Ahmed Hulûsi’de Kavramlar ahmed hulûSİ’DEYüklə 0,59 Mb.
səhifə1/6
tarix31.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Ahmed Hulûsi’de KavramlarAHMED HULÛSİ’DE

KAVRAMLAR

www.allahvesistemi.org

KİTSAN

İstanbul

Bu kitabın telif hakkı yoktur.

Dileyen herkes, tüm eserlerimiz gibi

bu kitabı da,yazar ve kaynak belirtmek ve

orijinaline sadık kalmak kaydıyla

çoğaltabilir, çevresiyle paylaşabilir,

yayınlayabilir, tercüme edebilir…KİTSAN KİTAP

BASIM YAYIM DAĞ.

SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Alemdar Mah. Ticarethane Sk.

No: 41/3-4 34400

Sultanahmet - İSTANBUL

Tlf: (0212) 513 67 69 - Fax: 511 51 44

http://www.kitsan.com

FİHRİST • FÂTİHA SÛRESİ{"Kurân'ın sırrı-Yönelişin anahtarı-"Mi'râc"ın kapısı}

 • ASILSIZ DİN ANLAYIŞI(ATALARIN DİNİ)

 • {Atasal Din-Bâtıl Din-Hakikat bilgisini inkâr etmek-Asılsız yöneliş-Asılsız zanlarının getirisini ilâh edinmek-"Rabb-ül âlemîn" olan Allah dûnunda tanrılar edinmek, varsaymak, asılsız şeyler uydurmak-O'nun dûnunda isimlendirdikleri şeyler[Allah, "HÛ"dur; Hak'tır (Mutlak Hakikattir)]-Asılsız iddialar, kabuller-Asılsız zanlar-Bozuk, asılsız inançlar-Allah'tan (hakikatleri Esmâ mertebesinden, kendilerinde açığa çıkan hakikat ilmi olmaksızın), kendi (vehminin getirisi olan) hayal ve tasavvurlarına tâbi olmak-Asılsız, temelsiz fikirlerle Hakk'ı örtme mücadelesi vermek-(Var olduklarına dair) Allah'ın hiçbir delil inzâl etmediği; (sadece) kendilerinin ve babalarının taktığı asılsız tanrı isimleri-Allah'tan ayrı olarak edindikleri İlahlarına tapınmak-Boş asılsız arzular-Asılsız boş görüşler,tanımlamalar}

 • BÂTILA İMAN{Kendinin bedenden ibaret olup, ölümle yok olacağına inanan-Allah nimetini (nefsindeki El Esmâ kuvvelerini) inkâr ederek nankörlük yapan}

 • BÜTÜN DİN ANLAYIŞLARINA ÜSTÜN KILINAN DİN ANLAYIŞI-"HAK DİN"- ALLAH DİNİ-FITRAT DİNİ-TEK DİN-Allah indindeki Din-Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi->İSLÂM (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)->{Dünya-Güneş Sistemi-Kâinat var olmadan evvel de) Allah indindeki Din- Tapılacak Tanrı olmadığı; Allah'ın Ahad olduğu ve dolayısıyla bir Tanrı'nın mevcut olmadığı; insanların, bütün yaşamları boyunca kendilerinden meydana gelecek fiillerin neticelerine katlanacağı gerçeği-Din-i Kayyım-“Sünnetullah”-Tüm Allah Rasûl ve Nebilerinin açıkladığı Din("Allah'a teslim olma Dini')-Tek bir yaratış Sistemi-Allah’ın yaratış kanunu-düzeni-sistemi-“Allah’ın mevcûdatı, varlığı yaratma sistem ve düzeni”-“Allah’ın yaratmış olduğu Sistem ve Düzen’’-Tüm varlığın "Öz"ünde işleyen Sistem-Haniflik-Allah Hükümleri bütünü-“Evrensel yasalar”-“Doğa kanunları”-Tüm Râsul ve Nebilerin “OKU”duğu ve bize bildirdiği Allah ismiyle işaret olunanın yaratmış olduğu içinde yaşamakta olduğumuz sistem ve düzeni-Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi-Allah Rasûlü’nün ferde tebliğ ettiği yaşam sistem ve düzeni-inanç sistemi(1400 yıllık yorumlar bütünü değil!)-“Allah” kavramına dayalı Din anlayışı-Evrensel Sisteme dayalı Din-Allah indindeki zamanüstü evrensel Sistem ve Düzen-Evrenin, insanı ilgilendiren kadarıyla açıklanan boyutsal sistemini açıklayan insanlığın tek kurtuluş reçetesi-Allah’a teslim olma-Tüm birimlerin kendi özgür iradeleriyle “Allah”a teslim olduğu değil; “Fıtratıyla” yani var oluş şekli ve programıyla zaten Allah’a teslim olarak yaratılmış olduğu gerçeği-Evrenin tüm yapısında, her zerrede, her noktada bütün varlıkların Allah`a teslim olduğu gerçeği-“Allah”ın, dilediği mânâları ortaya koymak üzere, kâinatta mevcut tüm birimleri kendi ilmiyle, ilminden, dilediği yapı ve özelliklerle; dolayısıyla da kendine “Teslim” bir halde halk etmesi; ve birimlerin de bu gayeye yönelik davranışları doğal olarak ortaya koymaları-Varlığın, Malik'el Mülk olan “Allah”ın hükmü-iradesi-kudreti ve tasarrufu altında olduğu gerçeği-Allah’a teslim olunmuşluğun idraki-Tüm varlıkların   Allah'a “doğal ve zorunlu teslimiyeti” gerçeği-“Evrenin tüm içindekileriyle “ Allah”a teslim olduğu gerçeği-Şu gördüğümüz, içinde yaşadığımız nizam, gerçeği itibarıyla, ilâhi hükmün aşikâre çıktığı bir nizam ve düzen-Dünyada sadece belli bir kavmin veya insan topluluğunun dini değil; kâinatta geçerli olan nizam, ilâhi düzen-Allah'ın ezelde kâinatı, galaksileri, Güneş Sistemini, Dünyayı ve  insanları dilediği gibi varettiği sistem ve düzen-Sonsuz gelecekteki herhangi bir nokta itibariyle de Allah indinde Din-Varlığın, Malikel Mülk olan “Allah”ın hükmü, iradesi, kudreti ve tasarrufu altında olduğu gerçeği-Her an, her zerrede yürürlükte olan sistem ve düzen-Var olan hiç bir varlığın, hakikatı itibariyle,  “Allah”a isyan edemeyeceği, âsi olamayacağı gerçeği-“İnsan için kendi çalışmalarının karşılığı dışında hiç bir şeyin olmadığı gerçeği-Geçmişte de, sonsuz gelecekte de “Allah indinde Din”-Selâmet bulma-Selâmete erme -“Selâm” isminin mânâsının birimde açığa çıkması-Yaşamakta olduğumuz sistem ve düzen-Yaşam Sistemi}

 • (Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan) ALLAH'A “B” SIRRI İLE İMAN->{İnsanların çoğunun bilmediği her an, daim ve ebeden geçerli "Sistem"(Din)}->{Allah’a şirk koşmamak-Bir Tanrıya tapınmamak-Allah’ın varlığından var olan bir varlık olduğuna ve O’na ait özelliklerin kendi varlığında olduğunu bilip buna inanmak-Bir tanrıya tapınmaksızın, Allah’a şirk koşmaksızın şuurunu Allah Fıtratına(yaratışına) doğrultmak-“Yüz”ünü("Bilinç gözü"nü-müşahedeni-şuurunu-Holografik gerçeklik temelinde, hakikatindeki esmâ mertebesi noktanı-“Vech”ini)Doğru iman işlevselliği ile o tek Din’e doğrultmak-Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan Allah'a (hakikati olarak) sımsıkı tutunmak-Kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmak-(Her birimin kendi hakikat noktasından–rubûbiyet mertebesinden–projekte olarak var olduğuna iman)-[[Şuurunu, “varlığın algılanan suretinin derûnundaki hakikat noktası”na["Bilinç gözü"yle görülen "mânêvi vücud"a-"Allah'ın isimleri"nin("İlâhi isimler"in) mânâlarına-"İlâhi İsimler mertebesi"ne] yöneltmek, Allah'ta mevcut bulunan mânâları müşahede etmek]]-Rabbinin “Allah” olmasına iman-B Sırrı gerçeğince Gaybî Hakikat”ine iman-Varlığınızın her zerresindeki; tüm boyutlarınızı meydana getiren "Allah"a iman-Allah ismiyle işaret edilenin Esmâ özellikleriyle zâhir oluşuna, Ahad-Samed oluşuna iman}

 • KİM İSLÂM’DAN BAŞKA BİR DİN ARARSA, BU, GEÇERSİZDİR!{Kim İslâm’dan(Teslim olunmuşluğun idrâkından) başka bir Sistem ve Düzen ararsa, bu, geçersizdir!}

 • Geçmişte de, sonsuz gelecekte de “Allah indinde Din”, “İslâm”dır! İnsanlar yeryüzünde var olmadan evvel de (Cinler yeryüzünde yaşarken de) “Allah indinde Din”, “İslâm”dı!

 • YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->"ALLAH HİDÂYETİ, REHBERLİĞİN TA KENDİSİDİR(insanlar hidâyet edemez Allah hidâyet etmedikçe)"... Onların hayal veya kuruntularına tâbi olursan sana gelen ilimden sonra, Allah'tan sana ne bir velî ne de yardım ulaşır.(Bakara/120)

 • Teslim olan, selâmete çıkar!

 • ANA PROGRAM-VAROLUŞ PROGRAMI(ALLAH YARATIŞI-ALLAH FITRATI-ALLAH DİNİ-Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi)}->Tek "Din"-Allah Dini-Haniflik-Haniflik tabanlı Fıtrat Dini-Din-i Kayyım(Hep payidar, daim geçerli Sistem)-Allah’ın varettiği “Sistem Düzen”-İlk yaratış sistem ve düzeni-İnsanların ekseriyetinin bilmediği “Sistem”-Mânevi Sûret-Rabbini bilme yetisi-Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu}->(İnsanları o program üzere yaratmıştır)

 • "FITRATALLAH"(Allah Fıtratı)-"ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"->{"Rabbimiz, Allah'tır" Ahdi}

 • "FÂTIR"(Fıtratı meydana getiren Allah Esmâsı-İlk “hayâl”i düzenleyip sistematize eden-Dilediğini gerçekleştirmek üzere birimleri o gayeyi oluşturacak biçimde yaratan-Tüm esmâsının işaret ettiği özelliklerle her boyutta mevcut olarak işlevini sürdürmekte olan-Tüm, canlı ve cansız diyerek bize göre ayırım yaptığımız varlıkların, yaratılış programları gereği olarak "kulluk" etmekte oldukları sonucunu ortaya koymakta olan-Gökleri ve yeri hangi gaye uğruna, hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratan-Sizi, hem kendi nefsinizden (hakikatinizden) eşler (şuur+bilinç); hem de en'amdan (hayvansal bedenden) çiftler (biyolojik+ışınsal {ruh} beden) hâlinde oluşturan...(Şûra/11)-"TAKDİR, tasarım, planlama, düzenleme, ölçümleme, zamanlama, sıralama" gibi "yaratma" öncesi kavramlarla birlikte "yaratma" söz konusu olduğunda, hep aynı anlama işaret eden "İsim")

 • SEMÂLARIN VE ARZIN FÂTIRI{İşlevlerine programlayarak yaratan-Her şeyi yaratış amacına göre programlayarak yaratan-Yaratış amacına göre belli bir programla icat eden-(1. Evrensel anlamda: Evrenin hakikati olan ilim boyutu ve yaradılmışlarının algılamalarına göre var olan madde boyutu; 2. Dünyevî mânâda: Gökler (boyutsallığı ile) ve yeryüzü; 3. İnsanî mânâda: İnsandaki bilinç boyutları (yedi nefs mertebesi bilinci) ve beden)}

 • Fıtratı meydana getiren, "Fâtır" İsminin özelliği, kişinin yapısındaki Esmâ mertebesinde yer almaktadır.

 • SEMÂLARIN VE ARZIN ANAHTARLARI (özellikleri açığa çıkaran kuvveler) “O”NUNDUR! O'nundur! Yaşam gıdasını dilediğine göre yayar, genişletir veya daraltır! Muhakkak ki O, Bi-küllî şey'in (Esmâ'sıyla şey'i meydana getirmiş olan olarak) Aliym'dir (bilen).

 • Semâların ve arzın gaybı O'nundur! Görmesi ve işitmesi akılla kavranılamayandır O! Onların, O'nun dûnunda bir Veliyy’i de yoktur! O'nun hükmüne ortak olacak da yoktur!"(Kehf/26)

 • Muhakkak ki O, halkı ibda eder (Esmâ'sından Mubdi' ismi anlamına göre, tüm yaratılmışları, muradı doğrultusunda topluca ve birimselliksiz yaratır)(Yunus/4)

 • "HÛ" ki halkı ibda (izhar) eden, sonra onu iade eden! Ki o(nu yapmak), O'na kolaydır! Semâlarda ve arzda en âlâ misaller O'nundur!(Rûm/27)

 • Hüküm O'nundur... O'na (hakikatiniz olan Esmâ mertebesinin farkındalığına) döndürüleceksiniz!(Kasas/88)

 • "Şefaat tümüyle Allah'ındır! (Çünkü) semâların ve arzın mülkü O'nundur! Sonra O'na rücu ettirileceksiniz."(Zümer/44)

 • "FÂTIR" İSMİNİN MÂNÂSININ ORTAYA ÇIKIŞI

 • O ki, bütün çiftleri (gen çift sarmalını) yarattı ve sizin için gemilerden (bilinçler) ve en'amdan (biyolojik beden) bindiğiniz şeyleri oluşturdu.(Zuhruf/12)

 • "ESMÂ'ÜL HÜSNÂ", "O"NUNDUR!

 • SubhanAllahi amma yesıfun = Onların vasıflamalarından Allah münezzehtir(Mu’minûn/91)- "O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin. O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenleri) terk edin!(A’râf/180)

 • O ALLAH, MUTLAK TEK YARATAN-BÜTÜNSELLİKLE İŞLEVLENDİREN VE MÂNÂLAR SÛRETİNDE AÇIĞA ÇIKARANDIR... “EL HÂLIK… EL BÂRÎ… EL MUSAVVİR”!

 • FITRAT(İlk yaratış- Yaratılışın ilk tarz ve hey’eti- “İlâhi isimler terkibi-bileşimi”- Zuhûra gelecek tecellîlerin programlanışı ve yaratılışı)

 • Tek bir Fıtrat vardır. "Birimsel fıtrat", bizim anlayışımızdan doğmaktadır.

 • FITRAT DİNİ(Din-Allah Dini-Allah’ın varettiği “Sistem-Düzen”-İlk yaratış sistem ve düzeni-“İslâm Fıtratı”-Ana Program-Rabbini bilme yetisi-Haniflik-Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu)

 • Din, "Allah Fıtratı"dır.

 • İSLÂM FITRATI"(Ana Program-Mânevi Sûret-Rabbini bilme yetisi, Birime genetik olarak intikal etmiştir.

 • Her insan, "İslâm Fıtratı" üzere doğar.

 • "Herkes yaratılış programı (fıtratı-şâkılesi) doğrultusunda fiiller ortaya koyar! İşte bu yüzden (Fâtır'ınız olan) Rabbiniz yol itibarıyla kimin hakikat yolunda olduğunu en iyi bilendir!"(İsrâ/84)

 • "BİRİM"İN FITRATI(Birimin mânevi sûreti-Varoluş programı-Esmâ(İsimler) bileşimi-Takdir edicisi-Kolaylaştırıcısı- “Rab”bi-Terkibi-Kaderi)

 • Birimin Fıtratı, asla değişmez! Tüm yaratılmışlar, fıtratlarına göre tekâmüle başlarlar; fıtratlarına göre tekâmül ederler; ve sonunda da asıllarına rucû ederler.

 • Fıtratında olup-bilincinde açığa çıkmamış olanların sayısı bilinemez!

 • Kendi kaderini yaşamak üzere, bu fıtratla yaratılmışsın...

 • Bütün yaratılmışlar doğarlar ve tekâmüle başlarlar, fıtratlarına göre tekâmül ederler ve bu tekâmüllerinin sonunda da asıllarına rücû ederler.

 • "FÂTIR"IN BEYNİ PROGRAMLAMASI

Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun "Bi"nasiyesinde (alnında olarak) tutmuş olmasın (Fâtır'ın beyni programlaması) (lafında kalanlara göre: Hükmüne boyun eğdirmek)(Hûd/56)

 • FITRÎ TESBİH{Hakikatini hissederek Allah'a vechini dönmek}

 • FITRÎ KULLUK(Fıtrî İbadet)

 • Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefi"ne ulaşmak, birimin "Fıtrî Kulluğu"dur.

 • "FÂTİH"

 • KULUNU ASILSIZ DİN ANLAYIŞINDAN KURTARAN ALLAH'TIR! Allah, en hayırlı Fâtih'tir!

 • Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) "HÛ"nun indîndedir! (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"!(En'âm/59)

 • "FETİH"(Açıklık-Zafer)

 • "FETH-İ MUBİYN"(Apaçık açıklık-hakikati müşahede)

 • Rabbimiz, bizimle toplumumuzun arasını Hak üzere birleştir... Sen en hayırlı Fatih'sin!"(A'râf/89)

 • MİR’ÂC”IN KAPISI->"FÂTİHA"

 • Mİ'RÂC"IN KAPISINI AÇAN->“SALÂT”(Namaz)!

 • Namazın mi'râc oluşu-> Kişinin Allah’a vuslatı

 • "FÂTİHA"NIN SIRRI(B-ismillah)->"B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM"{Hayatta yalnızca BİR kez "Oku"nacak "Kelime"-Urûc yapabilmek için Bizzât yaşanması-hissedilmesi gereken "Kelime"-Her "Kitab"ın anahtarı- İlk âyet (Sûre)}

 • "EÛZÜ BESMELE"(İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allah Esmâ'sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allah Esmâ'sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.)

 • "EL HAMİYD"{Açığa çıkardığı evrensel kemâlâtı "Veliyy" ismi kapsamında açığa çıkardığı âlem sûretlerince seyredip değerlendiren.}

 • "EL HAMD"("El Hamîd" ismi işareti-"Es Semî" ve "El Basîr"in özelliklerinin sonucu oluşan)

 • HAMD EDEN->"O"DUR!{Hamd; semâların Rabbi, arzın Rabbi, Rabb-ül âlemîn olan Allah'a aittir.(Câsiye/36)

 • "HAMD" sadece Allah'a ait bir olgudur! Kendi kendini değerlendirmek durumundadır, gayrı olmadığı için!

 • "EL HAMDU LİLLAH"{"Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir}

 • "ÂLEMLERİN RABBI"(Rabbül Âlemin-Ef'âl âlemi içinde mevcut bulunan varlıkların hepsinin, Rabbı)

 • Hamd, "Âlemlerin Rabbı"na(Rabb-ül Âlemîn Allah'a) aittir.

 • Hamd, insanların(Âlemlerin) Rabbi Allah'a aittir.

 • Allah, Âlemler ve içindekiler üzerinde  "RAB" olarak tasarruf eder.

 • BAŞTAN SONA HAMD, "O"NA AİTTİR! (Hamd yalnızca kendisine aittir!)

 • Semâlarda ve Arzda Hamd(Bilinç mertebelerinde ve bedende Hamd), Allah'a aittir! Arza (bedene-yeryüzüne) gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı (bilinçten açığa çıkanı) ve ondaki (boyutsal yükselişi) urûc edeni bilir...

 • Hamd; semâların ve arzın Fâtır'ı (yaratış amacına göre belli bir programla icat eden), melekleri (şuurlu işlev kuvveleri) ikişer, üçer, dörder yönlü (işlevli) Rasûller olarak açığa çıkaran Allah'a aittir! Yaratılışta dilediğini ziyade eder.(Fâtır/1)

 • SONSUZ GELECEK YAŞAMDA DAHİ HAMD O'NA AİTTİR!(Sebe/1)

 • Hamd, vaadini gerçekleştiren ve iman edenleri arza vâris kılan Allah'a aittir(Zümer/74)-(Allah korunanları, açığa çıkardıkları başarılarla kurtuluşa erdirir! Onlara kötülük dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar-Zümer/61)

 • Melekleri de; Arş'ın (hükümranlık tahtının-El Esmâ özelliklerinin açığa çıkma/seyri makamının) her yanından kuşatmışlar ve Rablerinin hamdini, münezzeh oluşunu dillendirirlerken görürsün.(Zümer/75)

 • YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->{"El-Hamdu Lillâh! O size işaretlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız!" Rabbin yaptıklarından bîhaber değildir."-Neml/93}

 • BİHAMDİKE”{Biz seni hamdinle (bizde açığa çıkardığın varlığını değerlendirme hâliyle) tespih (her an yeni hâle dönüşen isteğine kulluk ederek) ve kudsiyetini (her türlü eksiklikten berî oluşunu) dillendirmiyor muyuz?" -Bakara/30)}

 • BİHAMDİHİ->O'nun Hamdı olarak

 • İman edenlere, O'nun hamdi olarak (bi-hamdihi) kendisinden Hamd'in açığa çıktığını yaşaması uyarısı

 • Râ'd (gök gürültüsü-İnsan-ı Kâmil'in düşünsel boyutta keşfettikleri {salsal-i ceres, Abdülkerim Ceylî, İnsan-ı Kâmil}) O'nun Hamdı olarak tespih eder; Melekler (kâinatta-insanda mevcut kuvveler) ise O'nun hükümranlığı altında (tespih eder-kulluklarını yerine getirir(Râ'd/13)

 • Sizi çağıracağı zaman (ölümü tattığınızda), O'nun Hamdı olarak (değerlendirmesine göre) olayı yaşayacak ve zannedeceksiniz ki (kabirlerinizde-beden yaşamında-dünyada) ancak pek az kaldınız!(İsrâ/52)

 • RABBİNİN HAMDI İLE TESBİH ETMEK{Fesebbıh Bi Hamdi Rabbike)->{Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve secde (benliğini yok) edenlerden ol! Sana yakîn gelene (benliğinin yokluğunu fark edene kadar -ölüm hakikatin fark edilmesi hâlidir- Vahid-ül Kahhar'ın yaşanmasına) kadar, Rabbine ibadet et (yakîn sonrasında ise bunun doğal sonucu Rabbinin kulluğu devam eder zaten)!-Hicr/98-99}

 • RABBİNİN HAMDİ OLARAK(Hamiyd Esmâ'sı açığa çıkışı ile) TESBİH ET!{Sende Hamd'i açığa çıkaranı hissederek tespih et! (Tâhâ/130)}

 • Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan (şuurlu) kuvveler (Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri) Rablerinin Hamdı olarak (Hamiyd Esmâ'sı açığa çıkışı ile) tespih ederler(Mü'min/7)

 • Melekler de Rablerinin hamdi olarak tespih ediyor (işlev görüyor) ve arzda olanlar için bağışlanma dilemekteler.(Şûrâ/5)

 • İman edenler, benliksiz, Rablerinin Hamdi olarak tespih (işlevlerini yerine getirdiler) ettiler. (Secde/15)

 • (Adn cenneti yaşamına girenler) dediler ki:"Hamd, hazanı (üzülmeyi) bizden gideren (tüm kuvvelerin sahibi) Allah'a aittir... Muhakkak ki Rabbimiz, Ğafûr'dur, Şekûr'dur.(Fâtır/34)

 • YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->{"Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı olmayan ve âciz yüzünden velîye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allah'a aittir" de; O'nu (muhteşem azametini) tekbir et (hisset) (Allahu Ekber)!-İsrâ/111}

 • Akşam ve sabah Rabbinin hamdi olarak tespih et!(Mü'min/55)

 • "ER RAHMAN"{Allah, "Er-Rahman" ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı("Rahmet"i) nefsi üzerine yazmıştır!{Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa getirmesidir!-Tüm yaratılmışların kaynağı olan("İnsan"ın da Zâtının meydana geldiği Hakikat) KUANTUM POTANSİYEL}

 • "ER RAHİYM"{Potansiyeldeki özelliklerin seyrini oluşturma özelliği-Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratan}

 • "ER RAHMAN-İR RAHİM"{Âlemlerin Rabbı olan Allah, Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır)}

 • "EL MELİK" {Mülkü hükmünde olan Esmâ mertebesinde dilediğince şe'n alarak fiiller âlemi sûretlerinde tedbir edendir!}

 • "EL MALİK'ÜL MÜLK"{Mülkünde dilediğini tedbir edip, hiçbir birime hesap verme kavramı olmadan dilediğini uygulayan.

 • YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->{'Mülkün Malik'i olan Allah'ım... Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziyz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Kesinlikle Sen her şeye Kaadir'sin.'" (3. Âl-u İmran: 26)}

 • DİN GÜNÜ{Zâtî tecelli-"Emrullah"-Allah hükmünün fark edileceği gelecekteki sonsuz süreç-Kıyâmet-"Hû"nun salâtı-"Haccı Ekber"" Günü[Allah ve Rasûlünden insanlara bir ezan (çağrı)]-Kurân'ın verdiği büyük haber-Allâh'ın hükmünü açıkladığı süreç-Din hükümlerinin (Sünnetullah) yaşanmakta olduğu süreç)-Bütün insanları örtüp bürüyen o "Büyük tecelli" ("Gâşiye")-Ruh'u A'zam müşahadesi-Meleklerin(Kuvvelerin) saf saf (Mertebe mertebe) geldiği-insanın hatırladığı(sorguladığı) süreç-"Bilinen o meşhur "An"-"Gün"-Herşeyin içyüzünün-gerçeğinin ortaya çıktığı o muhteşem "An"-Şahid olunan-kendisinde hiç bir seyin gizli kalmadığı süreç-Dünya hayatında da şahitlerin kıyam ettiği gün-Ölçünün "Hak" olduğu "Gün"-Dönüşüm süreci için ölçüsü "Hak" olan terazilerin konduğu "Gün"-Allah'ın iman edenlerle diğerlerinin arasında hükmedeceği "Gün"-"Emr"in (mutlak hükümran, tüm kuvvelerin sahibi) Allah'a ait olduğuna (beşeri, göresel hiç bir değer ve temenninin geçerliliğin olmadığına şâhid olunan "An"-Dağların yürütüldüğü, Arz'ın(bedenin) çırılçıplak görüldüğü, herşeyin haşredildiği/toplandığı-hiçbir şeyin ihmal edilmediği O "Gün"-"Arz"ın ürettiği enerjileri ihraç ettiği- bütün haberlerini söylediği "Gün"-Yeryüzünde yaşamış tüm insanların tek bir platformda biraraya geldiği-toplandığı süreç-cem oldugu "Gün"-Tüm yaratılmışların "İlk defa" yaratıldığı durumdaki gibi beşeri özelliklerden-dünyevi nisbetlerden soyutlanarak "Ferd"ler olarak huzura geldiği "Gün"-Uyarılma Günü-İstisnasız her birimin Rabbi ile arasında hiçbir tercüman olmaksızın-müşahedeye mâni hiçbir engel olmaksızın konuşacağı süreç-Dışarıda-ötede bir sığınağın olmadığı, her birimin varacağı tek sığınağın "Rabb"i olduğunun müşahede edildiği "Gün"-Allah'ın vechinden gayrı herşeyin helâk olduğu "An"-Başını ne yana döndürürsen Allah'ın Vech'inin görüldüğü "An"-Bütün işlerin Allah'a döndürüldüğü "Gün"-"O Saat"(Vefat)-"Ölüm"(Allah'ın Emri)-Ölüm sarsıntısı-Ölümün yaşandığı süreç-Bilinçlerin ölümü tadışı-Fiziki ölümün akabi-Âhiretin ikinci devresi-"Bâ's"-Kıyam edilen Gün-Ahiret Günü'nün birimin varlığında açığa çıkış süreci-İnsanların "Beden kabirlerinden İlâhi güçlerle kalkarak uyandığı"  O meşhur "Gün"-Mânevi Diriliş-Ruhani Diriliş-Hakiki Diriliş-Uyanış-Dâim-ebedi gerçek olan Allah'ın kabirlerdeki bilinçleri("Ölü"leri) "Hakikat İlmi" ile dirilttiği süreç-Yapılanların sonuçlarının açıkça görüleceği süreç-Ardında hiçbir şey yapılamayacak ortam-Yeniden yapılanma evresi-"Dünya"nın manyetik alanının  ortadan kalktığı süreç-Bir yapının diğer bir boyuttaki yaşam biçimine dönüşme süreci-"Ruh boyutu yaşamı"nın, "nûrânî yaşam boyutu"na dönüşmesi süreci-"İçinde bulunulan "An"dan sonra gelen "diğer anlar"-Nesnel âlemin dönüşümler hâlinde devam ettiği süreç-Yalnızca Nebi Ekrem aleyhisselâm ile Sâlihlerin kurtuluşa ereceği  "Gün"-Yardımın yalnız ve ancak Allah indinden geleceği "Gün"-İman sahiplerinin Allah Rasûlünün uyarılarını dikkate alarak yaşamına yön verme süreci-Allah'a verilen sözde sebat edenlerin(Ahd-ü vaade sâdık kalanların) "Öz"e dönüşlerinin gerçekleştiği "Gün"-Sahip olduğunuzu sandığınız, gerçekte ise size Dünya yaşamında emanet olarak verilmiş "Herşey"in yegâne sahibinin(üzerlerindeki tek tasarruf sahibinin) "Allah" İsmiyle işaret olunan Mutlak Zât olduğuna şahid olma süreci-Dünyada iken  Allah'ın Kurân ile-Rasûlullah uygulamaları ile bildirdiği çalışmaları yapmayanların veya yetersiz yapanların zayıf ve  enerjisiz kalmaları nedeniyle hüsrana uğradığı süreç-Ne alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin olmadığı gün-Gerçeği örtenlerin ne mallarının ne de evlâdlarının Allah'a karşı hiçbir yarar sağlamayacağı "Gün"-Şirk ehlinin(Allah yanısıra bir İlâhın veya ilâhların var olduğunu zanneden-varsayan-vehmeden zihnin) tâbi oldukları ile arasındaki sebeplerin-bağların parçalanış kopuş süreci...(Kendisini Allah'tan gayrı bir varlığın kurtaracağı ümidi-beklentisi içinde yüzünü Allah'tan gayrı çevirdiği herşeyin kendisi gibi âciz bir yaratılmış-kul olduğu ve tüm beklentilerinin hüsranla sonuçlandığı gerçeğini bilfiil yaşadığı -tüm varlık üzerindeki mutlak otorite, Mâlikel mülk olan Allah'tan mahrum kalma süreci)-Ayırt etme süreci-Hayâle, Fâniye dalanların Dünyada da, Âhirette de fiillerinin boşa gittiği(Hüsrana uğradığı) "Gün"-Boyutsal Dönüşüm-Teslim Günü(İslâm)}


 • Yüklə 0,59 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə