Ulusal iSTİhdam stratejiSİ İzleme ve değerlendirme kurulu toplantisi 25 Aralık 2015, 09: 30 17: 30, Ankara toplanti tutanağIYüklə 345.29 Kb.
səhifə1/5
tarix16.01.2019
ölçüsü345.29 Kb.
  1   2   3   4   5
ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU

TOPLANTISI
25 Aralık 2015, 09:30 - 17:30, Ankara
TOPLANTI TUTANAĞI


  1. Açılış Konuşması

Ulusal İstihdam Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu (UİS-İDK) Başkanı Ali Kemal SAYIN, üyelere ve katılımcılara Ek-1’de yer alan konuşmayı yaparak sözü son altı ay içerisinde Strateji’nin izlenmesine ilişkin genel bir değerlendirme yapması için Çalışma Genel Müdürü Nurcan ÖNDER’e bırakmıştır.

ÖNDER, Haziran ayında gerçekleştirilen 2. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı sonrasında sekretarya olarak yapılan hususlara değinmiştir. ÖNDER, toplantı sonrasında, Kurula sunulan Taslak Mevcut Durum Raporunun, Kurul üyeleri tarafından yapılan bilgilendirmeler ışığında güncellenerek son halinin verildiğini, söz konusu ara dönem mevcut durum raporunun her bir üyeye gönderildiğini, ayrıca Stratejinin resmi web sitesine de eklendiğini belirtmiştir. Ayrıca, Strateji ile ilgili tüm çalışmaların dokümanlarına, sürekli güncel tutulan bu web sitesinden ulaşabileceğini vurgulamıştır.

Ayrıca, ÖNDER, 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil etmesi ve eylem planı güncel durum dokümanının hazırlanmasına katkı sağlanması amacıyla, her eksen/sektör için ayrı ayrı olmak üzere, konu ile ilgili uzmanların katılımlarıyla Teknik Komite Toplantıları gerçekleştirildiğini, yapılan bu çalışmaların verimliliği görüldüğünden her Kurul öncesi bu Teknik Komite Toplantılarını gelenek haline getirmeyi planladıklarını da açıklamıştır.

ÖNDER, Stratejinin yıl sonu toplantılarında, gerekli revizyonların güncel gelişmeler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar neticesinde yapılabileceği belirtilmiş olsa da, Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan asıldan uzaklaşılmasına sıcak bakılmadığını tekrar belirtmiş; özellikle tedbirleri, yazılış amaçlarından çıkarıp kurumun kendi rutin faaliyetleri haline getiren bazı revizyon taleplerinin olumsuz değerlendirildiğini vurgulamıştır.

ÖNDER, tüm stratejilerde olduğu gibi, sorumlu kuruluşların, tedbirleriyle ilgili özellikle işbirliği yapılacak kurumların katkılarını da alarak çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerektiğinden; ancak, bu konuda hala sorunlar yaşanmaya devam edildiğinden bahsetmiştir. Bu nedenle, sorumlu kurumlardan, önümüzdeki dönemlerde, tedbirleri kapsamında işbirliği yapılacak kurumları ile de irtibat halinde olarak daha etkin çalışmaları, bu şekilde yapılan çalışmaların mevcut durum raporlarına yansımasının da raporları zenginleştireceğini ifade etmiştir.

ÖNDER, bunlar dışındaki tedbir değişiklikleri ile tamamlandıkları yönünde gelen taleplerin raporlara işlendiğini; tek tek tedbirler üzerinden geçerken bu konuların hep birlikte detaylı olarak değerlendirilebileceğini belirterek toplantının başarılı geçmesini dilemiştir.
  1. Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Temel Politika Ekseni

“1.1. Eğitim erişimde özel gruplara odaklanılarak bu grupların eğitime erişimi ve devamının önündeki engeller kaldırılacaktır.” tedbirine ilişkin olarak söz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) adına söz alan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Recep ALTIN herhangi bir önerilerinin bulunmadığını, sürekli devam eden bir eylem olarak Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli projeler yürüttüğünü ifade ederek, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik projelerin yürütüldüğünü, Avrupa Birliği, IPA programı kapsamında kız çocuklarının eğitime katılmasıyla ilgili projelerinin devam ettiğini ifade etmiştir. SAYIN, bu tedbirin iki genel müdürlüğe verildiğini ancak bunun ayrılması yönünde bir talebin bulunduğunu, 2017-2019’da mümkünse iki ayrı tedbir olarak revize edilebileceğini ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“1.2. Okul öncesi eğitimde yaygınlaştırma çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir.” tedbirine ilişkin söz alan Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Fatih BAŞAK, tedbir ile alakalı olarak bir değişiklik önerilerinin bulunmadığını belirtmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“1.3.Yükseköğretimde okullaşma oranı yükseltilecektir.” tedbirine ilişkin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) adına toplantıya katılan Prof. Dr. Orhan AYDIN, bu eylemin daha önce de ifade edildiği üzere sürekli bir eylem olduğunu, son dönemlerde üniversite sayısının ve kontenjanların arttığını ve ikinci öğretimin daha da yaygınlaştığını, Yüksek Öğretim Kurulu’nun bu aşamadan sonra istihdamı da dikkate alarak daha planlı büyümeyi hedeflediğini belirtmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“2.1. Mesleki ve teknik eğitim veren özel okulların desteklenmesi ve yenilerinin açılabilmesi amacıyla özel sektör finansal olarak teşvik edilecektir.” tedbirine ilişkin MEB adına söz alan ALTIN, sorumlu kuruluş olan Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünden bir temsilcinin bulunmadığını ama organize sanayi bölgelerinde 19 okulun yaklaşık 10 bin öğrenciyle teşvik mekanizmasından yararlandığını, ayrıca özel okullar statüsünde de öğrencilere teşvik mekanizmasının sürdüğünü, herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığını ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“2.2. İl sanayi ve ticaret odalarının mesleki eğitime katkı yapması sağlanacaktır.” tedbirine ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına söz alan Ahmet ŞAĞAR, eylemin devam ettiğini, 2015 yılında UMEM Beceri’10 kapsamında başta tekstil sektörü ve çağrı merkezi alanı olmak üzere 1832 kurs ve program açıldığını ve yaklaşık 21.000 kişinin açılan kurslardan faydalandığını, projenin başlangıcından itibaren yapılan eğitim, kurs ve staj sayısının ise 197 bine ulaştığını ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“2.3. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların atölyeleri modernize edilerek örgün ve yaygın öğretim ile işgücü eğitimlerinde kullanılacaktır.” tedbirine ilişkin MEB adına söz alan ALTIN, herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığını, raporda arz edilen hususların geçerli olduğunu ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“2.4. Meslek yüksekokulları yapı ve işleyiş olarak etkinleştirilmek üzere yeniden yapılandırılacaktır.” tedbiri kapsamında YÖK adına söz alan AYDIN, eylem maddesi ile ilgili YÖK’ün yerel ve uluslararası destekli projeler kapsamında çalışmalar yaptığını, var olan yapı ve işleyişe bakıldığında bu yapılandırma sürecinin tamamlandığını, eylemin “tamamlandı” olarak değiştirilebilirse memnun olacaklarını ifade etmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“3.1. Zorunlu eğitim dışındaki öğrenme fırsatları çeşitlendirilecektir.” tedbirine ilişkin MEB adına söz alan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür V. Şaban CENGİZ, herhangi bir değişiklik önerilerinin bulunmadığını ifade etmiştir. Söz alan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Naim VURAL, öğretim programlarının çeşitlendirilmesi noktasında 2 bin olan program sayısının 3 bine çıkarıldığını, sürecin devam ettiğini belirtmiştir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına söz alan Ferhat İLTER, Küresel İşbaşı Eğitim Ağı (GAN)’na bağlı olarak GAN Türkiye’nin kurulduğunu, burada önemli eğitim ve istihdam fırsatlarının oluştuğunu, 2016 yılı için yapılacak revizyonda GAN Türkiye faaliyetlerinin strateji eylem planı içine dahil edilmesini talep ettiklerini ifade etmiştir. SAYIN, 2017-2019 döneminde yeni bir tedbir olabileceğini ancak mümkünse herhangi bir tedbir içine de bu konunun konulabileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine söz alan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali ÖZKAN, mevcut tedbirler içerisinde bu konunun zaten yer aldığını, ileride bu konuya değineceklerini ifade etmiştir.

SAYIN, 2015 yılında tamamlanmayan tedbirlerin 2016’da devam edecek şekilde güncellenmesi gerektiğini, 2016 yılında tekrar değerlendirileceğini ifade etmiştir. Tedbirin süresinin 2016 yılı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“3.2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak uzaktan eğitim uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.” tedbirine ilişkin söz alan CENGİZ, çalışmaların devam ettiğin, konu ile alakalı olarak üniversiteler ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“3.3. Hayat boyu öğrenme portalı kurulacak. Bu çerçevede kamu ve özel kesim ile sosyal taraflar ve STK'lar tarafından gerçekleştirilen tüm eğitimlere ilişkin bilgiler bu portalda toplanacaktır.” tedbirine ilişkin olarak VURAL, portalın kurulduğunu ancak işlevsellik açısından diğer kurumlarla bağlantıların kurulması çalışmalarının devam ettiğini, bu nedenle önümüzdeki yıl tamamlanacağını öngördüklerini belirtmiştir. Tedbirin süresinin 2016 yılı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“4.1. Türkiye Yeterlilik Çerçevesi hazırlanacaktır.” tedbirine ilişkin söz alan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Bayram AKBAŞ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Yönetmeliğinin raporda belirtildiği üzere yayınlandığını, yönetmelik gereği olarak yayımlanması gereken TYÇ Tebliğinin Bakanlığımızca Başbakanlığa gönderildiğini ve yayınlanmasını beklediklerini, dolayısıyla 2015 yılı içinde bu tedbirin gerçekleştiğini ancak TYÇ’nin Türkiye’deki yeterliliklerin kalite güvencesini temin eden bir sistem olduğu için, tedbir adının “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslandırılacaktır” olarak değiştirilerek önümüzdeki yılın programına revize edilerek alınmasını önerdiklerini ifade etmiştir. Bunun üzerine SAYIN, tedbirin önerildiği haliyle 2016 yılına alındığını ifade etmiştir. Tedbirin süresinin 2016 yılı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“4.2. İş piyasasının önceliklerine göre belirlenen ulusal meslek standartları hazırlanacaktır.” tedbirine ilişkin söz alan AKBAŞ, sürekli bir eylem olarak planlı bir şekilde devam ettiklerini ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“4.3. MYK'nın kurumsal kapasitesinin idari ve mali yönden güçlendirilmesine ilişkin gerekli hukuki düzenlemeler yapılacaktır.” tedbirinin 17.06.2015 tarihli 2.İDK’da tamamlandığı ifade edilmiştir. MYK adına söz alan AKBAŞ, bu konuda yasal altyapının tamamlandığını fakat ilgili atamalar için Başbakanlıktan izin alma sürecinin halen sürdüğünü, şu anda bunu beklediklerini ifade etmiştir. SAYIN, tedbirin tamamlandı olarak gözükmesine karşın, söz konusu atamaların tamamlanmadığını için önümüzdeki İDK’da bu tedbire ilişkin son gelişmelerin Kurul ile paylaşılmasının faydalı olacağını ifade etmiştir.

“4.4. Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal meslek standartları ortaöğretim düzeyinde bir yıl içinde eğitim programlarına yansıtılacak ve takip eden eğitim yılında uygulamaya konulacaktır.” tedbirine ilişkin söz alan ALTIN, bunun zaten MEB’in örgün eğitimdeki program hazırlama temel girdisi olduğunu, sürekli olarak kullanmaya özen gösterdiklerini, kanunun zaten zorunlu hale getirdiğini ve sürekli yapılacak bir eylem olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine söz alan İLTER, bir önceki toplantıda bununla ilgili bazı göstergelerin belirlenmesi hususuna değinildiğini, göstergeler ile takibi sağlayacak düzenlemenin 2016’da mutlaka yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Söz alan ALTIN, bununla ilgili çalışmalarının olduğunu belirtmiştir. SAYIN, TİSK’in önerisinin kabul edildiğini belirterek, teşekkür etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“4.5. Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal meslek standartları yükseköğretim düzeyinde bir yıl içinde eğitim programlarına yansıtılacak ve takip eden eğitim yılında uygulamaya konulacaktır.” Tedbirine ilişkin söz alan AYDIN, eylemin sürekli bir eylem olduğunu ve müfredatların sürekli gözden geçirilmesi gerektirdiğini, bu standartların belirlenmesinde de YÖK olarak katkı verdiklerini ifade etmiştir. Söz alan İLTER, göstergelerin belirlenmesini gerekliliğini burada da tekrarlamak istediğini ifade etmiştir. SAYIN, TİSK’in önerisinin kabul edildiğini belirtmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“4.6. MBRD hizmetleri çerçevesinde İŞKUR ve MEB hizmetleri artırılıp yaygınlaştırılacaktır. Bu çerçevede İŞKUR söz konusu hizmetleri kısa vadede gerektiğinde hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır.” tedbiri kapsamında söz alan ÖZKAN, eylemin sürekli bir eylem olduğunu, herhangi bir problemin olmadığını ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“4.7. Bireylere eğitimde yatay ve dikey hareketlilik fırsatları sağlanacaktır.” tedbirine ilişkin söz alan VURAL, örgün eğitim ve açık öğretim anlamındaki geçişliliklerdeki problemlerin ortadan kaldırıldığını, ancak bunun dışındaki yatay dikey geçiş problemleri için çalışmaların devam ettiğini, tedbirin kapatılması yönünde bir tekliflerinin bulunmadığını, bir güncelleme yaptıklarını ifade etmiştir. Sorumlu kurumun Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün olduğu yeni tedbir önerisinin, “Bireylerin eğitim sistemine ilişkin yatay ve dikey geçişlerinde yaşanan sorunlar tespit edilecektir.” olduğu hatırlatılmıştır. Bunun üzerine söz alan ALTIN, bu tedbirin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir. Söz konusu tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır. Buna ek olarak, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve süresi 2016 yılı olan “Bireylerin eğitim sistemine ilişkin yatay ve dikey geçişlerinde yaşanan sorunlar tespit edilecektir.” şeklinde yeni bir tedbir eklenmesi kararlaştırılmıştır.

“4.8. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Sektörel Operasyonel Programı(İKGSOP) ile AB fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır.” Tedbirine ilişkin söz alan ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesinde Daire Başkanı Uğur GÜNEY, bu konuyla ilgili bir madde değişikliği ve eklenecek herhangi bir şey bulunmadığını belirtmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“5.1. İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin periyodik olarak ve etkin bir şekilde yapılması sağlanacaktır.” Tedbirine ilişkin söz alan ÖZKAN, eylemin sürekli bir eylem olduğunu eylemin gereğini yaptıklarını ve işgücü piyasası araştırmalarıyla ilgili Türkiye ve il raporlarının sistemlerinde yayınlandığını belirterek bu maddede herhangi bir problem olmadığını eklemişlerdir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“5.2. Tüm AİPP'lere ilişkin bir analiz yapılıp veri bankası oluşturulacaktır.” tedbirine ilişkin ÖZKAN, değişiklik önerilerinin mevcut olduğunu, sistemin kurulduğunu fakat kullanımla ilgili devam eden çalışmalar olduğu için sürenin 2016 olarak değiştirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin süresinin 2016 yılı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“5.3. AİPP'lerin hedef gruplara göre özelleştirilmesi sağlanacaktır.” tedbiri kapsamında ÖZKAN, eylemin 2015 yılı eylemi olduğunu ve tamamlandı olarak değiştirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“5.4. Aktif işgücü piyasası programları için izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilerek, programlar daha etkin hale getirilecektir.” tedbirine ilişkin ÖZKAN, eylemin 2015 yılı eylemi olduğunu ve tamamlandı olarak değiştirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“5.5. Özel İstihdam Büroları ile AİPP hizmet sağlayıcılarının bünyelerinde iş ve meslek danışmanı bulundurmaları veya bu hizmeti sunmaları sağlanacaktır.” tedbirine ilişkin ÖZKAN, tedbirin özel istihdam bürolarına ilişkin bir düzenleme olması ve şu an itibariyle mevcut bazı çalışmalar devam ettiğinden dolayı 2016 yılına revize edilmesinin ve “AİPP hizmet sağlayıcılarının bünyelerinde” ifadesinin tedbirden çıkarılmasının uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin süresinin 2016 ve tedbirin adının “Özel İstihdam Bürolarının bünyelerinde iş ve meslek danışmanı bulundurmaları veya bu hizmeti sunmaları sağlanacaktır.” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“5.6. Uygulanacak plan ve programların izleme, değerlendirme ve koordinasyonunun etkin şekilde yapılması sağlanacaktır.” tedbiri kapsamında ÖZKAN, 5.7 tedbiri ile birleştirilmesini ve sürenin 2016 olarak revize edilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. SAYIN, bu talebe ilişkin somut tedbir önerisinin gelmediğini hatırlatmış, birleştirme çalışmalarının daha sonra yeni eylem planı hazırlama döneminde uzman düzeyinde yapılacağını ifade etmiştir. Tedbirin süresinin 2016 yılı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“5.7. Yerel düzeyde hedef gruplara yönelik hizmetlerin daha aktif ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için nitelikli personel alımı yapılacaktır.” tedbiri kapsamında ÖZKAN, 5.6 tedbiri ile birleştirilmesini ve sürenin 2016 olarak revize edilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. SAYIN, bu talebe ilişkin somut tedbir önerisinin gelmediğini hatırlatmış, birleştirme çalışmalarının daha sonra yeni eylem planı hazırlama döneminde uzman düzeyinde yapılacağını ifade etmiştir. Tedbirin süresinin 2016 yılı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“5.8. İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarının işlevselliği ve etkinliği artırılacaktır.” tedbiri kapsamında ÖZKAN, eylemin 2015 yılı eylemi olduğunu ve tamamlandı olarak değiştirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“5.9. Girişimcilik ve AİPP izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.” tedbirine ilişkin ÖZKAN, eylemin 2015 yılı eylemi olduğunu ve tamamlandı olarak değiştirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Söz alan, KOSGEB Başkanı Recep BİÇER, 5.9 maddesinde girişimcilikle ilgili kısma itirazlarının bulunduğunu, girişimciliğin Türkiye'de KOSGEB'in sorumluluğunda ve KOSGEB'in koordinasyonunda yürüyen bir olgu olduğunu, nitekim 2015'te, 01.07.2015 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın yayınlanmış olduğunu ve bu konunun KOSGEB'in sorumluluğunda olduğunu ifade etmiştir. Girişimcilik Konseyinin de bulunduğunu ve Sayın Bakanın başkanlığında, ilgili tüm tarafların da katıldığını, dolayısıyla bu tedbirde girişimcilik kısmının çıkarılmasını istediklerini belirtmiştir. ÖZKAN, Sayın BİÇER’in dediklerine katıldığını, Girişimcilik Konseyi’nin olduğunu, bunun da kurumlar arasında farklı yapıların oluşmasına neden olduğunu ve arzu ettikleri bir durum olmadığını ifade etmiştir. ÖZKAN, bu tedbirdeki ifadenin “Girişimcilik Konseyi” olarak değiştirilmesi teklif etmiştir. Tedbirin adının “Girişimcilik Konseyi ve AİPP izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.” şeklinde değiştirilmek suretiyle tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“6.1.Yükseköğretim müfredatlarında yenilikçilik ve girişimcilik bölümlerine yer verilecektir.” tedbirine ilişkin söz alan AYDIN, KOSGEB gibi farklı kurumlarla, üniversitelerimizle girişimcilikle ilgili faaliyetler düzenlediklerini ve düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, BTYK kapsamında yapılan çalışmaların üniversitelerdeki bu yöndeki faaliyetleri tetiklediğini, bu manada bu eylemin tamamlandı olarak revize edilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“6.2.Yükseköğretimdeki tüm bölümlere girişimcilik seçmeli ders olarak konulacaktır.” tedbirine ilişkin AYDIN, üniversitelerimizin genel seçmeli derslerinin olduğunu, öğrencilerin bu dersleri seçebildiğini ama tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, ilahiyat fakültesi gibi öğrencilerin çok ağır olan müfredatlarından dolayı bu derslere ilgisinin az olacağını öngördüklerini, üniversitelerimizde bütün bölümlerin öğrencilerin seçebileceği bu dersi yaygınlaştırma çabalarının devam ettiğini belirtmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“6.3. Temel eğitimden itibaren üniversite eğitimine kadar tüm öğretim süreçlerinde yer alan öğrencilerde, girişimciliğin önemi konusunda farkındalık yaratılacaktır.” tedbirine ilişkin söz alan ALTIN, girişimcilik konusunda farkındalık oluşturulmasının sürekli bir iş olduğunu, dolayısıyla herhangi bir değişiklik önerilerinin bulunmadığını ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“6.4. Girişimcilik eğitimlerinde AİPP'ler içindeki payı artırılacaktır.” tedbirine ilişkin ÖZKAN, değişiklik önerilerinin olduğunu belirterek, girişimcilik eğitimlerinin aktif işgücü politikaları içerisindeki payı artırılacaktır konusunda GAN'ın içinde bulunduğu iş başı eğitim programlarının olduğunu ve genel itibariyle buna ağırlık vermek durumunda olduklarını, onların payı artırıldığı takdirde oransal anlamda bakıldığında payın artırılmayacağını ve bunun gerçekçi olmayacağını belirtmiştir. İfadenin, “Yürütülen girişimcilikle ilgili faaliyetler çeşitlendirilerek daha fazla katılımcının sağlanması sağlanacaktır.” şeklinde değiştirilirse, istenilen hedefi sağlayacaklarını ifade etmiştir. Tedbirin adının, “İŞKUR tarafından yürütülen girişimcilikle ilgili faaliyetler çeşitlendirilerek daha fazla katılımcının yararlanması sağlanacaktır.” şeklinde değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“6.5. Girişimcilik eğitimleri konusunda İŞKUR, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları işbirliği geliştirecektir.” tedbire ilişkin söz alan ÖZKAN, tedbirin tamamlandığını ifade etmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“6.6. İŞKUR'a iletilen girişimcilik eğitim talepleri, talebin belli bir sayıya ulaşması halinde anında karşılanacaktır.” tedbirinin 24.12.2014 tarihli 1.İDK’da tamamlandığı ifade edilmiştir.

“6.7. KOSGEB tarafından koordine edilmekte olan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden İŞKUR aracılığıyla yürütülecek olanlara katılacakların belirlenmesi sağlanacak ve eğitimlerin her aşamasında İŞKUR-KOSGEB temsilcileri birlikte çalışacaktır.” tedbiri kapsamında ÖZKAN, tedbirin tamamlandığını belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“6.8. Girişimcilik eğitim alanların ve girişimcilerin izlenebildiği bir veritabanı oluşturulacaktır.” tedbirine ilişkin ÖZKAN, tedbirin tamamlandığını belirtmiştir. Bu maddede işbirliği yapılacak kuruluşlar arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bulunduğunu, kamunun kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından zaten amacın gerçekleştirilmiş olduğunu belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“6.9. 25 adet yeni teknoloji geliştirme merkezi kurulacak ve ilgili kurum ve kuruluşların bu merkezlerde Ar-Ge ve İnovasyon konularında işbirliği yapmaları sağlanacaktır.” Tedbirine ilişkin BİÇER, TEKMER'lerle ilgili günün şartlarına ve girişimcilik ekosistemine bağlı olarak, inovasyona bağlı olarak zaman zaman değişiklik gerektiğini, 25 sayısının bazen çok anlamlı olmayabildiğini, çünkü bunun bir ön aşaması olduğunu, yani TEKMER'e hazırlık anlamında öncelikle üniversitelerin bir işbirliği protokolü ile TEKMER'e altyapı hazırladıklarını, şayet üniversite kendisini bu manada yeterince geliştirmezse, yeterince Ar-Ge projesi hazırlayamazsa TEKMER kurmanın da bir anlamı olmadığını ifade etmiştir. Nitekim geçmişte kurulan TEKMER'lerin aslında çok da randımanlı işletilmediğini gördüklerini, dolayısıyla TEKMER'leri zaman zaman revize etme, yeniden yapılandırma ihtiyacının hasıl olduğunu, dolayısıyla sayıya bağlı olmaksızın TEKMER'lerin açılmasına yönelik tedbiri kısmi olarak da gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Ayrıca sayıya bağlı hareket edemediklerini, çünkü işin tek belirleyicisinin kendileri olmadığını, üniversitelerden talep gelmesi halinde ve şartlarının uygun olması halinde ancak TEKMER protokolü ve TEKMER'in kurulmasının mümkün hale geldiğini ifade etmiştir. TEKMER'lere yönelik yapılanma çalışmaları devam edecek şeklinde revizenin uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin adının “Yeni Ar-Ge İnovasyon İşbirliği Protokolleri yapılarak üniversite ve sanayinin bir araya gelmesi sağlanacaktır.” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“6.10. Yeni İş Geliştirme Merkezlerinin(İŞGEM) kurulması sağlanacaktır.” tedbiri kapsamında BİÇER, Yeni İŞGEM'ler kurulmasına yönelik de çalışmalarının devam ettiğini, talep oldukça yeni İŞGEM'lerin de kurulacağını belirtmiştir. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin son 5 yıldır çok yaygın şekilde devam ettiğini, en büyük partnerinin İŞKUR olduğunu, üniversitelerle, ticaret sanayi odalarıyla, belediyelerle, değişik sivil toplum örgütleriyle, şu ana kadar yaklaşık 380-385 bin civarında insanımızı son 4 yılda, 4,5 yılda eğitmiş durumda olduklarını, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin oldukça fazla yaygınlaştığını gösterdiğini belirtmiştir. Yeni girişimci desteğini de zaten verdiklerini dolayısıyla bu tedbirin de tamamlandığını ifade etmiştir. Girişimciliği teşvik etmek üzere yeni kurulacak işletmeler için vergisel kolaylıkların kendi konuları olmadığını fakat Maliye Bakanlığı nezdinde bunu takip ettiklerini belirtmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“6.11. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri yaygınlaştırılacaktır.” tedbirine ilişkin BİÇER, bu eğitimlerin son beş yıldır yaygın bir şekilde devam ettiğini, en büyük partnerlerinin İŞKUR olduğunu ifade etmiştir. Üniversitelerle, sanayi ve ticaret odalarıyla, belediyelerle ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle şu ana kadar yaklaşık 385 bin civarında kişiyi 4-4,5 yılda eğitmiş durumda olduklarını belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“6.12. Yeni girişimci desteği verilecektir.” tedbirine ilişkin BİÇER, yeni girişimci desteklerinin hali hazırda 2010 yılından itibaren verildiğini ve girişimcilik ödül töreninde bu konuya ilişkin son rakamların açıklandığını ifade etmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“6.13. “Girişimciliği teşvik etmek üzere yeni kurulacak işletmeler için vergisel kolaylıklar sağlanacaktır.” tedbirine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ersin TAYFUR, eylemle ilgili eklemek istedikleri herhangi bir husus olmadığını, bu yasama döneminde geçmesini planladıklarını belirtmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“6.14. Girişimcilik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.” tedbirine ilişkin ÖZKAN, tedbire ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve 2016 yılı sonunda tamamlanacağını ifade etmiştir. Tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“6.15. KOBİ'lere rehberlik hizmetlerinin verilmesine yönelik hizmetler artırılacaktır.” tedbirine ilişkin BİÇER, zaten yürüyen sistemleri olduğunu, bu tedbiri tamamlandı olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir. SAYIN, bu uygulanan faaliyetin ayrıntıları ya da istatistiklerine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmamış olduğunu belirtmesi üzerine BİÇER, KOBİ’lere destek aşamasında sürekli bir rehberlik hizmetinin sağlandığını ve ayrıca rehberlik hizmeti olmasına ilişkin bir çalışma olmadığını ifade etmiştir. Bu sebeple rehberlik anlamında istatistiki verinin anlamlı olmadığını belirtmiştir. Buna ek olarak, tedbirin çıkarılabileceği ifade etmiştir. SAYIN, tedbirin süresinin 2016 olması sebebiyle tedbirin aynen devam etmesi kararlaştırılmıştır.

“6.16. KOBİ’lerin işbirliği anlayışında bir araya gelerek “ortak sorunlara ortak çözümler” üretmelerine yönelik destekler verilecektir.” tedbirine ilişkin BİÇER, KOBİ'lerin işbirliği anlayışında bir araya gelerek ortak sorunlara ortak çözüm üretmelerine yönelik destekler verileceğini, İşbirliği Güç Birliği diye hali hazırda yürüyen bütün KOBİ'lere açık bir destek programlarının olduğu, bu destek programından istifade eden KOBİ sayısı da oldukça fazla olduğunu, dolayısıyla bunun sürekli bir tedbir olduğunu ifade etmiştir. Tedbirin tamamlandı olarak kabul edilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.

“6.17. Yükseköğretimden itibaren öğrencilerde girişimciliğin önemi konusunda farkındalık yaratılacaktır.” tedbirine ilişkin AYDIN, bu konuda farkındalık fazının geçildiğini düşündüklerini, raporlarında da bunu belirttiklerini, daha önceki eylemlerde de benzeri gelişmeleri paylaştıklarını, bu nedenle bu eylemi tamamlandı olarak değerlendirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Tedbirin tamamlandığı kararlaştırılmıştır.
  1. Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə