Raport o stanieYüklə 1,77 Mb.
səhifə1/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
#39700
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


STOWARZYSZENIE LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LGD LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Berwińskiego 1

63-000 Środa Wlkp.

www.liderzielonejwielkopolski.pl

e-mail: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl
Lipiec 2013


SPIS TREŚCI


WSTĘP 7

1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 9

1.1. Nazwa i status prawny Lokalnej Grupy Działania 9

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa 9

1.3. Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu Lokalnej Grupy Działania 10

1.3.1. Charakterystyka członków/partnerów LGD 10

1.3.2. Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 19

1.4. Struktura organów Lokalnej Grupy Działania 21

1.5.1. Sposób powoływania i zmian w składzie organu decyzyjnego LGD 23

1.5.2. Procedury funkcjonowania organu decyzyjnego oraz pozostałych organów LGD 23

1.5.3. Biuro LGD 27

1.5.4. Inne kwestie związane z funkcjonowaniem LGD 31

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego 31

1.7. Doświadczenie Lokalnej Grupy Działania i członków albo partnerów Lokalnej Grupy Działania w realizacji operacji 32

2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 33

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania 33

2.2. Uwarunkowania przestrzenne 33

2.2.1. Położenie 33

2.2.2. Struktura użytkowania i własności gruntów 34

2.2.3. Sieć osadnicza 36

2.2.4. Sieć komunikacyjna 37

2.3. Uwarunkowania przyrodnicze 38

2.3.1. Położenie geograficzne 38

2.3.2. Ukształtowanie powierzchni 38

2.3.3. Klimat 38

2.3.4. Gleby 39

2.3.5. Surowce mineralne 39

2.3.6. Lesistość 40

2.3.7. Świat roślinny i zwierzęcy 40

2.3.8. Zasoby wodne 41

2.3.9. Obszary chronione 42

2.3.10. Turystyka i rekreacja 42

2.3.11. Zanieczyszczenia środowiska 43

2.4. Uwarunkowania historyczne 43

2.5. Uwarunkowania kulturowe 44

2.5.1. Zwyczaje, tradycje oraz imprezy regionalne 44

2.5.2. Obiekty zabytkowe 45

2.6. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru 47

2.6.1. Ludność 47

2.6.2. Bezrobocie 49

2.6.3. Gospodarka obszaru LGD 50

2.6.4. Organizacje pozarządowe na obszarze LGD 53

2.7. Spójność obszaru 53

2.8. Specyfika obszaru 543. ANALIZA SWOT 55

3.1. Wyniki analizy SWOT 55

3.2. Wnioski z analizy SWOT 57

4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 60

4.1. Cele LGD Lider Zielonej Wielkopolski 60

4.2. Osiągnięcie celów w ramach LSR 62

4.3. Opis i uzasadnienie celów 62

4.4. Opis i uzasadnienie przedsięwzięć 64

4.5. Projekty współpracy 72

4.6. Działalność bieżąca LGD 73

4.7. Nabywanie umiejętności i aktywizacja 735. MISJA I WIZJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 75

5.1. Wizja Lokalnej Grupy Działania 75

5.2. Misja Lokalnej Grupy Działania 75

6. SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR 76

7. PODEJŚCIE ZINTEGROWANE DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 78

7.1. Grupy docelowe beneficjentów 78

7.2. Zasoby użyte do realizacji przedsięwzięć 78

7.3. Współzależność i komplementarność przedsięwzięć opisanych w LSR 798. PODEJŚCIE INNOWACYJNE DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 80

8.1. Rozwiązania innowacyjne, niestosowane wcześniej na obszarze LGD 80

8.2. Rozwiązania innowacyjne wykorzystujące lokalne zasoby 80

8.3. Rozwiązania innowacyjne do wykorzystania na innych obszarach 819. PROCEDURY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO 83

9.1. Procedura przyjmowania wniosków 83

9.2. Procedura oceny wniosków 84

9.2.1. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 86

9.2.2. Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 89

9.3. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD 100

9.4. Procedura odwoławcza od decyzji Rady 101

9.5. Procedura wykluczenia członka Rady z procesu wyboru operacji 10110. BUDŻET LSR 103

10.1. Założenia do budżetu 103

10.2. Budżet LSR 105

10.3. Harmonogram realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 108

10.4. Procedura zmian budżetu 108

11. PROCES PRZYGOTOWYWANIA LSR 109

11.1. Podstawy prawne Lokalnej Strategii Rozwoju 109

11.2. Etapy opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju 110

11.2.1. Etap wstępny 110

11.2.2. Prace zasadnicze nad strategią 111

11.2.3. Etap konsultacji 112

11.3. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju 112

12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 113

12.1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 113

12.2. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 114

13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ 116

13.1. Monitorowanie strategii 116

13.2. Ewaluacja strategii 119

14. POWIĄZANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI Z OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 121

14.1. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (NSRR) 121

14.2. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (NSRO) 124

14.3. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 126

14.4. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 129

14.5. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 135

14.6. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego 137

14.7. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu Jarocińskiego 142

14.8. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu Średzkiego 144

14.9. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu Śremskiego 146

14.10. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategiami Rozwoju gmin, wchodzących w skład LGD 150

14.11. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 161

14.12. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 162

14.13. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 16315. DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE LGD 165

15.1. Inne działania podejmowane na terenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski 165

15.2. Mechanizm zabezpieczenia przed nakładaniem się pomocy finansowej 168

16. WPŁYW REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII DZIAŁANIA NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH 169

17. SPIS TABEL 172

18. SPIS WYKRESÓW 17319. SPIS RYSUNKÓW 174

20. ZAŁĄCZNIKI 175

Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə