Azerbaycan Cumhuriyeti’ninYüklə 0,94 Mb.
səhifə1/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
#54139
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’ninGÜMRÜK MECELLESİ
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Mecellesinin Onaylanması Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


Milli Meclisi’nin kararı:


 1. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük Mecellesi onaylansın.

 2. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük Mecellesi yayınlandığı günden yürürlük kazanır.

Haydar ALİYEV

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin

CUMHURBAŞKANI

Bakü şehri, 10 Haziran 1997. Yıl
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN


GÜMRÜK MECELLESİ
Bu mecelle gümrük işinin hukuki, ekonomik ve teşkilatı temellerini belirler. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik düzenliğinin, bağımsızlığının ve çıkarlarının korunmasına, Azerbaycan ekonomisinin dünya faaliyet alanları ile ilişkilerinin genişlemesine, gümrük işi alanında üretim araçlarının (subjektlerinin), gerçek kişilerin ve devlet kurumlarının haklarının savunmasının sağlanmasına, onların kendi görevlerini yerine getirilmelerine yardım eder.

 1. BÖLÜM. GENEL HÜKÜMLER


I Fasıl : Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işi ve gümrük siyaseti

Madde 1. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Gümrük işi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesinin kuralları ve koşulları, gümrük ödemelerinin kabul edilmesi (kesilmesi), gümrük muamelelerinin meşru duruma getirilmesi, gümrük nezareti ve gümrük siyasetinin gerçekleştirilmesinin diğer araçları oluşturur.
Madde 2. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük siyaseti
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde devletin iç ve dış siyasetinin temel kısmı olan birey (vahid) gümrük siyasetini gerçekleştirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük siyasetinin amacı şunlardır: • Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde gümrük kontolü ve mal devriyesinin tanzim edilmesi araçlarından daha verimli kullanmanın sağlanması;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nin iç piyasasının korunması;

 • Ulusal ekonominin gelişmesinin teknik edilmesi;

 • Azerbaycan devletinin ekonomik siyaseti sonucunda meydana çıkacak görevlerin yerine getirilmesine yardım edilmesi;

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Anayasa’sına, bu Mecelleye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarına uygun olarak belirlenen diğer amaçlar.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük siyaseti gümrük işini beynelhalk işbirliğin genişletilmesine yardım eder. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işi herkesce kabul edilmiş beynelhalk normalar ve tecrübe ile uygulaştırma ve aynı duruma getirme yönünde geliştirilir.


Madde 3. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisi ve gümrük sınırı.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisi – Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kara arazisinden, iç sulardan, Hazar denizinin (gölünün) Azerbaycan Cumhuriyeti’ne mensup olan bölümünden (bu arada aradaki adalar, suni (yapay) adalar, tesis ve yapılar) ve onların üstündeki hava arazisinden ibarettir.

Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde serbest gümrük bölgeleri ve anbarlar bulunabilir. Bu Mecelle’de ve gümrük işi üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarında belirlenen durumlar istisna edilmekle serbest gümrük bölgelerinin ve serbest anbarların arazileri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisi dışında bulunan arazidir.

Azerbaycan Cumhureiyeti’nin gümrük arazisinin sınırları, keza serbest gümrük bölgelerinin ve serbest anbarların perimetreleri (çevrel uzunlukları) Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırıdır.
Madde 4. Gümrük işi ve beynelhalk ekonomik integrasyon (tamamlayıcı)
Azerbaycan Cumnhuriyeti Uluslararası ekonomik entegrasyonun geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması için diğer devletlerle gümrük birlikleri, serbest ekonomik bölgeleri oluşturur, gümrük konular, üzere uluslararası hukuk normlarına uygun sözleşmeler bağlar.
Madde 5. Gümrük işi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu
Gümrük işi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu bu «Gümrük Tarifesi konusunda» Azerbaycan Cumnhuriyeti’nin kanunundan ve Azerbaycan Cumhıuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarından ibarettir.
Madde 6. Devletlerarası anlaşmaların geçerliliği
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devletlerarası Anlaşmalarında belirlenen kurallar bu Mecelle ve Gümrük işi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları ile öngörülmüş kurallara ters düşerse, devletlerarası Anlaşma’ların kuralları uygulanır.


 1. Fasıl. GÜMRÜK İŞİNİN ORGANİZE EDİLMESİ


Madde 7. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işi emniyet organları olarak vahid sistem organize eden gümrük organlarınca gerçekleştirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı hakkında Talimatname muvafık icra hakimiyeti organı tarafından onaylanır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini direk olarak gerçekleştiren organlar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organınca onaylanan Talimatnamelere uygun faaliyet gösterirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının vahid sisteminin belirlenmesi, gümrük organlarının oluşturulması, yeniden organize edilmesi ve feshedilmesi muvafık icra hakimiyeti organınca gerçekleştilir.

Kanun’da belirlenmiş durumlar istisna olunmakla hiçbir devlet kurumunun bu Mecelle’nin ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer Kanun tutanaklarının bu hükümlerine uygun faaliyet gösteren gümrük organlarının yetkilerine ters düşen sorunlar üzere karar almak, onların fonksiyonlarını yerine getirmek veya değişmek, onlara diğer görevler vermek veya faaliyetine diğer biçimde karışmak hakkına sahip değildir.
Madde 8. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının gümrük laboratuvarları, bilimsel araştırma ve eğitim müesseseleri diğer idare ve teşkilatları
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı:


 • gümrük amaçları için malların ekspertizini ve analizini yapmak için gümrük Labaratuvarı oluşturur;

 • gümrük işi alanında bilimsel araştırma işlerinin yapılması, personel hazırlığı ve onların ihtisasının yükseltilmesi amacı ile bilimsel araştırma müesseseleri, mesleğe yönelik eğitim öğretim müesseseleri, gümrük faaliyetinin yerine getirilmesine yardım eden hesaplama merkezleri, poligrafi (matbaacılık), inşaat-işletme müesseseleri, diğer idare ve teşkilatlar oluşturabilir;

 • gümrük organlarının, gümrük laboratuvarlarının, bilimsel araştırma ve eğitim müesseselerinin, idare ve teşkilatların mülkü devlet mülkiyetidir.

 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organı bu mülkün yönetilmesi üzere mülkiyetçi yetkilerini gerçekleştirir.


Madde 9. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük muamelelerini yapan icra hakimiyeti organının normlu tutanakları
Bu Mecelle’de ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer tutanaklarında öngörülen durumlarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük muamelesini yapan icra hakimiyeti organı kendi yetkileri çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tüm diğer devlet organları, bağlı olduğu yuiarı idare ve mülkiyet biçimi göz önünde tutulmadan müdürlükler, müesseseler ve teşkilatlar, keza görevli kişiler ve vatandaşlar için yerine getirilmesi zorunlu normlu tutanaklar kabul eder. Gösterilen normlu tutanaklar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uygun olarak kaydı yapılır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük muamelelerini yapan icra hakimiyeti organının genel karakterli normlu tutanakların kendilerinde ayrı bir süre öngörülmediği takdirde, yayınlattıktan on gün sonra yürürlüğe girer.


Madde 10. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının temel görevleri (fonksiyonları)
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük organları şu temel görevleri yerine getirir:

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük siyasetinin üstünde çalışıp hazırlanmasına katılır ve bu siyaseti gerçekleştirir;

 2. Yerine getirilmesine kontrollük Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş kanun tutanaklarına uyulmasını sağlarlar; gümrük muamelelerini gerçekleştirirken idarelerin, müesseselerin, teşkilatların ve gerçek kişilerin, keza mülk sahiplerinin hak ve çıkarlarının savunulması üzere önlemler alırlar;

 3. Kendi yetkileri çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik güvenliğini sağlarlar;

 4. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik çıkarlarını korurlar;

 5. Ticari ekonomik ilişkilerde gümrük tanzimi araçlarını uygularlar;

 6. Gümrük rüsumları, vergiler ve diğer gümrük ödemelerini kabul ederler,

 7. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen mallar konusunda ekonomik siyaset önlemlerinin hazırlanmasına katılır ve önlemleri gerçekleştirirler;

 8. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından malların ve nakliye araçlarının geçirilmesi kurallarına uyulmasını sağlarlar;

 9. Gümrük işi alanından suçlar, keza gümrük kurallarının ve vergi kanununun ihlal edilmesine karşı mücadele ederler, uyuşturucu maddelerin, silahın, Azerbeycan halkının ve yabancı ülke vatandaşlarının, sanat tarihi ve arkeoloji servetleri olan eşyaların, entellektüel mülkiyet tesislerinin, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların ve bitki çeşitlerinin, diğer malların Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük sınırından kanun dışı geçirilmesini önlerler, uluslararası terörle mücadeleye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin hava alanlarında uluslararası hava taşıma faaliyetine kanunsuz müdahelenin önlenmesine yardım ederler;

 10. Gümrük nezaretini ve gümrük resmileştirilmesini gerçekleştirir ve mükemmel duruma getirir, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından mal devriyesinin hızlandırılması için ortam oluştururlar;

 11. Yabancı ekonomik faaliyetin gümrük istatistiğini ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin özel gümrük istatistiğini yaparlar;

 12. Yabancı ekonomik faaliyetin mal adlarının ve kodlarının listesini yaparlar;

 13. İdarelerin, müesseselerin, teşkilatların ve gerçek kişilerin yabancı ekonomik ilişkilerinin gelişmesine yardım ederler;

 14. Devlet güvenliğinin, kamu huzurun, nüfusun maneviyatının, insanların yaşam ve sağlığının, hayvan ve bitkilerin, çevrenin korunması, getirilen malların Azerbaycan tüketicilerinin çıkarlarının savunulması alanında önlemlerin gerçekleştirilmesine yardım ederler;

 15. Kendi yetkileri çerçevesinde döviz kontrolörlüğünü gerçekleştirirler;

 16. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işine ilişkin uluslararası taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlar; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük işi ile ilgili uluslararası anlaşmalarının hazırlanmasına katılır; yabancı devletlerin gümrük işine ilişkin sorunlarla uğraşan gümrük ve diğer yetkili organlar ile, uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparlar;

 17. Gümrük işi alanında bilimsel araştırma işleri yapar ve danışmanlık ederler; devlet organları, idareler, müesseseler ve teşkilatlar için bu alanda uzmanların hazırlanmasını ve onların ihtisaslarının yükseltilmesini gerçekleştirirler;

 18. Belirlenmiş kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Meclisine Azerbaycan Cumhuriyeti Prezidentine, idare, diğer devlet organlarına, müdürlük, müessese ve teşkilatlara, vatandaşlara gümrük konuları üzere bilgiler verilmesini sağlarlar;

 19. Devletin vahid mali-üretim araçları siyasetinin gerçekleştirilmesine katılır, gümrük organlarının maddi teknik merkezini geliştirir, bu organların işçileri için gerekli iş ve sosyal ortam oluştururlar.


Madde 11. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları’nın sancağı ve tanıtma işaretleri (amblemleri)
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının ve onların emrinde olan daima deniz ve nehir gemilerinin sancağı vardır. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının emrinde olan otonakliye araçları ve hava gemilerinin tanıtma işaretleri vardır.

Bayrak ve tanıtma amblemlerinin tasviri Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Meclisi tarafından onaylanır.


Madde 12. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının diğer devlet organları ile, idare, müessese, teşkilat ve vatandaşlarla karşılıklı faaliyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organları gümrük işi ile ilgili görevleri yerine getirmek amacı ile diğer hukuk (koruma)-emniyet organları ve diğer devlet organları ile, idare, müessese, teşkilat ve vatandaşlarla karşılıklı faaliyet gösterirler.

Devlet organları ve onların yetkili şahıslar Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına havale edilen görevlerin yerine getirilmesi için onlara gerekli ortam oluşturmakla yardım ederler.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanaklarına uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları kendi yetkilerine ait olan ayrı ayrı işlerin yerine getirilmesinde diğer idare, müessese ve teşkilatların hizmetinden yararlanabilir.

Madde 13. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük organlarına hizmet ve servis odaları, gerekli araç ve telekomunikasyon irtibat araçları verilmesi
Gümrük resmileştirilmesinin Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının bulunduğu yerde değil, kendi arazilerinde veya binalarında yapılması için ilgili olan idareler, müesseseler, teşkilatlar ve gerçek kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına karşılıksız kullanılmak için gerekli hizmet ve çalışma (servis) odaları, gerekli araç ve telekomunikasyon irtibat araçları verirler.
Madde 14. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük organlarına toprak alanlarının verilmesi
Gümrük tesislerinin yerleştirilmesi gerekli olan durumlarda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak reformuna uygun olarak gümrük organlarına kullanmak için toprak alanları verilir.
Madde 15. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının ve onların yetkili şahısların kararları, faaliyet ve faaliyetsizlikleri üzere şikayet etme
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının ve onların yetkili kişilerinin kararları, faaliyet ve faaliyetsizlikleri üzere bu Mecelle ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları ile belirlenmiş kurala uygun şikayet edebilir.
Madde 16. Azerbaycan Cumhuyriyeti Gümrük organlarına gümrük maksatları için verilen bilgilere münasebet
Bu Mecelleye ve gümrük işi üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarına uygun olarak devlet organları, idareler, müesseseler, teşkilatlar ve gerçek kişilerce Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına verilen bilgiler yalnız gümrük işleri için kullanılabilir.

Devlet, ticaret, banka sırları ve kanunla korunan diğer sırlardan ibaret olan bilgiler, keza gizli bilgiler yayılmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının yetkili şahıslarınca kişisel amaçlarla kullanılmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanaklarında öngörülmüş durumlar istisna edilmekle üçüncü kişilere verilmez.Madde 17. Bu Mecelle’de kullanılan temel kavramlar
Bu Mecelle’de Temel kavramlar aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 1. Mallar : - istenilen taşınan mülk, döviz, döviz servetleri, elektrik ve diğer enerji çeşitleri, bu maddenin 4. fıkrasında gösterilen nakliye araçları istisna olmakla nakliye araçları;

 2. Azerbaycan malları: - kaynak memleketi (üretim yeri) Azerbaycan Cumhuriyeti olan veya Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde serbest devriye için çıkarılmış malları;

 3. Yabancı mallar: - bu maddenin 2. fıkrasıda gösterilmeyen ve kaynağı yabancı memleket olan mallar;

 4. Nakliye araçları: - yolcuların ve malların uluslararası taşınması için kullanılan araçlar, bu arada konteynerler ve diğer nakliye avadanlıkları;

 5. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirme: - malların veya nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti kanununda belirlenmiş yöntemlerle, bununla beraber uluslararası posta ile gönderme, boru hatları ve elektrik aktarma hatlarını kullanmak da dahil olmakla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine getirilmesi veya bu araziden çıkarılması üzere gerçekleştirilen faaliyetler.

Bu faaliyetlere aşağıdakiler aittir.

 • malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine getirilmesi zamanı veya serbest gümrük bölgeleri arazisinden ve serbest anbarlardan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinin geri kalan kısmına getirilmesi zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük kapısında gerçekten geçirilmesi;

 • malların veya nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinden çıkarılması zamanı veya malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyetinin gümrük arazisinin geri kalan kısmından serbest gümrük bölgesi arazisine ve serbest anbarlara götürülmesi zamanı gümrük beyannamelerinin verilmesi, malların ve nakliye araçlarının muvafık olarak getirilmesi veya götürülmesi (çıkarılması) isteğinin doğrudan doğruya gerçekleştirilmesi için yapılan diğer faaliyetler;

 1. Tüzel kişiler – gümrük muamelelerinin yapılmasına doğrudan doğruya ve dolayı olarak katılan, kanuna muvafık biçimde kaydı yapılmış idare, müessese ve teşkilatlar;

 2. Gerçek kişiler – Tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik (sahipkarlık) faaliyeti ile uğraşanlar;

 3. Azerbaycan Tüzel ve Gerçek kişileri – Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa muvafık olarak oluşturulmuş ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yerleşen idare, müessese ve teşkilatlar, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kaydı yapılmış Tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiler ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde devamlı oturma yeri bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vatandaşları;

 4. Yabancı Tüzel ve Gerçek kişiler – bu maddenin 8. fıkrasında gösterilmeyen kişiler;

 5. Malları geçiren kişi – malların mülkiyetçisi, alıcısı sahibi veya diğer biçimde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunlarına muvafık olarak kendi adından malların hakkında bu Mecelle’de gösterilmiş olan faaliyetleri yapmak yetkisi olan kişiler;

 6. Deklarant (Beyanname veren) – gümrük resmileştirilmesi amacı ile malları ve nakliye araçlarını beyan eden, takdim eden , gösteren Tüzel kişi;

 7. Taşıyıcı: gerçek olarak malları (gümrükten) geçiren kişi veya nakliye araçlarının kullanılması için sorumlu olan kişi;

 8. Gümrük rejimi: gümrük amaçları için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen malların ve nakliye araçlarının statüsünü belirleyen hükümlerin toplusu;

 9. Bırakılış: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları tarafından malların veya nakliye araçlarının gümrük resmileştirilmesinden (muamelesinden) sonra kişinin tamamen emrine verilmesi;

 10. Şartlı Bırakılış: malların ve nakliye araçlarının belirlenmiş sınırlamalara, teleplere veya koşullara uyulması konusunda kişinin taahhütlerine dayalı olarak bırakılışı;

 11. Gümrük resmileştirilmesi: bu Mecelle’nin hükümlerine ve taleplerine uygun olarak malların ve nakliye araçlarının belirli gümrük rejimi altında bulundurulması durumu ve bu rejimin faaliyetinin neticelenmesi;

 12. Gümrük kontrolü – gümrük işi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa, bununla beraber yerine getirilmesine kontrollük Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanunlarına ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devletler arası anlaşmalarına uyulmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilen önlemler toplusu;

 13. Ekonomik siyaset önlemleri: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik siyaseti bakımından belirlenen ve kendinde kontenjan, lisans, sınırlama, asgari ve azami fiyatların belirlenmesi, bununla beraber Azerbaycan ekonomisinin dünya üretim alanları ile müşterek ilişkilerini düzenleyen diğer önlemler bir araya getirebilen, malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesi veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılması üzere teşvik edici ve sınırlayıcı önlemler sistemi;

 14. Gümrük ödemeleri – belirlenmiş kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından kesilen gümrük rüsumları, vergiler, gümrük birikimleri (paraları), Tüzel ve Gerçek kişilere gümrük faaliyeti için lisansların verilmesine göre alınan ödemeler (paralar), ücretler ve diğer ödemeler;

 15. Gümrük rüsumları – Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarınca Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine malların ithali ve ihracı zamanı alınan ödemeler;

 16. Vergiler – alınması Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına havale edilmiş zorunlu ödemeler;

 17. Karşısı önlenemez kuvvet (Fors Major) – olağanüstü ve aynı ortamda karşısı önlenemeyen doğal afetler (su taşkını, deprem, toprak kayması v.b), yahut kamu olayları (askeri hareketler v.b.);

 18. Gümrük brokeri (komisyoncusu) – Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak oluşturulan ve gümrük işi alanında belirli ücret karşılığında aracılık yapan Tüzel kişi ;

 19. Kontenjan(kvota): belirli devletlere veya devletler grubuna ithal veya ihraç olunan mallara değer ve miktar sınırlarının uygulanması.

 20. Kontrofakt mallar – hak sahibinin mevzuatta belirtilen kuralları ihlal ederek oluşturulmuş )imal edilmiş ve (veya) gümrük sınırlarından geçirilen icatla ilgili mallar.

 21. Hak sahıbı – Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak, icatla ilgili mallara hakları korunan şahıs.

 22. Geçişin durdurulması- seçilmiş gümrük rejimine uygun olarak malların geçişi ile ilgili kabul edilmiş kararın süresinin gümrük organları tarafından uzatılması.

 23. icat hakkı – telif hakkı ve ilgili haklar, sanayi mülkiyet ve diğer icatlarla ilgili hakların toplusu.

 24. İçeriğinde icatla ilgili olan malların kaydı – mevzuata uygun olarak korunan içeriğinde icatla ilgili olan malların listesi ve olarla ilgili bilgi. 1. BÖLÜM : MALLARIN VE NAKLİYE ARAÇLARININ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN GÜMRÜK SINIRINDAN GEÇİRİLMESİ GÜMRÜK REJİMLERİ
 1. FASIL. MALLARIN VE NAKLİYE ARAÇLARININ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN GÜMRÜK SINIRINDAN GEÇİRİLMESİNİN TEMEL PRENSİPLERİ


Madde 18. Malları ve nakliye araçlarını Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarmak hakkı
Bütün kişiler bu Mecelle’de öngörülmüş kurala uygun, eşit haklara dayanarak malları ve nakliye araçlarını Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarmak hakkına maliktir.

Bu Mecelle’de ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarında öngörülen durumlar istisna edilmekle, hiç kimse malları ve nakliye araçlarını Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarmak hakkından mahrum edilemez veya onun bu haklarına sınırlama getirilemez.


Madde 19. Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılmasının yasaklanması.
Devlet güvenliğinin, kamu huzurunun, nufusun manevi değerlerinin, insanların yaşam ve sağlığının, hayvanların ve bitkilerin, çevrenin, Azerbaycan halkının ve yabancı memleket halklarının sanat, tarih ve arkeoloji servetlerinin, mülkiyet hakkının, bu arada entellektüel mülkiyet tesislerinin, Azerbaycan tüketicilerinin çıkarlarının korunması bakımından ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer amaçları göz önünde tutularak, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarına dayalı olarak ayrı ayrı malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesi veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılması yasaklanabilir. Yasaklanmış mallar ve nakliye araçları getirilirken veya çıkarılırken eğer bu mallara ve nakliye araçlarına elkonuması öngörülmemiş ise, onlar muvafık olarak hemen Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde çıkarılmalı veya Azerbaycan Cumhuriyeti arazisine iade edilmelidir.

Mallar ve nakliye araçları, onları gümrük sınırından geçiren kişi ve taşıyıcı tarafından kendi hesabına Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinden çıkarılır veya Azerbaycan Cumhuriyeti arazisine iade edilir. Mallar ve nakliye araçlarını hemen Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinden çıkarmak veya bu araziye iade etmek mümkün olmadığı takdirde Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının geçici koruma anbarlarına korumaya verilir. Bu tür malların ve nakliye araçlarının gösterilen anbarlarda bekleme suresinin son sınırı 3 gündür (3 gece ve gündüz).

Koruma süresi sona ermiş mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenmiş kurala uygun devlet mülkiyetine geçirilir ve yahut imha edilir.
Madde 20. Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılmasının sınırlandırılması
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası taahhütlerinin yerine getirilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığının ekonomik temellerinin savunulması, iç piyasanın korunması bakımından, keza yabancı devletlerin ve onların birliklerinin Azerbaycan kişilerinin çıkarlarına zarara sokacak ayrı seçkilik ve diğer ekonomik siyaset müeyyidelerine karşı cevap önlemi gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanaklarına ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Uluslararası Anlaşmalarına uygun biçimde malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılması üzere sınırlamalar belirlenebilir.Gösterilen sınırlamalar belirlenbildiği takdirde onların etkisi altına girecek malların ve nakliye araçlarının çıkarılması yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarında belirlenen önlemlere uyulması koşulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarınca gerçekleştirilir.

Hakkında yürürlük kazanmasının diğer kuralı öngörülen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanakları istisna edilmekle, bu maddenin birinci kısmında gösterilen sınırlamaları belirleyen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanakları yürürlük kazanmazdan on gün önce resmi olarak basılmalıdır.

Gösterilen sınırlamaların belirlenmesi ile ilgili malları geçiren kişinin ve taşıyıcının oluşan masrafları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet organlarınca ödenilmez.
Madde 21. Gümrük Resmileştirilmesi (muamelesi) ve Gümrük nezareti
Mallar ve Nakliye araçları bu Mecelle’nin hükümlerine ve koşullarına uygun olarak gümrük resmileştirilmesinden (muamelesinden) ve nezaretinden geçirilmelidir.
Madde 22. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen mallar ve nakliye araçlarının kullanılması ve onlar konusunda talimat (emir) verilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen mallar ve nakliye araçlarından onların gümrük rejimine ve bu Mecelle’ye uygun biçimde onları kullanma ve onlar konusunda talimat (emir) verilebilir.
Madde 23. Gümrük ödemeleri üzere gümrük indirimleri yapılarak şartlı olarak bırakılış mallar ve nakliye araçlarının kullanılması ve onlar konusunda talimat (emir) verilmesi.
Gümrük ödemeleri üzere gümrük indirimleri yapılarak şartlı olarak bırakılış mallar ve nakliye araçlarından yalnız adı geçen indirimin,indirim yapılma amaçı için kullanılabilir. Gösterilen mallar ve nakliye araçlarından diğer araçlar için kullanılmasına gümrük ödemelerinin ödenilmesi, bu Mecelle’de ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarında öngörülen taleplerin yerine getirilmesi koşulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organlarının müsaadesiyle gerçekleştirilir.

Gümrük ödemeleri üzere indirimler verilerek şartlı bırakılmış mallar ve nakliye araçları üzere talimat verilmesine bu maddenin birinci kısmında öngörülen kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile gerçekleştirilir.


Madde 24. Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilme kuralı
Mallar ve nakliye araçları bu Mecelle’de ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarında öngörülmüş kuralda onların gümrük rejimine uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilirler.

Madde 25. Gümrük rejimlerinin çeşitleri
Gümrük düzenlenmesi amacı ile gümrük rejimlerinin aşağıdaki çeşitleri belirlenir:

 1. Serbest devriye için bırakılış;

 2. Tekrar ithal;

 3. Transit,

 4. Gümrük anbarı;

 5. Rüsumsuz ticaret mağazası;

 6. Gümrük arazisinde imalat;

 7. Gümrük kontrolü altında işleme;

 8. Geçici ithal (ihraç);

 9. Serbest gümrük bölgesi;

10)Serbest anbar;

11)Gümrük arazisi dışında imalat

12)İhraç;

13)Tekrar ihraç;

14)İmha etme;

15)Devletin lehine olarak maldan imtina etmek.


Madde 26. Gümrük rejimlerinin hukuki düzenlenme özellikleri
Eğer, bu Mecelle’de gümrük rejimlerinin uygulanmasının ayrı ayrı sorunlarını düzenleyen hükümler öngörülmediği takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’in belirli kanun tutanakları kabul olunana kadar Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık İcra Hakimiyeti organı kendi yetkileri çerçevesinde gümrük rejimlerinin hukuki düzenlenmesini, aynı zamanda bu Mecelle’de öngörülmeyen gümrük rejimlerini belirleyebilir.
Madde 27. Gümrük rejiminin seçilmesi ve değiştirilmesi
Bu Mecelle ve Gümrük işi üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları ile diğer haller gözönünde bulundurmadığı takdirde, kişi, malların ve nakliye araçlarının karakterine, miktarına kaynak ve tayinat memleketine bağlı olmadan istenilen zaman istenilen gümrük rejimini seçmek veya onu değiştirmek hakkına sahiptir.

Madde 28. Mallar ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilme yeri ve zamanı.
Mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarının belirlediği yerlerden ve onların mesai zamanında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçiriliş Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ile razılaştırmak şartıyla mallar ve nakliye araçları diğer yerlerden veya Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının mesai zamanı dışında da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilebilir.
4. FASIL. SERBEST DEVRİYE İÇİN BIRAKILIŞ.

Madde 29. Gümrük rejiminin muhtevası
Malların serbest devriye için bırakılışı – Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine getirilen malların bu araziden çıkarılması konusunda taahhüt altına girmeden devamlı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde kalmasından ibaret gümrük rejimidir.
Madde 30. Malların Gümrük rejimi altında yerleştirimesi şartları
Malların serbest devriye için bırakılışı aşağıdaki koşullarla gerçekleştirilir:

 • mallarla ilgili gümrük rüsumlarının, vergilerin ve diğer gümrük ödemelerinin ödenmesi;

 • ekonomik siyaset önlemlerine ve diğer sınırlamalara uyulması.

5. FASIL. TEKRAR İTHALMadde 31. Gümrük rejiminin Muhtevası.
Malların tekrar ithali, ihracı gümrük rejimine uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gümrük arazisinden çıkarılmış Azerbaycan mallarının kanunlarla belirlenmiş sürede gümrük rüsumları ve vergiler alınmadan aynı zamanda bu mallara ekonomik siyasi önlemler uygulanmadan geriye götürülmesinden ibaret gümrük rejimidir.


Madde 32. Malların Gümrük Rejimi Altında Yerleştirilmesi Koşulları
Tekrar ithal gümrük rejimi altında yerleştirilmek için mallar:

 • doğal aşınma sonucunda değişiklikler, normal ortamda taşınma ve koruma kayıpları, keza Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenen diğer durumlar istisna edilmekle çıkarıldığı durumda olmalıdır.

 • Çıkarılıldığı andan sonra on yıl müddetinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine iade edilmelidir.


Madde 33. İhraç gümrük rüsumlarının, vergilerin tutarlarının ve diğer tutarların iade edilmesi
Mallar çıkarıldığı andan üç yıl zarfında tekrar ithal edildiği takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı ödenilmiş ihraç gümrük rüsumlarının ve vergilerin tutarını iade eder.

Malların tekrar ithalı zamanı malları çıkaran kişi malların çıkarılması zamanı yapılan indirimler sonucunda elde ettiği tüm tutarları iade eder.

Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık İcra Hakimiyeti organının belirlediği durumlarda gösterilen tutarlara ilave olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın verdiği krediler üzere bu bankanın belirlediği derecelerle onlardan faizler kesilir.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü kısımlarında öngörülen tutarlar ve onlardan faizler gümrük ödemelerinin ödenilmesi için belirlenmiş kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organları tarafından kesilir.


6. FASIL. TRANSİT
Madde 34. Gümrük rejiminin muhtevası
Malların Transit geçişi – malların gümrük kontrolü altında, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin iki gümrük organı arasında, bununla beraber yabancı devletlerin arazisinden gümrük rüsumları, vergiler kesilmeden ve mallara ekonomik siyaset önlemleri uygulanmadan geçirilmesinden ibaret gümrük rejimidir. Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devletlerarası anlaşmalarında öngörülmüş hususlar istisna edilir.
Madde 35. Malların gümrük rejimi altında yerleştirilmesi koşulları.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin iki gümrük organı arasında Transit olarak geçirilen mallar:

 • doğal aşınma sonucunda değişiklikler, normal ortamda taşınma ve korunma kayıpları istisna edilmekle değişmez durumda kalmalı ve transit dışında diğer amaçlar için onlar kullanılmamalıdır;

 • nakliye araçlarının olanakları, öngörülmüş güzergah ve diğer taşınma koşulları öngörülmekle gönderen gümrük organları tarafından belirlenen sürelerde tayinat gümrük organlarına ulaştırılmalıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile diğer hususlar öngörülmediği takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisi üzere malların transiti istenilen yollarla ve yerlerle gerçekleştirilebilir.

Taşıyıcı (Nakliyeci) veya onun nakliye aracının bu Mecelle’nin hükümlerine uyulmasını sağlıyamaması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarında yeteri kadar esaslar olduğu takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı nakliye aracının gerekli kurala uygun techiz edilmesi, gümrük nezareti veya malların gümrük taşıyıcısı tarafından taşınması koşulu ile bu Mecelle ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının normlu tutanakları ile belirlenmiş kurala uygun malların transit gümrük rejimi altında yerleştirilmesine müsaade edilebilir.

Nakliye aracının gerekli kuralda techiz edilmesi, yahut malların gümrük taşıyıcısı tarafından taşınması ile ilgili taşıyıcının yaptığı masraflar Azerbaycan Cumhuriyeti devlet organlarınca ödenilmez.

Madde 36. Malların transit geçişine müsaade edilmesi
Malların transit geçişi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile gerçekleştirilir. Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organının yabancı devletler ve onların birliklerinin Azerbaycan vatandaşlarının çıkarlarına ters düşen ayrıcalık veya diğer önlemlerine karşı cevap önlemi gibi malların transit geçişine sınırlamalar muayyen ettiği haller istisna edilir.

Gümrük işi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uyulmasının bu Mecelle’nin 36. maddesinde öngörülen önlemlerle sağlamak mümkün olmadığı durumlarda bu malların transit geçişine Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları gümrük ödemelerinin ödenilmesinin sağlanması veya ödenilmeli olan tutar için depozito verilmesi koşulu ile müsaade edebilirler.Madde 37. Mallara ait olan belgelerinin (tayinat) gümrük organına verilmesi
(Tayinat) Gümrük organına verilmesi gereken belgeler ait oldukları mallarla birlikte (tayinat) gümrük organlarına ulaştırılır.

Madde 38. Kaza ve karşısı önlenemez gücün etkisi sonucunda alınan önlemler (fors major).
Kaza ve karşısı önlenemez gücün etkisi sonucunda mallar (tayinat) gümrük organına ulaşmamış boşaltılabilir. Bu gibi durumlarda taşıyıcı:

 • malların korunmasını sağlamalı ve onların herhangi biçimde müsaade olmadan kullanılmasına istisna edecek tüm gerekli önlemleri almalı;

 • işin mahiyeti, malların ve nakliye araçlarının olduğu yer konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en yakın gümrük organına derhal malumat vermelidir ;

 • malların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en yakın gümrük organına taşınmasını temin etmeli veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organının görevli kişilerinin malların olduğu yere gelmeleri için önlem almalıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları bu maddede öngörülen önlemlerin alınması ile ilgili taşıyıcının yaptığı masrafları karşılamazlar.

Madde 39. Taşıyıcının sorumluluğu.
Malların transit geçişi için taşıyıcı sorumluluk taşır.

Malları Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi olmadan verdiğinde, kaybettiğinde veya (tayinat) gümrük organına ulaşıtırmadığı takdirde, taşıyıcı muvafık olarak serbest devriye için bırakılış veya ihraç gümrük rejimlerinde olduğu gibi ödenilmeli olan gümrük ödemelerini ödemelidir.

Malların kaza veya karşısı önlenemez gücün etkisi sonucunda mahvolması, tamamen kaybedilmesi, yahut doğal aşınma sonucunda noksanlık oluşması veya normal ortamda taşınma ve koruma kayıpları, keza Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu yönünden yabancı devlet organlarının veya görevli kişilerinin hukuka ters düşen eylemleri sonucunda malların sahiplikten çıktığı durumlar istisna edilir.

7. FASIL. GÜMRÜK ANBARI


Madde 40. Gümrük rejiminin muhtevası
Gümrük anbarı - getirilen malların korunma süresinde gümrük rüsumları, vergiler kesilmeden ve mallara ekonomik siyaset önlemleri uygulanmadan onların gümrük kontrolü altında, ihraç gümrük rejimine uygun çıkarılması öngörülen malların ise bu Mecelle’de öngörülen indirimler yapılmakla gümrük kontrolü altında korunmasından ibaret gümrük rejimidir.
Madde 41. Malların gümrük rejimi altında yerleştirilmesinin koşulları

İstenilen mallar, gümrük rejimi altında yerleştirilebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çıkarılması yasaklanmış mallar, keza listesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organ tarafından belirlenen mallar istisna edilir.

Diğer malları zarara uğratabilen veya özel koruma ortamı talep eden mallar özel techiz edilmiş yerlerde korunmalıdır.

Madde 42. Gümrük anbarları ve onların çeşitleri.
Özel olarak ayrılmış ve donatılmış binadan veya diğer yerden (gümrük anbarından) kullanmakla malların korunması sağlanılır.

Gümrük anbarları herhangi kişi tarafından kullanılabilen açık veya belirli kişilerin malları koruması için öngörülen kapalı biçimde olabilir.

Açık tipli gümrük anbarı kurulmasının amaca yönelik olmaması konusunda yeteri kadar delil olduğu takdirde, kapalı gümrük anbarı kurulabilir.

Madde 43. Gümrük anbarlarının sahipleri
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları veya Azerbaycan şahısları gümrük anbarlarının sahibi olabilirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından kurulan gümrük anbarları açık tipli gümrük anbarlarıdır.Madde 44. Gümrük anbarları kurmak için lisans.

Gümrük anbarı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organlarından lisans alındıktan sonra kurulabilir.Eğer Gümrük anbarının tesisçisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı olduğu takdirde, lisans talep edilmez.

Muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği kurallarla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürtüen icra hakimiyeti organı gümrük anbarı kurmak için Lisans verer ve onun faaliyet süresini belirler.

Gümrük anbarı kurmak için lisans verilmesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği miktarda ücret alınır.

Gümrük anbarı kurmak için, lisansı veren organ, onu fesedebilir, geri talep edebilir keza onun faaliyetini durdurabilir.

Lisans verildiği zaman esas alınmış bilginin yanlış olduğu meydana çıkarıldığı ve belirlenmiş kurallara uygun olmadan verildiği takdirde, lisans feshedilir. Feshetme konusunda karar kanuna uygun olarak belirlenen ve bu kararda gösterilen tarihten yürürlük kazanır.

Gümrük anbarının sahibi mecellenin bu faslının taleplerine uymadığı takdirde, lisans geri alınır. Geri alma konusunda karar alındığı tarih itibar ile yürürlük kazanır.

Gümrük anbarı sahibinin kendi haklarından sui istimal etmesi konusunda yeteri kadar delil olduğu takdirde, lisans geri alına veya faaliyeti üç ay kadar süre zarfında durdurulabilir.

Lisans feshedildiği veya geri alındığı takdirde onun verilmesine göre kesilmiş ücretler iade edilmez.Madde 45. Gümrük anbarları ve onların sahiplerine ait talepler.
Gümrük anbarı için ayrılan binalar veya diğer yerler, gümrük nezaretini sağlamak amacı ile kurala uygun biçimde hazırlanmalı, gerektiği takdirde, iki bağlayıcı sistem ile techiz edilmeli ve bu sistemlerden biri Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının emrinde olmalıdır.

Gümrük anbarı sahibinin görevleri: • gümrük anbarında korunan malların gümrük kontrolünden dışarı çıkarılmasına müsaade etmemek;

 • gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesini zorlaştırmamak;

 • gümrük anbarı yapmak için verilmiş lisansın koşullarına uymak, gümrük kontrolü ve gümrük resmileştirilmesinin (işlemlerinin) gerçekleştirilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin taleplerini yerine getirmek, onların malların korunduğu yere girişine ortam oluşturmak, bu kişilere ücretsiz olarak gümrük anbarında yer, avadanlık ve irtibat araçları vermek;

 • anbarda korunan malların kaydını (sayımını) yapmak;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işlemlerini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına anbarda korunan mallar konusunda rapor sunmak.Madde 46. Gümrük anbarı rejimi altında bulunan ve Gümrük rejimine uygun yapılması öngörülen malların gümrük rüsumlarından, vergilerinden muaf tutulması veya ödenilen tutarların iade edilmesi
İhraç gümrük rejimine uygun çıkarılmak için öngörülen malların gümrük anbarı rejimi altında yerleştirilmesi (bulundurulması) zamanı, malların gerçek çıkarılması için rüsum ve vergilerden muaf tutma veya ödemenin iade edilmesi öngörüldüğü takdirde, bu mallar gümrük rüsumlarından, vergilerinden muaf tutulur veya ödenilen tutar iade edilir. Gümrük rüsumlarından, vergilerinden muaf tutulduğu ve ödenilen tutar iade edildiği zaman mallar gümrük anbarlarına dahil olduğu gün hesaba katılmakla üç aydan geç olmamaksızın çıkarılmalıdır.

Belirlenmiş sürelerde mallar gerçek olarak çıkarılmadığı takdirde, gümrük rüsumları, vergiler, keza Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın verdiği krediler üzere bu bankanın belirlediği dereceler üzerinden onların faizleri ödenilir.Madde 47. Gümrük ödemelerinin ödenilmesi için sorumluluk.
Bu maddenin ikinci ve üçüncü kısımlarından öngörülen hususlar istisna edilmekle gümrük rüsumlarının, vergilerinin ödenilmesi ve diğer gümrük anbarının sahibi sorumluluk taşır.

Gümrük anbarı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından tesis edildiği takdirde, gümrük anbarına malları korumaya teslim eden kişi gümrük ödemelerinin yapılması sorumluluğu taşır.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının mutabakatı üzerine gümrük ödemelerinin ödenilmesi için sorumluluk açık tipli gümrük anbarına malları korumaya teslim eden kişiye de hevale edilebilir.

Madde 48. Gümrük anbarında malların Bekleme süresi
Mallar gümrük anbarında (anbarı rejimi altında) üç yıl süresinde korunabilir. Gösterilen süre malların ayrı ayrı kategorileri (çeşitleri) için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işlemlerini yapan icra hakimiyeti organınca, ayrı ayrı kişiler için ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer gümrük organları tarafından sınırlandırılabilir.

Belirlenen süre sona erdikten sonra mallar diğer gümrük rejimi altında yerleştirilmek için beyan edilmeli, yahut sahibi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı olan geçici bekleme anbarına yerleştirilmelidir.Madde 49. Gümrük anbarı rejimi altında yerleştirilmiş mallarla ilgili yapılan işlemler.
Gümrük anbarı rejimi altında yerleştirilmiş mallarla ilgili aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:

 • malların korunmasının sağlanması için önlemler.;

 • malların Azerbaycan Cumhuriyeti, gümrük organının müsaadesi üzerine satış ve taşınma için hazırlanması, yani malların gruplara ayrılması, gönderişlerin hazırlanması, çeşitlenmesi, ambalajının yapılması, markalanması (işaretlenmesi), yüklenmesi v.b. işler. Gösterilen muamelelerin listesini ve gerçekleştirilme kuralını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.Madde 50. Gümrük anbarının feshedilmesi.
Lisansın faaliyet süresinin sona ermesine veya anbar sahibinin isteği üzerine, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı tarafından gümrük anbarının yapılması için lisansın feshedilmesi veya geri alınması sonucunda gümrük anbarı feshedildiği takdirde, bu karar alındığı tarih itibar ile gümrük anbarı geçici bekleme anbarına çevrilir. Geçici bekleme anbarında malların korunması bu Mecelle’ye uygun olarak gerçekleştirilir.

Lisans feshedildiği takdirde, gümrük anbarındaki mallar anbara giriş yaptıkları tarihten tekrar gümrük işlemlerine tabi tutulur.

Lisans geri alındığı takdirde, anbarda kalan mallar geri alma konusunda kararın alındığı tarih itibarile tekrar gümrük muamelesine tabi tutulur. Geçici bekleme anbarlarında koruma için belirlenmiş miktarda gümrük ücretleri kesilir.

Lisansın faaliyeti durdurulduğu takdirde mallar anbara bekleme için verilmez.Malların anbardan çıkarılması ise bu Mecelle’de öngörülmüş kurala uygun gerçekleştirilir.


8. FASIL. RÜSUMSUZ TİCARET MAĞAZASI.


Madde 51. Gümrük rejiminin muhtevası
Rüsumsuz ticaret mağazası – mallardan gümrük rüsumları, vergiler kesilmeden ve onlar için ekonmik siyaset önlemleri uygulanmadan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde (uluslararası hava ve deniz limanlarında ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından belirlenen diğer yerlerde) bu malların gümrük kontrolü altında satılmasından ibaret gümrük rejimidir.

Madde 52. Malların gümrük rejimlerinin altında yerleştirilmesinin koşulları.
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne getirilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinden çıkarılması, keza Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde satışı yasaklanan mallar, bu arada listesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı tarafından belirlenen mallar istisna edilmekle, herhangi mallar rüsumsuz Ticaret mağasazı gümrük rejiminde satılabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinde satışı sınırlandırılan mallar Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenen taleplere uyulmakla rüsumsuz ticaret mağazası gümrük rejimi altında yerleştirilen mallar doğrudan doğruya (direk olarak) özel mağazalarda (rüsumsuz ticaret mağazalarında) satılır.Madde 53. Rüsumsuz ticaret mağazası tesis etmek için lisans.
Rüsumsuz ticaret mağazası Azerbaycan vatandaşlarınca Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organından Lisans alındıktan sonra tesis edilebilir.

Muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği kurallarla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı rüsumsuz Ticaret mağazası tesis etmek için lisans verir ve onun faaliyet süresini belirler.

Rüsumsuz ticaret mağazası tesis etmek için lisans verilmesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organını belirlediği miktarda ücret kesilir.

Madde 54. Rüsumsuz ticaret mağazası sahibine ait talepler

Rüsumsuz Ticaret mağazası sahibinin görevleri.


 • rüsumsuz ticaret mağazasına dahil olan ve satılan malların gümrük kontrolü dışına çıkarılmasına müsaade etmemek;

 • rüsumsuz ticaret mağazası tesis etmek için verilen lisansın koşullarına uymak ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarının kanuni taleplerini yerine getirmek;

 • dahil olan (girişi yapılan) ve satılan malların kaydını yapmak ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarına rapor sunmak.Madde 55. Gümrük ödemelerinin ödenilmesi için sorumluluk.
Muvafık gümrük ödemelerinin ödenilmesi için rüsumsuz ticaret mağazasının sahibi sorumluluk taşır.

Madde 56. Rüsumsuz ticaret mağazasının feshedilmesi.
Rüsumsuz ticaret mağazası tesis etmek için lisansı veren onu feshedebilir, geri talep edebilir ve keza onun faaliyetini geçici olarak durdurabilir.

Lisans verildiği zaman esas olan , bilginin yanlış olduğu veya onun belirlenmiş kurallara uyulmadan verildiği açıklığa kavuşturulur ise lisans feshedilir. Feshetme konusunda karar alındığı tarih itibarile geçerlilik kazanır.

Rüsumsuz ticaret mağazasının sahibi bu bölümün taleplerine uymadığı takdirde veya bu tür Lisans Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik siyasetine uygun olmadığı takdirde, lisans geri alınır. Geri alma konusunda karar alındığı an itibarı ile geçerlilik kazanır.

Rüsumsuz ticaret mağazası sahibinin kendi haklarını süi istimal etmesi konusunda yeteri kadar nedenler olduğu takdirde, lisansın faaliyeti üç ay süre için durdurula veya feshedilebilir.

Lisans feshedildiği takdirde veya geri alındığı takdirde, onun verilmesine göre kesilmiş ücretler iade edilmez. Rüsumsuz ticaret mağazası feshedildiği takdirde, bu tür karar alındığı tarihten mağaza geçici bekleme anbarına çevrilir. Geçici koruma anbarında malların korunması bu Mecelle’ye uygun olarak gerçekleştirilir.

Lisans feshedildiği durumlarda mağazada kalan mallar, mağazaya dahil olduğu tarih itibarile tekrar gümrük muamelesine tabi tutulur.

Lisansı feshedilmiş mağaza sahibinden,malların tam korunma süreleri için muvafık icra hakimiyeti organı tarafından belirlenmiş miktarda gümrük ücretleri kesilir.

Lisansı geri alındığı zaman mağazada kalmış mallar, geri alma konusunda kararın alındığı tarih itibarile tekrar gümrük resmileştirilmesinden geçirilir (muamelesine tabi tutulur).

Lisansın geri alınması konusunda karar alındıktan sonra feshedilmiş mağazada kalmış malların korunma süresi için Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından tesis edilmiş geçici bekleme anbarlarında koruma için belirlenmiş miktarda mağaza sahibinden gümrük ücretleri kesilir.

Lisansın faaliyeti belirli sürede durdurulduğu devrede malların mağazaya kabul edilmesine ve satışına müsaade edilmez. Malların yönetilmesi bu Mecelle’de öngörülmüş kurala uygun gerçekleştirilir.


9. FASIL. GÜMRÜK ARAZİSİNDE

MALLARIN İMALI (İŞLENMESİ)
Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə