1. Yang manakah objektif Wilayah Ekonomi Koridor Utara? I membangunkan modal insanYüklə 167,71 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü167,71 Kb.
#18024

SET 1
1. Yang manakah objektif Wilayah Ekonomi Koridor Utara?

I Membangunkan modal insan

II Memberi Khidmat nasihat sosial

III Memaksimumkan potensi ekonomi

IV Meningkatkan produktiviti pertanian kelapa sawit
A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

2.
Teras

 Membina negara bangsa

 Membangunkan modal insan berkualiti

 melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan


Teras di atas merujuk

A Pelan Induk Perindustrian Negara

B Pelan Tindakan Pembangunan Belia Negara

C Pelan Tindakan Perpaduan Negara

D Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP) 2006 – 2010

3

 Meningkatkan eksport barangan

 Menggalakkan pemindahan pengetahuan dan teknologi baru

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Dasar Sogoshosha Malaysia

B Dasar Penswastaan Malaysia

C Dasar Perindustrian Negara

D Dasar Pensyarikatan Malaysia


4  ‘Memperkukuhkan asas moral masyarakat dan negara’

 Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat
Penyataan di atas merujuk objektif

A Dasar Sosial Negara

B Konsep Islam Hadhari

C Pelan Integriti Nasional

D Dasar Pendidikan Negara

5. Yang manakah berikut menggambarkan pendemokrasian pendidikan negara ?

I Mewujudkan pendidikan umum selama 11 tahun

II Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan

III Melahirkan institut pengajian tinggi bertaraf antarabangsa

IV Menentukan tiada pelajar buta huruf dalam sistem pendidikan negara


A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

6. Yang manakah merupakan faktor-faktor memungkinkan Malaysia menjadi Negara Perindustrian Baru (NIC) ?

I Memperkasakan k-pekerja

II Peningkatan projek-projek pembangunan

III Pembasmian kemiskinan mengikut wilayah

IV Pengimportan teknologi dan kemahiran tinggi
A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

7.  Mengurangkan masalah karenah birokrasi

 Menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara

 Menguatkan kesedaran untuk membantu sektor swasta
Penyataan di atas merujuk kepada

A Dasar Sogososha

B Dasar Penswastaan

C Dasar Pandang ke Timur

D Dasar Persyarikatan Malaysia
8. Yang manakah antara berikut merupakan strategi utama melahirkan modal insan kelas pertama ?

I Memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral

II Memperkukuh keupayaan sains, penyelidikan dan pembangunan dan inovasi

III Menyediakan kemudahan asas pendidikan mengikut piawaian yang ditetapkan

IV Menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan
A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV


9.

 Menyediakan tenaga kerja yang mencukupi

 Meningkatkan daya pengeluaran dan pasaran domestik
Penyataan di atas merujuk

A. Wawasan 2020

B Dasar Kependudukan

C Dasar Pandang ke Timur

D Pelan Induk Perindustrian
10. Antara yang berikut, yang manakah yang benar tentang matlamat Pelan Integriti Nasional ?

I Menggalakkan perkembangan sumber-sumber manusia

II Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat

III Membangunkan negara yang bertemakan nilai-nilai murni dan bermaruah

IV Membentuk satu gerakan nasional secara terancang, sistematik dan bersepadu
A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

11. Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu

selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara berteraskan peningkatan

I etika kerja

II kecekapan

III akses dalam pendidikan

IV daya pengeluaran negara


A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV


12. Antara berikut, yang manakah melibatkan Malaysia dalam PBB?

I Mencadangkan Afrika Selatan dipecat daripada PBB

II Menjadi anggota tetap dalam Majlis Keselamatan PBB

III Menggesa penghapusan Dasar Aparteid di Afrika Selatan

IV Menghantar pasukan tentera pengaman di bawah naungan PBB
A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

13. Yang manakah usaha Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bagi mewujudkan

kestabilan politik dan keselamatan dalam rantau ASEAN ?

I Mesyuarat ASEAN + 3

II Forum Serantau ASEAN (ARF)

III Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN

IV erjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ)


A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV


14. Yang manakah benar tentang isu-isu koletral yang menyebabkan hubungan Malaysia dengan

Singapura renggang?

I Kadar harga air

II Tuntutan ke atas Pulau Spratley

III Pemerdagangan manusia ( human trafficking)

IV Penebusgunaan tanah di perairan Pulau Tekong
A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV


15. Yang manakah benar tentang matlamat Piagam ASEAN ?

I Tanggungjawab meningkatkan keamanan dan keselamatan adalah tanggungjawab

kolektif

II Menghormati negara anggota untuk memerintah negaranya sendiri

III Mengurangkan jurang kemiskinan antara negara anggota

IV Pergantungan kepada penyelesaian secara ketenteraan
A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

16. Yang manakah benar tentang Setiausaha Agung ASEAN?

A Pengerusi ASEAN

B Setiausaha Tetap

C Ketua Pegawai Pentadbir ASEAN

D Ketua Setiausaha Negara-negara ASEAN

17. Yang manakah tepat tentang Dialog Antarabangsa Langkawi (LIB)

I Menggalakkan perkongsian pintar

II Membentuk pakatan menentang kuasa-kuasa besar

III Merapatkan hubungan Malaysia dengan negara-negara Afrika

IV Membincangkan masalah hutang semua negara-negara membangun


A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

18. Antara yang berikut, yang manakah merupakan pendirian Malaysia tentang tindakan

Myanmar menahan pemimpin aktivis Aung San Suu Kyi?


I Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar

II Malaysia mahu kuasa besar campur tangan dalam hal ehwal negara Myanmar.

III Malaysia berpegang teguh pada prinsip tidak campur tangan urusan dalaman negara

IV Malaysia memperjuangkan hak asasi Aung San Suu Kyi melalui PBB


A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

19. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Mesyuarat Asia-Eropah ( ASEM )?
I Mewujudkan kerjasama ketenteraan

II Malaysia menjadi Sekretariat Tetap ASEM

III Dianggotai oleh negara-negara Asia dan Kesatuan Eropah

IV Meneroka kerjasama baru dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya


A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

20. Yang manakah bentuk kerjasama yang akan merealisasikan penubuhan Komuniti Asia Timur

menjelang 2015?


A ASEAN + 3

B Forum Serantau ASEAN

C Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik

D Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN


21

I

IIIII

IV


Jenis Kerajaan

Monarki


Persekutuan

Republik

Konfederasi
P

Q

RS

Ciri-ciri khas

Kuasa sebenar pada kerajaan negeri

Kuasa utama pada Presiden

Perkongsian kuasa kerajaan pusat dan negeri

Sistem warisan raja dan raja berkuasa mutlak


Padankan jenis kerajaan dan ciri-ciri khas sistem pemerintahanI

II

III

IV

A

P

Q

R

S

B

Q

P

S

R

C

S

R

Q

P

D

R

S

P

Q

22. Antara berikut yang manakah merujuk kepada konsep Ketertinggian Perlembagaan?

I Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi

II Parlimen mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan pentadbiran

III Undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan akan terbatal setakat mana bercanggah

IV Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan menjalankan kuasa mengikut budi bicara baginda


A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV


23. Yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa?

I Kuasa kerajaan dilaksanakan.oleh badan yang sama.

II Orang yang sama tidak terlibat dalarn pengurusan lebih daripada satu kuasa.

III Setiap komponen kerajaan bertindak tanpa diganggu oleh pihak berkuasa yang lain.

IV Setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang diberi kepada bahagian lain.
A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV
.

24.  Encik Osman berasal dari Selatan Thailand merupakan pemastautin tetap Malaysia

 Isterinya warganegara Singapura telah melahirkan anak di Malaysia

Antara berikut yang manakah benar tentang kewarganegaraan anak Encik Osman?

A Pemastautin tetap

B Warganegara cara masukan

C Warganegara cara Pendaftaran

D Warganegara cara kuatkuasa undang-undang

25. Yang manakah merupakan tugas-tugas kabinet ?

I Menjadi penasihat kepada Perdana Menteri

II Memperinci dasar-dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat

III Menyelaras dan membuat keputusan tentang semua dasar kerajaan

IV Menangani sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat
A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV26. + Menyediakan minit mesyuarat Kabinet+ Penasihat Kabinet dalam hal perkhidmatan awam

+ Menyediakan agenda mesyuarat Kabinet


Siapakah yang memainkan peranan di atas?

A Perdana Menteri

B Setiausaha sulit Kabinet

C Ketua Setiausaha Negara

D Timbalan Perdana Menteri
27.  Menyelaraskan jentera pentadbiran antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri

 Ketua Perkhidmatan Awam Persekutuan


Pernyataan di atas adalah antara tugas utama

A. Ketua Audit Negara

B Ketua Setiausaha Negara

C Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam

D Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)


28. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Setiausaha Majlis Raja-raja

I Ahli Majlis Raja-raja

II Layak mengundi dalam Majlis Raja-raja

III Digelar sebagai Penyimpan Mohor Besar Raja-raja Melayu

IV Memegang jawatan selama yang diperkenan oleh Majlis Raja-raja
A I dan II C II dan IV

B II dan III D III dan IV

29. Antara berikut yang manakah tergolong sebagai aktiviti pegawai ex-officio dalam mesyuarat

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri?

I Pegawai Kemajuan Negeri

II Setiausaha Kerajaan Negeri

III Ahli Dewan Undangan Negeri

IV Penasihat Undang-undang Negeri


A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV


30 Yang manakah benar tentang bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri?
I Mempunyai kuasa menggubal skim gaji kakitangan Kerajaan Negeri

II Boleh mengenakan tindakan disiplin kepada kakitangan Kerajaan Negeri

III Mempunyai autonomi dalam pelantikan dan kenaikan pangkat bagi kakitangan Kerajaan Negeri

IV Mempunyai kuasa menggubal dasar-dasar pengambilan dan penamatan kerja kakitangan Kerajaan Negeri


A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

31.


Sultan

I Ketua Agama Islam Negeri

II Berdasarkan warisan takhta

III Boleh didakwa di Mahkamah KhasYang DiPertua Negeri

Ketua Agama Islam Negeri

Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

Boleh didakwa di Mahkamah AwamIV Tempoh perkhidmatan selama 5 tahun Tempoh perkhidmatan 4 tahun

untuk satu penggal

Pilih padanan jawapan yang tepat antara Sultan dan Yang di-Pertua Negeri.


A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV


32. Yang manakah antara berikut yang merupakan sumber kewangan bagi sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan diperuntukan oleh Kerajaan Persekutuan?


I Geran Tahunan

II Geran Pelancaran

III Geran Perimbangan

IV Geran Penyelenggaraan


A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

33. Yang manakah benar tentang tanggungjawab Pihak Berkuasa Tempatan?
I Mengurus kacau ganggu sungai

II Mencegah penularan penyakit berjangkit

III Mengawal selia perkhidmatan bekalan air

IV Mengenakan kompaun ke atas kesalahan membuang sampah


A I dan II C II dan III

B I dan IV D II dan IV
34.

AGENSI

KEMENTERIAN

P

FELDA

  1. Kem. Sumber Asli & Alam Sekitar

Q

TEKUN Nasional

  1. Kem Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

R

Perhilitan

  1. Kem Pertanian & Industri. Asas Tani

S

FELCRA

  1. Jabatan Perdana Menteri

Yang manakah padanan yang betul dengan antara agensi dengan kementerian masing-masing?


P

Q

R

S

A

I

IV

III

II

B

II

IV

I

III

C

III

II

IV

I

D

IV

III

I

II

35.

 Majlis Pembangunan Negara

 Majlis Keselamatan Negara


Pernyataan di atas merujuk kepada

I Badan Penyelarasan antara kementerian

II Badan yang ditubuhkan oleh Eksekutif

III Badan yang ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan

IV Badan penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri


A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV


36. Yang manakah antara yang berikut merupakan pemilih berdaftar yang layak mengundi secara pos?

I Calon pilihan raya

II Pelajar yang belajar di luar negara

III Pekerja syarikat swasta di luar negara

IV Pegawai Suruhanjaya pilihan raya yang bertugas pada hari pengundian
A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

37. Yang manakah merupakan kuasa Dewan Negara jika tidak mempersetujui sesuatu Rang

Undang-Undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat?

A Menolak Rang Undang-Undang itu

B Melewatkan Kelulusan Rang Undang-Undang itu

C Membatalkan Kelulusan Rang Undang-Undang itu

D Meminda Rang Undang-Undang itu tanpa persetujuan Dewan Rakyat


38. Antara berikut yang manakah benar tentang pilihan raya bagi Dewan Rakyat di Malaysia?

I Parti yang menang majoriti akan membentuk kerajaan

II Semua keputusan pilihan raya tidak boleh dipertikai di mana-mana mahkamah

III Semua pengundi yang layak akan diberi tempoh membuang undi selama dua hari

IV Calon yang berjaya memperoleh undi majoriti akan diisytiharkan sebagai wakil rakyat bagi kawasan berkenaan

A I dan III C II dan III

B I dan IV D III dan IV

39. Antara berikut yang manakah merupakan tugas Sultan dalam badan perundangan negeri ?
I Merasmikan pembukaan penggal Dewan Undangan Negeri

II Membincangkan rang undang-undang negeri

III Melantik Ahli Dewan Undangan Negeri

IV Membubarkan Dewan Undangan Negeri


A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

40. Dewan Undangan Negeri Sabah telah dibubarkan pada 30 April 2004. Keadaan ini membolehkan satu pilihan raya umum diadakan di negeri tersebut.
Antara berikut, yang manakah tarikh akhir bagi menjalankan pilihan raya umum di negeri Sabah?

A 30 Mei 2004

B 29 Jun 2004

C 29 Julai 2004

D 28 Ogos 2004
41.
ISTILAH
HURAIAN

I

Afidavit

P

Bukti kukuh bagi memulakan kes

II

Injuksi

Q

Pengakuan seseorang melalui dokumen bersumpah

III

Prima Facie

R

Arahan untuk hadir ke mahkamah sebagai saksi

IV

Sapina

S

Mahkamah mengeluarkan arahan secara bertulis


Yang manakah padanan yang tepat antara istilah kehakiman dengan huraiannya?


I

II

III

IV

A

S

R

Q

P

B

Q

S

P

R

C

S

P

R

Q

D

P

R

Q

S

42. Seorang murid lelaki berusia 11 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Kanak – kanan kerana melakukan kesalahan mencuri


Yang manakah yang berkaitan dengan perbicaraan kes di atas


I Keputusan kes direkodkan

II Perbicaraan dijalankan secara tertutup

III Keputusan mahkamah adalah muktamad

IV Murid tersebut boleh dijamin oleh bapanya.


A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D II dan IV


43. Keputusan Mahkamah : Pilihan raya umum kawasan X adalah didapati tidak sah

Antara berikut, mahkamah yang manakah yang boleh membuat keputusan seperti di atas?


A Mahkamah Majistret

B Mahkamah Sesyen

C Mahkamah Tinggi

D Mahkamah Persekutuan


44. Antara yang berikut, yang manakah termasuk di bawah bidang kuasa pengampunan YDPA?
I Pegawai tentera yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Tentera

II Pesalah yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Syariah Perak

III Pesalah yang dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Bumiputera Sarawak

IV Pesalah yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah

Tinggi Wilayah Persekutuan
A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV


45. Antara yang berikut, pelantikan yang manakah perlu mendapat nasihat daripada Perdana

Menteri dan Majlis Raja-Raja?


I Majistret

II Hakim Besar

III Hakim Mahkamah Sesyen

IV Hakim Mahkamah Persekutuan


A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV
46. Encik A membina sebuah banglo yang panjangnya 60 meter dan lebarnya 20 meter. Kos perkakasan rumah tersebut berdasarkan jadual berikut:
Perkakasan
Bilangan unit Kos per unit

Suis 30 RM15.00

Lampu 40 RM25.00

Jubin 5040 RM2.25
Selain kos di atas, kontraktor juga mengenakan caj sebanyak RM600.00 bagi setiap satu meter

persegi luas lantai ruang berkenaan. Encik A dikenakan pendahuluan sebanyak 30 peratus daripada harga rumah sebelum projek pembinaan dimulakan. Berapakah pendahuluan yang perlu dibayar oleh Encik A ?


A RM29 370.00

B RM216 000.00

C RM219 837.00

D RM733 990.00


47. Satu pilihan raya telah diadakan di sebuah IPTS. Pada peringkat permulaan seramai 30 orang

pelajar telah mendaftarkan diri untuk bertanding. Dua calon telah menarik diri manakala tiga orang

pelajar telah dibatalkan pencalonan mereka kerana tidak memenuhi syarat. Seorang calon telah

menang tanpa bertanding dan seorang lagi telah mendaftarkan diri pada hari akhir pencalonan.

Berapa orang calonkah yang telah bertanding pada hari pilihan raya itu diadakan?
A 24

B 25


C 26

D 28
48. Seorang pesara telah melabur wang pencennya sebanyak RM80,000 dalam satu perniagaan.

Beliau menganggarkan pulangan modal tersebut dapat diperolehnya dalam tempoh tertentu dengan

kadar pulangan 18% setahun daripada jumlah modal. Dalam tempoh berapa tahunkah pesara

tersebut akan mendapat kembali semua modalnya?
A 4 tahun

B 5 tahun

C 6 tahun

D 7 tahun
Soalan 49 berdasarkan Carta 1 dibawah


49. Yang manakah penyataan yang benar tentang Carta 1 di atas?

I Peratusan dan nilai eksport ke Amerika Syarikat menunjukkan peningkatan

II Nisbah nilai eksport ASEAN berbanding Kesatuan Eropah adalah 1:0.38 pada tahun 2005

III Perbezaan nilai eksport ke China antara tahun 2000 dan 2005 ialah sebanyak RM1.82 juta

IV Peratus peningkatan nilai eksport utama barangan Pembuatan tahun 2000 dan 2005 adalah 35.23%

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV


Soalan 50 berdasarkan Jadual 2 di bawah ini.


50. Antara yang berikut, yang manakah yang benar tentang jadual di atas?

I Menjelang 2050, permintaan air bertambah 3 kali ganda berbanding dengan tahun 2000

II Permintaan air dijangka meningkat kurang daripada 20% dalam tempoh 10 tahun yang akan datang dari tahun 2010

III Purata peningkatan jangkaan permintaan air tahunan dalam tempoh 2000 hingga 2010

adalah sebanyak 325.6 juta liter sehari.

IV Peratusan perubahan permintaan air dijangkakan menyusut sedikit bagi tempoh 2020

hingga 2030 berbanding dengan tempoh sebelumnya.


A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

51. Sekumpulan askar sedang menjalani latihan di padang. Mereka cuba berbaris dalam bentuk seperti berikut:

 3 orang dalam 1 barisan, tinggal seorang di barisan terakhir

 4 orang dalam satu barisan, tinggal seorang di barisan terakhir

 2 orang dalam satu barisan, tinggal seorang di barisan terakhir

 5 orang dalam satu barisan, tiada orang bersendirian
Berapakah jumlah askar dalam kumpulan?

A. 15 C. 35

B. 25 D. 45


Sekumpulan pelajar terdiri daripada J, K, L, M dan N mempunyai minat yang berlainan

terhadap pelbagai jenis permainan. Daripada temubual yang dibuat, didapati keputusan seperti

berikut:


J suka main badminton, bolasepak dan bola keranjang

K suka main takraw, ping pong dan squasy

L suka main hoki, ragbi dan tennis

M suka main permainan gelanggang sahaja

N suka main permainan gelanggang tidak melebihi 5 orang sepasukan
52. Tiga jenis permainan yang paling digemari dalam kalangan mereka ialah

A. Takraw, squasy, bolakeranjang

B. Badminton, hoki, tenis

C. Takraw, ragbi, tenis

D. Badminton, bolasepak, ping pong

Soalan 53 berdasarkan Rajah 3 di bawah ini.
Rajah 3 : Kadar Dividen, Kadar Inflasi dan Kadar Dividen Sebenar yang Diberi oleh KWSP

dari Tahun 2001 hingga 200653. Yang manakah benar tentang Rajah 2 di atas?

I Kadar inflasi mula meningkat dari tahun 2003

II Kadar dividen sebenar sentiasa melebihi kadar inflasi

III Kadar dividen mula meningkat dari tahun 2002 hingga 2006

IV Kadar dividen sebenar turun, jika kadar inflasi menurun dan kadar dividen sama


A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV 50% daripada guli dalam kotak adalah warna merah dan bila

 Bilangan guli merah adalah setengah daripada guli biru

 Bilangan guli kuning adalah satu per empat daripada guli biru


54. Berapakah nisbah bilangan guli kuning dengan guli merah?
A. 1 : 2 C. 1 : 4

B. 1 : 3 D. 1 : 5


55. Majlis Perbandaran Z merancang untuk menanam pokok di kedua-dua belah bahu Jalan P.

Panjang Jalan P adalah 4.68km. Pokok-pokok disusun mengikut 3 bahagian sepanjang Jalan P

seperti berikut:
 Bahagian pertama : Jarak antara pokok adalah 2.5m, panjang jalan adalah 1.45km


 Bahagian kedua : Jarak antara pokok adalah 3m, panjang jalan adalah 1.62km

 Bahagian ketiga : Jarak antara pokok adalah 5m
Berapakah bilangan pokok yang perlu ditanam?

A. 1442 C. 2884

B. 1443 D. 2886


Soalan 56 berdasarkan Jadual 4 di bawah


Jadual 4 : Nilai eksport Beberapa objek terpilih pada tahun 2005
56. Yang manakah benar tentang eksport Malaysia pada tahun 2003 seperti jadual 4?
I Nisbah eksport Negara ke Iran berbanding Jepun ialah 1: 2.05

II Tekstil merupakan produk yang tertinggi dieksport ke Taiwan

III Nilai eksport Kimia ke Thailand menyumbang kira-kira 21.3% pendapatan

IV Hasil eksport produk pertanian ke Amerika Syarikat menyumbang pendapatan melebehi 4%


A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV


57. Puan Rajesh ingin balik ke kampungnya yang terletak sejauh 2 200 km pada cuti Hari

Deepavali. Puan Rajesh mempunyai kereta yang dapat menampung minyak sebanyak 24 gelen

dalam tangkinya dan dapat bergerak 27 km bagi segelen. Jika Puan Rajesh akan berhenti untuk

mengisi minyak sebelum dapat sampai ke destinasinya?


A. 2 kali

B. 3 kali

C. 4 kali

D. 5 kali


58. Pak Samad dan Pak Hassan boleh menyiapkan penulisan sebuah novel dalam masa 30 hari.

Sekiranya Pak Samad boleh melakukan hanya 2/3 daripada kerja yang disiapkan oleh Pak Hassan

dalam sehari, berapa harikah diperlukan oleh Pak Samad untuk menyudahkan penulisan tersebut

secara sendirian?


A.60 hari

B.75 hari

C.80 hari

D.85 hari


59.

Pembelian Kereta Jenama Y


Harga kereta


: RM 95 000

Bayaran Pendahuluan : RM 20 000

Cara Bayaran

: Ansuran BulananTempoh Bayaran : 9 Tahun

Kadar Faedah

: 2.5% setahun


Berapakah bayaran ansuran bulanan yang perlu dijelaskan bagi pembelian kereta di atas


A RM 787.00

B RM 850.70

C RM 964.10

D RM 985.00
Soalan 60 berdasarkan Jadual 5 di bawah ini.
Jadual 5: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dari tahun 2004 hingga 2007

60. Yang manakah benar tentang Jadual 5 di atas?

I Purata caruman setahun bagi seorang pencarum pada tahun 2005 ialah RM2328.28

II Sebanyak 49.1% daripada caruman pada tahun 2006 telah dikeluarkan oleh pencarum

III Caruman bersih pada tahun 2006 merupakan 13.3% daripada jumlah caruman terkumpul

IV Caruman dan pngeluaran semakin meningkat setiap tahun.


A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D II dan IV


Yüklə 167,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə