Allah Alem İnsanYüklə 61,74 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü61,74 Kb.
#72648


ALLAH, ALEM, İNSAN
Alem Allah’ın sudur etmesi ,kendinden taşmasıdır.(rahmani nefes). Alem sudur ediyor. Alem yaratılmıyor. Allahtan varlığa çıkıyor.
En temel kavram yaratma ademdir. Adem insan denen varlığın hakikatidir.

Adem = İnsanı Hakikat = Uluhiyet


Muh.Arabi ;Ben insanın yaratılışını uluhiyet hikmeti olarak görürüm der.

Buradaki anlatım Allah’ın İlahi bilinçte varoluşu ile ilgilidir. Şu gördüğümüz bedenimiz tabiatullahtır.


5 Hazret, 5 Beden(Elbise) var.
Şuhud Alemi — Dialektik — Fiziksel açılımları
Misal Alemi — Hayal Alemi — Sibernetik
Melekut Alemi — Melekler alemi — Holografik
Ceberut Alemi — İlahi isimlerin suretlerinin açıldığı yer — İzafiyet
Uluhiyet — Kuantum
İlahi bilinçte açıldığı alemlerin hepsinin ayrı elbiseleri var.

Sadrettin Konevinin 4 temel okulu var. Kelamcılar, sufiler, muhakikler, işrakiler.


Düşünmede önemli olan merkeze neyi koyduğun ve yöntemin nedir.
KELAMCILAR ; Merkeze alı koyar, yöntemi kıyaslama(Aristoteles gibi)

SUFİLER ; Merkeze sezgi, yöntemi keşf (Mevlana)

İŞRAKİLER ; Merkeze ruhu koyar, yöntemi kıyaslama(nurcular)

MUHAKİKLER ; Merkeze aklı koyar, yöntemi keşf(vahdeti vucutçular)
İnsan bu alem bu bedenle Rahmaniyet olarak gelir. Allah zuhur ediyor.
Her kıyafet yanılsamadır.
İnsan hala insan oluyor, insan hala yaratılıyor. Tek yaratılan varlık insan. Tekvin sıfatı (yaratma sıfatı) sadece insan verilmiştir.

İnsan yaratılan varlıktır. Alem hazır varlıktır.


İnsan doğası gereği, fıtratı gereği ,ilahi isimlerin suretleri ona hazır verilmiştir. Fakat bu ilahi isimler bil kuvve verilmiş, bil fiil gerçekleşmemiştir. Bil fiil gerçekleşmesi yaratılma edimidir.
İnsan kendi şuurunu burada yaratmamışsa yok varlıktır.

Örneğin Burada şuhud alemindeyiz, yedik içtik..vb ama ilahi isimlere yönelik bir yaratma yapmadık, o zaman sen yok varlıksın, yani ilahi bilinçte yoksan, sen yoksun demektir.


5 mertebede şuurunu açmalı, ilahi bilinçte şuurunu inşa etmelisin. Tüm alemler şuanda mevcuttur.
AYET; Bu alemde kör olan ,diğer alemlerde de kördür.
Akıl keşf ilişkisi.

Akıl= Kültürel varlıktır, bağlayıcıdır. Bağ kurar. Nesne karşısında, nesneyi bilmek için özneye sorular sorar,Aristoteles 9 soru sorar 10.cusu nesnenin ismidir. DIR. örneğin masaDIR.

Ama insana gelince 9 soru yetmiyor. Muhammedi şuur 99 soru soruyor 100’e ALLAH diyor Camiül ezdad.
Kim kendini inşa etti? HZ Muhammed.

Hz.Muhammed kendindeki varlıktan haberler verdi. Hz peygamberin 7 yıl boyunca çektiği zahmetin rahmetidir. Hz Muhammed sayesinde rahmet yağmıştır.


Hz.Muhammed bulunduğu mertebeden zuhur eden ilahi isimlerin tecellilerinden haber veriyor. Peygamberin tüm isimleri, Allah’ın isimleridir. Muhammed kendinde Allah’ı bildi.(Allah’ı inşa ediyor) Peygamber tüm esmaların ötesinde Allah’ı cem etti, Allah’ı inşa etti.
Allah tüm istidatı verdi ama, örneğin Hz Davut’ta bir esma kamil hale geldi, Hz. Süleymanda bir esma kamil hale geldi yani ön plana çıktı. Hz Muhammed’e gelince ,hz Muhammed’de tüm esmaların ötesinde bir esma olarak Allah’ı cem etti.

Hepsinde aşkın bir isimde tüm esmalar, isimler ÖZE işaret eder.

Özlerin Özü, Lubbul lub (muh.Arabi)

Özler bilinirse ilahi isimler bilinir.


Allah kendi fıtratında ne varsa hepsini insana vermiştir. Allah başka, Alem başka, İnsan başka değildir. Ayrı değildir.

Allah tekdir, birdir, tekbirdir. Ondan başka varlık yoktur, var dersen şirke düşersin, Ama insana da Allah dersen o zaman Zındık olursun. Çünkü insan eksik varlıktır. Kamil olunca Allahtır. İnsan Allah’ın hikmeti ile kendini inşa eder.

İnsanın tek görevi ,Allah’ın esmalarını bilmek, ve o esmalar ile Allaha hizmet etmektir.

İnsan kuldur, ona verilen Esmaların kuludur. o esmaları gerçekleştirmekten başka görevi yoktur. siratel Müstakim; dosdoğru yol budur.


RUM 30

O halde sen yüzünü, bir hanif olarak dine, Alah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yaratışında değişme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmiyor.


Hanif=aykırı

İnsan kültürün içinde yetişir. Bir kültürel varlığı vardır. Ama doğası Allah’ın fıtratıdır. Kültürel varlığı reddetmek hanifliktir.

İbrahim peygamber haniftir. Baba ocağından (kültürden-töreden) çıktı, Mısıra kudduse, ruha (doğasına) arınmaya yöneldi. İşte dosdoğru yol budur.
İnanç sahibi olmak farklı ,iman sahibi olmak farklıdır.

İSLAM , İMAN,İHSAN üçlemesi var.
İman sahibi; Emin olmak demek, önderler iman sahibidir.

İnanç sahibi: liderlerdir.

Aklı olanlar inanç sahibi

Keşf olanlar iman sahibi.


Akıl dışarıdaki nesneye bağlıdır. nesne öğretilir ve o öğrenir. Konuya Adem peygamberden örnek verelim. Ademe ilahi isimler öğretilmedi, TALİM ettirildi.

Örneğin Arabayı nasıl kullanacağını öğretmek farklı, Arabayı kullanmayı talim etmek farklı şeydir.

Talimde ;sen arabayı kullanırken müzik dinlersin, Sigara içersin, konuşursun, Yani arabamı seni kullanıyor, sen mi arabayı kullanıyorsun belli değildir. bu talimdir=Eminliktir.

Uzak doğuda buna ‘’içtiğin su sen misin, su mu seni içiyor’’ derler. Her şey birdir. Yaradanla yaratılan bir varlık gibi.


Akıl sorar, aldığı bilgiye göre tanımlar. Bilgi değişirse tanımda değişir.
KEŞF: Aklın devre dışı kalır. Tanımlanan şey aklın ötesinde, O şeyin fıtratına bağlı kalpten keşfetmektir. Keşfin merkezi kalbtir. Kalbin beynin içinde yeri vardır. Kalb tekallüb eder, dönüştürür.

Dönüştürücü olan akla kalp,

Bağlayıcı olan akıl, akıldır.

Tekallüb etmek; varlığı alıyorsun, niteliklerinin dışında bir varlığa dönüştürüyorsun. daha önceki varlığını sıfırlıyorsun.

Beyin şuurlanmada keşf aleminde ilahi isimleri putlarını kırıyor, La İlahe çekiyor.

İbrahim ,tek kişilik ümmet, Allahtan başka dostu olmamak demek.

Feth etmek, açmak ,ruhu açmaktır. Her şeye La İlahe etmek.

Hikmet

İlim

Marifet
İlim, Malum, Talim, Yalem, Alem (5 Mertebe)
Alem = İnsanların bilincindeki disiplinlerdir.

Bilinç = Alim, malum, talim, yalem ve alemden oluşur.

Alim = Bilen

Malum = Bilinen

Talim_bilinen üzerinden talim etmek.
Beynin içinde nur denizi var. Bu alemde giydiğimiz tüm elbiseler beyinden nur denizinden çıkıyor.

İnsanı görevi tanrıyı bilmektir.

İnsan rahman varlığıdır, Rahimiyetini inşa eder. Eğer şuurlanmadın ise Rahman olarak kalırsın ve rahman suretinde tekrar yaratılırsın, Ama hangi ahlak üzerinden rahmaniyetini gerçekleştirdin ise o rahmaniyetten yaratılırsın.
İnsanda tüm yaratılıştan itibaren her şey kayıtlı var.

Geçmişte olanlar bil fiil var ,gelecekte olanlar bil kuvve var, açılacaklar.

İnsan berzahta bir varlıktır. geçmiş ile gelecek arasındadır. Geçmişi onun Rahmaniyetidir. Gelecek rahimiyeti de var (tüm peygamberler var)
Muh Arabi’
Kuran kitap ve hikmettir.
Her ne kadar ümmetlerin farklılığından dolayı dinler ve mezhepler farklı ise de hikmetlerin yolu, ahadiyeti

İle makamı aktemden (kadimden …Makamlar değişmez, haller değişir) kelimelerin (kelime) kalpleri üzerine indirilen ALLAH’a hamd olsun.


Rabbini adı ile oku demek ,has esman ile oku demektir. İnsanın rabbi has esmasıdır. Has esman ile okursan kanalların açılır, diğer esmalar bu esmaya bağlı olarak açılır. Hz Muhammed tüm esmaları okumuştur.
Okumak Hayatı okumaktır. Hayatta problemler var, bu problemleri çözmek lazım. Bunun için önce problemi okumak lazım, Onun en zayıf noktasını bulmak lazım, okumak demek yasasını bulmak demek. yasasını bulmak o nesnenin istidadını, kabiliyetini bilmek demektir.
Alem, Allah’ın kendi nefsine vermiş olduğu isimlerdir. Allah’ın nefsi var, nefesi var, sudur ediyor. Allah kamildir, taşacak, nefesi, nefis oldu taştı.

Nefes,nefs.nefis

Zuhurat dediğimiz zahire çıkmaktır. Batımda gizli olanın esmalarını alemde nefesi ile vermesidir.

Alem insanda oluyor, bilmekle ilgili. Doğa parçası alem değildir. Doğa parçası insanın öznesine konu olduğunda alem olur.

Nefis insandadır. Nefsin üzerinde bilinir. kuran baştan aşağı isimdir. Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmadır. İlahi isimlerin vucuttan mevcuda gelmesidir.

Bilinçle şuur farklıdır.


RUH – AKIL - NEFS
RUH: Şekilsiz şemalsiz varlıktır. bill kuvve tüm varlıklar burada ,ama ortaya çıkmamıştır.

AKIL; Ruhtan bir varlık olmakla birlikte ,ruh kendini bilen bir varlık olarak aklı var ediyor.


Mümkünatlar gerçekleşirken ,ilahi isimleri de gerçekleşir.

Ruh kendini bağlayıcı formlar ile akıl ile bildi.

Bill kuvveyi ,bil fiile dönüştürünce ruh aklı ,nefse dönüştürdü.

Nefs = Bil Fiil = Bilinçdışı (Bilinçdışı Fıtri)

Kâbe’de bulunan 3 tepeARAF - MEŞ’AR - MİNA

VAKFE


ARAF: Arifler mertebesidir. Bilinci vakfede bilinçdışına adanması, bilincin feda edilmesidir. bunu arifler yapar. Alimler bilinçdışını feda etmez. Ademin kibri ben bilirimdir. Bilinçdışında keşf başlar.

İlahi isiler ayani sabite olarak vardır. suretleri var .Biz isimlerin mümkünatlar daki sıfatlarına taptığımız içim asıllarını göremeyiz, elbiselerde takılı kalırız.

MEŞ’AR:Şuurdemek. şuurun bilinç ile bilinçdışının birliğe, tevhide gelmesidir. biliç bilinçdışından gelir,burada keşf ve idrak ile olur. Farkındalık akılla olur marifet idrakle olur.ilim farkındalığa getirir, marifet idraki açar.

HİKMET=EŞYANIN HAKİKATLERİNİ BİLMEK VE HAKİKATE UYGUN AMEL ETMEKTİR.

Teorik kısmı ilim, pratik kısmı marifettir. İçinde hikmet ilim ve marifeti kapsayan ve ona aşkın bir varlık mertebesidir.

Eşyanın tabiatı Allahın fıtratıdır.Hakikat Allahın isimleridir.

Kiyamet gününün emaresi:cariyenin hanımefendisini doğurduğu bir zamandır.

Hanımefendi:Ruh

Cariye:Nefs

İşlemi kim yapar? Nefs.

Bil kuvve Bil fiile dönüştü ,ruh akılla nefse dönüştü. Kuranda size cariyeler verdik, nefsinizin yaptıklarını gösteriyor demek.

İman sahipleri Salihli amel peşinde koşar.Salihli amel ile imanı bir eder.Bilinç ile bilinçdışının birliğe geldiği yer şuurdur.Cariye ile hanımefendi birdir.

MİNA: Eminlik tepesi

Müminlere korku yok. idrak şuurlanma ve eminliğe gelmek aynı anda olur.

TALİM: Bize ilim olarak öğretilenin hayata geçirilmesidir. Adem bu tali yoluyla inşa edilmiştir. Adem inşanın hakikatidir. Biz bil kuvve varız, bil fiil yokuz. Ozaman bz fiil manada yokuz. yok varlıktan var varlığa dönüşeceğiz.

Bakara 151:

Size aranızdan bir resul gönderdik, Ayetlerimizi size okur, sizi teskiye eder size kitabı ve hikmeti öğretir.

Tasfiye: Arındırmak

Tesviye: Düzeltmek

Teskiye: Dönüştürmek,kalp yapar.

TESKİYE:Varlığın içindeki dönüşüme bağlı olarak yeniden kendini inşa etmesidir.

Fususul hikmet’de 27 peygamber ile teksiye olacağız.

Kuran 7.yy’da indi ve birdenbire indi ve etap etap açıldı. Bir denbire inmesi şuura indirilmiş olması zuhuratıdır, Açılması tecellisidir.(Alemle ilgili bu).ama şuurda önce tecelliyat sonra zuhurat vardır.

Rahmani açıdan varlığın açığa çıkması CUD,VUCUD,MEVCUT.

Cud kendinden cömertçe vermesidir.,vucut olması zuhurdur. Güneşten ışığın çıkması zuhurdur. güneş ışığının ay üzerinden yansıması tecellidir.(ilahi isimlerin mümkünatlara inmesi zuhur, mümkünatlarda açığa çıkması tecelli gibi )Ruh=Zuhur=Bil Kuvve

Nefs = Tecelli = Bil Fiil

Rahmaniyet açısında zuhurat esastır. Tecelli onun yansımasıdır. Bir üst alemden bir alt aleme zuhur vardır.

Kuran 1 gecede nuzul oldu bu tecelliyattır. Hz. peygamberde Allah’ın şuuru tecelli etti. 23 yılda zuhura çıktı, zahire büründü.

Varlıktan taşması sudur etmesi zuhurata çıkması zuhurattır. Sonra onun bilinçte yansıması tecellidir.

Zuhur =feyzi akdes

Tecelli= feyzi mukaddes

Hayati nasıl okuyacağız??

Şeriatına bak, yasasına bak, varlığın ilahi isimlerine göre oku. törenin yasasına bakma, kültürel olan-töresel olan değişir. Asli olan fıtrattır. yasası vardır. Değişmez yasa Allah’ın isimlerinin değişmezliğidir. Hadise takılma, kadim olana bak, Kiyafetlere değil, kiyafeti giyen ÖZE bak. ÖZ=İlahi isimler

Hayatı okumak, ilahi isimlere göre okumaktır.

Arke - İlke - Yasa -- Değer

Arke: doğası, mitos,mit

Arke; akılda ilkeye dönüştürülmesi, doğada yasaya dönüştürülmesi, toplumsal yasada değere dönüştürülmesidir.

Kuran ilahi isimleri değer olarak anlatır. Hikmet hakikati bilmek ve ona göre yaşamaktır. Hakikati bilmek ,onun ilkesidir ve yasasıdır,ona göre davranılması değeridir.

Tevratta tüm anlatımlar arketipaldir .olgu ve olaylar var,Özne yok.mesellerle anlatımdır,sizi dolaştırır duru. Musa akıldır, kavmini 40 yıl çölde dolaştırdı, aklı dolaştırdı. Ruhunuzu bulana kadar sizi dolaştırır. Ama İsa geldiğinde Kayıp Öznenin Ya hü ve =Allah gayptır, Hüve esması ile hz isa ‘’beni gören babayı görmüştür’der. Hakikati (Allah’ı)kendi üzerinden gösterir. Bedenini kastetmiyor.(bedeni zaten holografik)

Hz isa ruh olarak 3.mertebede bulunur. Önemli olan ruhun bu aleme inip, o ruhun uygun nefs olarak hareket etmesidir. Hz Muhammed şuur varlıktır. tüm hakikati kapsar. Ruh şuurlanmadığı sürece ruh olarak –hakikat olarak durur. ruhun işlenmesi gerekir.

Kamil: istidadına uygun ,fıtratına uygun olarak ruhu bil fiil hale getirmek şuurun işidir.

Kuranda anlatılan peygamberler kendi devirlerindeki peygamberler gibi değildirler. Kuranda Hz Muhammedîn şuurundan şuurlanmış olarak açılırlar.(İsa ,Musa ..vb) Hz. Muhammedîn şuurlanması ile şuurlanmalıyız. İsa özneyi gösterdi. beni gören babayı görmüş gibidir dedi.

İsa – Hakikat – Ruhullah

Tevratta musanın 5 kitabı var, kendinden önceki peygamberleri anlatır. o Musanın bilincide bir anlatımdır. Kuran farkındalığa getirir, cem eder. Aşkındır. Kuran değerler kitabıdır. Özne ile nesnenin, olgu ve olayları bir özne karşısında onun nitelikleri ile beraber nasıl yaşanacağını gösterir. Olgu ve olaylar değişkendir. İsa da özne ve nitelikler var.Kuranda özne ve niteliklerin olgu ve olaylar karşısında ne yapacağı bellidir. İlkesi ,yönü vardır.

Şeriat bilgisi zahiridir.

Hikmet bilgisi batınıdır.(En hayırlılarınıza hikmeti verdik. hayırlı demek siratel müstakim.)

Literatürle takip edile ilim akıl işidir.,zahiridir, keşfi değildir. Batını ilim keşfidir.

Arke herkeste ortak olandır. Dil varlığın bizati kendisidir. varlığın zuhura çıkmasıdır.

KELİM=Kelimeler zatımızdan çıkar, teneffüs ederek kelimeleri kendi zatı varlığımızdan doğuru. Her harfin 3 harfi vardır. Örn:Kün Harfı Kaf,Elif,Nun diye açılır.

Kelime insanı kamildir. Allahın tüm alemlerdeki halifesidir. Kelim, ilahi varlığın ,ilahi isimlerinin tecelli ettiği, ilahi sıfatların tahakkuk ettiği varlığa KELİM diyor. Her peygamber bir kelimedir. Kelimden ,kamil peygamberlerin hikmetleri anlaşılır.

Peygamberler, bir esmanın en kamil halini açmiştir. Örn:Süleyman peygamber de Rahman esması en kamil şekilde açılmıştır.

İlahi bilinçte varlık kendini kelam esması ile bilir.

Hz peygamber arındı arındı, adem-alem şuuruna geldiğinde ,orada Allahın bilincini gördü ve o bilinç üzerine talim etti.(adem-insanın hakikati-ilahi bilinç....beden kaptır)burada adem yoktur, ademin hikmeti Hz. Muhammed şuurunda şekillendi. bu adem değil Allahın şuurudur. Allah ilahi bilinç olarak Uluhiyeti ademden çıktı. Alahın bilinci üzerinden Hz. Muhammed te adem açıldı.

İlahi isimler hepimizde ortaktır.

Ademde tüm ilahi isimler,esmaları talim ettirildi.yani ademde ilahi isimler bil kuvve vardı,bil fiil yoktu.Tüm peygamber bu bil kuvve olanın bil fiile dönüştürülmesi için vardır.

Caminin 4 Sutunu:

Ebubekir ..... Hz Ibrahime

Ömer .... Hz Musaya

Osman .... Hz Davuta

Ali ..... Hz Isaya ......işaret eder. Hz. Muhammed şuuru altında 4 sütunun kubbesi Hz. Muhammet’tir.

Hikmet deniz, ilimler nehirler.Musa Allah’ın dostudur, AAllahtan başka ilah yoktur, Meryem oğlu İsa mesihtir. Evet isa mesihtir. Allah’ın ruhudur.

Allahtan başka ilah yoktur Hz. Muhammed onun resulu ve hizmetkarıdırYüklə 61,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə