Asigurarea pieţelor de capital integratoare mondiale cu un limbaj comun pentru raportare financiarăYüklə 491 b.
tarix17.08.2018
ölçüsü491 b.
#71440

  • Asigurarea pieţelor de capital integratoare mondiale cu un limbaj comun pentru raportare financiară
  • La îndeplinirea acestui obiectiv, luaţi în considerare nevoile:
   • Entităţilor mici şi mijlocii; şi ale
   • Economiilor emergente.


SIRF-uri complete

  • SIRF-uri complete
  • impuse sau permise pentru raportare financiară
   • companiile listate în 123 jurisdicţii*
   • nelistate în 93 jurisdicţii*
  • SIRF pentru IMM-uri
  • emis în iulie 2009
  • Peste 70 jurisdicţii # deja permit sau impun utilizarea acestuia sau planifică s-o facă în următorii 3 ani


Îmbunătăţirea accesului la capital

  • Îmbunătăţirea accesului la capital
  • Aceasta reprezintă problema #1 aferentă IMM-urilor
  • Îmbunătăţirea comparabilităţii
  • Îmbunătăţirea calităţii de raportare în comparaţie cu GAAP-urile naţionale existente
  • Raporturile ROSC ale Băncii Mondiale – 100 ţări
  • Reducerea poverii pentru entităţile din jurisdicţii în care acum sunt impuse SIRF-urile complete sau GAAP-uri naţionale complete


Alte beneficii:

  • Alte beneficii:
  • Mult ajutor de implementare din partea IASB
   • Vă voi oferi exemple mai târziu
  • Stabilitate: Actualizare doar o dată la fiecare trei ani (dacă este necesar)
  • Manuale disponibile
  • Programe software disponibile
  • Programe de instruire comerciale


Traduceri

  • Traduceri
  • Finalizate: arabă, armeană, chineză simplificată, cehă, franceză, italiană, lituaniană, poloneză, portugheză, română, rusă, spaniolă, turcă
  • În proces: albaneză, ebraică, japoneză, kazahă, khmeră, macedoneană,mongolă, sârbă, ucraineană
  • Propuse sau în discuţie: bosniacă, bulgară
 • Buletin informativ actualizat lunar al SIRF pentru IMM-uri

  • Gratuite. Pregătite de către personalul IASB.


Materiale de instruire gratuite (format PDF)

  • Materiale de instruire gratuite (format PDF)
  • Un modul pentru fiecare din cele 35 secţiuni
  • Engleză, spaniolă, turcă, rusă, arabă
  • Elaborate de personalul Fundaţiei SIRF. Nu este aprobat de IASB.
  • Material de instruire = +2,000 pagini A4
  • Fundaţia SIRF nu ‘certifică’ contabili


Seminare de instruire gratuite

 • Seminare de instruire gratuite

  • Regionale, 3 zile.
  • La zi: în Malaezia, India, Tanzania, Egipt, Gambia, Brazilia, Panama, ţările nordice, Caraibe, Singapore, Kazahstan, Turcia, Argentina, Myanmar
  • Viitoare: Barbados, Bosnia, Chile, Kenya, Emiratele Arabe Unite


SMEIG – două responsabilităţi:

 • SMEIG – două responsabilităţi:

 • Examinarea întrebărilor de implementare adresate de către utilizatorii SIRF pentru IMM-uri. Elaborarea orientării neobligatorii în formă de Întrebări & Răspunsuri (Q&A).

 • Prezentarea recomandărilor către IASB cu privire la necesitatea de a modifica SIRF pentru IMM-uri:

  • Pentru probleme de implementare care nu pot fi abordate de Q&A; şi Pentru SIRF-uri noi şi modificate, care au fost adoptate din moment ce SIRF pentru IMM-uri a fost emis sau modificat ultima dată


Buletin informativ lunar al SIRF pentru IMM-uri actualizat

  • Buletin informativ lunar al SIRF pentru IMM-uri actualizat
   • Abonare gratuită expediată prin email
   • 10,000+ abonaţi
   • Subiecte care cuprind de obicei:
   • Noi adoptări şi traduceri
   • Activitatea SMEIG
   • Toate Q&A în formă de proiect şi cele finale
   • Materiale de instruire
   • Seminare de pregătire a instructorilor
   • Comentariile personalului
   • Link-uri la resurse


SIRF pentru IMM-uri (standard complet, traduceri):

 • SIRF pentru IMM-uri (standard complet, traduceri):

  • http://go.ifrs.org/IFRSforSMEs
 • Materiale de instruire (35 module): http://go.ifrs.org/smetraining

 • Module de instruire PowerPoint (20 prezentări PPT):

  • http://go.ifrs.org/trainingppts
  • Prezentări ale Consiliului şi personalului:
  • http://go.ifrs.org/presentations
  • Buletin informativ actualizat:
  • http://go.ifrs.org/smeupdate
 • Q&A ale grupului de implementare:

  • http://go.ifrs.org/smeig


Ce am presupus vizavi de Dvs.

 • Ce am presupus vizavi de Dvs.

  • Sunteţi un formator în contabilitate
  • Aţi citit SIRF pentru IMM-uri
  • Veţi participa activ la atelierul de lucru
  • După seminar, veţi studia sârguincios toate modulele din materialele de instruire ale Fundaţiei SIRF
  • Veţi organiza unul sau mai multe ateliere de lucru de instruire în domeniul SIRF pentru IMM-uri în ţara Dvs.


De ce aveţi nevoie pentru fiecare sesiune

 • De ce aveţi nevoie pentru fiecare sesiune

  • SIRF pentru IMM-uri (cerinţe obligatorii)
  • Material neobligatoriu care însoţeşte SIRF pentru IMM-uri
   • Orientare de implementare
   • Bază pentru concluzii
  • Circulară
  • Calculator
  • Stilou şi hârtie
  • Formular de evaluare


 • Tema 1.2

 • Prezentarea generală a SIRF pentru

 • IMM-uri

 • Michael Wells

 • Examinarea tuturor secţiunilor standardului

 • Evidenţierea diferenţelor principale cu SIRF-uri completeSimplificarea unei raportări financiare bune.

 • Simplificarea unei raportări financiare bune.

  • 230 pagini
  • SIRF simplificat, însă construit pe baza SIRF
  • Conceput special pentru IMM-uri
  • Recunoscut la nivel internaţional
 • Personalizat pentru IMM-uri

  • nevoile utilizatorului de informaţii ce ţin de fluxul de numerar
  • Costuri şi capabilităţi ale IMM-urilor


Totalmente autonom

 • Totalmente autonom

 • Unica opţiune “de rezervă” pentru SIRF-urile complete este opţiunea de a utiliza IAS 39 în loc de secţiunile privind instrumentele financiare ale SIRF pentru IMM-uriÎmbunătăţirea accesului la capital

 • Îmbunătăţirea accesului la capital

 • Îmbunătăţirea comparabilităţii

 • Îmbunătăţirea calităţii raportării în comparaţie cu GAAP-urile naţionale existente

 • O povară mai mică în cazul în care în prezent sunt solicitate SIRF-uri complete sau GAAP-uri naţionale complete

 • Operaţii multinaţionale

  • sisteme computerizate standardizate
  • proceduri de consolidare simplificate 
  • instruire standardizată


Revizuire iniţială globală după 2 ani de experienţă de implementare

 • Revizuire iniţială globală după 2 ani de experienţă de implementare

  • erori şi omisiuni fixe, lipsă de claritate
  • examinarea necesităţii unor îmbunătăţiri pe baza SIRF-urilor recente şi modificărilor la IAS
  • 2014 probabil data efectivă cea mai timpurie posibil a modificărilor
  • După aceea, o dată la fiecare trei ani (aproximativ) proiectul de expunere globală a actualizărilor


Aspecte selective

 • Aspecte selective

 • Rezumate incomplete

 • Fiecare secţiune este cuprinsă detaliat într-un modul separat din materialele de instruire ale Fundaţiei SIRF (a se vedea http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/Training+material.htmDefineşte IMM-urile după cum sunt utilizate de IASB:

 • Defineşte IMM-urile după cum sunt utilizate de IASB:

  • nu poartă răspundere publică, şi
  • publicarea situaţiilor financiare cu scop general pentru utilizatori externi
 • Întreprinderile listate nu-l pot folosi, indiferent de mărimea lorObiectivul situaţiilor financiare cu scop general

 • Obiectivul situaţiilor financiare cu scop general

 • Caracteristici calitative

 • Defineşte activul, pasivul, capitalul propriu, veniturile şi cheltuielile

 • Principii de recunoaştere şi măsurare

 • Îndrumare în cazul în care o problemă specifică nu este abordată în SIRF pentru IMM-uri

 • Principii pentru compensarePrezentare echitabilă/justă: se presupune să rezulte în cazul în care urmează SIRF pentru IMM-uri (poate exista necesitatea dezvăluirilor suplimentare)

 • Prezentare echitabilă/justă: se presupune să rezulte în cazul în care urmează SIRF pentru IMM-uri (poate exista necesitatea dezvăluirilor suplimentare)

 • Conformarea statului cu SIRF pentru IMM-uri doar în cazul în care situaţiile financiare sunt pe deplin conforme

 • Cel puţin un an comparativ al situaţiilor financiare şi datele notate

 • Defineşte un set complet de situaţii financiare (a se vedea Secţiunile 4-8)Mai poate fi numită şi ‘bilanţ’

 • Mai poate fi numită şi ‘bilanţ’

 • Divizarea curentă/ne-curentă nu este necesară în cazul în care entitatea ajunge la concluzia că abordarea de lichiditate este mai potrivită

 • Unele elemente-rânduri minime

 • Şi unele elemente care ar putea fi prezente în situație/raporty sau în note

 • Nu sunt autorizate doar ordinea, formatul şi titlurileAbordare unei singure situaţii sau cu două situaţii

 • Abordare unei singure situaţii sau cu două situaţii

 • Nu există descriptor al ‘elementului extraordinar’

 • Trebuie să separe operaţiunile întrerupte

 • Trebuie să prezinte sub-totalul profitului sau pierderii în cazul în care entitatea deţine elemente ale altui rezultat global

 • Doar elementele altui rezultat global

  • unele câştiguri şi pierderi de schimb valutar
  • unele schimbări în valoarea justă a instrumentelor de acoperire/de hedging
  • unele câştiguri şi pierderi actuariale


Pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii se reconciliază bilanțul de deschidere şi închidere arătând:

 • Pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii se reconciliază bilanțul de deschidere şi închidere arătând:

  • profitul sau pierderea
  • fiecare element al OCI
  • tranzacţii cu proprietarii în calitatea lor de proprietari
   • emiterile de acţiuni
   • tranzacţiile cu acţiunile de trezorerie
   • dividende şi alte distribuiri
   • modificările participaţiilor în capitalurile proprii ale filialelor care nu au drept rezultat pierderea controlului


Pot prezenta SOI&RE în locul situaţiei rezultatului global şi SOCIE în cazul în care singurele modificări în capitalurile proprii provin din:

 • Pot prezenta SOI&RE în locul situaţiei rezultatului global şi SOCIE în cazul în care singurele modificări în capitalurile proprii provin din:

  • profit sau pierdere
  • plata dividendelor
  • redeclararea retroactivă a erorilor din perioadele anterioare
  • aplicarea retroactivă pentru o schimbare a politicii contabile


Opţiunea de a utilizaDezvăluirea bazei de întocmire (de exemplu, SIRF pentru IMM-uri)

 • Dezvăluirea bazei de întocmire (de exemplu, SIRF pentru IMM-uri)

 • Rezumat al politicilor contabile semnificative

  • informaţii privind raţionamentele
  • informaţii privind principalele surse de incertitudine a estimării
 • Informaţii de susţinere pentru elementele prezentate în situaţiile financiare

 • Alte dezvăluiri de informaţiiConsolidarea este necesară în cazul relaţiei cu societatea mamă cu excepţia:

 • Consolidarea este necesară în cazul relaţiei cu societatea mamă cu excepţia:

  • Filiala a fost dobândită cu intenţia cedării într-un interval de un an
  • Societatea mamă este ea însăşi o filială şi societatea sa mamă sau societatea sa mamă finală se conformează IFRS-urilor complete sau a SIRF pentru IMM-uri
 • Baza consolidării: controlul

  • Consolidarea tuturor SPE-urilor controlate


În cazul în care SIRF pentru IMM-uri abordează a problemă, trebuie să urmeze SIRF pentru IMM-uri

 • În cazul în care SIRF pentru IMM-uri abordează a problemă, trebuie să urmeze SIRF pentru IMM-uri

 • Specificarea ierarhiei pentru a determina politicile contabile în cazul în care SIRF pentru IMM-uri nu abordează o problemă

 • Modificări în politicile contabile:

  • dacă sunt autorizate, urmează îndrumările tranzitorii din momentul autorizării
  • dacă voluntare, aplicare retrospectivă
 • Modificarea estimărilor contabile: prospectiv

 • Corectări ale erorilor din perioadele anterioare: retrospectivSpecifică care instrumente financiare sunt instrumente financiare de bază (adică, în domeniul de aplicare al Secţiunii 11)

 • Specifică care instrumente financiare sunt instrumente financiare de bază (adică, în domeniul de aplicare al Secţiunii 11)

 • Esenţial un model bazat pe costul amortizat

  • cu excepţia valorii juste prin profit sau pierdere pentru investiţiile de capital cu preţul oferit sau a căror valoare justă poate fi evaluată fiabil în alt mod
 • Îndrumări privind valoarea justă şi metoda dobânzii efective

 • Opţiunea de a urma IAS 39 în locul Secţiunilor 11 & 12

  • când este urmat IAS 39, se fac dezvăluirile conform Secţiunilor 11 & 12 (nu dezvăluirile SIRF 7)


Instrumentele financiare care nu se conţin în Secţiunea 11 sunt la valoare justă prin profit sau pierdere—inclusiv

 • Instrumentele financiare care nu se conţin în Secţiunea 11 sunt la valoare justă prin profit sau pierdere—inclusiv

  • investiţii în acțiuni convertibile şi preferenţiale şi ordinare care nu pot fi lichidate înainte de scadenţă
  • opţiuni, contracte forward, swap-uri, şi alte derivative
  • active financiare care de altfel ar fi în Secţiunea 11 însă deţin prevederi ‘exotice’ care ar putea cauza câștiguri/pierderi titularului sau emitentului
 • Contabilitate de acoperire/hedgingMăsurarea cel puţin a:

 • Măsurarea cel puţin a:

  • costului
  • preţului estimat de vânzare minus costurile de finalizare şi vânzare
 • Costul poate fi

  • Identificare specifică în anumite cazuri, ex. în cazul în care elementele nu sunt, în mod obişnuit, interschimbabile
  • FIFO sau costul mediu ponderat pentru altele


Opţiunea utilizată:

 • Opţiunea utilizată:

  • Modelul costului (cu excepţia cotaţiei de preţ publicate, în acest caz se contabilizează la valoarea justă în profit şi pierdere)
  • Metoda punerii în echivalenţă
  • Valoare justă în profit sau pierdere (dacă este imposibil, atunci se utilizează costul)


Opţiunea de utilizare:

 • Opţiunea de utilizare:

  • Modelul costului (cu excepţia cotaţiei de preţ publicate, atunci trebuie să fie contabilizată la valoarea justă în profit şi pierdere)
  • Metoda punerii în echivalenţă
  • Valoarea justă în profit sau pierdere (dacă imposibil, atunci se utilizează costul)
 • Consolidarea proporţională este interzisăDacă valoarea justă poate fi evaluată fiabil continuu fără cost sau efort nesolicitat, se contabilizează la valoarea justă în profit sau pierdere

 • Dacă valoarea justă poate fi evaluată fiabil continuu fără cost sau efort nesolicitat, se contabilizează la valoarea justă în profit sau pierdere

 • În caz contrar, proprietăţile imobiliare trebuie să fie contabilizate drept proprietate, imobilizări corporale folosind Secţiunea 17Modelul cost istoric–amortizare–depreciere

 • Modelul cost istoric–amortizare–depreciere

 • Amortizarea componentei pentru părţi majore ale unui element de PP&E, care au ‘modele de consum al beneficiilor economice ce diferă în mod semnificativ ’

 • Revizuirea duratei de viaţă utilă, valorii reziduale, ratei de amortizare doar în cazul unei schimbări semnificative în activ sau în modul de utilizare al acestuia

 • Testarea deprecierii (a se vedea Secţiunea 27)Modelul cost istoric–amortizare–depreciere

 • Modelul cost istoric–amortizare–depreciere

 • Nici o recunoaştere a imobilizărilor necorporale generate pe plan intern

 • Amortizarea imobilizărilor necorporale care sunt achiziţionate separat, dobândite printr-o combinare de întreprinderi, dobândite prin intermediul unui grant, dobândite prin schimbul cu alte active

 • Amortizarea pe durata de viaţă utilă. Dacă este imposibil de estimat viaţa utilă, atunci se utilizează 10 ani

 • Testarea deprecierii (a se vedea Secţiunea 27)Metoda achiziţiei

 • Metoda achiziţiei

 • Amortizarea fondului comercial. În cazul în care este imposibil de estimat viaţa utilă, atunci folosiţi 10 ani.

 • Testarea deprecierii (a se vedea Secţiunea 27)

 • Fond comercial negativ—în primul rând se reevaluează contabilitatea originală. Dacă este bine, atunci se creditează imediat la profit şi pierderiClasificare—contracte de leasing financiar sau operaţional

 • Clasificare—contracte de leasing financiar sau operaţional

 • Măsurarea contractelor de leasing la valoarea mai scăzută dintre FV (VJ) și interesul în proprietatea aflată sub contractul de leasing şi valoarea prezentă a plăţilor minime de leasing

 • În cazul contractelor de leasing operaţional, nu forţaţi  recunoaşterea cheltuielilor în linie dreaptă dacă plăţile de leasing sunt structurate pentru a compensa persoana care dă în arendă pentru inflaţia generalăRecunoaşterea obligaţiei care rezultă dintr-un eveniment trecut care poate fi estimat în mod fiabil

 • Recunoaşterea obligaţiei care rezultă dintr-un eveniment trecut care poate fi estimat în mod fiabil

 • Dezvăluirea (nu recunoașterea) datoriei contingente

 • Măsurarea la cea mai bună estimare

  • Număr mare de elemente – calcularea mediei ponderate
  • O singură obligaţie – rezultatul cel mai probabil ajustat
 • Include o anexă cu exempleÎndrumări privind clasificarea unui instrument drept datorie sau capital propriu

 • Îndrumări privind clasificarea unui instrument drept datorie sau capital propriu

  • instrumentul reprezintă o datorie în cazul în care emitentul ar putea fi obligat să plătească în numerar
  • cu toate acestea, în cazul în care poate fi lichidat de deţinător înainte de scadenţă, atunci este capital propriu


Aceleaşi principii ca şi IAS 18 şi IAS 11

 • Aceleaşi principii ca şi IAS 18 şi IAS 11

  • Bunuri: Veniturile sunt recunoscute atunci când riscurile şi beneficiile sunt transferate, vânzătorul nu are nici o implicare continuă, măsurabilă
  • Servicii şi contracte de construcţie: Recunoscute în baza procentului de finalizare
 • Principiul de măsurare este valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primitToate evaluate la valoarea justă a activului primit sau de primit

 • Toate evaluate la valoarea justă a activului primit sau de primit

 • Recunoaşterea drept venit

  • imediat, în cazul în care nu sunt impuse condiţii de performanţă
  • în cazul condiţiilor, se recunosc atunci când condiţiile sunt îndeplinite


Toate reflectate la cheltuieli când sunt suportate

 • Toate reflectate la cheltuieli când sunt suportateTrebuie să recunoască

 • Trebuie să recunoască

 • Estimeze la valoarea justă dacă este posibil

 • Dacă este imposibil de a determina valoarea justă a opţiunii sau unui alt instrument acordat, directorii entităţii trebuie să-şi folosească raţionamentul pentru a aplica cea mai potrivită metodă de evaluareStocuri – cea mică valoare dintre cost şi preţul de vânzare minus costurile de producţie şi vânzare

 • Stocuri – cea mică valoare dintre cost şi preţul de vânzare minus costurile de producţie şi vânzare

 • Alte active – notarea valorii recuperabile, dacă e mai scăzută decât valoarea contabilă

 • Valoarea recuperabilă = cea mai mare dintre valoarea justă minus costurile de vânzare şi valoarea de utilizare

 • Secţiunea 27 nu cuprinde activele specificate

  • de ex. impozitul amânat, beneficiile angajaţilor, activele financiare din Secţiunile 11 şi 12, investiţii imobiliare & active biologice contabilizate la valoare justă


Recunoaşterea costului EB lacare angajaţii au primit dreptul pentru serviciile prestate entităţii în perioada de raportare

 • Recunoaşterea costului EB lacare angajaţii au primit dreptul pentru serviciile prestate entităţii în perioada de raportare

  • obligațiune, după deducerea sumelor care au fost plătite. Activ dacă a fost achitată în prealabil cheltuiala EB
  • cheltuială, cu excepţia cazului în care o altă secţiune solicită includerea costului în activ (de ex., stocurile sau PP&E)


Etapele contabilizării impozitului pe profit:

 • Etapele contabilizării impozitului pe profit:

 • Să recunoască impozitul curent

 • Să identifice care active şi datorii se aşteaptă să afecteze profitul impozabil dacă ar fi recuperate sau decontate pentru valorile lor contabile

 • Să determine baza de impozitare a elementelor din (2) plus alte elemente care au o bază de impozitare deşi nu sunt recunoscute (de ex. costul îndatorării sau R&D care este capitalizat în scopuri fiscale)

 • Să calculeze orice diferenţe temporare, pierderi fiscale neîncasate, credite fiscale neîncasateSă recunoască activele sau pasivele aferente impozitului amânat care rezultă din diferenţele temporare

 • Să recunoască activele sau pasivele aferente impozitului amânat care rezultă din diferenţele temporare

 • Să evalueze activele sau pasivele aferente impozitului amânat

  • Utilizarea ratelor de impozitare aplicate
  • Luarea în considerare a rezultatelor posibile ale unei examinări de către autorităţile fiscale
 • Să recunoască un provizion de evaluare pentru activele aferente impozitului amânat (recuperare probabilă)

 • Să aloce impozitul curent şi amânat componentelor aferente profitului sau pierderii, altor elemente ale rezultatului global şi capitalurilor propriiSecţiunea 30 prevede modul de

 • Secţiunea 30 prevede modul de

 • –determinare a monedei funcţionale a unei entităţi

 • –măsurare a tranzacţiilor valutare

 • –includere a operaţiilor valutare în declaraţii financiare

 • –convertire într-o monedă de prezentare

 • Aceasta de asemenea specifică dezvăluirile.O entitate trebuie să întocmească situaţii financiare generale ajustate la nivelul preţurilor atunci când moneda sa funcţională este hiperinflaţionistă

 • O entitate trebuie să întocmească situaţii financiare generale ajustate la nivelul preţurilor atunci când moneda sa funcţională este hiperinflaţionistă

  • Mai mare aproximativ cu 100% pe parcursul a trei ani


Există două tipuri de evenimente după finalul perioadei de raportare

 • Există două tipuri de evenimente după finalul perioadei de raportare

  • evenimente care conduc la ajustarea situaţiilor financiare― cele care asigură dovada condiţiilor care existau la finalul perioadei de raportare
  • evenimente care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare― cele care sunt indicative a condiţiilor care au apărut la finalul perioadei de raportare
   • Nu există recunoaştere doar dezvăluire


SF includ informaţii necesare pentru a atrage atenţia asupra posibilităţii ca poziţia financiară şi performanţa unei entităţi să fi fost afectate de existenţa părţilor afiliate şi de tranzacţiile şi soldurile scadente cu aceste părţi.

 • SF includ informaţii necesare pentru a atrage atenţia asupra posibilităţii ca poziţia financiară şi performanţa unei entităţi să fi fost afectate de existenţa părţilor afiliate şi de tranzacţiile şi soldurile scadente cu aceste părţi.

 • Evaluarea esenţei relaţiei, şi nu doar a formei sale juridice.Agricultură – utilizarea valorii juste pentru care valoarea justă poate fi determinată uşor, fără cost sau efort nesolicitat, în caz contrar se utilizează modelul costului istoric.

 • Agricultură – utilizarea valorii juste pentru care valoarea justă poate fi determinată uşor, fără cost sau efort nesolicitat, în caz contrar se utilizează modelul costului istoric.

 • Activităţi extractive

 • Aranjamente de concesiune a serviciilorÎntocmirea situaţiilor financiare pentru anul curent şi pentru un an înainte folosind SIRF pentru IMM-uri

 • Întocmirea situaţiilor financiare pentru anul curent şi pentru un an înainte folosind SIRF pentru IMM-uri

 • Există însă multe derogări pentru redeclararea anumitor elemente

 • Şi o derogare generală pentru imposibilitateKataloq: EXTCENFINREPREF -> Resources -> 4152117-1275645279412 -> 7127240-1319553837676 -> 8226853-1319706863148
8226853-1319706863148 -> Întrebarea 1: Care dintre entitățile menționate mai jos ar putea adopta inițial sirf pentru imm-uri?
8226853-1319706863148 -> Secţiunea 23 combină subiectele abordate în mod separate în
8226853-1319706863148 -> Primul set de rapoarte financiare în care entitatea va face o “declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu sirf pentru imm-uri”
8226853-1319706863148 -> Întrebarea (a): Situaţia consolidată a rezultatului global şi a profitului nedistribuit
8226853-1319706863148 -> Un contract de leasing este un acord prin care locatorul transmite locatarului în schimbul unei plăți sau unei serii de plăți, dreptul de a utiliza un activ pentru o perioadă de timp convenită

Yüklə 491 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə