Torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi üzrə dövlət inspektorunun GÖSTƏRİŞ-XƏBƏrdarliğIYüklə 101,73 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü101,73 Kb.
#7137

Əlavə № 2

Torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi üzrə dövlət inspektorunun

GÖSTƏRİŞ-XƏBƏRDARLIĞI
5 fevral 1992-ci il
Torpaqlardan istifadə edilməsi üzrə dövlət nəzarətini həyata keçirmək qaydasında____________________________________________________________________________

(torpaqların istifadə edilməsi və mühafizəsi üzrə

_____________________________________________________________________________________

dövlət inspektorunun familiyası, adı və atasının adı, iş yeri, vəzifəsi)

_____________________________________________________________________________________tərəfimdən torpaq qanunvericiliyinə riayət edilməsi barədə _________________________________

_____________________________________________________________________________________

(torpaq mülkiyyətçisinin, sahibinin, istifadəçisinin, icarəçisinin adı)

yoxlama aparıldı və bunun nəticəsində müəyyən edildi ki, ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(pozuntunun təsviri)

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


Göstərilmiş pozuntular____________________________________________________________

(təqsirkar şəxsin familiyası, adı və atasının

______________________________________________________________________________________________________

adı, vəzifəsi və ev ünvanı


tərəfindən edilmişdir.

Torpaqların istifadəsinə və mühafizəsinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il “______” ________________ tarixli ____________ nömrəli


qərarı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməni rəhbər tutaraq _____________________________________

(göstərişin ______________________________________________________________________________________________________məzmunu və yerinə yetirilməsi müddəti)

______________________________________________________________________________________________________
bir vəzifə olaraq tapşırıram.

Bu göstərişi qoyulmuş müddətdə yerinə yetirmədikdə, təqsirkarı məsuliyyətə cəlb etmək üçün, torpaq qanunvericiliyinin pozulması barədə sənədlər müvafiq orqanlara göndəriləcəkdir.


Torpaqların istifadəsi və

mühafizəsi üzrə dövlət

inspektoru ____________________

(imza)


M.Y.

Göstərişin surətini aldım_________________________________________________________________

(vəzifəsi, familiyası, adının və atasının

______________________________________________________________________________________________________

adının baş hərfləri)

________________________

(imza)

Əlavə № 3


Torpaq qanunvericiliyinin pozulması barədə ____________ nömrəli

P R O T O K O L
“ ______ ” _______________________ 199 ___ il __________________________

(tərtib edilən yer)


Torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək barədə Əsasnaməni və Azərbaycan Respublikası torpaq məcəlləsini rəhbər tutaraq ________________________

(torpaqlardan istifadə və onların

______________________________________________________________________________________________________

mühafizəsi üzrə dövlət inspektorunun familiyası, adı, atasının adı.

______________________________________________________________________________________________________

vəzifəsi və iş yeri)

tərəfimdən ___________________________________________________________________________

(hər bir iştirak edənin vəzifəsi, iş yeri, familiyası,

______________________________________________________________________________________________________ adı, atasının adı)
iştirakı ilə bu protokol aşağıda göstərilənlər barədə tərtib edilmişdir:____________________________________________________________________________

(torpaq qanunvericiliyinin pozulmasının təsviri, vaxtı və yeri

______________________________________________________________________________________________________

torpaq məcəlləsinə müvafiq olaraq məsuliyyət)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Torpaq qanunvericiliyinin göstərilmiş pozuntusu törədilib:


(torpaq qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirkar olan hüquqi şəxsin nümayəndəsi,
vətəndaş - familiyası, adı, atasının adı, ünvanı, iş yeri)
Qeyd edilmiş pozuntunun aradan qaldırılması barədə torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi üzrə dövlət inspektorunun 199 _____ il “ _____ ” ____________________tarixli Göstərişi təqsirkar tərəfindən yerinə yetirilmədiyi üçün ona cərimə qoyulması təklif edilir.

Torpaq qanun vericiliyinin pozulmasında təqsirkar şəxsin

(şəxslərin)izahatı___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Əlavə____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokol iki nüsxədən ibarət tərtib edilmişdir, bundan bir nüsxəsi


(xüsusi dövlət torpaq orqanının yerli bölməsinin adı)

_____________________________________________________________________________________

göndərilmişdir. 2-ci nüsxəsi torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi üzrə dövlət inspektorunda saxlanılır.

İmzalar: Protokolu tərtib edənlər ______________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

pozuntunu edən ____________________________

__________________________________________________________________________________

Əlavə № 4


______________________________________________________________________________________________________

(rayonun, şəhərin, muxtar respublikanın, respublikanın xüsusi dövlət torpaq orqanı, təbiəti mühafizə ______________________________________________________________________________________________________

sanitar və memarlıq-tikinti üzrə nəzarət orqanları)

______________________________________________________________________________________________________


Torpaq qanunvericiliyinin pozulması barədə

Komissiyanın iclas protokolu

“_______” ___________________199 _______il № _________________


Aşağıdakı tərkibdə komissiya:
Komissiyanın sədri _______________________________________________________________

(familiyası, adı və atasının adının baş hərfi)

______________________________________________________

(vəzifəsi)

Komissiya üzvləri: ____________________________, _________________________

____________________________, _________________________

____________________________, _________________________

____________________________, _________________________

torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi üzrə dövlət inspektoru___________________________________________________________________ tərəfindən

(familiyası, adının və atasının adının baş hərfləri)

torpaq qanunvericiliyinin pozulması barədə təqdim edilmiş 199___il “___”___________tarixli_________ nömrəli protokola baxdı və hüquq pozuntusu edən hüquqi şəxsin və ya vətəndaşın___________________

(hüquqi şəxsin

_____________________________________________________________________________________nümayəndəsinin və ya vətəndaşın familiyası, adının və atasının adının

baş hərfləri, vəzifəsi, iş yeri)

izahatını dinləyərək aşağıdakıları müəyyən etdi: ___________________________________________

(hüquq pozuntusunun


aşkar edilməsi vəziyyətinin göstərilməsi, göstərişə əsasən onun aradan qaldırılması
üçün görülmüş tədbirlər, hüquq pozuntusunun müasir vəziyyəti, torpaq qanunvericiliyinin
bu cür pozulması üçün məsuliyyət nəzərdə tutan normativ akt)

Torpaq qanunvericiliyinin pozulması barədə təqsirkarın (təqsirkarların) izahatı________________

Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirkar şəxsin izahatına baxılmasının nəticəsi______________________________________________________________________________

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən ______________________________________________________

(hüquqi şəxsin, vətəndaşın familiyası


adı və atasının adə, vəzifəsi)
___________________________________________________ manat ölçüsündə cərimə tutulması barədə

(yazı və rəqəmlə)


Komissiya qərar qəbul etdi.

Göstərilmiş qərardan müvafiq yuxarı orqanlara və ya rayon (şəhər) xalq məhkəməsinə 10 gün müddətində şikayət vermək olar.Komissiyanın sədri ___________________ _________________________________

(imza) (familİyası, adı, atasının adı)


Komissiyanın katibi___________________ _________________________________

(imza) (familİyası, adı, atasının adı)

Əlavə № 5
(rayonun, şəhərin, muxtar respublikanın, respublikanın xüsusi dövlət torpaq
orqanının, təbiəti mühafizə, sanitar və memarlıq – tikinti üzrə
nəzarət orqanlarının)
torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə cərimə qoyulması barədə Komissiyanın
Q Ə R A R I
“ ________ ” __________________ 199 _____ il № ___________________
Azərbaycan Respublikası torpaq məcəlləsini, torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarəti haqqında Əsasnamənin, inzibati hüquq pozmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının

məcəlləsini rəhbər tutaraq, torpaq qanunvericiliyinin pozulması barədə yoldaş ______________________


(hüquqi şəxsin nümayəndəsinin familiyası, adı,
atasının adı, vəzifəsi, iş yeri)

işinə baxan Komissiya müəyyən etdi ki: ____________________________________________________

(torpaq qanunvericiliyinin pozulması)

barədə 199 ______ il “_____” ____________________ tarixli ____________nömrəli protokola baxarkən


aşkar edilmiş hüquq pozuntusunun vəziyyətinin ifadəsi və bu hüquq pozuntusunun
məsuliyyətini nəzərdə tutan normativ aktın göstərişi)

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən Komissiya qərara alır: _____________________________________

(hüquq
pozuntusunun mahiyyətinin qısa ifadəsi)
İlə ifadə edilən torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə ______________________________

(hüquq
pozuntusu edən hüquqi şəxsin, vətəndaşın familiyası, adı, atasının adı, ev ünvanı)

_____________________ dan _______________________________________________________manat

(yazı ilə, rəqəmlə)


cərimə tutulsun və cərimənin qoyulması barədə qərar qəbul ediləndən 20 gündən gec olmayaraq həmin məbləğ ________________________________________________________________________

(bankın yerləşdiyi yer)


_______________________________________________ bankında ______________________ nömrəli

xüsusi hesaba köçürülməlidir.

Bu qərarın səsə qoyulmasının nəticələri
lehinə _________________________nəfər
bitərəf qalan ____________________nəfər
əleyhinə ________________________nəfər
Komissiyanın sədri____________________ __________________________________

(imza) (familiyası adı, atasının adı)Komissiyanın katibi__________________ ____________________________________

(imza) (familiyası, adı, atasının adı)
Yüklə 101,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə