Abbas ali. Comportarea statică a planşeelor dală prefabricate şi precomprimate, rezemate punctual. 31 mai 1989. Conducător ştiinţific: Prof univ ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Prof univ dr ing. Traian Oneţ (ipc-n), Prof univ dr ingYüklə 0,58 Mb.
səhifə12/14
tarix25.01.2019
ölçüsü0,58 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

SABĂU C. Radu Gheorghe. Studiul teoretic şi experimental la stabilirea preciziei de prelucrare a pieselor, utilizând scule cu profil în arc de cerc. 11 octombrie 1996. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gligor Abrudan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Mircea Cozmîncă (UTI), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Valentin Ivan (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Constantin Minciu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Graţian Şteţiu (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Vasile Rusu (UTC-N).
 1. SAFAA AL HILAL. Contribuţii la studiul privind reabilitarea din punct de vedere higrotermic a elementelor de închidere la clădiri civile. 29 septembrie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Dumitru Marusciac. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Emil Comşa (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Corneliu Bob (UPT), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Vereş (UTI).
 1. SAGYEBO Fr. Francisc. Contribuţii la determinarea preciziei de prelucrare prin rectificare. 13 noiembrie 1971. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Vaida (UNITBv), Conf.univ.dr.ing. Vitalie Belousov (IPI), Prof.univ.dr.ing Andrei Albu (IPC).
 1. SAID ZOLKOT. Influenţa deformabilităţii terenului de fundare asupra stării de solicitare în structuri de rezistenţă ale clădirilor. 21 mai 1988. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ille. Comisia: Prof.univ.dr.doc.ing. Mircea Soare (ICB), Conf.univ.dr.ing. Cornel Bia (IPC-N), Dr.ing. Dorin Ţarog (IPJ-BM).
 1. SALOMIE S. Mihaela Dana. Cercetări teoretice şi experimentale privind obţinerea pulberilor pe bază de Al prin aliere mecanică. 23 iunie 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Victor Constantinescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Rusu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Adrian Dima (UTI), Prof.univ.dr.ing. Mihail Mangra (UCr), Prof.univ.dr.ing. Radu Liviu Orban (UTC-N).
 1. SALOMIE V. Ioan. Contribuţii privind modelarea orientată-obiectual a datelor pentru proiectarea asistată de calculator, cu aplicaţii în electroenergetică. 2 aprilie 1994. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Dan Comşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Mircea Petrescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Voicu Groza (UPT), Prof.univ.dr.ing. Iosif Ignat (UTC-N).
 1. SAMUILĂ Adrian Păun. Charge et trajectoires des particules dans les séparateurs électrostatiques. 13 mai 1997. Suţinută în cotutelă Franţa. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Alexandru Iuga / Prof.univ.dr.ing. Lucian Dăscălescu (IUT d’Angoulême, Université de Poitiers - Université Joseph Fourier, Grenoble). Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gérard Touchard (Université de Poitièrs), Prof.univ.dr.ing. Gleb Drăgan (UPB).
 1. SÁNDOR Ládislau. Contribuţii la tăierea metalelor cu jet de plasmă. 30 aprilie 1984. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (IPT), Dr.ing. Marius Peculea (IFA C-N), Prof.univ.dr.ing. Vintilă Nicolae (IPC-N).
 1. SANDRU L. Virgil. Cercetări privind îmbunătăţirea procesului decojirii oţelurilor de rulmenţi. 13 iulie 1983. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Zirbo (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Ionel Gavrilaş (IPB).
 1. SÂRBU Mugurel Liviu. Contribuţii la creşterea preciziei cinematice a angrenajelor de mecanică fină. 4 aprilie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Viorel Handra-Luca. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Cordoş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Vistrian Mătieş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Dan Perju (UPT), Prof.univ.dr.ing. Ciprian Olteanu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Vencel Csibi (UTC-N), Dr.ing. Mihai Sudrijan (UM-Cugir).
 1. SARCHIZ Călin. Cercetări privind utilizarea sistemelor expert în sistemele de management al calităţii. 8 februarie 2006. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing.ec. Ioan Abrudan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Petru Berce (UTC-N), Prof.univ.dr.ing.ec. Liviu Marian (UPMTgM), Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean (ULBS).
 1. SASU D. Ioan. Contribuţii asupra elaborării teoriei generale a sculelor profilate în vederea îmbunătăţirii proiectării acestora. 18 martie 1983. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.doc.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Ionel Gavrilaş (IPB), Conf.univ.dr.ing. Liviu Deacu (IPC-N).
 1. SĂBĂDUŞ S. Dan Sorin. Matriţarea prin laminare a semifabricatelor sinterizate. 14 ianuarie 1999. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Traian Canta (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Eugen Cazimirovici (UPB), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Maniu (UNITBv).
 1. SĂCEANU V. Valentin. Cercetări şi contribuţii privind îmbunătăţirea sistemelor de acţionare sonică. 26 noiembrie 2004. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan I. Pop. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Petru Berce (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Victor Bălăşoiu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Gavril Bâlc (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Eugen Pay (UNBM).
 1. SCADOVSCKI Sergiu. Contribuţii la îmbunătăţirea proceselor tehnologice de elaborare a fontelor maleabile prin echilibrarea acţiunii grafitizante şi antigrafitizante a unor elemente în procesul de cristalizare primară şi cinetica transformărilor izotermice în stare solidă. 22 octombrie 1960. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Acad.Prof.univ.dr.ing. Traian Negrescu (IPB), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Rău (IPB), Conf.univ.dr.ing. Dumitru Briscan (IPB).
 1. SEBESTYÉN-PÁL Gheorghe. Contribuţii la specificarea, proiectarea şi implementarea sistemelor distribuite de control, bazate pe reţele industriale de comunicaţii. 15 decembrie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Pusztai Kálman . Comisia: Prof.univ.dr.ing. Mihail Abrudean (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Irina Athanasiu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Vladimir Creţu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Sergiu Nedevschi (UTC-N).
 1. SECHEL Argentina Niculina. Cercetări privind elaborarea şi proprietăţile oţelurilor sinterizate slab aliate cu mangan. 3 decembrie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Radu Orban. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Rusu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Adrian Dima (UTI), Prof.univ.dr.ing. Mihail Mangra (UCr), Prof.univ.dr.ing. Ioan Vida-Simiti (UTC-N).
 1. SIDOROV I. Serioja. Baze de date orientate spre aplicaţi CAD / CAM. 17 decembrie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Pusztai Kálman. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Mircea Petrescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Irina Athanasiu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Ioan Salomie (UTC-N).
 1. SILASI Constantin. Contribuţii la studiul teoretic şi experimental al procesului de aprindere prin scânteie la motoarele cu ardere internă. 17 noiembrie 1974. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.doc.ing. Bazil Popa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Marius Hăngănuţ (IPC), Prof.univ.dr.ing. Vasile Berindan (IPT), Prof.univ.dr.ing. Victor Hoffman (UNITBv), Conf.univ.dr.ing. Emil Simion (IPC).
 1. SIMA Nicolae Dorin. Contribuţii la sinteza circuitelor logice multivalente. 26 septembrie 2002. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Lelia Feştilă. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Aurel Vlaicu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mircea Bodea (UPB), Prof.univ.dr.ing. Lucian Vinţan (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Gavril Toderean (UTC-N).
 1. SIMONICI M. Mihail. Contribuţii privind comportarea diafragmelor de zidărie sub acţiunea sarcinilor orizontale. 24 mai 1971. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Alexandru Negoiţă. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ille (IPC), Prof.univ.dr.ing. Mircea Soare (ICB), Conf.univ.dr.ing.Virgil Focşa (IPI), Dr.ing. Valeriu Petcu (INCERC - B).
 1. SIOLDEA V. Octavian Victor. Contribuţii la calculul circuitelor magnetice neliniare în regim dinamic. 16 iulie 1999. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Emil Simion. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mihai Antoniu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Eugen Hnatiuc (UTI), Prof.univ.dr.ing. Silviu Darie (UTC-N).
 1. SÎMAN E. Emilian. Contribuţii asupra mentenabilităţii SDV-urilor pentru maşini-unelte cu comandă numerică. 19 decembrie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Graţian Şteţiu (ULBS). Comisia: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ionuţ (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Ioan Popescu (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Dan-Maniu Duşe (ULBS).
 1. SÎNCRĂIAN Marcel-Vasile. Contribuţii privind aplicarea principiilor analizei statistice şi teoriei probabilităţilor la evaluarea capacităţii portante şi a tasării terenului de fundare. 15 ianuarie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Augustin Popa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Gh. Pop (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Tudor Silion (UTI), Prof.univ.dr.ing. Virgil Haida (UPT), Prof.univ.dr.ing. Florian Roman (UTC-N).
 1. SÎRBU Nicolae. Contribuţii la studiul vibraţiilor arborilor cu masă variabilă. 8 decembrie 1979. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.doc.ing. Andrei Ripianu. Comisia: Vasile Ionuţ (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Dumitru Mangeron (IPI), Prof.univ.dr.ing. Liviu Brîndeu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Petre Sima (UNITBv).
 1. SOCACIU Nicolae. Comportarea şi calculul stâlpilor din beton structural solicitaţi la compresiune cu încovoiere după o direcţie oarecare. 6 iulie 1995. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Traian Oneţ. Comisia: Prof.univ.dr.doc.ing. Ioan Filimon (UPT), Prof.univ.dr.ing. Marcel Pătraş (UTI), Dr.ing. Petru Vernescu (Director IPCB).
 1. SONEA Ioan. Studiul unei noi metode de îmbunătăţire a structurii cusăturilor sudate cu oscilaţii ultrasonore ca energie activă. 30 mai 1966. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Toma Fărcaş (IPI), Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Vladimir Popovici (IPT).
 1. SOPA P. Sorin Petru. Asupra unei metode de studiu a întârzierii la autoaprindere în motoarele Diesel cu ajutorul diagramelor indicate. 23 aprilie 1977. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Bazil Popa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ionuţ (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Gerard D'Albon, Prof. Mircea Zugrăvel (IPI), Prof.univ.dr.ing. Victor Hoffman (UNITBv).
 1. SOPORAN V. Vasile Filip. Contribuţii privind modelarea macrostructurală a solidificării pieselor turnate. 17 septembrie 1993. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Victor Constantinescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Zirbo (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Iulian Ripoşan (UPB).
 1. SORCOI Lidia Adriana. Cercetări privind elaborarea şi proprietăţile unor aliaje cu baza de cupru sinterizate. 26 noiembrie 2005. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Victor Constantinescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Vida-Simiti (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Adrian Dima (UTI), Prof.univ.dr.ing. Mihail Mangra (UCr), Prof.univ.dr.ing. Radu Liviu Orban (UTC-N).
 1. SPÂRCHEZ Zeno Ioan-Nicolae. Reducerea combinată a oxizilor de fier cu carbon şi gaz metan în echicurent. 2 iulie 1970. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Prof.univ.dr.ing. Iosif Tripşa (IPB), Prof.univ.dr.ing. Florea Oprea (IPB), Conf.univ.dr.ing. Pálfalvi Attila (IPC).
 1. STAN I. Gelu. Contribuţii privind realizarea unui model de sistem expert în optimizarea tehnologiei de prelucrare a pieselor prismatice, utilizabil pe sisteme Open CNC. 8 iulie 1999. Conducător ştiinţific: Conf.univ.dr.ing. Ioan Mihăilă (UOr). Comisia: Prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Gyenge Csaba (UTC-N).
 1. STAN Ioan Florin. Cercetări privind procesele de deformare plastică a tuburilor cilindrice cu pereţi subţiri în cazul operaţiilor de lărgire şi gâtuire. 21 mai 2004. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Gheorghe Achimaş. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Petru Berce (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Ion Tureac (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Tudor Iclănzan (UPT), Prof.univ.dr.ing. Horaţiu Iancău (UTC-N).
 1. STĂNILĂ T. Sorin. Cercetări privind optimizarea procesului de prelucrare a solului cu minim de lucrări în vederea reducerii consumului energetic. 3 decembrie 1999. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Victor Roş. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Teodor Mădărăşan (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Vasile Neculăiasa (UTI), Prof.univ.dr.ing. Simion Popescu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Ioan Mihaiu (USAMV C-N).
 1. STOICA A. Aurel. Interferenţa şi verificarea sa numerică în cazul celei mai generale angrenări. 29 iulie 1981. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Maros Dezideriu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Christian Pelecudi (IPB), Prof.univ.dr.ing. Ion D. Lăzărescu (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Iulian Popescu (UCr).
 1. STOICA Şt. Valeria Mariana. Contribuţii în legătură cu optimizarea geometriei şeverului. 27 septembrie 1986. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.doc.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Antal Adalbert (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (IPT), Conf.univ.dr.ing. Viorel Handra-Luca (IPC-N), Dr.ing. Mihai Sudrijan (UM-Cugir).
 1. STOICOVICI Dinu - Ioan. Contribuţii la optimizarea parametrilor dinamici ai ciururilor vibratoare la sortarea materialelor de umiditate critică. 14 iunie 2005. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Crăciun (UNBM). Comisia: Prof.univ.dr.ing. Petru Berce (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Liviu Brîndeu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Radu Iacob Coteţiu (UNBM), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ursu-Fischer (UTC-N).
 1. SUĂRĂŞAN I. Ilie. Contribuţii la studiul unor generatoare de ozon cu câmp electric intens pentru conservarea lichidelor alimentare. 10 martie 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Roman Morar. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mircea Bologa (Universitatea Tehnică a Moldovei), Cerc.şt.pr.gr.I.dr.ing. Radu Cramariuc (UVT), Prof.univ.dr.ing. Eugeniu Man (UTC-N).
 1. SUCALĂ Maria Felicia. Dinamica variatoarelor cu impulsuri cu reglare automată. 18 decembrie 1987. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Székely Imre. Comisia: Conf.univ.dr.ing. Dorina Mătieşan (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Dumitru Mangeron (UTI), Dr. ing. Ioan Roman (ICSIT-TCM - B).
 1. SUCIU Alin Dumitru. Contribuţii la integrarea programării logice în limbaje şi sisteme multiparadigmă. 28 septembrie 2004. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Pusztai Kálman . Comisia: Prof.univ.dr.ing. Dumitru Mircea Ivan (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Irina Athanasiu (UPB ), Prof.univ.dr.mat. Florian Mircea Boian (UBB - C-N), Conf.univ.dr.ing. Tudor Mureşan (UTC-N), Conf.univ.dr.ing. Rodica Potolea (UTC-N).
 1. SUCIU Marcel Valeriu. Cercetări privind deformarea plastică şi tratamentul termic al unor aliaje de aluminiu speciale, destinate industriei aeronautice. 12 iunie 1997. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Iancu Drăgan (UPB) / Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan (UTC-N). Comisia: Prof.univ.dr.ing. Traian Canta (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Eugen Cazimirovici (UPB), Prof.univ.dr.ing. Rami Saban (UPB), Prof.univ.dr.ing. Ioan Ilca (UPT), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Maniu (UNITBv).
 1. SUCIU Mihai Iosif. Studiul conlucrării dintre grinzile principale şi platelaj la podurile de şosea, executate în structură mixtă. 12 noiembrie 2004. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Octavian Bota. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Horia Aurel Andreica (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Radu Băncilă (UPT), Prof.univ.dr.ing. Florin Varlam (UTI), Prof.univ.dr.ing. Petru Moga (UTC-N).
 1. SUDRIJAN Gh. Mihai. Contribuţii asupra îmbunătăţirii geometriei frezelor melc conice pentru prelucrarea danturii paloide. 5 iulie 1984. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Vaida (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Pavel (IPC-N).
 1. SZABÓ Bálint. Elemente de rezistenţă liniare şi curbe cu pereţi subţiri pentru hale industriale cu deschideri mari. 10 iulie 1984. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Agent (ICB), Prof.univ.dr.ing. Gobesz Ferdinand (IPC-N), Conf.univ.dr.ing. Victor Gioncu (IPT).
 1. SZABÓ Z. Loránd. Proiectarea cu ajutorul calculatorului numeric a maşinii sincrone cu magnet permanent şi reluctanţă variabilă (SAWYER). 17 noiembrie 1995. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Adrian Viorel. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Alecsandru Simion (UTI), Prof.univ.dr.ing. Ion Boldea (UPT), Prof.univ.dr.ing. Viorel Trifa (UTC-N).
 1. SZAPANYOS I. Mihail. Contribuţii la îmbunătăţirea performanţelor angrenajelor melcate cilindrice prin reprofilarea flancurilor melcului. 19 mai 1984. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Maros Dezideriu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Christian Pelecudi (IPB), Prof.univ.dr.ing. Petre Sima (UNITBv), Conf.univ.dr.ing. Gyenge Csaba.(IPC-N).
 1. SZÁSZ E. Csaba. Sisteme de comandă vectorială a motoarelor pas cu pas hibride, implementate pe calculatoare personale. 1 aprilie 1999. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Viorel Trifa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ion Dumitrache (UPB), Prof.univ.dr.ing. Silviu Dumitriu (UPB)++, Prof.univ.dr.ing. Ioan Adrian Viorel (UTC-N).
 1. ŞARAMET Constantin Caireddin. Designul industrial în modernizarea maşinilor de presare cu mecanism cu şurub, destinate fabricării plăcilor ceramice şi a produselor refractare. 25 mai 2006. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Viorel Ispas. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Petru Berce (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Octavian Bologa (ULBS), Dr.ing. Tudor Gheorghe Surdeanu, Prof.univ.dr.ing. Mariana Arghir (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mircea Bejan (UTC-N).
 1. ŞOMOTECAN Marioara. Comportarea la solocitări variabile a oţelurilor aliate 42 MoCr 11 şi 39 MoAlCr 15 nitrurate ionic. 22 martie 1996. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Păstrav. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Lazăr Boleanţu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Costică Atanasiu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Babeu (UPT).
 1. ŞOVA Gh. Vasile. Contribuţii la studiul teoretic şi experimental al schimbului de căldură şi de masă în prezenţa evaporării de pe suprafeţe libere plane în convecţie forţată. 13 martie 1971. Conducător ştiinţific: Prof.em.dr.doc.ing. Bazil Popa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Liviu Mânduc (IPC), Prof.univ.dr.ing. Victor Hoffman (UNITBv), Prof.em.dr.ing. Virgil Barbu (IPT), Dr.ing. Marius Peculea (Uz. „G” Râmnicu Vâlcea).
 1. ŞTEAU Claudiu Vasile. Cercetări în domeniul sistemelor de achiziţii şi prelucrări de date pentru senzori inteligenţi. 4 mai 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Dragomir. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Szabó Willibáld (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Mihai Creţu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Viorel Trifa (UTC-N).
 1. ŞTEFĂNESCU Silviu. Convertoare statice cu rezonanţă pentru alimentarea sarcinilor inductive monofazate. 23 iulie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Mircea Chindriş. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Golovanov (UPT), Prof.univ.dr.ing. Dorin Sarchiz (UPMTgM), Prof.univ.dr.ing. Virgil Maier (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Coloşi (UTC-N).
 1. ŞTEŢIU G. V. Mircea. Contribuţii asupra triboaşchierii. 11 iunie 1993. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Eugen Pay. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Mihai Gafiţanu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Viorel Handra-Luca (UTC-N).
 1. ŞTEŢIU P. Graţian Vincenţiu. Contribuţii cu privire la precizia de decupare-perforare a tablelor subţiri. 17 iunie 1971. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Prof.univ.dr.ing. Emil Botez (IPB), Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan (IPC).
 1. ŞUTEU Sorin Mircea. Studii şi cercetări privind elaborarea strategiei şi schimbările de structură organizatorică în firme din industria prelucrătoare. 26 septembrie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Dan Cândea. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Achimaş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Aurelian Simionescu (UPet), Prof.univ.dr.ing. Moise Ţuţurea (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Ioan Abrudan (UTC-N).
 1. TARCEA D. Dumitru. Modelarea sculei aşchietoare. 17 decembrie 1981. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Savii (IPT), Prof.univ.dr.ing. Ionel Gavrilaş (IPB), Prof.univ.dr.ing. Sagyebo Francisc (IPC-N).
 1. TARCEA Dumitru. Modelarea sculei aşchietoare : cercetarea procesului de aşchiere sub aspectul laturii hidrodinamicii de desfăşurare a acestuia. 18 septembrie 1971. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion D. Lăzărescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Prof.Andrei Ripianu (IPC), Conf.univ.dr.ing. A. Antonescu (IPB), Conf.univ.dr.ing. Vasile Ionuţ (IPC).

 1. Yüklə 0,58 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə