11. Sinif din küLTÜRÜ soru bankasi “Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde meydana gelmesi” anlamına gelen kavramYüklə 47,35 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü47,35 Kb.

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ SORU BANKASI

1. “Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde meydana gelmesi” anlamına gelen kavram

A) Kaza B) Tevekkül C) İrade D) Ecel E) Mizan
2. “Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” Kamer suresi, 49. ayet)

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızık B) Kader C) Tevekkül D) Tedbir E) İhlas


3. “De ki: Hak Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin…”(Kehf suresi, 29. ayet)

Bu ayette insanın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

A) İhtiyaçları olmasına

B) İrade sahibi olmasına

C) Hakikate tabi olmasına

D) İnanmaya açık olmasına

4. Sözlükte “gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, şeklini ve niteliğini belirlemek”

gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A A) Tekvin B) Mizan C) Kader D) Kudret

6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin iradesi söz konusu değildir?

A) İnandığı dinde

B) İbadet etmede

C) Başarıyı yakalamada

D) Güzel ahlaklı olmada

E) İçine doğduğu kültürde


8. “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”

(Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) İradeyi doğru kullanmak gerektiği

B) Çevreyi korumaya özen gösterilmesi gerektiği

C) Astronomi çalışmaları yapmanın elzem olduğu

D) Gökyüzünün dünyanın örtüsü konumunda olduğu

E) Davranışlarda düzenli ve dengeli olunması gerektiği


9. İnsan, iyilik ve kötülük işleyecek bir yetenekte yaratılmış, kendisine düşünme yeteneği (akıl), tercih etme bilinci

(irade) ve bu tercihini eyleme aktarabilecek bir güç verilmiştir.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan irade sahibi bir varlıktır.

B) İnsan aklını kullanmada özgürdür.

C) İnsan aklıyla iyiyi kötüden ayırt edebilir.

D) İnsanın ara sıra kötülük yapması alın yazısının sonucudur.

E) Akıl ve irade insanın düşünerek tercihte bulunmasına

imkân vermektedir.
10. Aşağıdakilerden hangisinde aklın fonksiyonlarından söz edilmemektedir?
A) İdeal olanı tercih etmek

B) Canlılara merhamet etmek

C) İyiyi kötüyü ayırt edebilmek

D) Fayda ve zararı hesaplayabilmek11. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yerine getirilmesinde gösterilen kolaylıklardan biri değildir?

A) Abdest alınırken mesh kullanılabilmesi

B) Su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılabilmesi

C) Özür durumunda ramazan orucunun ertelenebilmesi

D) İhtiyaç durumunda namazların oturarak kılınabilmesi

E) Ağır hastalıklarda cuma namazlarının evde kılınabilmesi


12. Aşağıdakilerin hangisinde ibadet ve yapılış amacı yanlış verilmiştir?

A) Kurban: İnsanların et ihtiyacını karşılamak

B) Oruç: Nefsi arındırıp iradeyi güçlendirmek

C) Namaz: Allah’ın emrini yerine getirip kulluk bilincini

korumak


D) Zekât: Kazancı arındırarak toplumsal beraberliği güçlendirmek
13. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin kişiye kazandırdıklarından sayılamaz?

A) Dini duygularda pekişme

B) Allah’ın rızasını kazanma

C) Kötülüklerden uzak durma

D) Sorumluluk duygusunda gelişme

E) Beğenilme duygusunu tatmin etme

14. Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin bireysel faydalarından değildir?

A) Allah’a yaklaştırması

B) Hayatı disipline etmesi

C) Dayanışmayı artırması

D) Kötülüklerden alıkoyması

E) Zamanı iyi kullanmayı öğretmesi15. “Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.”

Bu hadiste namazla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek başına kılmanın insanı bireyselleştirdiği

B) Tek başına kılmanın iç huzura katkısının az olduğu

C) Cemaatle kılmanın Allah katında daha değerli olduğu

D) İbadette toplu hareket etmenin insanı daha mutlu ettiği

E) Tek başına kılmanın, ibadetin kabul edilebilirliğini

azalttığı
16. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerle ilgili temel ilkelerden biri değildir?

A) İsteklilik

B) Kolaylık

C) SamimiyetD) Merhametli olmak
17. Küçük bir tebessüm, içten bir selam

Dosta hatır soran, bir iki kelam

Kısaca diyor ki insana İslam

İhlasla yaptığın her şey, ibadetBu dizelerde ibadetlerle ilgili temel ilkelerden vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsteklilik

B) Kolaylık

C) Samimiyet

D) Güç yetirebilirlik

E) Gösterişten uzak olmak


18. Aşağıdakilerden hangisi orucun faydalarından biri değildir?

A) İradenin günlenmesi

B) Nefsin terbiye edilmesi

C) Bedenin sağlıklı olması

D) Sabır duygusunun gelişmesi

E) Zamanın verimli kullanılması


19. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?

A) Helal ticaret yapmak

B) Yaşlılara yardım etmek

C) Alın teri ile para kazanmak

D) Şans parasıyla hayır yapmak

E) Yolda bulunan bir engeli kaldırmak


20. İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amacı olamaz?

A) Ahirette kurtuluşa ermek

B) Allah’ın emrini yerine getirmek

C) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak

D) Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak

E) Nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmek21. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel faydalarından biridir?

A) Kaynaşmayı artırır.

B) Dayanışmayı sağlar.

C) Sorumluluk bilincini geliştirir.

D) Kardeşlik duygularını güçlendirir.

E) Müslümanlar arası iletişimi kuvvetlendirir.22. İslam’da ibadetlerin faydaları bakımından aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

A) Kötülüklerden alıkoyar.

B) Sabrı ve diğerkâmlığı öğretir.

C) Sosyal yardımlaşmaya teşvik eder.

D) İnsanların birlikteliğine katkıda bulunur.

E) İnsanın toplumsal statüsünü güçlendirir


23. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Peygamberin örnek ahlâkını ifade etmez?

A) Emek olmadan yemek olmaz.

B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

C) Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.

D) İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.

E) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.


24. Aşağıdakilerden hangisi örnek insanın özelliklerinden değildir?

A) Azimli olmak

B) Dürüst olmak

C) Samimi olmak

D) Sabırsız olmak

E) Güvenilir olmak


25. Hz. Muhammed (sav), İslam’a davet için Taif’e gittiği zaman çok ağır hakaretlere ve saldırılara maruz kalmıştır.

Ama yine de o insanlara beddua etmeyip onların hidayeti için Allah’a dua etmiştir.Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) ahlaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?

A) Cesur oluşu

B) Sabırlı oluşu

C) Güvenilir olması

D) Adil davranması

E) Merhametli oluşu


26. “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür...”

(Tövbe suresi, 128. ayet)Bu ayette Hz. Peygamberin vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güven vermesi

B) Kolaylaştırıcılığı

C) Adil davranması

D) Hoşgörülü oluşu

E) Merhametli oluşu27. Hz. Peygamberin örnek alınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir yaklaşımdır?

A) Giyim tarzına uymak

B) Sözlerini ezberlemek

C) Sevdiği yemeklerden yemek

D) Ahlaki özelliklerini hayata taşımak

E) Kullandığı eşyaların benzerini kullanmak


29. Aşağıdakilerin hangisinde ibadet ve yapılış amacı yanlış verilmiştir?

A) Kurban: İnsanların et ihtiyacını karşılamak

B) Oruç: Nefsi arındırıp iradeyi güçlendirmek

C) Namaz: Allah’ın emrini yerine getirip kulluk bilincini

korumak


D) Zekât: Kazancı arındırarak toplumsal beraberliği güçlendirmek

E) Hac: Farklı coğrafyalardaki Müslümanların Allah’a

kullukta birleşmelerini sağlamak

30. “Kim bir Müslüman’ın bu dünyada ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.”

Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her hata eleştirilmemelidir.

B) Hatalar görmezden gelinmelidir.

C) İnsanlara hoşgörüyle yaklaşılmalıdır.

D) Hatalar Allah’la kul arasında kalmalıdır.

E) Hata ve günahlar anlatılarak yayılmamalıdır.31. “Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.” (Mearic suresi, 32. ayet)

Bu ayette Müslümanların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabır B) Saygı C) Sevgi D) Cesaret E) Güvenilirlik

33. Hz. Peygamber, Safa tepesine çıkarak orada toplananlara: “Ey Kureyş halkı! Size bu dağın arkasından bir düşman

ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?” dedi. Orada bulunanlar: “Hepimiz inanırız .” diye cevap

verdiler.

Bu durum Hz. Peygamberin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine işaret etmektedir?

A) Cesur olduğunaB) Güvenilir olduğuna

C) Yumuşak sözlülüğüne

D) İnsanlarda saygı uyandırdığına

E) İkna kabiliyetinin güçlü olduğuna


34. Abdullah b. Amr diyor ki: Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu sırada annem bana: “Gel sana bir şey vereceğim!”

diye çağırdı. Peygamberimiz, anneme: “Çocuğa ne vermek istedin?” diye sorunca annem: “Hurma” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Peygamberimiz: “Eğer onu aldatıp bir şey vermeseydin sana bir yalan günah yazılırdı.” buyurdu.

Bu diyalogda verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hediyeleşmenin anne-çocuk ilişkisinde önemli olduğu

B) Annenin yalan söylemesinin daha büyük günah olduğu

C) Anne-çocuk ilişkisinde hediye vermenin saygıyı artırdığıD) En küçük bir olayda bile dürüstlükten taviz verilmemesi

gerektiği

E) Çocuklara helal lokma yedirmenin annelerin görevlerinden

olduğu
35. “Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.”

Hz. Peygamberin bu sözünden onunla ilgili aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Şefkatlidir.

B) Merhametlidir.

C) Hoşgörülüdür.

D) Kin gütmemiştir.

E) Hiç darılmamıştır.


36. “Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse Allah’ı çok yarlıgayıcı ve esirgeyici

bulacaktır.” (Nisa suresi, 110. ayet)Aşağıdaki sonuçlardan hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

A) Günahtan geri dönüş yoktur.

B) Kötülük işleyen nefsine zulmetmiş olur.

C) Kötülük işledikten sonra tövbe edilmelidir.

D) Tövbe eden, Allah’ın affediciliği görecektir.

E) İnsan, kötülük işleme kabiliyetinde yaratılmıştı37. “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor…” (Nisa suresi, 58. ayet)

Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli olmak

B) Adaletli davranmak

C) Emaneti iyi korumak

D) İnsanları zorlamamak

E) Liyakate göre iş vermek38. “O, Allah’ın elçisi Muhammed’dir. Onunla beraber olanlar da hakikati inkâr edenlere karşı sert, kendi aralarında

merhametlidirler...” (Fetih suresi, 29. ayet)Bu ayette müminlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Peygambere iman etmeleri

B) Belli kurallara göre davrandıkları

C) Bir arada yaşamayı önemsemeleri

D) İnsanlara merhametle yaklaşmaları

E) Peygamberle birlikte hareket ettikleri39. İnandığı hak yolda kararlılıkla yürüme azmi, güçlüklere dayanma gücü, hakkı savunmaktan vazgeçmemek,

başa gelen musibetlere Allah için göğüs germek, ecrini Allah’tan bekleyerek doğru yolda gösterilen kararlı tavır.Bu parçada Hz. Peygamberin tanımlanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhsan B) Cesaret C) Sabır D) Tevekkül E) Merhamet


40. “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez...” (Bakara suresi, 286. ayet)

Bu ayetin verdiği mesaja uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşleyen demir ışıldar.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Sakla samanı gelir zamanı

D) Allah dağına göre kar verir.

E) Ayağını yorganına göre uzat.


41. “Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”

(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Yapılan hiçbir şey unutulmayacaktır.

B) Kişi yalnızca kendisine karşı sorumludur.

C) En küçük kötülüğün bile karşılığı olacaktır.

D) İnsan, yaptıklarından sorumlu tutulacaktır.

E) Yapılan en küçük iyiliğin karşılığı olacaktır.


42. Bütün canlılara Allah tarafından verilen maddi ve manevi nimetlerdir.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızık B) Ecel C) Emel D) Ezel E) Rahîm

43. “Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”

(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Yapılan hiçbir şey unutulmayacaktır.

B) Kişi yalnızca kendisine karşı sorumludur.

C) En küçük kötülüğün bile karşılığı olacaktır.

D) İnsan, yaptıklarından sorumlu tutulacaktır.

E) Yapılan en küçük iyiliğin karşılığı olacaktır.44. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...”

(Şura suresi, 30. ayet)Bu ayette insan ile ilgili olarak vurgulanan husus aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Düşünen bir varlık olduğu

B) İnanan bir varlık olduğu

C) Akıl yetisine sahip olduğu

D) Seçme hürriyetine sahip olduğu

E) Yaptıklarından sorumlu tutulacağı

“Allah geceyi gündüzün içine sokar gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş

bir süreye kadar akıp gider...” (Fatır suresi, 13. ayet)45. Bu ayetteki altı çizili kısım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Ecel B) Rızık C) Sabır D) İhsan E) Tevekkül
46. “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”

(Âl-i İmran suresi, 159. ayet)Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızık B) Tevekkül C) Kalp D) İtaat E) Ecel


47. Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumluluk alanı içindedir?

A) İnancı

B) Cinsiyeti

C) Doğum tarihi

D) Ana-babası

E) Akıl sahibi olması

48.. Ebu Cehil, Hz. Muhammed’e (sav.): “Biz seni asla yalancılıkla suçlamıyoruz. Fakat getirdiğin şeyleri yalanlıyoruz.”

diyordu.


Bu sözde Hz. Peygamberin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Doğru sözlülüğü

B) Saygı duyulduğu

C) Peygamber olduğu

D) Cesaret sahibi oluşu

E) Tanınmış bir kişi olduğu49. Hz. Peygamber yalnızca insanlara değil diğer canlılara da merhametle davranılmasını istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz?

A) Ağaç dikilmesini tavsiye etmesi

B) Hurma ağaçlarının aşılanmamasını istemesi

C) Hayvanlara fazla yük yüklemeyi yasaklaması

D) Arkadaşlarından birine “kedi babası” ismini vermesi

E) Zararsız hayvanların öldürülmemesini tavsiye etmesi50. İslam düşüncesinde “dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce ekollerine” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarikat B) Mezhep C) Hizb D) Tasavvuf E) Topluluk

Yüklə 47,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə