“AÇik amfi” yapilmasi ihalesiYüklə 27,16 Kb.
tarix22.01.2019
ölçüsü27,16 Kb.
#101557

ALSANCAK BELEDİYESİ ÖZGÜRLÜK MİLLİ PARKI AÇIK HAVA MÜZESİ VE HALK PLAJI SAHİL DÜZENLEME PROJESİ “AÇIK AMFİ” YAPILMASI İHALESİ

Genel Teknik Şartname
  1. GENEL

İş Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı “Yapı İşleri Genel Fenni şartnamesi” “Bayındırlık İşleri Genel şartlaşması ile Mukavele” ve “Özel Teknik şartname” esas alınarak Kontrolün onayı ve vereceği projelere uygun olarak 1. sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır.


Mahal listesinde yer alan ve ihale kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemelerde; TSE, BS, ISO vb. Belgelere sahip olmalı, kalite, sağlamlık, uzun ömürlülük ve ekonomi esasına dayanmalıdır. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemelerin menşei, Kontrolluğa önceden bildirilecek ve Kontrolluğun onayı alınacaktır. Müteahhit, Kontrolluğun onaylamadığı malzemeyi kullanamaz.

1.1 GENEL

Aksi halde söylenmemiş ve belirtilmemişse, tüm malzeme ve işçilik şartnameleri, ticaretler arasında karşılıklı uygulanmalı.

Ticaret isimleri taşıyan tüm referanslar ve tanımlamalar, malzemeler ve prosedürler “veya başka eşit ve onaylı” deyimini taşımalıdır.

Kontrolluk veya Mühendis kelimelerini içeren tüm referanslar ve tanımlamalar, Proje Yöneticisi kelimesini içermelidir.1.2 MALZEMELER

Malzemeler en iyi kalitede olup işlerin karakteriyle sürekli olmalı. Aksi halde belirtilmemişse, malzemeler aşağıdaki düzen ve öncülüğe göre belirlenmeli ve uygulanmalı.

a. İngiliz veya EEC standartlarına uyumlu olmalı

b. Genel olarak İngiliz veya EEC standartlarına uyumlu

c. Kıbrıs, İngiliz veya EEC İmalı

d. Genel olarak TSE’ye uyumlu.

Yerel uygulama, alternatif malzeme veya malzeme kalitesi, belirtilene göre kabul edilirse, böyle bir alternatifin kullanım için bırakılmasından önce, Kontrolluğun onayı alınmalı.

Eğer müteahit, Kontrolluğun onayı alınmadan önce, böyle bir alternatife yer verirse, kabul edilmemesi durumunda ek ödeme yapılmayacaktır.

Markalı malzemeler, imalatçının kurallarına, bilgilerine ve önerilerine göre kullanılmalı, saklanmalı, ve yöntemler uygulanmalı.

Kontrolluğun onayı için malzemelerin onayı için örnekler verilmeli.

Kontrolluk tarafından kabul edilmeyen malzemeler, şantiyeden 24 saat içinde kaldırılmalı, ve müteahit yerine uygun malzemeyi Kontrolluğa sunmalı. Buna dayalı tüm ek ücretler Müteahit tarafından karşılanmalı ve bu durumda zaman uzatması kabul görülmeyecektir.

1.3 İŞÇİLİK

Aksi taktirde belirtilmezse, işçilik uygulanabilecek yerlerde, İngiliz standartlarına itaat etmelidir.

İşçilik tamamıyla yüksek standart’ta olup, özellikle, ölçüler, çizgiler, düzlemler, ve seviyeler bakımından ve yüzey dokuları açısından tam doğrulukla ve özenle yapılmalıdır.

Müteahit bu sözleşmede herşeyi uygun olarak yerine getirmek adına gerekli olan herşeyi yapmalıdır.

Beton, tuğla, blok duvarların inşaası sergisi ve yıkımı, vb. bitirilmiş işler örneklere uymalı.

Kontrolluğun isteğine göre başka malzeme ve işçiliklerin örneği sağlanmalıdır.

Kontrolluk tarafından onaylanmayan işler, Kontrolluğun belirlediği zaman içerisinde yıkılıp temizlenmeli ve onaylandığı taktirde tekrar uygulanmalı. Böyle bir durumda tüm ek maliyetler müteahit tarafından karşılanmalı.


  1. KAPSAM
  1. Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkı Açık Hava Müzesi Ve Halk Plajı Sahil Düzenleme Projesi

  2. Açık amfinin teknik şartname ve projesine uygun imalatının yapılması.

  3. İnşaat ve tadilat işleri bitirildikten sonra inşaat alanında ve yakın çevresinde bulunan inşaat artıklarının temizlenmesi

Yukarıda belirtilen kapsam çerçevesinde tüm mimari, statik, elektrik, mekanik ile ilgili projeler bu şartnamede belirtilen tüm işler malzeme + işçilik (anahtar teslimi) olarak yapılıp teslim edilecektir. Tüm iş sırasında projelerle ilgili değişiklikler veya son söz Kontrole aittir.
  1. İNŞAATIN YERİ:

Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkı Açık Hava Müzesi Ve Halk Plajı Sahil Düzenleme Projesi Alsancak’ta Özgürlük Anıtı (Çıkarma Anıtı) kuzeyi ve doğusunda, Vaziyet Planında ve Tapu Vaziyet Planında gösterilen ve Kontrolün uygun göreceği yerde projesine uygun olarak inşa edilecektir.
  1. İŞE BAŞLAMA:

Arazi veya çevresinde herhangi bir işleme başlamadan önce Elektirik İdaresi, Su İşleri, Kanalizasyon ve Telekomunikasyon dairelerinden arazi içinde varsa tesisatlar hakkında bilgi alınacak ve alınan kararlar yönünde işlemler başlayacaktır. Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek kırma, yıkma, kazma ve dolgu işleri için müteahhit, binanın zemin durumunu inceleyecektir.
  1. İŞ PROGRAMI:

Yüklenici, sözleşmenin akdedilmesini takiben en geç 15 gün içinde kapsamlı iş programını hazırlayıp Kontrol’e sunacaktır.

4.KALİTE KONTROLÜ:
İnşaatın uygulanmasında kontrol görevi İdarenin atayacağı ekip tarafından yürütülecektir. Uygulama süresince kontrolun refakatinde ve gerekli görüldüğü hallerde proje müellifleri inşaatta karşılaşılabilecek sorun ve detayların çözümünde, malzeme seçiminde yer alabilecek, yapılan tespit ve öneriler şantiye ataşman defterine işlenecektir. Kontrol elemanları inşaatta kullanılacak her türlü malzeme ve işçilik kalitesini kontrol edebilecektir. Kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerini ve şartlara uygunluklarını Müteahhit temin edip Kontrolun bilgisine sunmak zorundadır. Kontrolün, Müteahhit’ten isteyeceği her türlü malzeme ve işçiliğin kalite kontrolü, araştırma, deney vesaire ücretlerini Müteahhit ödeyecektir.

Binada kullanılacak ve özellikle dış piyasadan temin edilecek malzemelerin tümü, uygun seçimlerin yapılabilmesi ve özellikle inşaat süresinin gecikmesine sebebiyet vermemesi için bir defada sunulacaktır.5.ARSANIN TESVİYESİ:
Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkı Açık Hava Müzesi Ve Halk Plajı Sahil Düzenleme Projesi inşaatı için arsa üzerinde herhangi bir işleme başlamazdan önce binanın yerleşimi, kotlar ve röper noktası hakkında kontrolden bilgi alınacak ve alınan kararlar yönünde işlemlere başlayacaktır. Aplikasyonun hatasız yapılabilmesi için Total Station kullanılacak ve gerekli tesviye işlemleri, ip iskelesi vs. gibi hususlarda müteahhit sorumlu olacaktır. Arsa tesviyesi sırasında meydana gelecek kazı ve dolgu işleri için müteahhit, gerekli tedbirleri alacaktır.

İŞ KALEMLERİ  1. AÇIK AMFİ

Açık amfi alanı ve oturma yerleri uygulaması başlamadan önce tüm kazı ve dolgu işleri tamamlanmalıdır. Kazı işleri projedeki kotlara göre tamamlandıktan sonra beton olacak alanların altına blokaj dolgu malzemesi serilecektir. Oturma sıralarının setleri betonarme (perde) ile yapılacaktır. Kalıp malzemesi çift taraflı plywood olacak, görünecek olan brüt beton yüzeyinin kalıpları yeni veya az kullanılmış, doku bütünlüğü bozulmamış ve köşeleri düzgün olacaktır. Kalıplar birbirine metal bağlantı çubuğu (tie rod) ile 60 cm’de bir bağlanacaktır. Betonarme demiri en az 3.5 cm pas payı bırakılacak şekilde yerleştirilecektir (Betonarme demiri detayları için bakınız Statik Proje). Betonarme perdenin üst dış kısmına ahşap çıta çakılarak damlalık oluşturulacaktır. Betonarme oturma perdeleri imalatı en alt sıradan başlayacak, dolgusu tamamlanan bir alt sıradan sonra üst sıraya geçilecektir. Tüm perde ve dolgu işleri tamamlandıktan sonra, dolgu malzemesinin üzerine 10 cm’lik C30 beton dökülecektir. Bundan dolayı dolgu malzemesi perde üst seviyesinin 10 cm altında tamamlanacak, beton katman için yer bırakılacaktır. Betonun içine 150x150x5 mm hasırçelik (Q131/131) yerleştirilecek, 20 cm’lik bini payı oluşturulacak, her bini şeridine en az 4 tane olacak şekilde çift tel ile bağlama yapılacaktır. Tüm beton ve betonarme imalatlar usulünde sulanacak, kalıp dikkatli bir şekilde söküldükten sonra, çizilme ve/veya delme, kırma gibi zarar verme durumlarına karşı gereken koruma tedbirleri alınacaktır. Hasırçelikli beton yağmur suyunu alt katmanlara doğru akıtabilecek şekilde %1 eğimli olarak dökülecektir. Beton yüzeyin üzerine 40 cm’de bir 5x5 cm’lik ahşap çıta enine (dikine) olarak çakılacaktır. Ahşap çıtaya 3 noktadan (çıtanın ortasına ve her 2 sondan 7 cm içeriye) çapı 5 mm olan delikler açılacak, ahşap çıtaya montaj işleminden önce her tarafına koruyucu sürülecek ve kuruması beklenecektir. Ahşap çıta çivi tabancası ile 100x 5 mm’lik beton çivisi çakılarak monte edilecektir. Çivi çakma işlemi sırasında çatlayan ve/veya zarar gören ahşap çıtalar yenisi ile değiştirilecek, Müteahhit bu yenileme işlemi için ilave ödeme talep etmeyecektir. Şartnamede tarif edilenin dışında bir montaj yöntemine gidildiği takdirde Kontrolün onayı alınacaktır.

f:\alsancak\alsancak - 1ci ihale\ahsap cita.jpg

Emprenye ahşap kaplama 3 cm kalınlığında olacak, ahşap tutkalı ile yapıştırıldıktan sonra 5 mm’lik ahşap vidasi ile monte edilecektir. Her çıtaya 2şer vida atılacaktir. Vidalar nem ve tuza karşı dayanıklı 1.ci sınıf kaliteli galvaniz ürünü olacaktır.


f:\alsancak\alsancak - 1ci ihale\oturma.jpg

Amfi oturma detayı - Kesit

Yüklə 27,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə