Raport o stanie

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.77 Mb.
səhifə5/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego

Osoby wchodzące w skład ciała decyzyjnego Stowarzyszenia mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie konieczne w procesie wyboru operacji przeznaczonych do dofinansowania z funduszy strukturalnych. Wymaga tego treść § 24 Statutu Stowarzyszenia. Podsumowanie posiadanych kwalifikacji przedstawia zestawienie w Tabeli 1.5.


Tabela 1.5. Doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

L.p.

Wyszczególnienie

Liczba osób

1.

Osoby posiadające wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia LEADER

11

2.

Osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

9

3.

Osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się

6

Źródło: Opracowanie własne
Z powyższego zestawienie wynika, że wszyscy członkowie Rady ukończyli szkolenia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, a większość posiada doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Były to między innymi projekty realizowane w ramach:

 • Programu SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

 • SAPARD -u

 • działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

 • Europejskiego Funduszu Społecznego


1.7. Doświadczenie Lokalnej Grupy Działania i członków albo partnerów Lokalnej Grupy Działania w realizacji operacji

Lokalną Grupę Działania tworzą podmioty, które mają duże doświadczenie w realizacji różnych operacji finansowanych ze środków zewnętrznych. Można z całą stanowczością stwierdzić, ze skład osobowy LGD posiada szerokie doświadczenie w realizacji operacji. Operacje realizowane były między innymi z:
  • Sektorowego Programu Operacyjnego

  • Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG Mechanizm Norweski

  • ZPORR-u

  • SAPARD-u

  • WRPO.


2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania

Obszar Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski obejmuje 12 gmin z południowej Wielkopolski. Są to: Brodnica, Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Kórnik, Krzykosy, Książ Wielkopolski, Mosina, Śrem, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl.2.2. Uwarunkowania przestrzenne
2.2.1. Położenie

Położenie obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w województwie wielkopolskim przedstawia Rysunek 2.1.Rysunek 2.1. położenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski w województwie


LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Źródło: Opracowanie własne
Omawiany obszar tworzą gminy, należące do 4 powiatów województwa wielkopolskiego: Kórnik i Mosina z powiatu poznańskiego, Środa Wlkp., Dominowo, Krzykosy i Zaniemyśl z powiatu średzkiego, Brodnica, Śrem i Książ Wlkp. z powiatu śremskiego oraz Jarocin, Jaraczewo i Kotlin z powiatu jarocińskiego. Obszar LGD graniczy od północy i północnego zachodu z powiatem poznańskim (dwie gminy należą do LGD), od wschodu z powiatem wrzesińskim oraz jarocińskim (dwie gminy należą do LGD), od południa z powiatem pleszewskim, krotoszyńskim i gostyńskim oraz od zachodu z powiatem kościańskim i pozostałymi gminami powiatu średzkiego. Powierzchnia łączna obszaru to 168.268 ha, czyli 1682,68 km2.

2.2.2. Struktura użytkowania i własności gruntów

W strukturze użytkowania powierzchni dominują użytki rolne, które zajmują ponad 2/3 powierzchni ogólnej. Udział lasów i powierzchni zadrzewionych stanowi 22,4% ogólnej powierzchni, co jest wskaźnikiem niższym od średniej krajowej (29,2%) oraz średniej dla województwa wielkopolskiego (25,2%). Nieduży jest także udział wód powierzchniowych. Odpowiednie dane przedstawia Wykres 2.1.


Wykres 2.1. Struktura użytkowania gruntów obszaru LGDŹródło: Zagregowane dane dla obszaru LGD na podstawie danych Urzędów Gmin i Urzędów Miejskich (2012)
Najbardziej zalesionymi gminami na obszarze LGD są Jarocin i Krzykosy oraz Mosina w których lasy i powierzchnie zadrzewione stanowią około 31% ogólnej powierzchni. Niewiele mniejsze powierzchnie zadrzewione mają gminy Zaniemyśl, Kórnik oraz Książ Wlkp. Gminy, które w omawianej grupie mają niską lesistość to Środa Wlkp., Dominowo, Śrem i Kotlin. Najbardziej zasobną gminą w wody powierzchniowe jest Zaniemyśl.
Właścicielem ponad połowy gruntów są osoby fizyczne. Bardzo wysoki udział ma również Skarb Państwa, który jest właścicielem większości obszarów leśnych. Zaledwie 2% powierzchni gruntów jest w posiadaniu gmin i związków komunalnych. Niski zasób własności komunalnej ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego z uwagi na małe możliwości oferowania gruntów inwestycyjnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej na danym terenie inwestorom. Dane, dotyczące struktury własności, przedstawiono na Wykresie 2.2.

Wykres 2.2. Struktura własności gruntów obszaru LGDŹródło: Zagregowane dane dla obszaru LGD na podstawie danych Urzędów Gmin i Urzędów Miejskich (2012)
W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, stanowiące ponad 85% ogólnej powierzchni. Z uwagi na słabą jakość gleb, można odnotować również duży udział łąk i pastwisk trwałych. Odpowiednie dane przedstawia Wykres 2.3.
Wykres 2.3. Struktura użytków rolnych obszaru LGDŹródło: Zagregowane dane dla obszaru LGD na podstawie danych Urzędów Gmin i Urzędów Miejskich (2012)

2.2.3. Sieć osadnicza

Sieć osadniczą obszaru LGD Lider Zielonej Wielkopolski tworzą: 1. Brodnica – 14 sołectw (Brodnica, Brodniczka-Esterpole, Chaławy-Piotrowo-Kopyta, Grabianowo, Górka-Przylepki-Żurawiec, Grzybno, Iłówiec, Iłówiec Wielki, Jaszkowo-Ludwikowo-Tworzykowo, Manieczki-Boreczek, Szołdry-Rogaczewo, Sulejewo-Sulejewo Folwark, Żabno, Sucharzewo-Ogieniowo)

 2. Dominowo – 19 sołectw (Biskupice, Borzejewo, Bukowy Las, Chłapowo, Dominowo, Dzierżnica, Gablin, Giecz, Karolewo, Kopaszyce, Mieczysławowo, Nowojewo, Orzeszkowo, Poświątno, Rusibórz, Rusiborek, Sabaszczewo, Zberki),

 3. Jaraczewo – 22 sołectwa (Bielejewo, Brzostów, Cerekwica Nowa, Cerekwica Stara, Gola (dwa sołectwa), Góra, Łobez, Łobzowiec, Łowecice, Łukaszewo, Niedźwiady, Nosków, Panienka, Parzeczew, Poręba, Rusko, Strzyżewko, Suchorzewko, Wojciechowo, Zalesie i Jaraczewo),

 4. Jarocin – 23 sołectwa (Annapol, Bachorzew, Cielcza, Cząszczew, Dąbrowa, Golina i Stefanów, Hilarów, Kadziak, Kąty, Łuszczanów, Mieszków, Osiek, Potarzyca, Prusy i Roszkówko, Radlin, Roszków, Siedlemin i Ciświva, Tarce, Wilczyniec, Wilkowyja, Witaszyce, Witaszyczki, Zakrzew),

 5. Kotlin – 12 sołectw (Kotlin, Kurcew, Magnuszewice, Orpiszewek, Parzew, Racendów, Sławoszew, Twardów, Wilcza, Wola Książęca, Wysogotówek, Wyszki),

 6. Kórnik – 26 sołectw (Biernatki, Błażejewko, Błażejewo, Borówiec, Czmoniec, Czmoń, Czołowo, Dachowa, Dębiec, Dziećmierowo, Gądki, Kamionki, Konarskie, Koninko, Kromolice, Mościenica, Pierzchno, Prusinowo, Radzewo, Robakowo Osiedle, Robakowo Wieś, Runowo, Skrzynki, Szczodrzykowo, Szczytniki, Żerniki), pięć wsi gminnych nie ma rangi sołectw: Jaryszki, Celestynowo, Dworzyska, Świątniczki i Trzykolne Młyny,

 7. Krzykosy - 12 sołectw (Garby, Krzykosy, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Sulęcinek, Wiosna, Witowo),

 8. Książ Wlkp. – 21 sołectw (Brzóstownia, Chwałkowo Kościelne, Chrząstowo, Gogolewo, Jarosławki, Kołacin Kiełczynek, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Ługi, Mchy, Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Sebastianowo, Sroczewo, Świączyń, Włościejewice, Włościejewki, Zaborowo, Zakrzewice),

 9. Mosina – 23 sołectwa (Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna, Baranówko, Borkowice, Bolesławiec, Czapury, Daszewice, Drużyna-Nowinki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krajkowo-Baranowo, Krosno, Krosinko-Ludwikowo, Mieczewo, Pecna-Konstantynowo, Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Sowinki-Sowiniec, Świątniki, Wiórek-Żabinko),

 10. Śrem – 32 sołectwa (Binkowo, Borgowo, Bodzyniewo, Błociszewo, Dalewo, Dobczyn, Dąbrowa, Gaj, Góra, Grodzewo, Grzymysław, Kadzewo, Kaleje, Krzyżanowo, Kawcze, Luciny, Marianowo, Mechlin, Mórka, Nochowo, Niesłabin, Olsza, Ostrowo, Orkowo, Pełczyn, Pysząca, Psarskie, Sosnowiec, Szymanowo, Wirginowo, Wyrzeka, Zbrudzewo),

 11. Środa Wlkp. – 34 sołectwa (Annopole, Brodowo, Brzezie, Chocicza, Chudzice, Chwałkowo, Czarne Piątkowo, Dębicz, Dębiczek, Janowo, Januszewo, Jarosławiec, Kijewo, Koszuty, Lorenka, Marianowo Brodowskie, Mączniki, Nadziejewo, Olszewo, Pętkowo, Pierzchnica, Pławce, Połażejewo, Romanowo, Ruszkowo, Starkówiec Piątkowski, Szlachcin, Topola, Trzebisławki, Ulejno, Winnogóra, Zielniczki, Zmysłowo, Żabikowo),

 12. Zaniemyśl – 18 sołectw (Bożydar, Brzostek, Czarnotki, Jaszkowo, Jeziory Wielkie, Kępa Wielka, Luboniec, Lubonieczek, Łękno, Mądre, Pigłowice, Płaczki, Polesie, Polwica, Śnieciska, Winna, Zaniemyśl, Zwola.

Na zdecydowanej części obszaru LGD przeważa zabudowa zwarta. W ramach struktury funkcjonalno-przestrzennej wyróżnić można, na analizowanym obszarze, następujące strefy: 1. strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

 2. strefa zorganizowanej działalności gospodarczej,

 3. strefa ochrony krajobrazu,

 4. strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 5. strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

 6. strefa zabudowy letniskowo-mieszkaniowej,

 7. strefa urządzeń obsługi technicznej,

 8. strefa komunikacji samochodowej,

 9. strefa wód otwartych,

 10. strefa rekreacji i turystyki.2.2.4. Sieć komunikacyjna

Omawiany obszar jest dobrze dostępny komunikacyjnie i połączony gęstą siecią dróg lokalnych. Przez omawiany obszar przebiega autostrada A2, w przyszłości wybudowana zostanie droga ekspresowa S11. Najważniejsze odcinki dróg na omawianym obszarze to: 1. drogi krajowe:

  • Nr 11 Kołobrzeg -Poznań-Kluczbork,

  • Nr 12 Łęknica-Dorohusk,

  • Nr 15 Ostróda –Toruń -Gniezno -Trzebnica-Wrocław,

  • Nr 34 Jarocin-Leszno,

 2. drogi wojewódzkie:

 • Nr 430 Poznań-Mosina

 • Nr 431 Poznań-Katowice,

 • Nr 432 Leszno -Śrem-Środa Wlkp.-Września,

 • Nr 433 Swarzędz-do drogi wojewódzkiej nr 431,

 • Nr 434 Kostrzyn-Śrem,

 • Nr 435 Śrem -Zaniemyśl-Środa Wlkp.,

 • Nr 436 Śrem-Nowe Miasto,

 • Nr 443 Jarocin –Gizałki –Rychwał -Tuliszków.

Z innych ciągów komunikacyjnych można wyróżnić:

  1. sieć dróg powiatowych,

  2. sieć dróg gminnych,

  3. sieć dróg dojazdowych do pól i posesji.

Układ komunikacyjny nie przystaje do wzrastających potrzeb przewozowych i stanowi istotną barierę w rozwoju obszaru. Stan techniczny dróg ulega systematycznej degradacji, głównie ze względu na ruch tranzytowy. Dużym mankamentem dróg jest brak ciągłości standardu i niezgodność z normami, a sieć dróg wewnętrznych i równoległych do dróg publicznych wymaga uzupełnienia.


Przez omawiany teren przebiegają również linie kolejowe:

 • pierwszorzędowa linia kolejowa Poznań -Jarocin-Ostrów Wlkp. –Katowice,

 • pierwszorzędna linia kolejowa Poznań -Leszno-Wrocław

 • drugorzędna linia kolejowa Leszno-Jarocin, Jarocin –Września -Gniezno, Jarocin-Krotoszyn,

 • linie znaczenia miejscowego.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə