1. Hava ve Uzav Hekimliği Uzmanlık EğitimiYüklə 69,97 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü69,97 Kb.
#26515

HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM VE MÜFREDAT PROGRAMI TASLAĞI

1. Hava ve Uzav Hekimliği Uzmanlık Eğitimi:

A. Uygulamalı Eğitim : Aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda karşılarındaki süreler kadar


geçirilecektir. Bu eğitim için üniversitenin ilgili kurumlarla temasa geçerek bir protokol
yapması gerekecek, eğitimin planlanması, disiplini ve asistan karnesine işlenecek
değerlendirilmesi konularında kurum amiri yetkili olacaktır.

ı. Bir Üniversitenin Havacılık Yüksek Okulunda (Eskişehir, Kayseri, Samsun vd.) : 6 ayıı. Büyük bir havaalanında (Atatürk, S.Gökçen, Esenboğa, A.Mendercs.): 6 ay

ııı. Eskişehir Hava Hastanesi Fizyolojik Eğitim ve Hava Sağlık Muayene Merkezinde:. 12 ay

(Uzmanlık eğitimini GATA'da yapanlar, (ı) ve (n) devrelerini bir askeri hava üssünde geçirebileceklerdir.)

B. Minimal Uygulamalar : Bir hava ve uzay hekimliği uzmanlık öğrencisi tarafından
öğrenilmesi-uygulanması-yorumlanma sı gerekli asgari beceri ve çalışmalar şunlardır :

. Havacılık terminolojisi, irtifa fizyolojisi, basınç değişimlerinin, akseleratif kuvvetlerin, oksijen yetersizliğinin, üç düzlemdeki hareketlerin, hızın, yerçekimsizi iğin, kıtalararası ve uzay uçuşlarının insan bedeni üzerine etkileri, uçan insanın psikolojik sorunları ile bütün bunlan önleme veya tedavi etme usulleri... öğrenilmiş olmalıdır.

.. Uzmanlık öğrencisi tıp bilim dallarında ve havacılık kurumlarında geçireceği süre boyunca, yetkililerin planlamasına göre her ünitede önce gözlemci, sonra da müsaade edildiği ölçüöe uygulayıcı olarak çalışmalıdır. Havacılık kurumlarında uygulama alanları uçak, uçuş kulesi pilot odaları, uçucu sağlık muayene birimleri, sirnulatörler. uçak bakım atölyeleri, vs. dir. Gerçek uçuşlar eğitini için çok yararlıdır ve mümkün olduğunca kokpitte geçmelidir.

... Fizyolojik Eğitim Merkezi'nde alınacak olan simulatör eğitimleri ile akademik dersler, asisten eğitiminin en önemli bölümüdür. Uzmanlık öğrencisi, Merkez Başkanının planlaması dahilimde'Hâni cihazlarda bizzat eğitim almalı, sonra da bu eğitimin teorik ve pratiğini uçuculara verebilecek yetkinliği kazanmalıdır. (Bu cihazlar hipobarik ve hiperbarik çember, vertigo cihazı, insan santrifüjü, atlama sandalyesi ve gece görüş laboratuarıdır)

HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

* Daha önceden Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu görmemiş olan uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimine başladıktan sonra açılacak ilk Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursuna tertip edilir.

** Tıpta uzmanlık eğitimi öncesinde bir uçuş birliğinde/biriminde görev yapmamış olan tabipler, 3 ay süre ile uçuş birliği/sivi! hava meydanında rotasyona tabi tutulur.

*** Sağlık yeteneği uygun olmayan tabipler uygulamalı eğitimlere yalnızca gözlemci olarak katılır. 1. Hava ve Uzay Hekimliği uzmanlık eğitimi teorik eğitim konuları:A. Hava ve Uzay Hekimliğine giriş:

 1. Dünyada ve Türkiye'de uçuş fizyolojisi, havacılık ve havacılık tıbbının tarihçesi

 2. Uçuş terminolojisi

 3. Uçuş fiziği

B. Uçuş Fizyolojisi Konuları:

 1. Atmosfer, gaz kanunları

 2. Solunum fizyolojisi, hipoksi - hiperventilasyon

 3. Oksijen sistemleri

 4. Kabin basınçlaması ve patlaması

 5. Barometrik basınç değişikliklerinin fizyolojik etkileri

 6. Baroîravmalar

 7. Dekompresyon hastalığı

 8. Dolaşım fizyolojisi

 9. G kuvvetlerinin fizyolojik etkileri
  10.G toleransını arttıran yöntemler
  11.Uçucularda fiziki kondisyon eğitimi

12. Uçuşta oryantasyon, disoryantasyon (uçucu vertigosu)
13.Uçuşta durum muhakemesi kaybı (LSA)

 1. Uçuş ekibi kaynakları yönetimi (CRM)

 2. Bayan pilotların uçuş performansı

 3. Uzay fizyolojisi

17.Yerçekİmsizlik, yerçekimsiz ortamın fizyolojik etkileri

C. Uçuş Psikolojisi Konuları:

 1. Uçuş psikolojisi ve havacılığa uyum yeteneği

 2. Uçucu kişilik özellikleri

 3. Bayan uçucu kişilik yapısı

 4. Uçucu motivasyonunun yükseltümesi

 5. Uçuş doktorunun misyonu

 6. Stres kavramına gene! bakış

 7. Uçuş korkulan ve tedavi yaklaşımı

 8. Savaş yorgunluğu

 9. Havacılıkta alkol sorunu

 10. Havacılıkta kriz yaşantıları ve uygulanması gereken strateji

 11. Uçuş emniyetini etkileyen psikolojik faktörler
  12.Risk unsuru düşünüş ve davranış modelleri
 1. Liderlik

 2. Doğru ve yanlış personel problemi

15.Pilot seçiminde psikolojik uygunluk değerlendirmesi

16.Uzay uçuşları psikolojisi 17.Pilot psikoz ve intiharları

17.Pilot psikoz ve intiharları

Ç. Hava ve Uzay Hekimliğinin Klinik Konuları:

 1. Havacılıkta göze ait problemler

 2. Havacılık tıbbında Kulak-Burun-Boğaz problemleri

 3. Uçuş nörolojisi

 4. Uçucularda dâhili hastalıklar

 5. Uçucularda cerrahi hastalıklar

 6. Uçuş kardiyolojisi

 7. Uçucularda akciğer hastalıkları

 8. Uçucularda ortopedik hastalıklar

 9. Uçucularda üriner sistem hastalıkları

 10. Uçuş diş hekimliği

11.Havacılık patolojisi ve toksikolojisi 12.Uçucuların ilaç kullanım sınırlamaları 13.Uçucuların beslenme prensipleri

D. Hava ve Uzay Hekimliğinin Operasyonel Konuları:

 1. Uçak kazalarında insan faktörü

 2. Havacılıkta çalışma ve dinlenme düzensizliği problemi

 3. Gece hava harekâtı

 4. Shift-Iag, jet-lag sendromları

 5. Havadan hasta-yaralı tahliyesi

 6. Gürültü ve titreşim

 7. Uçucunun kendi kendine yüklediği stresler

 8. Vücutta ısı düzenlenmesi

 9. Uçaktan atlama (ejection) sırasında meydana gelebilecek komplikasyonlar

 10. Havacılıkta görüş problemleri

E. Hiperbarik Oksijen Tedavisi Konulan:

 1. Hiperbarik tıbbının tarihçesi

 2. Hiperbarik oksijen tedavisinin etki mekanizmaları, fiziksel ve fizyolojik esasları

 3. Hiperbarik tedavi endikasyon, kontrendikasyonları ve komplikasyonları

 4. Basınç odası türleri ve tedavi biçimleri

 5. Basınç odası güvenlik sistemleri, olası kazalar ve bunların önlenme yöntemleri

 6. Basınç odası testleri, tedavi tabloları

 7. Hiperbarik oksijenizasyonun ilaç etkileşimleri

 8. Dekompresyon hastalığı, dekompresyon tabloları ve uygulamaları

 9. Serebral hava embolisi

lO.Karbonmonoksit ve diğer kimyasallara bağlı doku zehirlenmeleri

11. Yara iyileşmesinde hiperbarik oksijen tedavisi
12.Plastik cerrahi hastalıklarında HBO tedavisi
13.Kardiyovasküîer hastalıklarda HBO tedavisi
14.Ortopedik hastalıklarda HBO tedavisi

15.Enfeksiyon hastalıklarında HBO tedavisi

16.Nörolojik- Nöroşirurjik hastalıklarda HBO tedavisi

17.KBB hastalıklarında HBO tedavisi

18.Oftaimolojik hastalıklarda HBO tedavisi

19.Obstetrik hastalıklarda HBO tedavisi

20.Pediatrik hastalıklarda HBO tedavisi21. Hematolojik ve immünolojik hastalıklarda HBO tedavisi

22.GastroenteroIojik hastalıklarda HBO tedavisi

23.Endokrinoiojik hastalıklarda HBO tedavisi

24,Göğüs hastalıklarında HBO tedavisi

25.Dermatolojik hastalıklarda HBO tedavisi

26.Geriatrik hastalıklarda HBO tedavisi

27.FTR hastalıklarında HBO tedavisi

28.Ani kan kayıplı hastalarda HBO tedavisi

29.Onkolojik hastalıklar ve tedavilerinde HBO uygulamaları

SO.Hiperbarik ortamda anestezi

 1. Acİ! tıpta HBO uygulamaları

 2. HBO tedavisi sırasında acil müdahale yöntemleri
  33.Hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili yasal yükümlülükler

HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

SÜRE : İhtisas süresi 4 yıldır. ROTASYONLAR :

Rotasyona Gidilen Bölüm Rotasyon Süresi

(Ay)

Uçuş Birliği (daha önce görev almamışlar)

3

Fizyoloji AD

1

KBB AD

1

Kardiyoloji AD

1

Göz Hastalıkları AD 1

Psikiyatri AD

1

Enfeksiyon Hastalıkları AD

1

Göğüs Hastalıkları AD

1

Anestezi ve Reanimasyon AD

1

Nöroloji AD 1
Ortopedi ve Travmatoloji AD 1

Halk Sağlığı AD 1

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD

1

Uygulamalar:
Uygulamalı Eğitim Konulan

Sayı

1.

Alçak basınç odası (Hipobarik çember) eğitim faaliyetlerine katılım

40

2.

insan satrifüjü cihazı (G-Lab) eğitim faaliyetlerine katılım 40

3.

Vertigo cihazı (Gyro-Lab) eğitim faaliyetlerine katılım

40

4.

Atlama Sandalyesi (Eiection) eğitim faaliyetlerine katilim

20

5.

Gece görüş laboratuarı eğitim faaliyetlerine katılım

20

6.

Tek-çok kişilik yüksek basınç odas; (Hiperbarik çember) sevk ve idaresi

40

7.

Uçucu personel periyodik sağlık muayenelerine katılım

20

8. | Havadan hasta-yaralı tahliyesi uygulamalı eğitimi

1

Yüklə 69,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin