Hali hazir durumuYüklə 99,93 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü99,93 Kb.
#63911

2010/4819 Tal,

Bir ipotek borcundan dolayı Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, vasfı. TAPU KAYDI :

istanbul, Bakırköy, Şenlik Matı. 265 ada, 45 parsel sayılı 4,427,31 m2 miktarlı A,B,C Bloklı, birer normal katlı, yir-midört bağımsız bölümlü, kargir apartmanda 30/720 arsa paylı B Blok, Lkat, 11 bb nolu çatı piyesli mesken


349711

D$C

Bakırköy Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.12,2010 tarih, 8160 sayılı imar durumu yazısına göre; Bakırköy ilçesi, Şenlik Mah. 265 ada, 45 parsel taşınmaz 17.07.2006 oranlı, 1/1000 ölçekli Florya Uygulama imar Planında aynk nizam, TAKS: %25, H=6.50 mt irtifali konut alanında, küçük bir kısmı ise yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel havalimanı 3. pist geçiş yüzey alanı sınırlarında kaldığından uygulama aşamasında Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden görüş alınamsı gerekmektedir.

Söz konusu parsele 19.04.1990 tarih, 48 sayılı Bakırköy Belediyesi Meclis Karart ve 13,08,1990 tarih, 119215 sayılı Başkanlık Emri ile uygun görülen 1/2000 ölçekli Florya Şenlik Revizyon imar Planı yapılanma şartlarında proje onayı yapılmış ve yapı ruhsatı dzüenlenmiş olup, bu doğrultuda parseldeki A ve C Blokları için verilmiş 27.08,1993 tarih, 1993/2668 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır denilmektedir.

HALİ HAZIR DURUMU:

Satışa konu 11 nolu çatı arası piyesli mesken; kat mülkiyeti kurulu, 4.427,31 m2 miktarlı A,B,C Bloklı, birer normal kadı, yirmidort bağımsız bölümlü, kargir apartmanda 30/720 arsa paylı B Blok, 1 .normal katı ile çatı katını kapsamakta olan dubleks dairedir. Satışa konu meskenin bulunduğu bina; 1 bodrum+zemin+1 normal kat+çatı katından müteşekkil, ayrık blok nizamda, BAK. tarzda 1. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, yaklaşık 20 yıllık ömre sahiptir, Her bir katta ikişer daire olan taşınmazda bir adet açık yüzme fıavuzu.elektrik, sıhhi ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Dubleks dairenin giriş kısmında antre üzerinde WC, salon+açık mutfak balkonlu, 1 oda (banyolu ve balkonlu) holden çıkılan çatı icatının giriş bölümünde oturma holü, 2 oda, banyo+teras (barbekülü) bulunmaktadır. Takribi 300 m2 dir. Mesken çelik kapılı, iç kapılar amerikan kapı, pvc doğramalı, merdiven basamakları mermer kaplamalı, ıslak hacimlerde zemin mermer kaplama, salon ve oda, zeminleri lamine parke, çatı katı oturma holü zemini mermer kaplamalı1, duvarlar sıvalı ve boyalı, banyoların duvarları tavana kadar fayans kaplamalı, her türlü sıhhi tesisat armatürleri mevcut olup, merkezi sistem doğalgaz ısıtmalıdır.

Taşınmazın bulunduğu istanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mah. her türlü belediye, altyapı ve sosyal hizmetlerden istifade eden konumda olup, yörenin iskana, elverişli, talep gören konut sahasında bulunmaktadır. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na hemen yanıbaşında bulunan söz konusu taşınmaz Yeşilköy Caddesine yaklaşık 80 m, E-5 Karayoluna yaklaşık 1940 m, sahile 1080 m. mesafededir.


9357

MUHAMMEN DEĞERİ;

Taşınmazın bulunduğu semt, mevkii, rağbet derecesi, ana trafik arterlerine olan mesafesi, Belediye ve altyapı hizmet­lerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetieri, Bayındırlık ve iskan Bakanlığı rayici, yıllık getirebileceği kira geliri, yüzölçümü, binanın inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, alım satım işlemlerindeki durgunluk, yıpranma payı, imar durumu, tapu kaydı ile değerine etki eden Pilumum faktörler ve günün iktisadi koşullan göz önünde alınarak keşif terihi itibarıyla civarda emsal olacak alım satım fiyatları değerlendirilmek suretiyle yapılan araştırma neticesinde ; istanbul, Bakırköy, Şenlik Mah. 265 ada, 45 parselde 30/720 arsa paylı B Blok, 1 .kat, 11 bb nolu çatı piyesli meskenin değeri

900.000.-(Dokuzyüzbin) TL-olarak tespit edilmiştir.

i

SATIŞ ŞARTLARI;

1) Yukarıda yazılı; taşınmazın 1. satışı 05.09.2011 günü, saat 14,00'ten 14,15'e kadar, Bakırköy 11. icra
Müdürlüğümde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ini ve rüçhaniı alacaklılar
varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok art­
tıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmazlar 15.09.2011 PERŞEMBE günü aynı yerde ve saatlerde ikinci arttırmaya
çıkarılacaktır.

Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanın­da gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhaniı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilmesi ve paylaştırma masraflarına geçmesi lazımdır. Böyle fazla beddfe atıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.  1. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, KDV., tellaliye, tapu alım harç ve masrafları, tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satım harcı ve masrafları satış bedelinden ödenecektir,

  2. İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki'haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddi­alarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır,

  3. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağa mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK130, maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır,

  4. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz ise hemen arttırmaya çıkarılır, Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilan ile yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK 129.maddeki hükümleri uyması şartı ile taşınmaz en çok arttırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tah­sil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır,

5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin girebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/4819 Talimat sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur,

(ic.if.Ka. 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipten de dahildir.'

işbu gayrimenkul satış ilanı ilgililere tebliğ mahiyetindedir. '" Yönetmelik örnek no; 27B: 45126 www.bik.gov.tr
Kataloq: resimler -> extra -> orjinal
orjinal -> Tapu Kaydı : Antalya ILI, Kepez ilçesi, Duraliler mah, Çiftesarnıçlar mevki, Cilt/sayfa no: 117/11533, Ada/parsel: 2419/1, Yüzölçümü: 317. 00 m2, Ana Taş. Nitelik: Arsa, Blok/Kat/Giriş/-B. B. No: /Bodrum/-
orjinal -> T. C. İStanbul 10. İCra dairesi'nden taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> T. C. AydiN İcra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirima ilani dosya no: 2010/1236 tal tapu Kaydı
orjinal -> Butaan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti ve önemli özellikleri; tapu kaydi
orjinal -> UzunköPRÜ İflas idaresinden gayrimenkul satiş İlani dosya No-2010/1 İflas
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani
orjinal -> Taşinmazin açik artirma ilani kayseri İcra müDÜRLÜĞÜnden dosya No: 2010/2433
orjinal -> T. C. BÜYÜKÇekmece icra müDÜRLÜĞÜ' nden gayrimenkul satiş İlani

Yüklə 99,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə