Anexa nr. 3 Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anul 2016Yüklə 439,12 Kb.
səhifə1/4
tarix17.01.2019
ölçüsü439,12 Kb.
#99603
  1   2   3   4

Anexa nr. 3

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anul 2016


Obiectivele de politică pe termen mediu

Acțiuni CBTM din anul precedent

Cheltuieli bugetare în anul precedent, mii lei

Rezultate/indicatori de monitorizare pentru anul precedent

Planificat

Realizat

Planificat

Executat

Planificat

Realizat

Devieri (explicații)

Programul 5000 „Servicii generale economice şi comerciale”

Subprogramul 5002 „Promovarea exporturilor”

Subprogramul 5004 „Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii”

Subprogramul 5006 „Reglementarea prin licenţiere”

Subprogramul 5009 „Administrarea patrimoniului de stat”

Subprogramul 5002 „Promovarea exporturilor” presupune activităţi de promovare a exporturilor şi atragerea investiţiilor. Principalele acţiuni realizate în cadrul programului se referă la: i) promovarea imaginii ţării; ii) extinderea şi diversificarea pieţelor de desfacere la export; iii) sporirea competitivității întreprinderilor care exportă produse; iv) acordarea unui suport financiar pe termen mediu și lung întreprinderilor mici şi mijlocii; v) îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru reducerea costurilor în comerțul transfrontalier. Programul dat va fi implementat de către Organizația pentru Atragerea Investițiilor și Promovare a Exporturilor, Unitatea de implementare a proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii, Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei în colaborare cu Ministerul Economiei.

Scopul principal este asigurarea unui mediul economic atractiv pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor.

 • Promovarea exporturilor moldoveneşti competitive pe pieţele externe și majorarea volumului exportului cu cel puțin 2% anual, inclusiv pe piețele UE cu cel puțin 5%;

 • Majorarea investițiilor în active materiale pe termen lung cu 2% anual prin atragerea investițiilor în sectoarele competitive ale economiei, ca urmare a intensificării negocierilor cu țările străine;

 • Sporirea competitivității sectoarelor economice ce va conduce la îmbunătățirea calității serviciilor și mărfurilor autohtone și creșterea exporturilor.
 • Promovarea imaginii țării ca destinație pentru investițiile străine directe și acordarea asistentei pentru promovarea imaginii/ mărcilor şi la administrarea resurselor informaţionale aferente (Programul de activitate al Guvernului RM 2015-2018, capitolul IV, subcapitolul A „Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului investițional”, acțiunea nr. 24)

În 2016 MIEPO a organizat 39 evenimente de atragere a investițiilor în RM: 5 expozitii specializate, 10 delegatii oficiale ale potențialilor investitori, 24 vizite de studiu ale potențialilor investitori.

Expoziții:

 • Hannover Messe 2016

 • ”Automecanika”, Frankfurt, Germania

 • ”IAA-2016”, Frankfurt, Germania

 • ”IZB-2016”, Wolfsburg, Germania

 • ”Food Fest”, Talin, Estonia

Delegații

 • Comisia interguvernamentala moldo-turce

 • "Forul Economic bilateral in cadrul Comisiei

 • Interguvernamentale Moldo-Cehe de Cooperare Economica "

 • Delegarea oamenilor de afaceri din Belarus

 • Forul Economic moldo-francez

 • Comisia Interguvernamentala Moldo-elenă de Cooperare Economica, Tehnologica, Stiintifica

 • Delegaţia Consiliului de afaceri ruso-moldovenesc al CCI a Federatiei Ruse

 • Forumul moldo-chinez

 • Delegaţia Camerei de Comerţ Româno-Germane în componenţă de 15 membri

 • Camera de Comerţ Româno-Japoneză (JETRO)

Vizite de studiu:

1. Kaufland (România)

2. Significado-foundation (Marea Britanie)

3. IGE-XAO Group (Franța)

4. Aletex Group (Spania)

5. Stavelse Metaalbouw (Belgia)

6. Artsana (Italia)

7. APM (Slovacia)

8. Gruppo IEZZI (Italia)

9. Fliegl (Germania)

10. ABB Romania (Romania)

11.Durocas (Germania)

12.Azureus Construct SRL (Belgia)

13.Coroplast (Germania)

14. Nexans Autoelektrik/ ELEKTROKONTAKT (Germania)

15. NorthHighland (SUA)

16. Martur Automotive (Turcia)

17. Pinaldi Group (Turcia)

18. Aletex Group (Spania)

19. Artsana (Italia)

20. Steiff (Germania)

21. Iyad Betinjaneh Est (Siria)

22. Durion GmbH – 25-28 august.

23. Vandenberg Special Product

24. Bloch (SUA, oficu central în Australia)
Au fost dezvoltate și actualizate ofertele sectoriale

A fost asigurată calitatea de membru WAIPA4540,0


4540,0


 • Nr misiunilor organizate în țară și peste hotare (UE; CSI și alte țări) – 8 anual;


 • Nr. companiilor participante – 40/pe eveniment.

 • Nr misiunilor organizate în țară și peste hotare (UE; CSI și alte țări) – 39 (5 expozitii, 10 delegatii, 24 vizite de studiu ale potențialilor investitori) • Nr. companiilor participante – 12 companii/ eveniment (valoare medie)
 • +29 • -28/ eveniment (la etapa de planificare nu a fost stabilit un indicator real de atins, ţinînd cont de natura evenimentelor şi costurile asociate) 


Susținerea proiectelor de creștere a competitivității întreprinderilor exportatoare, inclusiv:

 • Acoperirea cheltuielilor de pregătire a managerilor moldoveni pentru stagiu în Germania, intervenite pe teritoriul Republicii Moldova (cu excluderea costurilor de deplasare tur-retur în Germania), inclusiv: selectarea participanţilor la program; organizarea unui curs de pregătire profesională şi lingvistică a participanţilor. (Declaraţia comună de intenţie între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea colaborării în cadrul pregătirii şi perfecţionării managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova pentru anii 2015-2017, semnată la 15.10.2014 în or. Berlin; Programul de activitate al Guvernului RM 2015-2018, capitolul II, subcapitolul A „Politică externă”, acțiunea nr. 11).

MIEPO a sprijinit organizarea ”Fabricat în Moldova 2016”, ce a avut loc în perioada 3 – 7 februarie 2016. Expoziția a fost vizitată de peste 40 mii de persoane, inclusiv din Grecia, Italia, Franța și Turcia, iar în rândul participanților au fost peste 267 agenți economici.
Au fost organizate 2 seminare pentru prezentarea a 2 studii-model:

 • Sectorul mierii pe piața din Franța.

 • Sectorul fabricării de mobilă pe piața Franței.

Au fost scoase în evidență cerințele de calitate și de proceduri, iar oportunitățile sectorului de piață oferite exportatorilor moldoveni, în contextul DCFTA, au fost prezentate sub forma unor informații utile și practice pentru accesarea acestui sector. Studiile a fost prezentate în data de 5 iulie și 27 octombrie 2016 și sunt disponibile în limbile română, rusă și engleză pe pagina web MIEPO
Experții MIEPO au acordat asistență asociațiilor și uniunilor sectoriale în organizarea evenimentelor promoționale

20 de întreprinderi din Chișinău, Bălți, Tiraspol, Cahul, Călărași, Hîncești, Sîngerei, Soroca, Strășeni și Varnița au fost supuse procedurii de evaluare a performanțelor. Estimarea a fost efectuată de către o instituție internațională Trigon Select Ltd. Acțiunile au fost realizate în cadrul Proiectului de evaluare și promovare a companiilor moldovenești din industria ușoară, cu suportul MIEPO, Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova și a Asociației Patronale din Industria Ușoară (APIUS).Forum “Oportunitățile investiționale și regimurile comerciale ale RM” organizat în cadrul Moldova Business Week – 2016 în scopul promovării imaginii Republicii Moldova drept locație atractivă pentru investiții. cca 300 reprezentanți ai mediului privat, public, organizațiilor internaționale și atașați comerciali din peste 10 state (România, Rusia, Germania, China, Italia, Turcia, Belarus, Letonia, Lituania, Ungaria, etc.)

ProExport Forum -2016 a întrunit cca 150 reprezentanți ai mediului de afaceri, public și academic, în calitate de platformă de dialog dintre mediul public și privat, informarea agenților economici antrenați în activitatea de export și celor ce planifică să se extindă pe piețele externe cu privire la cele mai recente detalii aferent accesului la piețe, finanțare și informații.

940,0

940,0

 • Nr. exportatorilor care au beneficiat de asistență – 10 anual. • Nr. seminarelor / treningurilor/vizitelor organizate – 2 anual; • Nr. companiilor autohtone participante –10 pe eveniment. • Nr. întrunirilor între sectorul public şi privat organizate – 1-2 anual. • 40 participanți /an (instruirea managerilor moldoveni în Germania).

 • Nr. exportatorilor care au beneficiat de asistență – 70. • Nr. seminarelor/ treningurilor/ vizitelor organizate – 2;
 • Nr. companiilor autohtone participante – cca 25 pe eveniment (valoare medie). • Nr. întrunirilor între sectorul public şi privat organizate – 2. • 40 participanți (instruirea managerilor moldoveni în Germania).

 • +60 • 0 • +15/ eveniment • 0
 • 0Susținerea eforturilor de export a companiilor și de includere a acestora în lanțul valoric internațional, inclusiv:

 • Participare cu stand de țară la 4 expoziții, pentru 4 sectoare prioritare (câte 1 per sector prioritar)

 • Oferirea suportului companiilor autohtone în vederea participării la expoziții și târguri internaționale – explorarea noilor piețe de desfacere și stabilirea contactelor

 • Training-uri pentru eficientizarea participării la expoziții pentru toate întreprinderile vizate

(Programul de activitate al Guvernului RM 2015-2018, capitolul IV, subcapitolul A „Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului investițional”, acțiunea nr. 28)

A fost elaborat un calendar al evenimentelor pentru exportatorii naționali și asigurată integrarea acestuia în site-ul MIEPO

MIEPO a organizat participarea la un șir de evenimente în vederea promovării exportatorilor naționali, inclusiv: 1. "World Food Moscow", Moscova, Rusia

 2. ”Global Fashion Conference”, Stockholm

 3. "Fabricat in Moldova" la Iași

 4. Târgul de Crăciun, Iași

 5. ”Euro Tier”, Hanovra, Germania

 6. "IBTM Barcelona", Barcelona, Spania

În cadrul programului de afaceri de la ”Fabricat în Moldova 2016”, MIEPO a organizat seminarul ”Instrumente de Promovare a Exportului”, care a întrunit cca 70 persoane. Training “Instrumente de promovare a exportului”Seminare regionale “Liberalizare comerțului cu UE” – 4. Seminarele au avut loc în zilele de 24 martie (Bălți), 29 martie (Soroca), 5 aprilie (Ceadîr Lunga) și 13 aprilie (Chișinău) cu scopul de a promova oportunitățile de export ale companiilor autohtone odată cu instituirea DCFTA. Experții MIEPO au participat la eveniment în rol de moderatori. Per total, au participat 208 agenți economici.

4 175,22

4 175,22

 • Nr. expoziţiilor – 4 pe an, cel puțin 4 expoziții (explorare piețe);
 • Nr. companiilor autohtone participante-6/expoziţie (stand de țară), cel puțin 5 companii susținute (explorare piețe); • Nr. contactelor stabilite;


 • Nr. companiilor autohtone participante la training-uri

 • Nr. expoziţiilor – 11 din care 9 cu stand de țară; • Nr. companiilor autohtone participante - 141 companii susținute, cca 15 companii/ stand de țară (valoare medie); • Nr. contactelor stabilite - 1529;
 • Nr. training-urilor organizate – 5;
 • Nr. companiilor autohtone participante la training-uri – 278.

 • +7 • +7 • 0 • 0 • 0Suport în promovarea exportului în țările UE și Republica Moldova prin valorificarea oportunităților oferite de Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC):

 • 8 misiuni de afaceri în UE (câte 1-3 misiuni per 4 sectoare prioritare)

 • Competitiveness Awarness Programme, în contextul DCFTA/activitate de dezvoltare a pieței (Forul exportatorilor)

 • Crearea platformei de dialog pentru discutarea subiectelor relevante în domeniul comerțului internațional și exportului

 • Diplomatic Economic Club (DEC)

(Programul de activitate al Guvernului RM 2015-2018, capitolul II, subcapitolul A „Politică externă”, acțiunea nr. 10)

MIEPO a organizat și co-finanțat participarea întreprinderilor autohtone la un șir de expoziții in UE:

 • Hannover Messe 2016

 • Premiere Vision Paris si The Sourcing

 • BIFE SIM 2016

 • SIAL, Paris, Franța

 • Food Fest 2016

 • IZB 2016

 • Expozitia Internationala Specializata "Interpoma"

 • World Travel Market. WTM 2016”, Londra, Marea Britanie
2 136,89

2 136,89

 • Nr. misiunilor organizate:

2016 – 8;


 • Nr. misiunilor organizate:

2016 – 10;


 • Numărul de ședințe ale Diplomatic Economic Club – 0.

 • +2


 • -5

Organizarea ședințelor Diplomatic Economic Club a fost considerată a fi inoportună în conjunctura politică și socio-economică din 2016.Suport informațional pentru exportatori și investitori (gestionarea site-ului, gestionarea bazelor de date, etc.), inclusiv:

 • Directoriul locațiilor pentru amplasarea investițiilor;

 • Directoriul prestatorilor de servicii de suport în afaceri;

 • Actualizarea informației, elaborarea articolelor utile și a istoriilor de succes (inclusiv publicarea buletinului electronic trimestrial conținând informații relevante exportatorilor din Moldova);

 • Elaborarea/actualizarea ghidurilor (inclusiv, Ghidul privind organizarea evenimentelor de promovare și celor culturale peste hotare destinat ambasadelor RM peste hotare și altor instituții publice din Moldova, care organizează evenimente promoționale peste hotare)

 • Materiale tipărite (sectoriale, climatul investițional, producția fabricată și serviciile prestate cu potențial de export);

 • Organizarea și desfășurarea Forumurilor Investiționale

(Programul de activitate al Guvernului RM 2015-2018, capitolul IV, subcapitolul A „Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului investițional”, acțiunea nr. 24)

MIEPO a organizat, cu asistența proiectului AT DFCFTA, elaborarea unui Ghid pentru efectuarea studiului de piață (Market Briefs) destinat exportatorilor Moldoveni. Acest document este destinat producătorilor care doresc, cu forțele proprii, să estimeze potențialul diferitor piețe internaționale de desfacere, să afle cerințele piețelor, nivelul de concurență și pașii necesari de a penetra aceste piețe. La moment documentul este disponibil doar în limba engleză.

De asemenea a fost elaborat și distribuit ghidul de participare la expoziții. Materialul a fost elaborat de către expertul MIEPO cu suportul Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (CEP – II) și proiectului de Asistență Tehnică DCFTA, publicat pe pagina web MIEPO. Ghidul pentru participarea la expoziții este destinat exportatorilor din Republica Moldova care doresc să penetreze piețele externe și să utilizeze cu eficiență maximă așa instrumente de promovare a exportului precum sunt expozițiile internaționale.

De asemenea a fost actualizat (în colaborare cu PwC) și publicat pe site-ul MIEPO ghidul investitorului -2016.

Au fost organizate mese rotunde sectoriale cu majoritatea asociațiilor profesionale din sectoarele agroalimentar, confecții, turism și tehnologii informaționale întru identificarea piețelor de interes pentru promovarea exporturilor.

A fost elaborat și integrat pe site-ul MIEPO directoriul prestatorilor de servicii de suport în afaceri – în calitate de suport informațional pentru potențiali investitori.

Pe parcursul trimestrului II, experții MIEPO au asigurat colectarea și machetarea informației necesare elaborării componentei de export a paginii web MIEPO ce va conține informații utile companiilor autohtone ce doresc să se lanseze în activitatea de export, fie exportatori activi, inclusiv: studii sectoriale, ghiduri, calendarul evenimentelor internaționale importante, date de contact, baze de date, etc.

Cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică DCFTA, experții sectoriali MIEPO au efectuat cca 55 vizite de studiu la companii autohtone. Au fost semnate acorduri de cooperare cu toate companiile vizitate și fiecare a fost chestionată pentru reactualizarea datelor pe site-ul MIEPO. Au fost vizitate întreprinderi producătoare din: Soroca, Bălți, Orhei, Ungheni, Călărași, Cahul, Hîncești, Varnița, Tiraspol, Căușeni, Anenii-Noi, Criuleni, Chișinău, Ialoveni, Rîșcani, Sîngerei. Datele colectate au fost integrate în baza de date ”Buy from Moldova” – în cadrul componentei de export a paginii web MIEPO.

Au fost actualizate și tipărite materialele promoționale (sectoriale, climatul investițional, producția fabricată și serviciile prestate cu potențial de export)3 033,77

3 033,77

 • Pagina web completată, informaţia în domeniu actualizată;
 • Buletine electronice trimestriale editate; • Ghiduri elaborate și actualizate; • Nr. materialelor informaționale elaborate și distribuite la evenimente organizate în țară și peste hotare;
 • Nr. problemelor identificate și soluționate; • Nr. companiilor autohtone/ străine asistate;


 • Nr. proiectelor investiționale colectate/ implementate.

 • Pagina web completată, informaţia în domeniu actualizată - REALIZAT; • Bazele de date completate şi actualizate - REALIZAT;
 • Buletine electronice trimestriale editate - 1;
 • Ghiduri elaborate și actualizate 3; • Nr. materialelor informaționale elaborate și distribuite la evenimente organizate în țară și peste hotare - 6 tipuri, peste 5000 exemplare distribuite; • Nr. problemelor identificate și soluționate - 0; • Nr. companiilor autohtone/ străine asistate – 22 companii străine; • Nr. proiectelor investiționale colectate/ implementate - 0.


-3

Unele acţiuni nu au fost realizate în totalitate din cauza insuficienței personalului și moratoriul asupra angajărilor în sectorul public.
Kataloq: sites -> default -> files

Yüklə 439,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə