Raport o stanieYüklə 1.77 Mb.
səhifə14/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1.77 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38

5. MISJA I WIZJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA5.1. Wizja Lokalnej Grupy Działania

Wizja rozwoju jest opisem stanu, który zamierzamy osiągnąć w perspektywie wieloletniej. Z punktu widzenia planowania strategicznego jest obrazem, którego realizacja powinna być wyznacznikiem działań poszczególnych instytucji i osób, zaangażowanych w rozwój całego obszaru objętego niniejszą strategią.


W wyniku prowadzonych dyskusji w czasie debat i spotkań z zaangażowanymi partnerami można ją ująć w następujących sformułowaniach:

  • Zielona Kraina ma zróżnicowane i atrakcyjne zasoby przyrodnicze,

  • Naszym bogactwem jest społeczeństwo, które prężnie rozwija się i coraz chętniej bierze udział w życiu społecznym i kulturalnym,

  • Silną lokomotywą naszej gospodarki będzie turystyka i rekreacja,

  • Dążymy do rozwoju zrównoważonego, który pozwoli nam rozwijać się gospodarczo z poszanowaniem dobrodziejstw natury.


5.2. Misja Lokalnej Grupy Działania

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel całości Strategii. Określa, jaki powinien być wizerunek obszaru LGD w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety Strategii i realizujących ją podmiotów w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządów i innych jednostek, kreujących rozwój tego obszaru, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede wszystkim jest podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego.


Wypracowana misja rozwoju pokazuje pozytywny obraz obszaru LGD w perspektywie nadchodzących lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie zarówno wizji i misji, jak i głównych celów strategii. Przedstawiona misja wypracowana została wspólnie z uczestnikami debat. Opisuje ona główne kierunki działań w przyszłości. Misja wyraźnie określa charakter obszaru i wskazuje jego atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane.
Na podstawie analizy silnych stron oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju omawianego obszaru, sformułowano następującą deklarację misji:
Zielona Kraina – bogactwo przyrody, społeczeństwa i gospodarki.
Tak sformułowana deklaracja misji określa to, do czego dążą mieszkańcy obszaru LGD Lider Zielonej Wielkopolski. Mieszkańcy są świadomi, że ich bogactwem jest przyroda i prężne, zintegrowane społeczeństwo, które buduje swoją wyraźną tożsamość. Rozwijając się w sposób zrównoważony, podniosą znacznie jakość i poziom życia. Rozwój turystyki i rekreacji oraz rozwój zasobów ludzkich powinien zapewnić także wysoki stopień zaspokojenia potrzeb materialnych, których najlepszym wyrazem będą znakomity stan lokalnej gospodarki i duża siła nabywcza mieszkańców.

6. SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR


Obszar Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski jest spójny geograficznie, przyrodniczo, historycznie, gospodarczo oraz społecznie.


Cały obszar leży w korzystnym dla rozwoju położeniu komunikacyjnym oraz w zasięgu aglomeracji poznańskiej. Zarówno położenie geograficzne, jak i silne oddziaływanie aglomeracji poznańskiej tworzą znakomite warunki do rozwoju turystyki i rekreacji z uwagi na łatwy dojazd oraz silny popyt na usługi tego typu. Warunki geograficzne są koniecznym, ale jednak niewystarczającym warunkiem rozwoju usług turystycznych na tym terenie. Dopełniającym warunkiem koniecznym są znakomite warunki przyrodnicze, które omawiany obszar posiada. W tym kontekście niezwykle ważne jest również posiadanie bazy oraz produktów, które mogą wspomóc obszar w pełnieniu funkcji turystycznych i rekreacyjnych. Tę bazę stanowi dla omawianego obszaru infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, przystanie wodne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe oraz bogaty zestaw obiektów zabytkowych i ciekawostek wartych zobaczenia.
Szczególnie cennym walorem, specyficznym dla tego obszaru są obiekty związane z początkami państwowości polskiej, które można znaleźć w różnych miejscowościach oraz miejsca związane z obecnością ważnych dla historii Polski postaci historycznych.
Obszar posiada również istotne produkty regionalne, które wymagają promocji i odpowiedniej oprawy – wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym, liczne zabytki, ciekawe zwyczaje ludowe, tradycyjne zawody, etc.
Bazując na posiadanych, wyżej wymienionych, zasobach (podsumowanych w ramach analizy SWOT) oraz zidentyfikowanej specyfice obszaru, postanowiono przyjąć pierwszy cel ogólny pt. „Rozwój turystyki i rekreacji” oraz określić przedsięwzięcia, dążące do wykorzystania posiadanych atutów, a przez to osiągnięcia zakładanego celu. Obydwa przedsięwzięcia - zarówno „Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie”, jak i „Dziedzictwo kulturowe Zielonej Krainy” mają na celu waloryzację i zachowanie posiadanych skarbów przyrody, historii, kultury dla wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Kolejnym ważnym zasobem, który omawiany obszar posiada jest wysokiej jakości kapitał ludzki.
Ludzie mieszkający na omawianym obszarze są wszechstronnie wykształceni, niezwykle aktywni społecznie i przedsiębiorczy. Świadczą o tym licznie działające na obszarze LGD organizacje pozarządowe, duża skala dotychczasowej absorpcji środków strukturalnych nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, ale również przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne.
Obszar jest również wyposażony względnie dobrze w sprawną i nowoczesną infrastrukturę sportowąhale sportowe, boiska, stadiony. W regionie odbywa się już teraz wiele imprez o randze wojewódzkiej, krajowej a nawet międzynarodowej.
Posiadane atuty (podsumowane w analizie SWOT) należy wzmocnić, stąd pomysł rozwoju potencjału ludzkiego oraz rozwoju i poprawy infrastruktury społecznej, sformułowany jako drugi cel ogólny pt. „Zrównoważony rozwój społeczny”.

Dzięki realizacji operacji w ramach przedsięwzięć „Zielona Kraina naszą małą ojczyzną” i „Zielona Kraina otwarta na integrację i rozwój”, obok rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych, będzie się rozwijać również aktywność społeczna. Modernizacji, doposażenia bądź wybudowania wymagają również inne elementy infrastruktury społecznej, takie jak świetlice, domy ludowe, przestrzenie publiczne, obiekty sakralne. Poprawa tych elementów doprowadzić może do wzrostu integracji społecznej oraz rozwoju tożsamości lokalnej. Aby wzmocnić te elementy postanowiono zaplanować działania, prowadzące do jeszcze większej aktywności i integracji społecznej. Mieszkańcy LGD zdają sobie sprawę, że tylko zgrane, aktywne społeczeństwo, które ma silne więzi społeczne, zbudowane na bazie wspólnych doświadczeń i wspólnego dziedzictwa, może budować solidną gospodarkę i zapewnić sobie i przyszłym pokoleniom wysoką jakość życia.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə