A parakete mevkiYüklə 215,73 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü215,73 Kb.
#17495

KAPTAN

SEYİR


1. 240° rotasına 12 knot ile ilerlerken 19:30 da 270° de A fenerini kerteriz ediyoruz. Saat 19:45 de aynı feneri bu sefer 300° de kerteriz ediyoruz.19:45 de A fenerinden mesafemiz nedir?

A) 2 mil

B) 3 mil


C) 4 mil

D) 5 mil


E) 6 mil
2. Geminin hızı, zaman ve akıntı değerleri dikkate alınarak bulunan mevki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parakete mevki

B) DR

C) EP


D) R.Fix

E) Fix
3. Serbest cayronun Güney Yarımküre’deki yatay görünsel hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin yukarısında ise yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.

B) Yatay görünsel hareket batıya doğrudur.


C) Yatay görünsel hareket doğuya doğrudur.

D) Yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.

E) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin altında ise yatay görünsel hareket batıya doğrudur.
4. Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabında verilen fener kerterizleri ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fenerlerin görünme kerterizleri nispi kerterizlerdir.

B) Fenerlerin görünme kerterizleri fenerin ışık şiddetine bağlıdır.

C) Fenerlerin kerterizleri denizden verilmiştir.

D) Fenerlerin kerterizleri nispi ve sektör olarak verilmiştir.

E) Fenerlerin kerterizleri fenerden verilir.
5. Vertex noktası için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?

A) Kalkış ve varış rota açıları 90° den küçük ise vertex noktası aradadır.B) Kalkış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.

C) Varış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası varış ve kalkış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.

D) Büyük daire yayına yakın kutuptan çizilen dik,büyük daire yayını vertex noktasından keser.

E) Vertex noktası enlemi yay üstündeki en büyük enlemdir.


6. Akıntının sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ?

A) SET


B) SOA

C) DRİFT

D) TR


E) SMG
7. Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın hangi döneminde meydana gelir?

A) Yeni ay


B) İlk dördün

C) Yeniay ile ilk dördün arasında

D) Son dördün

E) Son dördün ile yeniay arasında

8. Evrensel zamana (UT) veya Greenwich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?

A) Hakiki güneş zamanının Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.B) Ortalama Güneş Zamanının, Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.

C) Görünen Güneşin Greenwich alt meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.

D) Görünen güneşin Greenwich üst meridyeninden ard arda iki geçişne göre düznlenen zamana denir.

E) Ortalama güneş zamanının herhangi bir mevkiin boylamına göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.


9. Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri farklı isimli olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?

A) LAT = CoAlt+Dec

B) LAT = Dec - CoAlt

C) LAT = CoAlt - Dec

D) LAT = 180- (CoAlt - Dec)

E) LAT = 180- (CoAlt + Dec)
10. 05 MAYIS 1999 günü 39°N - 007°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için sabah sivil alaca karanlık zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?

A
EK CETVEL 07 VE EK CETVEL 38SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.
) 03:54:00

B) 04:18:00

C) 04:36:00

D) 04:00:24

E) 03:20:00
11. Düşey sekstant açısı ile bir fenerin yükseklik açısı ölçülürken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur?

A) Yıldız teleskopu takılır.

B) Uzade kolu 0’a alınır.

C) Önce fenerin üstüne direk olarak bakılır.D) Sekstant aşağı doğru çevrilirken uzade kolu sabit tutulur.

E) Fenerin üstü deniz seviyesine indirilir ve sonra derece okunur.


12. 18 Haziran 1999 tarihinde Satürn gezegeninden alınan Sex.Alt. : 28° 40’, IC : +2’ ve göz yüksekliği 5,1m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?

A
EK CETVEL 09

SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR
) 28° 36’,2

B) 28° 32’,2

C) 28° 28’,2

D) 28° 39’,8

E) 28° 44’,0
13. Güneşten yapılan gözlem sonucu, Gözlemsel başucu mesafesi ZXo 44º 25´ , Hesabi başucu mesafesi ZXc 44º 30´ olduğuna göre intersept aşağıdaki ifadelerden hangisidir ?

A) İntersept 5 mil uzakB) İntersept 5 mil yakın

C) İntersept 25 mil uzak

D) İntersept 25 mil yakın

E) İntersept 30 mil yakın


14. Güneşin meridyenden geçişi anında DR Lat.N
A) Dec.-ZX

B) Dec.+ZX

C) ZX-Dec.

D) Dec+Sext.Alt.

E) Dec-Sext.Alt
15. Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir ?

A) Yalancı ekoB) Deniz dönüşü ekoları

C) Dümen suyu ekoları

D) Yansıma ekoları

E) Çift yansıma ekoları


16. Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?

A) Weather kontrolu

B) Rudder kontrolu

C) F.U çalışma düzeni


D) Güç anahtarı

E) Hepsi devrede olmalıdır


17. Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Hollanda Paraketesi.

B) Akustik Parakete.

C) Chernikef Paraketesi.D) Pitotstatik Parakete.

E) Elektromanyetik Parakete.


18. 40° 00’ N - 026° 30’ W mevkii ile 35° 40’ N - 023° 20’ W mevkii arasındaki departure kaç mildir?

A) 120 mil


B) 150 mil


C) 195 mil

D) 220 mil

E) 240 mil
19. Grid kuzeyi neye göre belirlenir?

A) Coğrafi kuzey grid kuzeyidir.


B) Greenwich boylamının kuzey kutup yönü grid kuzeyidir.

C) Her iki kutupta kutup istikameti grid kuzeyidir.

D) Her iki kutupta 090° E W boylamlarına dik olan yön grid kuzeyidir.

E) 180° boylamının kutup tarafı grid kuzeyidir.
20. Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre E emsalinin değeri nedir?

Pruva N NE E SE S SW W NW

Yapay Sapma 5°E 1°E 6°W 7°W 10°W 6°W 7°W 0°
A) 5°W

B) 8°W


C) 2°E

D) 3°E


E) 7°E

KAPTAN


GEMİ MANEVRASI VE GEMİ MAKİNELERİ
1. Kılavuz botuna nasıl yaklaşılır?

A) Kılavuz botunu pruvaya alarak.

B) Kılavuz botunu iskeleye alarak.

C) Kılavuz botunu sancağa alarak.D) Kılavuz botunun yanaşacağı taraf uygun şekilde rüzgaraltı yapılarak.

E) Kılavuz botunun yanaşacağı taraf uygun şekilde rüzgarüstü


2. Aşağıdakilerden hangisi normal hızlarda yolalan bir gemi için sığ suyu tanımlar?

A) 10 metreden daha az derin sular sığ sudur.B) Geminin suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur.

C) Geminin suçekiminin iki katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur.

D) Omurgasının altında suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az açıklık bulunan gemiler sığ sudadır.

E) Omurgasının altında bir buçuk metreden daha az su bulunan gemiler sığ sudadır.


3. Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir?

A) Pervane titreşimleri artar.

B) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur.

C) Dirençler büyür.

D) Derin suya göre hızda azalma olur.

E) Geminin dönme çemberi küçülür.
4. Aşağıdakilerden hangileri sığ suyun etkilerindendir?

I) Pervane kuvvetlerinde azalma olur, pervanenin titreşimleri artar.

II) Dümen yelpazesinin alışılmış etkinliği artar, daha iyi dümen tutulur.

III) Dirençler büyür, gövdesel bir gömülme ve trim değişikliği ortaya çıkar.

IV) Derin suya göre hızda azalma olur.

V) Geminin dönme çemberi büyür.

A) I, II, III, V

B) II, III, IV

C) I, II, III

D) I, III, IV, V

E) III, III, IV, V


5. Dar kanalda yol alan normal şartlarda kanalın orta çizgisini takip eden iki gemi karşıt yönlerden gelip birbirlerini geçerken hangi manevraları yaparlar?

A)Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki itme ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.

B)Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki çekme ve kıçomuzluklarındaki itme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.

C)Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de aynı anda rotalarını sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki ve kıçomuzluklarındaki itme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.

D)Manevraya anlaşarak aynı anda başlarlar ve kanalın orta çizgisinden, birbirlerine iyice yaklaştıklarında, her ikisi de rotalarını aynı anda sancağa değiştirip daha sonra başomuzluklarındaki ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetlerini dikkate alarak bu etkileri karşılayacak aksi yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.

E)Manevraya anlaşarak birer birer başlar ve kanalın orta çizgisinden, olabildiğince önce davranarak, bir tanesi rotasını sancağa değiştirirken diğeri kanal ortasında devam eder ve daha sonra başomuzluklarındaki itme ve kıçomuzluklarındaki çekme kuvvetleriyle aynı yönde dümen kullanarak geçerler ve gemileri tekrar kanal ortasına getirirler.

6. Akıntı etkisi altında hangi yanaşma manevrası uygundur?

A) Akıntıyı iskeleden yanaşıyorsak kıçtan sancaktan yanaşıyorsak baştan alacak şekilde yaklaşmak tercih edilir. İskeleden yaklaşmada yeteri kadar önce tornistan verilip padıl etkisinden yararlanılır. Sancaktan yanaşırken ise hız ileri yolda yavaş yavaş düşürülüp durulur. İlk olarak akıntının aktığı yönün tersine kumanda eden halatlar verilerek bağlanır.

B) İster sancak ister iskeleden yanaşılsın, rıhtıma akıntıyı başa alarak ve rıhtım çizgisini geminin dönme çemberine teğet oluşturacak bir açıda tutarak yaklaşır ve ağır yol ileri makina çalıştırarak gemi akıntıya karşı tam bir kontrolla yaklaştırılır ve kolayca durdurulur. İlk fırsatta baş ve kıç omuzluktaki loçalardan başa kumanda eden birer halatla gemi bağlanır.

C) Akıntı hangi yönden gelirse gelsin rıhtıma dik olarak yaklaşıp, baştan bir halatla gemiyi bağlayıp daha sonra gemiyi akıntıya bırakıp yanaşmasını bekleriz yanaşınca diğer halatlarla gemiyi bağlarız.

D) Akıntıyı mümkünse kıça alarak aborda olmak hızımızı dolayısıyla dümen dinlemeyi artırır. Böylelikle hem hızlı hemde kontrollu bir manevra yaparız. Yanaşırken önce kıç halatı veririz.

E) Akıntı hangi yönden gelirse gelsin rıhtımdan açıkta rıhtıma paralel bir pozisyona gelip baştan ve kıçtan birer açmaz halatı göndererek gemiyi yanaştırmak için iki halat birlikte vira edilir.


7. Bir akarsu kenarındaki rıhtıma bağlı bir gemi, pruvası nehrin ağzını ( denize çıkışını) gösterecek şekilde yanaşmış durumdayken avara olmadan önce halatlarını nasıl tekler ve en son hangi halatını bırakır?

A) Baştan bir baş halatı, kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son kıç halatı mola edilir.

B) Baştan ve kıçtan birer açmaz bırakılarak halatlar teklenir. En son baş açmaz mola edilir.

C) Baştan bir açmaz kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son baş açmaz mola edilir.D) Baştan bir spring ve kıçtan bir açmaz bırakılarak halatlar teklenir. En son baş spring mola edilir.

E) Baştan ve kıçtan birer spring halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son kıç spring mola edilir.


8.Başüstünde manevra amiri zabit zincirin durumunu köprüüstüne “SAAT 9’A KUMANDA EDİYOR” şeklinde rapor ettiğinde bu ne anlama gelir?

A) Demir dipten yaklaşık saat 9’da kopacak demektir.

B) Zincirin 9’uncu kilidi gelmek üzeredir.

C) Zincir başa doğru kumanda ediyordur.

D) Zincir sancak bordaya kumanda ediyordur.

E) Zincir iskele bordaya kumanda ediyordur.
9.Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin

oluşturduğu daireye ne ad verilir?

A) Dönme dairesi

B) Demir dairesi

C) Devir dairesi

D) Salma dairesi

E) Sanal daire


10. Hayboci ne demektir?

A) Demirin vira edilmesidir.

B) Halatın boş koyulmasıdır.

C) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir.

D) Demirin deniz dibinden kopmasıdır.

E) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle zincirliğe istif edilmesidir.
11. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir.

A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği.

B) Demirde kalınacak zaman süresi

C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu, çamurlu, balçık vs.)D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu.

E) Akıntı ve rüzgar durumu.


12. Ağır denizleri kemere istikametinde almanın ne gibi sonuçları vardır?

A) Gemiye baş-kıç yaptırır, bu da gemimizi zorlar.B) Gemiye yalpa yaptırır. Aşırı yalpada seyre ısrar edilmesi yükün hasarlanması, yük kayması, kaymanın ortaya çıkardığı meyle yalpanın da eklenmesiyle alabora olma tehlikesi, personelde rahatsızlık ve gemi malzeme ve donanımlarında hasar oluşmasına neden olur.

C) Geminin hızını artırır.

D) Geminin enaz etkilendiği durumdur. Emniyetli bir şekilde seyretmemizi sağlar.

E) Geminin manevrasına fazla bir etkisi olmaz.


13. Ticaret gemilerinde, büyük bir çoğunlukla aşağıdakilerden hangisi ana makine olarak kullanılmaktadır?

A) Benzin motorlarıB) Dizel motorları

C) Gaz türbinleri

D) Buhar türbinleri

E) Pistonlu buhar makineleri


14. Krankşaftın tam iki deviri veya pistonun dört stroku ya da 720 lik krank açısında bir iş çevrimi oluşturan dizel motorlarına ne ad verilir?

A) İki stroklu makine

B) Üç stroklu makine

C) Dört stroklu makine

D) Karşıt pistonlu makineleri

E) Türbo makineleri
15. Dümen makinesi, vinç ve ırgat makineleri vb.lerine ne ad verilir?

A) Yardımcı makineler

B) Harici makineler

C) Köprüüstü makineleriD) Güverte yardımcı makineleri

E) Tov makineleri


16. Deniz suyundan içme suyu veya saf su üreten cihazlara ne isim verilir?

A) SeparatörB) Evaporeyter

C) İnsineratör

D) Hiyter

E) Kuler
17. Ambar, şaft yolu, makine ve kazan sintineleri, sintine pompası ve valf sandıkları ile bunları birbirlerine bağlayan borulardan oluşan devrelere ne ad verilir?

A) Balast devresi

B) Safra devresiC) Sintine devresi

D) Dolaşım devresi

E) Soğutma devresi
18. Sintine sistemlerinde kullanılan pompalar hangi türdendirler?

A) Dişli


B) Vida türü

C) Plencerli

D) Loblu


E) Santrifüj
19. Geminin ekonomik hızına uyan ekonomik gücün tanımı aşağıda verilenlerden hangisidir ?

A) En az yakıt tüketilen güçtür.

B) En çok yakıt tüketilen güçtür.

C) En az yakıt tüketimi ile sağlanan en düşük yüktür.D) En az yakıt sarfiyatı ile sağlanan en yüksek güçtür.

E) Gemi makinesinin yarım yoludur.

20. Bir gemi makinesinin arıza oluşmaksızın verebileceği güç aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Fren gücü.

B) Maksimum güç.

C) Sürekli maksimum güç.

D) Ekonomik güç.

E) Pervane gücü.
KAPTAN

VARDİYA STANDARTLARI


1. Emniyetli hız saptanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz.

A) Sabah ve akşam alacakaranlık zamanları

B) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğu

C) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı

D) Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı

E) Görüş durumu
2. Rüzgarı farklı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır.

A) Rüzgar üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

B) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

C) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

D) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

E) Rüzgarı iskele bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
3. Rüzgarı aynı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır.

A) Rüzgarı üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

B) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

C) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

D) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

E) Rüzgar altındaki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
4. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.

A) Boyu 12m. olan üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne borda fenerleri ile pupa fenerini gösterecektir.B) Manevra gücü kısıtlı olan teknelerden boyu 12 m.nin altında olanlar gündüz ve gece göstermekle yükümlü oldukları şekil ve fenerleri göstermeyebilirler.

C) Mayın temizleme işlemleri ile uğraşan bir tekneye 1000 m. den fazla yaklaşmak tehlikelidir.

D) Kürekli bir tekne yelkenli tekne için gereken borda fenerleri ile pupa fenerini uygulayabildiği taktirde gösterebilir. Bu fenerleri gösteremediği taktirde çatışmayı önlemek için yeterli bir süre önce göstermesi şartıyla bir elektrik feneri bulundurması yeterlidir.

E) Demirde iken dip taraması yapan manevrası kısıtlı tekneler baş ve kıç demir fenerlerini yakmazlar.


5. Boyu 18 metre olan bir tekne;

A) 2 milden görünür silyon, pupa, yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler ile 1 milden görünür borda fenerleri taşırlar.

B) 3 milden görünür silyon, pupa, yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler ile 2 milden görünür borda fenerleri taşırlar.

C) 2 milden görünür silyon, pupa, yedekleme fenerleri ve 1 milden görünür borda fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.

D) 3 milden görünür silyon, pupa, yedekleme fenerleri ve 2 milden görünür borda fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.

E) 3 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda, pupa fenerleri ve yedekleme fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
6. Bir diğerini borda bordaya yedekleyen şehirhattı gemileri hangi fenerler ile durumlarını belirtirler.

A) Yedekleyen tekne bir adet pruva silyonunu, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyon fenerini borda fenerlerini pupa fenerini ve ufkun her yönünden görünür üst üste iki adet kırmızı fenerlerini, yedeklenen tekne ise silyon fenerini borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterirler.B) Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini ,boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.

C) Yedekleyen tekne pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.

D) Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini, pupa fenerini ve ufkun her yönünden görünür üst üste iki adet kırmızı fenerleri, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterirler.

E) Yedekleyen tekne bir adet pruva silyonunu, boyu 50 metreden uzun ise bir adet grandi silyonunu, borda fenerlerini, pupa fenerini ve onun üstünde sarı yedek fenerini yedeklenen ise silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.


7. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz.

A) Boyu 20 m. den fazla yelkenli tekneler borda ve pupa fenerlerine ilaveten eğer isterler ise direk başında düşey doğrultuda her yönden görünür üste kırmızı altta yeşil fenerler çekebilirler.

B) Boyu 12 metre olan bir yelkenli tekne borda ve pupa feneri çekmek zorundadır. Bu tekne eğer isterse bu fenerleri direk başında bir fanus içinde bitişik olarak çekebilir.

C) Boyu 7 metreden az olan bir yelkenli tekne borda ve pupa fenerlerini göstermeyebilir. Ancak bu tekneler her zaman el altında ve kullanıma hazır bir el feneri bulundurmak zorundadırlar.D) Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları taktirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar.

E) Yelkenli tekneler gündüz yelkenleri ile birlikte makinelerini de kullandıkları taktirde en iyhi görülebilecek bir yere sivri ucu aşağıya doğru bir koni çekmek zorundadırlar.


8. Boyu 20 metreden uzun balıkçılıkla uğraşan ve ağları tekneden 200 metreye kadar uzanan bir tekne gündüz durumunu nasıl belirtir.

A) En iyi görünür bir yerine siyah bir sepet ve ağlarının olduğu yönü gösterir tepesi aşağıda siyah bir koni toka ederek belirtir.

B) En iyi görünür bir yerine siyah bir eşkenar dörtgen ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir bir diğer siyah koni toka ederek belirtir.

C) En iyi görünür bir yerine siyah bir eşkenar dörtgen ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi aşağıda siyah bir koni toka ederek belirtir.

D) En iyi görünür bir yerine tabanları birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının yönünü gösterir tepesi yukarıda siyah bir koni toka ederek belirtir.

E) En iyi görünür bir yerine tepeleri birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi yukarıda siyah bir koni toka ederek belirtir.
9. Yanda pruvadan görülen tekne ne işle meşgul olmaktadır.

A) Mayın tarama işleri ile meşgul bir tekne

B) Tarama ve sualtı işleri ile uğraşan, manevrası kısıtlı,

sancak tarafı engelli bir tekne

C) Tarama ve sualtı işleri ile uğraşan, manevrası kısıtlı,

iskele tarafı engelli bir tekne

D) Denizde insan ve/veya malzeme transferi yapan bir tekne

E) Karaya oturmuş bir tekne


10. Boyu kaç metreden ufak olan tekneler karaya oturduklarında karaya oturan teknelerin göstermekle yükümlü oldukları fener ve şekilleri göstermeyeceklerdir.

A) 15 metre

B) 12 metre

C) 10 metre

D) 8 metre

E) 7 metre


11. Demirli olarak su altı çalışması yapan boyu 100 metreden kısa bir tekne, kısıtlı görüş koşullarında durumunu hangi seda işaret veya işaretleri ile belirtir.

A) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunu takiben bir kısa bir uzun bir kısa gemi düdüğü çalar.

B) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar.

C) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli kampana çalar bunu takiben bir uzun iki kısa gemi düdüğü çalar.D) Bu tekne iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa gemi düdüğü çalar.

E) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunu takiben beş saniye süreli gong çalar.


12. Kısıtlı görüş koşullarında boyu 200 metreden uzun ve karaya oturmuş bir gemi hangi seda işaretlerini verir.

A) Bir dakikayı geçmeyen baş tarafta beş saniye süreli sürekli kampana ve bunu takiben kıç tarafta beş saniye sürekli gong çalar.

B) Bir dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafta üç adet tek kampana darbesi vurur ve beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunları takiben kıç tarafta da önce üç tek kampana darbesi ve beş saniye sürekli gong çalar.

C) Bir dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafından üç adet tek kampana darbesini takiben beş saniye süreli sürekli kampana çalar ve hemen peşinden yine üç adet tek kampana darbesi vurur bunları takiben kıç tarafta da beş saniye süreli gong çalar.

D) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafından üç adet tek kampana darbesini takiben beş saniye süreli sürekli kampana çalar ve hemen peşinden yine üç adet tek kampana darbesi vurur, bunları takiben gemi düdüğü ile bir kısa bir uzun bir kısa düdük çalar sonra da kıç taraftan beş saniye süreli gong çalar.

E) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, bir kısa, bir uzun gemi düdüğü ve beş saniye süreli sürekli kampana çalar.
13. Dümen arızası durumunda ilk yapılması gereken hareketlerden değildir.


 1. Kaptana haber verilecek

 2. Geminin üzerindeki yol durdurulacak

 3. ‘Kumanda altında değil’ işaret /fenerleri toka edilecek

 4. Makine dairesine haber verilecek

 5. Geminin mevkisi koyulacak

14. Denize adam düşmesi durumunda yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir. 1. Dümeni denize düşen adam tarafına doğru alabandaya basmak

 2. “OSKAR” sancağını toka etmek

 3. Kaptana haber vermek

 4. Altı kısa düdük çalmak

 5. Denize düşen adamın mevkiini haritaya markalamak

15. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı belirleyiniz. 1. Vardiya tesliminden önce mevki konulur

 2. Rota değiştirildikten sonra mevki kontrol edilir

 3. Vardiya alındıktan hemen sonra mevki konulur

 4. Her yarım saatte bir mevki konulur

 5. Rota değiştirilmeden önce mevki konur

16.Personelin bilgi ve becerisi açısından emniyetli bir seyir vardiyası için en gerekli seçenek hangisi olur. 1. Vardiyasından sorumlu zabitin GMDSS ehliyeti

 2. MARPOL (Deniz kirliliği hk.) kurallarının iyi biliniyor oluşu

 3. MERSAR (Arama-kurtarma hk) kurallarının iyi biliniyor oluşu

 4. COLREG (Çatışmayı önleme hk.) kurallarının iyi biliniyor oluşu

 5. SOLAS (Güvenlik hk) kurallarının iyi biliniyor oluşu

17.Seyir vardiyasının emniyeti açısından köprüüstü düzenlemesinde olması gerekenler hangi seçenekte en doğru verilmiştir. 1. Tüm seyir cihazları çalışıyor olmalıdır

 2. Harita kamarası ayrı bir kamara şeklinde olmamalıdır

 3. Harita ve yayınlar son düzeltmeleri yapılmış kullanıma hazır olmalıdır

 4. Kaptan devamlı köprü üstünde olmalıdır

 5. Seyir ve hidrografik yayınlar, tüm seyir cihazları tam ve eksiksiz olmalı, faal durumda olmalı köprüüstü adamsız kalmamalıdır

18. Emniyetli bir seyir vardiyasının değerlendirilmesinin ölçütü aşağıdakilerden hangisi olamaz. 1. Seyir bilgileri ve tüm olaylar kayıt edilmektedir

 2. Gözcülük devamlı olarak kurallara uygun yerine getirilmektedir

 3. Güverte çalışma performansı yakından takip edilmektedir

 4. Vardiya kabul edilmiş prensip ve kaidelerce teslim alınıp teslim edilmektedir

 5. Fenerler, cisimler ve ses işaretleri hatasız tanınmaktadır

19. Seyir vardiyasından sorumlu zabitin bilgi ve becerisindeki hangi eksiklik o vardiyanın emniyetsiz olacağı anlamına gelmez. 1. Radar ve ARPA hakkında temel bilgilere sahip olmak

 2. Vardiyasından sorumlu zabitin deniz tecrübesi

 3. Genel rota bilgilerine göre vardiya tutma becerisi

 4. Seyir vardiyası tutma prensiplerinin bilinmesi

 5. Uluslararası denizde çatışmayı önleme kurallarının bilinmesi

20. Seyir vardiyasından sorumlu zabit görevi esnasında geminin emniyetini zora sokacak önemli bir engel ile karşılaştığında ilk hareket tarzı ne olur. 1. Sorunu derhal gidermek zorunda olarak her imkanı kullanır

 2. Zaman geçirmeden Kaptana haber verir

 3. Sorunu tanımak için uğraşır

 4. Gemi düdüğünü çalar

 5. Gemi alarm sistemini çalıştırır

KAPTAN


METEOROLOJİ SINAVI

1- Akdeniz’deki yerel rüzgarlardan aşağıdakilerden hangisinin yönü, diğerlerine zıt doğrultudadır?

A) Leste

B) Levak


C) Mistral

D) Sirokko

E) Hamsin
2- Laventer, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?

A) Akdeniz, Cebelitarık civarında

B) Afrika ve Arap Çölleri’nde

C) Avustralya’nın doğu ve güneydoğu sahillerinde

D) Güney Meksika’nın Pasifik kıyılarında

E) Çin Denizinde
3- Papagayo, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?

A) Meksika Körfezi ve Batı Karayip’lerdeB) Guatemala, Nikaragua ve Kosta-Rika’nın Pasifik kıyılarında

C) Güney Meksika’nın Pasifik kıyılarında

D) Arjantin, Uruguay ve Amazon Havzası’nda

E) Avustralya’nın doğu ve güneydoğu sahillerinde


4- Yatay olarak bir hava kütlesini karakterize eden özellikler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık, basınç

B) Basınç, rüzgarlar

C) Basınç, nem

D) Rüzgarlar, nem

E) Sıcaklık, nem
5- Sıcak ya da soğuk bir hava kütlesine ait sıcaklık ve nem özellikleri aşağıdakilerden hangisi nedeniyle değişime uğrar?

A) Hava kütlesindeki basınç değişimleriB) Hava kütlesinin yatay hareketi

C) Hava kütlesinin heterojen özelliği

D) Üst seviyelerdeki atmosferik değişimler

E) Hava kütlesinin dikey hareketi


6- Frontojenez aşağıdaki durumlardan hangisinde olanaklıdır?

A) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti azalıyorsa

B) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti değişmiyorsa

C) Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti artıyorsa

D) Rüzgar, yüksek sıcaklıklardan alçak sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti değişmiyorsa

E) Rüzgar, yüksek sıcaklıklardan düşük sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti artıyorsa
7- Cephelerde aşağıdakilerden hangi faktör söz konusu değildir?

A) Cepheler alçak basınç alanlarında olurlar

B) Cepheler oluklarda olurlar

C) Cepheler farklı sıcaklıktaki hava kütleleri arasında oluşurlarD) Cepheler sırtlarda olurlar

E) Kuzey yarımkürede, yer yakınında rüzgar, cephe geçerken daima saat ibrelerinin dönüş yönünün ters yönünde döner

8- Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(= yoğunluk; p= basınç; T= sıcaklık)

A)  = ’

B) p  p’

C) T= T’

D)   ’

E) (/t) = (p’/t)


9- Soğuk hava aşağıda, sıcak hava yukarıda olmak koşuyla cephe eğimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eğim sıfır değilse yatay basınç gradyanı süreksizliği vardır

B) Eğim sıfır değilse yatay basınç gradyanı süreksizliği yoktur

C) Yatay basınç süreksizliği vardır

D) Yatay sıcaklık süreksizliği vardır

E) Yatay sıcaklık gradyanı süreksizliği vardır
10- Cephesiz oluklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İzobarlar oluğun her iki tarafında simetriktir

B) İzobar değerleri merkezden dışa doğru azalır

C) İzobarlar kink yaparlarD) Oluk çizgisinde basınç gradyanı süreklidir

E) Oluk önünde genellikle iyi hava koşulları vardır


11- Aşağıdakilerden hangisi su hortumunun oluşma nedenlerinden değildir?

A) Aşağı seviyelerde büyük kararsızlık

B) Cumulonimbus bulutundaki şiddetli konveksiyon

C) Büyük yatay sıcaklık gradyanına sahip soğuk cepheler

D) Sıcak-nemli hava

E) Yatay sıcaklık gradyanının küçük olduğu sıcak cepheler
12- Bir tropikal fırtına gözüne 15 mil mesafede basınç ve rüzgar değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 10 hpa, 11 kuvvet

B) 10 hpa, 12 kuvvet

C) 20 hpa, 12 kuvvetten büyük

D) 15 hpa, 12 kuvvetten büyük

E) 5 hpa, 12 kuvvetten büyük
13- Merkez basıncı 974 hpa olan bir siklonun açık denizde meydana getirebileceği maksimum rüzgar hızı kaç knot olabilir?

A) 78 knot

B) 92 knot

C) 96 knot

D) 101 knot

E) 87 knot
14- Bir radyasyon inversiyonunun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeryüzü tarafından yayınlanan kızıl ötesi radyasyon

B) Yeryüzü tarafından yutulan kızıl öte si radyasyon

C) Yeryüzü tarafından yutulan güneş radyasyonu

D) Yeryüzü tarafından yansıtılan güneş radyasyonu

E) Bulutlar ve atmosfer tarafından yutulan kızıl ötesi radyasyon
15. Yaptığınız meteorolojik rasatı rapor ederken rüzgar yönünü --------------------- olarak bildirmelisiniz.

A) Hakiki derece

B) Manyetik pusula derecesi

C) Nisbi derece

D) Nisbi kerte

E) Hakiki kerte
16- “Buys-Ballot Yasası”na göre, güney yarımküredeki bir gözlemci bir kuzey-batılı rüzgar gözlemlediğinde, alçak basınç merkezinin kendisine göre hakiki kerterizi ne olacaktır?

A) Doğu-kuzeydoğu (ENE)

B) Güney-güneybatı (SSW)

C) Doğu-güneydoğu (ESE)

D) Batı-güneybatı (WSW)

E) Batı-kuzeybatı (WNW)

17- Dik bir basınç gradyanı aşağıdakilerin hangisini işaret eder?

A) Sakin hava

B) Hafif rüzgarlar

C) Yüksek bağıl nem

D) Kuvvetli rüzgarlar

E) Yağış


18- Bir yüksek basınç merkezi ile bir alçak basınç merkezi arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa, -------------------------.

A) Hava kütlesi o kadar kuru olacaktır

B) Sıcaklık o kadar düşük olacaktır

C) Rüzgar şiddeti o kadar fazla olacaktır

D) Sıcaklık o kadar yüksek olacaktır

E) Bağıl nem o kadar yüksek olacaktır
19- BENGUALA - KUROSHİO - AGULHAS aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

A) Yerel rüzgarlarB) Okyanus akıntıları

C) Deniz tahmin bölgeleri

D) Tropikal siklon

E) Basınç alanı


20- Periyodu 4 saniye olan bir dalganın yaklaşık boyu kaç metre ve hızı kaç knot'dur?

A) C = 6.5 Knot, L = 25 m.B) C = 12.5 Knot, L = 25 m.

C) C = 12.5 Knot, L = 20 m.

D) C = 15 Knot, L = 20 m.

E) C = 15 Knot, L = 15 m.


KAPTAN


GEMİ İNŞA,YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ
1. Eğer bir gemi iskeleye yatarsa, yüzdürme yeteneği merkezi (B)

A) İskele tarafa hareket eder

B) Sancak tarafa hareket eder

C) Aşağıya doğru hareket eder

D) Yerinde sabit kalır

E) Gemi başına hareket eder
2. Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılır.

A) Su geçirmez perdelerin kontrolü

B) D.B. tanklarının kontrolü

C) Yangın hortumlarının kontrolüD) Deniz alıcı valflerinin (kinistin) kontrolü

E) Ambar postalarının kontrolü


3. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir.

A) Geminin kıça trimli olması

B) GM’in pozitif olması

C) Tanklardaki serbest su yüzeyinin en az olmasıD) Ambar kapaklarının kapalı tutulması

E) Geminin meyilsiz olması


4. Aşağıdaki durumlardan hangisinde gemi kıça trimli olur.

A) B noktası, G noktasının önünde ise

B) G noktası, B noktasının önünde ise

C) LCB = LCG ise

D) LCF = 0 ise

E) GZ=GM
5. Bir geminin ağırlık merkezi yüksekliği, metesantır yüksekliğine eşit ise aşağıdakilerden hangisi geminin durumunu gösterir.

A) Gemi nötr dengelidir

B) Gemi kararsız dengelidir

C) Gemi kararlı dengededir

D) Gemi dengesizdir

E) Gemi overload olmuştur
6. Yüklerin konteyner içine istifine ne denir.

A) Stacking

B) Stowing

C) SortingD) Stufing

E) securing


7. Tahıl yükleyecek bir gemide GM yüksekliği aşağıda belirtilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz.

A) 0.20 m

B) 0.30 m

C) 0.40 m

D) 0.15 m

E) 0.60 m


8. Tahıl yükleyecek bir gemide yükün kayması sonucunda oluşacak maksimum yatma açısı aşağıda belirtilen değerlerin hangisinden daha büyük olamaz.

A) 5


B) 9

C) 12

D) 15


E) 10
9. Tahıl yükleyecek bir gemide dokunulmamış dinamik denge alanı aşağıda verilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz.

A) 0.055 metreradyan

B) 0.065 metreradyan

C) 0.075 metreradyan

D) 0.085 metreradyan

E) 0.057 metreradyan
10. Tatlı suda deplasmanı 7000 ton olan bir gemi, yoğunluğu 1015 Kg/m3 olan bir suda aynı draftta iken deplasmanı ne olur.

A) 7115 ton

B) 7105 ton

C) 6895 ton

D) 7015 ton

E) 6915 ton
11. Dikmeler arası boyu (LBP) 150m olan bir geminin draftları Baş: 6.00 m, Kıç: 7.00 metredir. Bu gemide 65 tonluk bir ağırlık 22 metre shifting edilerek 2 nolu ambardan 3 nolu ambara alınıyor. Geminin dönme merkezi (F) gemi ortasından 2.5 metre kıçtadır. MCT1cm= 105 ton metre olduğuna göre trim değişikliğini ve baş kıç draftları bulunuz.

A) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.94m Kıç d: 7.07m

B) Trim değişikliği: 13.00cm Baş d: 6.03m Kıç d: 6.97m

C) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.96m Kıç d: 7.08mD) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.93m Kıç d: 7.06m

E) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.91m Kıç d: 7.05m


12. Boş ağırlığı 2750 ton olan bir gemide 500 ton yakıt bulunmaktadır. Bu gemiye 4350 ton yük, 150 ton ilave yakıt, 100 ton su alındıktan sonra, Mean Draftının yaz yükleme hattının 45 mm. Altında olduğu tespit edilmiştir. Geminin yaz yükleme hattındaki detveyti ile yüklü deplasmanını hesaplayınız.(TPC=10 ton)

A)  = 7895 ton, DW = 3545 ton

B)  = 7850 ton, DW = 5100 ton

C)  = 7590 ton, DW = 4945 tonD)  = 7895 ton, DW = 5145 ton

E)  = 7750 ton, DW = 4590 ton


13. Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır,

B) GM sıfırdır,

C) GZ kolu sıfırdır,

D) Gemi yattığı pozisyonu korur,

E) G noktası ile M noktası çakışıktır.
14. Aşağıda verilen eğrilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?

A) Yüzdürme yeteneği eğrisi,

B) Santimetre batırma tonu eğrisi,

C) KG eğrileri,

D) Deplasman eğrisi.

E) Boyuna dönme merkezi eğrisi,
15. Gemiyi etkileyen hogging ve sagging etkilerini azaltmak için aşağıda verilen tedbirlerden hangisi yapılır?

A) Topside tanklarına balast alınması,

B) Ambar kapaklarının açılması,

C) Dökme yükün hap yapılması,D) Yük ambarları tam doldurmuyorsa bazı ambarların slack bırakılması,

E) Baş ve kıç peak tanklarının balast ile doldurulması


16. Bir bumbanın topuğundan direğe bağlandığı yere ne denir?

A) Menteşe

B) Gurcata

C) KavancaD) Iskaça

E) Limbo
17. Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Tellere binen yük artar

B) Tellere binen yük azalır

C) Tellere binen yük değişmez

D) Koçaya binen yük artar

E) Tellerin gam alır
18. Bir gemiye bir yük donanımı seçilirken aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Geminin tipi

B) Geminin boyu

C) Geminin çalıştırılacağı limanlar

D) Geminin genişliği

E) Geminin taşıyaca yük tipleri


19. Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz?

A) Yük teli

B) Mantilya teli

C) Kamçı teliD) Çarmıh teli

E) Abli teli


20. Bir tankerin tanklarına aşağıdaki devrelerden hangisi monte edilmez?

A) Ana boru devreleri

B) Striper devreleri

C) Isıtma devreleriD) Aydınlatma devreleri

E) Inert gas devresi

KAPTAN

DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ


1- Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir?

A) Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi

B) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması

C) Gemi malik / maliklerinin talebiD) Tescili caiz olmayan bir geminin tescili

E) Geminin iç bayrağını çekme hakkını kaybetmesi


2- Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir?

A) Tescilin bildirici ve ayni haklar bakımından (ipotek gibi) kurucu etkisi vardır.

B) Sicil alenidir.

C) Sicilin kamu güveni özelliği vardır.

D) Sicildeki kayıtların karine fonksiyonu vardır.

E) Tescil edilmiş haklar ancak mahkeme yolu ile kullanılır.
3-Kaptanın kanuni temsil yetkisi’ni aşağıdakilerin hangisi kapsar?

A) Donatanı, taşıyanı, yükü ve yük ilgililerini temsil

B) İşveren vekili olarak sadece donatını temsil

C) İşveren vekili olarak sadece donatanı ve donatma iştirakini temsil

D) Taşıyanı tüm yük ilgilerine ve konişmento hamillerine karşı temsil

E) Emrindeki gemiadamlarını temsil
4-TTK md.948’e göre aşağıdaki hallerin hangisinde donatan sınırlı sorumludur?

A) Donatanın yapmış olduğu akitle yüküm altına girmişse

B) Kaptanın yasal yetkilerine dayanarak yaptığı bir sözleşmenin gereği gibi ifasında donatanın kusuru varsa

C) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse

D) Gemiadamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından

E) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa
5- Aşağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez?

A) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif

B) Yükün varma limanında kolaylıkla boşaltılabilecek şekilde istifi

C) Kuru yükün yaş yükten ayrı tutularak istifiD) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi

E) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi


6-Aşağıdakilerden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir?

A) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10

B) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2

C) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3

D) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8

E) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6
7-Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?

A) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet

B) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet

C) Tekne muafiyeti, yük muafiyetiD) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet

E) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet


8- Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma sayılmaz?

A) Kaptanın, geminin selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler

B) Kaptanın, yükün selameti için yapılmasını zorunlu gördüğü işler

C) Kaptanın gemiadamlarının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işlerD) Kaptanın donatının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler

E) Kaptanın gümrükle ilgili işlemler nedeniyle yapılmasını zorunlu gördüğü işler

9. (I) Savaş Gemileri,

(II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler,

(III) 150 GRT’dan küçük yaşlı gemiler,

(IV) Ticari yatlar,

(V) Balıkçı Gemileri.

Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek zorunda değildir?

A) I,II,III,IV,V

B) III


C) I,II,IV

D) I,II,III,V

E) I,III,IV,V


10. Petrol tankerlerinde MARPOL 73/78 Ek-I kapsamındaki yağ kayıt defteri tutma mecburiyeti hangi tonajdan (GRT) itibaren vardır.

A) 150

B) 300


C) 400

D) 500


E) 600
11. Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP)’ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-I’e göre peryodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır.

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
12. (I) 500 GRT’dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(II) 400 GRT’dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(III) 400 GRT’dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

(IV) 300 GRT’dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleşmesinin hükümlerimden muaftır.

MARPOL Sözleşmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

A) I,IV


B) II,III

C) III


D) III,IV

E) I,II,IV
13. Aşağıdakilerden hangisi SOLAS’ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir?

A) ISM


B) IBC

C) IGC


D) Grain

E) ILO
14. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak SOLAS 74 Konvansiyonunun uygulanmayacağı gemidir?

A) Yolcu gemileri

B) Kuru yük gemileri

C) Tankerler

D) Yüksek Süratli Gemiler (HSC)

E) Savaş Gemileri
15. SOLAS 74 Konvansiyonu kural 1/11(a) uyarınca bir geminin bakım/tutumundan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Mürettebat

B) Bayrak Devleti

C) Liman DevletiD) Donatan

E) Gemi Kaptanı


16. Aşağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koşul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir?

A) MARPOL 73/78

B) SOLAS 74

C) LOADLINE 66

D) TONNAGE 69

E) STCW 78
17. (I) Yükleme hatlarının belirlenmesine yönelik kurallar,

(II) Bölgeler, Alanlar ve Mevsimsel Periyodlar,

(III) Sertifikalar.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleşmesinin Annex-I isimli ekinde yer alan düzenlemelerle ilgilidir?A) I

B) II


C) III

D) I,II


E) II,III
18. Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten başkanın yapmaması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gündemdeki konu ve maddelerle ilgili sunuş ve tartışma sınırlanmalıdır.B) Toplantı için ayrılan süre, yeterli tartışma sağlamak üzere gerektiğinde arttırılmalıdır.

C) Katılımcıların, tartışılan konulara özenle yaklaşmaları sağlanmalıdır.

D) Her bir madde için ayrılan süre, sunulan her bir noktanın yeterli tartışılmasını sağlayacak uygunlukta olmalıdır.

E) Toplantı için ayrılan süre, tahmin edilenin ciddi olarak ne altında ne de üstünde olmayacaktır.

19. Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur?

A) Training Manual, Instruction Manual vs. okumak

B) Ders anlatma

C) Video seyretmekD) Role talimi yapmak

E) Afiş, poster, uyarı yazısı vs. kullanmak


20. Eğitim programlarının gelişmesi için aşağıda belirtilen maddelerden hangileri yarar sağlar ?

I. Programı küçük basamaklara ve elemanlara bölün.

II. Elemanları ve basamakları davranışsal terimlerle ilgili sonuçlar olarak tanımlayın

III. Öğrenenler tepkilerini göstermek zorundadırlar. 1. İstenilen tepkilerin takviyesi sağlanmalıdır.

 2. Arzu edilen tepkinin alınması için ip uçları kullanılmalıdır.

A) I, II, III, IV, V

B) II, III, IV, V

C) III, IV, V

D) I, II, IV, V

E) I, IV, V

KAPTAN


İNGİLİZCE SINAVI

1- The mechanical barrel around which lines and wires are turned is a .............

A) buoy

B) barrelC) capstan

D) captain

E) waist
2- COLREG defines a “vessel turning” as a vessel ............

A) making no move

B) making a small alteration in course

C) making a U turnD) making a large alteration in course

E) not making any alteration


3- Air draught means the same as ...............

A) weight

B) length

C) height

D) width


E) size
4- Navigation in coastal waters is known as ………………… .

A) Pilotage

B) Plottage

C) Cruising

D) Sailing

E) Taking bearing
5- Which of the following statements about finding a ship’s position is not true?

A) A ship’s position can be calculated by a technique known as dead reckoning

B) When in sight of land, the navigator uses the techniques of coastal navigation to find position

C) To find the exact position of the ship, a compass bearing can be used

D) When out of sight of land, a ship’s position can be found out by using the techniques of celestial navigation

E) It is not possible finding the position of a ship by means of satellite
6- The instruction “to single up” shows ............

A) The ship is ready to leave the quay or berth

B) The ship has completed the operation

C) The ship has departed

D) The ship is underway

E) The ship is abandoned
7-When two vessels are meeting head-on, they both . . . . . . . . . . . . . . to starboard.

A) Collision

B) must alter course

C) follow

D) musn’t alter course

E) receive their message


8-The vessel which has the right of way is known as . . . . . . .. . . . .

A) the regulations

B) more safety

C) a higher certificate

D) the standing-on vessel

E) their message


9- TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr.Walden has worked on board the “BEAUTY” as a captain since 1995 . He has specialized in the Far Eastern container trade.

Owing to his great experience in handling the refrigerated goods, we found him and his services very useful and we can recommend him to be employed on any vessel.

He is leaving us at his request and we are sorry to lose him.

The MASTER OF THE M/V

“BEAUTY”


This is an example of a ...........

A) job application

B) accident report

C) survey reportD) testimonial

E) incident report


10- Dear Sirs,

I regret to inform you that due to the stoppage of the separating valve of the bilge manifold some water from the ballast tank on port side was pumped overboard together with the oil contaminated bilge water from the shaft tunnel.

The cause of this contamination is purely technical and totally accidental.

The CHIEF ENGİNEER OF THE M/V .............

This correspondence is an example of

A) bunkering orderB) notification

C) damage to the ship

D) statement of sea protest

E) resume


11- Lifeboats should be taken ashore, inspected and tested. All the damage, if any, should be repaired. Lifeboat winches should be dismantled, overhauled and worn parts renewed. Hand brakes and mechanical brake should be checked and adjusted. After completing the work, they should be tested under Chief Officer’s supervision.

This passage is part of .........A) deck department orders

B) repair specification

C) miscellaneous

D) engine department orders

E) plain letter
12- Port state control officer said to the Master of the M/ V Rose that the ship got detained because of the absence of the lifeboat inventory.
Which of the following conventions didn’t the M/V Rose comply with?

A) SOLAS

B) STCW


C) LOADLINE

D) MARPOL

E) ISM
13- A: Go ahead : (Follow me)

B : . . . . . . . .

A) I will be ready to help

B) I am going ahead (I am following you)

C) I will be followed by vessel

D) He will go ahead

E) Will you be followed by vessel?


14- I will attempt rescue by breeches-buoy.

A) Can kurtarma varagelesiyle kurtarmaya geliyorum

B) Can kurtarma varagelesiyle kurtulmaya çalışıyorum

C) Can kurtarma varagelesiyle kurtarmaya çalışacağım

D) Can kurtarma varagelesiyle kurtuldunuz

E) Can kurtarma varagelesiyle kurtuluyorsunuz
15- You can anchor until there is sufficient water.

A) Su yetersiz onun için demirlemeB) Su derinliği yeterli olana dek demirleyebilirsiniz

C) Su derinliği giderek azalıyor, demirliyebilirsiniz

D) Su derinliği yetersiz, demirlemek tehlikelidir

E) Su derinliği kafi yola çıkabilirsiniz


16- I am ready to get underway.

A) Yollanmaya hazırım

B) Hazıroldayım

C) Hazırlandım yola çıkıyorumD) Yol almaya hazırım

E) Yola çıkmak zaman alıyor


17-If an object blocks the airway of a person, what first aid method is used to remove that object?

A) Cardiopulmonary Resuscitation(CPR)

B) Artificial Respiration

C) Heimlich Manoeuvre

D) Splinting

E) Rescue Breathing
18-There shall be clear instructions relating to the operating of the system.

Correct translation of this sentence into Turkish is;

A) Sistemin çalışmasına ilişkin açıklamalar yapılacaktır.

B) Sistemin çalışmasına ilişkin açık talimatlar bulunacaktır.

C) Sistem üzerindeki açık talimatlara göre çalıştırılır.

D) Sistemin çalışması açık talimatlar olmasıyla ilgilidir.

E) Sistem çalışmasıyla açık talimatlara bağlıdır.


19-Yangını önlemek için tedbirler alınacaktır.

Correct translation of this sentence into English is;

A) Precautions must be done to avoid fire.

B) Precautions shall be taken to prevent fire.

C) There shall be prevented with caution.

D) To prevent fire, some cautions shall be taken.

E) Fire is prevented by some precautions.


20-Acil durumda tüm merdivenler ve çıkışlar aydınlatılacaktır.

Correct translation of this sentence into English is;

A) All stairways and embarkation stations shall be illuminated in an emergency.

B) All stairways and exits shall be illuminated before an emergency.C) All stairways and exits shall illuminate in an emergency.

D) All stairways and exits shall be illuminated in an emergency.

E) All stairways and muster stations shall be lighted.


Yüklə 215,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə