2001 Farklılaştırılmış Fizik Derslerinin Sınıf Üstün Yetenekli ÖğrencilerYüklə 13,94 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü13,94 Kb.
#112898
1.tez

2001 Farklılaştırılmış Fizik Derslerinin 9.Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler

Üzerindeki Etkisi

Yüksek Lisans

Muhsin öğretme

1-Hangi amaçla yapılmıştır?

Bu çalışma, kapsamlı bir çalışmanın küçük bir kısmıdır. Bu kısımda, beş alandaki aşırı duyarlılıklarla bazı değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Bu değişkenler, motivasyon, yaratıcılık, liderlik, sayısal yetenek, sözel yetenek ve insanlarla ilişkilerdir. Tüm bu değişkenler, değişik yaklaşımlara (tanımlara) göre, teker teker yada birleşik olarak, üstün yetenekliliğin bazı göstergeleri olarak düşünülebilir.

2-Hangi yöntemler kullanılmıştır?

Uygulamaya geçilmeden önce ADÖ Türkçe’ye çevrilmiştir. Çeviri öncelikle araştırmacı tarafından, ardından da ikisi aşırı duyarlılıklar konusunda bilgili olan toplam beş kişi tarafından birbirinden bağımsız şekilde yapılmıştır. Ölçeğin çevirisi sırasında, kelime-kelime çeviri yöntemi değil, cümlenin anlamının tam olarak karşılanması yöntemi kullanılmıştır.

3-Hangi örneklem düzeyleri tercih edilmiştir?

Çalışmanın örneklemini İstanbul ilindeki 7 farklı okul tipindeki okullara devam eden 105 (53’ü kız, 52’si erkek) 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrenciler 13 okuldaki 25 sınıftan seçilmiştir.

4-Hangi veri toplama araçları kullanılmıştır?

Çeviriler yapıldıktan sonra, üç çevirmen tarafından tekrar ele alınmış ve Türkçe’deki cümle yapısı ve deyimler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Çalışmada kullanılan diğer bir ölçme aracı da araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmen Gözlem ve Değerlendirme Formu”dur. Bu ölçme aracı kullanılarak, öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencileri yukarıda bahsedilen altı değişken açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Bunu sağlamak için, araştırmacı tarafından öğretmenlere herbir değişkenle neyin kastedildiği anlatılmıştır.

Diğer yandan, herbir aşırı duyarlılık alanının tanımlandığı, aşırı duyarlılık derecelerinin örneklendirildiği, yanıtların puanlandırılması için kuralların ve bir örnek puanlama formunun yer aldığı bir kitapçık hazırlanmıştır. Bu kitapçığın hazırlanması sırasında, Falk ve arkadaşları tarafından hazırlanan (1994) kitapçıktan, birçok araştırma makalesinden ve alanda çalışan uzmanların yazdığı pekçok kitaptan faydalanılmıştır.

5-Hangi veri analiz yöntemleri kullanılmıştır?

Tüm ADÖ formlarının puanlandırılması araştırmacı tarafından yapılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan kitapçık kullanılarak eğitilen diğer bir kişi, rastgele seçilen 36 ADÖ formunu araştırmacıdan bağımsız olarak puanlamıştır. Çifte puanlandırılan bu 36 ADÖ formu puanlayıcılar-arası tutarlılığı ölçmek üzere kullanılmıştır. Herbir AD alanı için bu katsayılar yüksek çıktığından ( 0,84 ile 0,94 arasında değişmektedir), verilerin analizi sürecinde sadece araştırmacının yapmış olduğu puanlamalar dikkate alınmıştır. Veriler t-testi veya tek yönlü varyans analizi testleri yapılarak analiz edilmiştir.

6-Hangi konular ele alınmıştır?

Araştırmada aşağıdaki dört konu ele alınmıştır.

1. Başarısız üstün zekâlı çocukların oranı.

2. Başarısız üstün zekâlı çocukların aile yapısı ve örüntüsü.

3. Başarısız üstün zekâlı çocukların belirgin özellikleri ve tavırları.

4. Üstün zekâlı çocukları başarısızlıktan kurtaracak bazı etkili yöntemler.

7-Hangi kullanım şekilleri içerilmektedir?

yok

8-Hangi argümantasyon modelleri kullanılmıştır?yok

9-Hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

Literatürde aşırı duyarlılıklar ile üstün yetenekliliğin kesiştiğini vurgulayan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, bu saptamayı destekleyen kültürler- arası kanıtlar olup olmadığını araştırmaktadır. Aşırı duyarlılık alanlarıyla ilişkileri araştırılan altı değişkenin, üstün yetenekliliğe katkı yapan bazı kişilik özellikleri olduğu varsayılırsa, bulgulara göre üstün yeteneklilik ile AD’ler arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılabilir. Araştırmanın bulgularına göre, özellikle yaratıcılığı ve sayısal yeteneği yüksek olan öğrencilerin diğerlerine göre hemen hemen tüm AD alanlarında aşırı duyarlı oldukları görülmektedir. Ayrıca, yüksek motivasyona, yüksek liderlik özelliklerine, yüksek sözel yeteneğe ve iyi insan ilişkilerine sahip öğrencilerin bazı AD alanlarında diğerlerine göre daha aşırı duyarlı oldukları da ortadadır.

10-Hangi önerilere yer verilmiştir?ADÖ’den elde edilen zengin veriler, öğretmenler, rehber-danışmanlar ve yöneticiler için hem öğrencileri tanıma hem de onlar için uygun programlar ve müfredatlar geliştirme açısından son derece yararlı olabilmektedir. Bu araştırmanın bulguları göstermektedir ki, ADÖ puanları diğer birçok belirleme yöntemlerine ek olarak, üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılabilir.
Yüklə 13,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə