YükseköĞretim kurulu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 80.45 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü80.45 Kb.

ÖZGEÇMİŞ  
1.      Adı Soyadı: Halil EKŞİ

2.      Doğum Tarihi: 01/10/1970

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

2011: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesörlük, Marmara Üniversitesi

2005: Eğitim Psikolojisi alanında Doçent (UAK)

1998-2001- Uludağ Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü.- Doktora

1995-1998 Marmara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü,- Yüksek Lisans

1993- Öğretmenlik Sertifikası – Hacettepe Üniversitesi

1987-1992 Boğaziçi Üniversitesi/ Fen- Edebiyat Fak.- Psikoloji Bölümü- Lisans

5.      Akademik Unvanlar:

Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 2011-

Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 2006- 2011

Dr. Öğr.Gör Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 2002- 2006

Dr. Ar.Gör. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 2001-2002

Ar.Gör. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 1996-20016.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri


 1. Ahmet Altunbaş İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel zekâ düzeylerinin çok boyutlu analizi: İstanbul ili-Avrupa yakası örneği) / 2008 225 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 2. Ali Aktay, Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2008, 278 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 3. Ali Taşkıran Meslek lisesi öğrencilerinin okul iklimi algıları ile mesleki olgunluk düzeyleri arasıdaki ilişki / 2008256 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 4. Arif Koçinalı Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin eğitsel kulüplere bakışı (Kocaeli ili Gebze ilçesi örneği)/ 2008 208 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 5. Ayşe Elif Kelepir, Üniversite İngilizce Hazırlık Okulu Okutmanlarının Çatışmaya Bakış Açıları Ve Çatışma Yönetim Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2007, 70 Sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 6. Cengiz Mete, İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile iş tatminleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2006, 167 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 7. Dilber TanerÖğretmenlerin umutsuzluk düzeyi ile okul kültürü arasındaki ilişki/ 2008 142 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 8. Emre Alıcı, Dışavurumcu Etkinliklere Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Programının Ebeveyn Kaybı Yaşayan 19-11 Yaş Çocuklarının Travma Sonra Stres Düzeylerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010.

 9. Erdoğan DemiryürekEğitim iş kolunda faaliyet gösteren kamu sendikalarına üye öğretmenlerin eğitim sürecinde kazandırılmasını gerekli gördükleri değerlere ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. / 2008 215 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 10. Ergün KarakayaEndüstri meslek lisesi öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi (İstanbul ili Avrupa yakası örneği) / 2008 181 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 11. Erhan Kula Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri ve saldırganlık durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi / 2008 114 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 12. Evrim Yapıcıkardeşler, Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ile İş Tatmini Arasındaki İlişki, 2007, 233 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 13. Faika Yelda Acarbay, Kapsamlı okul iklimini değerlendirme ölçeğinin (öğrenci formu) Türkçe dilsel eşdeğerlik güvenirlik ve geçerlik çalışması, 2006, 143 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Fatma Arıman, İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin zorbalık eğilimleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2007, 161 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gönül Şahin, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Demokratik Tutumları ile Dogmatik Düşünce Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2008, 119 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 1. Gülden Aktaş, Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Öğretmen Yakınlığı ile Güdülenme Düzeyleri Arasındaki İlişki: İstanbul İli Örneği, 2007, 120 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 2. Gülsen Budumlu Akkiprik, Genel Lise Öğretmenlerine Göre Karakter Eğitimi Yoluyla Öğrencilere Kazandırılacak Değerler: Çok Boyutlu Bir Araştırma, 2007, 118 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 3. Gülsen Coşkun İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin zorbalık eğilimleri ile problemli internet kullanımları arasındaki ilişki / 2008 320 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 4. Habip Zengin Endüstri meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin öğrenme stilleri, sınav kaygı düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Kocaeli ili, Gebze ilçesi örneği) / 2008 210 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 5. Handan Oktay, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyonu ve Kişilik Özellikleri Arasındaki ilişkinin İncelenmesi, 2007, 153 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 6. Hande Sağlam, İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin sınıf iklimi algılarının çok boyutlu olarak incelenmesi, 2006, 256 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 7. Hatice Ödemiş İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatminleri ile evlilik uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi/ 2008 170 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 8. İlknur Karacaoğluİlköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin okul iklimi algıları ile kaynaştırmaya ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi / 2008 213 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 9. İsa Ceyhan, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Düşünme Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010.

 10. Kutluay KöküsoyEndüstri meslek liselerinde bir meslek alanına yönelmiş olan öğrencilerin mesleki olgunluk ve algıladıkları aile desteği düzeylerinin incelenmesi / 2008 150 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 11. Mehmet Murat Dindar Farklı ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin okul iklimi algılarının karşılaştırılması /, 2008, 192 s., Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 12. Melika Çelik, Müzik Öğretmenlerinin Örgütsel Stres Kaynakları Ve Başaçıkma Tarzları, 2006, 215 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 13. Muhammet Girgin, Öğretmen ve yöneticilerin bireysel, sosyal ve aile değerlerinin incelenmesi( İstanbul ili Avrupa yakası örneği), 2008, 157 sayfa, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 14. Muhammet Şerif Keskinoğlu İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerine uygulanan mesnevi temelli değerler eğitimi programının ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimine etkisi/ 2008 200 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 15. Mustafa Akbaş Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin evlilik uyumları ile öğretmenlik tutumları arasındaki ilişki/ 2008 133 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 16. Mustafa Özgenel, İlköğretim ı. kademe öğretmen algılarına göre yeni ilköğretim programının uygulanma etkililiği (İstanbul İli-Anadolu yakası örnegi), 2006, 168 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 17. Reşit Yalın Güçkıran İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimi algıları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişki / 2008 191 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 18. Sakine Taş, Eğitim Örgütlerinde Cinsiyete Dayalı Farklılaşma: İstanbul İli Avrupa Yakası İlçe Şube Müdürleri Üzerinde Bir Araştırma, 2006, 88 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 19. Sanem Duru Öcal, Öğretmen ve Yöneticilerin Varoluşçu Okul Yönetimine Yaklaşımlarının İncelenmesi (İstanbul İli Örneği), 2008, 170 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 20. Tuba Tanıt, Eğitim yöneticilerinin değer tercihleri ile yaratıcılıkları arasındaki ilşkinin incelenmesi, 2007, 158 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 21. Ümit Uncu, Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin değer yönelimlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi (İstanbul ili örneği) / 2008 149 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 22. Zeki Şafak İlköğretim okullarında çalışan öğretmenler ve yöneticilerin bilişsel ahlaki yargı yeteneklerinin çok boyutlu olarak incelenmesi (İstanbul Anadolu Yakası örneği) / 2008 169 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 23. Zübeyde Fazlıoğlu, Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Çocuk Hakları Konusunda Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Bilinç Düzeyleri, 2007, 150 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.


6.2.  Doktora Tezleri

 1. Ahmet Katılmış, Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir karakter eğitimi programının geliştirilmesi , Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010

 2. Işıl Güneş Modiri, Okul öncesi dönemi 60-72 aylık çocuklar için çoklu zeka kuramına göre düzenlenmiş bir müzik eğitimi ve bireysel enstrüman eğitimi programı geliştirilmesi: Piyano eğitimi örneği. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009.


7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Katılmış, A., Ekşi, H. & Öztürk, C. (2011). Sosyal bilgiler ders kazanımlarıyla bütünleştirilmiş karakter eğitimi programının etkililiği - Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program. Educational Sciences: Theory & Practice, 11, 854-859. [SSCI]

 2. Ekşi, H. (2010). Personality and coping among Turkish college students: a canonical correlation analysis / Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile başa çıkma tarzları: Kanonik korelasyonel bir analiz. Educational Sciences: Theory & Practice, 10, 2141-2176. [SSCI]

 3. Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A. & Ekşi, H. (2007). An examination of the humane values education program on a group of science high school students. Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 1221-1261. [SSCI]7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Ekşi, H. & Okudan, A. (2011). Eğitim yöneticilerinin bakış açısı ile değerler eğitimi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, (2)

 2. Katılmış, A., Ekşi, H. & Öztürk, C. (2010). Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği-The efficiency of being scientific focused character education programme in social studies course. Journal of Social Studies Education, 1 (1), 50-87.

 3. Ekşi, H. (2004). Personality and coping: A multidimensional research on situational and dispositional coping. Educational Sciences: Theory & Practice, 4, 81-98. [ERIC, PsyLIT]

 4. Ekşi, H. (2004). Dogmatizm ve ahlaki gelişim düzeyi arasındaki ilişki. Sivil Toplum, 6-7. 197-205.[Sociological Abstract]

 5. Otrar, M., Ekşi, H., Dilmaç, B. & Şirin, A. (2002). The sources of stress, coping, and mental health among Turkic and relative societies’ students in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 2, 473-506. [PsyLIT]

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Ekşi, H. ve Kaya M. (2011). Okul merkezli yönetim sistemine ilişkin öğretmen görüşleri, , Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 2011.

 2. Ekşi, H. ve Dilmaç, B. (2010). Üniversite öğrencilerinin genel erteleme, karar vermeyi erteleme ve akademik erteleme düzeylerinin sürekli kaygı açısından incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 2010, 433-450.

 3. Parlar, H. , Çavuş, M., Levent, F. & Ekşi, H. (2010). Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 8 (19), 177-205.

 4. Aktay, A. & Ekşi, H. (2009). Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. İş Ahlakı Dergisi, 2 (1), 19-65.

 5. Dündar, S., Ekşi, H. & Yıldız, A. (2008). Aksiyonda değerler ölçeği dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (15), 89-114.

 6. Şahsuvaroğlu, T. & Ekşi, H. (2008)Odak grup görüşmeleri ve sosyal temsiller kuramı.., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 28, 127-139.

 7. Asan H. T., Ekşi, F., Doğan, A.& Ekşi, H. (2008). Bireysel Değerler Envanteri’nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 15-38.

 8. Çelik, H. & Ekşi, H. (2008). Söylem analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 99-117.

 9. Yaman, E., Erdoğan, Y. ve Ekşi, H. (2008). Bilgisayar kullanıcılarının korsan/kaçak yazılım kullanımı hakkındaki görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 1 (2), 61-79.

 10. Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (2008). Meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyumları ve benlik saygılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20,

 11. Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 29-38.

 12. Milson, A. ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter eğitimi yetkinlik inancı skalası (KEYİS) ve Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 99-130.

 13. Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B., Ekşi, H. ve Otrar, M. (2003). Uyum ölçeği-üniversite formu'nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3, 49-64

 14. Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-96.

 15. Ekşi, H. &Otrar, M. (2001). Lise türleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1, 109-129.


7.7.  Diğer yayınlar
7.7.1.Kitaplar

 1. Ekşi, H. ve Katılmış, A. (2010) Karakter eğitimi el kitabı. Ankara Nobel.

 2. Meriç, Ü., Gezgin, F., Ekşi, H. ve diğr. (2010) Türkiye’de Ergen Profili 2008 : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.

 3. Ekşi, H. & Yaman, E. (2010). Çocuk ve ergende şiddet. İstanbul: Kaknüs.

 4. Şentürk, M., Durmuş, A. Ekşi, H., Yaman, E., Yaman, H. & Otrar, M., (2010) Çocuğa ve gençliğe yönelik programlar ve çocuğa yönelik programlarda yayınlanan reklâmlar (içerik analizi) araştırması. Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ISBN:978-975-19-4484-9.

 5. Şentürk, M., Ekşi, H., Erkilet, A., Otrar, M.,Durmuş, A. Sunar, L. ve diğ. (2008). Medya profesyonellerinin ve medyanın aile algısı.Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

 6. Ekşi, H., Durmuş, A., Karatekin, N. ve diğ. (2005). Perese 6-10: Karakter okulu öğretmen kitabı-Dostluk, Doğruluk, Sabır, Saygı ve Özdenetim . Ankara: Nobel yayınları.

 7. Ekşi, H., Durmuş, A., Karatekin, N. ve diğ. (2003). Perese 1-5: Karakter okulu öğretmen kitabı-Sorumluluk, Yardımseverlik, Adalet, Özgüven ve Liderlik. Ankara: Nobel yayınları.


7.7.2. Kitap Bölümleri

 1. Ekşi, H. (2010). Psiko-pedagojik açıdan oyuncaklar. E.Yaman (Ed.), Tarihi İstanbul oyuncakları içinde (s. 71-94). İstanbul: İBB.

 2. Otrar, M., Ekşi, H. & Durmuş, A. (2006).Sınıfın fiziksel yapısı ve organizasyonu. M. Gürsel, H. Sarı & B. Dilmaç (Edt.), Sınıf yönetimi içinde (2. baskı, s. 47-70). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları

 3. Ekşi, H. (2006). Sınıfta karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. M. Gürsel, H. Sarı & B. Dilmaç (Edt.), Sınıf yönetimi içinde (2. baskı, s. 315-339). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

 4. Ekşi, H. (2004). Karakter eğitimi nedir? ve niçin karakter eğitimi. H. Işılak & A. Durmuş (Ed.), Kara tahtayı aşmak: Öğrenci merkezli öğretmenlik içinde (s. 251-272). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

 5. Ekşi, H. (2003).Karakter eğitimi: Anne babalar için stratejiler. Evin okula yaklaştırılması ve değişen anne baba rolleri içinde (II. Cilt-Eğitim ve İletişim, s. 193-193). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.


7.7.3. Uluslararası Sempozyum Bildirileri

 1. Ekşi, H. (2010, Mayıs). Değerler eğitimine gelişimsel yaklaşım. Değerler Eğitimi Uluslararası Konferansı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul,

 2. Ekşi, H. & Katılmış, A. (2008, Kasım). Üsküdar Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinin hizmet alan ailelerin bakış açısıyla değerlendirilmesi. Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumuna sunulan sözlü bildiri, Üsküdar Belediyesi, İstanbul.

 3. Ekşi, H., & Canel A. N. (2005, July). The roles of personality traits and coping styles in response to interpersonal conflicts among police candidates in Turkey. Paper presented at 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Halle, Germany.

 4. Dilmaç, B., Otrar, M., & Ekşi, H. (2001, July). Sources of stress, coping, and psychological well-being among Asian Turkish Republics’ students in Turkey. Paper presented at The 22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Palma de Mallorca, Spain.


7.7.4. Ulusal Sempozyum Bildirileri

 1. Ekşi, H. (2010, Nisan). Kimlik ve kişilik gelişimi. Anadolu Öğretmen Liseleri Eğitim Kongresi, Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi, İstanbul.

 2. Ekşi, H. & Şenol, M. (2005, Eylül).İstanbul ili çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli polis memurlarının başaçıkma tarzlarıyla sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 3. Ekşi, H., Otrar, M.,& Yukay, M. (2003, Haziran). Ön ergenlik dönemindeki ergenlerin yoksulluk, öz saygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. 1. Yoksulluk Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Deniz Feneri Derneği,İstanbul.

 4. Ekşi, H., & Durmuş, A. (2003, Nisan). Gençler ve karakter eğitimi: Pilot uygulama. Gençlik Dönemi ve Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Bursa.

 5. Ekşi, H. (2003, Mart). Psikolojik danışmanların Karakter eğitiminde rolü. V. Rehberlik Sempozumunda sunulan bildiri, AR-EL Koleji, İstanbul.

 6. Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili karakter eğitimi müfredatı için stratejiler. Uluslar arası Katılımlı 2000’li yıllarda1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

 7. Kulaksızoğlu, A.,Ekşi, H., Dilmaç B. & Otrar M. (2002, Mayıs). Uyum ölçeği üniversite formu'nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslar arası Katılımlı 2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve ÖğretmeSempozyumunda sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

 8. Ekşi, H. (2001, Ekim). Karakter eğitimi: Anne-babalar için stratejiler. Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim seminerinde sunulan bildiri, İstanbul.

 9. Ekşi, H. &Otrar, M. (2000, Eylül). Lise türleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. IX. Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri, Erzurum.


7.7.5. Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Dilmaç,B. ve Ekşi, H. (2007). Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar. İlk Öğretmen Eğitimci Dergisi, 14, 21–297.7.6. Çeviriler

Walsh, R. N. & Vauhhan F. (2002) Ego ötesi (çev. H. Ekşi). İstanbul: İnsan Yayınları.


7.7.7. Çeviri Editörlüğü

Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (2009). (çev. Ed. H. Ekşi, çev. C. Pamav & Z. G. Üstün). İstanbul: Kaknüs Yayınları.


8.    Projeler

Ekşi, H. & Katılmış, A. (2008).Sosyal bilgiler dersine entegre bir karakter eğitimi programının değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi.

Ekşi, H. & Erdoğan, Y. (2007). Medya ve Şiddet: Mafya Dizilerinin Toplumsal Şiddet Üzerine Etkileri.Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi.
9.    İdari Görevler

 1. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2008- 2011

 2. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2007- 2010

 3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü PDR, EYD ve Halk Eğitimi Programları Erasmus ve Socrates Koordinatörü 2006-

 4. Fakülte Uygulama Koordinatörü Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2005-

 5. Fakülte Uygulama Koordinatör Yrd., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2002- 2005

 6. Bilim Kurulu üyesi, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1-3 Eylül 2008.

 7. Bilimsel Değerlendirme Komitesi, Tarih Eğitimcileri Uluslararası Araştırma Ağı -HEIRNET Konferansı, 10 - 12 Eylül 2007, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 8. Düzenleme Kurulu Üyeliği, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 23-25 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı & Çocuk Vakfı.

 9. Teknik Komite Kurulu Üyeliği, Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2002, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.


10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Türk Psikologlar Derneği

 2. Association of Moral Education [L. Kohlberg tarafından kurulan ahlak gelişimi ve eğitimi alanında uluslararası kuruluş).


11.  Ödüller

 1. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) [Alman Akademik Değişim Servisi] 2008 yaz dönemi bursu. -Value preferences and democratic attitudes of Turkish and German adolescents - isimli çalışmayla.

 2. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) [Alman Akademik Değişim Servisi] A/04/17631 referans nolu 2004 yaz dönemi bursu. “Moral Reasoning of Turkish Adolescences Living in Germany: A Multidimensional Analyses” isimli çalışmayla.


12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011

Güz

 Genel Psikoloji _lisans

3

 

90

 Kişilik Kuramları_Lisans

3

 

90 

Gelişim Psikolojisi 2

3
90

İleri Araştırma ve İstatistik_dr

3
5

İlkbahar

  Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

  2

 2

  90

Psikoloji Akımları

3
50

2012

Güz

 Kişilik Kuramları_Lisans

3

 

90 

Gelişim Psikolojisi 2

3
90

İleri Araştırma ve İstatistik_dr

3
5

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3
10

Duyum ve Algı

3
50

İlkbahar

  Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

  2

 2

  90

Psikoloji Akımları

3
10

  Araştırma Semineri_YL

  3

 

10

Duyuşsal alan eğitimi13. Yayın Kurulu veya Hakemlik Kurulu Üyeliği

İş Ahlakı Dergisi: Editör ve Yayın Kurulu Üyesi

Educational Sciences: Theory & Practice [Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri]: Editör ve Yayın Kurulu Üyesi

Learning and Individual Differences: Hakem

Sex Roles: An International Journal: Hakem

Social Behavior and Personality: Hakem

Abant izzet Baysan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: Hakem

Milli Eğitim Dergisi: Hakem

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi: Hakem

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi: HakemAfrican Journal of Business Management


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə