TüRKİYE’de kurumlar vergiSİYüklə 446 b.
səhifə22/31
tarix16.08.2018
ölçüsü446 b.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilen türde birleşmeler, devirden farklılık göstermektedir. Bu durumda bilançonun kül halinde devri söz konusu olmayıp değerleme yapılmak suretiyle birleşme olmaktadır. Amortismana tabi iktisadi kıymetler açısından Vergi Usul Kanunu’nun 328’nci maddesinde düzenlenen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılmasına ilişkin hükümler uygulanır. Birleşilen kurum, devraldığı iktisadi kıymetleri satın almışçasına amortismana tabi tutar.

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilen türde birleşmeler, devirden farklılık göstermektedir. Bu durumda bilançonun kül halinde devri söz konusu olmayıp değerleme yapılmak suretiyle birleşme olmaktadır. Amortismana tabi iktisadi kıymetler açısından Vergi Usul Kanunu’nun 328’nci maddesinde düzenlenen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılmasına ilişkin hükümler uygulanır. Birleşilen kurum, devraldığı iktisadi kıymetleri satın almışçasına amortismana tabi tutar.

 • 406 sayılı VUK Genel Tebliğine göre, sinema filmleri için Bakanlıkça belirlenmiş amortisman oranları ilk yıl %85 ve ikinci yıl %15’dir. Aktife alınan filmler bu oranlarla iki yılda amortismana tabi tutulurlar.Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması durumunda bu kıymetlerin kayıtlı değeri (net aktif değeri) ile satış bedeli arasındaki fark kar ya da zarar olarak kaydedilir. İşletmede kullanıldığı yıllarda sabit kıymet üzerinden amortisman ayrılmamışsa satış karı, ayrılması gereken amortisman tutarları nazara alınmaksızın hesaplanır.

 • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması durumunda bu kıymetlerin kayıtlı değeri (net aktif değeri) ile satış bedeli arasındaki fark kar ya da zarar olarak kaydedilir. İşletmede kullanıldığı yıllarda sabit kıymet üzerinden amortisman ayrılmamışsa satış karı, ayrılması gereken amortisman tutarları nazara alınmaksızın hesaplanır.

 • Amortismana tabi malların tamamen veya kısmen zayi olması halinde alınan sigorta tazminatlarında ise zarar gören veya zayi olan iktisadi kıymetin net aktif değeri ile sigorta tazminatı tutarının karşılaştırılması ve aradaki farkın kar veya zarar hesabına aktarılması gerekmektedir.YENİLEME FONU: İşletmenin sabit kıymet satışından elde ettiği karın, satışın yapıldığı ya da sigorta tazminatının elde edildiği yılda değil de takip eden 3 yıl sonunda vergilendirilmesini sağlamaktadır.

 • YENİLEME FONU: İşletmenin sabit kıymet satışından elde ettiği karın, satışın yapıldığı ya da sigorta tazminatının elde edildiği yılda değil de takip eden 3 yıl sonunda vergilendirilmesini sağlamaktadır.

 • İşin mahiyeti gereği yenilemenin zaruri olması veya yenileme konusunda işletme idaresi tarafından karar alınması ve teşebbüse geçilmiş olması (yeni iktisadi kıymet için siparişte bulunulması, piyasa araştırması yapılması, aracı tayin edilmesi, proforma faturası alınması, sözleşme yapılması vb.) gereklidir. Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zorunlu olduğunda, işletmeyi idare edenlerce ayrıca karar verilmiş olması şartı aranmaz.

 • Mükelleflerin yenileme fonu ayırabilmeleri için, bilanço esasında defter tutmaları gerekmektedir.Yeni alınacak iktisadi kıymet eskisine göre teknolojik gelişmeler ve işletme ihtiyaçlarının gerektirdiği bazı değişiklikler nedeni ile farklı olabilir. Ancak bu fark işlevden ve türden değil aynı kıymete ilişkin ilave özellikler nedeni ile doğmuş olmalıdır.

 • Yeni alınacak iktisadi kıymet eskisine göre teknolojik gelişmeler ve işletme ihtiyaçlarının gerektirdiği bazı değişiklikler nedeni ile farklı olabilir. Ancak bu fark işlevden ve türden değil aynı kıymete ilişkin ilave özellikler nedeni ile doğmuş olmalıdır.

 • Yenileme fonu, yeni iktisap edilecek amortismana tabi iktisadi kıymetin amortismanları ile mahsup edilmek suretiyle kullanılmalıdır. Buna göre yenileme fonunun ayrılabilmesi için; satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymetlerin, amortismana tabi iktisadi kıymetler olması gerekmektedir.Üç yıl içinde kullanılamayan fonlar üçüncü yılın vergi matrahına ilave edilecektir.

 • Üç yıl içinde kullanılamayan fonlar üçüncü yılın vergi matrahına ilave edilecektir.

 • Yenileme fonu; işin devri (tür değişikliği), terk edilmesi veya tasfiye edilmesi halinde, o yılın vergi matrahına eklenir. 217 seri Numaralı G.V.K. Genel Tebliğinde açıklandığı üzere; yenileme fonu geçici vergi matrahlarının tespitinde de uygulanabilir.ŞÜPHELİ ALACAKLAR: Bir alacağın şüpheli alacak olması için aranan ilk şart, alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması gerektiğidir. Bu doğrultuda, bir alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olduğunun kabul edilebilmesi için, o alacağın daha önce hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmiş olması zorunludur.

 • ŞÜPHELİ ALACAKLAR: Bir alacağın şüpheli alacak olması için aranan ilk şart, alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması gerektiğidir. Bu doğrultuda, bir alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olduğunun kabul edilebilmesi için, o alacağın daha önce hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmiş olması zorunludur.

 • Şüpheli alacak karşılığı ayırmak suretiyle gider yazabilecek mükellefler, sadece bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerdir. • Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə