A-sahih-i Buhari b-sahih-Müslim c-sünen-i Ebu Davud d-sünen-i Tirmizi *e-muvattaYüklə 27,22 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü27,22 Kb.
#39044
növüYazı

2012-2013 MENEMEN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 12. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2.dönem ikinci yazılıya hazırlık soruları
Soru 1-Aşağıdakilerden hangisi altı hadis kitabından (Kütüb-i Sitte) biri değildir?

A-Sahih-i Buhari B-Sahih-Müslim C-Sünen-i Ebu Davud D-Sünen-i Tirmizi *E-Muvatta

Soru 2-“Hazreti Muhammed bazen arkadaşlarının (Sahabe)yaptığı işleri ve söylediği sözleri reddetmeyip sessiz kalmış veya onayladığını gösteren bir davranışta bulunmuştur.”

Yukarıdaki ifadede hangi sünnet çeşidi açıklanmıştır?

A-Sözlü sünnet B-Fiili sünnet *C-Takriri sünnet D-Ehl-i sünnet E-Hadis-i şerif

Soru 3-“İslam dininin anlaşılmasında …………..Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynaktır.”Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

*A-Sünnet B-İcma C-Kıyas D-İçtihat E-Kitap

Soru 4-Peygamber efendimizin “Hacla ilgili yapacaklarınızı benden öğrenin .”Hadisi şerifi aşağıdaki hangi kavrama bir örnektir?

A-Sözlü sünnet *B-Fiili sünnet C-Takriri sünnet D-Ehl-i sünnet E-Hadis-i şerif

Soru 5-“ “Kuran’ı Kerim’in tam olarak ve doğru bir şekilde anlayabilmek için ikinci bir kaynağa ihtiyaç vardır ki o da Hazreti Peygamberin …………..dir.”Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Kuran’ı Kerim * B-Sünneti C-Yaşayışı D-Bilgisi E-Güvenirliği

Soru 6-“Namazlara ve orta namaza devam edin..”Bakara 238 .ayetindeki orta namazın ………………….namazı olduğunu Hz.Peygamber açıklamıştır.”Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Sabah B-Öğle *C-İkindi D-Akşam E-Cuma

Soru 7:”Hz.Peygamberi doğru bir şekilde anlamak için …….....’ı temel kaynak kabul etmeliyiz..”Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Sünnet B-Kıyas C-Örf *D-Kur’an E-Din

Soru 8 :Aşağıdaki hadisi şeriflerden hangisi sadece yerel özellik taşır?

A-“Yemeğini iki ya da üç parmakla ve önünden ye .”

*B-“Biriniz sırtüstü uzanıp ayak ayak üstüne atmasın.”

C-“Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her abdest alırken misvak kullanmayı emrederdim.”

D-İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.

E-Hac ile yapacaklarınızı benden öğrenin

Soru 9:Aşağıdakilerden hangisi dini bilginin kaynaklarından biri değildir?

A-Sünnet B-İcma C-Kıyas *D-Kıssa(Hikayeler) E-Kitap

Soru 10:İslam dininde Hz.Muhammed’in değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatma,Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözlere ne diner.?

A-Sünnet B-İçtihat C-İcma D-Kitap *E-Hadis

Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi tövbenin özelliklerinden biri değildir?

A-Geçmiş günahlara pişmanlık duymak

B-Haksızlık yaptığı kimsenin hakkını vermek

C-İşlediği günaha dönmemeye karar vermek

D-Samimi olmak

*E-Kutsal bir mekanda bulunmak

Soru 12:Aşağıdakilerden hangisi ,bağışlamanın bireysel ve toplumsal yararlarından biri değildir?

A-Bağışlayan insanı Allah da sever

B-Bağışlama,insanı mutlu ve huzurlu olmasına katkı sağlar.

C-Bağışlayan insan ,toplumda değer ve saygınlık kazanır.

*D-Bağışlama insanı kalkındırır.

E-Bağışlama toplumda hoşgörünün oluşmasına katkıda bulunur.

Soru 13: )“Öldükten sonra kişiye sevap kazandıran oku,cami,yol ,köprü gibi hayırlara ne denir?

A-Zekat B-Fitre C-Hayır D-Hasenat *E-Sadaka-i Cariye

Soru14:”……………genelde kusurları göz yummak ve aldırmamak demektir.”Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Tövbe B-Din C-Ahlak *D-Hoşgörü E-Hayır

Soru 15: ”Tövbe ,kişinin bir hata ya da işlediği günahtan dolayı pişmanlık duyması ve Allah’tan bağışlama dilemesidir.Buna ………………….da denir.”Boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A-Dua *B-İstiğfar C-Rahman D-Rahim E-Sünnet

Soru 16: ”Allah’ın Kur’an’da en çok tekrarlanan sıfatları “rahman,”(merhamet eden,esirgeyen,) ve “gafur” (…………………)sıfatlarıdır.”Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Acıma B)Sevme *C-Bağışlama D)Cezalandırma E-Ödüllendirme

Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi ölen birine karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

A-Cenaze namazına katılmak B-Affı için dua etmek *C-Yaptığı yanlış ve doğrularla onu anmak D)Arkasından Kur’an okumak E-Onun adına hayır yapmak

Soru 18: Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez

B-İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir.

*C-Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.

D-Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir.

E-Ahiret inancı,insanı yok olma duygusundan kurtarır.

Soru 19: Aşağıdakilerden hangisi Ahiret inancını insana kazandırdıklarından biri değildir?

A-İyi davranışlara yöneltir . B-Umut ve huzur kaynağıdır C-Yok olma kaygısından kurtarır. D-İnsanın kendisini denetlemesini sağlar. *E-Maddi imkanlarında artmalar olur.

Soru 20: Ahiret günü insanların günahları ve sevapları .”…………………….”adı verilen terazide tartılacaktır?Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Sırat *B-Mizan C-Mahşer D-Amel defteri E-Hesap ve yargılama

Soru 21: -“Ahiret günü insanların hesaba çekileceği meydanın adı” aşağıdakilerden hangisidir?

* A-Mahşer B-Mizan C-Haşir D-Sırat E-Şefaat

Soru 22: “Kıyamet ;…………. Adlı meleğin Sur adı verilen bir alete üflemesiyle kopacaktır.”Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

*A-İsrafil B-Cebrail C-Mikail D-Azrail E-Münker-Nekir

Soru 23: Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı Kerim’de bildirilen kıyametin kopuşuyla ilgili bilgilerden biri değildir?

A-Güneşin sönmesi B-Güneşin batıdan doğması C-Yıldızların dökülmesi D-Dağların birbirine girmesi *E-Amel defterlerinin dağıtılması

Soru 24: “Hazreti Muhammed’in doğumunu anlatan eserlere ne ad verilir?

A-Siyer B-Dua *C-Mevlit D-Sadaka-i Cariye E-Haşir

Soru 25: Cenaze namazıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A-Cenaze namazı dua niyeti taşır. *B-Kadınlar kılamazlar

C-Kadınlar da kılabilir. D-Farz-ı Kifaye’dir. E-Ayakta kılınır

SORU 1:Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din adamlarında bulunmasını istediği niteliklerden biri değildir?

A-Özle yeterlilik B-Dünyada olup bitenleri anlama kabiliyeti C-Genel kültüre sahip olma *D-Yurt dışında öğrenim görme E-ilmi yeterlik

SORU 2-Atatürk din öğretimini …………………..verilmesini istemiştir.Boşluğa hangisi gelmelidir?

A-Camide B-Mescitte C-Kabe’de *D-Okulda E-Evde

SORU 3-İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A-*Rıfat Börekçi B-Ali Bardakoğlu C-Mehmet Görmez D-Atatürk E-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

SORU 4-Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A-23 Nisan 1920 B-29 Ekim 1923 *C-3 Mart 1924 D-19 Mayıs 1919 E-1 Kasım 1922

SORU 5-Aşağıdakilerden hangi Atatürk’ün dinimizin anlaşılması için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A-Diyanet İşleri Başkanlığını kurması B-Kur’an’ı Kerim’in Türkçe meal ve tefsirini yaptırmaması


C-Hadis kaynaklarını Türkçeye tercüme ettirmesi D-Hutbelerin Türkçe okunması *E-Latin alfabesinin kabul edilmesi

SOURU 6-Atatürk’ün emriyle yazılan Tefsir kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Safahat B-Tefsiri Kebir *C-Hak Dini Kur’an Dili D-Kur’an Tefsiri E-Nutuk

SORU 7:Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin ibadet mekanlarındandır?

A-Kilise *B-Sinagog C-Mescit D-Katedral E-Cami

SORU8-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin haftalık ibadet günün adıdır?

A-Cuma B-Pazar *C-Cumartesi D-Salı E-Perşembe

SORU 9-Yahudi din adamlarına ne ad verilir?

A-Papaz B-Rahip C-Patrik *D-Haham E-Hoca

SORU 10-Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin peygamberidir?

A-Hz.Nuh B-Hz.Adem C-Hz.İsa *D-Hz.Musa E-Hz.Muhammed

SORU 11-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların kutsal kitabının adıdır?

A-Tevrat *B-İncil C-Zebur D-Kur’an’ı Kerim E-Mushaf

SORU 12-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların haftalık ibadet günüdür?

A-Cuma *B-Pazar C-Cumartesi D-Salı E-Perşembe

SOURU 13-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlar’ın ibadet yerinin adıdır?

A-Havra B-Sinagog C-Cami D-Mescit *E-Kilise

SORU 14-Hazreti İsa’ya sağlığında inanan ,yardımcılar anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A-Muhasipler B-Sofiler C-Talebeler *D-Havariler E-Tabiinler

SORU 15-Hristiyanlığın inanç esaslarının temelini …………….oluşturur.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Tevhit *B-Teslis C-İsa D-Kilise E-Papalar

SORU 16-Allah’ın insanlara doğru yola iletmek amacıyla gönderdiği son ilahi dinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Hristiyanlık B-Yahidilik C-Budizm *D-İslamiyet E-Hunduizm

SORU 17-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in genel özelliklerinden biri değildir?

A-İslamiyet akla ve mantığa uygun olan,bilimsel gerçeklere ters düşmeyen bir dindir.

B-İslamiyet,birey özgürlüğüne son derece önem veren bir dindir.

C-İslamiyet ,dünya ve ahret dengesini sağlayan bir dindir.

D-İslam dini,güzel ahlaka büyük önem verir.

*E-İslam dininde kişi ibadet etmese de olur.

SORU 18-“Yurtta barış,dünyada barış.”sözünü kim söylemiştir?

A-Hz.Muhammed B-Hz.İsa C-Sokrates *D-Atatürk E-Ahmet Yesevi

SORU 19-Peygamberimiz Medine’ye hicret edince ilk iş olarak orada aralarında uzun zamandır çekişme ve düşmanlık bulunan ………….ve Hazrec adlı iki kabileyi birleştirmek olmuştur.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Kureyş B-Ümeyye *C-Evs D-Addy E-Nadiroğulları

SORU 2 0-“İslam dininin anlaşılmasında …………..Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynaktır.”Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

*A-Sünnet B-İcma C-Kıyas D-İçtihat E-Kitap

SORU 21-“Teslim olmak,itaat etmek,barışa ve esenliğe kavuşmak ,güven içinde bulunmak.”anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A-Din B-Ahlak C-Sema D-Cem X E-İslam

SORU 22-Alevi –Bektaşi geleneğinde duaya hangi isim verilir?

A-Sav XB-Gülbenk C-Semah D-Nefes E-İkrar

SORU 23-“Divan-ı Hikmet “adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A-Yunus Emre B-Mevlana C-Hacı Bektaşi Veli XD-Ahmet Yesevi E-Süleyman Çelebi

SORU 24-“İslam prensiplerine dayanarak nefsi arındırma,ahlakı güzelleştirerek dini yaşama,ruhun yücelmesine ve kemale ermesine çalışarak Allah’a ulaşma ilmidir .”Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A-Din B-Ahlak C-Sema D-Vuslat XE-Tasavvuf

SORU 25-Mesnevi adlı eser ,aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?A-Yunus Emre XB-Mevlana C-Ahmet Yesevi D-Ahi Evran E-Hacı Bektaş Veli
.

Yüklə 27,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin