1. myanmar/birmania: rolul ue într-o tranziție democratică reușITĂ De la reformele lansate în 2011, Myanmar/Birmania a fost martora unor schimbări majoreYüklə 109,34 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü109,34 Kb.1. MYANMAR/BIRMANIA: ROLUL UE ÎNTR-O TRANZIȚIE DEMOCRATICĂ REUȘITĂ

De la reformele lansate în 2011, Myanmar/Birmania a fost martora unor schimbări majore. Preluarea mandatului, în aprilie 2016, de către un nou guvern, ales în mod democratic, oferă o oportunitate istorică. Uniunea Europeană are un interes strategic să acorde un sprijin deplin în favoarea unei tranziții reușite către o guvernare cu adevărat democratică și a unei dezvoltări durabile, prin mobilizarea tuturor politicilor și instrumentelor sale relevante.

La 8 noiembrie 2015, populația din Myanmar/Birmania a votat cu o majoritate covârșitoare abandonarea regimului militar. Partidul de opoziție, Liga Națională pentru Democrație (LND), a obținut o majoritate absolută în Parlament. La 15 martie 2016, Htin Kyaw, aliatul lui Aung San Suu Kyi, a fost ales președinte, fiind primul președinte civil în mai mult de cincizeci de ani. Aung San Suu Kyi a preluat postul de consilier de stat, de ministru al afacerilor externe și de ministru în cabinetul președintelui.

Noua administrație, care are o experiență de conducere limitată, se confruntă cu provocări enorme, cum ar fi consolidarea democrației, promovarea păcii și a reconcilierii etnice, înregistrarea de progrese în privința reformelor constituționale, consolidarea instituțională și reforma sectorului de securitate, precum și promovarea statului de drept și a drepturilor omului. Guvernul LND va trebui să răspundă așteptărilor imense ale populației în ceea ce privește obținerea unor venituri mai ridicate și crearea unor servicii de bază de calitate prin creștere economică și o dezvoltare durabilă favorabilă incluziunii.

UE a jucat un rol esențial în transformarea țării

În ultimii cinci ani, UE s-a aflat în primele rânduri ale angajamentului reînnoit al comunității internaționale față de Myanmar/Birmania. Ca semn de recunoaștere a reformelor realizate de guvernul anterior, UE a adoptat o abordare cuprinzătoare față de procesul complex de tranziție al țării, constând într-un dialog de politică, la care s-au adăugat instrumente financiare și de altă natură. UE a suspendat sancțiunile și a deschis un birou în 2012. În 2013, UE a ridicat sancțiunile, a deschis o delegație UE cu atribuții depline și a restabilit preferințele comerciale în temeiul inițiativei „Totul în afară de arme”. În același an, UE și-a definit prioritățile în așa-numitul „cadru cuprinzător”1. Scopul specific al acestuia a fost de a orienta politica UE în perioada premergătoare alegerilor din noiembrie 2015, eveniment pentru care UE a trimis cea mai mare misiune internațională de observare a alegerilor.

În perioada 2012-2013, UE și-a sporit sprijinul pentru dezvoltare destinat acestei țări, acordând un prim pachet în valoare de 150 de milioane EUR. În decembrie 2014 a fost adoptat programul indicativ multianual 2014-2020 pentru Myanmar/Birmania2 în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, cu o alocare indicativă de 688 de milioane EUR. Pentru a promova eficacitatea ajutorului, începând din 2013, UE și statele sale membre s-au implicat în programarea comună a cooperării pentru dezvoltare3, care va continua în strânsă consultare cu noul guvern, în scopul de a asigura un răspuns coerent al UE la provocările identificate.

La sosirea unui nou guvern ales în mod democratic, UE trebuie să își intensifice implicarea

În contextul democratizării și al schimbării politice importante, așteptările în UE sunt mari. UE și-a reînnoit strategia pentru a-și revizui implicarea referitoare la democrație și drepturile omului, procesul de pace, economie și dezvoltarea durabilă.

UE are totodată interesul să colaboreze cu noul guvern în context regional, în special în ceea ce privește integrarea ASEAN. O tranziție reușită către democrație în Myanmar/Birmania va fi un important exemplu pozitiv pentru întreaga regiune.
Este evident că UE trebuie să continue să joace un rol aparte în promovarea acestui exemplu pozitiv de democratizare și reformă într-o țară importantă din punct de vedere strategic atât în Asia de Sud-Est, cât și în regiunea mai amplă Asia-Pacific. O implicare mai mare a UE în Myanmar/Birmania și o colaborare strânsă cu guvernul vor constitui totodată cea mai bună cale pentru a promova reformele socioeconomice favorabile incluziunii și a maximiza oportunitățile pentru întreprinderile europene, pe măsură ce țara avansează pe calea reformelor. Pe scurt, UE joacă un rol important în ceea ce privește succesul procesului de tranziție aflat în curs și are interesul de a sprijini finalizarea acestuia.

Scopul prezentei comunicări comune este de a defini o viziune coerentă a UE, angajamente concrete ale acesteia în materie de politică, securitate și sprijin pentru dezvoltare, precum și gradul implicării economice în anii următori.


2. DOMENIILE DE ACȚIUNE
2.1. Democrația, statul de drept și buna guvernanță
Pentru ca Myanmar/Birmania să devină o democrație sustenabilă, în care statul de drept este pe deplin respectat, UE ar trebui să contribuie la crearea unor instituții eficace, să sprijine reforma sectorului de securitate și să se implice mai mult și în mod diferit cu toate nivelurile societății – administrațiile locale, sectorul justiției, parlamentele și societatea civilă. UE ar trebui, de asemenea, să inițieze un dialog cu armata referitor la rolul acesteia într-o democrație modernă și să sprijine modernizarea și transformarea forțelor de poliție.
Peisajul politic după alegerile din noiembrie 2015
În urma victoriei covârșitoare din 2015, Liga Națională pentru Democrație s-a bucurat de o legitimitate democratică fără precedent, care i-a dat un mandat solid pentru prezentarea unor reforme de amploare. Peste 400 de noi membri ai parlamentului și-au preluat mandatul la 1 februarie 2016 și trebuie să se familiarizeze cu toate aspectele unui parlament modern.
Armata continuă să dețină 25 % din mandatele din Parlament, având drept de veto cu privire la modificările constituționale și păstrând trei funcții ministeriale majore (afaceri interne, apărare și frontiere). În noul context, armata trebuie să își redefinească rolul într-o societate democratică.
Misiunea UE de observare a alegerilor a salutat4 derularea alegerilor din noiembrie 2015, pe care le-a considerat bine gestionate și competitive, dar a subliniat necesitatea unor reforme suplimentare. Faptul că foștilor deținători ai unor cărți de înregistrare temporare (în mare parte provenind din comunitățile etnice) li s-a retras dreptul de vot a fost un motiv major de îngrijorare5. Pe baza recomandărilor din raportul final6 al Misiunii UE de observare a alegerilor, UE va continua să acorde asistență electorală pentru o administrare eficientă, independentă și transparentă a alegerilor și pentru a îmbunătăți aproprierea procesului electoral de către populație.
Statul de drept și buna guvernanță reprezintă principalele priorități pentru noul guvern. Provocările sunt numeroase, iar instituțiile se confruntă adesea cu lipsa de personal adecvat și de experiență în ceea ce privește procesul legislativ. Îmbunătățirile aduse statului de drept vor avea drept rezultat promovarea încrederii în instituțiile de stat, sporirea transparenței, combaterea corupției și consolidarea rolului și a independenței sistemului judiciar. Reforma sectorului de securitate, inclusiv a poliției, face parte integrantă din acest proces.
De la o structură instituțională condusă de armată la o democrație durabilă: rolul UE
Reforma constituțională rămâne esențială pentru consolidarea guvernanței democratice. Constituția din 2008 a jucat un rol major în procesul de tranziție și sunt așteptate reforme suplimentare. UE și-ar putea împărtăși experiența în ceea ce privește tranziția de la regimuri autoritare la democrație, punând accent pe sistemele parlamentare pluripartidice, pe implicarea sporită a societății civile și pe existența unor mass-media independente.
Proiectul UE de formare a cadrelor de poliție (2013-2015) a sprijinit forțele de poliție din Myanmar să lucreze într-un mod mai profesionist, în special în cadrul comunităților lor locale. Au fost luate măsuri simple, dar eficiente de îmbunătățire a activității poliției la nivelul comunității și a relației acesteia cu populația locală. Ofițeri de poliție experimentați din statele membre ale UE au arătat modul de a asigura și a proteja drepturile democratice ale cetățenilor de a se întruni. 4 000 de ofițeri de poliție au urmat cursuri de formare pentru a stăpâni cele mai bune practici internaționale în privința gestionării mulțimilor. Proiectul a abordat, de asemenea, relațiile poliției cu mass-media și cu societatea civilă, pentru a încuraja o mai bună înțelegere reciprocă.
Programul MyJustice (2015-2019) îmbunătățește accesul la justiție pentru persoanele sărace, vulnerabile și marginalizate din întreaga țară. Programul oferă comunităților, practicienilor din domeniul dreptului și instituțiilor judiciare mijloacele de a utiliza abordări inovatoare, cum ar fi medierea în cadrul comunității și serviciile paralegale. MyJustice urmează o abordare centrată pe persoane pentru a încuraja învățarea, încrederea și colaborarea în rândul tuturor actorilor implicați. Acesta oferă comunităților capacitatea de a găsi soluții adecvate pentru provocările cu care se confruntă în domeniul justiției și de a avea un impact durabil asupra modului în care sunt rezolvate litigiile și este înfăptuită justiția.
UE va colabora cu societatea civilă privind punerea în aplicare a foii de parcurs a UE pentru dialogul cu societatea civilă, lansată în septembrie 2015. Organizațiile societății civile au jucat întotdeauna un rol esențial în furnizarea serviciilor de bază, în special în zonele afectate de conflicte. Acestea reprezintă, de asemenea, o forță motrice esențială în promovarea și apărarea democrației, inclusiv în ceea ce privește observarea alegerilor interne, drepturile omului și diversitatea culturală. Cu toate acestea, societatea civilă se confruntă în continuare cu numeroase restricții.
Printre posibile inițiative ale UE în acest domeniu se numără:

 • inițierea unui parteneriat cu guvernul pentru a consolida dialogul politic și a răspunde necesităților emergente printr-un dialog politic și o cooperare tehnică cu instituțiile publice, elemente ce se înscriu într-o abordare vizând construcția statală. Pentru a sprijini eforturile democratice de la nivel local, UE ar trebui să colaboreze cu o serie amplă de parteneri, de la organizații locale până la parlamente și de la organizații militante până la sindicate și mass-media;

 • inițierea unui dialog cu armata pentru a împărtăși experiența UE în ceea ce privește tranziția democratică și rolul armatei într-o democrație modernă, inclusiv promovarea respectării drepturilor omului și a statului de drept;

 • îmbunătățirea accesului la justiție și la asistență juridică pentru persoanele sărace și vulnerabile, dezvoltarea capacității juridice a profesioniștilor din sectorul justiției și consolidarea anumitor instituții responsabile de respectarea statului de drept, astfel încât acestea să își îndeplinească mai bine misiunea;

 • sporirea sprijinului acordat poliției din Myanmar pentru a o transforma într-o organizație modernă, aflată în serviciul cetățenilor, care să se bucure de încrederea lor, în special prin consolidarea răspunderii, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, prin respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și prin continuarea eforturilor de a îmbunătăți relația poliției cu mass-media și comunitățile locale;

 • depunerea de eforturi în vederea finalizării și punerii în aplicare a unui plan de acțiune pentru democrație împreună cu țara parteneră;

 • promovarea în continuare a cooperării interparlamentare dintre Parlamentul European (PE) și Parlamentul din Myanmar cu scopul de a consolida capacitățile legislative, supravegherea guvernului și partidele politice, în cadrul Abordării cuprinzătoare de sprijinire a democrației a PE, printre altele.


2.2 Procesul de pace
Pacea recent instaurată în Myanmar/Birmania este fragilă. UE, singurul martor occidental la Acordul național de încetare a focului, ar trebui să colaboreze cu toate părțile interesate pentru instituirea unei arhitecturi de pace favorabile incluziunii, precum și pentru dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea foștilor combatanți. Pentru susținerea păcii, UE își va împărtăși experiența privind federalismul și va depune eforturi pentru a consolida încrederea între părți și a promova reconcilierea.
Un acord decisiv pentru a pune capăt unui trecut zbuciumat
De zeci de ani, Myanmar/Birmania a fost afectată de conflicte armate între forțele armate din Myanmar (Tatmadaw) și grupurile etnice cu culturi diferite care trăiesc în zone de frontieră îndepărtate, unde există resurse naturale bogate. Multe dintre aceste teritorii nu s-au aflat niciodată sub controlul integral al guvernului central și beneficiază, la diferite niveluri, de o autonomie administrativă. Există interese economice rezultate din activități ilicite, precum contrabanda, comerțul ilegal cu jad și cu lemn, producția de opiu și traficul de droguri. Din 2011 și până în prezent, aproximativ 100 000 de persoane au fost strămutate în statul Kachin și în nordul statului Shan, iar conflictele care continuă cauzează încă strămutări interne și victime. În jur de 106 000 de refugiați, în cea mai mare parte provenind din etniile Karen și Karenni, trăiesc în tabere situate dincolo de granița cu Thailanda. Din cauza luptelor s-au comis, de asemenea, abuzuri ale drepturilor omului. Încălcările grave și continue ale dreptului umanitar internațional au avut un efect destabilizator asupra populațiilor afectate.
În 2011, președintele Thein Sein a făcut din pace o prioritate-cheie. La 15 octombrie 2015, guvernul și opt grupuri etnice armate au încheiat un Acord național de încetare a focului, pe care UE l-a semnat, în calitate de martor internațional, alături de Organizația Națiunilor Unite, China, Japonia, India și Thailanda. Unele grupuri, inclusiv grupul Kachin, nu au semnat încă acordul. În luna ianuarie 2016 a fost lansat un dialog politic la nivel național care abordează chestiuni importante și sensibile.
Procesul de pace reprezintă o prioritate de prim rang pentru noul guvern. Instaurarea unui climat de încredere între părțile interesate și menținerea angajamentelor acestora vor fi elemente cruciale. Minoritățile etnice au așteptări mari de la Liga Națională pentru Democrație, sperând ca aceasta să acționeze în direcția unei uniuni federale democratice și multietnice care să ofere un acces mai echitabil la oportunitățile economice. De asemenea, un acord de pace cuprinzător va necesita modificarea Constituției.
Consolidarea unei păci durabile: contribuția UE
UE, care este unul dintre principalii donatori pentru procesul de pace, este bine plasată pentru a contribui în continuare la o pace durabilă. Centrul pentru pace din Myanmar, pe care UE l-a sprijinit de la înființarea acestuia în 2012, a jucat un rol esențial în reunirea guvernului și a organizațiilor etnice armate la masa negocierilor și în furnizarea de consultanță de specialitate pentru toate părțile relevante. Pentru ca procesul de pace să dea în continuare rezultate, acesta trebuie să fie favorabil incluziunii și să permită participarea cât mai multor părți, inclusiv a societății civile și a femeilor. Cea mai mare parte a sprijinului UE a fost acordată grupurilor etnice. Activitățile se axează pe dezvoltarea comunităților din zonele afectate de conflict, pe reconciliere și pe consolidarea păcii, pe respectarea acordurilor de încetare a focului și pe monitorizarea de către civili a încetării focului. Alte proiecte vizează ameliorarea accesului la mijloacele de subzistență, reducerea sărăciei și dezvoltarea în zonele etnice. UE a preluat rolul de lider în crearea noului Fond comun pentru pace cu donatori multipli pentru a sprijini procesul de pace în mod mai coordonat.
Noul Fond comun pentru pace sprijină eforturile depuse la nivel național pentru a ajunge, într-un mod flexibil, reactiv și coerent, la soluționarea durabilă a conflictelor armate etnice. Fondul va lucra cu guvernul, grupurile etnice, societatea civilă și mediul academic și va încuraja participarea femeilor. Activitățile de consolidare a păcii vor contribui la sporirea gradului de incluziune, a încrederii și a participării la procesul de pace și vor contribui la siguranța și securitatea comunităților vulnerabile. Activitățile Fondului comun pentru pace au început în aprilie 2016. UE și nouă alți donatori au angajat în acest sens peste 100 de milioane de dolari.
UE este hotărâtă să se asigure că toate activitățile care beneficiază de sprijin țin cont de situațiile de conflict, după principiul „a nu face rău”, și că acestea sunt puse în aplicare într-un mod integrator, imparțial și transparent.
De asemenea, UE continuă să furnizeze asistență umanitară în zonele cu acces restricționat, afectate de lupte și de strămutări. Accesul neîngrădit pentru intervenții umanitare în sprijinul tuturor populațiilor afectate de conflicte este esențial.
Printre posibile inițiative în acest domeniu se numără:

 • furnizarea unui sprijin politic și financiar solid în favoarea unei arhitecturi de pace favorabile incluziunii, inclusiv punerea în aplicare a Acordului național de încetare a focului, cu încurajarea în paralel a eforturilor de a convinge grupurile care nu au semnat încă acordul să o facă;

 • lansarea unor activități de prevenire a conflictelor și de consolidare a păcii, sprijinind, de exemplu, măsuri pentru instaurarea unui climat de încredere, capacitarea comunității, dialogul intercultural, participarea femeilor, creșterea favorabilă incluziunii și îmbunătățirea mijloacelor de subzistență în zonele etnice, dacă este necesar prin crearea unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare;

 • dezvoltarea capacităților tuturor părților interesate pentru ca acestea să poată răspunde provocărilor aferente acestui proces, în special reforma sectorului de securitate și dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea;

 • sprijinirea sensibilizării populației în privința minelor, a efortului de deminare și a activităților conexe;

 • contribuția la dezbaterea din Myanmar/Birmania în ceea ce privește transferul atribuțiilor executive și descentralizarea, pe baza experienței dobândite din diferitele modele existente în statele membre ale UE;

 • furnizarea de exemple comparative provenind atât din UE, cât și din țările terțe, în ceea ce privește dialogurile naționale în situații postconflict.


2.3 Drepturile omului
Myanmar/Birmania va trebui să soluționeze o serie de probleme legate de drepturile omului și, nu în ultimul rând, situația din statul Rakhine unde minoritățile musulmane se confruntă cu diverse forme de discriminare. UE ar trebui să colaboreze cu guvernul pentru a combate discursurile de incitare la ură și intoleranța. Ar trebui puse în aplicare rezoluțiile privind drepturile omului și legislația ar trebui aliniată la standardele internaționale.
Deși s-au înregistrat numeroase progrese, protejarea drepturilor omului rămâne una dintre principalele provocări cu care se confruntă țara.
În mod indiscutabil, tranziția țării a generat evoluții pozitive în ceea ce privește drepturile omului. Au fost luate măsuri pentru eliberarea prizonierilor politici, pentru promovarea libertății de exprimare, de întrunire și de asociere și pentru combaterea muncii forțate. Țara s­a angajat în dialoguri pe tema drepturilor omului cu UE, cu Japonia și cu Statele Unite ale Americii, extinzând în același timp cooperarea cu Organizația Națiunilor Unite7, inclusiv cu Raportorul special privind promovarea și protecția drepturilor omului, cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și cu Organizația Internațională a Muncii.
În pofida progreselor înregistrate, militanți, jurnaliști și chiar și simpli cetățeni au fost arestați și puși în detenție în mod arbitrar atunci când și-au exercitat drepturile civile și politice. Incitarea la ură și discursurile de incitare la ură au vizat comunitățile musulmane. În ciuda criticilor răspândite exprimate de comunitatea internațională, în 2015 au fost adoptate o serie de acte legislative discriminatorii, intitulate „Acte de protejare a rasei și a religiei”, referitoare la convertirea religioasă, căsătoria interconfesională, monogamie și controlul demografic.
Sunt necesare progrese suplimentare în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește aderarea la instrumentele internaționale privind drepturile omului, reforma sistemului judiciar, consolidarea instituțiilor și a capacităților și sensibilizarea privind drepturile omului. Dată fiind moștenirea trecutului, ar trebui acordată o atenție deosebită îmbunătățirii independenței sistemului judiciar și accesului la justiție, drepturilor femeilor și egalității de gen, precum și drepturilor copilului, în special având în vedere practica încă existentă de utilizare a copiilor-soldați. Eliberarea de către noul guvern a peste 280 de prizonieri politici în primele săptămâni ale mandatului transmite un semnal puternic de angajament față de libertățile fundamentale.
Principala problemă legată de drepturile omului în Birmania/Myanmar este în continuare situația din statul Rakhine, unde minoritatea musulmană, care se definește ca fiind de etnie Rohingya și ai cărei membri sunt în mare parte apatrizi, se confruntă cu forme multiple de discriminare. Membrii acestei etnii nu beneficiază de libertatea de circulație și nu au acces la servicii de bază și la mijloace de subzistență. De la producerea violențelor intercomunitare din 2012, aproximativ 120 000 de musulmani rămân închiși în tabere. Numai câtorva li s-a permis să se întoarcă acasă sau să se instaleze în altă parte. Comunitățile continuă să trăiască în condiții de segregare. Persoanele strămutate în interiorul țării și alte populații vulnerabile depind de asistența umanitară, inclusiv din partea UE.
Precaritatea situației a forțat zeci de mii de persoane să părăsească țara pe cale maritimă sau terestră, căzând pradă unor rețele de călăuze și de traficanți de persoane. În urma crizei migrației din 2015 din Marea Andaman, Thailanda, Malaysia și Indonezia au lansat o inițiativă regională pentru identificarea unor soluții. Bangladesh oferă refugiu pentru până la 500 000 de persoane din etnia Rohingya. Noul guvern va trebui să dea dovadă de spirit de conducere, oferind întregii țării șansa unei dezvoltări favorabile incluziunii și îmbunătățind situația drepturilor omului. Dacă nu este soluționată, situația riscă să submineze tranziția democratică și să degradeze noua imagine a Myanmarului/Birmaniei.
O prioritate-cheie pentru UE: acțiuni cu un impact real
Pentru a răspunde provocărilor complexe din statul Rakhine, UE urmează o abordare cuprinzătoare prin mobilizarea tuturor instrumentelor de care dispune: dialogul politic, asistența umanitară și cooperarea pentru dezvoltare, în strânsă coordonare cu autoritățile și comunitățile locale.
UE își menține angajamentul de a îmbunătăți situația apărătorilor drepturilor omului, drepturile grupurilor vulnerabile și ale minorităților, precum și drepturile economice și sociale.
Implicarea activă a Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului subliniază angajamentul ferm al UE de a sprijini această țară să înregistreze progrese în privința drepturilor omului. UE a propus rezoluții privind situația drepturilor omului în cadrul Adunării Generale a ONU și al Consiliului pentru Drepturile Omului.
Printre posibile inițiative în acest domeniu se numără:

 • cooperarea cu guvernul pentru abordarea preocupărilor legate de drepturile omului prezentate în rezoluțiile Adunării generale a ONU și ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum și pentru semnarea și ratificarea principalelor convenții internaționale privind drepturile omului; înființarea unui oficiu al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și cooperarea în cadrul procedurilor speciale ale ONU și al Organizației Internaționale a Muncii;

 • stabilirea unui dialog cu guvernul și cu parlamentul pentru ca acestea să alinieze legislația nouă și pe cea în vigoare la standardele internaționale în materie de drepturi ale omului și să abroge legislația caducă;

 • încurajarea guvernului să conducă eforturile de combatere a sărăciei și să promoveze o dezvoltare favorabilă incluziunii în statul Rakhine și în alte zone etnice prin intermediul unei abordări globale. Ar trebui eliminate restricțiile în privința liberei circulații, precum și dispozițiile locale care discriminează minoritățile. Actorilor din sectorul umanitar și al dezvoltării ar trebui să li se permită un mai bun acces la populațiile afectate;

 • promovarea sensibilizării cu privire la drepturile omului, inclusiv promovarea drepturilor economice, sociale și culturale, precum și respectarea drepturilor fundamentale, în special a libertății de exprimare, de întrunire și de asociere și a libertății de religie sau de convingere; schimbul de experiență în ceea ce privește combaterea discursurilor de incitare la ură și a intoleranței față de minorități;

 • promovarea eliminării apatridiei, astfel încât toții cetățenii să aibă drepturi egale și să dispună de documente de identitate.


2.4. Reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă
Myanmar/Birmania este una dintre cele mai sărace țări din lume. Tranziția pregătește terenul pentru intensificarea cooperării pentru dezvoltare a UE în domenii precum educația, dezvoltarea rurală și guvernanța, inclusiv prin acțiuni de sprijin bugetar semnificativ acordat în 2016 și în anii următori. Cooperarea tehnică specifică va fi, de asemenea, extinsă pentru a sprijini țara să realizeze obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și să valorifice oportunitățile oferite de programul Erasmus+ și de Orizont 2020, programul UE pentru cercetare.
O țară în tranziție care încearcă să rupă cercul vicios al sărăciei
Myanmar/Birmania este una dintre țările cel mai puțin dezvoltate, ocupând locul 148 din 189 de țări, potrivit indicelui dezvoltării umane 2015 al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Rata sărăciei este estimată la 37,5 %8, fiind cea mai ridicată din Asia de Sud-Est. 60 % din locuitorii țării trăiesc în zone rurale în care sărăcia este concentrată în mod disproporționat. PIB-ul pe cap de locuitor este de 1 204 USD9. Myanmar/Birmania are cea mai scăzută speranță de viață și a doua rată a mortalității infantile și în primii ani de viață din toate țările ASEAN. Peste o treime dintre copii suferă de subnutriție cronică. Mai puțin de o treime din populație are acces la energie electrică.
Această țară este afectată de dezastre naturale și este extrem de vulnerabilă la impactul schimbărilor climatice. Din cauza nivelului actual scăzut de pregătire pentru dezastre, șocurile externe pot avea un impact major asupra rezistenței populației și asupra economiei.
Guvernul nutrește ambiția de a obține o pace durabilă și de a relansa economia pentru a transforma Myanmarul/Birmania într-o țară cu venituri medii. Noul guvern ar trebui să își concentreze eforturile de dezvoltare pe următoarele domenii: reducerea sărăciei, crearea de locuri de muncă, sustenabilitatea și incluziunea prin menținerea unor rate ridicate de creștere economică, dezvoltarea capitalului uman, consolidarea serviciilor sociale, reducerea impactului asupra mediului și consolidarea rezilienței. Dezvoltare rurală, inclusiv securitatea alimentară și nutrițională, reforma agrară, educația și sănătatea reprezintă priorități absolute. Reducerea riscurilor de dezastre la toate nivelurile ar trebui să se afle pe ordinea de zi. Consolidarea drepturilor funciare va fi o altă provocare pentru noul guvern, care va trebui să soluționeze nedreptățile cauzate de confiscarea terenurilor.
UE ar trebui să fie deschizătoare de drumuri, propunând un program ambițios și precis orientat de cooperare pentru dezvoltare
UE este un partener de prim plan care cooperează cu Myanmar/Birmania pentru ca țara să realizeze obiectivele de dezvoltare durabilă, astfel cum sunt definite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.10 Prin programul de cooperare bilaterală pentru dezvoltare din cadrul programului indicativ multianual 2014-202011 (688 de milioane EUR), UE continuă să sprijine programul de transformări al țării în patru sectoare: 1) dezvoltare rurală, agricultură, securitate alimentară și nutrițională; 2) educație; 3) guvernanță, statul de drept, consolidarea capacităților statului și 4) sprijin pentru consolidarea păcii12. UE poate oferi guvernului modalități noi și flexibile de cooperare tehnică specifică privind politicile-cheie. Coordonarea eficace a donatorilor este esențială pentru a se evita suprapunerea și fragmentarea ajutorului.
A fost instituit Fondul fiduciar cu donatori multipli pentru mijloacele de subzistență și securitatea alimentară (LIFT)13 pentru a răspunde nevoilor de redresare și de reabilitare rapidă în urma devastatorului ciclon Nargis (2008). De-a lungul anilor, acest fond și-a extins treptat domeniul de activitate și s-a adaptat la schimbările produse în Myanmar/Birmania, urmărind îmbunătățirea vieții micilor fermieri și a populațiilor rurale sărace care nu dețin terenuri. O sumă de aproximativ 330 de milioane EUR, din care 115 milioane EUR furnizate de UE, a fost angajată pentru a sprijini peste trei milioane de persoane prin intermediul a 90 de proiecte. Proiectele LIFT contribuie la îmbunătățirea recoltelor și la sporirea accesului la credite și piețe. Ca urmare, veniturile gospodăriilor vizate au crescut, iar securitatea alimentară și nutrițională s-a îmbunătățit. LIFT este un exemplu de bune practici pentru transformarea economică rurală favorabilă incluziunii.
Sunt în curs de pregătire o strategie și un plan de acțiune naționale în domeniul schimbărilor climatice, sprijinite de inițiativa UE „Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice +” prin intermediul Alianței din Myanmar împotriva schimbărilor climatice, pentru a integra adaptarea la schimbările climatice în programul politic de dezvoltare și reformă al Myanmarului/Birmaniei și pentru a promova planificarea și elaborarea de politici bazate pe elemente concrete. Acest lucru va contribui la orientarea țării către o economie mai ecologică și mai rezistentă.
Recurgând la instrumente de finanțare mixtă (granturi combinate cu resurse suplimentare de altă natură), în special la Facilitatea de investiții pentru Asia, UE își utilizează mai strategic granturile; astfel, UE exercită un efect de levier și mobilizează finanțare din partea băncilor și a instituțiilor financiare pentru dezvoltare europene și a altor bănci și instituții financiare pentru dezvoltare, precum și din partea sectorului privat, pentru a spori impactul proiectelor de investiții asupra dezvoltării. În martie 2015, Banca Europeană de Investiții a semnat un acord-cadru cu Myanmar/Birmania și sunt în pregătire mai multe proiecte de investiții.
Printre posibile inițiative în acest domeniu se numără:

 • creșterea eficacității ajutorului printr-o mai bună coordonare între donatori și prin acordarea de sprijin bugetar, expresie a susținerii ferme a noului guvern de către UE;

 • elaborarea, împreună cu statele membre, a unui nou document de programare comună a UE care să se alinieze la prioritățile noului guvern;

 • promovarea oportunităților oferite în cadrul programului Erasmus+, în special în ceea ce privește schimbul de studenți, cercetători și cadre universitare, precum și consolidarea cooperării cu ministerul de resort și cu universitățile pentru a contribui la modernizarea învățământului superior;

 • stabilirea unei legături între știință, cercetare și inovare și nevoile de dezvoltare ale țării, prin intermediul Orizont 2020, programul de cercetare al UE, și favorizarea cooperării în materie de cercetare la nivel regional;

 • integrarea adaptării la schimbările climatice, a egalității de gen și a obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate noile acțiuni de cooperare pentru dezvoltare.

2.5. Acțiuni în domeniul economic
Dacă Myanmar/Birmania reușește să rezolve problemele importante rămase, procesul de tranziție poate debloca vaste oportunități economice și de afaceri. UE se situează într-o poziție ideală pentru a sprijini tranziția și a exploata aceste posibilități. UE va încerca să finalizeze negocierea Acordului privind protejarea investițiilor, va contribui la îmbunătățirea cadrului de reglementare și a standardelor de muncă și va pregăti negocierea unui acord de parteneriat voluntar privind asigurarea respectării reglementărilor forestiere și privind guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier (APV FLEGT).
O țară cu un potențial economic major, care așteaptă să fie exploatat
Myanmar/Birmania este situată strategic între India și China. Țara dispune din abundență de resurse naturale (sol, apă, păduri, combustibili fosili, minerale și pietre prețioase) și de o forță de muncă tânără (55 % din populație are vârsta sub 30 de ani). Cu o populație de 51,5 milioane de locuitori, Myanmar/Birmania este o piață cu un potențial semnificativ pentru exportatorii și investitorii din UE. Myanmar/Birmania este, de asemenea, membră a ASEAN, spațiu în care trăiesc peste 600 de milioane de persoane, și va beneficia de pe urma unui proces ambițios de integrare economică. Există numeroase posibilități de a moderniza, a diversifica și a liberaliza economia în aproape toate sectoarele. Această țară constituie, de asemenea, piața turistică cu cea mai rapidă creștere din regiune.
Atractivitatea Myanmarului/Birmaniei ca destinație pentru investiții este afectată însă de o serie de probleme. Țara se situează în continuare pe locul 167 din 189 de țări, potrivit indicelui din 2016 al Băncii Mondiale care măsoară ușurința cu care pot fi desfășurate activități economice. Au fost identificate ca fiind problematice aspecte juridice și de reglementare, în special în ceea ce privește protecția investitorilor și executarea contractelor, accesul la serviciile financiare și înființarea unei întreprinderi. Raportul din 2014 al Băncii Mondiale de evaluare a climatului de investiții din Myanmar consideră că accesul la finanțare, la terenuri, la energie electrică și la o mână de lucru calificată sunt principalele constrângeri pentru operatorii economici.
Exporturile sunt dominate de resursele naturale, în special de gaze (40 %), ceea ce oferă posibilități limitate pentru crearea de locuri de muncă și de legături cu sectoarele naționale. Deși costurile cu forța de muncă sunt printre cele mai scăzute din Asia14, și productivitatea este foarte redusă. Ritmul dramatic al defrișărilor15, în special ca urmare a exploatării ilegale, este deosebit de îngrijorător pe planul mediului și al economiei. Persistența conflictelor etnice reduce în continuare semnificativ posibilitatea unei dezvoltări economice durabile într-o mare parte a țării.
În ultimii doi-trei ani au fost luate măsuri pentru realizarea unor reforme bazate pe piață și crearea unui mediu de afaceri mai favorabil, inclusiv reforme bugetare și fiscale, liberalizarea controalelor schimburilor valutare, eliminarea licențelor de export pentru aproximativ 4 000 de produse, autorizarea unei participații străine în procent de 100 % în anumite sectoare și stabilirea de zone economice speciale. Ca urmare a acestor reforme inițiale, investițiile străine directe au crescut de la 3,2 miliarde USD în 2013/2014 la aproximativ 8 miliarde USD în 2014/2015, grație, în special, sectorului gazelor, al telecomunicațiilor și al industriei prelucrătoare. În 2014/2015, economia a înregistrat o creștere de 8,5 %, iar creșterea anuală pentru următorii cinci ani este estimată la 7,9 %. Țara este într-o bună poziție să își extindă sectorul de producție, caracterizat de o utilizare intensivă a unei forțe de muncă slab calificate, ceea ce este esențial pentru creșterea numărului de locuri de muncă, și ar putea, totodată, după modelul altor țări asiatice, să liberalizeze comerțul pe piețele agricole pentru a accelera reducerea sărăciei.
UE promovează un cadru pentru oportunități comerciale și de investiții reciproc avantajoase, care să protejeze standardele de muncă
UE și Myanmar/Birmania au economii în foarte mare măsură complementare. UE a jucat un rol esențial în stimularea dezvoltării comerciale și economice a țării prin eliminarea sancțiunilor16 și reintroducerea în 2013 a preferințelor comerciale în cadrul sistemului „Totul în afară de arme”. Schimburile comerciale bilaterale au avut o valoare de 1,2 miliarde EUR în 2015, față de 404 milioane EUR în 2012. Exporturile către UE au crescut de patru ori în perioada 2012-2015, de la 165 de milioane EUR la 675 de milioane EUR. Confecțiile reprezintă peste 60 % din exporturile din Myanmar/Birmania către UE. Mașinile și aparatura electrocasnică constituie aproximativ jumătate din exporturile UE. Pe măsură ce țara se dezvoltă, aceasta va avea nevoie de mai multe bunuri de capital pentru infrastructură și industria producătoare, ceea ce va oferi noi oportunități întreprinderilor europene. Începând cu 2011, exporturile de servicii din UE în Myanmar/Birmania au crescut de șase ori, deși nivelul de pornire era foarte scăzut. Sectorul serviciilor ar trebui să se extindă rapid.
Potrivit statisticilor oficiale ale țării (datând din ianuarie 2016), UE era al 4-lea cel mai mare investitor străin în 2015. Cu toate acestea, deținând mai puțin de 10 % din totalul investițiilor, UE rămâne încă mult în urma unor țări precum China, Singapore și Hong Kong. UE acționează pentru a încheia un acord privind protejarea investițiilor, care să permită întreprinderilor europene să valorifice pe deplin potențialul oferit de economia țării.
Negocierile referitoare la Acordul privind protejarea investițiilor au fost lansate în luna martie 2014. Odată intrat în vigoare, acordul va crea condiții de concurență echitabile pentru toți investitorii din UE și va asigura protecția și tratamentul echitabil al investițiilor de ambele părți, va promova transparența și buna conduită administrativă pentru măsurile care au impact asupra investițiilor. Acordul urmărește, de asemenea, să protejeze drepturile lucrătorilor și mediul, precum și să stimuleze comportamentul responsabil în afaceri. Împreună cu alte inițiative ale UE în domeniul guvernanței, al statului de drept și al consolidării statale, acordul va îmbunătăți securitatea juridică și previzibilitatea investițiilor, creând astfel oportunități de afaceri și generând dezvoltarea atât de necesară. Evaluarea impactului asupra dezvoltării durabile17 oferă o analiză aprofundată a potențialului oferit de acord în domeniul economic, social, al mediului și al drepturilor omului.
UE și-a demonstrat angajamentul de a coopera cu guvernul, cu Organizația Internațională a Muncii și cu alți parteneri (de exemplu, Statele Unite ale Americii și Japonia) în ceea ce privește dreptul muncii și responsabilitatea socială a întreprinderilor, aderând, în luna mai 2015, la Inițiativa de promovare a drepturilor și practicilor fundamentale în domeniul muncii în Myanmar. Prin această inițiativă, UE urmărește să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a condițiilor de muncă decentă și să promoveze relații solide între guvern, mediul de afaceri și lucrători și alte părți interesate. Inițiativa creează totodată oportunități pentru întreprinderile locale și sprijină transformarea acestei țări într-un partener comercial și de investiții atractiv. Abordări multilaterale, cum ar fi inițiativa emblematică a UE privind confecțiile, pot contribui la un comportament responsabil în afaceri în industria textilă. UE încurajează, de asemenea, noul guvern să pună accentul pe reforma funciară și să îmbunătățească drepturile lucrătorilor, inclusiv cu privire la condițiile de muncă ale aproximativ două milioane de lucrători migranți în Thailanda, și să combată munca forțată. Myanmar/Birmania face din ce în ce mai mult parte din lanțurile globale de aprovizionare, astfel încât promovarea muncii decente și a locurilor de muncă mai sigure este mai importantă decât oricând.
Prin sprijinul specific din cadrul programelor UE-ASEAN, de exemplu, UE își va crește implicarea în dezvoltarea comerțului și a sectorului privat pentru a consolida capacitățile în ceea ce privește lanțurile de valori, reforma comercială, facilitarea și promovarea comerțului, gestionarea calității exporturilor și protecția consumatorilor, precum și producerea și difuzarea de statistici oficiale. UE intenționează să se implice în formarea profesională, astfel încât nevoile de pe piața forței de muncă să poată fi satisfăcute. Eurochamber, structură recent înființată, poate juca un rol important în reprezentarea intereselor comerciale ale UE în această țară.
Printre posibile inițiative în acest domeniu se numără:

 • sprijinirea reformelor în scopul de a îmbunătăți cadrul juridic și de reglementare, fapt care va accelera investițiile străine directe și va facilita integrarea țării în comunitatea economică ASEAN;

 • încheierea și punerea în aplicare a Acordului privind protejarea investițiilor, ceea ce va îmbunătăți mediul de investiții și va consolida angajamentul față de investiții responsabile și o creștere sustenabilă;

 • încurajarea eforturilor de liberalizare a sectorului agricol;

 • elaborarea unor inițiative de informare specifice și eficace pentru a încuraja colaborarea dintre întreprinderi;

 • sprijinirea participării în cadrul lanțurilor de aprovizionare mondiale prin promovarea unui comportament responsabil al întreprinderilor, a responsabilității sociale a întreprinderilor și a muncii decente, precum și prin aderarea la convențiile internaționale privind munca și mediul. Acest lucru va contribui la crearea unui mediu propice și la o dezvoltare durabilă;

 • îmbunătățirea politicilor și administrației acestei țări în materie de ocupare a forței de muncă prin reforma legislației muncii, dezvoltarea capacităților și consultarea părților interesate, inclusiv prin intermediul Inițiativei de promovare a drepturilor și practicilor fundamentale în domeniul muncii în Myanmar;

 • dezvoltarea, în colaborare cu guvernul, a unui sistem de educație și formare profesională, cu scopul de a conferi un rol important sectorului privat;

 • pregătirea pentru posibila participare la un acord de parteneriat voluntar FLEGT , cu scopul de a spori transparența și sustenabilitatea comerțului cu produse din lemn. Sensibilizarea cu privire la guvernanța în domeniul forestier și activitățile de informare a societății civile și a sectorului privat au început în 2014. Progresele vor depinde de rezultatul procesului de pace, întrucât zone împădurite întinse sunt situate în zonele etnice.3. MYANMAR/BIRMANIA ÎN CADRUL ASEAN ȘI AL REGIUNII
Tranziția țării oferă noi oportunități pentru cooperarea regională dintre UE și ASEAN, precum și dintre UE și țările din bazinul inferior al fluviului Mekong.
De la o poziție izolată la asumarea unui rol activ la nivel regional
Myanmar/Birmania a devenit rapid un membru respectat al comunității internaționale pe măsură ce înaintează pe calea democrației și restabilește contactele cu restul lumii. Țara a aderat la ASEAN în iulie 1997 și a asigurat cu succes președinția în 2014. În cursul deceniilor de izolare, ASEAN a oferit o platformă importantă pentru contactele cu țările cu caracteristici similare din regiune și cu alte puteri externe. Înființarea oficială, în 2015, a comunității ASEAN are potențialul de a impulsiona dezvoltarea economică a țării și integrarea sa regională.
Deschiderea țării a condus deja la o reechilibrare a relațiilor sale externe, efectul global fiind diversificarea în cadrul relațiilor sale cruciale cu China și cu India. Se preconizează că noul guvern va da un impuls suplimentar reorientării acestei țări în regiunea mai amplă Asia-Pacific, aflată în schimbare rapidă, valorificând oportunitățile și protejând, în același timp, interesele și autonomia naționale și menținând bune relații cu țările vecine.
Un parteneriat consolidat va contribui la promovarea intereselor strategice ale UE în regiunea Asia-Pacific
Acțiunea UE în favoarea punerii în aplicare a Planului privind comunitatea economică ASEAN 2025 constă într-un nou program emblematic UE-ASEAN, denumit ARISE+, care pune accentul pe facilitarea comerțului, pe standarde, pe regimurile vamale și pe transporturi, pe aviația civilă, pe drepturile de proprietate intelectuală, pe statistică și pe monitorizarea integrării. UE sprijină în mod activ cooperarea dintre țările din bazinul inferior al fluviului Mekong prin intermediul dialogului politic și al cooperării pentru dezvoltare, în special în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale și legătura dintre securitatea alimentară, energie și apă.

Myanmar/Birmania și UE sunt membre ale Forumului regional al ASEAN, care oferă posibilitatea unui angajament mai amplu cu privire la aspectele generale ale securității și apărării în regiunea Asia-Pacific. UE și Myanmar/Birmania au coprezidat reuniunea intersesională din cadrul Forumului regional al ASEAN a grupului de sprijin privind măsurile de consolidare a încrederii și diplomația preventivă și reuniunea de dialog a funcționarilor din domeniul apărării, care au avut loc în decembrie 2013 la Yangon și, respectiv, în aprilie 2014 la Bruxelles. Acestea au reprezentat bune ocazii de a colabora cu conducerea diplomatică a țării, precum și cu funcționari din domeniul apărării, deschizând calea pentru o cooperare și mai aprofundată. Reuniunea Asia-Europa (ASEM) este celălalt forum multilateral în cadrul căruia UE și Myanmar/Birmania cooperează. Ambele părți vor avea din plin ocazia să își intensifice cooperarea în viitor, în special având în vedere decizia țării de a găzdui, în 2017, cea de a 13-a reuniune a miniștrilor de externe ASEM.


Noua repoziționare a Myanmarului/Birmaniei, sub egida noului guvern, în cadrul ASEAN și al altor structuri va oferi oportunități pentru o cooperare mai strânsă cu UE. Există, de exemplu, numeroase posibilități de a juca un rol mai activ prin consolidarea cooperării UE-ASEAN în domeniile prioritare și prin sporirea vizibilității și importanței strategice ale țării.
Stabilitatea și prosperitatea țării vor servi, de asemenea, drept exemplu încurajator al unei tranziții politice reușite și vor consolida procesul de integrare al ASEAN, în conformitate cu prioritățile stabilite în Comunicarea comună a UE din 2015 privind relațiile UE-ASEAN18 și în concluziile ulterioare ale Consiliului19, precum și în prioritățile strategice ale UE în regiunea Asia-Pacific.
Printre posibile inițiative în acest domeniu se numără:

 • implicarea Myanmarului/Birmaniei în scopul colaborării privind fondul unui eventual parteneriat strategic UE-ASEAN, inclusiv un rol mai important al UE în toate forurile regionale conduse de ASEAN;

 • acordarea în continuare a unui sprijin ferm pentru integrarea ASEAN, care va contribui la promovarea creșterii economice și a dezvoltării în Myanmar/Birmania, cu un accent special pus pe eliminarea diferențelor interne din cadrul ASEAN prin implicarea țărilor din bazinul inferior al fluviului Mekong, inclusiv pe gestionarea resurselor naturale.4. CONCLUZII
Prezenta comunicare comună stabilește priorități clare și elemente-cheie pentru un angajament ambițios și orientat spre viitor al UE față de Myanmar/Birmania, vizând acordarea în continuare a unui sprijin eficace în favoarea noului guvern ales în mod democratic, precum și consolidarea democrației, transformarea economiei și consolidarea justiției sociale. UE ar trebui să utilizeze pe deplin toate instrumentele de care dispune pentru a răspunde provocărilor nerezolvate în cursul procesului de tranziție, cum ar fi apatridia, discriminarea și încălcările drepturilor omului. Dacă sunt ignorate, aceste elemente ar putea pune în pericol progresele înregistrate până acum. Printre noile domenii în care UE se poate implica figurează colaborarea directă cu guvernul privind reforma și elaborarea politicilor prin intermediul unor inițiative de consolidare a statului. UE intenționează să inițieze un dialog cu armata, care rămâne un actor politic influent, împărtășindu-și experiența în ceea ce privește tranziția democratică și rolul armatei într-o democrație modernă. Ca parte a procesului de pace, dialogul politic național oferă posibilitatea de a purta discuții cu toate părțile interesate cu privire la federalism, transferul atribuțiilor executive și descentralizare. Dacă nu se ajunge la un acord privind aceste principii, nu va fi posibilă o pace durabilă. UE sprijină pacea prin intermediul Fondului comun pentru pace, iar acest fapt îi va permite să lucreze simultan cu guvernul și cu reprezentanții etniilor pentru a răspunde nevoilor comunităților afectate de conflicte, inclusiv noilor probleme, cum ar fi reforma sectorului de securitate. Încheierea Acordului UE-Myanmar/Birmania privind protejarea investițiilor va stimula interesul întreprinderilor europene pentru o regiune strategică și va contribui la o creștere favorabilă incluziunii și sustenabilă. Succesul tranziției democratice a Myanmarului/Birmaniei va consolida integrarea ASEAN și va promova rolul strategic al UE în regiunea Asia-Pacific.
Înaltul Reprezentant și Comisia invită Consiliul și Parlamentul European să sprijine inițiativele descrise în prezenta comunicare comună și să conlucreze în vederea consolidării angajamentului UE în procesul istoric de tranziție democratică prin care trece Myanmar/Birmania.

1 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138272.pdf

2 http://eeas.europa.eu/delegations/myanmar/documents/eu_myanmar/eu-multi-annual-indicative-programme-2014-2020_en.pdf

3 http://eeas.europa.eu/delegations/myanmar/documents/eu_myanmar/joint-eu-development-partners-transitional-strategy-for-myanmar-2014-2016_en.pdf

4 http://www.eueom.eu/files/dmfile/101115-ps-myanmar_en.pdf

5 Printre acestea se numără restricțiile nejustificate privind dreptul de vot și dreptul de a candida, precum și independența Comisiei electorale a Uniunii din Myanmar/Birmania.

6 http://eeas.europa.eu/eueom/missions/2015/myanmar/index_en.htm

7 În 2015, Myanmar/Birmania a semnat Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și Protocolul facultativ la Convenția privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate. Grație progreselor înregistrate în punerea în aplicare a planului de acțiune din 2012, care viza încetarea recrutării și folosirii copiilor-soldați de către forțele armate, aproximativ 700 de recruți minori au fost eliberați din 2012 și până în prezent.

8http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Myanmar/WBG_SCD_Full_Report_English.pdf

9 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

10 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

11 http://eeas.europa.eu/delegations/myanmar/documents/eu_myanmar/eu-multi-annual-indicative-programme-2014-2020_en.pdf

12Programele și instrumentele tematice și regionale ale UE completează acest program în domenii precum comerțul, infrastructura, mediul, schimbările climatice, reducerea riscului de dezastre, dezvoltarea sectorului privat și guvernanța.

13 www.lift-fund.org

14 100 USD față de 181 USD pe lună pentru Vietnam, potrivit Băncii Asiatice de Dezvoltare.

15 Suprafața împădurită a scăzut de la 59 % în 1992 la 48 % în 2012, fapt care a dus la pierderea unor habitate ce adăposteau numeroase specii, cum ar fi pădurile de mangrove, zonele umede și pășunile, și amenință fauna sălbatică și ecosistemele.

16 UE menține un embargo asupra armelor și a echipamentelor care pot fi utilizate pentru represiunea internă.

17 http://www.eu-myanmarsia.com/guide.php?id=6

18 „UE și ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic”, JOIN(2015) 22 din 18.5.2015.

19 http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/06/22-fac-asean-conclusions/

RO RO


Yüklə 109,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə