1 kpl. Nazwa przedmiotuYüklə 100,18 Kb.
tarix24.02.2018
ölçüsü100,18 Kb.
#43287

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
Ołącznik prostoliniowy 2PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie Nr 1

Oprogramowanie Stego Hunt

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Stego Hunt – program do skanowania nośników lub obrazów w poszukiwaniu artefaktów zostawianych przez aplikacje steganograficzne wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. analiza pod kątem występowania steganografii w badanym zbiorze danych poprzez skanowanie aplikacji ukrywających dane, korzystając z metod opartych na ciągu Fibonacciego (aplikacje, aplikacje mobilne, aplikacje serwerowe, kod źródłowy);

 2. identyfikacja plików zawierających steganografię (carrier files), które w innym przypadku mogą zostać niezauważone (artefakty programów, sygnatury programów, anomalie statystyczne);

 3. operacyjne tryby działania (wybrana lokalizacja, nośnik, archiwa, kopia binarna, ścieżka sieciowa, uruchomiony komputer);

 4. głęboka analiza wykrytych plików graficznych i plików audio podejrzanego charakteru;

 5. korzystanie z panelu podglądowego, wyświetlającego indywidualne pliki (graficzne, audio, wave, oraz atrybuty pliku, w tym także szczegóły obrazu, współczynniki DCT oraz pary kolorów) pozwalające na kompletną analizę zidentyfikowanego nośnika;

 6. opcje filtrowania pomocne do prezentacji oraz analiz, w tym także najmniej znaczący bit wskazanych kolorów;

 7. czytnik wartości HEX dla analizy potencjalnych plików – nośników;

 8. dekrypcja i ekstrakcja payloadów z plików nośników;

 9. możliwość skorzystania z wbudowanych słowników haseł w celu wykonania ataku słownikowego oraz dodawania własnych słowników haseł w celu zwiększenia zakresu ataków słownikowych;

 10. generowanie raportów indywidualnych dla spraw.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 2

Oprogramowanie EnCase Forensic

3 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

EnCase Forensic – oprogramowanie z dziedziny informatyki śledczej, które za pomocą wielozadaniowego graficznego interfejsu pozwala na szybkie i jednoczesne poszukiwanie, odnajdywanie, analizowanie i zapisywanie dowodów elektronicznych wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. możliwość użytkowania programu w środowisku systemu operacyjnego Windows 7 i nowszego;

 2. możliwość zabezpieczania danych z dysków, pamięci flash, kart pamięci, pamięci RAM, macierzy RAID, stacji roboczych, serwerów oraz smartfonów i tabletów, wraz ze znajdującymi się na nich dokumentami, plikami graficznymi, programami pocztowymi, webmail, artefaktami internetowymi, historią przeglądanych stron i pamięci podręcznej;

 3. wykonywanie kopii binarnej nośnika źródłowego;

 4. weryfikacja kopii na podstawie sumy kontrolnej MD5 lub SHA1;

 5. wbudowany software’owy bloker, który pozwala na podłączenie zewnętrznych dysków lub innych urządzeń USB, FireWire, itp. zabezpieczający materiał dowodowy przed przypadkowym zapisem danych;

 6. odzyskiwanie plików i partycji;

 7. wykrywanie plików usuniętych na podstawie analizy sygnatur w przestrzeni niezalokowanej;

 8. automatyczne poszukiwanie i analiza danych dzięki wbudowanym modułom umożliwiającym sortowanie danych, stosowanie filtrów, zapytań, słów kluczowych, analizę systemu, w tym rejestru;

 9. analiza zdjęć w formatach ART, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF i innych;

 10. analiza poczty elektronicznej (MS Outlook, Hotmail, Yahoo i wielu innych), a także historii internetowej i zawartości plików tymczasowych (także tych usuniętych) przeglądarek internetowych (np. IE, Mozilla, Opera, Safari);

 11. rekonstrukcja stron HTML, czatów internetowych, plików skompresowanych, kopii bezpieczeństwa, plików zaszyfrowanych;

 12. mechanizm wyszukiwania słów kluczowych umożliwiający równoległe poszukiwanie wystąpień na wielu nośnikach równocześnie;

 13. dostęp do biblioteki sum kontrolnych, która umożliwia łatwą eliminację znanych rodzajów plików z elektronicznego materiału dowodowego;

 14. obsługa systemów plików DOS/Windows FAT12, FAT16, Windows FAT32, NTFSx, Macintosh HFS, HDS+, Sun Solaris UFS, Linux EXT2, EXT3, REISER, BSD FS, Palm, TiVo Series One, TiVo Series Two, AIX JFS, CDFS, Joliet, DVD, UDF, ISO 9660;

 15. obsługa języka programowania „EnScript” pozwalająca na tworzenie własnych funkcjonalności celem większej automatyzacji analiz śledczych, takich jak wyszukiwanie
  i analizowanie konkretnych typów dokumentów;

 16. wsparcie dla narzędzi szyfrujących umożliwiające dostęp do zasobów szyfrowanych
  i chronionych hasłami;

 17. licencja EnCase Portable w pakiecie - możliwość wykonywania zabezpieczenia typu triage;

 18. emulator dysku umożliwiający zamontowanie i analizę kopii materiału dowodowego;

 19. eksport raportów zawierających listę wszystkich plików i folderów z wyszczególnieniem URL, datą i czasem odwiedzin oraz pełną informacją o twardym dysku, danych wynikowych analizy, geometrii HDD, struktury folderów itp.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 3

Oprogramowanie X-Ways Forensic

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

X-Ways Forensic – oprogramowanie z dziedziny informatyki śledczej, które za pomocą wielozadaniowego graficznego interfejsu pozwala na szybkie i jednoczesne poszukiwanie, odnajdywanie, analizowanie i zapisywanie dowodów elektronicznych wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. wykonywanie obrazów oraz klonowanie dysków, również w systemie DOS za pomocą narzędzia X-Ways Replica;

 2. przeglądanie struktury katalogów bezpośrednio z wcześniej utworzonych obrazów dysków, również w przypadku, gdy obraz został podzielony na wiele części;

 3. obsługa systemów plików: FAT, NTFS, Ext2/3, HFS+ (Apple), ReiserFS, Reiser4 (Linux), CDFS, UDF;

 4. zintegrowana interpretacja systemów RAID i dysków dynamicznych;

 5. zróżnicowane techniki odzyskiwania i identyfikacji plików (sygnatury plików mogą być importowane z „FileSig”);

 6. wbudowana funkcja umożliwiająca dokładne czyszczenie dysku twardego, pozwalająca uzyskać sterylne środowisko dla celów śledczych;

 7. wyodrębnianie z obrazów oraz dysków łańcuchów znakowych i ukrytych obszarów danych (nie dostępnych z poziomu systemu operacyjnego): wolne miejsce, nieużywany obszar pomiędzy partycjami, nieużywane obszary klastrów (składających się na końce plików
  w danym systemie plików);

 8. katalogowanie plików oraz folderów;

 9. wykrywanie i dostęp do alternatywnych strumieni danych NTFS;

 10. zbiorcze wyliczanie sum kontrolnych dla plików (CRC32, MD5, SHA-1, SHA-256, itd.);

 11. zaawansowane symultaniczne wyszukiwanie wielu fraz w tym samym czasie;

 12. możliwość tworzenia zakładek oraz dodawania notatek;

 13. wbudowana przeglądarka obrazów w formatach: JPEG, JPEG 2000, GIF, TIFF, BMP, PNG, TGA, PCX, WMF, EMF, MNG oraz JBG;

 14. zabezpieczenie przed zapisem w celu zapewnienia autentyczności danych;

 15. wykrywanie niezgodności pomiędzy rozszerzeniem w nazwie a faktycznym formatem pliku;

 16. automatyczne logowanie wszelkich operacji (audit logs);

 17. zautomatyzowane raporty w formacie HTML z możliwością późniejszego importu do innych aplikacji biurowych (np. MS Word);

 18. możliwość podglądu wszystkich występujących (również skasowanych) plików na nośniku wg kategorii typu pliku (dokumenty, obrazy, Internet, itd.), z pominięciem struktury katalogów oraz z możliwością dostosowania do własnych potrzeb;

 19. wewnętrzna przeglądarka plików rejestru Windows z możliwością automatycznego generowania raportu;

 20. porównywanie plików z wykorzystaniem baz danych sum kontrolnych;

 21. wbudowana możliwość odczytywania plików w formacie Encase oraz zapisywania skompresowanych plików sprawy we własnym formacie.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 4

Oprogramowanie Forensic Toolkit

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Forensic Toolkit – zestaw narzędzi z zakresu informatyki śledczej umożliwiające przeprowadzanie akwizycji i analiz wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

  1. możliwość wykonywania kopii binarnych nośników;

  2. obsługa systemów plików: NTFS, skompresowany NTFS, FAT 12/16/32, Linux ext2
   i ext3;

  3. obsługa formatów obrazów: Encase, SMART, Linux DD;

  4. możliwość analizy internetowych skrzynek pocztowych i skompresowanych plików: Outlook, Outlook Express, AOL, Netscape, Yahoo, Hotmail i MSN email;

  5. możliwość podglądu, wyszukiwania, drukowania i eksportowania wiadomości mailowych oraz załączników;

  6. możliwość odzyskiwanie skasowanych i częściowo usuniętych wiadomości e-mail;

  7. możliwość automatycznego wypakowania skompresowanych danych z następujących formatów: WinZip, WinRAR, GZIP i TAR;

  8. możliwość porównywania plików z wykorzystaniem baz danych sum kontrolnych;

  9. możliwość odzyskiwania haseł z wielu znanych aplikacji;

  10. możliwość przeglądania składników rejestru;

  11. możliwość kasowanie danych na dyskach twardych;

  12. możliwość generowania raportów;

 1. Skład zestawu minimum:

 1. Forensic Toolkit (FTK)

 2. Password Recovery Toolkit

 3. Registry Viewer

 4. Distributed Network Attack

 5. WipeDrive

 6. FTK Imager

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania.

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 5

Oprogramowanie Magnet AXIOM Complete

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Magnet AXIOM Complete – oprogramowanie z dziedziny informatyki śledczej do wyodrębniania i odzyskiwania artefaktów internetowych, artefaktów urządzeń mobilnych, dokumentów aplikacji biznesowych i artefaktów systemowych oraz przeprowadzania ich kompleksowej analizy wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. wspierane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OSX, iOS, Android;

 2. wspierane systemy plików: NTFS, HFS+, HFSX, EXT2, EXT3, EXT4, FAT32, EXFAT, YAFFS2;

 3. wspierane formaty obrazów E01, Ex01, L01, Lx01, AD1, dd, raw, bin, img, ima, dmg, flp, vfd, bif, vmdk, vhd, vdi, xva, zip, tar;

 4. możliwość wyszukiwania dokumentów aplikacji biznesowych oraz artefaktów systemu operacyjnego, a także artefaktów z urządzeń mobilnych;

 5. możliwość wyszukiwania istniejących i usuniętych artefaktów na dysku twardym oraz
  w zrzutach pamięci RAM, kopiach „volume shadow”, fizycznych i logicznych obrazach telefonów komórkowych, pojedynczych plikach i folderach;

 6. możliwość obróbki plików RAW, w tym możliwość eksplorowania systemu plików, rejestru, sprawdzania lokalizacji danych źródłowych i artefaktów oraz „source linking”, który umożliwia łączenie wybranych informacji z dostępem w systemie plików lub rejestrze;

 7. możliwość wyszukiwania, sortowania i filtrowania danych, w tym na podstawie słów kluczowych wraz z ich podświetlaniem w wynikach, datownik, tagi, komentarze;

 8. możliwość wyświetlania danych w różnych widokach, w tym m.in.: wyświetlanie konwersacji chat, mapy świata oraz osi czasu;

 9. możliwość utworzenia pojedynczego pliku sprawy dla wielu dowodów;

 10. wyodrębnianie i analiza historii komunikacji w portalach społecznościowych, czatach IM (Instant Messaging), artefaktów znajdujących się w chmurze;

 11. wyszukiwanie danych aplikacji służących udostępnianiu plików P2P, danych z kopii zapasowych telefonów komórkowych, skrzynek pocztowych, historii przeglądarek internetowych, plików graficznych oraz wideo;

 12. odzyskiwanie danych z przestrzeni niezalakowanej i pamięci RAM;

 13. wykrywanie nośników szyfrowanych za pomocą Truecrypt, Bitlocker, PGP oraz Safeboot;

 14. możliwość przeszukiwania wielu folderów, dysków bądź plików obrazów równocześnie;

 15. możliwość odbudowania stron internetowych;

 16. możliwość prezentacji podsumowania analizy w formacie HTML, PDF, Excel, CSV, XML;

 17. możliwość wyodrębnienia sprawy do przeglądu dla osób nieposiadających licencji programu (Portable Case).

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. Dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 6

Oprogramowanie Belkasoft Evidence Center

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Belkasoft Evidence Center – oprogramowanie do wyszukiwania i analizy plików związanych z komunikatorami internetowymi, przeglądarkami internetowymi oraz skrzynkami pocztowymi, znajdującymi się zarówno na dysku, jak i w jego obrazie (kopii binarnej)
wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. obsługa systemów operacyjnych: Windows, Mac, OS X, Unix, Linux, FreeBSD, iOS, Android, Blackberry;

 2. niskopoziomowa analiza za pomocą Hex Viewera;

 3. analiza Live RAM, w tym ekstrakcja procesów i wizualizacja danych;

 4. analiza pliku hibernacji oraz pliku stronicowania;

 5. natywna analiza SQLite;

 6. odzyskiwanie usuniętych rekordów SQLite, np. konwersacji w Skype lub wiadomości
  w WhatsApp;

 7. obsługa komunikatorów internetowych: Google Hello, Skype, Microsoft MSN/LiveMessenger, Miranda, MySpace IM, Yahoo! Messenger, Viber, WhatsApp
  i innych, w tym analiza chatów;

 8. obsługa przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, w tym analiza historii internetowej, plików cookies, cache itp.;

 9. obsługa skrzynek pocztowych: Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, The Bat!;

 10. możliwość przechwytywania danych znajdujących się w chmurze (Google Cloud lub iCloud);

 11. obsługa aplikacji mobilnych;

 12. analiza komunikacji w mediach społecznościowych;

 13. możliwość podejrzenia całej dostępnej historii i statusu ekstrakcji;

 14. możliwość podejrzenia wszystkich kontaktów należących do profilu;

 15. możliwość podejrzenia wszystkich rozmów z zaznaczonym kontaktem;

 16. możliwość sortowania po czasie, kierunku wiadomości, tekście;

 17. wyszukiwanie, filtrowanie;

 18. analiza plików graficznych, w tym analiza GPS oraz Exif;

 19. wyodrębnianie klatek z materiału video;

 20. odzyskiwanie usuniętych informacji (data carving);

 21. zdefiniowanie słów kluczowych (lub wyrażeń regularnych) przed wyszukiwaniem plików archiwów;

 22. możliwość generowania raportu do tekstu, HTML, XML lub formatu CSV;

 23. możliwość zawężenia eksportowanej historii do zaznaczonych dat, kontaktów czy rozmów;

 24. możliwość podziału dużej historii do osobnych plików, np. z parametrem nazwa kontaktu.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 7

Oprogramowanie XRY Cloud

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

XRY Cloud – program do akwizycji danych zawartych w "chmurze”, umożliwiający dostęp do dowodów elektronicznych znajdujących się na zewnętrznych serwerach, poza pamięcią telefonu wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. działanie we współpracy z narzędziem XRY do akwizycji danych z urządzeń mobilnych;

 2. dostęp do danych z aplikacji, serwisów społecznościowych i usług w „chmurze”: Facebook, Twitter, Google, Snapchat, iCloud i innych;

 3. tryb pracy automatyczny i ręczny (na podstawie wprowadzonych danych logowania);

 4. dostęp do danych na podstawie tokena aplikacji, wyodrębnionego z urządzenia przenośnego lub na podstawie nazwy użytkownika i hasła;

 5. możliwość wyszukiwania, filtrowania;

 6. możliwość generowania raportów.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 8

Oprogramowanie UFED Cloud Analyzer

1 kpl.


 1. Nazwa przedmiotu:

UFED Cloud Analyzer – program do akwizycji, analizy i wizualizacji danych z prywatnych kont użytkownika znajdujących się w "chmurze” wraz z licencją wieczystą.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. działanie we współpracy z narzędziem UFED do akwizycji danych z urządzeń mobilnych;

 2. dostęp do danych z aplikacji, serwisów społecznościowych i usług w „chmurze”: Facebook, Twitter, Dysk Google, WhatsApp, Kik, Instagram, iCloud, OneDrive, Dropbox, Gmail i innych;

 3. dostęp do danych na podstawie informacji logowania wyodrębnionych z urządzenia przenośnego lub na podstawie nazwy użytkownika i hasła;

 4. dostęp do historii lokalizacji Google;

 5. dostęp do historii wyszukiwania Google, odwiedzanych stron internetowych, tłumaczeń;

 6. możliwość wyszukiwania, filtrowania, sortowania;

 7. możliwość generowania raportów i eksportowania danych.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. licencja wieczysta na oprogramowanie obejmująca aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 9

Oprogramowanie XAMN Horizon

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

XAMN Horizon – program do porównywania danych z różnych urządzeń mobilnych, umożliwia m. innymi wizualizację połączeń, prezentację geodanych czy kalendarzy z kilku telefonów jednocześnie wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. kompatybilność z XRY oraz innymi narzędziami śledczymi;

 2. możliwość przeglądania zawartości i analizowania informacji z plików zawierających ekstrakcję danych z urządzeń;

 3. możliwość jednoczesnej analizy danych z kilkudziesięciu urządzeń;

 4. możliwość korelacji danych z zabezpieczonych urządzeń oraz wizualizacji wszelkich powiązań;

 5. możliwość wizualizacji geo-danych;

 6. możliwość zunifikowania informacji do jednolitego formatu;

 7. zaimplementowane narzędzia translacyjne działające w trybie offline;

 8. tagowanie daych;

 9. definiowanie powiązań, raportów pokazywanych w osi czasu, tworzenie schematów
  w formie „pajęczyn” lub umiejscowienia danych na mapie bez konieczności dostępu
  do Internetu;

 10. funkcja „przeciągnij i upuść”.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 10

Oprogramowanie Mount Image Pro

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Mount Image Pro – program do montowania różnych formatów obrazów jako wirtualne dyski w systemie Windows wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. kompatybilność z systemem Windows 7 i 10;

 2. obsługa obrazów:

 • DD (RAW);

 • EnCase .E01, .L01;

 • AccessData FTK .AD1;

 • Unix/Linux DD i RAW;

 • format plików Forensic .AFF;

 • SMART;

 • ISO (CD i DVD);

 • VMWare;

 • Apple DMG;

 • Microsoft VHD.

 1. możliwość obsługi obrazów EnCase zabezpieczonych hasłem;

 2. możliwość ręcznego przypisania litery wirtualnego napędu/dysku;

 3. obsługa sum kontrolnych MD5;

 4. funkcja „read only”.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 11

Oprogramowanie Virtual Forensic Computing

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Virtual Forensic Computing – program do wirtualizowania obrazów binarnych, umożliwiający odtworzenie wirtualne badanego komputera w jego naturalnym środowisku
z opcją „read-only” wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. wsparcie dla Windows 3.1 - Windows 10 oraz dla systemów Apple Mac OSX, Linux
  i SunSolaris OS;

 2. bootowanie obrazów dysków;

 3. bootowanie fizycznych dysków z opcją read-only;

 4. możliwość uzyskania pulpitu z oryginalnym widokiem badanego komputera w trybie read-only;

 5. możliwość obejścia hasła konta użytkownika systemu Windows;

 6. formaty obsługiwanych dysków: dyski fizyczne, obrazy DD lub E01, nieskompresowane obrazy „img”.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 12

Oprogramowanie Passware Kit Forensic

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Passware Kit Forensic – oprogramowanie do odzyskiwania haseł z wielu formatów plików
i aplikacji nimi zabezpieczonych umożliwiając odszyfrowanie zaszyfrowanych danych wraz
z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. skanowanie komputerów w poszukiwaniu plików chronionych hasłem;

 2. możliwość odzyskiwania haseł z programów: Access, Acrobat, BestCrypt, EFS - Encrypted File System, Excel, Internet Explorer, Lotus, Lotus Notes, Lotus Organizer, Lotus WordPro, Mail, OneNote, Outlook, Outlook Express, PowerPoint, SQL, WinRAR, RAR, WinZip, PKZip, ZIP, Word, WordPerfect i innych;

 3. możliwość odzyskiwania haseł dla Windows/Mac;

 4. możliwość resetowania haseł dla administratorów i użytkowników systemu operacyjnego Windows;

 5. możliwość wyodrębniania kluczy szyfrujących dla plików FileVault2, PGP, TrueCrypt, BitLocker, BitLocker ToGo!;

 6. możliwość odzyskiwania haseł do iTunes, kopii zapasowych Androida, obrazów fizycznych systemu Android, z telefonów z systemem Windows;

 7. możliwość uzyskania kopii zapasowych urządzeń i danych z „chmury”: Apple iCloud, MS OneDrive i Dropbox;

 8. możliwość odzyskiwania haseł do poczty e-mail, stron internetowych i połączeń sieciowych ze standardowych plików rejestru;

 9. wykorzystanie algorytmów: Brute-Force, ataków słownikowych oraz Xieve;

 10. możliwość ataku za pomocą tablic tęczowych, Decryptum, SureZip, Zip Plaintext;

 11. możliwość korzystania z akceleratora sprzętowego;

 12. możliwość akwizycji pamięci RAM poprzez port FireWire;

 13. możliwość uruchomienia z bootowalnego dysku USB.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 13

Oprogramowanie Media Imager

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

MediaImager – oprogramowanie do efektywnego odczytu danych z fizycznie uszkodzonych nośników wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. niskopoziomowy odczyt całej przestrzeni nośnika sektor po sektorze lub w zadanych przez użytkownika zakresach LBA;

 2. możliwość odczytu w 4 trybach:

 • odczyt całego nośnika sektor po sektorze,

 • odczyt sektorów zawierających informacje systemu plików (FAT, NTFS) - nie wymaga pełnej spójności systemu plików,

 • odczyt obszarów zaalokowanych danymi jawnymi na podstawie odczytanych informacji o strukturach,

 • automatyczny odczyt struktur oraz natychmiastowe rozpoczęcie odczytu obszarów zaalokowanych danymi.

 1. wykorzystanie algorytmów omijania błędów odczytu z manualną możliwością ich programowania;

 2. funkcjonalność odczytu w dowolnym kierunku uszkodzonego nośnika;

 3. możliwość szybkiej zmiany kierunku odczytu oraz obszarów LBA nośnika;

 4. graficzny interfejs udostępniający m.in. wizualizację odczytu, systemu plików oraz wolumenów (FAT, NTFS);

 5. dostęp do informacji o nośniku, systemie plików oraz bieżącej prędkości i postępie odczytu;

 6. możliwość tworzenia kopii binarnych nośników w postaci plików IMG umożliwiające przerwanie pracy w dowolnym momencie, bez utraty wcześniej odczytanych (odzyskanych) obszarów;

 7. dołączona aplikacja Media Blocker – sterownik niskiego poziomu wyłączający całkowicie dostęp systemu operacyjnego do uszkodzonego nośnika;

 8. możliwość utworzenia logów zawierających informacje o błędach.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 14

Oprogramowanie Griffeye Analyze DI

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Griffeye Analyze DI – oprogramowanie umożliwiające analizę obrazów i nagrań video wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. obsługa ponad 400 różnych formatów obrazu i wideo;

 2. możliwość wyszukiwania, filtrowania i katalogowania plików;

 3. możliwość wskazania miejsca stworzenia pliku na podstawie danych GPS uzyskanych
  z metadanych;

 4. możliwość wykrywania odnośników internetowych bezpośrednio z obrazu ujawniając pochodzenie pliku;

 5. wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dużych ilości danych wizualnych i tekstowych;

 6. możliwość wykorzystania technologii Windows PhotoDNA;

 7. możliwość generowania raportów.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 15

Oprogramowanie NetAnalysis

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

NetAnalysis – oprogramowanie do wydobywania, analizy i prezentacji dowodów kryminalnych dotyczących przeglądarki internetowej i aktywności użytkowników na komputerach i urządzeniach przenośnych wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. możliwość ekstrakcji danych z Swap Files, File Slack, nieużywanej przestrzeni dyskowej, obrazów Flat File, obrazów DD, plików binarnych, bezpośrednio z zabezpieczonych napędów fizycznych i logicznych;

 2. możliwość składania sesji HTML z cache pozwalając na oglądanie stron internetowych
  w taki sposób jaki robił to użytkownik danego komputera;

 3. możliwość wyciągania historii internetowej z dyskowej przestrzeni niezaalokowanej;

 4. identyfikowanie możliwości znajdowania się na dysku dziecięcej pornografii, posługując się kryteriami typu: użytkownik, hasło, dostęp do archiwów online;

 5. obsługa przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Browser / Firefox, Safari, Opera;

 6. wyszukiwanie i filtrowanie;

 7. identyfikacja skrzynek pocztowych Yahoo i Hotmail;

 8. możliwość tworzenia raportów;

 9. możliwość odzyskania usuniętych artefaktów przeglądarek internetowych.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 16

Oprogramowanie Amped FIVE Professional

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Amped FIVE Professional – oprogramowanie do przetwarzania, analizy i poprawy jakości obrazów i filmów video wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. możliwość importu (odczytu) obrazów, wideo i sekwencji obrazów dowolnego typu;

 2. możliwość analizy szczegółowych informacji zawartych w obrazach (m.in. metadane EXIF) i filmach (np. kodek i rodzaj kodowania każdej klatki);

 3. możliwość analizy długich filmów poprzez zlokalizowanie interesującej klatki dzięki funkcji detekcji ruchu;

 4. możliwość przetwarzania obrazu przy pomocy wbudowanych filtrów w celu eliminacji defektów i poprawy jakości obrazu;

 5. możliwość wymiarowania obiektów w przestrzeni jedno-, dwu- i trójwymiarowej;

 6. możliwość odzyskiwania nieczytelnych informacji poprzez zmianę perspektywy;

 7. możliwość generowania raportów zawierających całą metodologię oraz wszystkie techniczne detale przeprowadzonej analizy.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Zadanie Nr 17

Oprogramowanie Gargoyle Investigator Forensic Pro

1 kpl. 1. Nazwa przedmiotu:

Gargoyle Investigator Forensic Pro – oprogramowanie do wykrywania programów
i narzędzi, które mogły służyć, bądź były wykorzystane do ataków, łamania haseł, snifowania i innych nielegalnych działań wraz z 3-letnim wsparciem technicznym.

 1. Parametry minimalne:

 1. oprogramowanie w wersji najnowszej producenta.

 1. Funkcjonalności:

 1. możliwość skanowania systemu lub rozwiązań sieciowych w poszukiwaniu nielegalnych lub niebezpiecznych programów;

 2. możliwość skanowania wewnątrz archiwów: .zip, .rar, .jar, .bh, .arj. lha, .lzh, .tar, .war, .enc, .bz2;

 3. dostęp do baz danych zawierających informacje o szkodliwych oprogramowaniach;

 4. możliwość tworzenia nowych lub edytowania istniejących baz danych;

 5. możliwość skorelowania i działania razem z innymi narzędziami śledczymi jak EnCase
  i FTK;

 6. możliwość tworzenia raportów.

 1. Warunki gwarancji i serwisowania:

 1. 3-letni okres wsparcia obejmujący aktualizacje oprogramowania;

 2. dostęp on-line do najnowszych aktualizacji oprogramowania.

 1. Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

 1. możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

OZŻW, numer sprawy: RZP/24/PN/S/2017; strona z


Yüklə 100,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə