“Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı” fənni üzrə


)kənd təsərrüfatı və kimya sənayesindən aldığı xammalı emal edərək əsasən xalq istehlakı şeyləri istehsal edən sahəYüklə 59,62 Kb.
səhifə3/55
tarix05.01.2022
ölçüsü59,62 Kb.
#111769
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
)kənd təsərrüfatı və kimya sənayesindən aldığı xammalı emal edərək əsasən xalq istehlakı şeyləri istehsal edən sahə

 • yalnız istehsal istehlakı şeyləri istehsal edən sahə

 • maddi istehsalın digər sahələri üçün yrımfabrikat istehsal edən sahə

 • yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları emal edən sahə

 • kənd təsərrüfatı, kimya və neft sənaye malları emal edən sahə
  1. Maddi istehsal sahələrinə aid deyildir:

  -mənzil-kommunal xidməti

  1. Qeyri-maddi istehsal sahələrinə aid edilir:

  -əhaliyə və qeyri-maddi istehsala xidmət edən rabitə

  1. “Xammalın emalı proseslərinin oxşarlığı” əlamətinə uyğun olaraq sahələr formalaşmışdır:

  -kimya və toxuculuq sənayesi, kimya maşınqayırması

  1. Əməyin ictimai bölgüsü sistemində istehsalın xüsusi şəraiti, məhsulun oxşarlığı ilə xarakterizə olunan və xalq təsərrüfatında eyni funksiyanı yerinə yetirən keyfiyyətcə oxşar təsərrüfat vahidləri qrupu necə adlanır?

  -sahə

  1. Sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət, tikinti, meşə təsərrüfatı aşağıda qeyd edilən variantların hansına aid edilir?

  -maddi istehsala

  1. Maddi istehsala aid edilir:

  -sənaye

  1. Maddi istehsala aid edilir:

  -ticarət (alqı-satqı)

  1. Maddi istehsala aid edilir:

  -tikinti

  1. Maddi istehsal sahəsinə aid deyil:

  -uşaq bağçaları və səhiyyə ocaqları

  1. Maddi istehsal sahəsinə aid deyil:

  -səhiyyə

  1. Yüngül sənayenin sahə quruluşunu xarekterizə edilməsində istifadə olunur.

  ­-istehsal olunan əmtəəlik məhsulun ümumi həcmində yüngül sənaye istehsalının xüsusi çəkisi

  1. Ölkə iatisadiyyatını təşkil edən sahələr səviyyəsində dövlətin iqtisadi struktur siyasətin dəyişdirilməsinin əsas istiqamətlərinə aid deyil:

  -mövcud sahə və istehsalların tam ləğvi və yenilərinin yaradılması

  1. Resurslardan səmərəli istifadəni xarekterizə edən əsas ümumi iqtisadi göstəricilər:

  - fond tutumu, materialtutumu, əmək tutumu

  1. Ölkədə sənaye istehsalının bundan sonrakı inkişafı zəminlərinə aid deyil

  -hazır məhsulların idxalı və xammalın ixracı hıcminin ildən ilə artırılması

  1. Sənaye sahələrinin təsnifatlaşdırılması istiqamətlərinə aid deyil:

  ­-xammal bazası, maddi-texniki təchizat və satışın təşkili, idarəetmə üsulu

  1. Hansı dövrdən Azərbaycanda yüngül sənaye məhsullarının istehsalı əl üsulundan sənaye formasına keçməyə başlamışdır?

  -XIX əsrin sonlarından

  1. Hansı dördə Azərbaycanda sənayenin təmərküzləşməsi yüngül sənayenin sürətlə inkişafına təkan vermişdir?

  XVIII əsrin sonlarından

  XIX əsrdə

  XIX əsrin əvvəllərindən

  XIX əsrin sonlarından  ) XX əsrdə  1. Toxuculuq məhsulları:

  -pambıq, yun, ipək, kətan parça müəssisələrində

  1. Toxuculuq sənayesinin əsas məhsulu olan parçanın hazırlanması hansı mərhələri?

  -xammalın iıkin emalı, ipliyin(yelikin) alınması, iplikdən cod parçanin alınmasl, boyama-bəzəmə

  1. İqtisadi nöqteyi nəzərdən daha ucuz başa gələn ən səmərəli lif növləri:

  -süni və sintetik liflər

  1. İqtisadi cəhətdən daha ucuz başa gələn təbii lif növü:

  -pambıq

  1. Təbii ipək hansı əlamətlərinə görə ən qiymətli toxuculuq liflərindən sayılır?

  -yaxşı mexaniki xassələrinə, gözəl xarici görünüşünə, asanlıqla boyanması

  1. Yüngül sənayenin əsas xammallarından olan sintetik liflər nə vaxdan istehsal olunmağa başlınılmışdır?

  -1932-ci ildən

  1. Əyriçiliyin məhsulu olan iplik:

  -tikiş sapı, trikotaj və toxuculuq məmulatı hazırlamaq üçün müxtəlif naziklikdə olan qısa liflərdən eşilmə vasitəsilə alınan əyricilik istehsalının məhsullarına deyilir

  1. Qeyd edilən variantların hansında yüngül sənayedə istehsal olunmayan məhsulların adaları veilmişdir?

  -kanat, mebel, rezin məmulatları, pambıq ipliyi, xam ipək, yun iplik, xovlu iplik

  1. Xam pambığın hər 1000 kq-dan təqribən neçə kq pambıq mahlıc alınır?


  Yüklə 59,62 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin