1- mec. Başkan Vekili Hüseyin coşkunYüklə 197,3 Kb.
səhifə1/5
tarix15.01.2019
ölçüsü197,3 Kb.
  1   2   3   4   5

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ

Sarıyer Belediye Meclisinin 2013 Dönemi Ekim Ayı Toplantılarının 2.Birleşimine Ait Tutanak (10 Ekim 2013)-1-
Mec.Başkan Vekili Hüseyin COŞKUN: Ekim Ayı Toplantılarının 2.Birleşimi 10 Ekim 2013 Perşembe Saat:16.00 itibariyle açıyoruz. Yoklama alıyoruz buyurun. Evet, çoğunluğumuz var gündeme geçmeden önce bir önceki toplantının tutanak özeti guruplara dağıtıldı, guruplara dağıtılan tutanak özetinin okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler oybirliğiyle kabul edildi. Tutanak özeti hakkında görüş bildirmek isteyen yok, tutanak özetini oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündeme geçmeden gündemimizde altı tane madde var açılış ve yoklama, performans programı, Yeni Müdürlükler Listesi, Norm Kadro ve iki maddemizde Sokak İsimleri ile ilgili. Bütçe ile ilgili görüşeceğiz. Gurupların bütçe görüşmeleri ile ilgili önerilerini alayım. Guruplar adına 20’şer dakika, şahıslar adına 5 dakika uygun mu? Evet, guruplar adına 20, şahıslar adına da 5 dakika olarak görüşler alındı. Evet, gündemimizin 2. maddesi; 2014 yılı Performans Programı Hakkında Bütçe Komisyonu Raporu, 2014–2015–2016 Gelir Gider Bütçe Tasarısı Hakkındaki önerge mi buyurun. Evet, gündemimize geçmeden önce yazılı ve sözlü önergelerinizi alıyorum. Buyurun
Mec.Üye A.Erol AKKUŞ: Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediye meclis başkanlığına; Bilindiği üzere İstanbul’da öğrenci yurtlarıyla ilgili barınma olarak çok sıkıntı vardır ve bu yüzden Anadolu’dan İstanbul’a ve Sarıyer İlçesi sınırlarında bulunan müesseselerde okumaya gelen öğrencilerimiz yurt sıkıntısından, ekonomik yetersizlikten dolayı kayıtlarını bile yaptıramadan memleketlerine geri dönmektedirler. Bu konuyla ilgili olabiliyorsa kış dönemi Kilyos’ta ki tesislerimizi ya da Zekeriyaköy’deki evlendirme dairesi olarak yapılan ve boş duran binanın tadilatının yapılarak yurt binasına çevrilmesini ve önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Osman Güloğlu, Erol Akkuş
Mec.Başkan Vekili Hüseyin COŞKUN:İlgili önergenin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sözlü önerge buyurun Cemil Bey.
Mec.Üye Cemil ÖZBALTA: (Önerge) Sayın Başkan, değerli arkadaşlar başkanlık makamına yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borcunun tarafımıza bildirilmesini başkanlığımıza arz ederiz.
Mec.Başkan Vekili Hüseyin COŞKUN:İlgili önergenin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sözlü önerge buyurun. Evet, gündemimize geçiyoruz gündemimizin 2. Maddesi bütçeyle alakalı Performans ve bütçe kalemleri gurupları konuşmalarını ikisini birleştirerek yapıyoruz sonra 3. Maddede kalem kalem oylamaya geçiyoruz guruplar kabul ediyor mu? Guruplar adına MHP gurubu adına Erol Bey buyurun. Gündemimizdeki maddeler guruplara dağıtıldı, guruplara dağıtılan gündem maddelerinin okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ-2-
Etmeyenler oybirliğiyle kabul edildi. Oturumumuza katılamaya arkadaşlarımızın izinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler oybirliğiyle kabul edildi. Evet, gündemimize geçiyoruz. 3. Maddemiz Bütçe Komisyonu Raporu. Buyurun.
Mec.Üye A.Erol AKKUŞ: Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, sevgili Sarıyerliler 2014 yılı Performans Programı ve bütçe görüşmesiyle ilgili gurubum adına söz almış bulunmaktayım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Performans raporunu baştan aşağıya okudum ve inceledim. Öncelikle bu raporun hazırlanmasında emeği geçen 23 adet müdürlüğümüze ve tüm belediye personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu raporu göre 2014 yılı tahmini gelir 275 milyon gelir, 2014 yılı tahmini gider 264.500.000 bin lira, gelir ve gider arasındaki fark; 10.500.000 liradır. Bütçe fazlasındaki amaç borçları ödeme ise yanılmıyorsam 240 milyon lira olan borcumuzu nasıl ve kaç yılda kapatacağız? Burada saklı başka düşünceler var sanki. Biz MHP olarak bilindiği gibi bir yıl avans vermiştik ikinci sene daha iyi olacağız dediniz ve bu olmadı. Fakat gördüğümüz üzere şunu da anladık ki 2013 yılında 225 milyon lira olan bütçenizi borçlanarak ek bütçe yaptığınıza göre ve de hiçbir yatırım yapılmamıştır. Buradan şunu anlamaktayız; Belediyenin komisyon raporlarında da daha önceden açıklandığı üzere istinat edilen suçlarla ilgili usulsüzlükler yapıldığının göstergesidir. Eğer böyle olmamış olsaydı şu anda belediye binamızın yapılmış, nikah dairesinin bitmiş ve halkımızın hizmetinde olmuş olurdu. Yine buradan anlıyor ki 2013yılı bütçemiz çok kötü ve hor kullanılmıştır. Bu konuda iki adet önerge vermek istiyorum. Denetim Komisyonu raporlarında daha önce açıklandığı üzere Özel Kalem Müdürlüğü’nün Ramazan iftarlarında emlakçılar odasında yapılan iftar yemeğinde oda başkanının da anlattığına göre iftar yemeğinde kırk elli kişi bulunduğu söylenmişti ve bu kırk elli kişiye verilen yemek faturası 30.781 lira bunu kişi başına böldüğümüzde 769,50 kuruşa tekabül ediyor, yani burada bir yanılma olduğu düşünelim kırk değil elli değil 150–200 kişi olduğunu düşünürsek bile 193,90 kuruştan yemek yenmiş oluyor. Bu yemeklerin gerçek bedeli 6-6,5 hadi bilemedin 10 lira olduğunu düşünüyoruz. Gerçekte de öyle zaten şu anda. Yine 2. Örneği verecek olursak yine Denetim Komisyonu raporlarına göre araç kiralamada ortalama aylık 800 lira ya da 1000 lira olan araçların 2.700 lira ile 4000 lira arasında kiralandığı gözükmektedir. Hal böyleyken bütçe konusunda daha fazla konuşmaya gerek kalmadığını ve konuşmamız konusunda da geldiğimiz son noktayı göstermektedir. Maalesef Sarıyer için düşünülen bütün iyi niyetler su istimal edilmiştir. Konuşmamın başında söylediğim gibi büyük umutlarla beklediğimiz ana hizmet binasının ne yazık ki 4-4,5 yıl geçmesine rağmen hala temel halinde kalması Sarıyer halkını ve bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Görünen o ki bu belediye bu binayı zaten tamamlayamayacak olduğudur. Dediğim gibi seçimler bitiyor, iktidarlar değişiyor ama senaryolar hep aynı olan benim Sarıyer’deki vatandaşıma oluyor. Yine geçen yıl 23 Nisanda açacağız diye lanse ettiğiniz nikah salonu ve kültür merkezi binasının 29 Ekimde Sarıyerlinin hizmetine açılacağı söylenmişti geçen ayki önergemizde aldığımız cevaba göre işin bitim tarihi 04.10.2013 olarak gözüküyor bugün aylardan ayın 10’u olmuş gözüküyor. Sözlerimi toparlarken bizler MHP olarak

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ-3-
Mec.Üye A.Erol AKKUŞ: 2014–2015-2016 performans programında, bütçe programına olumsuz oy vereceğimizi belirtiyor saygılarımı sunuyorum.
Mec.Başkan Vekili Hüseyin COŞKUN: Teşekkür ediyoruz. Cemil Bey buyurun.
Mec.Üye Cemil ÖZBALTA: Sayın Başkan, Sarıyer’in değerli halkı, değerli basın mensupları arkadaşlarım, siyasi partilerin değerli İlçe Başkanları ve yöneticileri, değerli arkadaşlar hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyor, toplantımızın ve yeni dönemdeki bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygıdeğer dostlar, değerli meclis üyeleri 2014yılı bütçesinin değerlendirilmesi isteniyor. Rakamlara bakıyorum da değerlendirmeye alınacak, üzerinde konuşulmaya değer bir rakam göremiyorum. Borç bitiriyoruz borç bütçe böyle bir bütçe, başlıyoruz borç bitiriyoruz borç. Daha iyi belediyecilik, daha iyi yönetim diye göreve gelenler devir aldıkları belediyeyi daha büyük bir borç batağına sokmuşlardır. Şöyle ki; Sarıyer belediyesi kurulduğundan 2009 yılına yani Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin devralmasına kadar toplam belediyenin borcu resmi rakam olarak 105 milyon 10 milyonda üzerine koyalım 115 milyon olduğunu farz edelim. Bu rakam 2012’de 180 milyona biliyorsunuz bütçede ve faaliyet raporunda bu belirlenmiştir. 180 milyon 2013 yılında ise ek bütçe ile beraber 220 milyon ile 230 milyon lira arasında olması bekleniyor. Yukarıda çıkabilir çünkü ek bütçenin ucu açık. Sevgili arkadaşlar Sarıyer’imiz beş yılda tarihi boyunca yaptığı borcun iki katından fazla borçlanmıştır. Değerli dostlar borçlanma varda hizmet mi yapılmış? Bütün belediyeler üçer beşer devasa binalar, hizmet binaları açarken, semt konakları açarken biz maalesef bir tane eser açamadık Japon parkı hariç oda üç yıl sürdü. Peki, arkadaşlar her şey ortada iken bu paraların hesabını nasıl vereceksiniz? Mali şubeyle akraba olduk neredeyse usulsüzlükten mahkeme, savcılık, denetimden savcılık şu anda da muhtemelen mali şube hesaplarımızı inceliyordur. Gelir bütçesine baktığımızda Maslak ve Ayazağa’ya güvenerek hayalci, çok gayri ciddi, dalga geçer gibi bir gelir bütçesi hazırlanmıştır. Şimdi açıklayacağız birazdan, 2012 yılı gerçekleşen bütçe geliri 116 milyon, 2013 yılı gerçekleşmesi gereken bütçe geliri tahminen 125 milyon gerçekleşmesi bekleniyor şu anda öyle tahmin ediyorum şu an oranlara baktığımızda, yılında 2014 yılında 275 milyon olarak tahmin etmek gerçeklerden çok uzak olsa gerek gelirimiz 275 milyon olarak koyduysak biz bunu gerçekten biz hayalci, Ayazağa ve Maslak’a güvenerek yapmış olduğum şey, biliyorsunuz Nisan ayında gelecek seçimlerden sonra gelecek Sarıyer’e Bina vergisi olarak yine tahmini bütçeye bakıyoruz. Bina vergisi olarak 2012 yılında 24 milyon, 2013 yılında taş çatlasa yılsonuna kadar 30 milyon olması bekleniyor. Peki 2014’te tahmini 80 milyon olması bekleniyor niye Ayazağa gelecek peki gelsin, öbür taraftan bakıyoruz arkadaşlar imardan son iki senedir 15 milyonu geçemediğimiz 2014’te tahminde 50 milyonu gelir beklediysek İller Bankasından 2012 yılı 29 milyon,2013 yılında da şimdi yıl sonuna kadar 33 milyon olduğunu farz edelim. Peki, tahmini bütçede bu ne kadar arkadaşlar? 2014 yılında ise 12 milyon olarak konulmuş enteresan bir şey olmuş burada yani yok yanlış söyledim 33 milyon olarak konmuş. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda 2014 yılında nereyi satacağız ki bu çok önemli bir konuya geliyor nereyi satacağız ki veya yer mi kaldı arkadaşlar bina, arsa satışları

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ-4-
Mec.Üye Cemil ÖZBALTA: Tahmini 12 milyon gelir konulmuş. Daha çok örnekler var gelir bütçesinde hayaller ve gayriciddîlik aldı başını gidiyor arkadaşlar ama gider sütçesine geçelim şimdi de 2012 yılı gerçekleşen gider bütçesi 147 milyon 2013 yılı ihtimaliyle bu hız en fazla 160 milyonu bulabiliriz öyle tahmin ediyorum. 2014 yılı tahmini 264 milyon koymuşuz yani gelirden 10 milyon 500 bin lira daha bir rakam koymuşuz gidere. Gerçekten çok ayıp ya diyelim ki bütçe 10 milyon fazla verdi ne olacak yani, 230 trilyonluk borçla 10 milyonluk bütçenin ne hükmü var yani kimi kandırıyorsunuz? Burada çıkıp diyeceksiniz ki biz bütçeden fazla vereceğiz, göreceğiz fazla mı vereceksiniz siz bu kafayla, siz bu yönetici kafasıyla o zaman hesaplaşacağız, o zaman da gelecek. Ama bizim zamanımıza gelecek sizin zamanınıza değil. Şimdi arkadaşlar peki gider bütçesi performans programlarında oranlarla ilgili yatırım ve hizmet talebi görmedim, arkadaş Şişli Belediyesi mi? Hizmet götürecek Ayazağa’ya, Huzur mahallesine, Maslak’a orayla ilgili herhangi bir yatırım bir şey göremedik burada yani mart ayından sonra mı düşünüyorsunuz yani bize bıraktığınıza göre biz yapacağız onu arkadaşlar. Peki, yatırım harcamalarına konulan ödemeler 63 milyon bakın bura çok önemli bak bütçeden anlamayan burada cevap vermesin yani bu mimar, mühendislik işine benzemez. Evet, arkadaşlar burada yatırım harcamalarına konulan ödenek 63 milyon, mal ve hizmet alımlarına konulan ödenek 114 milyon yatırım bütçesi hazırladık diyorsanız ki öyledir bu öyleyse şimdi fen işleri müdürlüğü bütçesini sermaye giderleri 56 milyon, sermaye giderleri nedir bilir misiniz arkadaşlar; Bütün harcamaların giderlerini kast ediyor. Hizmet binasına konulan ödenek ne kadardı burada? 56 milyonda 52 milyon ya hu böyle bir komiklik olur mu? 56 milyon fen işlerine ödenek koyuyorsunuz bunun 52 milyonu hizmet binasına gidiyor peki kalan 4 milyonla mı Sarıyer, Ayazağa ve Maslak’a hizmet yapılacak. Bakın bu bir hayalcilik biz üç yıldır ne diyoruz burada hizmet binamız hizmet binamız. Peki burada ne oluyor sürekli ihtar ihtar ihtar, o kadarda gereksiz bir yönetim olmaz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesi 5 milyon Sarıyer’e mi, Maslak’a mı, Ayazağa’ya mı yetecek arkadaşlar beş milyon park bahçeler ya. Önünüzde devasa parkları hayal ediyorsunuz bu parkların her biri bir milyon iki milyon ne yapmaya çalışıyorsunuz. Yatırım müdürlükleri olan fen işleri bütçesinde 78 milyon, Park Bahçeler Bütçesi 11 milyon, fen işleri neden 78 onların personeli var bilmeme ne var vs.den dolayı. Destek hizmetleri müdürlüğü bütçesi 55 milyon bakın 55 milyon, şimdi 55 milyon bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demektir; yatırım yok, mal ve hizmet alımlarına yüklenin biz onları denetimde gördük nasıl yüklenildiğini özellikle destek hizmetlerinde, diğer bazı müdürlüklerde 55 milyonluk bu mal ve hizmet alımlarını önümüzdeki dönemde neye yatırdığınızı, nasıl alımlar yaptığınızı biz tabii ki takip edeceğiz. İşletme ve iştirakler müdürlüğü bütçesi borç vermek için 5 milyon belediyenin borcu bak 5 milyon borç verecek diyor, ya arkadaşlar biz belediyenin borcu 250 milyon tahmin ediyorduk belki üzerine çıkacak 230 milyon olacak. Banka banka borç alırken 5 milyon borcu niye ve kime vereceğiz? Bakın arkadaşlar bu gayriciddîlikle buraya çıkarsın anlatırsın maliyeden sorumlu devlet bakanı çıkarsın konuşursun burada. Nereye ne amaçla borç verilecek belli değil biri bunu izah etsin, biri bunu Sarıyer halkına duyursun arkadaşlar. İkincisi imar müdürlüğü bütçesinde gayrimenkul alımlarına, kamulaştırma ödeneğine 7 milyon konmuş ne alacaksınız?

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ-5-
Mec.Üye Cemil ÖZBALTA: Nereyi kamulaştıracaksınız arkadaşlar, yer mi var? Milletin yerini mi alacaksınız ve yahut ta devletten yer mi alacaksınız? Performans programı arkadaşlar, programın 65.sayfasında sadece büro, personel hizmet alımlarına yani taşeron, firma üzerinden çalışacak büro personeli için 40 milyon ödenek konulmuş. Buna güvenlik, iç temizlik, park ve bahçeler, temizlikte çalışanları da katarsak altmış 60 milyon arkadaşlar. Peki, belediyelerin tüm kadrolu işçi ve memurların tüm personel giderleri ne kadar 40 milyon. Aldıkları maaş taşeron personelin iki üç katı olduğuna göre sosyal belediyecilikten bahsediyoruz ya çıkıyorsunuz sosyal belediyeciyiz diyorsunuz, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesi cari transfere yani gider, eğitim, nakdi, sağlık, cenaze giderleri ve yemek olarak 264 milyonluk bütçeden sadece 4 milyon ayrılmış. 2012 yılında 31 milyon bütçe açığı gerçekleşmiş 2013 yılında en az tahmin edilen 40 milyon bütçe açığı beklenmektedir. Peki, 2014 yılında ne olacaktı arkadaşlar 10 milyon bütçe fazlası vereceğiz. Performans programının sunuş bölümünde Sayın Başkan 2013- 2011- 2012 şimdi de 2014 sunumunda aynen şöyle diyor; Sarıyer’imizin ihtiyaç ve önceliklerini dikkate almak suretiyle en uygun maliyetli, en verimli şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız, denetim komisyonu raporunda da ne kadar başarılı olduğunuz görüldü doğrusu 2012–2013–2014 sonuçta bir paragraf daha; yaptırım esasına dayalı belediye hizmet binası ve nikâh salonu inşaatlarının tamamlanması hedeflenerek hazırlanmıştır. Üç yıl geçti hayal ürünü şeyler, Sarıyer’imizi daha de geriye götürecek, sıkıntıya sokacak bir bütçeden başkaca bir şey değildir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir şey söylemek istiyor performans programı hazırlandı, hazırlayanların eline sağlık müdürlüklerin verdiği rakamlara, gönüllerine sağlık ama bunu hazırlayan kimse, hangi teknik kadroysa ama bunlara maaş veriyor musunuz bilmiyorum, burada mütevazı olamayacağım kusura bakmayın. Şimdi burada Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 2.246.000 oysa Destek Hizmetleri’nin bakıyoruz orada diyor ki arkadaşlar. İki gün verdiniz bize bu kitapları incelemek için e insaf ya iki günde bunu okumaya çalıştık ama iki günde okuma şahsımız olmadı, bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl bir teknik? Kim yaptıysa bunu gerçekten ona yazıklar olsun diyorum bilim adamı olsa bile tanımam, etmem, memur ise bile kusura bakmasın kimse, biz burada Sarıyer halkının mutluluğu için uğraşıyorsak emeğine yakışır bir eser götüreceksiniz karşı tarafa. Burası Mehmet Ağanın bakkalı değil, diğer sayfalarda aynı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine 21. sayfaya bakıyoruz müdürlükler bazında personel dağılımı diyor başkan yardımcıları dört olarak? Gözüküyor niye bizim başkan yardımcılarımız altı değil mi? Eğer memurları kastettiyseniz başkan yardımcısı olarak doğru ama bir dakika bana kamuoyuna bir kitapçık sunuyorsunuz ve kitapçıkta bana diyorsunuz ki dört tane başkan yardımcısı var peki altı tane olan başkan yardımcıların niye saymıyorsunuz? Peki, siz danışmanları sayıyorsunuz danışman memur mudur? Değildir. Danışman dışarıdan ücretini alan kişidir. Sevgili arkadaşlar, Sayan Başkanım ben size burada beş yıldır hiç teşekkür etmedim ilk defa size bir teşekkür edeceğim şimdi arkadaşlar beş yıllık performansınız da çıktınız burada kasaba politikası yapmayalım dediniz tamam bakalım bu doğru mu? Sarıyerlilerin geleceğine yönelik gayretli çalışmalarından dolayı sizi tebrik ediyorum Sayın Başkanım, Ak Parti gurubu olarak yanlıştan dönmenizi sağlamak için beş yıla yakın bütün gayretlerinize rağmen sizi uyardık, Sarıyer’in

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ-6-
Mec.Üye Cemil ÖZBALTA: Geleceğini yok etme adına çok başaralı bir performans sergilediniz öyle bir performans ki not alın lütfen tebrik edilmeyi hak ediyorsunuz neden mi arkadaşlar? Beş yıldır akıllı bina yapacağız adı altında pankart ve billboardları süsleyerek halkı yanılttığınız için sizleri tebrik ediyoruz. İki mimar bir yüksek mühendis ekibiyle Sarıyer belediye binasını iki kere ihale etmenize rağmen ihaleleri iptal etme becerisini gösterdiğiniz için, üç kez nikâh dairesini bitireceğiz tarihi sözü vermenize rağmen dördüncü tarihi verdiğiniz için başka belediyeler bizim hizmet binamız büyüklüğünde semt konakları açarken siz beş yılda beş prefabrik semt konakları yaparak milletin gözünü boyadığınız için, Sarıyer’in bütçesini şekilde kullanarak illegal yerlere harcadığınız için, bilmediğim yer illegal o açıdan diyorum ben.

Belediye Başkanı Şükrü GENÇ: Açın onu açın o laf önemli bir laf, o laf önemli bir laf.

Mec.Üye Cemil ÖZBALTA: Yaşlı fakir ailelere giden sıcak yemekleri kestiğiniz ve onları aç bıraktığınız için, gurbete gelen öğrencilerin bursların keserek sonrada verilen bursların nerelere gittiğini bilmediğiniz için, rüşvet ve yolsuzluk batağına girmiş belediyenizde bazı memur ve kadroların arkasındayım diyerek destek olduğunuz için. Denetim Raporunda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının bildirilmesine rağmen tedbir almadığınız için bu kürsüden bütün bu yolsuzluklardan haberim vardı diyerek en büyük yolsuzluğu kendinizin imza altına aldığınızı kamuoyuna duyurduğunuz için, Sarıyer’in bunca markası olmasına rağmen adını ulusal medyada Türkiye’ye yolsuzluklarla duyurduğunuz için, Türkiye’de eşine az rastlanır insan fişleme olayına adınız karıştığı için, kötü yöneticiliğiniz sayesinde belediyemiz ve bazı çalışanlar hakkında yolsuzluk ve soruşturma başlatılması ve Sarıyer’in adını lekelediğiniz için, prestij yol yapılacak diye kazıdığınız cadde ve sokaklarda halka aylarca eziyet ettiğiniz için, kentsel dönüşümü sürekli savunmanıza rağmen halkın menfaatlerini gözetmeyip sürekli yalan ve eksik bilgiyle milleti bilgilendirdiğiniz için, başarılı amatör sporcularımızı desteklemezken ayrımcılık yaptığınız için, beş yıldır bu kürsüden sürekli kavga ve hakaretler ederek bize ağabeylik yapamadığınız için, bu mecliste başkanlık yapamayarak kardeşlik hukukunu kuramadığınız için, Sarıyer Belediyesinin bütçesini boşalttığınız halde hangi durumda milletin elini sıkarak, arkasını sıvazlayarak tekrar aday olma cüretini gösterdiğiniz için, bir belediye başkanı olarak bundan sonra bize asla ne yapılmaması gerektiğini öğrettiğiniz için sizi sınırsızca tebrik ediyorum, başarılarınız devamını diliyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederim.
Mec.Başkan Vekili Hüseyin COŞKUN: Teşekkür ederim Cemil Bey. Evet, şahıslar adına MHP gurubu yok. Hüseyin Bey buyurun.
Mec.Üye Hüseyin COŞGUN:Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri önce bu çalışmalarda emeği olan tüm personel ve bürokratlarımıza çabalarından dolayı teşekkür ediyorum onlar görevlerini yerine getirmişlerdir. Belediyemizin yıllık toplam personel giderleri gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 313 sayılı vergi usul kanununa göre belediyenizin yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu olarak miktarı 130’u geçememektedir ama biz görüyoruz ki Sarıyer Belediyesi bunun %50’

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ-7-
Mec.Üye Hüseyin COŞGUN:Sinin üzerinde bir personel gideri vardır. Burada iş yapmaya dayalı değil tamamen ideolojik ve kendi yandaşlarını işe alma yoluyla sağlanmıştır bunu dikkatinize arz ediyorum. Müdürlükler bazındaki dağılımda Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan hukukçu, avukat sayısı sekiz olarak gözükmektedir. Ayrıca Avukat danışman alınıp alınmadığı, sayısı ve hangi birimlerde alım yapıldığı belli değildir, hangi konularda hukuki destek anlıyor belli değildir. Belirtilmemiş ama Özel Kalem Müdürlüğünde Sayın Başkanın akrabası olan Avukat Mehbure GENÇ ve Hüseyin CENGİZ’in yüksek miktarda danışmanlık ücreti aldığı denetim komisyonu raporunda doğrulanmıştır. Bu avukatların belediyemizde sekiz avukatın birçoğu da atım pozisyonda iken. İmar Müdürlüğü birim faaliyetleri birim faaliyetleri için 140 binlira, kamulaştırma içinse 7 milyon TL olmak üzere toplam 7.140.000 Lira öngörülmüştür ancak belediyemizin kamulaştırma kapsamı hangi parselleri kapsıyordur? Biz 2012–2013 yılında burada meclisten ve encümenden kamulaştırmayla ilgili bir karar alınmamıştır, bu eski parayla yedi trilyon nerenin kamulaştırılması için ayrılmıştır bunu dikkatinize sunuyorum. İkincisi ağırlama ve konaklama giderleri bir milyon liradır bunun vasfı, kalemleri belirtilmemiştir. Bunu da dikkatinize sunuyorum. (Anlaşılamadı) Ayrıca AB birim faaliyet kitapçığı başlığı altında 228.000 Lira baskı gideri mevcuttur, bugüne kadar bu kapsamda belediyemize şimdiye kadar hiçbir katkı sağlanmadığı gibi bu baskı giderleri içerisinde bazı matbaalara (anlaşılamadı) para aktarılmaktadır. 4,5 yıldır AB başlığı altında belediyemizin ve başkanın Sarıyer’e ne katkısı olmuştur bunu da görmüş değiliz. Bazı birim giderleri olarak 100 bin lira temizlik giderleri, 50 bin lira kırtasiye gideri, her birimin, müdürlüğün kendi giderini yazmasına rağmen ayıreten 200 bin lira içecek gideri olarak ayrılmıştır burada kim ne içiyor onu dikkatinize sunuyorum. İki yıldır bütçe açığı vermesine rağmen bu sene bütçe fazlası evrak üzerinde verilmiştir, belediyenin gelirleri abartılmıştır, Ayazağa, Huzur, Maslak dikkate alındı halde. Ayıreten belediyemizin bütçesinde ve performansında 40 milyon lira (anlaşılamadı) giderleri gösterilmiştir ancak 40 milyon lira sadece personel gideri gözükmektedir. Bütçe tamamen afaki ve şişirmedir. Artık ben bu düzensiz ve kontrolsüz harcamaların son bulmasını ve altı aydan az kalan bir sürenin Sarıyer için olumlu olmasını temenni ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.
Mec.Başkan Vekili Hüseyin COŞKUN: Peki, teşekkürler Gökan Bey buyurun.
Mec. Üye Gökan ZEYBEK: Sayın Başkan, değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak bende bu önümüzdeki raporların hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Raporlarla ilgili değerlendirmeyi biz dört yıl içinde bütçeyle ilgili, performansla ilgili değerlendirmelerimizi bu kürsülerde yaptık. Artık 2013 yılının sonuna geldik önümüzde de bir yerel seçim var bu yerel seçim bütün siyasetçilerin, siyaset yapan insanların, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, ilçelerin doğrudan doğruya halka gelip yaptıkları ya da yapamadıkları ile ilgili kesin hesabın görüleceği yerdir. Önümüzde de yerey seçimden sonraki performans ve belediyenin idare edileceği bütçeyle ilgili rakamları arkadaşlarımız değerlendirmeye aldılar ve görüşlerini ifade
SARIYER BELEDİYE MECLİSİ

Yüklə 197,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə