Abbas ali. Comportarea statică a planşeelor dală prefabricate şi precomprimate, rezemate punctual. 31 mai 1989. Conducător ştiinţific: Prof univ ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Prof univ dr ing. Traian Oneţ (ipc-n), Prof univ dr ingYüklə 0.58 Mb.
səhifə14/14
tarix25.01.2019
ölçüsü0.58 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

VASIU I. Ioan. Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor generatoarelor de abur energetice, funcţionând pe cărbune pulverizat. 15 iulie 2002. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Teodor Mădărăşan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Cordoş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Corneliu Ungureanu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Radu Reff (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Mugur Bălan (UTC-N).
 1. VĂDAN T. Ioan. Proiectarea şi analiza asistată de calculator a vibratoarelor electrodinamice. 20 aprilie 1995. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Silviu Darie. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Alexandru Vasilievici (UPT), Prof.univ.dr.ing. Eugen Hnatiuc (UTI), Prof.univ.dr.ing. Virgil Maier (UTC-N).
 1. VĂDEAN Aurelian Vlaicu. Modélisation et simulation du comportement des liaisons par éléments filétés des roulements de très grand diamètre. 8 mai 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Dumitru Pop / Prof.univ.dr.ing. Jean Guillot (Teză susţinută în Franţa în cotutelă la Toulouse - Institut National des Sciences Appliquées - devant un jury presidé par Monsieur Gay et composé de Messieurs Bourgeois, Jaquet, Guillot, Massol, Mathieu, Play, Pop, Potiron).
 1. VĂLEAN I. Honoriu-Mugurel. Contribuţii asupra sistemelor de control robust inteligent. 28 noiembrie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Marius Hăngănuţ. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Sprînceană (UPB), Prof.univ.dr.ing. Ştefan Preitl (UPT), Conf.univ.dr.ing. Tiberiu Leţia (UTC-N).
 1. VELEA Lucian Marius. Cercetări teoretice şi experimentale privind achiziţia numerică a datelor din procese tehnologice pentru automatizări industriale cu logică programabilă. 2 aprile 2005. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Ciupa (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Ioan Şora (UPT), Prof.univ.dr.ing. Adrian Buta (UPT), Prof.univ.dr.ing. Nicolae Dragomir (UTC-N).
 1. VERDEŞ Doina. Studiul panourilor prefabricate neportante în clădiri seismorezistente. 6 iulie 1993. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Gh. Pop. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Ciongradi (UTI), Dr.ing. Dan Căpăţînă (IPCT-B), Prof.univ.dr.ing. Gobesz Ferdinand (UTC-N).
 1. VERMEŞAN G. Horaţiu. Cercetări privind comportarea la coroziune a oţelurilor inoxidabile, supuse deformării plastice şi nitrurării ionice. 17 decembrie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Carţiş (UPT), Prof.univ.dr.chim. Gavril Niac (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Adrian Dima (UTI).
 1. VERMEŞAN G. Ovidiu. Analiza şi proiectarea asistată de calculator a unui sistem electronic integrat, utilizat în electronica medicală. 28 mai 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Şerban Lungu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Aurel Vlaicu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Anton Policec (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Maxim (UTI), Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu (UTC-N).
 1. VERMEŞAN George. Contribuţii la studiul influenţei deformărilor plastice asupra tratamentelor termochimice. 31 ianuarie 1975. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC-N), Conf.univ.dr.ing. Constantin Ciochină, (IPI), Conf.univ.dr.ing. Titu Dulămiţă (IPB).
 1. VESCAN Virgiliu-Vasile. Utilizarea ferocimentului în construcţii. 16 aprilie 1999. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Traian Oneţ. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Popa (UTCB), Prof.univ.dr.ing. Corneliu Bob (UPT), Prof.univ.dr.ing. Liviu Groll (UTI)
 1. VIDA-SIMITI Ioan. Contribuţii la elaborarea tehnologiei de obţinere şi studiul proprietăţilor tablelor poroase subţiri din pulberi metalice. 15 iulie 1985. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Pálfalvi Attila. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Antal Adalbert, Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Aurel Nanu (IPT), Conf.univ.dr.ing. Gheorghe Matei (IPC-N).
 1. VINŢE Cristina-Rodica. Cercetări privind curgerea bifazică a agenţilor frigorifici nepoluanţi. 4 decembrie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Teodor Mădărăşan. Comisia: Dr.ing. Marius Sabin Peculea (IFA Cluj), Prof.univ.dr.ing. Constantin Brătianu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Beniamin Apahideanu (UTC-N).
 1. VIOREL Gabriela. Calculul plăcilor de beton armat la străpungere. 10 iulie 1984. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Igor Tertea. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ille (IPC-N), Conf.univ.dr.ing. Valeriu Petcu (IPB), Conf.univ.dr.ing. Victor Gioncu (IPT).
 1. VIŞA Florian. Localizarea contactului la angrenajele conice cu dinţi curbi cicloidali. 20 martie 1993. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.doc.ing. Maros Dezideriu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Viorel Handra-Luca (UTC-N), Dr.ing. Gheorghe Miloiu, Conf.univ.dr.ing. Csibi Vencel Iosif (UTC-N).
 1. VITAN I. Eugen. Contribuţii teoretice şi experimentale privind tratarea magnetică a apei în instalaţiile de încălzire. 28 decembrie 2001. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Badea. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Gh. Pop (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Adrian Retezan (UPT), Prof.univ.dr.ing. Theodor Mateescu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Traian Cruceru (UPB).
 1. VLAD O. Marius-Dorin. Cercetări privind obţinerea straturilor dure metalo-ceramice pe oţeluri prin depuneri chimice din plasmă. 7 iulie 2000. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. George Vermeşan. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Victor Constantinescu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Ion Hopulele (UTI), Prof.univ.dr.ing. Valeriu Deac (ULBS), Prof.univ.dr.ing. Şerban Domşa (UTC-N).
 1. VLAD Radu Constantin. Introducerea şi dezvoltarea de produse noi ca elemente de strategie a firmei. 10 iulie 2001. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Dan Cândea. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Achimaş (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Costache Rusu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Moise Ţuţurea (ULBS), Prof.dr.ec. Petru Prunea (UTC-N).
 1. VLAD Simona. Modelarea teoretică şi experimentală a proceselor în separatorul electrostatic cu placă. 29 martie 1999. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Alexandru Iuga. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Lucian Dăscălescu (IUT d’Angoulême, Université de Poitiers - Université Joseph Fourier, Grenoble), Cerc.şt.pr.gr.I.dr.ing. Radu Cramariuc (UVT), Prof.univ.dr.ing. Teodor Leuca (UOr). 1. VLAICU N. Aurel. Cercetări teoretice şi experimentale privind prelucrarea digitală a imaginilor de televiziune cu aplicaţii în medicină. 10 iunie 1994. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Şerban Lungu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Anton Policec (UTC-N), Conf.univ.dr.ing. Vasile Buzuloiu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Gavril Toderean (UTC-N).
 1. VOICU M. Sorin-Mihai. Contribuţii privind generarea tehnologiei de prelucrare pe maşini-unelte cu comandă numerică a frezelor cilindro-frontale profilate. 28 decembrie 1998. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Vasile Ionuţ. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Zgură (UPB), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Graţian Şteţiu (ULBS).
 1. VOICULESCU Emil. Sisteme de comandă pentru motoare pas cu pas. 28 martie.1992. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Kelemen Árpád. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Lelia Feştilă (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Dumitru Călueanu (UGal), Prof.univ.dr.ing. Iulian Ţopa (UNITBv).
 1. VOLOSCIUC Sorin-Dan. Cercetări privind fiabilitatea sistemelor de comunicaţii mobile. 22 septembrie 2001. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Ciupa (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Mihai Creţu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Szabó Willibáld (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Emil Simion (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Jean Marie Kauffmann (Université Bordeaux).
 1. VULCU Ioan. Contribuţii privind instalaţiile de protecţie şi automatizări în sistemele de distribuţie a energiei electrice la mari consumatori din industria chimică. 14 octombrie 1994. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Coloşi. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Bejan (UPB), Prof.univ.dr.ing. Eugeniu Potolea (UPB), Cerc.şt.pr.gr.I.dr.ing. Laurenţiu Miron Goia (ICEMENERG - B).
 1. VUŞCAN Gh. Gheorghe Ioan. Cercetări şi contribuţii privind construcţia roboţilor industriali utilizaţi în automatizarea proceselor de recondiţionare prin metalizare a pieselor uzate. 27 mai 1996. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Paul Popescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Liviu Brîndeu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Dumitru Zetu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Boncoi (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Viorel Handra-Luca (UTC-N), Conf.univ.dr.ing. Corneliu Rădulescu (UPT).
 1. ZAHARIA C. Gelu Mugurel. Controlul structural prin sisteme de izolare seismică, aplicate la baza construcţiei. 19 noiembrie 2004. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan Gh. Pop. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Horia Aurel Andreica (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Virgil Breabăn (UOC), Prof.univ.dr.ing. Mihai Bodescu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Daniela Lucia Manea (UTC-N).
 1. ZAMFIRA Ioana. Contribuţii privind influenţa câmpurilor electromagnetice asupra stabilităţii în funcţionare şi a performanţelor instalaţiilor de ardere. 12 noiembrie 2005. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Emil Simion. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Radu Ciupa (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Dumitru Toader (UPT), Prof.univ.dr.ing. Adrian Buta (UPT), Prof.univ.dr.ing. Victor Hodor (UTC-N).
 1. ZĂHAN Sorina-Ileana. Aplicaţii ale teoriei mulţimilor fuzzy în telecomunicaţii şi diagnoză. 19 aprilie 1997. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Costin Miron. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Lelia Feştilă (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Horia Nicolai Teodorescu (UTI), Prof.univ.dr.ing. Andreas Stafylopatis (National Technical University of Athens), Prof.univ.dr.ing. Dan Dumitrescu (UBB - C-N), Prof.univ.dr.ing. Ioan Bogdan (UPB), Prof.univ.dr.ing. Gavril Toderean (UTC-N).
 1. ZĂICESCU Gh. Dan Cezar. Rezervoare din elemente prefabricate în formă de învelitori subţiri. 31 martie 1979. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Conf.univ.dr.ing. George Mihail Bârsan (IPC-N), Prof.univ.dr.ing. Radu Agent (ICB), Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Mîrşu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Igor Tertea (IPC-N).
 1. ZDROBA (VAHNOVANU) Ana Daniela. Contribuţii privind generarea traiectoriilor şi simularea mişcării roboţilor şi manipulatoarelor. 21 octombrie 2004. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Paul Popescu. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Petru Berce (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Corneliu Rădulescu (UPT), Prof.univ.dr.ing. Ioan Crăciun (UNBM), Prof.univ.dr.ing. Iuliu Negrean (UTC-N).
 1. ZETEA Călin Adrian. Utilizarea betoanelor de performanţă superioară la realizarea clădirilor înalte. 14 iunie 2002. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Traian Oneţ. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Ioan Gh. Pop (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Corneliu Bob (UPT), Prof.univ.dr.ing. Ioan Ciongradi (UTI), Prof.univ.dr.ing. Vasile Păcurar (UTC-N).
 1. ZETEA Elena. Probleme structurale ale rezervoarelor din beton armat şi beton precomprimat. 2 aprilie 1991. Conducător ştiinţific: Prof.univ.ing. Mircea Mihailescu. Comisia: Prof.univ.dr.doc.ing. Mircea Soare (ICB), Prof.univ.dr.ing. Victor Gioncu (IPT), Prof.univ.dr.ing. Cornel Bia (IPC-N).
 1. ZINCA Daniel. Transmisia informaţiei în reţelele de bandă largă. 27 iunie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Costin Miron. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Aurel Vlaicu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Tatiana Rădulescu (UPB), Prof.univ.dr.ing. Miranda Naforniţă (UPT), Prof.univ.dr.ing. Virgil Dobrotă (UTC-N).
 1. ZIRBO G. Gheorghe. Contribuţii la studiul fontelor rezistente la uzură : influenţa telurului în fontele cenuşii. 30 iunie 1971. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan (IPC), Prof.univ.dr.ing. Vasile Vulcu (UNITBv), Prof.univ.dr.ing. Alexandru Chişiu(IPC).
 1. ZSÓK János Csaba. Noi materiale sinterizate feroase slab aliate. 3 decembrie 2003. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Pálfalvi Attila. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Tiberiu Rusu (UTC-N), Prof.univ.dr.ing. Devenyi Lászlo (University of Technology and Economics Budapest), Prof.univ.dr.ing. Mihail Mangra (UCr), Prof.univ.dr.ing. Şerban Domşa (UTC-N).
 1. ZUBAC V. Vladimir. Contribuţii la studiul fontelor cu grafit nodular pentru turnarea pieselor cu pereţi subţiri. 27 aprilie 1970. Conducător ştiinţific: Prof.em.ing. Alexandru Domşa. Comisia: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petriceanu (IPC), Conf.univ.dr.ing. Laurentie Sofroni (IPB), Prof.univ.dr.ing. Ioan Drăgan (IPC), Conf.univ.dr.ing. Alexandru Chişiu(IPC).Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə