Adı: ortaokulu sinifYüklə 121,29 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü121,29 Kb.
#38743

Adı:

…………………… ORTAOKULU

6.SINIF


Soyadı:

20..-20.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Sınıf: No:

SOSYAL BİLGİLER 6 I. DÖNEM III. ORTAK SINAV
1-) Mustafa Kemal Atatürk, Sosyal Bilimlere büyük önem vermiştir. Bunun için Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin, Türk Tarih Kurumu’nun ve Türk Dil Kurumu’nun açılmasına öncülük etmiştir.

Mustafa Kemal’in Sosyal Bilimlere önem vermesinde aşağıdaki amaçlardan hangisi yer almaz?


 1. Sosyal Bilimlerle ilgili araştırmalar yapılmasını sağlama

 2. Halkın, kültürünü en iyi şekilde öğrenmesini sağlama

 3. Türk dili ve tarihinin daha iyi tanınmasını ve araştırılmasını isteme

 4. Kimya ve biyoloji alanındaki buluşları teşvik etmeEvimizin yanında bulunan çocuk

parkının salıncakları kırık ve park

çok bakımsız. Bu nedenle rahatça

oyun oynayamıyoruz. Bu durumdan

çok şikâyetçiyim.
2-)
Caner, bu duruma bir çözüm bulmak için dilekçe yazmaya karar vermiştir.

Caner, rahatsızlığını dile getireceği dilekçeyi aşağıdaki makamlardan hangisine yazmalıdır?


 1. Tüketici Hakları Mahkemesine

 2. Muhtarlığa

 3. Reklam Kuruluna

 4. Belediyeye

Biliyor musun kahve çaydan çok daha lezzetlidir. Hele soğuk bir kış gününde mis gibi kokan bir bardak kahve gibisi yoktur.
3-)

Ayten Hanım’ın bu konuşması ile ilgili, olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 1. Görüş bildirmiştir.

 2. Olay anlatmıştır.

 3. Olgudan bahsetmiştir.

 4. Bilimsel bir açıklama yapmıştır.


4-) Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerine iç kısımlarına göre daha fazla yağış düşmektedir.

turkeyyagmur_clipart2yagmur_clipart2yagmur_clipart2

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Enlem faktörü

 2. Dağların denize uzanış yönü

 3. Akarsu rejimi

 4. Ulaşım ağı5-) Bir yerde görülen iklim özellikleri aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?


 1. İnsanların kıyafetlerinde

 2. Tarım alanlarının büyük ve küçük olmasında

 3. İnsanların beslenme ve barınma biçimlerinde

 4. Doğal ortamdaki bitki örtüsünde

36°

42°


45°

26°


6-)

Yukarıda ülkemizin matematik konumu gösterilmiştir.Buna göre güneyden geçen paralelin, kuzeyden geçen paralelden daha uzun olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


 1. Doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artmasıyla

 2. Güneyde Akdeniz’e kıyısının bulunmasıyla

 3. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almasıyla

 4. Dünyanın küre şekline sahip olmasıyla


7-)
3

2

1
Yukarıdaki dünya haritasında numaralarla gösterilen okyanuslar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? 1. Atlas Ok. Hint Ok. Büyük Ok.

 2. Büyük Ok. Hint Ok. Atlas Ok.

 3. Hint Ok. Büyük Ok. Atlas Ok.

 4. Atlas Ok. Büyük Ok. Hint Ok.


8-) ① Kuzey kutup noktasından güney kutup noktasına uzanırlar ve boyları birbirine eşittir.

90 tane kuzeyde 90 tane güneyde olmak üzere sayıları toplam 180 tanedir.

Dünyayı iki eşit parçaya böler ve en büyük paraleldir.

Haritada kullanılan renk ve işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tablodur.

Yukarıdaki açıklamaların karşılığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)

Ekvator

Meridyen

Lejant

Paralel

B)

Meridyen

Paralel

Ekvator

Lejant

C)

Paralel

Lejant

Ekvator

Meridyen

D)

Meridyen

Ekvator

Paralel

Lejant


9-)

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki taralı alanın doğal bitki örtüsü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bozkır B) Orman

C) Maki D) Çayır
10-)Deve, günlerce su içmeden yaşayabilen bir hayvandır. Çünkü suyu vücudunda depo edebilir. Bu durum devenin yaşadığı bölgenin doğal koşullarıyla ilgilidir.


Yukarıdaki bilgilere göre, devenin yaşadığı bölge ile ilgili olarak;

 1. Yağışlar yok denecek kadar azdır.

 2. Yıllık ortalama sıcaklık yıl boyunca yüksektir.

 3. Evler genellikle ahşaptan yapılmıştır.

 4. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı yüksektir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I, II ve III

C) III ve IV D) I, II ve IV


İller

Denizden Yükseklik (m)

Yıllık Ortalama Sıcaklık (°C)

İzmir

2

18

Ağrı

1640

6,1

Ankara

891

11,6

Kırklareli

203

14,2

11-)

Verilen tabloya bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?


 1. Verilen illerin tümünde karasal iklim görülmektedir.

 2. Yükseklik arttıkça sıcaklık düşmektedir.

 3. İzmir, Ankara’dan daha fazla yağış almaktadır.

 4. En düşük sıcaklık ortalaması kıyı bölgelerimizde görülmektedir.


12-) * Farklı tanrılara inanmakla birlikte, en önemli tanrıları Bereket Tanrıçası “Kibele”’dir.

* “Tapates” denilen halı ve kilimleri ile ünlenmişlerdir.

* “ Fibula” denilen çengelli iğneleri icat etmişlerdir.

Frigler’le ilgili verilen bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 1. Çoktanrılı din anlayışına sahiptirler.

 2. Anadolu’daki diğer medeniyetleri etkilemişlerdir.

 3. Dokumacılıkta gelişmişlerdir.

 4. Maden işçiliği ile uğraşmışlardır.Giysilerimizi ren geyiği tüylerinden yaparız.
13-)


Biz Eskimoların yaşadığı bölge buzlarla kaplıdır.


Ulaşım aracı olarak kızak ve kar motorlarını kullanırız.Burada tarım yapmak mümkün değildir.


Bu bilgilere göre Eskimoların yaşadığı bölgenin iklim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)

14-)

Mezopotamya’da taş az olduğu için yapıların kerpiçten yapıldığı, Çin’de maden azlığının topraktan porselen yapımını geliştirdiği, Fenikelilerin topraklarının verimsizliği nedeniyle, deniz ticaretine yöneldiklerine görülmektedir.Bu bilgiler, aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğunu kanıtlar?


 1. İlkçağ yerleşim bölgelerinde yol kavşakları, ırmak ve göl kenarları önemli yer tutmuştur.

 2. Zengin topraklara sahip bölgeler saldırılara ve göçlere sahne olmuştur.

 3. Uygarlıkların oluşumunda yaşanılan bölgenin koşulları etkili olmuştur.

 4. Ön Asya uygarlıkları tarih devirlerine diğer uygarlıklardan daha önce girmişlerdir.15-) 1. Harita 2. Harita


3. Harita 4. Harita


Yukarıdaki haritaların küçük ölçekten büyük ölçeğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1, 2, 3, 4 B) 3, 4, 2, 1

C) 2, 3, 4, 1 D) 1, 4, 3, 2
16-) Cilalı Taş Devri’nde insanlar, havaların ısınmasıyla mağaralardan çıkarak su kenarlarına yerleşmişler, taşlardan yapılan araçları cilalayarak daha kullanışlı hale getirmişler, köyler kurarak ilk defa toplum hayatını başlatmışlar, hayvanları evcilleştirip tarımsal faaliyetlerde bulunmuşlar, yiyeceklerini saklamak için topraktan çanak ve çömlek yapmışlardır.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Cilalı Taş Devri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 1. Yerleşik hayata geçildiği

 2. Seramikçilik faaliyetlerinin başladığı

 3. Tarih çağlarının başladığı

 4. Tarımsal üretime geçildiği


17-) Asurlular çivi yazılı eserlerini başkentleri Ninova’da toplayarak ilk kütüphanecilik ve arşivcilik faaliyetini başlatmışlardır. Ayrıca Asurlular bazı önemli olayları da yazıya aktarmışlardır.

Buna göre, Asurlularla ilgili;

 1. Bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamışlardır.

 2. Yaşadıkları çağın en gelişmiş medeniyetidir.

 3. Anadolu’ya yazıyı getirmişlerdir.

 4. Bazı bilgileri kayda geçirmişlerdir.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) I ve IV B) II, III ve IV

C) I ve II D) I, II ve III
18-) Urartular, sarp ve kayalık bir bölgede yaşadıkları için şehirlerini istila ve yağmalara karşı kale şeklinde kurmuşlardı. Öte yandan yaşadıkları bölgedeki otlaklar sayesinde hayvancılık ve buna bağlı olarak da deri işçiliği ve halıcılık gelişmiştir.

Buna göre, Urartuların yaşamlarını aşağıdakilerden hangisinin etkilediği söylenebilir?


 1. Ticari faaliyetlerin

 2. Dini inanışların

 3. Toplumsal ilişkilerin

 4. Coğrafi şartların19-) İyonyalılar, İlk Çağ Anadolu uygarlıkları içinde bilimsel ve kültürel yönden en gelişmiş uygarlığı kuran topluluktur.

Bu durumun nedenleri arasında;

 1. Ticaret sayesinde zenginleşmeleri

 2. Serbest düşüncenin olması

 3. Kolonileri aracılığıyla diğer ülkelerdeki gelişmeleri izlemeleri

durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III
20-)


Fatih’in, 1453 yılında, İstanbul’u fethi Orta Çağın sonu Yeni Çağın başlangıcı olmuştur. Bu olay tüm dünyayı etkilemiştir.


Fatih İstanbul’u fethettiği yüzyıl aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) 15. Yüzyıl B) 13.Yüzyıl

C) 14. Yüzyıl D) 12.Yüzyıl
21-) Mezopotamya medeniyetlerinden günümüze yok denecek kadar az eser ulaşmıştır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


 1. Mezopotamya’da mimariden çok ticarete önem verilmesi

 2. Mezopotamya’da taş ve mermer gibi malzemelerin çok az bulunması

 3. Mezopotamya’da yaşanan depremlerin eserlere zarar vermesi

 4. Yeryüzü şekillerinin elverişsiz olması mimari eserlerin yapılmasını zorlaştırmıştır.


22-)

1

Kral tüm işlerde sonsuz yetkiye sahiptir.
2

“Anal” adı verilen yıllıklar hazırlamışlardır.
3

Kral başkomutan, başrahip ve başyargıç olarak görev yapmıştır.
4

“Bin Tanrı İli” olarak anılmışlardır.
5

En önemli tanrıları “Marduk” adına tapınaklar yapmışlardır.

Hititlerle ilgili tabloda verilen cümlelerden yanlış olanların yanına çarpı işareti koyunuz.


Buna göre verilen cümlelerden hangisinin yanına çarpı işareti atılmalıdır?

A) 1 ve 3 B) 2, 3 ve 4

C) 1 ve 5 D) 1, 3 ve 5Sard şehrinin ticaret merkezi haline getirilmesi

Kral Yolunun inşa edilmesi
23-)


Paranın kullanılması
resim183

Esra Öğretmen

Esra Öğretmen, öğrencilere yukarıdaki ipuçlarını vermiş ve Lidyalıların bu ipuçlarına göre neyi amaçladıklarını öğrencilerine sormuştur.Aşağıdaki öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?

B) Tarımsal üretimi arttırmak

A) Ticareti geliştirmek

D)Anadolu kültürünü yaymakC) Sınıf mücadelesine son vermek24-)


Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklarla eşleştirildiğinde hangi uygarlık dışarıda kalır?
A) Hititler B) İyonlar

C) Sümerler D) Babiller


25-)

Tarih Öncesi Devirlerin bu şekilde isimlendirilmesinde etkili olan hangisidir?


 1. Yerleşik yaşama geçmeleri

 2. Ticari faaliyetlerde bulunmaları

 3. Kullanılan araç ve gereçler,

 4. Yazıyı kullanmaya başlamalarıBaşarılar…

…………………………….Sosyal Bilgiler Öğretmeni
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

(14 OCAK 2011)

BU DOSYADAKİ SORULARIN DOĞRU YANITLARI AŞAĞIDADIR. SORU SAYISI: 25

Doğru Yanıtlar Tablosu

Sorunun İçeriği ve Özü

1-

D

ATATÜRK’ÜN SOSYAL BİLİMLERE VERDİĞİ ÖNEM - Yorumlama

2-

D

DİLEKÇE HAKKI - Bilgi

3-

A

GÖRÜŞ - Bilgi

4-

B

TÜRKİYE İKLİMLERİ - Bilgi

5-

B

İKLİMİN İNSAN YAŞAMINA ETKİLERİ - Bilgi

6-

D

DÜNYANIN ŞEKLİNİN ETKİLERİ - Bilgi

7-

A

OKYANUSLAR - Bilgi

8-

B

DÜNYA VE HARİTA - Bilgi

9-

C

TÜRKİYE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - Bilgi

10-

D

DÜNYA İKLİMLERİ - Yorumlama

11-

B

SICAKLIĞIN DEĞİŞME NEDENLERİ - Yorumlama

12-

B

FRİGLER - Çıkarımda Bulunma

13-

D

KUTUP İKLİMİ -Grafik Yorumlama

14-

C

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI - Çıkarımda Bulunma

15-

C

ÖLÇEKLER - Sıralama Yapabilme

16-

C

CİLALI TAŞ DEVRİ - Çıkarımda Bulunma

17-

A

ASURLULAR - Çıkarımda Bulunma

18-

D

URARTULAR - Çıkarımda Bulunma

19-

D

İYONLAR - Çıkarımda Bulunma

20-

A

YÜZYIL KAVRAMI - Yüzyıl Bulma

21-

B

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ - Bilgi

22-

C

HİTİTLER - Bilgi

23-

A

LİDYALILAR - Çıkarımda Bulunma

24-

B

İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ - Bilgi

25-

C

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER - Bilgi

SORULARI HAZIRLAYANLAR.

SIRA

ADI SOYADI

1

Ayşen Coşkun

2

Ebru Metin
Yüklə 121,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə