5. sinif kurullarindaki dersler ve konular ders/staj kurulu: Deri hastalıkları dersYüklə 477,42 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü477,42 Kb.
#67634

5. SINIF KURULLARINDAKİ DERSLER VE KONULAR

DERS/STAJ KURULU: Deri hastalıkları

DERS: Enfeksiyon Hastalıkları

KONU KUR UYG TOP

Deri infeksiyonlarında antibiyotik kullanımı 1 0 1

Nekrotizan cilt-yumuşak doku infeksiyonları 1 0 1

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Farmakoloji

KONU KUR UYG TOP

Antifungaller 1 0 1

Ektoparazitlerde kullanılan ilaçlar 1 0 1

Klasik antihistaminikler 1 0 1

Dersin toplam sayısı 3 0 3

DERS: Mikrobiyoloji

KONU KUR UYG TOP

Deri altı mikozlar ve maduramikoz etkenleri (Actinomyces ve Nocardia) 1 0 1

Deri yoluyla bulaşan bakteriyel etkenler 1 0 1

Deride infeksiyon yapan bakteriyel etkenler (stafilokoklar, B.Antracis) 1 0 1

Deride infeksiyon yapan funguslar 2 0 2

Deride infeksiyon yapan virüsler (Varisella zoster, herpes virus, pox virus, rubella 1 0 1

rubeola)

Dersin toplam sayısı 6 0 6

DERS: Patoloji

KONU KUR UYG TOP

Deri tümörleri ve tümör benzeri lezyonların patolojisi 2 0 2

Enflamatuar dermatozlar ve büllöz hastalıkların patolojisi 2 0 2

Dersin toplam sayısı 4 0 4

DERS: Tıbbi Genetik

KONU KUR UYG TOP

Dermatolojik hastalıkların genetiği 2 0 2

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Dermatoloji

KONU KUR UYG TOP

Bağ dokusu hastalıkları 1 0 1

Bakteriyel deri hastalıkları 2 0 2

Benign deri tümörleri ve prekanserözler 1 0 1

Bülle seyreden diğer hastalıklar 1 0 1

Büllöz pemfigoid 1 0 1

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 1 0 1

Deri Leishmaniasisi 1 0 1

Deri tüberkülozları 1 0 1

Derinin mantar hastalıkları 1 0 1

Derinin özellikleri 1 0 1

Derinin paraziter hastalıkları 1 0 1

Dermatitler 2 0 2

Dermatoloji klinik stajı (UYG) 0 60 60

Dermatolojide elemanter lezyonlar 1 0 1

Dermatolojide topikal tedavi prensipleri 1 0 1

Malign deri tümörleri 2 0 2

Papülo-skuamöz hastalıklar 2 0 2

Pemfigus 1 0 1

Pigmentasyon bozuklukları 1 0 1

Psöriasis 1 0 1

RAS, eritemanodosum ve Behçet hastalığı 1 0 1

Saç ve tırnak hastalıkları 1 0 1

Sifiliz 1 0 1

Ürtiker ve ilaç reaksiyonları 2 0 2

Viral dermatozlar 2 0 2

Yağ bezi hastalıkları 1 0 1

Dersin toplam sayısı 31 60 91

DERS: Plastik Cerrahi

KONU KUR UYG TOP

Deri tümörlerine cerrahi yaklaşım 1 0 1

Yanıklar 2 0 2

Dersin toplam sayısı 3 0 3

DERS: Parazitoloji

KONU KUR UYG TOP

Ektoparazitler ve vektörlükleri 2 0 2

Ektoparazitler ve vektörlükleri (UYG) 0 1 1

Dersin toplam sayısı 2 1 3

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 53 61 114

DERS/STAJ KURULU: Göz hastalıkları

DERS: Patoloji

KONU KUR UYG TOP

Göz hastalıkları patolojisi 1 0 1

Dersin toplam sayısı 1 0 1

DERS: Göz Hastalıkları

KONU KUR UYG TOP

Glokom 1 0 1

Göz hastalıkları klinik stajı (UYG) 0 30 30

Göz kapağı hastalıkları, lakrimal sistem ve oküloplasti 1 0 1

Göz travmaları 1 0 1

Konjonktiva, koenea ve sklera hastalıkları 1 0 1

Lens hastalıkları 1 0 1

Oftalmolojide muayene yöntemleri ve refraksiyon kusurları 1 0 1

Optik sinir hastalıkları ve pupilla 1 0 1

Orbita hastalıkları 1 0 1

Pediatrik oftalmoloji 1 0 1

Retina ve vitreus hastalıkları 1 0 1

Şaşılık 1 0 1

Üveitler ve endoftalmi 1 0 1

Dersin toplam sayısı 12 30 42

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 13 30 43

DERS/STAJ KURULU: Hareket sistemi hastalıkları

DERS: Farmakoloji

KONU KUR UYG TOP

Nonsteroid antienflamatuvar ilaçların uygulamalı farmakolojisi 2 0 2

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Nükleer Tıp

KONU KUR UYG TOP

Hareket sistemi hastalıklarında nükleer tıp yöntemleri 1 0 1

Dersin toplam sayısı 1 0 1

DERS: Patoloji

KONU KUR UYG TOP

Kemiğin histolojisi, fizyopatolojisi ve gelişimsel anomalileri 1 0 1

Kemiğin metabolik hastalıkları ve enfeksiyonlarının patolojisi 1 0 1

Kemiğin tümör ve tümör benzeri lezyonlarının patolojisi 1 0 1

Yumuşak dokunun tümör ve tümör benzeri lezyonlarının patolojisi 1 0 1

Dersin toplam sayısı 4 0 4

DERS: Radyoloji

KONU KUR UYG TOP

Artritlerin radyolojik görüntülenmesi 1 0 1

Displazilere radyolojik yaklaşım 1 0 1

Kemik hastalıklarında elementer lezyonlar, kırık aşamalarının radyolojik 1 0 1

görünümü

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin radyolojik görüntülenmesi 1 0 1

Pediatrik kas-iskelet radyolojisi 1 0 1

Dersin toplam sayısı 5 0 5

DERS: Nöroloji

KONU KUR UYG TOP

Hareket sistemi hastalıklarına nörolojik yaklaşım 3 0 3

Dersin toplam sayısı 3 0 3

DERS: Ortopedi ve Travmatoloji

KONU KUR UYG TOP

Açık kırıklar 1 0 1

Alt ekstremite kırıkları 1 0 1

Beyin felci 1 0 1

Çocuk kırıkları 1 0 1

El yaralanmaları enfeksiyonları fonksiyonel anatomisi ve muayenesi 2 0 2

Gangrenler 1 0 1

Geçici sinovit-Osteokondrozlar 1 0 1

Gelişimsel kalça displazisi 2 0 2

Genel çıkık tanımı-tedavi ve komplikasyonları 1 0 1

Genel kırık tanımı 2 0 2

Hareket sistemi muayenesi ve yürüyüş bozuklukları 2 0 2

İskelet sistemi tümörleri 2 0 2

Kemik eklem tüberkülozu ve Pott hastalığı 2 0 2

Kırık komplikasyonları ve iyileşme 2 0 2

Konjenital anomaliler-Spina Bifida 1 0 1

Metabolik kemik hastalıkları 1 0 1

Nötral sıfır sistemi ve eklem hareketlerinin ölçümü 2 0 2

Obstetrikal felç 1 0 1

Omuzda yumuşak doku problemleri 1 0 1

Ortez-protez-ortopedik ayakkabılar 1 0 1

Ortopedi ve travmatoloji klinik stajı (UYG) 0 60 60

Osteoartrozlar 1 0 1

Osteomyelit 1 0 1

Perthes-Aseptik nekrozlar 1 0 1

Pes Planus-Pes kavus-halluks valgus ve diğer ayak deformiteleri 1 0 1

PEV (Pes Ekino Varus) 1 0 1

Polio 1 0 1

Septik artrit 1 0 1

Sıkışma sendromları-Tuzak nöropatiler 1 0 1

Skolyoz 2 0 2

Spor yaralanmaları 3 0 3

Tortikolis 1 0 1

Travmalı hastaya yaklaşım 1 0 1

Üst ekstremite kırıkları ve wolkmanın iskemik kontraktürü 1 0 1

Vertebra kırık ve çıkıkları-bel ağrıları ve disk hernisi 2 0 2

Dersin toplam sayısı 46 60 106

DERS: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

KONU KUR UYG TOP

Ankilozan spondilit ve rehabilitasyonu 2 0 2

Beyin felci rehabilitasyonu 1 0 1

Boyun ağrıları 2 0 2

Disk hernileri ve rehabilitasyonu 1 0 1

Diz ağrıları ve rehabilitasyonu 1 0 1

Fasial paralizi ve rehabilitasyonu 1 0 1

Fizik tedavi ve rehabilitasyon klinik stajı (UYG) 0 60 60

FTR ajanları 1 0 1

FTR'de inceleme yöntemleri 1 0 1

Hareket sistemi muayenesi 2 0 2

İnme rehabilitasyonu 2 0 2

Kalça ağrısı ve rehabilitasyonu 1 0 1

Lokal enjeksiyon teknikleri 1 0 1

Masaj ve maniplasyon 1 0 1

Mekanik bel ağrıları 2 0 2

Metabolik artritler ve rehabilitasyonu 2 0 2

Non-artiküler romatizmal ağrılar 2 0 2

Omuz ağrısı ve rehabilitasyonu 1 0 1

Ortopedik rehabilitasyon 1 0 1

Osteoartrit ve rehabilitasyonu 2 0 2

Osteoporoz ve rehabilitasyon 2 0 2

Periferik nöropatiler ve rehabilitasyonu 2 0 2

Romatoid artrit ve rehabilitasyonu 2 0 2

Seronegatif spondilartropatiler ve rehabilitasyonu 1 0 1

Spinal kord yaralanmaları ve rehabilitasyonu 2 0 2

Terapötik egzersizler 1 0 1

Yürüyüş analizi ve bozuklukları 1 0 1

Dersin toplam sayısı 38 60 98

DERS: Romatoloji

KONU KUR UYG TOP

Romatizmal hastalıkların etiyopatogenezi 2 0 2

Dersin toplam sayısı 2 0 2

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 101 120 221

DERS/STAJ KURULU: Kulak burun boğaz hastalıkları

DERS: Çocuk Cerrahisi

KONU KUR UYG TOP

Konjenital boyun kitleleri 1 0 1

Dersin toplam sayısı 1 0 1

DERS: Çocuk Hastalıkları

KONU KUR UYG TOP

Çocukta allerjik rinosinüzit 1 0 1

Dersin toplam sayısı 1 0 1

DERS: Mikrobiyoloji

KONU KUR UYG TOP

Üst solunum yolu infeksiyonlarında etken bakteriyel mikroorganizmalar 1 0 1

Üst solunum yolu infeksiyonlarında etken viral mikroorganizmalar 1 0 1

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Patoloji

KONU KUR UYG TOP

Boyun bölgesi ve tükrük bezi hastalıklarının patolojisi 1 0 1

Oral kavite, üst solunum yolu ve larenks hastalarının patolojisi 1 0 1

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Radyoloji

KONU KUR UYG TOP

KBB patolojilerine radyolojik yaklaşım ve algoritma 1 0 1

Dersin toplam sayısı 1 0 1

DERS: Plastik Cerrahi

KONU KUR UYG TOP

Biyomateryaller 1 0 1

Kraniofasial cerrahi 1 0 1

Plastik cerrahiye giriş 1 0 1

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi klinik stajı (UYG) 0 15 15

Temel uygulamalar 2 0 2

Vasküler malformasyonlar 1 0 1

Yara iyileşmesi ve bakımı 2 0 2

Yarık dudak-damak 2 0 2

Dersin toplam sayısı 10 15 25

DERS: KBB Hastalıkları

KONU KUR UYG TOP

Allerjik rinitler 1 0 1

Aurikula ve dış kulak yolu hastalıkları 1 0 1

Boyun kitleleri 2 0 2

Burun ve paranazal sinüs enfeksiyonları 1 0 1

Burun ve paranazal sinüs tümörleri ve nazofaregeal kitleler 1 0 1

Epistaksisler 1 0 1

Fasial sinir paralizileri 1 0 1

Horlama ve uyku apnesi 1 0 1

İç kulak hastalıkları 2 0 2

İşitme kayıpları 1 0 1

KBB klinik stajı (UYG) 0 45 45

KBB'de aciller 1 0 1

Kulak ağrıları ve işitme fizyolojisi 1 0 1

Kulak anatomisi ve KBB muayene yöntemleri 1 0 1

Larenks ve hipofarenks neoplazileri 1 0 1

Maksillofasial travmalar 1 0 1

Nonallerjik rinitler 1 0 1

Odyovestibüler testler 1 0 1

Orofarenks ve oral kavite enfeksiyonları 1 0 1

Orofarenks ve oral kavite tümörleri 1 0 1

Orta kulak ve mastoid hastalıkları 2 0 2

Ses kısıklıkları 1 0 1

Tükürük bezi hastalıkları 1 0 1

Üst solunum yolu enfeksiyonları 1 0 1

Vestibüler sistem hastalıkları ve taşıt tutması 1 0 1

Dersin toplam sayısı 27 45 72

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 44 60 104

DERS/STAJ KURULU: Topluma dayalı tıp

DERS: Aile Hekimliği

KONU KUR UYG TOP

Aile dinamikleri 1 0 1

Aile hekimliği klinik stajı (UYG) 0 45 45

Aile hekimliğinde klinik yöntem-klinik karar verme-problem çözme 2 0 2

Aile hekimliğinde yaşlı sağlığı 2 0 2

Aile izlemi, evde bakım, terminal dönem bakımı 2 0 2

Aile yaşam döngüsü ve aile danışmanlığı 1 0 1

Antenatal bakım 2 0 2

Araştırma ve eleştirel okuma-tıp literatürünün yorumlanması-kanıta dayalı tıp 2 0 2

uygulaması

Birinci basamakta allerjik yakınmaları olan hastaya yaklaşım 2 0 2

Birinci basamakta anemilerin yönetimi 2 0 2

Birinci basamakta başağrısı ile gelen hastaya yaklaşım 2 0 2

Birinci basamakta boğaz ağrısı ile gelen hastaya yaklaşım-ÜSYE 2 0 2

Birinci basamakta diyabet yönetimi 2 0 2

Birinci basamakta gastrointestinal sistem yakınmaları olan hastaya yaklaşım 2 0 2

Birinci basamakta hipertansiyon yönetimi 2 0 2

Birinci basamakta menapoz izlemi 2 0 2

Birinci basamakta sık görülen jinekolojik yakınmalara yaklaşım 2 0 2

Birinci basamakta solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı ile gelen hastaya yaklaşım 1 0 1

Bitkinlik-yorgunluk yakınmasıyla gelen hastaya yaklaşım-birinci basamakta 2 0 2

depresyon yönetimi

Dünyada ve Türkiye'de aile hekimliği 1 0 1

Kardiyovasküler hastalıklar ve risk etkenleri 2 0 2

Kronik hastalıkların yönetimi 1 0 1

Periyodik sağlık muayenesi, risk etkenlerinin belirlenmesi ve taramalar 1 0 1

Sağlıklı yaşam ve spor 1 0 1

Sigara ve sağlık 4 0 4

Tamamlayıcı/alternatif tıp uygulamaları 2 0 2

Dersin toplam sayısı 45 45 90

DERS: Çocuk Hastalıkları

KONU KUR UYG TOP

Adenovirüs, enterovirüs ve klostridya infeksiyonları 1 0 1

Aşı takvimi ve aşılar 1 0 1

Ateşli çocuğa yaklaşım ve nedeni bilinmeyen ateş 1 0 1

Atopik yürüyüş ve alerji seyri 1 0 1

Bakteriyemi ve septisemi, septik şok 1 0 1

Brusella 1 0 1

Çocuk hakları ve çocuk istismarları 1 0 1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları klinik stajı (UYG) 0 30 30

Çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonları 1 0 1

Difteri ve boğmaca 1 0 1

Hemofiluz influenzaya bağlı enfeksiyonlar 1 0 1

Herpes virus enfeksiyonları: CMV, EMN 1 0 1

Herpes virus enfeksiyonları: Suçiçeği, Zona, Roseola infantum) 1 0 1

İntrauterin TORCHES enfeksiyonları 1 0 1

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak 1 0 1

Pediatrik enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik kullanımının temel ilkeleri 1 0 1

Salmonellozis ve shigellozis 1 0 1

Stafilokok enfeksiyonları (toksik şok sendromu) 1 0 1

Streptokokus pnomonia enfeksiyonları ve A grubu streptokok enfeksiyonları 1 0 1

(kızıl)


Zehirlenmeler 2 0 2

Dersin toplam sayısı 20 30 50

DERS: EHU: İletişim Becerileri

KONU KUR UYG TOP

Davranış değişikliği süreci 4 0 4

İstismara uğramış çocuk ve özürlü hastayla iletişim 2 0 2

Dersin toplam sayısı 6 0 6

DERS: Enfeksiyon Hastalıkları

KONU KUR UYG TOP

Alt solunum yolu infeksiyonlarına yaklaşım 1 0 1

Antibiyotikler 1 0 1

Ateş ve ateşli hastaya yaklaşım 1 0 1

Enfeksiyon hastalıkları klinik stajı (UYG) 0 30 30

Hepatitli hastaya yaklaşım 1 0 1

İnfeksiyöz ishaller 1 0 1

Merkezi sinir sistemi infeksiyonlarına yaklaşım 1 0 1

Rasyonel antibiyotik kullanım ilkeleri 1 0 1

Üriner sistem enfeksiyonlarına yaklaşım 1 0 1

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım 1 0 1

Dersin toplam sayısı 9 30 39

DERS: Farmakoloji

KONU KUR UYG TOP

Akılcı ilaç kullanımı 6 0 6

Dersin toplam sayısı 6 0 6

DERS: Fizyoloji

KONU KUR UYG TOP

Havacılık, yüksek irtifa fizyopatolojisi 1 0 1

Sualtı dalış fizyolojisi ve diğer hiperbarik koşullar 1 0 1

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Halk Sağlığı

KONU KUR UYG TOP

Adölesan sağlığı 1 0 1

Afetlerde epidemilerin önlenmesi 2 0 2

Çevre sağlığı ve hekimliği 4 0 4

Erişkin aşıları ve halk sağlığı açısından önemi 1 0 1

Fonksiyonel yeti yitimi ve halk sağlığı 1 0 1

Halk sağlığı açısından bağışıklama 1 0 1

Halk sağlığı açısından yaşlılık 1 0 1

Halk sağlığı klinik stajı (UYG) 0 30 30

İş sağlığı ve iş güvenliği 3 0 3

Kanıta dayalı tıp 1 0 1

Kaza epidemiyolojisi 1 0 1

Kızamık epidemiyolojisi 1 0 1

Kronik hastalıklar epidemiyolojisi 2 0 2

Kuduz savaşı ve epidemiyolojisi 1 0 1

Mesleksel hastalıklar 1 0 1

Okul sağlığı 1 0 1

Poliomyelit epidemiyolojisi 1 0 1

Sağlıkta sektörler arası işbirliği 1 0 1

Şehir sağlığı 1 0 1

Turizm sağlığı 1 0 1

Tüberküloz epidemiyolojisi 1 0 1

Yenidoğan tetanoz epidemiyolojisi 1 0 1

Yoksulluk ve sağlık 1 0 1

Zoonotik Hastalıklar 1 0 1

Dersin toplam sayısı 30 30 60

DERS: Mikrobiyoloji

KONU KUR UYG TOP

Besin zehirlenmesi yapan bakteriler 1 0 1

SARS, Kırım-Kongo ateşi, Batı Nil ateşi 1 0 1

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Psikiyatri

KONU KUR UYG TOP

Afet sonrası dönemlerde gelişen psikiyatrik durumlarda bireye yaklaşım 2 0 2

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Radyoloji

KONU KUR UYG TOP

Adli Hekimlikte Radyolojinin yeri 1 0 1

Dersin toplam sayısı 1 0 1

DERS: EHU: Tıp Hukuk ve Etiği

KONU KUR UYG TOP

Hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları malpraktis 2 0 2

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: Adli Tıp

KONU KUR UYG TOP

Adli otopsi-Giriş ve genel teknik 3 0 3

Adli Psikiyatri 2 0 2

Adli rapor düzenlenmesi 2 0 2

Adli tıbba giriş 1 0 1

Adli tıp klinik stajı (UYG) 0 45 45

Adli Toksikoloji 2 0 2

Agoni-ölüm 1 0 1

Aile içi şiddet 1 0 1

Alkol ve Adli Tıp 1 0 1

Asfiksiler 1 0 1

Ası 1 0 1

Ateşli silah yaraları 2 0 2

Bölgesel yaralanmalar 1 0 1

Cinsel suçlar 2 0 2

Çocuk istismarı 2 0 2

Çocuk otopsileri 1 0 1

Elle-bağla boğma, tıkama-tıkanma 1 0 1

Gebelik, doğum, düşük 1 0 1

Hekimlerin adli görev ve sorumlulukları 1 0 1

İnfantisid 1 0 1

İnsan hakları ihlalleri 1 0 1

Kafa travmaları 2 0 2

Karbonmonoksit zehirlenmesi 1 0 1

Kesici alet yaraları 2 0 2

Keşif 1 0 1

Kimlik belirtimi 1 0 1

Künt yaralar 1 0 1

Otopsi artefaktları 1 0 1

Ölüm zamanının belirlenmesi 1 0 1

Ölümün erken belirtileri 1 0 1

Ölümün geç belirtileri 2 0 2

Özel olgularda otopsi 1 0 1

Patolojik ölümler 2 0 2

Suda boğulma 1 0 1

Trafik kazaları 1 0 1

Yanık, donuk, elektrik yaralanmaları 1 0 1

Yaralar 1 0 1

Yaralarla ilgili adli tıp problemleri 1 0 1

Dersin toplam sayısı 49 45 94

DERS: Parazitoloji

KONU KUR UYG TOP

Anemi nedeni olan bağırsak parazitleri 1 0 1

Doku parazitleri 2 0 2

Genel entamoloji 2 0 2

Vektör aracılığı ile enfeksiyon oluşturan parazitoz etkenleri 2 0 2

Dersin toplam sayısı 7 0 7

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 181 180 361

DERS/STAJ KURULU: Tıbbi laboratuvar

DERS: EHU: Alan Çalışmaları

KONU KUR UYG TOP

Mikrobiyoloji alan uygulamaları 0 3 3

Dersin toplam sayısı 0 3 3

DERS: Klinik Biyokimya

KONU KUR UYG TOP

Klinik biyokimya laboratuvarı için materyallerin alınması, transportu ve işlenmesi 1 0 1

Klinik biyokimya laboratuvarında yapılan analizler 1 0 1

Klinik biyokimya stajı 0 12 12

Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler 1 0 1

Laboratuvar testlerinin sonuç raporunun düzenlenmesi ve yorumlanması 1 0 1

Dersin toplam sayısı 4 12 16

DERS: Mikrobiyoloji

KONU KUR UYG TOP

Antibiyotik duyarlık testleri 1 0 1

Besiyerleri ve mikrobiyolojik boyalar 1 0 1

Genitoüriner sistem dışkı örneklerinin alınışı ve tanı yöntemleri 1 0 1

Klinik mikrobiyoloji klinik uygulama (UYG) 0 5 5

Klinik mikrobiyoloji stajı 0 12 12

Moleküler mikrobiyolojik tanı yöntemleri 1 0 1

Serolojik yöntemlerle tanı 1 0 1

Solunum yolu örneklerinin alınışı ve tanı yöntemleri 1 0 1

Steril vücut ve deri örneklerinin alınışı ve tanı yöntemleri 1 0 1

Su ve gıda mikrobiyolojisi için örnek alımı ve bakteriyolojik inceleme 1 0 1

Dersin toplam sayısı 8 17 25

DERS: Nükleer Tıp

KONU KUR UYG TOP

Nükleer tıp klinik uygulama (UYG) 0 3 3

Nükleer tıp ve işlevsel görüntüleme: Temel ilkeler, radyofarmasötikler, SPECT ve 2 0 2

PET

Dersin toplam sayısı 2 3 5DERS: Patoloji

KONU KUR UYG TOP

Histoteknik ve sitoteknik 1 0 1

Patoloji klinik stajı (UYG) 0 12 12

Patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında temel çalışma prensipleri ve 1 0 1

klinikopatolojik korelasyon

Dersin toplam sayısı 2 12 14

DERS: Radyoloji

KONU KUR UYG TOP

Patolojik genitoüriner sistem incelemelerinin değerlendirilmesi 1 0 1

Patolojik baş-boyun incelemelerinin değerlendirilmesi 1 0 1

Patolojik gastrointestinal sistem incelemelerinin değerlendirilmesi 1 0 1

Patolojik kardiovasküler sistem incelemelerinin değerlendirilmesi 1 0 1

Patolojik kas-iskelet sistemi incelemelerinin değerlendirilmesi 1 0 1

Patolojik santral sinir sistemi incelemelerinin değerlendirilmesi 1 0 1

Patolojik toraks incelemelerinin değerlendirilmesi 1 0 1

Radyoloji klinik stajı (UYG) 0 15 15

Röntgen ve BT'nin temel prensipleri ve yeni uygulama alanları 1 0 1

US, Doppler US ve MRG'nin temel prensipleri ve yeni uygulama alanları 1 0 1

Dersin toplam sayısı 9 15 24

DERS: Tıbbi Genetik

KONU KUR UYG TOP

Karyotip analizi 1 0 1

Tıbbi genetik stajı 0 3 3

Dersin toplam sayısı 1 3 4

DERS: Hematoloji

KONU KUR UYG TOP

Akım sitometri tekniği ve yorumlanması, hemoglobin elektroforezi ve uygulanmas 1 0 1

Hematolojik boyalar, kemik iliğinin değerlendirilmesi 1 0 1

Klinik hematoloji stajı 0 3 3

Dersin toplam sayısı 2 3 5

DERS: Parazitoloji

KONU KUR UYG TOP

Dışkının parazitolojik örneklerinin alınışı ve tanı yöntemleri 1 0 1

Kan ve doku parazitlerinin tanısında örnek alımı ve tanı yöntemleri 1 0 1

Parazitoloji klinik uygulama (UYG) 0 3 3

Dersin toplam sayısı 2 3 5

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 30 71 101

DERS/STAJ KURULU: Seçmeli stajlar

DERS: Seçmeli Stajlar

KONU KUR UYG TOP

Seçmeli Klinik Stajı (UYG) 0 180 180

Dersin toplam sayısı 0 180 180

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 0 180 180

Sınıftaki derslerin toplamı 422 702 1124

27 Nisan 2009 PazartesiYüklə 477,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə