Asigurarea calităŢii şi eficienţei lucrărilor de infrastructură În construcţii caracteristici specifice şi cerinţe privind procedee tehnologice şi echipamente performanteYüklə 1,5 Mb.
səhifə1/24
tarix04.09.2018
ölçüsü1,5 Mb.
#76646
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24ICECON

S.A.

INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII


RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES

ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI LUCRĂRILOR DE INFRASTRUCTURĂ ÎN CONSTRUCŢII
CARACTERISTICI SPECIFICE ŞI CERINŢE

PRIVIND PROCEDEE TEHNOLOGICE ŞI ECHIPAMENTE PERFORMANTE

Contract: 521 / 29.10.2012

Beneficiar: M.D.R.A.P.
Faza 3 - Raport final. Sinteza informaţiilor necesare pentru asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de constructii. Măsuri ce trebuiesc luate pentru asigurarea unei abordări coerente, eficiente şi predictibile pentru alegerea şi definirea unui procedeu tehnologic în conexiune cu echipamentele de execuţie pentru atingerea performanţei predictibile.
Partea II - Caracteristici specifice şi cerinţe privind procedee tehnologice

şi echi­pa­mente performante pentru asigurarea calităţii

şi eficienţei lucrarilor de terasamente

Preşedinte-Director General Prof.univ.dr.ing.dr.hc. Polidor BRATU

ICECON S.A. Bucureşti

Şef de Proiect Prof.univ.dr.ing.dr.hc. Polidor BRATU

Bucureşti

Februarie 2015
ICECON

S.A.

INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII


RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES


Colectiv de elaborare:
Şef proiect Prof. Dr. ing.Polidor BRATU

Prof. dr. ing. Petre ZAFIU


Prof. dr.ing. Alexandru VLĂDEANU


Drd. Ing. Carmen ALEXANDRU


Şef lucrări dr. Ing. Carmen DEBELEAC


Şef lucrări dr. ing. Ştefania IONESCU


Dr. ing. Cătălina GHECEF


Prof. univ. Ana Maria GRĂMESCU

Drd. ing. Roza PAIOVICI

Dr. ing. Marin BADIU


Dr. ing. Daniela FIAT


Drd. ing. Mirela LAZĂR

CUPRINS
Faza 1. Documentare. Stabilirea condiţiilor tehnologice şi a cerinţelor specifice

pentru lucrări de terasamente (avizat 26.02.2014)
Cap1. Condiţii tehnologice şi cerinţe specifice pentru lucrări de terasamente. Factori ce influenţează procesul de lucru şi cerinţe specifice pentru lucrări de terasa­mente

Cap.2. Procedee şi echipamente performante pentru lucrări de terasamente

Cap.3. Parametrii tehnologici de lucru pentru lucrări de terasamente

Anexa 1. Terminologie

Anexa 2. Documente de referinţă

Faza 2 - Stabilirea cerinţelor, procedurilor şi sistemelor instrumentale

de asigurare şi monitorizare a calităţii lucrărilor (avizat 28.10.2014)

Cap.4. Cerinţe specifice de atestare a conformităţii echipamentelor pentru lucrări de terasamente

Cap. 5 Cerinţe, proceduri şi sisteme instrumentale de asigurare şi monitorizare a calităţii lucrărilor de terasamente

Faza 3 - Raport final. Sinteza informaţiilor necesare pentru asigurarea calităţii

şi eficienţei lucrărilor de constructii. Măsuri ce trebuiesc luate pentru

asigurarea unei abordări coerente, eficiente şi predictibile pentru alegerea

şi definirea unui procedeu tehnologic în conexiune cu echipamentele de execuţie

pentru atingerea performanţei predictibile.

- ANEXA 3 Studiu de caz.

CAP. 6.

Concluzii privind asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor deexcavare, finisare-nivelare, finisare-profilare

8

6.1.

Sinteza informaţiilor necesare pentru asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de excavare, finisare-nivelare, finisare-profilare

8

6.1.1.

Raport privind investigarea geotehnică a terenului (caracteristicile terenului)

8

6.1.2.

Documentaţie tehnică pentru execuţia lucrării (standarde, normative referitoare la lucrări de excavare, umpluturi, finisare, proiect tehnologic, caiet de sarcini etc.)

8

6.1.3.

Cerinţe de calitate a lucrărilor de săpare, finisare-nivelare

11

6.2.

Concluzii privind cerinţele specifice pentru lucrările de săpare, finisare-nivelare

15

6.3.

Concluzii privind verificarea echipamentelor tehnologice utilizate la executarea lucrărilor de săpare, finisare-nivelare

18

6.3.1

Echipamente utilizate la executarea lucrărilor

18

6.3.2.

Cerinţe de capabilitate a echipamentelor utilizate

19

6.3.2.

Principalele cerinţe privind mentenanţa, securitatea şi protecţia mediului

19

6.4.

Concluzii privind verificarea lucrărilor de săpare, finisare-nivelare

27
6.4.1.

Verificarea şi monitorizarea lucrărilor de săpare pe parcursul

execuţiei, controlul final al calităţii lucrării27

6.4.2.

Verificarea şi monitorizarea lucrărilor de finisare- nivelare şi finisare-profilare pe parcursul execuţiei, controlul final

28

6.5.

Alegerea procedeului tehnologic în conexiune cu echipamentele de execuţie

38

6.5.1.

Alegerea soluţiei de execuţie a lucrărilor (fişe tehnologice)

38

6.5.2.

Alegerea echipamentelor funcţie de caracteristicile lucrării şi ale terenului

39

CAP.7.

Concluzii privind asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de compactare a pământurilor

41

7.1.

Sinteza informaţiilor necesare pentru asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de compactare a pământurilor

41

7.1.1.

Raport privind investigarea geotehnică a terenului

41

7.1.2.

Caracteristicile lucrării (grosimea stratului compactat, grad de compactare, volumul lucrărilor)

42

7.1.3.

Documentaţie tehnică pentru execuţia lucrării (standarde, normative referitoare la lucrări de compactare, proiect tehnologic, caiet de sarcini etc.)

43

7.1.4.

Cerinţe de calitate a lucrărilor de compactare

44

7.2.

Concluzii privind cerinţele specifice pentru lucrările de compactare a pământurilor

45

7.3.

Concluzii privind verificarea echipamentelor tehnologice utilizate la executarea lucrărilor de compactare a pământurilor

46

7.3.1.

Echipamente utilizate la executarea lucrărilor

46

7.3.2.

Cerinţe de capabilitate a echipamentelor utilizate

47

7.4.

Concluzii privind verificarea lucrărilor de compactare a pământurilor

48

7.4.1.

7.4.1. Verificarea şi monitorizarea lucrărilor de compactare pe parcursul execuţiei, controlul final al calităţii lucrării

48

7.4.2.

Monitorizarea continuă a calităţii lucrărilor de compactare

51

7.5.

Alegerea procedeului tehnologic în conexiune cu echipamentele de execuţie

53

7.5.1.

Alegerea soluţiei de execuţie a lucrărilor (fişe tehnologice)

53

7.5.2.

Alegerea echipamentelor funcţie de caracteristicile lucrării şi ale terenului

55

7.5.2.1.

Alegerea tipului de echipament

55

7.5.2.2.

Alegerea principalilor parametri ai echipamentelor

56

7.5.2.3.

Poligon experimental

57

CAP.8.

Concluzii privind asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de consolidare, sprijinire şi stabilizare a pereţilor excavaţiilor şi a taluzurilor (ramblee, deblee).58

8.1.

Sinteza informaţiilor necesare pentru asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de consolidare, sprijinire şi stabilizare a pereţilor excavaţiilor şi a taluzurilor (ramblee, deblee).

58


8.1.1.

Raport privind investigarea geotehnică a terenului

58


8.1.2.

Caracteristicile lucrării

58


8.1.3.

Documentaţie tehnică pentru execuţia lucrării


58

8.1.4.

Cerinţe de calitate a lucrărilor de sprijiniri, consolidări, stabilizarea pereţilor excavaţiilor şi a taluzurilor (ramblee, deblee).

59


8.2.

Concluzii privind cerinţele specifice pentru lucrările de stabilizare, sprijinire, consolidare a excavaţiilor ( la deblee), precum şi a umpluturilor (la ramblee)

60


8.3.

Concluzii privind verificarea echipamentelor tehnologice utilizate la executarea lucrărilor de consolidare, sprijinire şi stabilizare a pereţilor excavaţiilor şi a taluzurilor (ramblee, deblee).

61


8.4.

Concluzii privind verificarea lucrărilor de consolidare, sprijinire şi stabilizare a pereţilor excavaţiilor şi a taluzurilor (ramblee, deblee).

65


8.5.

Alegerea procedeului tehnologic în conexiune cu echipamentele de execuţie

69


8.5.1.

Alegerea soluţiei de asigurare a stabilităţii pereţilor săpăturii. Domenii de utilizare recomandate pentru diferite procedee tehnologice.

69


8.5.2.

Alegerea echipamentelor funcţie de caracteristicile lucrării şi ale terenului

69


CAP.9.

Concluzii privind asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de epuizmente


71

9.1.

Sinteza informaţiilor necesare pentru asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de epuizmente

71


9.1.1.

Raport privind investigarea geotehnică a terenului

71

9.1.2.

Informaţii privind construcţia ce trebuie realizată


71

9.1.3.

Documentaţie tehnică pentru execuţia lucrării


72

9.1.4.

Cerinţe de calitate a lucrărilor de epuizmente

72

9.2.

Concluzii privind cerinţele specifice pentru lucrările de epuizmente

72

9.3.

Concluzii privind verificarea echipamentelor tehnologice utilizate la lucrări de epuizmente

73


9.4.

Concluzii privind verificarea lucrărilor de epuizmente

77

9.5.

Alegerea procedeului tehnologic în conexiune cu echipamentele de execuţie

78


9.5.1.

Alegerea soluţiei de epuizment. Domenii de utilizare recomandate pentru diferite procedee tehnologice

78


9.5.2.

Alegerea echipamentelor funcţie de caracteristicile lucrării şi ale terenului

78


Anexa 3.

Studiu de caz privind procedee tehnologice şi echipamente performante pentru asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de terasamente

81
Lista tabelelor

Pag.

Tabelul 6.1.

Legi şi normative specifice pentru elaborarea documentaţiei tehnice la lucrările de terasamente

7


Tabelul 6.2.

Standarde pentru elaborarea documentaţiei tehnice la lucrările de terasamente

8


Tabelul 6.3.

Tipuri de echipamente utilizate la lucrări de terasamente

17


Tabelul 6.4

Performanţele tehnologice şi funcţionale ale excavatoarelor

18


Tabelul 6.5

Performanţe funcţionale şi tehnologice ale excavatoarelor cu braţ telescopic cu cupă

19


Tabelul 6.6

Performanţe funcţionale şi tehnologice ale buldozerului cu scarificator

20


Tabelul 6.7

Performanţe funcţionale şi tehnologice ale screperelor/autoscreperelor

21


Tabelul 6.8

Performanţe funcţionale şi tehnologice ale încărcătorului

22


Tabelul 6.9

Performanţe funcţionale şi tehnologice ale autogrederului

22


Tabelul 7.1

Legi şi normative pentru elaborarea documentaţiei tehnice la lucrările de terasamente

41


Tabelul 7.2.

Standarde pentru elaborarea documentaţiei tehnice la lucrările de compactare pentru terasamente

41


Tabel 7.3

Tehnologii de compactare şi echipamentele tehnologice utilizate

52


Tabelul 7.4

Recomandări cu privire la alegerea echipamentelor tehnice utilizate la compactare în funcţie de tipul pământului

52


Tabelul 7.5

Performanţele tehnologice şi funcţionale ale compactoarelor, plăcilor şi maiurilor compactoare

54


Tabelul 8.1

Reglementări tehnice pentru lucrări de stabilizare, sprijinire, consolidare

58


Tabelul 8.2

Tipurile de echipamente tehnologice folosite

61


Tabelul 8.3.

Recomandări pentru stabilitatea pereților săpăturii

69


Tabelul 8.4

Recomandări de alegere a echipamentelor tehnologice

70


Tabelul 9.1

Tipuri de lucrări de epuizmente şi echipamente utilizate

73


Tabelul 9.2

Tablou centralizator cu remedierea disfuncționalității unor echipamente tehnologice folosite la epuizmente

75


Yüklə 1,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə