1- psikolojide iletiŞİm nediRYüklə 90,97 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü90,97 Kb.
#67968

1- PSiKOLOJİDE iLETİŞİM NEDİR?

Tanım:

İletişim Türleri ve Çatışmaları

1.Kişi-İçi İletişim:

Kişi-İçi İletişim Çatışmaları:

2.Kişiler arası iletişim:

Bilgi üretme, aktarma ve anlamdırma sürecidir.

-İletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir.

-O halde iletişim; iki kişi arasındaki bilgi alışverişidir.

1.Kişi-İçi iletişim ve çatışmaları

2.Kişiler arası iletişim ve çatışmaları

3.Örgüt-İçi iletişim ve çatışmaları

4.Kitle iletişimi ve çatışmaları

Bir insan düşünmesi,duygulanması,kişisel ihtiyaçlarını farkına varması,iç gözlem yapması,rüya görerek kendi içinden mesaj alması,kendine sorular sorarak, bunlara cevap üretmesi vs. Kişi içi iletişime örnektir.

-Psikanalitik kurama göre bilinç dışı çatışmalar vardır.

Yanaşma-Yanaşma(uyku-tv)

Yanaşma-Kaçırma(okul-gezme)

Kaçınma-Kaçınma(alkol)

-Kişilerin zihinlerinde çelişen bilimsel yapılarla ilgilidir.(Fesdinger)

*Davranışını değiştirir.

*Ya tutumunu yada yeni bilgiler edinerek var olan bilgisini değiştirir.

*Savunma mekanizmalarını kullanarak çelişkinin yarattığı rahatsızlıktan kurtulur.Örneğin;Sigara-Kanser ilişkisi

Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim denir.Tubbs ve Moss(1974) kişiler arası iletişim için üç şarttan bahsediyor.

1.Yüz yüze olmak.(Tel,mektup,chat,ve e-posta)

2.Karşılıklılık

3.Sözlü ve sözsüz mesajlar
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Sözlü Sözsüz

Dil Dil ötesi Yüz ve beden Bedensel temas Mekan kullanımı Araçlar
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ETKİLİ İLETİŞİM DERSİ EĞİTİM PROGRAMI

Sözlü İletişimde Dil ve Dil Ötesi

Sözsüz İletişimde Yüz ve Beden

Sözsüz iletişimde

Sözsüz İletişimin İşlevi

Örgüt -İçi İletişim ve ÇatışmalarıKitle İletişimi:

- Dil:Mektup-konuşma

- Dil ötesi:Sesin niteliği,ses tonu,sesin hızı,şiddeti,NASIL SÖYLENİYOR hangi kelimenin vurgulandığı,duraklamalar.

Araştırmalar,inanların günlük yaşamda birbirlerine ne söylediklerinden çok,nasıl söylediklerini dikkat ettiklerini göstermektedir.

Niyet edilmiş:Bazı kelimelerin vurgulanması

Niyet edilmemiş:

Sesimizin titremesi Yüz ifadeleri,El ve vücut hareketleri,Vücudun duruşu,(Önemlidir)

Niyet edilmiş:Başla evet yada hayır işareti.

Niyet edilmemiş:Duygusal ifadeler

Mehrabian (1968) iletişimde %7 sözlü ifadelerin %38 dil ötesi öğelerin %55 duygusal yüz ifadelerinin payı olduğunu bulmuştur.

Beden Teması:El öpme=saygı,Toka=eşitlik

Mekan kullanımı(araları açıldı)

Kişisel Mekan

Araçalar:Rozetler,takýlar,kokular,kýyafetler,makyaj,boyalar,bayraklar,flamalar,

1.Anlamlar iletilir.Onay sevgi vs.

2.Sözlü iletişimi desteklemektir.

-Göz kontağı

-Vücutla yönelme

Sözsüz iletişimde kişiler arası iletişimi başlatan iki önemli faktördür.Örgüt, id ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur.

-Rol çatışmaları

-Ast-üst çatışmaları

Bir takım bilgilerin / sembollerin,bir takım hedefler tarafından üretilmesi,geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine “kitle iletişimi” denir.Kitle iletişim Araçları;

Radyo,

TV,


Gazete,

Dergi,


Basılı yayınlar.

NE SÖYLENÝYOR


Kitle İletişim Çatışmaları

Ü.Dökmen’e Göre Kişiler Arası İletişim Çatışmaları Sınıflaması

A-Başlangıç faktörleri

Sonuç Faktörleri:

Bilişsel Psikoloji

Biliş:Organizmanın algılanmasında,hatırlamasında ve düşünmesinde yer alan zihinsel faaliyetlerin tümüdür.

Ellisin ABC modeline göre;

Ellis üç kalıplaşmış düşünceden bahseder.

1.Kitle iletişim Araçları kapsamında çatışma “Kavga eden insan manzaraları”

2.Kitle iletişim Araçları arasında çatışma “reyting”

3.Kişi içi çatışmalar ve kitle iletişimi”Beğenilen politik liderle ilgili artı eksi yayınlar.

4.Kişiler arası iletişim ve kitle iletişimi“tele misafir” (1970) “roman okuma” (1870)

5.Kitle iletişim Araçlarında örgüt ve içi çatışmalar “Aynı gazetede çalışanların çatışması

-Biliş


-Algı

-Duygu


-Bilinç dışı

-İhtiyaçlar

-İletişim becerisi

-Kişisel faktörler

-Kültürel faktörler

-Roller


-Sosyal ve fiziksel Çevre

-Mesajın niteliği

-Kişinin karşısındaki kişiye bakış açısı

-Kişinin kendisine gönderilen mesaja bakış açısı

-Kişinin iletişim becerisi

-Kişinin kendisine bakış açısı

A-Bizi etkileyen belli bir olay

B-Bu olaya ilişkin düşüncemiz

C-Bu düşüncenin etkisiyle ortaya çakan duygu ve davranışlarımızdır.

Yani;Düşüncelerimiz duygu ve davranışlarımızı yönlendirir.

1.İyi bir insan olmalıyım ve başka insanların onayını kazanmalıyım;aksi halde değersiz bir insan olurum.

2.Başkaları bana,benim istediğim şekilde ve kibar davranmalılar;aksi halde ayıplanmalı ve cezalandırılmalıdırlar.

3.Hayat bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli, istemediklerimi ise vermemeli.Hangisi size tanıdık geliyor?Ülkeler bile anayasalarını değiştiriyor.Siz kalıplaşmış düşüncelerimizi fark edip değiştirmek istemez misiniz?
Kalıplaşmış (Otomatik) Düşünceler

Algı


Roller

İletişimde Üç Önemli faktör

Kişiler Arası İletişimde savunmacı Tutuma Yol Açan İfadeler
1.Aşırı Genelleme;Bütün parça ilişkisi gözden kaçar.(Her zaman,daima,asla)

2.kutuplaştırma;Ya hep ya hiç,siyah-beyaz oysa griler.

3.Kişiselleştirmeler;Üzerine alma

4.Mutlakacılık;-meli -malı kuralları

5.Değiştirme gayreti;Herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor fakat kimse kendini değiştirmeyi istemiyor.

6.Aşırı fedakarlık;yumuşak atın çiftesi sert olur.

7.Keşkecilik;Bu günümüzü çalan iki hırsız var.

-Geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız

-Geleceğe ilişkin kuşkularımız.

8.Toptancılık;Bütün yumurtaları aynı sepete koymak.Bir çok rolümüz olabilir.Ayrılabilmek gerekir.

Beş duyu organından beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi,yorumlanması,anlamdırılması sürecidir.

Algıyı kültür ve geçmiş yaşantılar belirler,İletişimde

1.kendi davranışlarımızı algılarız.

2.Karşımızdaki kişinin davranışlarını algılarız.

3.Karşımızdaki kişinin bizi nasıl algıladığını anlamaya çalışırız.

4.Bunlar karşıdaki kişi için de geçerlidir.

-Ve algi hatalarımızda iletişim çatışmalarına sebep olabilir.

-Duygu :OSS faaliyetleri.

-Bilinç dışı Freud’a göre bilinç dışı çatışmalar ve savunma mekanizmaları.

-İhtiyaçlar:Maslow’un ihtiyaçlarının hiyerarşisi

İletişim becerileri:iletişim çalışmalarının en önemli sebebidir.

-İletişim hataları gösterilirse

-İletişim becerileri geliştirilirse

-Doğru geri bildirim verilebilirse

Grup içinde belli pozisyonda bulunan kişiden beklenen içe davranışlara rol denir.

Rol uyumu:Sahip olunan roller yerinde ve zamanında kullanılabilirse.

Rol uyumsuzluğu:a)Rol buluşması;Öğretmen-anne b)Rol katılığı.

1.Dinlemeyi bilmek-aktif.

2.Kendini tanımak.

3.Kendini doğru ifade edebilmek önemlidir.

1.Sen’li cümleler kullanmak.

2.Neden ile başlayan sorular.

Örneğin;Neden gülüyorsun?Seni güldüren ne?

3.Alaycı mimikler,iğneleyici ses tonu,sert jestler.

4.Mesajın kontrol ve yönlendirme çabası olarak algılanması yerini durumu tanımlama,problem çözme çabası olarak algılanması “Daha dikkatli olmanızı öneririm”- “Bir problem olduğunu düşünüyorum konuşmak ister misin”

5.Kişinin dikkate alınmadığı mesajını alması

6.Mesajı verenin üstünlüğünü kanıtlamaya çalıştığı algısı

7.Esnek olmayan bakış açısı. “Kırılmaya hakkın yok”- “Çok kırıldığını anlıyorum izin verirsen bende neden öyle davrandığımı anlatayım”


Tartışmada Hatalı ve Doğru Tavırlar

Yapıcı Tartışma

Kaybeden Yok

Soru Sorma Teknikleri

YANLIŞ:Amacı saptırmak,genellemek,kişiyi toptan eleştirmek

DOĞRU:Amacı gözetmek,bu ana bakmak,kişinin davranışını eleştirmek, empati kurmak,gerçeği araştırmak haklı çıkmaya çalışmamak,ben dili kullanmak

Yıkıcı Tartışma

1.Kaçınmak

2.Hasır altı etmek

3.Suçlu hissetmek

4.Konuyu değiştirmek

5.Eleştirmek

6.Akıl okuyuculuk

7.Tuzak kurmak

8.İma etme

9.Bardağı taşırmak

10.Tedirgin etmek

11.Şakaya boğmak

12.Yaraya dokunmak

13.Değişmeye izin vermemek

14.Yosun bırakmak

15.yardımı esirgemek


1.Sorun hakkında düşünmek

2.Tartışma zamanının saptanması

3.Sorunun ifadesi

4.İsteğinizin ne olduğunu düşünüp araştırmak

5.Anlaşılıp anlaşılmadığınızı denetlemek

6.İsteğinizin anlaşıldığınızı

7.Sorununuzu sormak

8.Cevaba karar vermek

9.Soruya cevap vermek

10.gözden geçirmek için bir araya gelmek

1.Çatışmayı tanıyın

*Bir çok çözüm yolu ortaya koyun

*Çözüm yollarını değerlendirin

*En iyi çözüm yolunda anlaşın

*Çözümü gözden geçirin

Açık uçlu sorular.Karşınızdaki kişiye en üst düzeyde özgürlük sağlayan türden sorulardır.

Örnek: “..........konusunda neler hissediyorsun?”

Örnek: “..........bir kısmını bana anlatabilir misin?” Gibi sorular.

1.Bir tartışma açmak istediğimizde

2.Hassas bir konuyu incelemek istediğimizde

3.Kişinin görüşlerini yada bakış açısını anlamak istediğimizde

4.Yönlendirilmiş bir yanıttan kaçınmak istediğimizde kullanılır.

Yönlendirici sorular:Kişinin cevaplarını evet hayırla sınırlandırılır.

Örnek:Sinemaya mı Maça mı gitmek istersin? gibi sorular

1.Seçenekler arasında bir seçim yapılmasını istiyorsanız

2.Kısa ve belirgin bir yanıt istiyorsanız

3.Belirli bir eyleme geçilmesini istiyorsanız

4.Kendi görüşünüzün onaylanmasını istediğinizde

5.Karşınızdaki kişinin görüşünün sizin görüşünüze ne kadar yakın olduğunu sınamak istediğinizde

6.Yeni bir düşünce yada yaklaşımı tanımak istediğinizde Hipotetik sorular.Karşınızdaki insanı bir olasılık yada bir öneri sunar.

Örnek. “Hocaya sınavı ertelemesini söylesek ne olur?”gibi sorular “ eğer” yada “peki” ..............olsa” gibi sözcüklerle yapılır.

1.Yeni bir düşünce yada yaklaşımı sunmak istediğiniz zaman.

2.Bir düşünceyi eleştirmek istediğiniz zaman

3.Karşınızdaki insanı bir anlaşma yada sonuca doğru yüreklendirmek istediğiniz zaman kullanılabilir.Belirleyici sorulara bazı genellemeler yapılır,yada belirgin olmayan cümlelerle verilen bilgilerin açığa kavuşturulması istenir.

Örnek: “İnsanlar böyledir demekle tam neyi kastediyorsun?Belirleyici sorular

“Belirleyici sorular genellikle aşağıdaki sözcüklerle başlar.

- “Kim..............................?

- “Ne................................?

- “Ne zaman ...................?

- “Hangi...........................?

- “Nerede.........................?

- “Kaç tane......................?

1.Karşınızdaki kişinin size daha somut bilgi vermesini istediğinizde

2.Karşınızdaki kişinin bir duygusunu daha ayrıntılı olarak açıklamasını istediğinizde

Neden Arayıcı,Kanıt Arayıcı Sorular.Karşınızdaki kişinin duygu,düşünce yada tutumlarının nedenlerini açıklaması beklenir.

1.Herhangi bir karar yada tepkinin altındaki nedeni öğrenmek istediğiniz zaman

2.Herhangi bir karar yada tepkinin gerçekliğini yada yetkisini sorgulamak istediğiniz zaman

3.Herhangi bir isteğin altındaki mantığı anlamak istediğinizde

4.Sorun üzerinde akıl yürütmek için diğer insana yardımcı olmaya çalıştığınızda

1.Diğer kişinin duygularını incitme korkusu

2.Terk edilme ve ayrılma korkusu

3.Bir başkasına tamamen bağımlı olma isteği

4.Bir başkasının öfkesinden korkma

5.Cezalandırılma korkusu

6.Mahçup duruma düşürülme korkusu

7.Kötü veya bencil bulunma korkusu

8.Manevi yaşamının sağlıkı olmama korkusu

9.Kişinin fazla katı,eleştirel vicdanı

Kullanma Koşulları:

Kullanım Koşulları

Hayır Denmeme Sebepleri
2 - EMPATİ

Empatinin üç şartı

Empatinin Sempatiden Farkı

Günlük Yaşamda Empatinin Önemi ve Empati ile İlgili Değişkenler3 - STRES

STRESE YOL AÇAN 3 KOŞUL

Stres Araçlarında Ele Alınan Ara Değişkenler

Fizyolojik:

Kişilerin Özellikleri:

Bir insanın, kendinin karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.

1.Empati kuracak kişi, kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakıpş açısı ile bakabilmelidir.

2.Empati kurmuş sayılmamız için karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız gerekir.

3.Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın,karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır.

-Bir insana sempati duymak demek,o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir.Karşımızdaki kişiye sempati duyuyorsak,onunla birlikte acı çekeriz yada seviniriz.

-Empati kurduğumuz karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır.

-Sempatide kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymayız ve onu anlamamız şart değildir.

-Sempatide yandaş olmak esastır.

-Empatide karşımızdaki ile aynı duygu ve görüşleri paylaşmamız gerekmez sadece anlamaya çalşırız.

-Bir insanı “anlamak” başka şeydir ona “hak vermek” başka şeydir.

-Empati ile sempatinin beraber olmasında bir sakınca yoktur.

-Bize sempati duyulduğunda bir gruba ait olduğumuzu bizimle Empati kurulduğunda ise anlaşıldığımızı hissederiz.

-Empatik anlayış insanları birbirlerine yaklaştırma ve iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir.Anlaşılmışlık ve önemsenmişlik hissi rahatlık ve iyilik hissi verir.

-Empati hem kuran hem kurulan kişi içinde önemlidir.Empatik becerisi yüksek olan kişiler çevrelerinde daha çok sevilir.

-Empati kurma becerisi ile işbirliği arasında olumlu bir ilişki vardır.

-Müzik dinleyen, hayvan besleyen, ailesince meraklarına cevap bulan çocuklarda empati becerisi yüksek bulunmuştur.

-Kaygı,depresyon,çocukları ihmal,istismar ve saldırganlık ile empati arasında negatif bir ilişki bulunmuştur.

-Suç işleyenlerde empatik beceri düşük bulunmuştur.

-Sizden bir şeyler beklenmektedir.

-Duruma belirsizlik hakimdir.

-Sonuç sizin için önemlidir.

-Alkol, İlaç, Kafein Tüketimi

-Beslenme Bozuklukları

-Toz ve kimyasal kirliliğe açıklık

-Mikrodalga radyasyona açıklık

-Yaş


-Cinsiyet

-Etnik köken

-Milliyet

-Yaşam dönemi

-Yaşam olayları sayısı

-Uyanıklılık kapasitesi

-İşe bağımlılık düzeyi(işkoliklik)

-İş değerleri

-Kuruma bağlılık

-Nevrotil anxiyete

-Depresif eğilimler

-Sizoid yada introvert sosyal yetersizlik

-Nevrotiklik

-Öz saygı

-Üst düzey ihtiyaçların gücü

-Esneklik/Katılım

-Savunmaların güçlüğü

-Direnç kaynakları

-A tipi kişilik

-Makyevalianizm

-İş yerinde belirginlik ihtiyacı

-İş biriminin büyüklüğü

-Grup dayanışması

-İşte otonomluk

-İş arkadaşlarının sosyal desteği

-Süpervizörlerin sosyal desteği

-İş zenginliği(çeşitlilik, gelişme açısından)

-Dikey/yatay örgütsel yapı

-Örgüt iklimi

-Örgütün yapısal boyutları

-Evden (eş, ebeveyn, akraba, arkadaş) gelen sosyal destek

-Diğer kişiler arası ilişki ve bağlar

-Yakın çevre ile ilişkiler

-Tansiyon

-Akyuvarlar sedimentasyon düzeyi, protein baðımlı iyot, serum, demir ve serum kolesterolü yüksek ve düşük yoğunluktaki hipoproteinler

-Serum kortizolü tiroid hormonları, serum glikozu, serum ürik asidi

-Catecholemine salgısı

-Elektrokardiyogram

-Akciğer fonksiyonu testleri

-Uyku bozuklukları, barsak fonksiyonları, yeme alışkanlıkları

-Somatik yakınmalar

-İş doyumsuzluğu

-Sıkıntı, anxiete, depresyon,tedirginlik.

-Öz saygı;mesleki yada genel

-Örgüte güven/yabancılaşma

-Gerginlik/çatışmalar

-Yorgunluk

-Yaşam doyumu

Durumsal Özellikler

Örgütsel Özellikler

Sosyolojik Özellikler

Stres Araştırmalarında Ölçülen Stres Tepkileri

Gerginlikler

Fizyolojik:

Psikolojik:

Davranışsal Sosyal:

Strese Gösterilen Tepkiler

Anlık (Savaşma yada kaçma tepkisi)

Sempatik sinir sistemi

Endokrin sistem

Gözlenebilenler;

Gözlenemeyenler;

Kronik Stres:

-Otoriteryen cezalandırıcılık

-Grevler

-Erken emeklilik, iş değiştirme

-Tükenme

-Sigara, kafein tüketimi

-İş başında ilaç, alkol kullanımı

-Yapıcı olmayan davranışlar(Dedikodu yayma, Kasıtlı olarak yetersiz iş çıkarma,işverenden çalma, işyerinde eşyaya kasıtlı olarak zarar verme, işyerinde kazalara eşyaya zarar verip haber etmeme)

-İşe gelmeme

-Eş ve ebeveyn olarak performansta bozulmalar.

-Bir yurttaş olarak performansta bozulmalar.

-Arkadaşlık ilişkilerinde, sosyal ilişkilerde bozulmalar.

Kalbin hızlanması, el ayak soğuması, hızlı, kesik soluklar, ellerin

titremesi, kasların gerilmesi, tuvalet ihtiyacı

Duyu organlarının keskinleşmesi,adrenal bezleri kortinol artışı,

troid hormonu artışı, sex hormonlarında azalma, endorfin salgılanmasında artış, sindirim sisteminin yavaşlaması, kan şekerinin artışı, kan kolestrolünün artışı, kalp atışının hızlanması, oksijen alımında artış, kanın kalınlaşması,terleme/tüylerin kalkması,Konsantrasyon bozukluğu, isteksizlik, uykusuzluk/aşırı uyku,aşırı hareketsizlik, iştahsızlık /aşırı yemek yeme,baş ağrısı,diğer bozukluklar,ülserler,yüksek tansiyon,şeker,kaygı,depresyon,kalp krizleri felçler,akıl

hastalıkları,kanser,ölüm

Stresle BaşetmedeYardımcı Kişilik Özellikleri


STRES ETKİSİNİ YÖNLENDİREN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLER

Kendi Yeterliliğine İlişkin Beklentiler(Kendine Güven)

-A tipi kişilik özelliklerini fark etmek ve daha esnekleşmek

-Kendine daha güvenli olmak

-Çok yönlü bir benlik saygısı geliştirmek

-Dayanıklılığı geliştirmek

-Kendini bir şeylere adayabilmek

-Stresli durumları değişme ve gelişme için bir fırsat gibi görmek

-Davranışlarımızın ve kararlarımızın kendi seçimlerimiz olduğunun farkına varmak

-Bedelini ödediğimiz sürece başka seçimlerimiz olduğunun bilincinde olmak

-Hayata felsefi bir yaklaşımla ve neşeyle yaklaşmak

-Hedef yerine süreç yönelimli olmak

-Kişinin olan biteni değiştirebilme yeteneğine sahip olduğuna ilişkin inancı.

-Korku oluşturucu ortamlarda “kendine güvenleri” yüksek olanların kanında daha düşük düzeyde adrenalin ve norepinefrin bulunuyor.

-Psikiyatrik hastaların “güvenleri” normallerden daha düşük.

-Kendine güvenleri deneysel olarak yükseltilmiş kişiler verilen işlerde daha başarılı oluyorlar.Çalışırken duygusal uyarılma düzeyleri daha düşüktür.

-Kendine güvenleri yüksek olanlar her türlü terapiden daha fazla yararlanıyorlar.

Psikolojik Sağlamlık

Mizah yeteneği

Süreç yönelimlilik

Tahmin edilebilirlik

Sosyal destek

Kişiler arası ilişki stilimiz ve stres

Doğal stres kaynakları

Stresi arttıran stil

Stresi azaltan stil

-Yüksek düzeyde katılım ve kendini adama, yabancılaşma,

-Olayları bir mücadele yada kendini test etme olanağı gibi algılama yaşamda normal olanın değişim olduğunu düşünme,

-Yaşamlarının kendi kontrolleri altında olduğunu düşünme,seçeneklerinin farkında olma,

-Psikolojik açıdan sağlam olanlar kroner hastalıklara daha dirençli,

-Mizah yeteneği yüksek olanlar olumsuz yaşam olaylarından daha az etkileniyorlar.Amaç yönelimli olanlara kıyasla süreç yönelimli olanlar bedenin uyarılmasından daha az etkileniyorlar.(Kanlarıdaki kortizol düzeyi)

Olayları olabildiğince tahmin edilebilir bir duruma getirebilmek, kaçınılmaz streslerin etkisini hafifletir.

-Sosyal desteklerimizin farkında olmak ve onları kullanabilmek, stresli olayların etkisini hafifletir

Her iletişimin altında temel mesaj; “benim bir birey insan olarak varlığımın geçerliğini kabul et” Buna gösterilen tepkiler;

-İletişimi başlatanla aynı fikirde olmak

-Farklı fikirleri savunmak

-Mesajın ve kişinin varlığını yok saymak

-Dilin kendisi yetersiz

-Kültürel, deneyim farklılıkları

-Kişilikler

Kişiler arası güven

Savunmacı iletişim

Kişiler arası mesafeler

Yabancılaşma duygusu

-Etkileşimi bir “güç savaşı” haline getirmek

-Söylenenlerin nedeni,söyleyenin motivasyonu üzerinde odaklaşmak

-Sürekli değerlendiren,eleştiren

-Kontrol yönelimli

-Planlı stratejik

-Empati yeteneğinden yoksun

-Katı dogmatik

-Sorgulayıcı (neden,niçin)

-İtham edici(sen)

-İletişimin içeriği ve sürecinin birbirinden farklı oluşu

-Karşıdaki insanda savunmacı davranışları azaltıp güveni arttıran

-Etkileşimi problemi çözmek amacıyla sürdürmek

-Söylenen sözlerin kendisi üzerinde durmak

-Tanımlayıcı

-Karşı tarafı da duyabilen (ne,nasıl)-

-Eşitlikçi

-Spontan,içten

-Empatisi yüksek

-Esnek

-Eleştiriyi vermesini de almasını da bilen-İletişimde içerik ve sürecin paralel oluşu
İletişimde sorunlara yol açan varsayımlarımız (şemalarımız) zihinsel işleyiş

Stresle baş etme yolları

Etkisiz yollar(daha çok stres)

Bedene yönelik olanlar:

Duygulara yönelik olanlar:

Davranışlara yönelik olanlar:

Etkili yollar(stresi kontrol etme)

Bedene yönelik olanlar:

Duygulara yönelik olanlar:

Stresli durumları tehdit değil mücadele olanağı gibi görme(olumlu düşünme)duygularını paylaşma

Davranışlara yönelik olanlar

Sonuç:


4 - MOTİVASYON:

Tanım:


İş motivasyonu:

Güdülerin Çeşitleri:

Birincil güdüler:

Sosyal güdüler:

-Susup bir şey söylemediğinizde gerçekten söylemediğinize inanmak

-Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğu

-Herkesin bizim görüşlerimizi ve duygularımızı paylaşması gerektiği

-İnsanların değişmediği

-İnsanlara affettiğimiz özelliklere onların gerçekten sahip olduğu (stereo tipleri)

-Mesajlarımız diğerlerine tümüyle açık olduğu

-Bizim düşünme hızımız ile konuşanın konuşma hızı arasındaki farklılık

-Söyleneni anlamamız gerekiyormuş gibi sosyal baskılar(gelişen normlar)

-Karşınızdakinin kişiliğini sevmediğiniz için zihninizi ona kapatma

-Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğilimimiz

-İletişimde çok erken yargılara varma

-Atıflarımızı yaparken kendimizi kayırma

-Gerçek veriler ile bizim o verilere ilişkin kendi algılarımızı karıştırmak

- “Önemsiz” saydığımız mesajları duymamak

İlaç,alkol,sigara,bağımlılığı kötü beslenme

Psikolojik savunma mekanizmalarının aşırılığı bilişsel çarpıtmalar

İçe kapanma,saldırganlık

Fizik egzersizleri,derinleşmesine gevşeme, meditasyon,biyofidbek, doğru beslenme

Hayata iyi bir bilim adamı gibi yaklaşma (deneyimcilik)

-Zamanını iyi kullanma

-Sosyal destek sistemlerini kullanma

-Etkileşim becerileri geliştirmek

-Etkili problem çözme becerileri

-Durumu tahmin edebilir hale getirmek için bilgi toplamak sosyal karşılaştırmalar yapmak

Stresin olumsuz etkilerini önlemede;

-Boyun eğici davranışların karşıtı,atılganlık eğitiminin verilmesi

-Akademik sıkıntıları azaltıcı ders çalışma teknikleri ve zamanını iyi kullanma tekniklerinin öğretilmesi

-Stresle başa çıkma da bedene yönelik yöntemlerin öğretilmesi

-Kişiler arası iletişim biçimlerinin öğretilmesi İçten gelen itici kuvvetlerle belirli bir hedefe doğru yönelme ve amaçlı davranışlar gösterme sürecidir.

Bireyin ve örgütün ihtiyaçlarını tatminle sonuçlanacak bir iş ortamı yaratarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi veya isteklendirilmesi süreci yada işle ilgili davranışları başlatan ve bu davranışların biçimini,yönünü yoğunluğunu ve süresini belirleyen bir grup içsel ve dışsal faktör olarak tanımlanabilir.

Doðuştan vardır öðrenilmemiştir.Açlık-susuzluk,Cinsellik-

Analık,Merak-duygusal uyarılma,Faaliyet-kurcalama,Yeterli olma güdüsü.

Öğrenilmiştir ve diğer insanlar ile ilgilidir.Sevecenlik-birlikte olma

isteği,sosyal onay-kendilik değeri,başarı


5 - PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ

Problemi belirleme

Sorulacak sorular:

-Belirsizliği olabildiğince azaltma

-Alt problemlere indirgeme

-Bir yönünü somutlaştırma ve onun üzerinde çalışma

-Neden bir problem ?

-Kimin için bir problem?

-Benimde bir katkım var mı?

-Başka kimin katkısı var?

-Nasıl bir sonuç istiyorum?

-İdeal çözüm ne olurdu?Tüm seçenekleri araştırma

-Kaçma

-Tepkilerle uğraşma-Her seçeneğin avantaj ve dezavantajlarını yazma

-Seçeneklerden birini seçme

-Nasıl gerçekleştirileceğini belirleme

-Neye ihtiyaç var?

-Sizi ne engelleyebilir?

-Durum ne yönde değişti?

-Zaman,enerji,para ve risk olarak neye mal oluyor?

Seçeneklere bakma:-

Plan yapma:Değerlendirme:

Sonuç olumsuz ise yeniden başlamak

Yüklə 90,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə