyünük kəndi, (gənc yaşlarından ailəliklə Qımır kəndinə köçüf gəlmişlər)

Nəbiyev Məmmədrəsul Şaban oğlu, Qımır kəndi

Ramazanova Həvva Abdulla qızı, Qımır kəndi

Mustafayeva Zöhrə Xalid qızı, Çobankol kəndi

Məmmədov Qurbanəli Məhəmməd oğlu Çobankol kəndi


Mövsüm və mərasim nəğmələri

Murtuzəliyev Rəşid Hacıömər oğlu, Qımır kəndi

Məmmədova Oruc Mustafa oğlu, Qımır kəndi

Şabanov Baley (Məhəmməd) Rəşid oğlu, Qımır kəndi

Həşimova Adilə İsaq qızı, Qımır kəndi

Qurban bayramı

İsmayılova Tamilə İsmayıl qızı, Qımır kəndi,

Məmmədova Səmayə Həzrətsoltan qızı, Qımır kəndi

Səmədov İbrahim Həzrətsoltan oğlu, Qımır kəndi

Səmədova Nuranə Əhməd qızı, Muxax kəndi,

Musayeva Nigar Abdulla qızı, Muxax kəndi.


Mövlud mərasimi

Muradov Camaləddin Rəsul oğlu, Qımır kəndi


Novruz bayramı

Əsgərov İsa İbrahim oğlu, Qımır kəndi

Həşimov Ramazan İsmayıl oğlu, Qımır kəndi

Əminova Məryəm İsa qızı, Muxax kəndi


Toy adət-ənənələri

Həşimova Pəri Abdurahman qızı, Qımır kəndi

Murtuzəliyeva Bağdagül Məhəmməd qızı, Qımır kəndi

Qurbanova Səlminaz Məhəmməd qızı, Qımır kəndi

İsmayılova Tamilə İsmayıl qızı, Qımır kəndi

Fadimət Camaləddin qızı Muradova, Qımır kəndi

Ramazanova Həvva, Abdulla qızı, Qımır kəndi

Ramazanova Alagöz Xəlil qızı, Əliabad kəndi


Nişantaxtı

Gözəlova Məryəm İsa qızı, Qımır kəndi

İbrahimova Aytən Sabir qızı, Muğanlı kəndi

Əsgərova Səmənnaz Qara qızı (Baş Göyünük), Zaqatalanın Qımır kəndi

Muradova Raziyyət Rüstəm qızı, Qımır kəndi,

Mazanova Sona Süleyman qızı, Qımır kəndi


Parça bişdi

Hacıyeva Maral Qarakişi qızı, Bazar kəndi,

Məmmədov Həzrətsoltan Hacı oğlu, Çoban­kol kəndi,

Məmmədova Qaragöz Qurban qızı, Çobankol kəndi

İbrahimova Rəna Mamed qızı, Qımır kəndi

Rəcəbova Kifayət İslam qızı, Muxax kəndi

Murtuzəliyeva Bağdagül Məhəmməd qızı, Qımır kəndi

Qurbanova Səlminaz Məhəmməd qızı, Qımır kəndi

Hacıyava Yetər Məmmədrəsul qızı, Qımır kəndi
Xınayaxdı

Həşimova Pəri Abdurahman qızı, Qımır kəndi

Murtuzəliyeva Bağdagül Məhəmməd qızı, Qımır kəndi

Məmmədova Səmayə Həzrətsoltan qızı, Qımır kəndi

Muradova Raziyyət Rüstəm qızı, Qımır kəndi
Gəlingətirmə

Səmədov Qurban Həzrətsoltan oğlu, Qımır kəndi

İbrahimova Rəna Mamed qızı, Qımır kəndi

Xəlilov Xəlil İbrahim oğlu, Qımır kəndi

Əsgərova Səmənnaz Qara qızı (Baş Göyünük), Zaqatalanın Qımır kəndi,

Məmmədova Şahsənəm Çoban qızı, Suvagil kəndi.

Turacov Musa Qazımməd oğlu, Suvagil kəndi

Turacov Turac Musa oğlu, Suvagil kəndi

Turacova Sənubər Hacı qızı, Suvagil kəndi

Məmmədova Məhbubə Zakir qızı, Qalalı kəndi,

Məhərəmmov Mustafa Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi

Ərəbova Nərgiz Zahid qızı, Car kəndi

Murtuzəliyeva Aşurey Tallay qızı, Gözbarax kəndi

İsayeva Pəri Abdulla qızı, Gözbarax kəndi

İsmayılova Pəri Yusif qızı, Gözbarax kəndi

RamazanovŞakirHallacoğlu, Əliabadkəndi

SəmədovaFadimətŞakirqızı, Əliabadkəndi

İbrahimovSübhanSabir oğlu,Muğanlıkəndi

Mahmudova Bayramxatın Danyalqızı, Ço­ban­kolkəndi
Bəy boyuna parça salma,

bəy durquzma mərasimi

Mikayılova Minaxanım İlyas qızı, Qımır kəndi

Məmmədova Səmayə Həzrətsoltan qızı, Qımır kəndi

Seyidova Əminət Qurban qızı, Yuxarı Çardaxlar kəndi

Həsənov Məhəmməd Həsən oğlu, Yuxarı Çar­daxlar kəndi

Mustafayeva Məryəmana İsa qızı, Yuxarı Çardaxlar kəndi

Məmmədova Xanım Şaban qızı, Yuxarı Çardaxlar kəndi

Ramazanova Həcər Seyidəhməd qızı, Yuxarı Çardax­lar kəndi

Qurbanov Qurban Molla Muhuma, Yuxarı Çardaxlar kəndi

Əliyev Ruqiyyət Məhəmməd qızı, Gözbarax kəndi,

Qurbanova Leysanat Qurban qızı,Yuxarı Çardaxlar kəndi,

Ərəbova Nərgiz Zahid qızı, Car kəndi

Turacov Turac Musa oğlu, Suvagil kəndi

Məmmədov Seyid Bilal oğlu Suvagil kəndi

Əfəndiyeva Fatma Şaban qızı, Mamurux kəndi
Beşiyə salma mərasimi

Hacıyava Yetər Məmmədrəsul qızı Zaqatala rayon Qımır kəndi


Yas mərasimi

Səmədov Qurban Həzrətsoltan oğlu, Qımır kəndi

Məmmədov Qurbanəli Məhəmməd oğlu, Çobankol kəndi

Abdullayeva Pridas Məhəmməd qızı, Muxax kəndi

Camalov Oqtay Nəsrulla oğlu, Suvagil kəndi, (bayatılar)

Həsənova Suğra Rəhim qızı, Göyçə mahalının Şişqaya kəndi, (1969-cu ildən ailəlikcə Zaqatalada yaşa­yır)(ağı deyib)

Həsənov Həsən Rəhim oğlu, Göyçə mahalının Şişqaya kəndi, (ağı deyib)

Hacıyeva Maral Qarakişi qızı, Bazar kəndi,(ağı deyib)

Mikayılova Minaxanım İlyas qızı, Qımır kəndi (ağı deyib)

Həşimova Pəri Abdurahman qızı, Qımır kəndi (ağı deyib)


Bayatılar və xoryatlar

Daşdəmirova Umuküs İbrahım qızı, Qımır kəndi

Ramazanova Həvva Abdulla qızı, Qımır kəndi

Məmmədova Səmayə Həzrətsoltan qızı, Qımır kəndi

Muradova Raziyyət Rüstəm qızı, Qımır kəndi

Mazanova Sona Süleyman qızı, Qımır kəndi

Mikayılova Minaxanım İlyas qızı, Qımır kəndi

Hacıyeva Maral Qarakişi qızı, Bazar kəndi

Həşimova Pəri Abdurahman qızı, Qımır kəndi

İsayeva Pəri Abdulla qızı, Gözbarax kəndi

İsmayılova Pəri Yusif qızı, Gözbarax kəndi

Mahmudova Bayramxatm Danyal qızı, Ço­ban­kol kəndi

Qaragöz Qurban qızı Məmmədova, Çobankol kəndi,

Seyidova Əminət Qurban qızı, Yuxarı Çardaxlar kəndi

Həsənova Suğra Rəhim qızı, Göyçə mahalının Şişqaya kəndi, (1969-cu ildən ailəlikcə Zaqatalada yaşa­yır)

Mahmudova Xatun Ramazan qızı, Mamurux kəndi

Ramazanova Pəri Şaban qızı, Mamurux kəndi

İsmayılova Gülnarə Balı qızı, Qımır kəndi


Mahnılar

Mahmudova Bayramxatın Danyal qızı, Ço­ban­kol kəndi

Məmmədova Səmayə Həzrətsoltan qızı, Qımır kəndi
Tənburda ifa olunan haylalar

Məmmədov Şaban Cuma oğlu, Muxax kəndi

Abdullayev Şaban Məhərrəm oğlu, Muxax kəndi

Turacov Musa Qazımməd oğlu, Suvagil kəndi

Turacov Turac Musa oğlu, Suvagil kəndi

Uşaq folkloru

Nazlamalar

Həşimova Adilə İsaq qızı, Qımır kəndi

Məmmədova Hürü Qurbanəli qızı, Çobankol kəndi

Rəcəbova Kifayət İslam qızı, Muxax kəndi

Gözəlova Məryəm İsa qızı, Qımır kəndi
Uşaq oyunları

Muradov Camaləddin Rəsul oğlu, Qımır kəndi (“Ana minmə”, “Top qalax”, “Quyuya salma” oyunları)

Hacıyeva Yetər Məmmədrəsul qızı, Qımır kəndi (“Yorğan-döşək” oyunu)

Muradova Raziyyət Rüstəm qızı, Qımır kəndi (“Davanbasma” oyunu)

Səmədova Nuranə Əhməd qızı, Muxax kəndi (“Yaylıq salma” oyunu)

Tapmacalar

Məmmədov Həzrətsoltan Hacı oğlu, Qımır kəndi

Xəlilov İmran İsmayıl oğlu, Qımır kəndi

Həsənova Nazilə Qurban qızı, Yuxarı Çardaxlar kəndi


Əfsanə və rəvayətlər

Xəlilov İmran İsmayıl oğlu, Qımır kəndi (Gözəgörünməz adam)

Şabanov Qurban Murtuzəli oğlu, Kəpənəkçi kəndi (Sonrakı peşmançılıq fayda verməz)

Səmədova Züleyxa Xəlil qızı, Qımır kəndi (Üş gəlin. Bir qocanın ahı)


Mifoloji rəvayətlər

Xəlilov Xəlil İbrahim oğlu, Qımır kəndi (Xortlayan gəlin. Gülgəz və zalım molla)

Daşdəmirova Umuküs İbrahım qızı, Qımır kəndi

Şəxsiyyətlər haqqında rəvayətlər
Tarixi şəxsiyyətlər haqqında rəvayətlər
Xəlilov Xəlil İbrahim oğlu, Qımır kəndi (İsgəndər haqqında, Şeyx Şamil haqqında)

Qurbanov Qurban Molla Muhuma oğlu, Yuxarı Çardaxlar kəndi


Dini rəvayətlər

Sehrli hasa rəvayəti. Hacı Mikayıl Əfəndi baba haqqqında. Nəfsin bəlası.

Mahmudov Yusif Həzrətəli oğlu, Qımır kəndi

Həşimov Ramazan İsmayıl oğlu, Qımır kəndi

Məmmədov Qəhrəman Oruc oğlu, Qımır kəndi

Mikayılova Minaxanım İlyas qızı, Qımır kəndi (Şalburuz Babanın sehri)

Muradova Raziyyət Rüstəm qızı, Qımır kəndi (Oğrunun tövbə etməsi. Hacı Murad Əfəndi babanın Xoruz əhvalatı)

Məmmədov Qəhrəman Oruc oğlu, Qımır kəndi

Daşdə­mi­rova Umuküs İbrahım qızı, Qımır kəndi (İbrahim babanın ovsunu. Möcüzəli əllər)

Səmədov İbrahim Həzrətsoltan oğlu, Qımır kəndi

Hacı­yeva Maral Qarakişi qızı, Bazar kəndi (Hacı Mürşüd babanin sehri. Sarı Pir baba)

Hacıyeva Yetər Məmmədrəsul qızı Qımır kəndi

İbrahimov İsmət Abbasəli oğlu, Qımır kəndi (Hacı Yusif Baba haqqında, Xalid baba haqqında rəvayətlər)

İbrahimova Rəna Mamed qızı, Qımır kəndi
Aşıqlar haqqında rəvayətlər
Ömərov Mədət Ramazan oğlu, Bəhmədli kəndi (Aşıq Məhəmməd haqqında rəvayətlər)

Ramazanov Səaddədin Əziz oğlu, Bəhmədli kəndi


Toponomik rəvayətlər
Qurbanova Leysanat Qurban qızı, Yuxarı Çardaxlar kəndi (Pəri qalası haqqında-1,Pəri qalası-2)

Həsənov Məhəmməd Həsən oğlu, Yuxarı Çar­daxlar kəndi

Murtuzəliyev Rəşid Hacıömər oğlu, Qımır kəndi (Səlminaz bulağı)

İbrətamiz rəvayətlər

Həşimov Ramazan İsmayıl oğlu, Qımır kəndi (Əməllərin bağışlanması.Qismətindən qaçan adam. Haqq verdi, divan yoxdu.Mətləbsiz söz.Yalançının haqq yoluna gəlməsi. Ağacın şahidliyi)

Məmmədova Səmayə Həzrətsoltan qızı, Qımır kəndi

Məmmədov Qəhrəman Oruc oğlu, Qımır kəndi

Xəlilov İmran İsmayıl oğlu, Qımır kəndi

Səmədov Qurban Həzrətsoltan oğlu, Qımır kəndi

Yusifova Samirə Qurban qızı, Qımır kəndi

Səmədov Elnur İbrahim oğlu, Qımır kəndi,

Balayev Camal Uluxan oğlu, Əliabad kəndi
Nağıllar

Həsənov Valeh Rəhim oğlu, Göyçə mahalının Şiş­qaya kəndi (1969-cu ildən ailəlikcə Zaqatalada yaşayır) (Ağ balığin nağılı. Əhməd pəhlivanın nağılı. Gündən qorxan Əhmədin nağılı. Balıxçı oğlunun nağılı. Xərpuş kişinin nağılı. Tacir oğlu Əhməd. Hatəmin nağılı. Şahi-Cəmşidin nağılı. Qaytaranın nağılı )

Turacov Musa Qazımməd oğlu, Suvagil kəndi (Keçəl və padşah)

Xəlilov İmran İsmayıl oğlu, Qımır kəndi (Bəxt oyananda)

Mahmudov Yusif Həzrətəli oğlu, Qımır kəndi (Bir bacı, bir qardaşın nağılı. Şah Abbas nağılı. Üç qardaş nağılı. İsgəndər Zülqədərin nağılı. Keçəlin Uffaya qələbəsi nağılı. Sehirli başmax nağılı. İlan ağacı nağılı)

Murtuzəliyev Rəşid Hacıömər oğlu, Qımır kəndi,Şabanov Baley (Məhəmməd) Rəşid oğlu, Qımır kəndi (Yeddi qardaşın nağılı. Nəsirin nağılı. Ədalətli şahın nağılı. Məhəmmədin nağılı. Fərsiz oğul. Yeddi yarımın nağılı)

Xəlilov İmran İsmayıl oğlu, Qımır kəndi

İsmayılova Pəri Yusif qızı, Gözbarax kəndi

Ramazanov Şakir Hallacoğlu, Əliabad kəndi
Atalar sözü və deyimlər

Mütəlimov Aydın Cahangir oğlu, Bəhmədli kəndi

Ömərov İsmayıl Ramazan oğlu, Bəhmədli kəndi

Ramazanov Səaddədin Əziz oğlu, Bəhmədli kəndi

Rövşən Camal oğlu Əhmədov, Cımcımax kəndi,

Səmədova Nuranə Əhməd qızı, Muxax kəndi


Lətifələr və müxtəlif məzəli əhvalatlar

Hudul kişi haqqında lətifələr. Həsənov Bəxtiyar Məhəmmədnəbi oğlu, Yuxarı Çardaxlar kəndi

Seyidova Əminət Qurban qızı, Yuxarı Çardaxlar kəndi

Həsənova Nazilə Qurban qızı Yuxarı Çardaxlar kəndi

Konturu qurtardı. Yaxşı at olsaydı, alardılar. Digər lətifələr. Əsgərov İsa İbrahim oğlu, 1958, Zaqatalanın Qımır kəndi (mühəndis)

Əsgərova Səmənnaz Qara qızı (Baş Göyünük), Zaqatalanın Qımır kəndi,

Gözəlova Məryəm İsa qızı, Qımır kəndi

Mikayılova Minaxanım İlyas qızı, Qımır kəndiAşıqlar və el şairləri

Ömərov Mədət Ramazan oğlu, Bəhmədli kəndi (Varxiyanlı (indiki Bəhmədli) Aşıq Məhəmməd)

Ramazanov Səaddədin Əziz oğlu, Bəhmədli kəndi

ŞabanovQurban Murtuzəli oğlu, Kəpənəkçi kəndiAşiq Dibro. Aşıq Hüseyn. Aşıq Murtuzəli. Çobon­kollu Aşıq Kazım. Aşıq Mədət. Aşıq Valeh Həsənov. Aşıq Səadəddin (Bəhmədlili). Aşiq Sabir

İbrahimov Sabir Əbdülməcid oğlu, Muğanlı kəndi

İbrahimova Aytən Sabir qızı, Muğanlı kəndi,

İbrahimov Sübhan Sabir oğlu, Muğanlı kəndiBalayev Camal Uluxan oğlu. Gəncəliyev Əli Abdul­la oğlu. Molla Məhəmməd. Kor nəzir. El şairi Ramazan Muxaxlı. El şairi Həsən Muxaxlı. El şairəsi Zalxa Qımırlı. El şairəsi Fatma İsrafilova. El şairi Məmməd Cahan­gir oğlu. El şairi Şakir. El şairi Məhərrəm Dağlı. El şairi Muradov Əhməd İsmayıl oğlu (Xəstə Əhməd Qımırlı). El şairi Varxiyanlı İsmayıl Ömərov

Avtobioqrafik dastanlar

Balayev Camal Ulu­xan oğlu, Əliabad kəndi (Aleybadlı Aşıq Hüseynin dəstanı)

Ömərov Mədət Ramazan oğlu, Bəhmədli kəndi (“Bəhrinazla Aşıq Mədət” dastanı. Tale ilə Aşıq Mədətin dastanı)

Yer-yurd adları haqqında

Məmmədov Qəhrəman Oruc oğlu, Qımır kəndi (Qımır kəndi)

Bölgədəki spesifik adlar haqqında

Yemək adları. Nəsil və tayfa adları (Qımır kəndi üzrə)

Məmmədov Qəhrəman Oruc oğlu, Qımır kəndi

Səmədov İbrahim Həzrətsoltan oğlu, Qımır kəndi

Səmədov Qurban Həzrətsoltan oğlu, Qımır kəndi

Səmədov Elnur İbrahim oğlu, Qımır kəndi

SÖYLƏYİCİLƏR HAQQINDA

ÜMUMİ MƏLUMAT

1. Abdullayeva Pridas Məhəmməd qızı, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1937-ci il. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 1-10

2. Abdullayev Şaban Məhərrəm oğlu, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1937-ci il. Söylədiyi mətnlər: Tənburda ifa olunan haylalar: 1-6

3. Balayev Camal Uluxan oğlu, Zaqatala rayonu Əliabad kəndi, 1933-cü il. Söylədiyi mətnlər: Aşıqlar və el şairləri: 28. Avtobioqrafik dastan: 51,52

4. Camalov Oqtay Nəsrulla oğlu, Zaqatala rayonu Suvagil kəndi, 1958-ci il, müəllim. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 27-34

5. Daşdəmirova Umuküs İbrahım qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1916-199­6. Söylədiyi mətnlər: İnanclar: 7-10. Bayatılar: 11-20. Əfsanə və rəvayətlər: 6, 17

6. Dağlı Məhərrəm Qurban oğlu, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1954-cü il. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 35-45. Xoryatlar: 1-10

7. Əminova Məryəm İsa qızı, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1936-cı il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 3. Bayatılar: 56-60

8. Əsgərov İsa İbrahim oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1958-ci il, mühəndis. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 6. Lətifələr və əhvalatlar: 15-19

9. Əsgərova Səmənnaz Qara qızı (Baş Göyünük), Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1929-2004, Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 8, 21

10. Ərəbova Nərgiz Zahid qızı, Zaqatala rayonu Car kəndi, 1980-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 27, 33, 35

11. Əliyev Ruqiyyət Məhəmməd qızı, Zaqatala rayonu Gözbarax kəndi, 1960-cı il. Söylədiyi mətn: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 31

12. Əfəndiyeva Fatma Şaban qızı, Zaqatala rayonu Mamurux kəndi 1954-cü il. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 66-76

13. Əhmədov Rövşən Camal oğlu, Zaqatala rayonu­nun Cımcımax kəndi, 1976-cı il. Söylədiyi mətnlər: Atalar sözü və deyimlər: 24-28

14. Gəncəliyev Əli Abdulla oğlu, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1950-ci il. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 77-97

15. Gözəlova Məryəm İsa qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1929-2011. Söylədiyi mətnlər: Uşaq folkloru: Nazla­ma­lar: 6-15. Lətifələr və əhvalatlar: 21, 22

16. Həşimova Adilə İsaq qızı, Zaqata­la rayonu Qımır kəndi, 1938-2006. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 1-2. Uşaq folkloru: Nazlamalar: 1-2

17. Həşimov Ramazan İsmayıl oğlu, Zaqat­a­la rayonu Qımır kəndi, 1934-2007, müəllim. Söylədiyi mətnlər: Möv­süm və mərasim nəğmələri: 6. Əfsanə və rəvayətlər: 12, 34.

18. Hacıyeva Yetər Məmmədrəsul qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 12, 38. Uşaq folkloru: Oyunlar: 4, Əfsanə və rəvayətlər: 20

19. Həşimova Pəri Abdurahman qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1940-cı il, təqaüdçü. Söylədiyi mətnlər: Möv­süm və mərasim nəğmələri: 7, 16, 39. Bayatılar: 98-111. Xor­yatlar: 11-20

20. Hacıyeva Maral Qarakişi qızı, Zaqatala rayonu Bazar kəndi, 1938-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 32, 39. Bayatılar: 126-139. Əfsanə və rəvayətlər: 19.

21. Həsənov Məhəmməd Həsən oğlu, Zaqatala rayonu Yuxarı Çar­daxlar kəndi, 1931-2007. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 30. Əfsanə və rəvayətlər: 32

22. Həsənova Suğra Rəhim qızı, Göyçə mahalının Şişqaya kəndi, 1928-2014 (1969-cu ildən ailəlikcə Zaqatalada yaşa­yır) (ağı deyib). Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 46-55, Xoryat­lar: 21-24

23. Həsənov Həsən Rəhim oğlu, Göyçə mahalının Şişqaya kəndi, 1939,(ağı deyib). Söylədiyi mətn: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 39 (ağılar)

24. Həsənov Valeh Rəhim oğlu, Göyçə mahalının Şişqaya kəndi, 1940-cı il (1969-cu ildən ailəlikcə Zaqatalada yaşayır). Söylədiyi mətnlər: Nağıllar: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 61

25. Həsənova Nazilə Qurban qızı, Zaqatala rayonu Yuxarı Çardaxlar kəndi, 1953-cü il. Söylədiyi mətnlər: Tapmacalar: 3, 5. Lətifələr və əhvalatlar: 6-7

26. Həsənov Bəxtiyar Məhəmmədnəbi oğlu, Zaqatala rayonu Yuxarı Çardaxlar kəndi, 1974-cü il. Söylədiyi mətn­lər: Lətifələr və əhvalatlar: 1-5

27. Xəlilov Xəlil İbrahim oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1923-2001, müharibə veteranı. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 6, 7

28. Xəlilov İmran İsmayıl oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1938-2012. Söylədiyi mətnlər: Tapmacalar: Əfsanə və rəvayətlər: 1, 37. Nağıllar: 49, 56, 58, 60.

29. İbrahimova Rəna Mamed qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1934-cü il. Söylədiyi mətnlər: Alqışlar: 9-10. Mövsüm və mərasim nəğmələri: 12, 17. Əfsanə və rəvayətlər: 22-24

30. İbrahimov Sübhan Sabir oğlu, Zaqatala rayonu Muğanlı kəndi, 1979-cu il. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 153-160

31. İbrahimova Aytən Sabir qızı, Zaqatala rayonu Muğanlı kəndi, 1976-cı il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 22

32. İbrahimov İsmət Abbasəli oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1968-ci il. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəva­yətlər: 21, 25, 26

33. İsmayılova Tamilə İsmayıl qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1950-ci il. Söylədiyi mətnlər: Qarğışlar:1-10. Mövsüm və mərasim nəğmələri: 3, 9. Bayatılar: 161-167

34. İsayeva Pəri Abdulla qızı, Zaqatala rayonu Göz­barax kəndi, 1928-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mə­rasim nəğmələri: 39

35. İsmayılova Pəri Yusif qızı, Zaqatala rayonu Gözbarax kəndi, 1955-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 18.26. Nağıllar: 62

36. İsmayılova Gülnarə Balı qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1975-ci il. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 168-176

37. Kərimov Məhəmməd Məhərrəm oğlu, Zaqatala rayonu Əliabad kəndi, 1930-2004. Söylədiyi mətnlər: Bayatı­lar:176-186

38. Qurbanov Qurban Molla Muhuma oğlu, Zaqata­la­nın Yuxarı Çardaxlar kəndi, 1920-ci il. Söylədiyi mətnlər: Əf­sa­nə və rəva­yətlər: 31

39. Qurbanova Səlminaz Məhəmməd qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1934-cü il, təqaüdçü. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 1, 2, 10

40. Qurbanova Leysanat Qurban qızı, Zaqatala rayonu Yuxarı Çardaxlar kəndi, 1963-cü il. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 35, 36

41. Mikayılova Minaxanım İlyas qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1923-2016. Söylədiyi mətnlər: İnanclar: 1-7, Mövsüm və mərasim nəğmələri: 14, 15

42. Məmmədova Hürü Qurbanəli qızı, Zaqatala rayonu Çobankol kəndi, 1958-ci il. Söylədiyi mətnlər: İnanclar: 11-19

43. Məmmədova Ulxiyyə Seyidəhməd qızı, Za­qa­tala rayonu Çobankol kəndi, 1890-2006. Söylədiyi mətnlər: İnanclar: 11-20

44. Məmmədova Şahsənəm Çoban qızı, Zaqatala rayonu Suvagil kəndi, 1925-2011. Söylədiyi mətnlər: İnanc­lar: 32-36. Mövsüm və mərasim nəğmələri: 18

45. Mahmudova Xatun Ramazan qızı, Zaqatala rayonu Mamrux kəndi, 1927-2015. Söylədiyi mətnlər: Alqışlar: 1-8, Bayatılar: 187-193

46. Mustafayeva Zöhrə Xalid qızı, Zaqatala rayonu Çobankol kəndi, 1928-ci il. Söylədiyi mətnlər: Qarğışlar: 20-22

47. Məmmədov Qurbanəli Məhəmməd oğlu, Zaqatala rayonu Çobankol kəndi, 1925-1996. Söylədiyi mətnlər: Möv­süm və mərasim nəğmələri: 21

48. Murtuzəliyev Rəşid Hacıömər oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1938-2006. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 14. Əfsanə və rəvayətlər: 37. Nağıllar: 56

49. Məmmədov Oruc Mustafa oğlu, Zaqata­la rayonu Qımır kəndi,1936-2006, təqaüdçü. Söylədiyi mətnlər: Atalar sözləri və deyimlər: 1-10. Ləti­fə­lər: 20, 25

50. Məmmədova Səmayə Həzrətsoltan qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi,1938-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 4, 8. Bayatılar: 152, 194-200

51. Musayeva Nigar Abdulla qızı, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1960-cı il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və məra­sim nəğmələri: 13, Nazlamalar: 16-20

52. Muradov Camaləddin Rəsul oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1937-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və məra­sim nəğmələri: 24, 25. Uşaq folkloru: Uşaq oyunları: 1, 2, 3

53. Murtuzəliyeva Bağdagül Məhəmməd qızı, Zaqa­tala rayonu Qımır kəndi, 1946-cı il, təqaüdçü. Söylədiyi mətn­lər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 26, 28

54. Muradova Fadimət Camaləddin qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1970-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 34

55. Muradova Raziyyət Rüstəm qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi,1939-cu il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 29. Bayatılar: 201-203, Uşaq folkloru: Uşaq oyunları: 5. Əfsanə və rəvayətlər: 16

56. Mazanova Sona Süleyman qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1923-2007. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 21-26

57. Məmmədov Həzrətsoltan Hacı oğlu, Zaqatala rayonu Çoban­kol kəndi,1950-ci il. Söylədiyi mətnlər:Tapma­calar: 1-7. Əfsanə və rəvayətlər: 39

58. Məmmədova Qaragöz Qurban qızı, Zaqatala ra­yonu Çobankol kəndi, 1931-2007. Söylədiyi mətnlər: Tapmacalar: 8-18

59. Məmmədova Məhbubə Zakir qızı, Zaqatala rayonu Qalal kəndi, 1968-ci il. Söylədiyi mətnlər: Möv­süm və mərasim nəğmələri: 18-20

60. Məhərəmmov Mustafa Məhəmməd oğlu, Zaqatala rayonu Muğanlı kəndi, 1926-cı il. Söylədiyi mətnlər: Möv­süm və mərasim nəğmələri: 11

61. Murtuzəliyeva Aşurey Tallay qızı, Zaqatala rayonu Gözbarax kəndi,1949-cu il. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 2. Atalar sözü və deyimlər: 11-25

62. Mahmudova Bayramxatın Danyalqızı, Za­­qa­ta­la rayonu Ço­ban­kol kəndi, 1931-2016, təqaüdçü. Söylədiyi mətnlər: Möv­süm və mərasim nəğmələri: 39. Bayatı­lar, 140-151,­Mahnılar:1-2,

63. Mustafayeva Məryəmana İsa qızı, Zaqatala rayonu Yu­xa­rı Çardaxlar kəndi, 1936-2012. Söylədiyi mətnlər: Əfsa­nə və rəvayətlər: 9

64.Məmmədova Xanım Şaban qızı, Zaqatala rayonu Yuxarı Çardaxlar kəndi, 1910-2006. Söylədiyi mətnlər: Əfsa­nə və rəvayətlər: 10. Lətifələr: 12-13

65. Məmmədov Seyid Bilal oğlu, Zaqatala rayonu Suvagil kəndi, 1927-2010. Söylədiyi mətnlər: Atalar sözü və deyimlər: 25-30.

66. Mahmudov Yusif Həzrətəli oğlu, Za­qata­­la rayonu Qımır kəndi, 1933-2011, təqaüdçü. Söylədiyi mətnlər: Nağıllar: 48, 54, 55, 59

67. Məmmədov Məmməd Cahangir oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1948-ci il. Söylədiyi mətnlər: Aşıqlar və el şairləri: 46

68. Məmmədov Şaban Cuma oğlu, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1939-2012. Söylədiyi mətnlər: Tənburda ifa olunan haylalar: 1-6

69. Məmmədov Qəhrəman Oruc oğlu, Zaqatala ra­yonu Qımır kən­di, 1966-cı il. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 13-16, 36. Yer-yurd adları haqqında. Bölgədəki spesifik adlar haqqında: 55, 56

70. Mütəllimov Aydın Cahangir oğlu, Zaqata­la rayonu Bəhmədli kəndi, 1968-ci il. Söylədiyi mətnlər: Aşıqlar və el şairləri: 34

71. Nəbiyeva Minəxanım Nəzir qızı, Zaqata­la rayonu Qımır kəndi, 1929-1996. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 8. Atalar sözü və deyimlər: 26-33

72. Nəbiyev Məmmədrəsul Şaban oğlu, Zaqata­la rayonu Qımır kəndi, 1928-1996. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 33

73. Ömərov Mədət Ramazan oğlu, Zaqatala rayonu Bəh­mədli kəndi, 1940-2010. Söylədiyi mətnlər: 39. Əfsanə və rəvayətlər: 27, 28, 30. Aşıqlar və el şairləri: 26. Avtobioqrafik dastanlar: 53, 54

74. Ömərov İsmayıl Ramazan oğlu, Zaqatala rayonu Bəhmədli kəndi, 1944-cü il. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 29

75. Ramazanova Pəri Şaban qızı, Zaqatala rayonu Mamurux kəndi, 1941-ci il. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 60-67. Nağıllar: 50

76. Ramazanova Həvva Abdulla qızı, Zaqatala­ rayonu Qımır kəndi, 1938-ci il. Söylədiyi mətnlər: Lətifələr və əhvalatlar: 19. Atalar sözü və deyimlər: 33-36

77. Ramazanova Alagöz Xəlil qızı, Zaqatala rayonu Əliabad kəndi, 1934-2015. Söylədiyi mətnlər: Nağıllar: 53

78. Rəcəbova Kifayət İslam qızı, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1950-ci il. Söylədiyi mətnlər: Bayatılar: 112-125

79. Ramazanov Şakir Hallacoğlu, Zaqatala rayonu Əliabad kəndi, 1936-2010. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 38

80. Ramazanova Həcər Seyidəhməd qızı, Zaqatala rayonu Yuxarı Çardaxlar kəndi, 1937-ci il. Söylədiyi mətnlər: Lətifələr: 14

81. Süleymanova Zərifə Camal qızı, Şəki rayonu Baş Göyünük kəndi (gənc yaşlarından ailəlikcə Zaqatala rayo­nunun Qımır kəndinə köçüb gəlmişlər), 1939-cu il. Söylədiyi mətnlər: Lətifələr və əhvalatlar: 24

82. Səmədov İbrahim Həzrətsoltan oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1946-2005. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 18

83. Səmədova Nuranə Əhməd qızı, Zaqatala rayonu Muxax kəndi, 1977-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 3. Uşaq folkloru: Oyunlar: 6

84. Səmədova Züleyxa Xəlil qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1953-cü il. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 4, 5

85. Səmədov Qurban Həzrətsoltan oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1947-ci il. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 1,11

86. Səmədova Fadimət Şakir qızı, Zaqatala rayonu Əliabad kəndi, 1975-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 34

87. Seyidova Əminət Qurban qızı, Zaqatala rayonu Yuxarı Çardaxlar kəndi, 1957-ci il. Söylədiyi mətnlər: Lətifələr və əhvalatlar: 8-10

88. Səmədov Elnur İbrahim oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1977-ci il. Söylədiyi mətnlər: Əfsanə və rəvayətlər: 3

89. Şabanov Baley (Məhəmməd) Rəşid oğlu, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1932-2015. Söylədiyi mətnlər: Nağıllar: 52

90. Şabanov Qurban Murtuzəli oğlu, Zaqata­la­ rayo­nu Kəpənəkçi kəndi,1924-2014. Söylədiyi mətnlər:Aşıqlar və el şairləri: 29

91. Turacov Musa Qazımməd oğlu, Zaqatala rayonu Suvagil kəndi, 1932-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 18. Tənburda ifa olunan haylalar: 7-11. Nağıllar: 51

92. Turacov Turac Musa oğlu, Zaqatala rayonu Suva­gil kəndi, 1961-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: Tənburda ifa olunan haylalar: 12-15

93. Turacova Sənubər Hacı qızı, Zaqatala rayonu Suvagil kəndi, 1937-ci il. Söylədiyi mətnlər: Mövsüm və mərasim nəğmələri: 3694. Yusifova Samirə Qurban qızı, Zaqatala rayonu Qımır kəndi, 1980-ci il. Söylədiyi mətnlər: İnanclar. Əfsanə və rəvayətlər: 17. Aşıqlar və el şairləri: 49

1 Nəsil


2 Gicitkəndən hazırlanan yemək növü


3 Şordan hazırlanan qutab növü


4 (https://az.wikipedia.org/wiki/Zaqatala_rayonu).


5 (https://az.wikipedia.org/wiki/Zaqatala_rayonu).


6 AzərbaycanMultikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları. Bakı: 2016.


7 əvvəlki Varxiyan


9 Əliabad – Zaqatala rayonunda kənd


10 qeyd: Kitabda üzərində ulduz işarəsi qoyulan dialekt sözlərinin sonda izahı verilmişdir.


11 iməcilik


12 lək


13 peçenye


14 xəmir xörəyinin adı


15 Butalı qadın baş örpəyi, kələğay növü


16 Bizdən öncə bu mahnı fərqli formada Azərbaycan folkloru antolo­giyasının XIII cildində verilmişdir.(Şəki, Zaqatala, Balakən folkloru. Bakı: Səda, 2005,səh. 53; Əli Süleymanov)


17 (Bizdən öncə bu mahnı fərqli formada Azərbaycan folkloru antolo­giyasının XIII cildində verilmişdir (Şəki, Zaqatala, Balakən folkloru. Bakı: Səda, 2005,səh. 39, Əli Süleymanov).


18 peçenye


19 Qeyd: Bu mətn müəyyən dəyişik formada Azərbaycan folkloru antolo­giyası. XIII kitab (Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru). (Bakı: Səda, 2005) kitabında verilmişdir.


20 Birəbitdən quşu


21 (Bu nümunə Qurban Şabanov və Həşim İsmayılovun “Zaqatala aşıqları” kitabında verilmişdir (Bakı, Ağrıdağ, 2004)


22 (Bu nümunə Azərbaycan folkloru antologiyasının XIII cildində veril­mişdir (Şəki, Zaqatala, Balakən folkloru. Bakı: Səda, 2005, səh.411)


23 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


24 Bu məlumatı sənətkarın oğlu Aydln Cahangir oğlundan və şəxsi arxivindən əldə etmişik.


25 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


26 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


27 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


28 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


29 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


30 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


31 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


32 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


33 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


34 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


35 Şeir Gülnigar Bayram qızının“Mənim yurdum, məkanım” adlı kitabında verilmişdir (Bakı: Adiloğlu, 2009,səh. 55-59)


36 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


37 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


38 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


39 Bu məlumatı sənətkarın öz dilindən qələmə almışıq.


40 * Sar – bayqudur
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə