Ek-2 dersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar zorunlu dersler psy 01 psikolojiye giRİŞ I (4-0) 6 aktsYüklə 96,81 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü96,81 Kb.
#30452

EK-2

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

ZORUNLU DERSLER

PSY 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders modern psikolojiyle ilgili konuları, problemleri, ve yaklaşımları kapsar. Davranışın biyolojik temelleri, duyular, algı, öğrenme, bellek gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Psikolojiye Giriş. Edward E. Smith, Barbara L. Fredrickson, Dary J. Bem, Geoffrey R. Loftus & Susan-Nolen Hoeksema (Çeviren: Deniz Ferhatoğlu & Öznur Öncül), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Psikolojiye Giriş: Psikoloji ve Yaşam. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo (Çeviren: Gamze Sart), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012.

 • Psikolojiye Giriş. Rod Plotnik, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2009

PSY 102 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders modern psikolojiyle ilgili konuları, problemleri, ve yaklaşımları kapsar. Davranışın sosyal temelleri, kişisel farklılıklar, psikolojik bozuklukları anlamak ve tedavi etmek gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Psikolojiye Giriş. Edward E. Smith, Barbara L. Fredrickson, Dary J. Bem, Geoffrey R. Loftus & Susan-Nolen Hoeksema (Çeviren: Deniz Ferhatoğlu & Öznur Öncül), Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Psikolojiye Giriş: Psikoloji ve Yaşam. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo (Çeviren: Gamze Sart), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012

 • Psikolojiye Giriş. Rod Plotnik, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2009

PSY 103 PSİKOLOJİ TARİHİ (4-0) 4 5 AKTS

Bu ders psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak nasıl kurulduğunu, felsefenin psikoloji bilimine etkisini ve psikolojideki ana yaklaşımların kökenini tartışır ve psikoloji bilmine katkı yapan önemli bilimadamlarını tanıtır ve onların psikolojiye yaptığı katkıları açıklar.Ders Kitabı:

 • Modern Psikoloji Tarihi. Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz (Çeviren: Yasemin Aslay). Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

 • A Brief History of Modern Psychology. Ludy T. Benjamin Jr, Wiley, Oxford: UK, 2007

 • A Critical History and Philosophy of Psychology. Richard T. G. Walsh, Thomas Teo & Angelina Baydala, Cambridge University Press, Cambridge: UK, 2014

 • Deliler ve Doktorları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Delilik. Rüya Kılıç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014

PSY 104 PSİKOLOJİDE AKADEMİK BECERİLER (4-0) 4 5 AKTS

Bu ders, psikolojide kullanılan akademik becerilerin aktartılması amaçlanmaktadır. Alanyazını tarama ve eleştirel gözle okuma, psikolojide akademik yazım ve raporlandırma teknikleri ve kuralları, etik ilkeler ve intihalin önlenmesi, argüman geliştirme ve tartışma becerileri, bilimsel bilginin iletilmesi ve sunum yapma becerileri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Writing for Psychology: A Guide for Psychology Concentrators. Shelley H. Carson, Jeanne Fama, Kate Clancy, Jeffrey Ebert & Adrienne Tierney, Harvard College, Massachusetts: USA, 2012.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Publication manual of the American Psychological Association (6th edition). American Psychological Association, 2009

 • Teaching Critical Thinking in Psychology. Dana S. Dunn, Jane S. Halonen & Randolph A. Smith, Blackwell, Oxford: UK, 2008.

 • Academic Writing: A Handbook for International Students. Stephen Bailey, Routledge, New York: USA, 2015

PSY 105 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I (1-2) 2 5 AKTS

Bilgisayar uygulamarı-I dersi öğrencilere bilgisayarı ve bilgisayar uygulamaları tanıtmak için tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler bazı temel bilgisayar donanım ve yazılımları hakkında bilgi edinecek ve Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamarın temel işlevleri öğreneceklerdir.Ders Kitabı:

 • Bilgisayara Giriş. Coşkun Hamzaçebi, Erkan Çetiner, Özgür Zeydan. Ekin Basım Yayın, Bursa, 2013

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilgisayar Öğreniyorum, Teoman Dinçel, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2008.

 • Bilgisayara Giriş XP, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, Altaş yayınları, İstanbul, 2004.

PSY 106 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II (1-2) 2 5 AKTS

Bu ders, öğrencilerin çeşitli bilgisayar uygulamarında ileri düzeyde tecrübe edinmeleri için hazırlanmıştır. Öğrenciler MS Words, Excel, ve PowerPoints uygulamarındaki ileri düzey araçları kullanmayı öğreneceklerdir.Ders Kitabı:

 • Bilgisayara Giriş. Coşkun Hamzaçebi, Erkan Çetiner, Özgür Zeydan. Ekin Basım Yayın, Bursa, 2013

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilgisayar Öğreniyorum, Teoman Dinçel, Nobel yayınları, İstanbul, 2008.

 • Bilgisayara Giriş XP, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, Altaş yayınları, İstanbul, 2004.

PSY 107 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (3-0) 3 5 AKTS

Bu dersin içeriğini sosyoloji biliminin kapsamı, temel sosyoloji kuramları, sosyal kişi, sosyal statü, kategoriler ve yığınlar, grup ve birlikler, örüntüler ve kültür, roller, etkileşim süreçleri, kültür ve toplum, değerler ve benzeri konular oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Sosyoloji, Anthony Giddens, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sosyoloji Nedir?, Joseph Fichter, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

 • Sosyoloji Notları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2007.

PSY 109 BİYOLOJİYE GİRİŞ (3-0) 3 5 AKTS

Bu ders modern biyolojiye giriş dersidir. Öğrenciler hayatın kaynağı, hücrenin yapısı ve hücresel organellerin işlevleri, genetik ve kaltım, sinir sistemi, duyu sistemi ve endokrin sistemi hakkında bilgi edineceklerdir.Ders Kitabı:

 • Genel Biyoloji. Ahmet Afyon, Mehmet Ali Kaya & Dursun Yağız, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2000

Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel Biyoloji. Halil Dindar & Kenan Tunç, Kök Yayıncılık, İstanbul

 • Genel Biyoloji. Tohit Güneş, Anı Yayınları, Ankara

PSY 108 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK (3-0) 3 5 AKTS

Bu ders, öğrencilerin sağlam bir istatistik bilgisi kazanmaları için gerekli olan matematik bilgisini kazanmaları için hazırlanmıştır. Öğrenciler doğrusal, ikinci dereceden, üstsel ve logaritmik fonksiyonları, doğrusal denklemleri, matriks cebir ve olasılık gibi konuları öğreneceklerdir.Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimlerde Matematik. Mustafa Aytaç, Mustafa Sevüktekin & Erkan Işığıçok. Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel Matematik. Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler & Karl E. Byleen (Çeviren: Arif Sabuncuoğlu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011

İKT 105 EKONOMİYE GİRİŞ (3-0) 3 5 AKTS

Bu ders öğrencilerin ekonomi biliminin doğası, kapsamı ve kullandığı methodlar hakkında bilgi edinmeleri için hazırlanmıştır. Öğrenciler fiyatlandırma sistemleri, tüketici davranışları, çeşitli pazar özellikleri ve bu gibi konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.Ders Kitabı:

 • Temel Ekonomi, Tümay Ertek, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Ekonomi. Erkan Rehber, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2012

 • Toplumlar ve Ekonomiler, Fuat Ercan, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1998.

PSY 201 SOSYAL PSİKOLOJİ I (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders modern sosyal psikolojiyle ilgili konuları, problemleri, ve yaklaşımları kapsar. Sosyal psikolojiye giriş, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri, sosyal etki, tutum oluşturma ve değiştirme ve benlik gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Sosyal Psikoloji. David Myers, McGraw-Hill (Çeviri editörü: Serap Akfırat), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

Yardımcı Ders Kitapları

 • Social Psychology: The Science of Everyday Life. Jeff Greenberg, Tony Schmader, Jamie Arndt & Mark Landau, Worth Publishers, UK, 2015.

 • En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji. Nuran Hortaçsu, İmge Kitabevi, Ankara, 2012

PSY 202 SOSYAL PSİKOLOJİ II (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders modern sosyal psikolojiyle ilgili konuları, problemleri, ve yaklaşımları kapsar. Kişilerarası ve gruplararası etkileşim, kendini tanıma ve sosyal karşılaştırma, sosyal algı ve atıflar ve sosyal psikolojinin iletişim ve adalet gibi alanlara uygulanması gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Sosyal Psikoloji. David Myers, McGraw-Hill (Çeviri editörü: Serap Akfırat), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

Yardımcı Ders Kitapları

 • Social Psychology: The Science of Everyday Life. Jeff Greenberg, Tony Schmader, Jamie Arndt & Mark Landau, Worth Publishers, UK, 2015.

 • En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji. Nuran Hortaçsu, İmge Kitabevi, Ankara, 2012

PSY 203 DENEYSEL PSİKOLOJİ I (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders, insan ve hayvan davranışlarının deneysel olarak çalışılması için gerekli olan teknikler hakkında bilgilendirmek ve öğrencilere deneysel psikolojinin temel kavram, kuram ve araştırma konuları ile ilgili bilgi kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Duyum, görsel algı, görsel algının nöral altyapısı, nesnelerin algılanması, görsel dikkat, hareketin algılanması, renklerin algılanması, derinlik ve büyüklük algısı gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Deneysel psikoloji. Barry H. Kantowitz, Henry L. Reodiger & David G. Elmes (Çeviren: Nurhan Er & Yalçın Akın Duyan), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2014

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sensation and Perception. E. Bruce Goldstein, Wadsworth, California: USA, 2014

PSY 204 DENEYSEL PSİKOLOJİ II (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders, insan ve hayvan davranışlarının deneysel olarak çalışılması için gerekli olan teknikler hakkında bilgilendirmek ve öğrencilere deneysel psikolojinin temel kavram, kuram ve araştırma konuları ile ilgili bilgi kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Davranışçı kuram, öğrenme kuramları, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, pekiştireç türleri, ödül ve cezanın psikolojik mekanizması gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Deneysel Psikoloji. Barry H. Kantowitz, Henry L. Reodiger & David G. Elmes (Çeviren: Nurhan Er & Yalçın Akın Duyan), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2014

Yardımcı Ders Kitapları

 • Introduction to Learning and Behavior. Russell A. Powell, P. Lynne Honey & Diane G. Symbaluk, Wadsworth, California: USA, 2013

PSY 205 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I (4-0) 4 5 AKTS

Bu ders öğrencileri gelişim psikoloji alanındaki teoriler, perspektifler ve çalışmalar hakkında bilgi edindirmek için dizayn edilmiştir. Doğum öncesi gelişim, doğum ve bebeklik, okulöncesi ve orta çocukluk dönemi fiziksel, bilişsel, sosyal ve kişilik gelişimi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Gelişim Psikolojisi Kuramları. Patricia H. Miller (Çeviren: Zeynep Gültekin), İmge Kitabevi, Ankara, 2008

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bebekler ve Çocuklar: Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa. Laura E. Berk (Çeviri editörü: Nesrin Işıkoğlu Erdoğan), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2000

PSY 206 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (4-0) 4 5 AKTS

Bu ders öğrencileri ergenlikten yetişkinliğe gelişim psikolojisi alanındaki teoriler, perspektifler ve çalışmalar hakkında bilgi edindirmek için dizayn edilmiştir. Ergenlik, yetişkinlik ve ihtiyatlık dönemindeki fiziksel, bilişsel, sosyal ve kişilik gilişimi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Gelişim Psikolojisi Kuramları. Patricia H. Miller (Çeviren: Zeynep Gültekin), İmge Kitabevi, Ankara, 2008

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ergenlik. Laurence Steinberg, İmge Kitabevi, Ankara, 2007

 • Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Bekir Onur. İmge Kitabevi, Ankara, 1997.

PSY 207 PSİKOLOJİ İÇİN İSTATİSTİK I (3-2) 4 5 AKTS

Bu ders öğrencileri psikolojide kullanılan temel istatistiksel yöntem ve analizler hakkında bilgi edindirmek için dizayn edilmiştir. Normal dağılım, z testi, merkezi eğilim, olasılık, hipotez test etme, ve t testi gibi konular bu dersin içeriğini oluştururDers Kitabı:

 • Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Şener Büyüköztürk, Nilgün Köklü & Ömay Çokluk-Bökeoğlu, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2010

Yardımcı Ders Kitapları

 • Statistics for the Behavioral Sciences (9th Ed.), Frederick J. Gravetter & Larry B. Wallnau, Wadsworth Publishing, 2012

PSY 208 PSİKOLOJİ İÇİN İSTATİSTİK II (3-2) 4 5 AKTS

Bu ders öğrencileri psikolojide kullanılan temel istatistiksel method ve analizler hakkında bilgi edindirmek için dizayn edilmiştir. ANOVA, korrelasyon, regrasyon, Ki-Kare istatistiği ve Binom Testi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Şener Büyüköztürk, Nilgün Köklü & Ömay Çokluk-Bökeoğlu, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2010

Yardımcı Ders Kitapları

 • Statistics for the Behavioral Sciences (9th Ed.), Frederick J. Gravetter & Larry B. Wallnau, Wadsworth Publishing, 2012

PSY 209 MESLEKİ İNGİLİZCE I (2-0) 2 3 AKTS

Bu ders öğrencilere psikolojik terimlerin ingilizce karşılıklarını öğrenmeleri ve ingilizce yazılmış makaleleri temel düzeyde anlamaları için gerekli olan temel ingilizce düzeyine ulaşmaları amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin ingilizce makaleleri irdeleme, ingilizce olarak sunum yapma ve araştırma raporu yazma konusunda bilgi kazanmaları amaçlanmıştır.Ders Kitabı:

 • 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior. Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio & Barry L. Beyerstein, Wiley-Blackwell, West Sussex: UK, 2010

Yardımcı Ders Kitapları

 • Oxford Dictionary of Psychology, Colman (2009), Oxford University Press

 • Psikoloji Sözlüğü. Güncel Masaroğulları & Muhammet Koçakgöl, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • İngilizce yazılmış çeşitli psikoloji makaleleri.

PSY 210 MESLEKİ İNGİLİZCE II (2-0) 2 3 AKTS

Bu ders öğrencilere psikolojik terimlerin ingilizce karşılıklarını öğrenmeleri ve ingilizce yazılmış makaleleri temel düzeyde anlamaları için gerekli olan temel ingilizce düzeyine ulaşmaları amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin ingilizce makaleleri irdeleme, ingilizce olarak sunum yapma ve araştırma raporu yazma konusunda bilgi kazanmaları amaçlanmıştır.Ders Kitabı:

 • 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior. Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio & Barry L. Beyerstein, Wiley-Blackwell, West Sussex: UK, 2010

Yardımcı Ders Kitapları

 • Oxford Dictionary of Psychology, Colman (2009), Oxford University Press

 • Psikoloji Sözlüğü. Güncel Masaroğulları & Muhammet Koçakgöl, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • İngilizce yazılmış çeşitli psikoloji makaleleri.

PSY 301 KİŞİLİK KURAMLARI (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders öğrencilerin kişilk kuramları, kişilik gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, kişililik faktörleri ve psikopatoloji hakkında bilgi edinmeleri için oluşturulmuştur. Psikanaliz ve psikodinamik kuramlar, davranışçı ve bilişsel kuramlar, araştırma odaklı kuramlar ve varoluşçu kuramlar dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Kişilik Kuramları. Banu Yazgan İnanç & Esef Ercüment Yerlikaya, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, 2000

Yardımcı Ders Kitapları

 • Theories of Personality. Richard M. Ryckman, Wadsworth, California: USA, 2008

PSY 302 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders öğrencilerin sinir sisteminin yapısı, motor ve duyusal fonksiyonların yanında öğrenme, duygular, ve hafıza gibi psikolojik fonksiyonların altında yatan fizyolojik süreçler hakkında bilgi edinmeleri için dizayn edilmiştir.Ders Kitabı:

 • Fizyolojik Psikoloji: Davranışın Nörolojik Temelleri. Neil R. Carlson (Çeviri editörü: Muzaffer Şahin), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Biological Psychology. James W. Kalat, Wadsworth, California: USA, 2013

PSY 303 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders öğrencilerin psikolojik bulguların iş ve çalışma hayatına uygulanması konusunda bilgi edinmeleri için tasarlanmıştır. Endüstri ve örgüt psikolojisinda araştırma yöntemleri; iş analizi; işgören bulma, seçme ve yerleştirme; işgören performansını değerlendirme; işgören eğitimi ve gelişimi; motivasyon; işgören tutumları ve davranışları; liderlik; güç ve politika; örgüt kültürü gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş. Ronald E. Riggio (Çeviri editörü: Belkıs Özkara). Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2014.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Endüstri / Örgüt Psikolojisi Alanında Kullanılan Ölçekler El Kitabı. Nursel Telman ve Duysal A. Çelik, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2013.

 • Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı 1. Cilt: Personel Psikolojisi. N. Anderson, D. S. Ones, H. K. Sinangil, ve C. Viswesvaran (N. Domaniç Çevirisi), Literatür Yayıncılık, 2009.

PSY 304 KLİNİK PSİKOLOJİ (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders, öğrencilerin psikoloji bilgisinin ruh sağlığı alanını ilgilendiren durumlara uygulanması konusunda bilgi edinmelerini amaçlamaktadır. Bir meslek ve uygulama alanı olarak klinik psikoloji, klinik psikolojide yaklaşımlar, psikoterapi kuramları, psikoterapilerin etkinliği, klinik psikolojide araştırma yöntemleri, rehabilitasyon, psikoeğitim ve diğer psikososyal çalışmaların tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Klinik Psikoloji, Paul L. Hewitt & Wolfgang Linden (Çeviri editörü: Muzaffer Şahin) Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Clinical Psychology: An Introduction, Alan Carr, Routledge, London: UK, 2012.

 • Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Gerald Corey, Brooks/Cole Cengage Learning, California: USA, 2009.

 • Psychoeducation in Mental Health. Joseph Walsh, Lyceum Books, 2010.

 • Research Design in Clinical Psychology. Alan E. Kazdin, Pearson, Essex: UK, 2014

PSY 305 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (4-0) 4 6 AKTS

Bu ders öğrencilerin psikoloji ve genel olarak sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemlerini ve bu yöntemlere ilişkin kavramları öğrenmeleri için oluşturulmuştur. Sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, deneysel desen, veri toplama teknikleri, verilerin analizi ve rapor olarak yazılması, ve internet ortamında araştırma yapılması konuları bu dersin içeriğini oluşturur.Ders Kitabı:

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Y. Kıncal, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Aysel Aziz, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011

PSY 306 PSİKOPATOLOJİ (4-0) 4 6 AKTS

Bu dersin amacı öğrencilerin anormal davranışı, ruhsal rahatsızlıkları, ruhsal rahatsızlıkların sınıflandırılmasını, ruhsal rahatsızlıkların psikolojik nedenleri, tanı kriterleri ve tedavi yöntemlerini tanımalarıdır. Anormal davranışın tanımı, psikolojik rahatsızlık ölçütleri, duygulanım bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları, diğer ruhsal rahatsızlıklar ve tedavi yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Anormal Psikoloji. Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Gerald Davison & John Neale (Çeviri editörü: Muzaffer Şahin), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Orhan Öztürk & Aylin Uluşahin, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul

 • Psychopathology: Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology. Graham Davey. John Wiley & Sons, Glasgow, 2014

 • Abnormal Psychology. James N. Butcher, Jill M Hooley & Susan M Mineka, Pearson, 2014

 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, 2013

PSY 307 PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (4-0) 4 5 AKTS

Bu ders psikolojik testlerin geliştirilmesi ve kullanımı ve ölçmenin teknik ve metodolojik prensipleri konularını kapsamaktadır. Ek olarak, test güvenililirliği ve geçerliliği, zeka testleri, pedagojik testler, kişilik testleri, ve kariyer ve işe alma testleri gibi konuları içermektedir.Ders Kitabı:

 • Psikolojik Test ve Değerleme, Ronald Jay Cohen &Mark E. Swerdlik (Çeviri editörü: Ezel Tavşancıl), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2014.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Psikolojide Kullanılan Güncel Ölçme Araçları I ve II, Ahmet Akın, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015

 • Tutumların Ölçülmesiyle SPSS ile Veri Analizi, Ezel Tavşancıl, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014

PSY 308 PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARINDA MESLEK ETİĞİ (4-0) 4 5 AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilere psikologların mesleki aktivite ve yaşamları boyunca dikkate alacakları deontolojik ilkeleri tanıtmak, çeşitli vaka ve sorunlara uygulama becerisi kazandırmak ve etik bir yaklaşım sahibi olmalarına katkı sunmaktır.Ders Kitabı:

 • Psikologlar için Etik Öğretim El Kitabı, Yeşim Korkut, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2014

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ethics in Psychology: Professional Standards and Cases. Gerald P. Koocher & Patricia Keith-Spiegel, Oxford University Press, UK, 1998

 • Mental Health and Human Rights: Vision, Praxis and Courage. Michael Dudley, Derrick Silove & Fran Gale, Oxford University Press, UK, 2012.

SSP 900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1-2) 2 3 AKTS

Sosyal sorumluluğun önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.PSY 401 BİTİRME PROJESİ I (2-2) 3 8 AKTS

Bu ders ile öğrencilerin araştırma yürütme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Ders kapsamında araştırma sorusunun belirlenmesi, ilgili alanyazının incelenmesi, hipotezlerin oluşturulması ve araştırma yönteminin tasarlanması yer almaktadır. Bu ders kapsamında öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği araştırma konusu ile ilgili alanyazından faydalanılacaktır.PSY 402 BİTİRME PROJESİ II (2-2) 3 8 AKTS

Bu ders ile öğrencilerin araştırma yürütme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, Bitirme Projesi I dersinde tasarlanan araştırmanın uygulanması, verilerin toplanması, analiz edilmesi, tartışılması ve raporlandırılması yer almaktadır. Bu ders kapsamında öğrencinin danışmanıyla birlikte belirleyeceği araştırma konusu ile ilgili alanyazından faydalanılacaktır.SEÇMELİ DERSLER

PSY 309 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ (3-0) 3 4 AKTS

Bu ders insan bilişine ilişkin genel bir giriş niteliğindedir. Bilişsel teoriler, nöro-bilişsel çalışmalar, dikkat, kısa ve uzun süreli bellek, kodlama, geri çağırma gibi zihinsel işlemler, karar verme, problem çözme, akıl yürütme gibi bilişsel psikolojinin temel konuları derste tartışılmaktadır. Dersin tamamlanmasından sonra öğrencilerin bilişsel psikolojideki kuramsal yaklaşımlara ve araştırma yöntemlerine ilişkin bir kavrayış kazanması beklenmektedir.Ders Kitabı:

 • Bilişsel Psikoloji, Edward E. Smith & Stephen M. Kosslyn (Çeviri editörü: Muzaffer Şahin), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014

Yardımcı Ders Kitapları

 • Human Memory: Theory and Practice, Alan Baddeley, Taylor & Francis, 1997.

 • Cognitive Psychology. Nick Braisby & Angus Gellatly, Oxford University Press, Oxford: UK, 2012.

PSY 310 DİL GELİŞİMİ (3-0) 3 4 AKTS

Çocuklarda dil gelişimi, konuşmayı öğrenmeden önce dille ilgili neler öğrendikleri, sosyal ve bilişsel gelişimin dil gelişimini nasıl desteklediği, dil gelişiminin bilişsel gelişim ve düşünme süreçlerini nasıl etkilediği, kitap okuma alışkanlığının dil gelişimi üzerindeki etkisi, konuşma problemleri, işitme engelli çocuklarda dil gelişimi ve dil ile beyin arasındaki ilişki bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Language Development. Patricia J. Brooks & Vera Kempe, John Wiley & Sons, West Sussex: UK, 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Dil ve Kavram Gelişimi. Seyhun Topbaş (Editör), Kök Yayıncılık, İstanbul

 • Cognitive and Language Development in Children. John Oates & Andrew Grayson, Blackwell Publishing, Oxford: UK, 2004

PSY 311 TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ (3-0) 3 4 AKTS

Cinsiyetle ilişkili davranışların biyolojik temelleri, toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyet rollerinin öğrenilmesi, cinsiyetle ilişkili davranışları açıklayan kuramlar, cinsiyet ve güç/iktidar ilişkileri ve kadına yönelik şiddet, bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • The Psychology of Gender. Anne E. Beall, Alice H. Eagly & Robert J. Sternberg, The Guilford Press, New York: USA, 2004

Yardımcı Ders Kitapları

 • Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Zehra Y. Dökmen, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet. Şeref Uluocak, Gökhan Gökulu, Olgun Bilir, Nigar Etizer Karacık & Dilek Özbay, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, 2014

 • Psychology of Gender. Vicki Helgeson, Pearson, USA, 2011

 • The Social Psychology of Gender: How Power and Intimacy Shape Gender Relations. Laurie A. Rudman & Peter Glick, The Guilford Press, New York: USA, 2008

PSY 312 BAĞLANMA (3-0) 3 4 AKTS

Bağlanma kuramı ve modelleri, bağlanma davranışı, duygu regülasyonu, içsel çalışan model, güvenli ve güvensiz bağlanma türleri, çocukluk döneminde bağlanma ve yetişkinlik döneminde bağlanma, bu dersin içeriğini oluşturmaktadırDers Kitabı:

 • Attachment Across the Lifecourse: A Brief Introduction. David Howe, Palgrave Macmillan, Hampshire: UK, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

 • Human Bonding: The Science of Affectional Ties. Cindy Hazan & Mary I. Campa, The Guilford Press, New York: USA, 2013

 • Bağlanma. John Bowlby (Çeviren: Tuğrul Veli Soylu), Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2012

PSY 313 DUYGULAR (3-0) 3 4 AKTS

Duygu kuramları, duyguların yapısı ve işlevi, duyguların fizyolojik temelleri, yüz ifadeleri, duyguların düzenlenmesi, duygular ve sosyal biliş, duygular ve grup süreçleri, duygular ve toplumsal cinsiyet, duygular ve kültür ve duygusal zeka, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential and Cognitive Approaches. Paula M. Niedenthal, Silvia Krauth-Gruber & François Ric, Psychology Press, New York: USA, 2006

Yardımcı Ders Kitapları

 • Emotions Revealed: Understanding Faces and Feelings. Paul Ekman, Phoenix, London: UK, 2003

 • Duygusal Zeka. Zuhal Baltaş, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006

PSY 314 SPOR PSİKOLOJİSİ (3-0) 3 4 AKTS

Bu ders öğrencilerin psikolojik teori ve bulguları spor alanına uygulayabilmek için gerekli olan perspektifi kazanmaları için tasarlanmıştır. Dersin içeriğini kişilik ve spor, motivasyon, stres ve kaygı, yarışma ve işbirliği, geribildirim ve pekiştrime, grup ve takım dinamikleri, performansın geliştirilmesi, özgüven, konsantrasyon ve bunun gibi konular oluşturur.Ders Kitabı:

 • Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Robert S. Weinberg & Daniel Gould (Çeviri editörleri: Mustafa Şahin & Ziya Koruç), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

Yardımcı Ders Kitapları

 • Spor Psikolojisi, Orhan Doğan, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2015

 • Spor Psikolojisi, Costas I. Karageorghis & Peter C. Terry (Çeviri editörü: Erdal Demir), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

PSY 403 GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ (3-0) 3 4 AKTS

Bu derste çocukluk ve gençlik dönemlerinde karşılaşılan ruhsal problemler gelişimsel bir perspektifle ele alınmaktadır. Gelişimsel psikopatoloji yaklaşımı, normatif gelişim, zihinsel engellilik ve gelişimsel sonuçları, otizm-spektrumu rahatsızlıkları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve diğer ruhsal rahatsızlıklar, çocuğun istismar ve ihmal edilmesi, aile içi şiddet ve koruyucu önlemler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Developmental Psychopathology: From Infancy to Adolescence. Patricia Kerig, Amanda Ludlow & Charles Wenar, McGraw-Hill Education, Berkshire: UK, 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Handbook of Developmental Psychopathology. Michael Lewis & Karen D. Rudolph, Springer, 2015

 • Çocuk Ruh Sağlığı, Atalay Yörükoğlu, Özgür Yayınları, İstanbul, 2010

 • Otizm ve Otistik Çocuklar. Nilüfer Darıca, Şebnem Tuş & Ülkü Abidoğlu, Özgür Yayınları, İstanbul, 2000

 • Dikkat Eksikliği Bozukluğu. Thomas E. Brown, ODTÜ Yayınları, Ankara, 2009

 • Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Eğitimleri. William N. Bender (Çeviri editörü: Hakan Sarı), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012

PSY 404 KÜLTÜRLER ARASI PSİKOLOJİ (3-0) 3 4 AKTS

Bu ders kültürün insan davranışlarına ve bilişsel süreçlerine etkisi ve insan davranışı ve bilişsel süreçlerinin kültürlerarası bir perspektif ile anlaşılması konularını içerir. Davranışlarda, biresysel gelişimde, sosyal davranışlarda ve kişilik, zeka, duygu, dil, ve algı gibi alanlardaki kültürlerarası benzerlikler ve farklılıklar dersin ana konularını oluşturur.Ders Kitabı:

 • Kültürlerarası Psikolojisi: Araştırma ve Uygulamalar. John W. Berry, Ype H. Poortinga, Seger M. Breugelmans, Athanasios Chasiotis & David L. Sam (Çeviri editörü: Leman Pınar Tosun), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

Yardımcı Ders Kitapları

 • Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications. Eric B. Shiraev & David A. Levy, Routledge, New York: USA, 2016

PSY 405 KRİZE MÜDAHALE (3-0) 3 4 AKTS

Kayıp ve yas psikolojisi, intihar, kendine zarar verme davranışı, krize müdahale becerileri, özel gruplara yönelik krize müdahale, psikolojik ilk yardım ilkeleri ve becerileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Kriz ve Krize Müdahale. Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan & Seda Haran. Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, 2000

Yardımcı Ders Kitapları

 • Crisis Intervention: A Handbook of Immediate Person-to-Person Help. Kenneth France, Charles C Thomas Publisher, Illinois: USA, 2014

 • Psychological First Aid: Guide for Field Workers. World Health Organization, USA, 2011.

PSY 406 AFET PSİKOLOJİSİ (3-0) 3 4 AKTS

Bu ders, doğal ve insan eliyle gerçekleştirilen afetler ve diğer travmatik olaylar karşısında gösterilen psikolojik tepkiler, bireysel ve toplumsal başetme yöntemleri ve afetlere hazırlık çalışmalarını içermektedir.Ders Kitabı:

 • Trauma Psychology: Issues in Violence, Disaster, Health and Illness, Elizabeth K. Carll, Praeger Publishers, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

 • Promoting Community Resilience in Disasters: The Role for Schools, Youth, and Families. Kevin Ronan & David Johnston, Springer, New York: USA, 2010

 • Hazard Mitigation and Preparedness. Anna K. Schwab & Katherine Eschelbach, John Wiley & Sons, New Jersey: USA, 2007

PSY 407 DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ SOSYAL ETKİLER (3-0) 3 4 AKTS

Bu ders kapsamında, sosyal etki, sosyal kurallar, sosyal baskı, grup etkileri, uyma, ricalara boyun eğme, emirleri düşünmeden yerine getirme, güç, lider ve liderlik, tutum değişimi gibi konular ele alınmaktadırDers Kitabı:

 • Social Influences, Kevin Wren, Routledge, London: UK, 2013

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl Etkiler, Nuray Sakallı, İmge Kitabevi, 2006

 • Techniques of Social Influence: The Psychology of Gaining Compliance. Dariusz Dolinski, Routledge, London: UK, 2015

PSY 408 TOPLUMSAL KİMLİK VE GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER (3-0) 3 4 AKTS

Bu ders, toplumsal kimliğin gelişmesi, kimlik-benlik, kimlik-değer, kimlik-kişisel gereksinim, kimlik-güç, kimlik-göç, kimlik-toplumsal değişim gibi başlıkları sosyal psikoloji kuramları çerçevesinde ele almaktadırDers Kitabı:

 • Social Identity and Intergroup Relations. Henri Tajfel, Cambridge University Press, Cambridge: UK, 2010

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ben, Siz, Biz, Hepimiz: Toplumsal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler, Nuran Hortaçsu, İmge Kitabevi, 2007

 • Difference Matters: Communicating Social Identity. Brenda J. Allen, Waveland Press, Illinois: USA, 2011

PSY 409 KLİNİK GÖRÜŞME BECERİLERİ (3-0) 3 4 AKTS

Terapötik ilişkinin temelleri, terapötik ilişkinin kurulması için gerekenler, iletişim ve aktif dinleme becerileri, empati ve empatik dinleme becerileri, uygun sorularla görüşmeyi yönetme becerileri, görüşme esnasında ortaya çıkabilecek problemler ve başetme yöntemleri, klinik ön görüşmenin nasıl yapılacağı, klinik görüşme teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping. Gerard Egan, Brooks/Cole Cengage Learning, California: USA, 2014

Yardımcı Ders Kitapları

 • Student Workbook Exercises for Egan's The Skilled Helper. Gerard Egan, Brooks/Cole Cengage Learning, California: USA, 2014

 • Klinik Psikolojide Görüşme Becerileri. İrem Anlı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2012

PSY 410 ADLİ PSİKOLOJİ (3-0) 3 4 AKTS

Polis ve soruşturma psikolojisi, hukuk psikolojisi, suç psikolojisi, mağdur psikolojisi, cezaevlerinde psikoloji, suç yaşantısını terk etme psikolojisi ve rehabilitasyon, özel gruplarla adli psikoloji çalışmaları, adli psikolojide araştırma yöntemleri, adli psikolojide meslek etiği ve insan hakları temelli adli psikoloji uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Introduction to Forensic Psychology: Research and Application. Curtis R. Bartol & Anne M. Bartol, SAGE Publications, California: USA, 2015

Yardımcı Ders Kitapları

 • Psychosocial Criminology, David Gadd & Tony Jefferson, SAGE Publications, London: UK, 2007

 • Suç Psikolojisi, David Canter (Çeviren: Ali Dönmez, Işıl Çoklar Başer, Meltem Güler), İmge Kitabevi, Ankara, 2011

PSY 411 POLİTİK PSİKOLOJİ (3-0) 3 4 AKTS

Bu ders kapsamında büyük grupların, kitlelerin, ulusların birbirleriyle olan ilişkileri, bu ilişkilerde rol oynayan psikolojik etmenler, liderler ve liderler arasındaki ilişkilerin psikolojik boyutları, siyasal ideolojiler, büyük grup kimliği, etnik çatışma, ırkçılık ve soykırım, siyasi liderlik, politik sistem algısı ve duygular, kolektif eylem, vatandaşlık ve politik güven, politik iletişim, kamuoyu ve medya ele alınmaktadır.Ders Kitabı:

 • Siyaset Psikolojisi-I, Özlem Dirilen Gümüş, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

Yardımcı Ders Kitapları

 • Politik Psikoloji, Abdülkadir Çevik, Dost Kitabevi, Ankara, 2009

 • Siyaset Psikolojisi, David Patrick Houghton (Çeviren: Hüsamettin İnaç & Duygu Şekeroğlu), Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015

PSY 412 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (3-0) 3 4 AKTS

Psikoloji ve bedensel sağlık ilişkisi, sağlık psikolojisinin çalışma konuları, sağlık psikolojisinde araştırma yöntemleri, sağlıklı olmaya yönelik davranışlar, stres, fiziksel ağrı ve başetme becerileri, stres ve bağışıklık sistemi, stres ve kronik rahatsızlıklar, kanser riskini arttıran davranışlar, stres ve kanser, stres ve kalp rahatsızlıkları, kronik bir rahatsızlıkla yaşam boyu mücadele etme gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health, Linda Brannon, Jess Feist & John Updefraff, Wadsworth, Californi: USA, 2014

Yardımcı Ders Kitapları

 • Sağlık Psikolojisi, Zuhal Baltaş, Remzi Kitabevi, İstanbul

PSY 413 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ (3-0) 3 4 AKTS

İnsanın ve mekanın dinamik ilişkisi, insanların içinde yaşadıkları çevreyi nasıl anlamlandırdıkları, çevrenin insan deneyim, davranış ve sağlığına etkisi, insanın çevreye etkisini (çevresel davranışı) etkileyen faktörler ve çevreci davranışı artırmanın yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

 • Çevre Psikolojisi: İnsan-Mekan İlişkileri. Melek Göregenli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çevre Psikolojisi. Linda Steg, Agnes E. van den Berg & Judith I. M de Groot (Çeviri editörü: Lütfiye Kara Cicerali & Eyyüb Ensari Cicerali), Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

 • Conservation Psychology: Understanding and Promoting Human Care for Nature. Susan Clayton & Gene Myers, John Wiley & Sons, Oxford: UK, 2015

PSY 414 BİREYSEL FARKLILIKLAR (3-0) 3 4 AKTS

Bu ders öğrencilerin insanlar arasındaki farklılıkları inceleme, anlama, ve yorumlama konusunda bilgi edinmeleri için oluşturulmuştur. Bireylerin kişisel, zekasal, psikopatolojik, davranışsal ve ruhsal farklılıklarının yanı sıra motivasyon, yaratıcılık, liderlik, ve mesleki ilgi alanlarındaki farklılıkları incelemeyi kapsar.Ders Kitabı:

 • Personality and Individual Differences, Thomas, Chammorro-Premuzic, BPS Blackwell, West Sussex: UK, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bireysel Farklılıkları İnceleme Yaklaşımları, Mehmet Özyürek, Kök Yayıncılık, İstanbul, 2005.

PSY 415 TRAFİK PSİKOLOJİSİ (3-0) 3 4 AKTS

Trafik psikolojisi kuramları, trafik psikolojisinde araştırma yöntemleri, sürücü davranışlarını etkileyen faktörler, güvenli sürücü davranışları, riskli sürücü davranışları, trafikte riskli davranışı azaltma yöntemleri ve trafik psikolojisiyle ilgili disiplinler arası çalışma alanları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ders Kitabı:

 • Handbook of Traffic Psychology. Bryan E. Porter, Elsevier, London: UK, 2011

Yardımcı Ders Kitapları

 • The Psychology of Driving. Graham J. Hole, Psychology Press, New York: USA, 2007

PSY 416 ELEŞTİREL PSİKOLOJİ (3-0) 3 4 AKTS

Eleştirel Psikoloji, insanı içinde yaşadığı toplumsal bağlam içinde anlamaya ve insanı toplumdan etkilendiği kadar onu etkileyebilme potansiyeline sahip bir özne olarak ele almaya çalışmaktadır. Bu ders, eleştirel psikolojinin temel kavramlarını, kuramlarını ve çalışma başlıklarını tanıtma amacı taşımaktadır. Kişilik kuramları, klinik psikoloji, sosyal psikoloji gibi psikolojinin temel alanlarının eleştirel bakışla irdelenmesi, toplumsal yapı, cinsiyet, toplumsal eşitsizlikler gibi konuların psikoloji ile ilişkisinin kurulması ve eleştirel psikoloji uygulamaları, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

 • Eleştirel Psikoloji. Dennis R. Fox, Isaac Prilleltensky & Stephanie Austin (Çeviri editörleri: Güneş Kayacı Sevinç, İpek Demirok, Baran Gürsel), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012

Yardımcı Ders Kitapları

 • Toward Psychologies of Liberation: Critical Theory and Practice in Psychology and the Human Sciences. Mary Watkins & Helene Shulman, Palgrave Macmillan, New York: USA, 2008

PSY 417 GİRİŞİMCİLİK (3-0) 3 4 AKTS

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.Ders Kitabı:

 • Girişimcilik, Semra Arıkan, Siyasal kitabevi, Ankara, 2004

Yardımcı Ders Kitapları

 • Girişimcilik, İbrahim Bozacı, Beta Yayınları, İstanbul, 2015

 • Girişimcilik ve Girişimci Kişilik, Mahmut Özdevecioğlu & Mustafa Karaca, Eğitim Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2015

PSY 421 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEMİNER KONULARI (3-3) 5 7 AKTS

Bu ders öğrencilerin klinik psikoloji araştırma alanlarında ileri düzdeyde ve güncel bilgi sahibi olmaları için tasarlanmıştır. Dersin içeriğini klinik psikolojide araştrıma yöntemleri, klinik psikolojide güncel tartışmalar, ruh sağlığı, ruhsal durum değerlendirmesi ve psikoterapi konularında yapılan güncel çalışmalar oluşturmaktadır. Ders kapsamında klinik psikoloji alanıyla ilgili güncel alanyazında yer alan makalelerden faydalanılacaktır.PSY 423 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEMİNER KONULARI (3-3) 5 7 AKTS

Bu ders öğrencilerin endüstri ve örgüt psikolojisi araştırma alanlarında ileri düzdeyde ve güncel bilgi sahibi olmaları için tasarlanmıştır. Dersin içeriğini endüstri ve örgütsel psikolojide araştrıma yöntemleri, iş yerinde ölçme ve değerlendirme, iş dizyanı, performans analizi, örgütsel vatandaşlık ve zarar verici davranışlar, eğitim ve geliştirme, yurtdşında çalışan işçilerin yönetimi gibi konular oluşturur. Ders kapsamında endüstri ve örgüt psikolojisi alanıyla ilgili güncel alanyazında yer alan makalelerden faydalanılacaktır.PSY 425 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEMİNER KONULARI (3-3) 5 7 AKTS

Bu ders öğrencilerin sosyal psikoloji araştırma alanlarında ileri düzdeyde ve güncel bilgi sahibi olmaları için tasarlanmıştır. Dersin içeriğini sosyal psikolojide araştrıma yöntemleri, sosyal psikolojide güncel tartışmalar ve araştırmalar oluşturmaktadır. Ders kapsamında sosyal psikoloji alanıyla ilgili güncel alanyazında yer alan makalelerden faydalanılacaktır.PSY 427 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEMİNER KONULARI (3-3) 5 7 AKTS

Bu ders öğrencilerin gelişim psikoloji araştırma alanlarında ileri düzdeyde ve güncel bilgi sahibi olmaları için tasarlanmıştır. Dersin içeriğini gelişim psikolojisinde araştrıma yöntemleri, gelişim psikolojisinde güncel tartışmalar ve araştırmalar oluşturmaktadır. Ders kapsamında gelişim psikolojisi alanıyla ilgili güncel alanyazında yer alan makalelerden faydalanılacaktır.PSY 422 KLİNİK PSİKOLOJİDE ALAN ÇALIŞMALARI (2-4) 5 7 AKTS

Bu ders öğrencilerin klinik psikoloji alanında uygulama deneyimi kazanmaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler klinik gözlem ve görüşme becerileri, klinik değerlendirme, psikoeğitim ve grup çalışması gibi konularda uygulama deneyimi kazanacaklardır.PSY 424 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE ALAN ÇALIŞMALARI (2-4) 5 7 AKTS

Bu ders öğrencilerin endüstri ve örgütsel psikoloji alanında uygulama deneyimi kazanmaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler iş performansını ölçme, işgören tutumlarını ve duygularını ölçme, işgören eğitimi ve gelişimi için program hazırlama ya da hazırlanmış programları değerlendirme, işgören sağlığı ve güvenliği gibi konularda uygulama deneyimi kazanacaklardır.PSY 426 ADLİ PSİKOLOJİDE ALAN ÇALIŞMALARI (2-4) 5 7 AKTS

Bu ders öğrencilerin adli psikoloji alanında uygulama deneyimi kazanmaları için tasarlanmıştır. Öğrencilerin, psikolojinin adli konulara uygulandığı mahkeme, cezaevi gibi mekanlarda gözlem yapmaları ve gözlem sonuçlarını ilgili alanyazına dayanarak raporlaştırmaları beklenmektedir.PSY 428 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ALAN ÇALIŞMALARI (2-4) 5 7 AKTS

Bu ders öğrencilerin gelişim psikolojisi alanında uygulama deneyimi kazanmaları için tasarlanmıştır. Öğrencilerin, gelişim psikolojsinin uygulama alanı olan çocuk esirgeme kurumları, anaokulları gibi mekanlarda gözlem yapmaları ve gözlem sonuçlarını ilgili alanyazına dayanarak raporlaştırmaları beklenmektedir.ORTAK ZORUNLU DERSLER

TUR181 Türk Dili I- (2-0) 2 ..................... ...................... AKTS: 2

Dil nedir? Dilin bir sosyal kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’de ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; Hece bilgisi; İmla kuralları ve uygulaması; Noktalama işaretleri ve uygulaması konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.TUR182 Türk Dili II- (2-0) 2 ..................... ...................... AKTS: 2

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması; Kompozisyonla ilgili genel bilgiler; Kelime türleri; Cümlenin unsurları; Cümle tahlili uygulaması; Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi; Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri; Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.AİT281 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- (2-0) 2 ..................... AKTS: 2

İnkılap tarihinin anlamı; Türk inkılabının önemi; Türk inkılabına yol açan nedenlere toplu bakış; I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’ nin parçalanma süreci; İşgaller karşısında memleketin durumu; Mustafa Kemal Paşa’nın tutumu; Kurtuluş için ilk adım-Kongreler yolu ile örgütlenme; Cemiyetler; Kuva-yı Milliye; Misak-i Milli; TBMM’nin açılışı; Ulusal ordunun kurulması; İki öenmli olay- Sevres Antlaşması ve Gümrü barışı; Sakarya savaşına kadar kurtuluş mücadelesi; Sakarya Savaşı; Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a; Siyasal alanda iki büyük inkılap, “Takrir-i sükun” dönemine geçiş konuları dersin bu dönemki konularını içermektedir.AİT282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (2-0) 2 ..................... AKTS: 2

Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler; Hukuk sisteminin kurulması; Eğitim sisteminin kurulması; Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar; Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler; Atatürk döneminde T.C.'nin iç siyaseti; Atatürk döneminde T.C.’nin dış siyaseti; Atatürk’ün vefatı; Atatürk döneminden sonra T.C..’nin iç ve dış siyaseti (1939-1983 özet); Atatürk ilkelerinin tek tek ele alınarak tanıtımı ve son olarak da genel değerlendirme, dersin içeriğini oluşturmaktadır.YDL185 Yabancı Dil I- (2 0) 2..................... AKTS: 2

Ders, dilbilgisi konuları ile (edatlar, zamirler, yeterlilik kipleri, şimdiki, geniş zaman kipleri vb.) yabancı dil olarak İngilizce’ye giriş niteliği taşımaktadır. Ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramatik bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Dersi, öğrenilen dili pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir.YDL186 Yabancı Dil II (2 0) 2..................... AKTS: 2

YDL1’in devamı olarak ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramatik bilgilerini pekiştirerek çeşitli öğretme etkinlikleriyle gerekli beceri ve stratejileri geliştirir. Ders, öğrenilen dili pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Detaylı okuma ve hızlı okuma stratejilerinin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ders süresince edinilecek diğer konulardır.

Yüklə 96,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə