Raport o stanieYüklə 1,77 Mb.
səhifə2/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
#39700
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

WSTĘP


Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, wymaganym jako załącznik do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Celem osi czwartej PROW jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania (LGD) w system zarządzania danym obszarem. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty współpracy.
Lokalne podejście, powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. LEADER jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo, zwane Lokalną Grupą Działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Takie oddolne podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru. W ramach podejścia LEADER będzie również wspierana działalność Lokalnych Grup Działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy.
Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, Lokalna Grupa Działania wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

 • Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw,

 • Odnowa i rozwój wsi,

oraz innych projektów zwanych dalej „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Strategia Rozwoju Lokalnego LGD Lider Zielonej Wielkopolski zawiera najważniejsze elementy, stawiane tego typu dokumentom, w szczególności w zakresie: • Związku i spójności przyjętych w LSR kierunków rozwoju z uwarunkowaniami lokalnymi,

 • Analizy SWOT,

 • Celów i przedsięwzięć LSR,

 • Adekwatności przedstawionych przedsięwzięć w stosunku do celów LSR,

 • Spójności specyfiki obszaru LGD z celami LSR,

 • Zintegrowanego charakteru LSR,

 • Innowacyjnego charakteru proponowanych w LSR przez LGD rozwiązań i działań,

 • Udziału partnerów lokalnych i mieszkańców w procesie przygotowania LSR (w ramach warsztatów strategicznych),

 • Udziału partnerów lokalnych i mieszkańców w procesie wdrażania/aktualizacji LSR,

 • Metodologii ewaluacji własnej LGD i oceny realizacji LSR oraz na tej podstawie aktualizacji LSR.

Ekspertami zewnętrznymi, którzy wspomagali merytorycznie proces opracowywania LSR byli: • Maciej Pietrzykowski,

 • Radosław Szarleja,

konsultanci Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS w Poznaniu.

1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU1.1. Nazwa i status prawny Lokalnej Grupy Działania

   1. nazwa LGD - Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

   2. status prawny – Stowarzyszenie

   3. data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - 5 września 2007 roku

   4. numer wpisu do KRS - 0000287505, sygnatura akt PO.XXI NS - REJ.KRS/14872/07/169; Rejestr Sądowy prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy.

   5. numer Identyfikacji Podatkowej - 786-165-67-34

   6. numer identyfikacyjny REGON - 300648921.


1.2. Opis procesu budowania partnerstwa

Z inicjatywy Burmistrza Jarocina, pana Adama Pawlickiego, w miesiącach jesiennych 2006 roku w gminach Jarocin, Jaraczewo, Krzykosy, Książ Wlkp. Środa Wlkp. i Zaniemyśl odbyły się spotkania środowiskowe, na które przybyli zainteresowani mieszkańcy gmin. Dyskutowano na nich o potrzebie utworzenia stowarzyszenia, które skupiać będzie w sobie przedstawicieli trzech sektorów społecznego, gospodarczego i publicznego. Na tych spotkaniach wyłoniono w gminach kandydatów na członków założycieli.


W dniu 12 grudnia 2006 roku w Jarocinie został podpisany list intencyjny w sprawie wspólnego działania pomiędzy gminami, mieszkańcami oraz przedsiębiorcami. List podpisało 5 osób reprezentujących gminy: Jarocin, Zaniemyśl, Książ Wlkp., Środa Wlkp. oraz Krzykosy.
W dniu 27 czerwca 2007 roku w Hotelu „Jarota” w Jarocinie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. Stowarzyszenie powstało w wyniku wspólnych działań Burmistrzów i Wójtów sześciu gmin: Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Środa Wlkp., Zaniemyśl. Członkami założycielami zostało 70 osób fizycznych z sześciu gmin.
Stowarzyszenie uzyskało w dniu 5 września 2007 roku osobowość prawną, gdyż zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Numer KRS 0000287505. W wyniku intensywnych działań Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, między innymi poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych i grantów, zainteresowanie wstąpieniem do Stowarzyszenia wykazali mieszkańcy gmin Kórnik, Dominowo i Śrem. Zarząd podejmował uchwały o przyjęciu w poczet członków kolejno mieszkańców gmin Dominowo, Kórnik i Śrem.
Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w dniu 28 marca 2008 roku podjęto uchwałę o rozszerzeniu Stowarzyszenia o 3 gminy, uchwalono nowy statut oraz powołano nowe władze stowarzyszenia z udziałem przedstawicieli nowych gmin.
W okresie od 31 marca 2008 roku do maja 2008 roku Rady Miast i Gmin przyjęły uchwały o wstąpieniu gmin do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w charakterze Członka Zwyczajnego (31 marca Gmina Zaniemyśl, 11 kwietnia Gmina Jarocin, 14 kwietnia Gmina Książ Wlkp., 24 kwietnia Gmina Dominowo, 24 kwietnia Gmina Śrem, 30 kwietnia Gmina Kórnik, 15 maja Gmina Jaraczewo, 28 maja Gmina Krzykosy, 29 maja Gmina Środa Wlkp.) Zarząd Stowarzyszenia po otrzymaniu stosownych dokumentów podejmował uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych dziewięciu gmin.
W styczniu 2011 roku dwie gminy Brodnica i Mosina wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego. Następnie kandydujące gminy złożyły deklaracje członkowskie: 2 lutego Gmina Mosina i 11 lutego Gmina Brodnica. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w dniu 15 lutego 2011 roku podjęto uchwałę w sprawie rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania o dwie nowe gminy. Dnia 11 kwietnia 2011r. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych mieszkańców gmin Brodnica i Mosina. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 14 kwietnia 2011 roku powołano nowe władze stowarzyszenia z udziałem przedstawicieli nowych gmin. Podjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian w LSR, a także zatwierdzono zmiany w statucie. Po dokonaniu rozszerzenia LGD LZW liczba gmin członków zwyczajnych wzrosła do jedenastu.
W grudniu 2011 roku wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego wyraziła również gmina Kotlin – Uchwała Rady Gminy z dnia 30.12.11 roku. Deklarację członkowską gmina Kotlin złożyła w dniu 12.01.2012 r. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w dniu 23 kwietnia 2012 roku podjęto uchwałę w sprawie rozszerzenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania o nową gminę. Dnia 23 kwietnia 2012 r. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych mieszkańców gminy Kotlin. W drugiej części obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powołano nowe władze stowarzyszenia z udziałem przedstawicieli nowej gminy. Podjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian w LSR, a także zatwierdzono zmiany w Statucie. Po dokonaniu rozszerzenia LGD LZW liczba gmin członków zwyczajnych wzrosła do dwunastu.Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin