Tronul divinYüklə 189.18 Kb.
səhifə1/4
tarix07.01.2019
ölçüsü189.18 Kb.
  1   2   3   4

Seria: De vorbă cu ,,Îngereii” păzitori
LEGEA MORALĂ

Vol. 8
Scris 2003

Revizuit 2009

Închinăm această carte

Bunului Dumnezeu în Sfânta Sa Treime,

Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, precum şi

Prealuminaţilor Slujitori Cereşti de la Tronul Divin.


Cuprins:


TRONUL DIVIN

MARELE JUDECĂTOR

CREAŢIA ŞI LEGILE

EVALUAREA

CELE 24 DE VĂMI ALE VĂZDUHULUI

NU VRĂJITORIEI!

ŞTIRI DE ULTIMĂ ORĂ

TRONUL DIVIN
În data de 11 septembrie 2003 s-au împlinit 2 ani de când Doamna Desanka Nicolai - întrupare pe pământ a Duhului Sfânt şi Doamnă a Luminii Sfinte, a părăsit planul fizic. Conform tradiţiei ortodoxe, împreună cu alte femei am participat în dumineca care a urmat, în 14 septembrie 2003, la liturghia de dumineca şi la Parastasul de pomenire care s-a slujit în cinstea Doamnei la Biserica cu Lună din Oradea.

Această minunată zi de duminică avea să ne rezerve multe surprize deosebite pe care noi nici nu le-am fi bănuit.

În primul rând ne-am dus la ora 8, să aşezăm şi să aranjăm după cum e obiceiul locului masa pentru Parastas. Apoi cuminţi ne-am dus să ne spovedim şi să ne cuminecăm, după care ne-am aşezat pe partea dreaptă a Bisericii, în apropiere de icoana Domnului Iisus Christos ferecată în argint, pentru a participa în continuare la sfânta liturghie.

Încă de la primele cuvinte ale liturghiei, s-a deschis astralul şi mi s-a permis să văd şi să relatez în şoaptă tot ceea ce vedeam, persoanelor cu care mă aflam acolo. Era nevoie să relatez aceste evenimente pentru a rămâne martori la cele întâmplate.

În primul rând am văzut pe Doamna Desanka care era prezentă în Biserică, împreună cu un mare număr de Entităţi Cereşti de diferite ranguri şi care fac parte din Oştirea Duhului Sfânt. Aceste Entităţi de lumină erau aşezaţi printre oamenii pământeni din planul fizic. Dânsa stătea cu faţa spre oameni, în dreptul icoanei Maicii Domnului, îmbrăcată în rochie albă lungă, aşa cum o văd de fiecare dată când mi se arată.

Tot în faţa altarului, tot în nevăzut, dar în dreptul icoanei Domnului Iisus Christos şi cu faţa spre altar, nu spre mulţime, stătea Domnul Zvezdomir Marinov, având de o parte şi de alta a Sa doi Conducători, cu rang înalt de Heruvimi. În spatele lor erau foarte multe Entităţi de lumină, la fel amestecaţi printre oamenii din planul fizic. Domnul Zvezdomir Marinov, aşa cum arată Dânsul în astral, era aşezat al doilea de lângă icoana Domnului ferecată în argint, între Cei doi însoţitori şi chiar am remarcat că aceasta întărea mesajul clar că: ,,Al Doilea Fiu de Dumnezeu se află printre noi, alături de cea care a fost întrupare din Duhul Sfânt!”

Ştiam din alte dăţi că atunci când se fac în cinstea Doamnei Desanka ritualuri bisericeşti, Dânsa întotdeauna este prezentă în văzut sau în nevăzut în Biserica respectivă. Acum eram puţin surprinsă, căci părea că este un eveniment mai deosebit, de o mai mare importantă şi de mai înaltă solemnitate decât altădată.

Doamna mi-a semnalat să fiu atentă, că într-unul din cei trei preoţi care slujeau în altar va fi pogorât Domnul Iisus Christos. M-am uitat cu atenţie la cei trei preoţi să văd care din ei este acela. Într-adevăr, unul dintre dânşii avea chipul de o foarte mare asemănare cu a Domnului Iisus Christos aşa cum este Dânsul zugrăvit pe icoana de pe altar, până la identificare. Prin acel preot se manifesta Domnul Iisus Christos în timpul liturghiei şi slujea chiar El Însuşi serviciul divin. Nu-mi dădeam seama cât de conştient sau nu era acel preot de marea cinste ce o avea, de Graţia Divină care era peste el, dar ştiu că Domnul Iisus Christos îşi manifestă prezenţa uneori atât de discret şi diafan încât respectivii nici nu îşi dau seama de prezenţa Sa înalt cerească. Ei resimt însă o stare benefică, de pace, de bine, de emoţie, de transfigurare care îi cuprinde şi nu întotdeauna ştiu şi de ce.

Niciodată nu am mai participat la o liturghie atât de solemnă, de înaltă trăire şi vibraţie în Biserica cu Lună din Oradea. Niciodată nu a mai fost atâta linişte şi pace în starea oamenilor din Biserică, iar corul care acompania liturghia cânta atât de frumos şi înălţător, întrucât coriştii pământeni erau dublaţi de fiinţe Îngereşti.

M-am mirat eu în sinea mea, de ce slujeşte tocmai Domnul în această zi şi în această Biserică şi atunci Doamna Desanka mi-a transmis că de aceea este totul atât de solemn, deoarece urmează să coboare Tatăl Ceresc pentru un timp în această Biserică, iar pe de altă parte Domnul Iisus Christos a sfinţit prin propria Sa jertfă Crucea şi a dorit să slujească ca un simplu pământean în această zi de sărbătoare a Înălţării Sfintei Cruci. Într-adevăr, în scurt timp la deschiderea uşilor împărăteşti de la altar, noi aveam în faţă pe Tatăl Ceresc, pogorât de asemenea printr-unul din ceilalţi doi preoţi, care poartă întotdeauna barbă şi plete lungi, având părul grizonat, aidoma Tatălui Ceresc înfăţişat pe icoana Sfintei Treimi de deasupra altarului. Din nou înfăţişarea preotului corespundea perfect cu icoana Tatălui şi mi s-a spus că aşa apar Dânşii, prin acele persoane care le seamănă leit, pentru a fi uşor de identificat de către oameni. Aceasta este un fel de regulă cerească pe care o respectă toate entităţile cereşti atunci când vor să se facă vizibile în planul fizic.

În acest fel noi aveam în faţă pe Sfânta Treime, aflată în planul subtil, dar şi în planul fizic, materializate prin persoanele arătate. Aveam pe Tatăl Ceresc, pe Fii - Primul slujind la altar şi Al Doilea în mulţime în primul rând şi pe Sfântul Duh - Doamna Desanka.

De sus se revărsa continuu o lumină albă strălucitoare peste întreaga adunare din Biserică, dar care la un moment dat a început să se extindă peste întreg oraşul şi o vedeam cum creşte încontinuu ajungând să cuprindă întreaga Românie. Lumina aceasta cerească se extindea şi se intensifica din ce în ce mai mult şi la un moment dat, la o intensitate maximă, de undeva de Sus, din Înaltul Cerului a pogorât susţinut de înalte entităţi cereşti un Tron de Lumină. Pe măsură ce Tronul cobora, vedeam culoarea lui aurie cu o ornamentaţie bogată şi foarte frumoasă. Tronul mai avea pe el o catifea de culoare bordo splendidă.

Cu mare cinste acest Tron a fost aşezat pe un postament de lumină puternică în planurile subtile, deasupra României cumva central. Mi s-a spus că în această zi sfântă, a Înălţării Sfintei Cruci, deasupra României a fost aşezat TRONUL DIVIN, deoarece Sfânta Treime se află pe Pământ şi acum se judecă lumea. Doamna Desanka împreună cu cei din subordinea Sa, au fost cei care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment, la care au fost invitaţi să participe atât oameni de pe pământ, în planul fizic, cât şi Personalităţi Cereşti: Puteri Cereşti, Maica Domnului, Sfinţi şi Sfinte, înţelepţi şi strămoşi.

Acest eveniment, instalarea Tronului Divin deasupra României, a fost posibil deoarece în România în ultimii ani s-a desfăşurat o activitate spirituală deosebită, în care au fost angrenaţi foarte mulţi oameni şi aceasta a determinat ridicarea nivelului spiritual mediu la nivelul întregii naţiunii. Au crescut credinţa şi evlavia oamenilor la Bunul Dumnezeu, s-au întors foarte mulţi la credinţă, au început să fie cinstite din ce în ce mai mult Persoanele Divine aflate pe Pământ, s-au tipărit multe cărţi spirituale şi studiul lor a luat un avânt deosebit, s-au derulat multe acţiunii în sprijinul credinţei şi acţiuni de popularizare a ştiinţelor ezoterice, s-au format multe grupuri spirituale, s-au construit multe Biserici în ultimul timp şi toate acestea adunate au dus la acumularea unor energii spirituale deosebit de înalte, care au făcut şi fac posibilă instalarea şi susţinerea Tronului Divin deasupra României.

După un timp în derularea liturghiei, au ieşit din nou în faţa altarului cei trei preoţi, de data aceasta având fiecare în mână cât ceva. Mi s-a transmis în timp ce priveam cu atenţie, că sub hainele preoţeşti, de data aceasta sunt trei înţelepţi planetari, din trei ţări diferite şi că Tronul Divin sprijină şi este susţinut pe înţelepciunea transmisă din Dacia, Tibet şi Egipt, şi că pentru a înţelege aceste evenimente ni se cere să studiem şi să ne punem la punct cu toată ştiinţa spirituală şi cunoaşterea care vine din cele trei zone ale planetei. De asemenea, că pentru România va urma o perioadă foarte severă şi strictă, în care se vor da la iveală toate nelegiuirile, se va da seamă şi socoteală de toate greşelile, se vor plăti toate hoţiile, căci înaintea Scaunului de Judecată Divin, nimic nu poate rămâne ascuns. De asemenea oamenii vor fi încercaţi şi se vor alege ceea ce este amintit în Apocalipsă, oile de capre. De aceea această perioadă va fi foarte dificilă şi fiecare om trebuie să fie foarte corect, pentru a trece cu bine această perioadă.

În continuare am văzut o înaltă Personalitate Cerească, care este foarte iubită de români - Prealuminatul Harpsandarius, care în Cer şi pe Pământ este înalt slujitor la Tronul Divin. Acum el a fost investit şi aici pe Pământ, cu un rang ceresc înalt pe lângă Tronul Divin, de a fi reprezentantul permanent pentru România. Lui i-au fost transferate anumite puteri şi prerogative de a judeca şi a lua anumite măsuri, pe care dânsul le crede de cuviinţă. În mod ceremonial i s-au acordat, mantia, coroana şi sceptrul puterii cu care era investit.

Apoi în jurul Tronului au venit 24 de Bătrâni, despre care mi s-a spus că sunt aceia pomeniţi în Apocalipsă şi care Bătrâni s-au închinat în faţa Divinităţii cu tot respectul, precum şi a noului investit. În continuare au fost alese din planul fizic 24 de persoane, care vor fi dublate de aceşti Bătrâni, şi care pe Pământ fiind vor fi slujitori ai Tronului Divin, în directa subordonare a Prealuminatului Harpsandarius. Mi s-a transmis de asemenea că aceşti 24 de Bătrâni au coborât pe Pământ în urmă cu doi ani şi rolul lor era ca să pregătească aici condiţiile favorabile de a se putea instala Tronul Divin. Văzuţi sau nevăzuţi ei au acţionat şi vor acţiona şi în continuare cu consecvenţă pentru redresarea spirituală a oamenilor şi fac parte şi se supun Oştirii Sfântului Duh.

Ceremonia cerească a continuat prin instalarea în jurul Tronului a Slujitorilor, a Entităţilor Cereşti înalte de diferite ranguri, care au misiuni legate de Tronul Divin, precum şi a Cetele Îngereşti slujitoare.

La încheierea înaltului ceremonial ceresc, de instalare a Tronului Divin, se încheiase şi liturghia, apoi a urmat slujirea parastaselor pentru cei adormiţi întru Domnul. Înaltele Personalităţi Cereşti erau de faţă în continuare la ceremonial. Firea omenească se îmbina cu firea cea Cerească şi a fost un Parastas care aducea şi pe această cale cinstirea cuvenită Doamnei Desanka - Doamnei Luminii, care a fost şi om pământean, dar şi întrupare din Duhul Sfânt.

Bunul Dumnezeu ne-a făcut părtaşi la un mare eveniment ceresc pe noi nişte pământeni păcătoşi, care nu ştiu în ce măsură am meritat acest lucru, dar pentru care Îi mulţumim din tot sufletul. Am întrebat pe Doamna Desanka de ce a avut loc acest eveniment ceresc, tocmai în această zi? Dânsa ne-a luminat să înţelegem că orice eveniment din planul cosmic, subtil, are prin legea corespondenţei un eveniment spiritual care se derulează în planul fizic, şi a fost aleasă această zi a Înălţării Sfintei Cruci şi momentul derulării liturghiei. Iată în ce mod extraordinar lucrează Dumnezeu, suprapunând întotdeauna cele cereşti cu cele pământeşti!

Instalarea Tronului Divin a fost văzută de mai mulţi vizionari, văzători în duh, în mai multe din Bisericile din România.

Reluând ulterior filmul evenimentelor care s-au derulat în acea zi, Duhul Sfânt ne-a luminat să înţelegem activitatea foarte importantă care se derulează în jurul Tronului Divin şi care este foarte intensă şi în Cer şi pe Pământ. Iată o parte din paragrafele din Apocalipsă, care vorbesc despre aceasta. Capitolul 4, versetul 10-11:Atunci cei 24 de bătrâni, căzând înaintea Celui ce şedea pe tron, se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor şi aruncau cununile lor înaintea tronului zicând: Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava şi cinstea şi puterea, căci Tu ai zidit toate lucrurile şi prin voinţa Ta ele erau şi s-au făcut.

Acest paragraf arată poziţia bătrânilor de Slujitori ai Tronului Divin şi ai lui Dumnezeu în Cer, dar şi faptul că au căzut - adică au venit pe Pământ, înainte de instalarea Tronului Divin deasupra României - înaintea Celui ce şedea pe tron, pentru a sluji pe Dumnezeu aflat pe Pământ şi pentru a pregăti condiţiile necesare - aruncau cununile înaintea Tronului.

Activitatea intensă şi laborioasă care se derulează la Tronul Divin este oglindită şi în versetul 12, capitolul 5:

Şi am văzut şi am auzit glas de Îngeri mulţi, de jur împrejurul tronului şi al fiinţelor şi al bătrânilor şi era numărul lor zeci de mii şi mii de mii.

Mai departe avem din nou confirmarea activităţii pe care o depun bătrânii şi rolul lor de a fi la Scaunul de Judecată al lui Dumnezeu aflat pe Pământ:Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, care şed înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor, au căzut (Au venit înainte cu doi ani pe planeta noastră Pământ) cu feţele la Pământ (Bătrânii şi-au luat înfăţişări umane pe Pământ) zicând: Mulţumim Ţie, Doamne, Atotţiitorule, Cel ce eşti şi Cel ce erai şi Cel ce vii, că ai luat puterea Ta cea mare şi împărăţeşti. Şi neamurile s-au mâniat, dar a venit mânia Ta şi vremea celor morţi să fie judecaţi (Judecata se derulează în prezent), şi să răsplăteşti pe robii tăi, pe prooroci şi pe sfinţi şi pe cei ce se tem de numele Tău, pe cei mici şi pe cei mari, şi să pierzi pe cei ce prăpădesc pământul (Toată lumea dă socoteală în prezent de faptele sale, unii fiind răsplătiţi, iar alţii penalizaţi).

Marele Judecător

În urmă cu câţiva ani au apărut profeţiile şi vedeniile Părintelui Alexandru, care circulă în manuscris deocamdată printre credincioşii din toată ţara şi din care au fost date publicităţii numai fragmente. Iată ce îi transmite acestui preabun părinte, Sfântul Serafim de Sarov într-o comunicare cerească referitoare la înfrăţirea popoarelor din viitor, adică din prezent raportat la derularea evenimentelor şi la soarta poporului român:

,,Înfrăţirea popoarelor se va face prin Duhul Sfânt şi nu prin legi făcute de oameni şi inspirate de cel rău. Urmaţi Sfânta Evanghelie şi nu veţi greşi niciodată. Cauza României scoasă din conjunctura războinică, va fi asaltată de oameni de afaceri de tot felul, dar nu este cazul să se piardă timpul cu ei. România nu este colonie şi nici nu se mai vinde. Cei care atingeţi pământul României, închinaţi-vă Bunului Dumnezeu, ca să nu cumva să se murdărească cu vre-o nelegiuire pământul, că destul a fost. Conducerea să fie foarte atentă ca nu cumva să vândă interesele ţării tuturor tâlharilor moderni, care mituiesc lumea ca să fure de 100 de ori ceea ce au tratat. Bogăţiile României sunt ale lui Dumnezeu şi tot ceea ce se face în această ţară va fi, chibzuit. Fiecare om pus la conducere să fie corect înaintea lui Dumnezeu pe care nu Îl poţi minţi, apoi cu sine făcând aceasta, să treacă la cei care le sunt supuşi, să facă la fel şi să ceară la fel de la ceilalţi. Aceasta de la coroană până la cel din urmă om, ce are aceiaşi valoare Dumnezeiască, precum am arătat.”

Iată, încă o confirmare deplină, primită în urmă cu mulţi ani, a faptului că deasupra României s-a instalat Tronul Divin, Scaunul de judecată al Bunului Dumnezeu. Aceluiaşi părinte în capitolul intitulat Taina neamului românesc, Bunul Dumnezeu îi spune:

,,În Cetatea veşniciei din Cerul Sfânt, am făcut pomelnic viu cu neamul românesc şi l-am fixat la cinste în Cerul Sfânt şi la cinste onorată pentru totdeauna şi pe Pământ...Să fie omul nou cu har redat a fi omul viu, a fi omul demn şi drept, a fi omul sfânt pe lume, a fi pururi luminat...Eu îi dau ajutor Dumnezeiesc, să cunoască omul lumii ce Cântar e orânduit a verifica vieţuirea fiecărui om din lume, a nu mai fi nedreptate sau criminalitate îngăduită pe lume...”

Una dintre cele mai relevante imagini despre Marea Judecată, a fost transmisă către toată lumea creştină prin vedenia Sfântului Nifon:

,,Deodată, vede că se trage tăria Cerului ca o perdea şi apare Domnul nostru Iisus Hristos într-o slavă negrăită. În jurul Lui, în văzduh, stăteau toate Oştile Cereşti; Îngeri, Heruvimi şi Serafimi, erau în minunate şi înfricoşate Cete, rânduite fiecare după felul, frumuseţea şi strălucirea lor. Domnul S-a adresat Conducătorului unei Cete şi acela s-a apropiat luminos, cu teamă şi respect.
         „Mihaile, mai marele Aşezământului, pregăteşte cu Ceata ta, Tronul de foc al Slavei Mele şi mergi în valea lui Iosafat. Acolo sa-l aşezi ca prim semn al venirii Mele. Pentru că s-a împlinit ceasul când fiecare va lua plata după faptele sale. Grăbeşte-te, că a sosit ceasul! Voi judeca pe cei ce s-au închinat la idoli şi s-au lepădat de Mine, Făcătorul lor, pe cei ce s-au închinat la pietre şi la lemne, pe care le-am dat spre trebuinţa lor. Pe toţi îi voi sfărâma ca pe „vasele olarului”. Tot aşa şi pe duşmanii Mei, pe ereticii care au îndrăznit să coboare pe Duhul Mângâietor în rândul făpturilor. Vai de ei, ce foc îi aşteaptă!”

Această profeţie s-a împlinit perfect în această zi de mare sărbătoare.

Valea Iosafat profeţită aici este în România, deoarece în acest nume s-au păstrat elementele de identificare şi iată de ce:

Io – particulă de înnobilare a marilor voievozi români; vezi înscrisurile de felul: Io Mircea voievod

Safat – înseamnă de fapt sfat;

Cuvântul Iosafat care în ebraică înseamnă ,,Domnul este Judecător” arată deci că Marele Judecător şi Tronul Său se vor instala în România. Aici au fost pregătite toate condiţiile şi aici au venit Trimişii Cereşti în înalta lor misiune planetară. Aici este Sfatul Cerului, aici a vorbit şi aici vorbeşte Dumnezeu cu oamenii în limba română şi aici Le descoperă marile Sale taine.

După cum vedem avertismentele transmise pentru lumea prezentă sunt foarte severe şi este bine să luăm toată amintea la ele, mai ales la Duhul Sfânt Mângâietorul, mai ales că mileniul trei stă sub semnul Său.

Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să înţelegem aceste evenimente deosebite la care noi suntem părtaşi în prezent.

Doamne, Te rugăm să fii întotdeauna cu noi şi să ne luminezi şi să ne ajuţi să înţelegem care este Marele Cântar Divin cu care suntem evaluaţi în prezent!
Am început cartea, cu această revelaţie din ziua Înălţării Sfintei Cruci, deoarece mi s-a părut a fi de maximă importanţă cele ce s-au derulat şi mai ales instalarea Tronului Divin deasupra României. Aceasta este o mare cinste şi onoare pentru România, dar şi o responsabilitate covârşitoare pentru noi românii.

Dacă Dumnezeu judecă lumea şi pe noi românii, dar în acelaşi timp şi pe fiecare om în parte, ne-am întrebat oare câţi oameni cunosc ce anume este întrebat la Judecată? Această carte îşi propune să fie un mini-ghid asupra a ceea ce trebuie să respecte omul de rând de-a lungul vieţii sale pământene şi ce anume se cere de la el în prezent, când se derulează Marea Judecată.

Cartea ne-a fost inspirată de Bunul Dumnezeu şi Personalităţile Cereşti, cum să o realizăm şi ce informaţii să folosim.
CREAŢIA ŞI LEGEA
Pentru a trăi bine şi frumos pe Pământ, omul, cea mai înaltă creaţie a lui Dumnezeu trebuie să respecte LEGEA! Legea reflectă VOIA LUI DUMNEZEU. Ea ţine cont de modul cum este făcută această lume încă din momentul primordial şi ce anume trebuie respectat de către om, pentru ca viaţa lui şi a celor din jurul său, a întregului ansamblu viu, să se deruleze cu bine pe această planetă numită şi Terra sau Geea.

Legile care Îl reflectă pe Dumnezeu şi voia Sa, care ţin cont de modul cum este creată întreaga lume, cea văzută şi nevăzută, care ţin cont de mecanismele intime după care se derulează fenomenele şi viaţa în întreg Universul, sunt Legile Universale. Ele sunt supreme şi imuabile. Aceste Legi sunt în număr de 7 şi au fost făcute cunoscute oamenilor prin mari iniţiaţi, cum a fost Hermes Trismegistul şi care sunt următoarele:

1. Legea mentalismului;

2. Legea corespondenţei;

3. legea vibraţiei;

4. Legea polarităţii;

5. Legea ritmului;

6. Legea cauză şi efect;

7. Legea genului.

Aceste Legi fiind foarte bine cunoscute în rândul iniţiaţilor şi a celor care studiau ştiinţele esoterice, în schimb erau mai greu de înţeles de către poporul de rând, care nu avea baza de cunoştinţe necesară. Atunci au fost făcute extrase din ele şi date oamenilor după puterea lor de înţelegere şi sub forma potrivită. Astfel au apărut legile mai pe înţeles, care trebuiesc respectate obligatoriu de fiecare om într-o viaţă şi sunt de două feluri: Legile Divine şi Legile omeneşti.Legile Divine sunt cele transmise direct de către Dumnezeu prin aleşi ai Săi de pe Pământ, la diferite perioade de timp şi în anumite comunităţi umane, de unde apoi s-au răspândit pe întreg Pământul.

Legile omeneşti sunt: legile bisericeşti şi legile civile.

O tratare mai pe larg a acestor clasificări se găseşte în cartea Învăţătură de credinţă creştin ortodoxă - Catehism, apărută la Editura Episcopiei Ortodoxe Oradea şi pe care o recomandăm tuturor pentru înţelepciunea pe care o cuprinde, după cum se va vedea în continuare.Biserica este Casa lui Dumnezeu de pe Pământ, este locul, este instituţia, care îl ajută şi îl sfătuieşte pe om în drumul lui spre Dumnezeu şi care mijloceşte pentru om în faţa Divinităţii. Biserica deţine mari taine, păstrează şi propovăduieşte cuvântul lui Dumnezeu, întărind şi perfecţionând credinţa oamenilor pe măsură ce aceştia evoluează. Ea are propriile ei legi - Legile bisericeşti, care au rolul de a-l întări pe om duhovniceşte, de al îndemna la ascultare şi de al ajuta să păzească poruncile. Din această categorie fac parte canoanele şi poruncile date de biserică.

Canoanele la rândul lor, sunt acelea care statornicesc felul de organizare şi conducere a Bisericii precum şi drepturile şi îndatoririle membrilor ei, care sunt clerici, monahi şi credincioşi.

Poruncile bisericeşti sunt stabilite de Biserică, în urma unor descoperiri Divine şi la rândul lor au rolul de a ţine în bună rânduială viaţa fiecărui creştin şi relaţia lui cu Dumnezeu.

Legile civile omeneşti, la rândul lor sunt acelea care s-au stabilit de-a lungul timpului în comunităţile umane, s-au perfecţionat de-a lungul timpului şi actualmente sunt adunate în coduri civile. Ele au menirea de a păstra ordinea şi buna convieţuire în societatea omenească. Din păcate sunt unele cazuri în care legile omeneşti nu potrivesc întocmai cu Legile Dumnezeieşti şi pe acestea oamenii trebuie să le corecteze, deoarece nu este permis a se situa pe ei deasupra propriului lor Creator.

Legile DIVINE
Acestea sunt Legile lui Dumnezeu, care s-au transmis din generaţie în generaţie, care sunt obligatorii de respectat de către orice om aflat pe această planetă. Ele sunt cunoscute de toţi creştinii ca fiind cele 10 Porunci.


CELE 10 PORUNCI

(Ieşirea cap. 20)
Aceste porunci au fost primite de marele conducător şi preot al poporului evreu Moise, pe muntele din pustia Sinai:

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!

2. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici asemănare a vreunui lucru din câte sunt în Cer, sus, şi de câte sunt pe Pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti lor.

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeu în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui.

4. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău; să nu faci în acea zi nici un lucru; nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Că în şase zile a făcut Domnul Cerul şi Pământul, marea şi toate cele ce sunt într-însele, iar ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o.

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.

6. Să nu ucizi.

7. Să nu fii desfrânat.

8. Să nu furi.

9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

10. Să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău.

Aceste porunci aduse în faţa pământenilor prin Moise, încă din Vechiul Testament, sunt perfect valabile şi în prezent. Ele reprezintă un barem minim pe care trebuie să-l respecte fiecare creştin şi cetăţean al acestei planete. Respectul acestora nu este facultativ, ci este obligatoriu. Omul are liberul său arbitru, dar numai în limita respectului vieţii şi a creaţiei Divine.

Iubirea şi respectul faţă de Marele şi Unicul Creator a tot şi a toate trebuie să stea la baza credinţei.

Aceste 10 Porunci date în VECHIUL TESTAMENT, au fost întărite şi în NOUL TESTAMENT, când MÂNTUITORUL NOSTRU, DOMNUL IISUS CHRISTOS le spune ucenicilor Săi:Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca şi aceasta; Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Matei 22, 37-39)

CELELALTE 10 PORUNCI


Aceste Porunci au fost descifrate şi traduse după manuscrisele descoperite în anul 1995în Peninsula Sinai la IABAL AL LAWAZ. Deşi nu sunt oficializate de Biserică sub această formă, ele sunt importante şi au făcut obiectul mai multor articole apărute în diferite lucrări şi în presă, motiv pentru care le amintim aici:

11. Vei descoperi viaţa veşnică în plantele care cresc.

12. Vei menţine Pământul mereu curat şi pur.

13. Vei împărţi binefacerile Domnului cu vecinul tău şi vei fi smerit.

14. Te vei păzi de lăcomie şi de egoism.

15. Vei respecta femeile. Ele sunt binecuvântate de Dumnezeu.

16. Vei folosi puterea rugăciuni pentru a învinge bolile.

17. Vei stârni mânia Atotputernicului dacă vei vătăma un copil.

18. Nu trebuie să fii trufaş pentru că sunt nenumărate lumi în Casa Domnului - (în Împărăţia Cerurilor, în Univers) şi cei care trăiesc acolo sunt mai buni ca tine şi mai supuşi Mie.

19. Mă vei asculta şi un timp de aur va pogorâ pe Pământ.

20. Vei avea locul tău în Rai, dacă îmi vei respecta poruncile.
Aceste învăţături sunt perfect adevărate şi fac parte din noua învăţătură ce se transmite acum spre Pământ.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə