Anexă Criterii de performanţă ştiinţificăYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/6
tarix26.10.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#13608
  1   2   3   4   5   6


ANEXĂ
4. Criterii de performanţă ştiinţifică
4.1. Participare la un program fundamental sau Prioritar al Academiei Române şi realizarea

integrală a sarcinilor asumate pentru perioada avută în vedere: 3 x 25= 75p

- Documenta Romaniae Historica seria B Ţara Românească

- Călători străini despre ţările române (sec. XIV-XVIII)

- Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea4.2. Participare la un proiect de interes naţional şi/sau internaţional ce vizează conservarea patrimoniului cultural naţional: 5 x 25 = 125p

 1. colaborare în proiectul de digitizare al cărţilor de patrimoniu, finațat de Biblioteca Metropolitană, ”Mihail Sadoveanu”; lucrările sunt disponibile on-line pe site-ul http://www.dacoromanica.ro/ .

 2. Olar, Ovidiu, membru Grant CNCSIS-UEFISCSU (PN II-RU TE 58/2010), intitulat Opera necunoscută a unui carturar român din secolul al XVIII-lea: traducerile din italiană şi germană ale lui Vlad Boţulescu. Ediţii critice, studii filologice şi istorice”. Coordonator – dna Emanuela Timotin, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti”.

 3. Rizescu Oana, (coordonator)De la Pax Ottomanica à la Question d’Orient. Les provinces ottomanes en Europe du Sud-Est et en Afrique du Nord, du XVe au XIXes., organizat în parteneriat cu Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales, Tunis. Coordonator pentru Tunisia: Prof. Hassen El-Annabi (finațat de CERES și de Institutul Nicolae Iorga).

 4. Rizescu Oana, Iancu, Andreea (coordonator, membru), în proiectul de excelenţǎ Die Entstehung nationaler Rechtssysteme im postosmanischen Sudosteuropa. Dekonstruktion, Formation und Transfer von Normativität, organizat de Max Planck Institut für Europäische Rechtgeschichte, Frankfurt am Main, în parteneriat cu Bulgaria, Germania, Grecia, Muntenegru, Serbia, Turcia. Coordonator: Dr. Jani Kirov, Prof. Michael Stolleis, Prof. Georg Bender.

 5. Proiectul de cooperare româno-bulgar, coordonator Anca Popescu Negustorii în Balcani, patrimoniu cultural comun și evoluții specifice, (finanțat de Academia bulgară și de Academia Română)

4.5. Gestionarea şi conservarea unui fond cultural şi/sau ştiinţific de interes naţional şi/sau Internaţional: 2 x 20p= 40p

 1. Biblioteca Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” cu un bogat fomnd de carte veche și cu fondul de carte apaținând istoricului Nicolae Iorga.

 2. Clădirea Institutului declarată monumet istoric și clîădire de patrimoniu.

4.7. O monografie apărută într-o editură consacrată din străinătate: 5x20= 100p

 1. Constanta Vintila-Ghitulescu, Liebesglut. Liebe und Sexualität in der rumänischen Gesellschaft 1750–1830, Berlin, 2011, 270 p.

 2. Constanţa Ghiţulescu, Moda y lujo a las Puertas de Oriente: Tradición y modernidad en la sociedad rumana, Iniciativa Mercurion, Valadolid, 2011.

 3. Ghiţulescu, Constanţa, Mode et luxe aux Portes de l’Orient. Tradition et modernité dans la société roumaine, Iniciativa Mercurio, Valadolid, 2011.

 4. Ghiţulescu, Constanţa, From işlic to top hat: fashion and luxury at the gate of the Orient, Iniciativa Mercurio, Valadolid, 2011.

 5. Virgil Ciocîltan, The Mongols and the Black Sea in the thirteenth and fourteenth centuries, Brill, Leiden, 2012.

4.9. O carte de referinţă (colectivă) apărută într-o editură consacrată din străinătate (dicţionar, lexicon, enciclopedie, atlas, volum de izvoare, instrument de lucru): 2 2x20= 80 p.

 1. Constanţa Ghiţulescu (ed.), From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (XVIth-XXth Centuries), Cambridge Scholars Publishing, 280p.

 2. Ovidiu Cristea et alii, The Balkans and Caucasus. Parallel processes on the opposite sides of the Black Sea, Cambridge Scholars Publishing, 2012, 338p.

 3. Ghiţulescu, Constanţa, ‘Women in Church, Men at the Public House’: Religious experience in Romanian society, 1700-1830, The History of the Family, vol. 17, 2012, p. 220-235.

 4. Olar, Ovidiu, Enzyklopädie des Märchens – Encyclopedia of the Folktale 13 (2010), coll. 957-965 („Troja-Roman”), Berlin-New York: Walter de Gruyter.


4.11. O monografie apărută la Editura Academiei sau într-o editură consacrată din ţară: 11x20 = 220 p

 1. Violeta Barbu, ORDO AMORIS. O istorie a căsătoriei in Ţara Românească în secolul al XVII-lea, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, 342 p.

 2. Gheorghe Lazăr, Mărturie pentru posteritate. Testamentul negustorului Ioan Băluţă din Craiova, Edit. Istros, Brăila, 2010, 199 p.

 3. Alexandru Mamina, Social-democraţie şi cultură. De la marxism la postmarxism, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2010.

 4. Alexandru Mamina, Marxismul occidental şi marxismul oriental (ideile, societatea, cultura), Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2011.

 5. Cosmin Popa, Între tentația imperiului și alianța strategică, URSS și Europa Centrală și de Est (1941-1953), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca 2012, 276 p.

 6. Cezar Mâţă, Serviciile secrete ale României în războiul mondial(1939-1945), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2010, 374p.

 7. Cristian Vasile, Literatura şi artele în România comunistă, 1948–1953, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, 335 p.

 8. Cristian Vasile, Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej, prefaţă de Vladimir Tismăneanu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011, 341 p.

 9. Radu Tudorancea, Relaţiile româno-elene în perioada interbelică. Dimensiunea politică şi economică, prefaţă acad. Florin Constantiniu, Editura Omonia, 2010.

 10. Adrian Silvan Ionescu, Silvan, portretistul, Ed. Institulului Cultural Român, Bucureşti, 2011, 190 p.

 11. Ileana Căzan, Domni români creditori ai Curții de la Viena, (în pagini 1 la Editura Academiei, 2012), 110 p.


4.12. O carte de specialitate apărută în Editura Academiei sau într-o editură consacrată din ţară (carte de autor, ediţie critică de tip academic, ediţie critică de tip inedit cu probleme de interpretare a grafiei, o traducere din limbi clasice):

2 x 20 = 40p

 1. Tüdos Kinga, A régi gernyeszegi várkastély, Târgu-Mureş, Mentor, 2010.

 2. Grigore Gafencu, Ultimele zile ale Europei. O călătorie diplomatică în anul 1939, ediţie critică şi studiu introductiv de Mioara Anton, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2011.

4.13. O carte de referinţă (colectivă) apărută în Editura Academiei sau într-o editură consacrată din ţară (dicţionar, lexicon, enciclopedie, atlas, volum de izvoare, instrument de lucru): 19x20= 380p

 1. Documenta Romaniae Historica, seria B, Ţara Românească, vol. XXIX (1654), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 996 p. (Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Florina Emanuela Constantin, Constanţa Ghiţulescu, Oana Mădălina Popescu).

 2. Documenta Romaniae Historica. Seria A, vol. XX, 1629-1631, ed. I. Caproşu şi C. Burac, Ed. Academiei, 2011) volum apărut sub egida Institutului N. Iorga).

 3. Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, vol. VI (1852-1856), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, 816 p. (Autori: Daniela Busă (coord.) Venera Achim, Adrian Silvan Ionescu, Nicoleta Roman, Bogdan Popa, Raluca Tomi, Marian Stroia, Ileana Căzan).

 4. Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, vol. VII (1857-1862), Editura Academiei Române (coretura pagini I, Bucureşti, 2012, 870 p. (Autori: Daniela Busă (coord.) Venera Achim, Adrian Silvan Ionescu, Nicoleta Roman, Bogdan Popa, Raluca Tomi, Marian Stroia, Ileana Căzan).

 5. Călători străini despre ţările române. Supliment I, Ed. Academiei, Bucureşti, 2011 (coord. Ştefan Andreescu).

 6. Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, Iaşi, 2012.

 7. Ovidiu Olar (co-autor), Manuscris trilingv. Preliminarii pentru o editare. Cuvânt înainte: Erich Renhart. Studii: Cătălina Velculescu, Zamfira Mihail, Ileana Stănculescu, îngrijirea volumului: Ileana Stănculescu. Bucureşti: Paideia 2010, 207 p. [Vestigia - Manuscript Research Centre]

 8. Oana Popescu (co-autor), Atlas istoric al mănăstirilor şi schiturilor ortodoxe din România, Bucureşti, Ed. Bibliotecii Naţionale a României, 2010.

 9. Venera Achim, Raluca Tomi (ed.), Documente de arhivă privin robia ţiganilor. Epoca dezrobirii, Bucureşti, Editura Academiei, 2010.

 10. Bibliografia istorică a României, vol. XII, 2007–2008, partea a II-a (Venera Achim coautor la Addenda, p. 791-869), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2010.

 11. Viorel Achim (ed.), Identity Projects and Processes in the Romanian Space, 19th-20th Centuries, Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2010, 160 p.

 12. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Alexandru-Florin Platon (coord.), Le corps et ses hypostases en Europe et dans la société roumaine du Moyen Âge à l’époque contemporaine, NEC, Bucureşti, 2010, 210 p.

 13. Ovidiu Cristea (ed.), Putna, ctitorii ei şi lumea lor, Edit. Oscar Print, Bucureşti, 2011.

 14. Celălalt autentic”. Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850), (coord. Irina Gavrilă, coautori: Daniela Buşă, Irina Gavrilă, Adrian Silvan Ionescu, Bogdan Popa, Nicoleta Roman, Raluca Tomi, Marian Stroia, Radu Tudorancea, Constantin Ardeleanu), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2010, 246 p.

 15. Irina Gavrilă (coord), Frontierele necunoscutului. De la vest spre est prin ţările române (sec. XIX) (coautori: Daniela Buşă, Irina Gavrilă, Adrian Silvan Ionescu, Bogdan Popa, Nicoleta Roman, Raluca Tomi, Marian Stroia, Radu Tudorancea, Constantin Ardeleanu), Bucureşti, Editura Oscar Print, 2011, 262 p.

 16. Mioara Anton (co-autor) România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist din România. Represiunea. A-E, Octavian Roske coord., coautor, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului din România, Bucureşti, 2011, 666 p; ISBN 978-973-7861-68-9; 978-973-7861-68.

 17. Mioara Anton (co-autor), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic T - Z, Octavian Roske (coord.), INST, Bucureşti, Colecţia "Dictionare", 2011, 350 p., ISBN 978-973-7861-70-2.

 18. România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol II, F-O, Octavian Roske coord., coautor Mioara Anton, INST, 2012, ISBN 978-973-7861-76-4

 19. România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Instituții, Dan Cătănuş coord., coautor Mioara Anton Bucureşti, INST, 2012.

4.14. O traducere a unei cărţi de specialitate apărută în Editura Academiei sau într-o editură consacrată din ţară, însoţită de un studiu introductiv de specialitate: 1 x 15= 15p

 1. Barbu, Violeta, Episcop Raymund Netzhammer, Din România, vol. I-II, trad. de George Guţu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, 765 p. îngrijirea ediţiei (împreună cu Nikolaus Netzhammer) şi studiu introductiv.


4.15 Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută într-o editură consacrată din străinătate: 13x15=195

 1. Viorel Achim, “Antonescu, Ion. Rumänen aus Nordsiebenbürgen (1940-1944). în Detlef Brandes, Holm Sundhaussen, Stefan Troebst (Hg.). Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts. In Verbindung mit Kristina Kaiserová und Krzysztof Ruchniewicz. Redaktion: Dmytro Myeshkov. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2010, p. 40-41; p. 559-561.

 2. Florina Manuela Constantin, Liens de parenté et liens sociaux chez les esclaves tsiganes de Valachie. Le sălaş au XVIIe siècle, în L’esclavage en noir et blanc, coordonné par Roger Botte et Alessandro Stella, Paris, 2010.

 3. Ovidiu Cristea, The Quest for Maritime Supremacy in the Black Sea during the Later Middle Ages, în vol. The Balkans and Caucasus. Parallel processes on the opposite sides of the Black Sea, Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 29+38

 4. Constanţa Ghiţulescu, Constructing a New Identity: Romanian Aristocrats between Oriental Heritage and Western Prestige (1780-1866), in Constanta Vintila-Ghitulescu (ed. ), From Traditional Attire to Modern Dress:Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (XVIth-XXth Centuries), Cambridge Scholars Publishing, 2011: 102-127.

 5. Constanţa Ghiţulescu, A la recherche de l’amour interdit : les clercs et leurs « passions » en Roumanie, vers 1780-1830, in Maurice Daumas (ed. ) Amour divin, amour mondain dans les écrits du for privé de la fin du Moyen Age à 1914, Edition Cairn, 2011: 153-161.

 6. Maria Pakucs Willcocks, Braşov (voce) în The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork, Oxford, Oxford University Press, 2010.

 7. Cristian Vasile, 1968 Romania: Intellectuals and the Failure of Reform, în Vladimir Tismaneanu (ed.), Promises of 1968. Crisis, Illusions, and Utopia, Budapest–New York, Central European University Press, 2010, pp. 241–253. ISBN 978-615-5053-04-7.

 8. Cristian Vasile, Avatars of Intellectuals under communism, în „History of Communism in Europe“, vol. 2, 2011, pp. 7-11.

 9. Barbu, Violeta, „Avant-propos”, la cartea lui Gabriel Marin, Apprendre l’histoire a l’école communiste. Mémoire et crise identitaire des Roumains à travers les manuels scolaires d’histoire, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 3-25.

 10. Ghiţulescu, Constanţa, The Road to Social Order: Ecclesiastical Policy and Women in Eighteenth-century Romanian Society, în Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata (ed.), Many paths to happiness? Studies in population and family history. A festschrieft for Antoinette Fauve-Chamoux, Aksant, Amsderdam, 2010 : 528-545.

 11. Rizescu, Oana, La fraternisation sur la terre dans le droit roumain ancien: usages linguistiques et structures sociales, în volum colectiv coordonat de Fabrice Boudjaaba, Christine Dousset şi Sylvie Mouysset, Frères et sœurs du Moyen Age à nos jours”, Rennes, Editura Peter Lang, 2012.

 12. Rizescu, Oana, „Résister par la manipulation d’un système coutumier de justice. « La loi sur la loi » et l’autorité de la chose jugée dans l’ancien droit roumain, în Martine Charageat et Pierre Pretou, Résister à la justice dans l’Europe médiévale et moderne, Editura Klinsieck, 2012.

 13. Rizescu, Oana, Servage et pénétration capitaliste dans les Pays roumains. De la domination ottomane à la « neoiobăgia », în Nicolas Carrier (dir.), Nouveaux servages et société en Europe, XIIIe-XIXe siècles, Caen, AHSR, 2011, p. 297-332.


4.16. Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară: 88x10= 880 p

 1. Viorel Achim, Deportarea evreilor în Transnistria în contextul politicii de populaţie a guvernului Antonescu, în Wolfgang Benz, Brigitte Mihok (ed.). Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944. Traducere din germană de Cristina Grossu-Chiriac. Chişinău: Cartier, 2010, p. 233-247. (ISBN 978-9975-79-621-7).

 2. Viorel Achim, Asimilarea ţiganilor în preocupările aboliţioniştilor românii, în: Minorităţile etnice în România în secolul al XIX-lea. Volum coordonat de Venera Achim şi Viorel Achim. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010, p. 91-105.

 3. Idem, The Roma Organizations and their Relations with the Romanian Politics in the 1930s. In: Nouvelles Études d’Histoire. Vol. XII. Publiées à l’occasion du XXIe Congrès International des Sciences Historiques, Amsterdam, 2010. Volume publié par les soins de Dan Berindei. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010, p. 85-102.

 4. Idem, Decizia deportării ţiganilor şi proiectul utilizării lor la munci în Transnistria. In: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Vol. V. Coordonatori: Vasile Ciobanu, Sorin Radu. Sibiu: Editura Techno Media, 2010, p. 256-263.

 5. Viorel Achim, Un aspect nestudiat al deportărilor în Transnistria: utilizarea la muncă a ţiganilor deportaţi. în: Confluenţe identitare şi realităţi demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX. Volum coordonat de Cătălin Turliuc şi Dumitru Ivănescu. Iaşi: Junimea, 2010, p. 401-426.

 6. Viorel Achim, Disputa în legătură cu dijmele bisericeşti din Caransebeş şi Căvăran (1500). In: Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan. Coordonatori: Dumitru Ţeicu, Rudolf Gräf. Cluj-Napoca: Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2011, p. 179-205.

 7. Ştefan Andreescu, Neamul boierilor Brâncoveni, în vol.: Mihai Dim. Sturdza (ed.), Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. II, Bucureşti, 2010.

 8. Mioara Anton, Dincolo de Nistru. Politică etnică şi reconstrucţie identitară, în Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi Rusia, coord. Ioan-Aurel Pop, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 275-290.

 9. Violeta Barbu, Biblioteca rezidenţei iezuite de la Iaşi în secolul al XVII-lea, instrument de educaţie, în Ca toţi să fie una. Studii şi articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de ani de episcopat şi 70 de ani de viaţă, Iaşi 2010, coord. Aurel Percă, Iaşi, Sapienzia, 2010, p. 98-114.

 10. Violeta Barbu, Testamente transilvănene 1661-1723, în Erdély Testamentumok IV. Erdeély Nemesek és föemberek végrendeletei 1661-1723, ed. Tüdös S. Kinga, Morosvasarhely, Mentor Kiado, 2011, p. 325-363.

 11. Daniela Buşă, Divorţul în relatările călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în vol. „Celălalt autentic”. Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850), (coord. Irina Gavrilă), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2010, p. 93-110.

 12. Eadem, Nicolae Iorga şi Istoria românilor prin călători (IV), în vol. Nicolae Iorga 1871-1940. Studii şi documente, vol. X, Editura Universităţii Bucureşti, 2010, p. 57-71.

 13. Daniela Buşă, Bucureşti, oraş al contrastelor. O capitală europeană la mijlocul secolului XX, în Irina Gavrilă, coord., Frontierele cunoaşterii. De la vest la est prin ţările române: impresii de călătorie (secolul XIX), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2011, p. 63–81.

 14. Daniela Buşă, Primele semne ale „schimbării” în presa din România – august-decembrie 1944, în vol. Izvoarele istorice, artă, cultură şi societate. În memoria lui Constantin Bălan (1928-2005), Editura Speteanu, Bucureşti, 2010, p. 557-561.

 15. Daniela Bușă, Considerații privind statutul juridic al Principatelor Române (prima jumătate a secolului al XIX-lea), în vol. Studia varia in honorem Professoris Panait.I Panait octogenarii, Constanța, Ed. Muzeului Marinei, 2011, p. 162-168.

 16. Ileana Căzan, Ottoman Empire and German world in the sixteenth century. Diplomacy and propaganda, în “Nouvelles études d'histoire”, vol. XII, p. 31-45. 

 17. Ileana Căzan, Limbajul puterii politice în societatea românească premodernă, ”Communication interculturelle et litérature”, Ed. Europlus, Galaţi, nr. 2, partea a II-a, 2010 (apărut 2011), p. 345-353.

 18. Ileana Căzan, Simboluri heraldice arborate de pavilionele navelor militare şi comerciale româneşti. De la tradiţia medievală la România modernă, în vol. Flota maritimă comercială română între tradiţie şi actualitate, Ed. Muzeului Marinei Române, Constanţa, p. 67-77.

 19. Ileana Căzan, Moldova între imperiali şi cazacii zaporojeni. O mărturie contemporană, Aut Viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 145-154.

 20. Ileana Căzan, Cronicari români despre nemți și ruși, în secolul al XVII-lea, vol. Studia varia in honorem Professoris Panait.I Panait octogenarii, Constanța, Ed. Muzeului Marinei, 2011, p. 125-137.

 21. Alexandru Ciocîltan, Tătarii din Dobrogea în însemnările lui Martin Guneweg, în vol.: Moştenirea istorică a tătarilor. I, coord. Tasin Gemil şi N. Pienaru, Bucureşti, 2010, p. 199-206.

 22. Idem, O contribuţie la biografia arhiepiscopului de Paronaxia, Teofan Mavrocordat, în vol Aut Viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 339-344.

 23. Virgil Ciocîltan, Evoluţia semantică a etnonimului tatar, în vol.: Moştenirea istorică a tătarilor, I, coordonatori Tasin Gemil şi Nagy Pienaru, Bucureşti, 2010, p. 23-28.

 24. Virgil Ciocîltan, Contextul interstatal al restauraţiei statului otoman în vremea sultanului Mehmed I (1413-1421), în vol. D. Căprăroiu (coord.), Arheologie şi istorie în spaţiul carpato-balcanic, Târgovişte 2011, p. 259-274.

 25. Idem, Drumul mătăsii: un paradox? în vol Aut Viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 177-180.

 26. Tatiana Cojocaru, Încercări de normalizare a relaţiilor Poloniei şi Moldovei cu hanatul Crimeii, 1595-1599, în vol.: Moştenirea istorică a tătarilor, coord. Tasin Gemil şi N. Pienaru, Bucureşti, 2010, p. 123-134.

 27. Marian Coman, Boierii de margine şi puterea domnească în Ţara Românească medievală: buzoienii şi mehedinţii, în. Vol. Aut Viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 35-58.

 28. Florina Manuela Constantin, Sur les commencements de l’église Zlatari de Bucarest în vol Aut viam inveniam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p, 545-568.

 29. Ovidiu Cristea, Pirat sau reis? O dilemă a navigaţiei şi comerţului în relaţiile veneţiano-otomane di Mediterana răsăriteană în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în Negustorimea în Ţările Române între Societas mercatorum şi individualitatea mercantilă în secolele XVI-XVIII, ed. Cristian Luca, Galaţi University Press, 2010, p. 265-280.

 30. Ovidiu Cristea, Prieten prietenului şi duşman duşmanului: colaborări militare moldo-otomane în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, în vol. Putna, ctitorii ei şi lumea lor, Bucureşti, 2011, p. 75-84.

 31. Ovidiu Cristea, Mihai Viteazul, „Războiul cel Lung” şi „drumul moldovenesc” în vol. Aut viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 225-224.

 32. Ovidiu Cristea, Andreea Atanasiu, Portulane greceşti ale Mării Negre de la sfârşitul Evului Mediu, în Negustorimea în Ţările Române între Societas mercatorum şi individualitatea mercantilă în secolele XVI-XVIII, ed. Cristian Luca, Galaţi University Press, p. 221-263.

 33. Irina Gavrilă, Din însemnările de călătorie despre valahi ale părintelui nefrologiei, dr. Richard Bright, în Irina Gavrilă coord., Frontierele necunoscutului. De la vest spre est prin ţările române (sec. XIX), Bucureşti, Editura Oscar Print, 2011, p. 93 – 115.

 34. Irina Gavrilă, Un scriitor englez, călător pe Dunăre: John Simpson Palgrave, în Irina Gavrilă coord., Frontierele necunoscutului. De la vest spre est prin ţările române (sec. XIX), Bucureşti, Editura Oscar Print, 2011, p. 241 – 260.

 35. Simion Gheorghiu, Arhaism şi modernitate în societatea românească, în volumul Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi Rusia (Cluj-Napoca, 6-11 septembrie 2010), coord. acad. Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca, Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 267-274.

 36. Constanţa Ghiţulescu, Prin modernizare în modernitate, capitol în Sociologie, ed. Lazăr Vlăsceanu, Polirom, Iaşi, 2011: 840-874.

 37. Adrian Silvan Ionescu, Căsătorii, divorţuri şi aventuri galante în ţinuturile româneşti în vremuri de tranziţie (1800-1859), în vol. „Celălalt autentic”. Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850) (coord. Irina Gavrilă), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2010, p. 15-68.

 38. Idem, Image et représentation pendant le Second Empire français, în ”Nouvelles études d'Histoire” XII/2010, p. 103-122.

 39. Adrian Silvan Ionescu, Despre arhitectură şi urbanismul din România secolului al XIX-lea în memorialele călătorilor străini, în Irina Gavrilă (coord.), Frontierele necunoscutului. De la vest la est prin Ţările Române: impresii de călătorie (sec. XIX), Oscar Print, Bucureşti, 2011, p. 15-60.

 40. Adrian Silvan Ionescu, Amintirile sculptorului George Julian Zolnay despre primirile sale la Curtea Regală a României, în Adina Renţea (coord.), Colocviul Naţional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 2011, vol. I, p. 137-148.

 41. Adrian Silvan Ionescu, Balurile Curţii sau politică şi delicatese, în Adina Renţea (coord.), Colocviul Naţional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 2011, vol. I, p. 149-158.

 42. Adrian Silvan Ionescu, Aman, un modern, studiu introductiv al catalogului expoziţiei „Theodor Aman, pictor şi gravor” organizată la Muzeul Naţional Cotroceni, 24 martie-24 mai 2011.

 43. Adrian Silvan Ionescu, Fashions in Moldo-Wallachia 1780-1850, în Iolanda Ţighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (coord), From Kaftan to Redingote: The Romanian World from Exotism to Modernism (17th-20th Centuries), Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 33-83.

 44. Adrian Silvan Ionescu, Livrele, bicornuri şi ciorapi albi: ţinutele personalului Curii Princiare şi Regale a României, în Adina Renţea (coord.), Colocviul Naţional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 2011, vol. I, p. 127-136.

 45. Gheorghe Lazăr, Contribuţii documentare privind activitatea casei comerciale «Hagi Ianuş şi fraţii», în vol. Negustorimea în Ţările Române, între Societas Mercatorum şi individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII, coord. de Cristian Luca, Galaţi University Press, 2009, p. 207-220.

 46. Gheorghe Lazăr, Contribuţii documentare privind istoria mănăstirii Putna: disputa în jurul moşiei Tătărăşeni, în vol. Putna, ctitorii ei şi lumea lor, Edit. Oscar Print, Bucureşti, 2011, p. 35-50;

 47. Gheorghe Lazăr, Aspecte socio-economice privind oraşul Craiova reflectate în două catagrafii ale bisericii Madona Dudu, în vol. Oraşele, orăşenii şi banii: atitudini, activităţi, instituţii, implicaţii (sec. XVI-XX), coord. Laurenţiu Rădvan şi Bogdan Căpraru, Edit. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2011, p. 123-160.

 48. Mariana Lazăr, Gheorghe Lazăr, „Pentru sufletul meu şi pentru clironomii mei am orânduit”. Diata marelui logofăt al Moldovei Iordache Cantacuzino, în vol. Aut viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 255-288.

 49. Alexandru Mamina, Democraţia – între reprezentarea voinţelor şi manipularea opiniei, în Camelia Beciu, Nicolae Perpelea (coord.), Europa în context. Identităţi şi practici discursive, Bucureşti, Ars Docendi, 2011

 50. Alexandru Mamina, L’État et le changement social : la stratégie autoritaire roumaine et la poussée extérieure, în Silvia Marton, Anca Oroveanu, Florin Ţurcanu (sous la direction), L’État en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, Bucarest, Institut Français du Bucarest, New Europe College, 2011.

 51. Cezar Mâţă, Aspecte din activitatea serviciilor secrete române(1939-1945), în Stat şi societate în Europa, vol. II, coordonatori: Ionuţ Şerban şi Lucian Dindirică, Editura AIUS PrindET, 2010, p. 278-290.

 52. Idem, SSI-iul supraveghează politica externă a Bulgariei (1939-1941), în Iluzii, teamă, trădare şi terorism internaţional – anul 1940, vol. II, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2010, p. 153-160.

 53. Cezar Mâţă, Din culisele unei „revoluţii”. Revolta cadrelor militare din 6-7 ianuarie 1990, în volumul „Românii între Est şi Vest”, coordonator Gh. Buzatu, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2011 p., p. 1487-1571.

 54. Cezar Mâţă, Regimul Carlist şi România Mare între realitate şi criză (1940), în volumul „Stat şi societate în Europa”, coordonatori Marusia Crîstea şi Sorin Damean, Editura Universitaria, Craiova, 714 p., pp.458-466.

 55. Cezar Mîţă, Din Arhivele secrete:statul sovietic şi organizarea agriculturii şi aprovizionării cu alimente în perioada 22 iunie 1941- 20 septembrie 1942 în „Stat şi societate în Europa”, coordonatori Lucian Dindirică şi Mihai Lucian, vol. IV, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012, pp. 265-284(ISBN-978-606-5037-122-4)

 56. Ovidiu Olar, Minunile Arhanghelilor de la Stavropoleos, în Arhangheli şi îngeri, Deisis / Stavropoleos 2011, pp. 130-151.

 57. Ovidiu Olar, L’histoire impossible. Autour d’une lettre du révérend Thomas Payne (Constantinople, 3/14 mars 1735), “Études Byzantines et Post-Byzantines” 6 (2011), pp. 403–426.

 58. Ovidiu Olar, Mihnea al III-lea Radu şi Roma, în vol. Aut viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 439-450

 59. Maria Pakucs Willcocks, „Negoţ şi negustori în comerţul oriental al Transilvaniei: Câteva observaţii privind negustorii greci”, în Negustorimea în Ţările Române, între societas mercatorum şi individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVII, ed. Cristian Luca, Galaţi, 2009, p. 13-32. (apărut 2010).

 60. Maria Pakucs Willcocks, Dreptul de etapă al Sibiului în secolele XIV-XVII. Parcursul secular al unei instituţii medievale în vol. Aut viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 191-204.

 61. Nagy Pienaru, Fondarea Hanatului din Crimeea, în vol.: Moştenirea istorică a tătarilor , I, coord. Tasin Gemil, N. Pienaru, Bucureşti, 2010, p. 107-122.

 62. Nagy Pienaru, Moldova şi Imperiul Otoman. Solia lui Ştefan cel Mare din 1485, în vol. Putna. Ctitorii ei şi lumea lor, ed. O. Cristea, Bucureşti, 2011, p. 85-98.

 63. Nagy Pienaru, Cetatea Albă / Ak Kerman la începutul veacului al XVI-lea. Traficul portului în anul 1505, în vol. Aut viam inveniam aut faciam, Iaşi, 2012, p. 181-190.

 64. Bogdan Popa, Librăria lui Friedrich Wallbaum. Carte şi societate urbană în Bucureştiul secolului al XIX-lea, în vol. „Celălalt autentic”. Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850) (coord. Irina Gavrilă), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2010, p. 143-156.

 65. Bogdan Popa, Consideraţii asupra locului Basarabiei în peisajul sportiv al României interbelice,în vol. La frontierele civilizaţiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios, Galaţi, Partener, Galaţi University Press, 2011, p. 207-215.

 66. Bogdan Popa, Structuri, practici şi transformări politice în lumea românească. Analize, prognoze şi erori ale călătorilor străini (1800–1865) în Irina Gavrilă coord., Frontierele necunoscutului. De la vest spre est prin ţările române: impresii de călătorie (secolul XIX), Bucureşti, Oscar Print, 2011, p. 169 – 219.

 67. Cosmin Popa, Noua idee naţională, între tradiţia imperială şi trecutul sovietic?, ”Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei Bilaterale a Istoricilor din România şi Rusia”, Coord. Ioan-Aurel Pop, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2011.

 68. Oana Popescu, New Documents upon Zlătari Monastery in Bucharest, in the period of Constantin Brâncoveanu, the ruler of Wallachia, în “Etudes Bizantines et Post-Byzantines”, vol. VI, coord. E. Popescu, T. Teoteoi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 383-390.

 69. Nicoleta Roman, Căsătoria: un spectacol al vieţii din ţările române din perspectiva călătorilor străini, în vol. „Celălalt autentic”. Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850) (coord. Irina Gavrilă), Bucureşti, Editura Oscar Print, p. 69-93.

 70. Nicoleta Roman, Imagini şi prefaceri identitare în societatea românească: boierii (1800–1860) în Irina Gavrilă coord., Frontierele necunoscutului. De la vest spre est prin ţările române: impresii de călătorie (secolul XIX), Bucureşti, Oscar Print, 2011, p. 143–168.

 71. Raluca Tomi, O relatare anonimă de călătorie despre viaţa cotidiană din principate: La description pitoresque de la Roumanie et de ses habitants, în vol. „Celălalt autentic”. Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850) (coord. Irina Gavrilă), Bucureşti, Editura Oscar Print, p. 110–126.

 72. Eadem, Colonizarea cu populaţii străine a principatelor române (1831–1866). Între nevoia de modernizare şi cea de menţinere a fiinţei naţionale, în vol. Minorităţile etnice în România în secolul al XIX-lea (coord. Venera şi Viorel Achim), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.

 73. Eadem, Din comorile unei arhive: George Fotino şi activitatea sa în Cadrilater, în vol. Partide şi minorităţi politice în România în secolul XX (coord. Sorin Radu şi Vasile Ciobanu), Sibiu, 2010, p. 187–195.

 74. Raluca Tomi, Italienii din oraşele Moldovei şi rolul lor în modernizarea comunităţilor locale 1825 –1866, în Cătălin Turliuc, D. Ivănescu coord., Confluenţe identitare şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în sec. XIX – XX, Editura Junimea, Iaşi, 2010, p. 339 – 365. (apărut în 2011).

 75. Raluca Tomi, Italian travelers about the Romanian society of the 19 th century, în Iolanda Tighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (coord), From Kaftan to Redingote: The Romanian world from exotism to modernism, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 87–111.

 76. Raluca Tomi, The situation of foreigners in the Romanian Principalities: the case of the Italians (1833–1878), in Iolanda Tighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (coord), From Kaftan to Redingote: The Romanian world from exotism to modernism, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 111–127.

 77. Raluca Tomi, L’Italia e la modernizzazione dei Principati romeni 1856–1866, în Francesco Guida (coord.), Italia e Romania verso L’Unità nazionale, Editura Humanitas, Bucureşti, p. 50–74.

 78. Radu Tudorancea, Ipostaze ale „loisirului“ în spaţiul românesc. Relatări ale călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Celălalt autentic. Lumea românească în literatura de călătorie (1800-1850), volum colectiv elaborat în cadrul grantului, Editura Oscar Print, 2010.

 79. Radu Tudorancea, Între religie şi superstiţie. Percepţii ale călătorilor străini despre spaţiul românesc, în Frontierele necunoscutului. De la vest spre est, prin ţările române (secolul al XIX-lea), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2011, p. 219-230.

 80. Cristian Vasile, Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România şi accesul la arhivele comunismului românesc, în Sergiu Musteaţă, Igor Caşu (coordonatori), Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa, Chişinău, Editura Cartier, 2011, pp. 201-215.

 81. Cristian Vasile, Mihail Roller şi cenzura din istoriografia primului deceniu comunist, în Ilie Rad (coord.), Cenzura în România, Cluj Napoca, Editura Tribuna, 2012, p. 383-391

 82. Constantin, Florina-Manuela, Sur les commencements de l’église Zlatari de Bucarest, în Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, editori Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 545-565.

 83. Ghiţulescu, Constanţa, Corps et séduction entre amour et intérêt, în Le corps et ses hypostases en Europe et dans la société roumaine du Moyen Âge à l’époque contemporaine, volum coordonat de Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi Alexandru-Florin Platon, NEC, Bucuresti, 2010 : 45-91.

 84. Ghiţulescu, Constanţa, „Prin modernizare în modernitate”, capitol în Sociologie, ed. Lazăr Vlăsceanu, Polirom, Iaşi, 2010: 840-874.

 85. Ghiţulescu, Constanţa, „Primineli şi sulimanuri”: despre igienă şi modernitate, în Laura Grünberg, Introducere în sociologia corpului. Teme, perspective şi experienţe întrupate, Polirom, Iaşi, 2010: 199-224.

 86. Lazăr, Gheorghe, Contribuţii documentare privind istoria mănăstirii Putna: disputa în jurul moşiei Tătărăşeni, în vol. Putna, ctitorii ei şi lumea lor, Bucureşti, 2011, p. 35-50;

 87. Popescu, Oana-Mădălina, New Documents upon Zlatari Monastery in Bucharest, in the period of Constantin Brancoveanu, în Etudes Byzantines et Post-Byzantines, vol. VI,  ed. by E. Popescu, T. Teoteoi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 383-390.

 88. Raluca Tomi, L’emigrazione italiana nei Principati romeni e il suo ruolo nella modernizzazione delle comunita urbane (1825 – 1866), în vol. Unita nazionale e modernita nel Risorgimento italiano e romeno, a cura di Ion Carja, Editura presa Universitară Clujeană, 2011 (aparută în 2012), p. 33 – 55;Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin