2008 Faaliyet RaporuYüklə 1,75 Mb.
səhifə1/22
tarix26.08.2018
ölçüsü1,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

\\ankmer6\kisisel\14743\resimlerim\gumruk.png


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET

BAKANLIĞI


İDARE FAALİYET RAPORU

2012


\\ankmer6\kisisel\14743\resimlerim\ataturk.jpg
I.GENEL BİLGİLER 11

A- MİSYON VE VİZYON 12

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 13

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 15

Tarihçe 15

Fiziksel Yapı 17

Örgüt Yapısı 21

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 28

İnsan Kaynakları 37

Sunulan Hizmetler 43

Gümrükler Genel Müdürlüğü 43

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 43

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 44Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 44

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 45

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü 45

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 46

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü 46

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 46

 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 47Strateji Geliştirme Başkanlığı 47

İç Denetim Birim Başkanlığı 48

Hukuk Müşavirliği 48

Personel Dairesi Başkanlığı 49

Eğitim Dairesi Başkanlığı 49

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 49

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 49

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 50

Özel Kalem Müdürlüğü 50

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 50

II.AMAÇ VE HEDEFLER 52

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 54

B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 54

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 56

A- MALİ BİLGİLER 58

1.Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 58

Mali Denetim Sonuçları 60

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 61

1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 61

GÜMRÜK HİZMETLERİ 61

GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ 73

İÇ TİCARET HİZMETLERİ 84

RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL HİZMETLERİ 95

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ HİZMETLERİ 102

ESNAF VE SANATKAR HİZMETLERİ 110

KOOPERATİFÇİLİK FAALİYETLERİ 114

AB ve Dış İlişkiler 125

TASFİYE HİZMETLERİ 141

DENETİM FAALİYETLERİ 148

STRATEJİK YÖNETİM FAALİYETLERİ 150

İÇ DENETİM FAALİYETLERİ 154

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ 154

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ 154

İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ 156

EĞİTİM FAALİYETLERİ 158

DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ 160

BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ (OTOMASYON) 161

IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 165

ÜSTÜNLÜKLER, GELİŞİME AÇIK YANLAR, FIRSATLAR VE DEĞERLENDİRME 167

A.Üstünlükler 167

B.Gelişime Açık Yanlar 167

C.Değerlendirmeler 167

V.ÖNERİ VE TEDBİRLER 169

A-2013 YILI EYLEM VE HEDEFLERİ 171

VI.EKLER 175


EK-1: Mevzuat Çalışmaları

EK-2 : Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

EK-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı


Hayati YAZICI

BAKAN

BAKAN SUNUŞU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz; Türkiye’nin, “ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke” olmasını sağlamaktır.  • Ülkemizdeki 3 milyonu aşkın ticari işletme, 1 trilyon doların üzerinde mal ve hizmet üretmektedir.

  • 400 milyar dolara yaklaşan dış ticaretimiz, Gümrük Kapılarımızdan gerçekleştiriliyor.

  • 76 milyon tüketicimiz, bu mal ve hizmetlerden yararlanmaktadır.

  • Sınırlarımızdan her yıl milyonlarca insan ve araç, giriş ve çıkış yapmaktadır.

Bütün bunlarla ilgili işlemler ve süreçler Bakanlığımızca takip edilmekte, güvenli ve kolay ticaretin yol alacağı kanallar, hızla ve büyük bir titizlikle inşa edilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç ticaretin tüm yönlerini, gümrükler aracılığıyla da dış ticaretin tüm akışını düzenlemektedir.

Gelişen teknolojinin ve buna bağlı olarak büyüyen ticaretin şartlarını bu değişim ve gelişmelere göre yeniliyoruz.

Ticaretin her alanda daha kolay ve daha güvenli yapılması için yeni enstrümanlar geliştiriyoruz.

Sistemlerin işleyişini düzenliyor, varsa aksaklıkları ortadan kaldırıyoruz.

Bürokrasiyi azaltacak yeni projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz.

2012 yılı, gümrüklerde ve iç ticarette büyük bir yenilenmenin ve değişimin yılı olmuştur.

2013 yılı ise, tüm bu çalışmaların uygulamaya dönüştüğü ve sonuçların görülmeye başladığı yıl olacaktır.

Günümüzde ticaretin kolaylaştırılması, ekonomik kalkınma için hayati önem arz etmektedir.

Ürünlerin piyasaya daha ekonomik, daha hızlı ve daha güvenli taşınması için işlem maliyetlerini düşürüyoruz.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemiz için büyük hedeflerimiz var:


  • Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek,

  • Kişi başına geliri 25 bin dolar seviyesine çıkarmak,

  • Dünyanın en büyük 10 limanından en az birine sahip olmak,

  • İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak.

Büyük hedeflere ulaşmak için büyük adımlar atmak gerekir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak 2023’e giden yolda büyük adımlar atıyoruz.

Zihinlerdeki kalıpları kırıyor, olaylara farklı yönlerden yaklaşıyoruz.

Yaptığımız iş ve sorumluluk alanlarımızla ilgili büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var.

Dış ticaret politikalarının uygulayıcısı konumunda, etkili, verimli, süratli ve kaliteli bir şekilde faaliyetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2012 yılı Faaliyet Raporunun, öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağı inancıyla hayırlı olmasını diliyorum.


BAKAN YARDIMCISI SUNUŞU


Fatih METİN

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı

z:\documents and settings\14743\local settings\temporary internet files\content.outlook\oe1qbiv6\fmetin_4.jpg

Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde, 08 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İç Ticaret, Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi, Esnaf ve Sanatkarlar ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüklerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde toplanmasıyla kurumumuzun görev alanı bir hayli genişlemiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni yapısıyla, ülkemizi dünyanın en kolay ve güvenli ticaret yapılan ülkelerinden biri haline getirmeyi hedeflemektedir.

Her alanda hızlı bir değişimin ve gelişimin yaşandığı, buna paralel olarak ihtiyaçların, beklentilerin hizmet çeşitliliğinin arttığı ve küresel rekabetin söz konusu olduğu günümüzde, bu değişim ve gelişimin gerisinde kalmamak ve giderek artan ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilmek ve riskleri yönetebilmek için dinamik bir yapıya sahip olmak gerekmektedir.

Uluslararası rekabetin farkında olan Bakanlığımız, bürokrasinin azaltılarak işlemlerin hızlandırılması, uluslararası standartta hizmet sunulması, tüm işlemlerde en son teknolojilerin kullanılması gibi stratejiler geliştirmekte, artan ticaretimizin kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynamaktadır.

Bu bilinçle,hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının sonucu olarak hazırlanan ve 2012 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyet ve projelerin yer aldığı Bakanlığımız 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu bilginize sunulmuştur.Ziya ALTUNYALDIZ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı


MÜSTEŞAR SUNUŞU

Fark yaratan işler, elde edilen katma değeri yüksek sonuçlar, kuruluşların varlıklarını sürdürebilmeleri ve daha başarılı ve parlak bir geleceğe ulaşabilmeleri için gereklidir. Kuruluşların hizmet sunduğu muhatapları gözündeki başarısının en kritik belirleyicisi de, yine beklenti ve ihtiyaçların ötesine geçen başarılmış işler ve elde edilmiş sonuçlardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ortaya koyduğu “en kolay ve en güvenli ticaret” vizyonu doğrultusunda, hem gümrükler hem de ticaret alanında önemli projeler geliştirmiş ve başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Bu çerçevede, 2012 yılı içerisinde gümrükler alanında büyük mesafeler kat edilmiş, adeta kurallar yeniden yazılmıştır.

Gümrük işlemlerine, artık eşyanın ülkemize varmasından önce de başlanabilmektedir. Yine, ticaret erbabımız, Bilgisayarlı Yeni Transit Sistemi (NCTS)’ ni kullanarak, AB ve EFTA ülkelerine daha ucuz bir transit taşımacılık gerçekleştirebilmektedir. İhracat işlemlerinde bürokrasi en aza indirilmiştir. İhracatçılarımız, ihracat beyannamesine artık herhangi bir belge eklememektedirler. Yine firmalarımız, gümrükleme işlemlerini artık sadece gümrüklerde değil, kendi tesislerinde de yapabilmektedirler.

Ticaret alanında da önemli sonuçlar elde edilmiştir.

İhtiyaçlara, cevap veremeyen 55 yıllık Türk Ticaret Kanunu tamamen yenilenmiştir. Ticari işletmelerimiz, artık uluslararası kuralların diliyle konuşabilmekte ve uluslararası ticaret ağına kolayca entegre olabilmektedirler. Yine, daha güçlü kooperatifler için ilk kez ülke çapında bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanmıştır. Aynı şekilde, esnaf ve sanatkarlarımız için de Esnaf Bilgi Sistemi kurulmuştur. Tüketici haklarının daha etkin bir şekilde korunabilmesi için ise hakem heyetlerine yapılan başvuruların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanmıştır.

Bakanlığımızın 2012 yılı faaliyetlerinin yer aldığı bu Rapor’ u, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi çağdaş yönetim ilkelerinin bir gereği olarak kamuoyunun bilgisine sunmaktan mutluluk duyuyorum.

Kökleri derinlerde ancak kendisi genç olan Bakanlığımız, 2023’ ün müreffeh Türkiye’sine giden yolda üzerine düşen sorumluluğu, performansa dayalı ve sonuç odaklı çalışma anlayışı içerisinde daima en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içerisinde olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Rapor’ un faydalı olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.


Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə