Adi soyadi: deyimler 1 Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?Yüklə 49,83 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü49,83 Kb.
#29566

ADI SOYADI:…………………….

DEYİMLER
1 )Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?

A) Göz göze gelmek B) El ele vermek

C) Kalbi kırılmak D) Balık baştan kokar

2 )"Baş başa vermeyince, taş yerinden oynamaz" atasözünde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Yardımlaşma B) Becerikli olma

C) Girişimde bulunma D) Başarılı olma

3 )" Emek olmadan yemek olmaz " atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarıya ulaşmak için çalışmak gerekir.

B) Yemek pişirmek için çok emek gerekir.

C) Yemek yerken emek harcanır.

D) Aşçılar yemeği pişirirken çok emek harcarlar.

4 )"Doymak nedir bilmeyen " anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağızdan kapmak

B) Ağzı kalabalık

C) Gözüme ilişmek

D) Aç gözlü

5 )"Gözünde tütmek" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok üzülmek

B) Çok özlemek

C) Gözü yanmak

D) Gözüne duman kaçmak

6 )Aşağıdaki deyimlerden hangisi "Etrafı dolaşıp ne var ne yok diye bakmak" anlamını taşımaktadır?

A) Kolaçan etmek.

B) Koksu çıkmak.

C) Kolları sıvamak.

D) Sineye çekmek.

7 )"Bir çiçekle yaz gelmez" atasözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir elin verdiğini, diğer elin görmesi.

B) Bir bulutla kış olmaz.

C) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

D) Sen kazan da düşmana kalsın.

8 )Aşağıdaki atasözlerinden hangisi " tedbirli olmayı" ifade eder?

A) Su uyur, düşman uyumaz.

B) Su testisi su yolunda kırılır.

C) Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz.

D) Ummadığın taş, baş yarar.

9 )"İşini programlı yapanlar yorulmaz rahat ederler." tümcesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması olabilir?

A) Bugünün işini yarına bırakma.

B) Yatanın yürüyene borcu var.

C) Yoluyla giden yorulmaz.

D) Varsa hünerin her yerde vardır yerin.

10 )"Dil uzatmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birisini kötülemek. B) Dilini dışarı çıkarmak.

C) Başkalarını rahatsız etmek. D) Fazla konuşmak.

NOTU:…………………
11 )Aşağıdaki deyimlerden hangisi sır saklayanlar için kullanılır?

A) Laf ebesi B) Aklı evel

C) Boş boğaz D) Ağzı sıkı

12 )"Seni bir yerden gözüm ısırıyor." tümcesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımak B) Bilmek

C) Sezmek D) Şüphelenmek

13 )Aşağıdaki deyimlerin hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A) Küplere binmek B) Avucunu yalamak

C) Ateş püskürmek D) Barut kesilmek

14 )" İşleyen demir ışıldar" atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama B) Hareket

C) Çalışma D) Kazanma

15 )"İstediği her işi becermek" anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elden gitmek B) Kafa tutmak

C) Boğaz derdi. D) Tuttuğunu koparmak

16 )"Canı acıyan eşek, atı geçer." atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, çektiği sıkıntıları bir daha çekmemek için elinden geleni yapar.

B) Kişi, eşeğin canını yakarak atı geçmesini sağlar.

C) At eşeğin canını yakarsa, eşek onu geçer.

D) İnsanlar, canı yanmış eşeklerle yarış yaparsa atı bile geçer.

17 )Aşağıdaki tümcelerden hangisinde deyim yoktur?

A) Yaramaz çocuklar Tolga'nın önünü kesti.

B) Elindeki kitaba bir göz attı.

C) Gereksiz konuşmalardan sıkılıyor.

D) Hikâyeyi kısa kesip derse geçti.

18 )"Suya ....... dokunmamak" deyiminde noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?

A) Çiçeklere B) Ağaçlara

C) Sabuna D) Çeşmeye

19 )"Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır." atasözünü aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Bilgisiz olmak çok ayıptır.

B) Her şeyi bilmemiz gerekir.

C) Bilmek öğrenmekten iyidir.

D) Bilmediğimiz şeyleri öğrenmek için çabalamalıyız.

20 )"Yanında konuşulan bir şeyi, konuşanlara belli etmeden dinleme" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kulak asmamak

B) Kulağına kar suyu kaçırmak

C) Kulak misafiri olmak

D) Kulağı kirişte olmak

21 )"Kısaca bakıvermek" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göz kulak olmak B) Göz atmak

C) Göze çarpmak D) Göze batmak

22 )Aşağıdaki atasözlerinden hangisi " tutumlu olmayı" öğütlemektedir?

A) El elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış.

B) Sakla samanı gelir zamanı.

C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

D) Taşıma suyu ile değirmen dönmez.

23 )Diline dolamak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelişi güzel konuşmak

B) Bir dili düzgün konuşmak

C) Aynı şeyi durmadan tekrar etmek

D) Bazı nedenlerden dolayı düzgün konuşamamak

24 )"Kapı kapı dolaşmak" deyimini en iyi açıklayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkalarının kapısına gitmek

B) Çok gezmek.

C) Gezmeyi sevmek

D) Kapıları kontrol etmek

25 )Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir ?

A) Körle yatan şaşı kalkar.

B) Arpa eken buğday biçmez.

C) Kalem kılıçtan keskindir.

D) El elden üstündür.

26 )Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?

A) Evcilleştirmek B) İyi insan

C) Göz nuru dökmek D) Tutumlu olmak

27 )Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Darda kalan dostlara yardım etmek" anlamına gelir?

A) Dost, acı söyler.

B) Dost, kara günde belli olur.

C) Dostun attığı taş, baş yarmaz.

D) Karanfil dosta gider, kokusu dosta gider.

28 )"Yazın............. pişenin, kışın ................. pişer."

atasözünde, boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

A) odun - ocağı B) başı - aşı

C) yemeği - ocağı D) kafası - tenceresi

29 )"Başkalarının güvenini kötüye kullanmamak" anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski dost düşman olmaz.

B) Emanete hıyanet olmaz.

C) Ev alma, komşu al.

D) Dikensiz gül olmaz.

30 )Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir ?

A) Yük olmak

B) Aç kurt yavrusunu yer.

C) Semeri devirmek

D) Benzi atmak

31 )"İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır." atasözü

ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?

A) Yazmanın önemini

B) Hayvanların koklaştığını

C) Anlaşmada konuşmanın önemi

D) İnsanların konuşabildiklerini.

32 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?

A) Ağaca çıkmayı göze alamadı.

B) İri gövdesini zor taşıyordu.

C) Öğretmenine içini döktü.

D) Arkadaşım burnundan soluyordu.

33 )Aşağıdaki tümcelerden hangisi atasözü değildir ?

A) Sakla samanı, gelir zamanı

B) Erken kalkan yol alır.

C) Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.

D) Damlaya damlaya göl olur.

34 )Aşağıdakilerden hangisi "Bir işi becerememek, berbat etmek" anlamına gelen deyimdir?

A) İşi yokuşa sürmek

B) Yüzüne gözüne bulaştırmak

C) Açmaza düşmek

D) Tepetakla gitmek

35 )Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "çok kızmak" anlamına gelir?

A) Küplere binmek

B) Etekleri zil çalmak

C) Yüreği ağzına gelmek

D) Etekleri tutuşmak

36 )"Ablam oynamama yarım ağızla razı olduğunu söyledi." cümlesinde geçen "yarım ağız" deyiminin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İsteksiz B) Sevinçle

C) Heyecanla D) Öfkeyle

37 )Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "her şey ondan yararlanmasını bilene yakışır" anlamındadır?

A) At binicisini tanır.

B) At binenin, kılıç kuşananın.

C) Yürük ata paha olmaz.

D) At sahibine göre kişner.

38 )"Bedava sirke, baldan tatlıdır." atasözünde özne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baldan B) Tatlıdır

C) Sirke D) Bedava sirke

39 )" Her çok azdan olur." atasözü neyi öğütler?

A) Çok çalışmayı B) Tutumlu olmayı

C) Çok mal edinmeyi D) Aza razı olmamayı

40 )" Dudak bükmek" deyimi ile aynı anlamda olan deyim hangisidir?

A) Burun kıvırmak B) Burnunun dikine gitmek

C) Burnu sürtmek D) Burnundan solumak

41 )Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?

A) Vakit nakittir.

B) El elden üstündür.

C) Ayıkla pirincin taşını

D) Balık baştan kokar.

42 )" Kara" sözcüğünden sonra aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse bir deyim oluşur?

A) Kol


B) Tahta

C) Cahil

D) Baş

43 )"Eli uzun olmak" deyimi aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?


A) Hırsızlık

B) Yaramazlık

C) Terbiyesizlik

D) Dilencilik

44 )Söyleyeni belli olan güzel söz gruplarına ne denir?
A) Ata sözü

B) Vecize-(özdeyiş)

C) Deyim

D) Tümce

45 )" Can atmak" deyimi hangi anlama gelmektedir?
A) Çok yorulmak

B) Önemli olmak

C) Sevmek

D) Çok istekli olmak

46 )Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir ?
A) Daldan dala konmak

B) Güneş balçıkla sıvanmaz.

C) Dağdan gelip bağdakini kovmak

D) Çenesi düşük

47 )Aşağıdaki kelimelerden hangisi "göz" sözcüğü ile birlikte kullanılamaz ve bir deyim oluşturamaz?
A) Kamaştırmak

B) Kaldırmak

C) Açtırmamak

D) Doldurmak

48 )Aşağıdakilerden hangisi "Sakla samanı gelir zamanı." atasözü ile aynı anlama gelen atasözüdür?
A) Ak akçe kara gün içindir.

B) Ekmekden biçilmez.

C) İşleyen demir pas tutmaz.

D) Bin ölçüp bir biçmeli.

49 )"Yaş tahtaya basmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
A) Zarara katlanmak.

B) Yaş ağaç kesmek.

C) Tehlikeli işe girişmek.

D) Tehlikeden uzak durmak.

50 )Sen güle güle git.............;ben ona çok iyi bakarım. Cümlesini en uygun tamamlayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) bir dediğini iki etme

B) başını boş bırakma

C) ne hali varsa görsün

D) gözün arkada kalmasın

51 )Aşağıdaki deyimlerden hangisi "imrenmek" anlamına gelir?

A) Ağızdan bal damlamak

B) Ağzı sulanmak

C) Ağzının tadını bilmek

D) Ağzından düşürmemek

52 )Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir ?

A) Dizlerinin bağı çözülmek.

B) Turnayı gözünden vurmak.

C) Sakla samanı, gelir zamanı.

D) Şeytana külhanı ters giydirmek.

53 )Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "özlem" söz konusu değildir ?

A) Burnunda tütmek B) Göreceği gelmek

C) Gönül bağlamak D) Gözleri yollarda kalmak

54 )Aşağıdakilerden hangisi özdeyiştir?

A) Yarım elma, gönül alma.

B) Genç olsun da, güç olmasın.

C) Aç ayı oynamaz.

D) Bugünün küçüğü, yarının büyüğüdür.

55 )"Ömür" sözcüğü kullanılarak aşağıdakilerden hangisiyle deyim oluşturulamaz ?

A) Çürütmek B) Sürmek

C) Törpüsü D) Yaşamak

56 )"Biri gerçeği duymak istemediği, öteki yalana hazır olduğu zaman dostluk olamaz." Yukarıdaki özdeyişle aşağıdaki atasözlerimizden hangisi arasında anlamca yakınlık vardır?

A) Dost acı söyler.

B) Dost kara günde belli olur.

C) Dost ile ye iç, alışveriş etme.

D) Düşenin dostu olmaz.

57 )"Düşmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?

A) Kitap fiyatları son günlerde çok düştü.

B) Arkadaşlarının gözünden düştü.

C) Gözleri kararınca yere düştü.

D) Yere düşen ekmek kırıntılarını topladı.

58 )"Gözü sulu" deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kötülük yapmak B) Gereksiz yere ağlayan

C) Göz hastalığı D) Her yeri dolaşan

59 )"Kulak vermek" deyiminin anlamı nedir?

A) Merak edip dinlemek B) Zor bir görev almak

C) Çok çalışmak D) Tavır koymak

60 )Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Körle yatan şaşı kalkar." atasözüyle benzer bir anlam taşır?

A) Dostun attığı taş baş yarmaz.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.C) Son pişmanlık fayda vermez.

D) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Yüklə 49,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə