23 Nİsan” ulusal egemenlik ve çocuk bayramiYüklə 59,47 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü59,47 Kb.
#63572

23 NİSAN”

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti, savaşı kazanan ülkeler tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. Ülke umut­suz, karamsar bir bekleyişin içindeydi. Osmanlı Mebusan Meclisi, iş­galci devletlerin İstanbul'u işgal etmesi ve milletvekillerinin tutuk­lanmasından sonra kapanmıştı. Böylelikle ortada milletin haklarını savunacak bir meclis kalmamıştı.

Mustafa Kemal, İstanbul'daki meclisin kapatılması üzerine, yeni bir meclisin toplanması gerektiğini düşünüyordu. Hemen çalışmala­ra başlayan Mustafa Kemal, bu amaçla komutanlar ve ilgililerle gö­rüşmeler yaptı. 19 Mart 1920'de Temsil Heyeti adına bir bildiri ya­yınlayarak bu bildiriyi hemen illere gönderdi. Bildiride; illerde millet­vekilleri seçimleri yapılmasını ve her ilden seçilen beşer temsilcinin Ankara'da toplanacak olan olağanüstü yetkili Meclis'e gönderilmesini istiyordu.

Mustafa Kemal, 21 Nisan 1920 tarihinde yayınladığı bir bildiriy­le de; Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da 23 Nisan günü toplana­cağını duyurdu. İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelen Mebusan Meclisi üyeleri ve illerden seçilen milletvekilleri Ankara'ya geldiler. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) büyük bir törenle açıldı.

Böylece Türk tarihinde yeni bir dönem başladı. Gücünü Türk milletinden almış ve "Türk" adını taşıyan ilk meclis kurulmuştu. Meclise 112 temsilci katılmıştı. Meclisteki ilk konuşmayı, meclisin en yaşlı üyesi Sinop milletvekili Şerif Bey yaptı. Daha sonra Mustafa Kemal konuşmasını yaptı.

Büyük Millet Meclisi'nin ilk benimsediği ilke: "Egemenlik kayıt­sız şartsız milletindir; millet bu hakkını Meclis aracılığıyla yürü­tür. Meclis'in üstünde bir güç yoktur!" ilkesiydi. Ayrıca Meclis'in; "Yurdun düşmanlardan kurtarılması ve bağımsız bir Türk Devleti'nin kurulması" doğrultusunda çalışmalarına başlamasına da ka­rar verildi.

Mustafa Kemal, tüm dünyaya TBMM'nin açıldığını duyurarak, kısa bir süre sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin kurulmasını sağladı. Kurulan yeni devlet hemen çalışmalarına baş­layarak yurdun düşmanlardan kurtarılması için gerekli tedbirleri al­maya başladı.23 Nisan 1920 tarihi, Türk Ulusu'nun egemenliğini ilân etti­ği, egemenlik hakkının padişahtan ulusa geçtiği, tarihimizin dö­nüm noktalarından biridir. İşte bu mutlu günü anlamak, ulusal egemenliğin önemini kavramak ve sevincini yaşamak için her yıl tö­renler yapıyoruz.

1924 yılında çıkarılan yasa ile 23 Nisan günü "Ulusal Egemen­lik Bayramı" olarak ilân edilmiştir. 1929 yılından itibaren Ata­türk'ün isteğiyle bugün, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Çocuklara çok önem veren Atatürk, küçük yaşlardan itibaren öz­gürlüğün, bağımsızlığın, millet egemenliğinin öneminin vurgulanması gerektiğini düşünerek 23 nisan gününü Türk çocuklarına arma­ğan etmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara armağan edilmiş bir bayramın olmaması, sadece Türk çocuklarının böyle bir bayrama sahip olması, bugünün önemini daha da çok vurgulamaktadır.

23 Nisan kutlamaları, 1979 yılından beri, TRT’nin girişimiyle "Uluslar Arası Çocuk Şenliği"ne dönüştürülmüştür.

Her yıl 23 Nisan tarihinde, çeşitli ülkelerin çocukları, bayram se­vincini paylaşmak üzere ülkemize gelerek, dostluğun ve kardeşliğin önemini daha da pekiştirmektedir. Uluslar arası bayram niteliği ka­zanan 23 "Nisan şenlikleri, tüm dünyada barış ve kardeşliğin kurul­masında iyi bir örnektir.

ÖZLÜ SÖZLER

* Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.


* Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alın yazısında etkin olamaz.
*Türkler, yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve ba­ğımsızlığım, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır.
* 23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür.
* Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.
* Egemenliği olmayan, boyun eğmek zorunda kalır.
* Egemenlik verilmez alınır.
* Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur.
* Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.
* Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zin­cirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur.
* Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru gö­rüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

1920 MECLİSİNDEN NOTLAR
• 390 üyeli meclisin ilk toplantısına 112 milletvekili katıldı. Bunların 50'si kalpaklı, 41'i fesli, 21'i sarıklıydı.

• Üyelerin 94'ü memur, 67'si din adamı, 50'si subay, 47'si çiftçi, 15'i doktor, 2l'i mühendis, 19'u hukukçuydu.

• Milletvekillerinin aylığı 80 liraydı. Bunun 21 lirası yemek parası olarak kesiliyordu.

• Yer yokluğundan Meclis üyelerinin bir kısmı ilk günlerde bugünkü Gençlik Parkı'nın bulunduğu yerde çadırda yatardı. Bir kısmı da öğretmen okulunda yer yataklarında.

• Meclis, Bakanlara kan kustururdu. 16 liraya hokka takı­mı alan İçişleri Bakanı Fethi Okyar'a herkes ateş püskürdü. "7,5 kuruşluk hokka neyine yetmiyor?" diye bağıranlar oldu.

• Meclis'e "Meclis-i Kebir" yani "Büyük Meclis" ya da kurul­tay adını vermek isteyenler vardı. Millet Meclisi adını Atatürk koydu.

• O Mecliste bulunan İsmet İnönü, en uzun süre parla­menterlik yapan kişi oldu. İnönü 52 yıl mecliste kaldı.

• Meclis'in ilk çıkardığı kanun "Hayvanlar vergisi" ydi. İs­tanbul hükûmeti'nin koyduğu bu vergi, yarı yarıya azaltıldı.


ULUSAL EGEMENLİK VE ATATÜRK
• Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben ulusu­mun ve en büyük atalarımın en değerli mirası olan bağımsız­lık aşkı ile dolu bir adamım. Ancak, benim ulusumu esir et­mek isteyen herhangi bir ulusun, bu arzusundan vazgeçince-ye kadar, amansız düşmanıyım.

ANKARA GAZETESİ 1921, Nisan


• İtiraf edelim ki, biz üç buçuk yıl öncesine kadar bir insan kalabalığı hâlinde yaşıyorduk. Bizi istedikleri gibi idare edi­yorlardı. Dünya bizi, bizi temsil edenlere göre tanıyordu. Üç buçuk yıldır tamamen ulus olarak yaşıyoruz. Bunun maddî ve açık tanığı, hükümetimizin şekli ve niteliğidir ki onu yasa Büyük Millet Meclisi diye adlandırdı.

Kemal ATATÜRK 1922, EkimYAŞA 23 NİSAN
Bugün her yer sevimli,

Türlü çiçekler açmış.

Köye, kente ilkbahar,

Bugün kolunu açmış.


Bugün daha özlemli,

Güzel kuşların sesi.

Bugün daha anlamlı,

Varlıkların neşesi.


Bugün 23 Nisan,

Büyük şeref, büyük şan.

Bugünü selâmlıyor,

Tam elli beş milyon insan.


Baştan başa süslenmiş,

Bugün yine okullar.

Donanmış bayrakla,

Evler, alanlar, yollar.


Gönüller, bugün coşmuş,

Ülküler, bugün taşmış.

Gençler, kocalar bugün,

Ne kadar da kaynaşmış.


Bugün herkes neşeli,

Herkes mutlu sevinçten.

Gençler, kocalar bugün,

Ne kadar da kaynaşmış.


Ey, ölümsüz Atatürk,

Ey, her yönden en büyük.

Seni, dünya durdukça,

Nasıl unutur bu Türk?Tahsin BİLENGİLİN

23 NİSAN SÖYLEDİ
Bu yurdun, bu devletin,

Yüce Cumhuriyet'in.

Sahibiyiz çocuklar!
Bunları koruyacak,

Yüce Cumhuriyet'in

Sahibiyiz çocuklar!
Yirmi Üç Nisanların

Zevki çok, fakat yarın

Güç işimiz çocuklar!
Bu göklerin, bu yerin,

Kutlu emanetlerin

Bekçisiyiz çocuklar!
Atalardan şan alan,

Böyle temiz kan alan

Yalnız biziz çocuklar!
Türk'üz, ne mutlu bize!

Bu bayram kutlu bize!

Eğleniniz çocuklar!

Rakım ÇALAPALA
23 NİSAN
Yine böyle güneşli,

Bir ilkbahar gününde,

Söz verdi bütün millet,

Ata'sının önünde.


Ölüm var, fakat asla,

Esaret olmayacak.

Vatanın toprağında,

Tek düşman kalmayacak.


Bu imanla savaştı,

Genç, ihtiyar, kadın, kız.

Düşman Türklüğe şaştı,

Görmemişti böyle hız.


Unutma o günleri,

Her yıl bayram yaparak,

Selâmla gazileri,

Şehitleri anarak.Muhsin CANPOLAT

23 NİSAN

Biz dünyaya gelmeden,

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış.
23 Nisan günü,

Meclis kuruldu diye

Büyük bayram seçilmiş,

Çocuklara hediye.


Gülelim eğlenelim,

Kutlayalım bayramı.

Verelim hep el ele,

Yükseltelim vatanı.Melahat UĞURKAN

23 NİSAN
Egemenlik bizimdir,

Düğün, şenlik bizimdir,

Bu esenlik bizimdir,

Geldi 23 Nisan!


Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim,

Geldi 23 Nisan!


Bayrakları alalım,

Alanlara dolalım,

Hepimiz bir olalım,

Geldi 23 Nisan!Hadi BESLEYİCİ

23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz

Taştı bugün neşemiz,

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan!


Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı,

Atatürk armağanı,

Yaşa 23 Nisan!Hakkı ERCAN
23 NİSAN
Bu sabah doğan güneş,

Sevinçli bizim kadar.

İçimize olmuş eş.

Kutluyor bizi bahar.


Bugün kondu vatana,

Devrimin temel taşı,

Atam armağan sana,

Dedi kalbinde taşı.


Bir Türk bir dünya demek,

Ulu soydan doğduk biz.

Hakkımızdır övünmek,

Yücelerden yüceyiz.


Bugün 23 Nisan,

Hem bayramdır, hem bahar.

Nasıl sevinmez insan,

Millî Egemenlik var.Vehbi Cem AŞKUN

23 NİSAN
Bugün Yirmi Üç Nisan,

Toplandı bütün vatan,

Millet Meclisimize

Atatürk oldu Başkan.


Kaldırdı hasta yurdu,

Yılmaz bir ordu kurdu,

Türk'ün şanlı sesini,

Dünyalara duyurdu.


Yükseldi bayrağımız

Koparıldı bağımız,

Sultandan ayrılınca;

Kurtuldu toprağımız.
Türk çocuğu gül sevin,

Yaşa yurdunda emin,

Bugünü an bayram et;

Bugün senindir, senin.Vasfi Mahir KOCATÜRK

BİZİM BAYRAMIMIZ
Bu gelen bizim bayram,

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim,

En şerefli günümüz.


Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene,

Bin teşekkür bizlere,

Bugünleri verene.


Bizim için harcanan,

Boşa gitmez bu emek.

Çünkü her Türk çocuğu,

23 Nisan demek.İsmail Hakkı TALAŞ

EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu!

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu.


Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu.


23 Nisan'ı veren,

Bugünleri gösteren,

Büyük Atam diyor ki:

"Türk, çalış, övün, güven!Ali PÜSKÜLLÜOĞLU


23 NİSAN
Koşuyoruz ileri;

Hür insanız, hür insan!

Atatürk'ün eseri,

Bugün 23 Nisan!


Ulusuma güç veren,

Düşmanı yere seren,

Saltanatı deviren

Bugün 23 Nisan!


Sevinç sardı vatanı,

Coşuyor Türklük kanı,

Süsledik dört bir yanı,

Bugün 23 Nisan!


Çocuk Bayramı adı,

Bize Ata'm adadı:

Bilen bilir bu tadı

Bugün 23 Nisan!


Yurt yolunda yok dönmek,

Ata'mızla övünmek,

Hakkımız sevinmek, gülmek,

Bugün 23 Nisan.Mustafa YILMAZKAYA

ÇOCUK BAYRAMI
Gelin çocuklar gelin!

Bayramımız var bugün.

23 Nisan için,

Kuralım şenlik, düğün.


El ele tutuşarak,

Şarkılar söyleyelim.

Ellerimizde bayrak,

Sokak sokak gezelim.


Bugün Çocuk Bayramı,

Bizlere değer veren,

Kurulacak yarını

Bugündür müjdeleyen.Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
DÜN YA ÇOCUK BAYRAMI

Kimin saçı siyah,

Kimin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini

Açıklamak çok kolay.


Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiçbirinin

Çocuk Bayramı yoktur.


Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldayıp coşuyor.


Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!Altan ÖZYÜREK

Yüklə 59,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə