4734 sayılı Kanunun 4’ncü maddesi hükmü uyarınca yapım işi: 4734 sayılı Kanunun 4’ncü maddesi hükmü uyarınca yapım işiYüklə 446 b.
səhifə1/15
tarix18.08.2018
ölçüsü446 b.
#72501
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

4734 sayılı Kanunun 4’ncü maddesi hükmü uyarınca yapım işi:

 • 4734 sayılı Kanunun 4’ncü maddesi hükmü uyarınca yapım işi:

 • “Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade etmektedir.” olarak tanımlanmıştır.Kanunun yapım işi tanımında ismen sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için,

 • Kanunun yapım işi tanımında ismen sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için,

 • Bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği yanında, uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartname gerektirmesi,

 • Yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve uzmanlık alanına giren işlerden olması,

 • Vasıfsız işgücünden ziyade malzeme, makine ve ekipman girdisinin ağırlıklı olduğu işlerden olması ve istisnalar dışında, fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi gereğinin bulunması gerekmektedir.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece yapım işleri, mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

 • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece yapım işleri, mal alımı ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

 • Eşik değerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla yapım işleri kısımlara bölünemez.

 • İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ise ancak Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür.

 • İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ise ancak Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür.

 • Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

 • Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

 • Kurulun uygun görüşü olmadıkça, Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendindeki yer alan parasal limit dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine yapım işleri için konulacak ödeneklerin %10’unu aşamaz. İdareler, anılan parasal limit dahilinde gerçekleştirecekleri yapım işlerinde, yapım işleri için ayrılan ve yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alırlar.Yapım işlerinde bir proje bütünlüğü içinde gerçekleştirilecek işler veya mal alımları ile hizmet alımlarında ise bir bütünü oluşturan mal ve hizmet alımları doğal bağlantıya örnek oluşturmaktadır.

 • Yapım işlerinde bir proje bütünlüğü içinde gerçekleştirilecek işler veya mal alımları ile hizmet alımlarında ise bir bütünü oluşturan mal ve hizmet alımları doğal bağlantıya örnek oluşturmaktadır.

 • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olup olmadığı tartışmaya açık bir husus; aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı nedir? Öyle bir şey olur ki, sizin ihtiyacınız tam olarak, işte yapım şeklinde ortaya çıkmaz, ağırlıklı olarak yapımdır; ancak, onun içerisinde işte hizmet kısımları vardır, mal tedarik kısımları vardır ve bunları birbirinden ayıramazsınız. Bunlar bir bütündür. Eski hukukî deyim olarak, işte mütemmim cüzü niteliğindedir, ayrılmaz parçası niteliğindedir.

 • Fonksiyonel anlamda, teknik anlamda, fizikî anlamda onunla bağlantılıdır, ona sabitlenmiştir. Ancak, eskiden de ortada olan bir ilke olması bakımından birkaç örnek verecek olursak örneğin, yapım projelerine demirbaş niteliğinde olan işte masa, sandalye, mefruşat niteliğindeki halı, perde gibi unsurlar katılamaz. Çünkü, bunu yapı müteahhidine yaptırmanıza gerek yoktur, bunu projenin fonksiyonelliğiyle bütünlüğüyle bir ilgisi de yoktur. Proje tamamlandıktan sonra, araya bir müteahhit sokulmaksızın, idare bunu müstakil olarak bir satıcıdan alabilecek durumdadır.Baraj,

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə