Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞ ÜZERE MASRAFLARYüklə 0,94 Mb.
səhifə11/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

45. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞ ÜZERE MASRAFLAR
Madde 349. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere masraflar
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere masraflar şunlardır:

 • Şahit, eksper, uzman, tercüman ve hal şahitlerine ödenilen masraflar;

 • Denetleme, kontrol ve mal kayıt listesinin yapılması ile ilgili masraflar;

 • Maddi delillerin korunması, taşınması (gönderilmesi) ve araştırılması ile ilgili masraflar;

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı ve bu işleri inceleme zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından iş üzere yapılan diğer masraflar.


Madde 350. Şahitlerin, eksperlerin, uzmanların, tercümanların ve hal şahitlerin masraflarının ödenilmesi
Şahitlerin, eksperlerin, uzmanların, tercümanların ve hal şahitlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına gelmekle ilgili yaptıkları masraflar belirlenmiş kurala uygun ödenilir.

Eksperler, uzmanlar ve tercümanların yerine getirdikleri iş onların görevlerine ait olmadığı takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının talimatı üzerine yerine getirdikleri işe göre ücret alırlar.

Şahit, eksper, uzman, tercüman, hal şahidi gibi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına çağırılan işçi ve memurların Azerbaycan Cumhuriyeti organına gelmekle ilgili çalışma yerlerinde bulunmadıkları zaman zarfında esas çalışma yerlerindeki ortalama aylık ücreti korunur. İşçi ve memur olmayan kişiler, onların alışılmış çalışmalarından ayrılmasına göre para biçiminde ücret alırlar.

Şahitler, eksperler, uzmanlar, tercümanlar ve hal şahitleri için ücret onlar kendi görevlerini yerine getirir getirmez hemen sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organları tarafından ödenilir.

Ödenilmeli ücretin ödeme kuralı ve tutarı Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi incelemeye katılmak için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde oturmayan veya onun arazisinde bulunmayan kişiler şahit, eksper, uzman gibi davet edildiği durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenen kurala uygun onların masrafları ödenilir.


Madde 351. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere masrafların bedelinin ödenilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenmiş durumlar istisna olmakla gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere masraflar, hakkında ceza kararı alınan kişinin hesabına ödenilir.

Bu Mecellenin 235. maddesi ile belirlenmiş esaslarla kişi sorumluluktan muaf tutulduğu takdirde, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tercümana ödenilen tutar istisna edilmekle yapılan masrafları hukuk ihlalini yapan kişiden keser.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere birkaç kişi cezalandırıldığı takdirde, işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi onların her birinden hangi tutarda masraf kesilmeli olduğunu belirler.

Bu Mecellenin 286. maddesi ile belirlenmiş esaslar üzere gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatına son verildiği takdirde (bu maddenin on birinci fıkrasında gösterilen hal istisna edilmekle), yapılan masraflar, keza tercümana ödenilen tutar Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yapan icra hakimiyetinin hesabına ödenilir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını ve bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisi iş üzere masrafların tutarını belirleyen belgeleri toplamalı ve işe (dosyaya) eklemelidir.
46. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ KONUSUNDA İŞLERİN İNCELEMEYE TESLİM EDİLMESİ
Madde 352. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlerin incelemeye teslim edilmesi
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisi, icraat sona erdikten sonra gerçek kişiye veya görevli kişiye uygulanacak cezalandırma süresinin sona ermesine en az 15 gün, idare, müessese ve teşkilat, keza tüzel kişi oluşturmadan mülkiyetçilik faaliyeti ile uğraşan kişiye uygulanacak cezalandırma süresinin sona ermesine ise en az bir ay kalana kadar işin dökümanlarını bu organın başkanına veya onun yardımcısına, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının görevli kişisi ise bu organın yetkili görevli kişisine teslim eder.
Madde 353. İncelemeye teslim edilene kadar gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatının sona ermesi
Bu Mecellenin 286.maddesi ile belirlenmiş durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatına son verildiği zaman gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını yapan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli şahsı muvafık karar kabul eder , ve bu kararda işin mahiyeti, özeti, bu iş üzere icraata son verilmesinin temelleri not edilir, elkonulmuş malların, nakliye araçlarının, belgelerin ve diğer eşyaların, üzerine hapis konulmuş mülkün sonraki durumu, rehin ve kefilliğin konusu, maddi deliller, kurallarının bozulması hakkında iş üzere masraflar hakkında sorunların çözümü olumlu sonuçlanır. Bu karar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bu gümrük organının başkanı veya onun yardımcısının onayından sonra yürürlük kazanır.

İşin icraatına son verilmesi konusunda kararın sureti, karar yürülük kazandıktan üç gün zarfında hakkında icraat yapılan kişiye, gerçek kişi vefat ettiği takdirde, yahut tüzel kişi feshedildiği takdirde onun temsilcisine veya diğer ilgili kişilere verilir ve gönderilir.


47. FASIL. GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EİLMESİ KONUSUNDA İŞLERİN İNCELENMESİ
Madde 354. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işleri inceleme yetkisi olan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları
Gerçek kişinin sorumluluğa çekildiği durumlarda gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş, görevli kişisi bu işin icraatını yürüten Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından incelenir.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda tüzel ve gerçek kişilerin işi, işin icraatını hangi gümrük organının görevli kişisi yahut hangi gümrük organının bağlılığında olan gümrük kapısının görevli kişisi yapmış ise, bu gümrük organı tarafından incelenir, gerekli olduğu takdirde, gerçek kişi sorumluluğa çekildiği zaman işin icraatını gümrük kapısının görevli kişisi yaptığı durumda, bu gümrük kapısının bağlı olduğu Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi incelemeyi kendi icraatına alabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisinde türetilmiş gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda istenilen işi inceleme için kendi icraatına alabilir, yahut bu amaçla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organına verebilir.
Madde 355. Gümrük kuralarının ihlal edilmesi konusunda işleri incelemek yetkisi olan gümrük organlarının görevli kişileri
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işlere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organı adına, onun yetkili görevli kişileri, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer gümrük organlarının adına ise bu gümrük organlarının başkanları veya onların yardımcıları tarafından incelenir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işleri incelemek yetkisi olan görevli kişileri incelenmek için işin belgelerini kabul ettiği zaman şu sorunları önceden çözer: • Bu işi inceleme onun yetkilerine dahil mi?

 • Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin protokolleri ve diğer belgeleri bu Mecellenin taleplerine uygun mu?

 • İşe son vermek için gerekli nedenler mevcut mu?

 • İşi muhtevası üzere inceleme için iş üzere toplanmış belgeler yeterli mi? Veya iş ilave icraat için geriye iade edilmeli mi dir?

 • İşi incelemeye katılmalı olan kişilere, onun inceleme süresi ve yeri konusunda bilgi verilmiş mi?

 • Cezanın, malların ve nakliye araçlarının değerinin kesilmesi ve onların mümkün olabilecek müsaderesi için önlemler alınmış mıdır?

 • Sorumluluğa çekilen kişinin, onun avukatı veya temsilcisi resmi müracaatları olmuş mudur?


Madde 356. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin ilave icraata iade edilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunu incelemek için kabul edilmiş iş eksik olduğu takdirde veya işin özeti üzere incelemeye mani olan diğer durumlar olduğu takdirde, ilave icraata iade edilir.

İşi inceleyene kadar işin iade edilmesi konusunda karar yazılı biçimde düzenlenir ve ilave icraat yapılması konusunda talimatla Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına veya gümrük organının görevli kişisine gönderilir.


Madde 357. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi inceleme süreleri
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının yetkili görevli kişisi tarafından işin çözümü için gerekli olan belgelerin alındığı günden gerçek kişiler tarafından işlenen gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusundaki dosyası 15 gün süresinde görevli şahıslar ve diğer şahıslar hakkında işe bir ay müddetinde incelenir.

Sorumluluğa çekilen kişiden, onun avukatı veya temsilcisinden işi inceleme tarihinin başka zamana ertelenmesi hakkında resmi rica dahil olur ise, bu maddenin birinci kısmında gösterilen süre, bu işi incelemek yetkisi olan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi tarafından bu Mecellenin 242. madesi ile belirlenmiş gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre cezalandırmanın genel süresi çerçevesinde uzatılabilir.


Madde 358. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi inceleme
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işiı incelemeye başlayarak;

 • İŞ dosyasını kimin incelediğini, hangi işin incelendiğini kimin ve bu Mecelle’nin hangi maddesi esasında sorumluluğa çekildiğini duyurur;

 • Sorumluluğa çekilen kişinin, sorumluluğa çekilen müdürlük; müessese ve teşkilatın başkanının veya onun yardımcısının, onların avukatlarının veya temsilcilerinin gelip gelmemesini, gelmedikleri durumda ise onların gelmeme nedelerini araştırır;

 • Gösterilen kişiler olmadan işi inceleme olanağı veya işi incelemenin ertelenmesi konusunda karar alır;

 • Sorumluluğa çekilen kişinin kimliğini belirler ve diğer kişilerin yetkilerini kontrol eder.

 • İşi incelemeye katılan kişilere onların hak ve görevlerini açıklar;

 • Tercüman çağrılması konusunda sorunu çözer;

 • Sunulmuş itiraz (protesto) ve resmi müracaatları çözüme bağlar.

Bundan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokolü yüksek sesle okur.

Sorumluluğa çekilen kişi, sorumluluğa çekilen tüzel kişinin başkanı veya onun yardımcısı,onların avukatları veya temsilcileri dosyadaki tüm yazılarla tanışmak, dosya üzere kanıt olabilecek eşyaları ve belgeleri sunmak hakına sahip olurlar.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi gümrük kurallarının ihlal edilmesinin yapılması durumlarını inceler, iş üzere kanıtları inceler, sorumluluğa çekilen kişinin, sorumluluğa çekilen müdürlük; müessese ve teşkilatın başkanının veya onun yardımcısının, onların avukatlarının veya temsilcilerinin işin muhtevası üzere ilave açıklamalarını dinler. Gerekli durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi bu Mecelle’nin taleplerine uymakla ekspertiz tayin eder ve diğer hukuki faaliyetleri gerçekleştirir.

Madde 359. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda dosyaları incelemede sorumluluğa çekilen kişinin, sorumluluğa çekilen müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanı’nın veya onun yardımcısının katılması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda dosyayı, sorumluluğa çekilen kişinin, sorumluluğa çekilen müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanının veya onun yardımcısının, onların avukatlarının, yahut temsilcisinin katılması ile incelenir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı sorumluluğa çekilen kişiye yazılı bilgi göndermekle, yahut gösterilen kişiye sunulan veya gönderilen gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda protokolde not almakla işe bakılma yeri ve zamanı hakkında bilgi verir.

Sorumluluğa çekilen kişi, sorumluluğa çekilen müdürlük, müessese ve teşkilatın başkanı veya onun yardımcısı, onların avukatları veya temsilcileri olmadan, gümrük kurallarıın ihlal edilmesi konusunda işi yalnız bu kişiye işi inceleme zamanı ve yeri konusunda zamanında bilgi verilmesine bakmayarak ondan işin incelenmesinin ertelenmesi hakkında resmi müracaat zaman kişinin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin arazisi dışında olması konusunda bilgi olduğu takdirde, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilmeli olan kişi belirlenmediği takdirde ve gümrük kurallarının ihlal edilmesi olgusu uluslararası posta havalelerinde meydana çıkarıldığı durumlarda incelenebilir.
Madde 360. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin incelendiği zaman meydana çıkarılması gereken hususlar
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi incelendiği zaman şunlar meydana çıkarılmalıdır:


 • Sorumluluğa çekilen gerçek kişi veya görevli kişi onun vuku bulmasında suçlu mu?

 • Kişisel sorumluluğa çekilebilir mi?

 • Sorumluluğu hafifletici ve ağırlaştırıcı hususlar mevcut mu?

 • İşin doğru çözümü için önemli olan diğer hususlar var mı?Madde361. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararı
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi (dosyayı) inceleyerek şu kararlardan birini alır:

 1. Cezalandırma konusunda;

 2. İş üzere icraata son verilmesi konusunda;

 3. Gümrük işi alanında suçlar üzere tahkikat başlaması hakkında;

 4. Gümrük işi alanında suçlar ve diğer suçlar üzere dosya açılması konusunda çözümü için, belgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer hukuk emniyet organlarının gönderilmesi hakkında;

 5. İşin ilave icraata iade edilmesi konusunda.

İş üzere icraata son verilmesi konusunda karar, yapılmış gümrük kurallarının ihlal edilmesinin az önemli olması ile ilgili hukuk ihlal eden sorumluluktan muaf tutulduğu zaman, keza hukuk üzere icraatın yapılmasını istisna eden durumlar olduğu takdirde alınır.

Cinayet dosyasının açılması konusunda karar, işi incelemeye hazırlık veya işi inceleme zamanı gümrük işi alanında suçların belirtileri (nişaneleri) meydana çıkarıldığı takdirde alınır.

Gümrük işi alanında suçların ve diğer suçların (nişaneleri) belirtileri olan belgelerin suç dosyası açmadan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer hukuk emniyet organlarına gönderilmesi konusunda karar, muhtevası üzere inceleme için bu belgelerin ilk sorgulama organları veya savcı tarafından talep edildiği, keza ertelenmez sorgulama faaliyetinin yapılması gerekliliği olmadığı durumlarda alınır.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin ilave icraata iade edilmesi konusunda karar, bu Mecellenin 356. maddesinin birinci kısmı ile belirlenmiş durumlarda alınır.

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere kararda şunlar not edilmelidir:


 • Adına karar alınan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının adı;

 • Karar alan görevli kişinin görevi, soyadı, adı, babasının adı;

 • Dosya incelendiği zaman ve yer konusunda bilgi;

 • Eğer belirlenmişse, hakkında dosya incelenen kişi hakkında bilgi;

 • Dosya incelendiği zaman belirlenen durumların yorumu;

 • Yapılmış gümrük kurallarının ihlaline göre bu Mecellenin sorumluluk öngören maddesi;

 • İş üzere alınan karar;

 • Kararla ilgili şikayet verilmesinin süreleri ve kuralı hakkında bilgi.

Kararda elkonulan mallar, nakliye araçları, onların bilgileri ve diğer eşyalar üzerine hapis konulmuş mülk, rehin, kefillik, depozitoya verilmiş tutarlar, maddi kanıtlar ve gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere masraflar konusunda sorunların çözümü belirlenmelidir (yazılmalıdır).

Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere alınan karar, dosyayı incelemiş olan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisince imza atılır.

Karar işin incelenmesi sona erdiği zaman duyurulur.

Kararın sureti, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile belirlenen durumlarda hakkında karar alınan kişiye veya onun temsilcisine karar alındıktan sonraki üç gün zarfında verilmeli veya gönderilmelidir.


Madde 362. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine yardım etmiş neden ve ortamın giderilmesi konusunda öneriler
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi bu tür hukuk ihlalinin yapılmasına yardım eden nedenleri ve ortamı belirtirken bu nedenlerin ve ortamın giderilmesi için önlemler alınması konusunda muvafık devlet organlarına müdürlük; müessese ve teşkilatlara teklifler verir.

Önerilerin alındığı günden bir ay zarfında, devlet organları, tüzel kişiler alınmış öneriler konusunda önerileri veren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisine bilgi vermelidirler.


Madde 363. Mahkemeye iddiaların verilmesi
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının görevli kişisi; iş üzere icrata veya bu işi inceleme zamanı akitlerin hukuka zıt karakteri hakkında esas meydana çıkarır ise, bu tür akitlerin itibarsız sayılması konusunda mahkemeye iddia vermek hakkına sahip olur.

Madde 364. Elkonulmuş mallar, nakliye araçları, onların belgeleri ve diğer eşyalar, rehine bırakılmış mallar ve nakliye araçları, depozitoya verilmiş tutarlar, üzerine hapis konulmuş mülk hakkında önlemler
İş üzere maddi kanıt gibi elkonulmuş mallar, nakliye araçları, onların belgeleri ve diğer eşyalar, keza üzerine hapis konulmuş mülk konusunda sorun çözüldüğü zaman, gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işi inceleyen Azerbaycan cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi bu Mecellenin 323. maddesinin taleplerine uyar.

Mallar ve Nakliye araçları değerinin ödenilmesinin sağlanılması amacıyla elkonulmuş mallar, nakliye araçları, rehin bırakılmış mallar ve nakliye araçları, üzerine hapis konulmuş mülk konusunda sorun çözülürken, gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işi inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi şunları esas alır(şunlara uyar).

Mallar ve nakliye araçları değerinin ödenilmesinin sağlanılması amacı ile malların, nakliye araçlarının götürülmesi, onların rehine bırakılması veya emlakın üzerine hapis konulması esaslandırılmış olduğunda ödenilmeli olan miktar ödenildikten sonra 2 ay müddetinde bu eşyalar, bu eşyaların götürüldüğü şahsa rehin bırakana veya üzerine hapis konulan emlak, mahsus olduğu şahsa geri iade edilir:

Ödenilmeli olan tutar, ödenildikten sonra bu amaçlarla verilen kefilliğin faaliyeti sona erir. Depozitoya verilmiş tutarlar ise ödenilmeli olan tutarın ödenilmesi için kullanılır. Eğer ödenilmeli olan tutar ödenildikten sonra muvafık biçimde ikaz edilmesine bakmayarak, iki ay zarfında talep edilmezse, bu tür eşyalar geçici koruma anbarlarında yerleştirilir. Ödenilmeli olan tutar ödenilmediği takdirde, para cezasının veya malların ve nakliye araçlarının değerinin ödenilmesi amacı ile elkonulmuş mallar ve nakliye araçları, bırakılmış rehin veya üzerine hapis konulmuş mülk konusunda, keza bu amaçlarla verilmiş kefilliğin icra edilmesi ve depozitoya verilmiş tutarın kullanılması sorunları bu Mecelle ile belirlenmiş kuralda çözülür.

Mallar veya nakliye araçları değerinin ödenilmesinin sağlanılması amacı ile mallar ve nakliye araçlarına elkonulması; onların rehin olarak bırakılması, tutarların depozitoya verilmesi esassız olduğu takdirde bu tür eşyalar ve tutarlar; gösterilen eylemlerin esassız olduğu, belirlendikten sonra, bunların elkonulduğu kişiye, rehin bırakana iade edilir. Muvafık ikaz yapıldıktan sonra iki ay zarfında gösterilen kişler tarafından eşyalar talep edilmediği takdirde, onlar geçici koruma anbarlarında yerleştirilir. Bu durumda aynı eşyalar ikaz yapıldığı günden altı aydan fazla olmayan süreye kadar geçici korunabilir.

Eğer rehinin konusu veya üzerine hapis konulan mülk kişinin mülkiyetinde kalmış ise, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından belirlenmiş; bu eşyaların kullanılması ve talimat verilmesi konusunda tüm yasaklama ve sınırlamalar ödenilmeli olan tutar ödenildikten sonra, yahut rehin veya hapisin esassız olması belirlendikten sonra, kendi geçerliliğini kaybeder.


Madde 365. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi inceleme zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin faaliyet güvenliğinin sağlanılması
Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatını veya bu işi incelemeyi gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi iş üzere bu Mecelle ile belirlenmiş faaliyeti yaptığı zaman Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşler organlarına kişisel güvenliğinin ve huzurun sağlanılması üzere müracaat yapmak hakkı var.

Bu maddenin birinci kısmında gösterilen müracaatı olan Azerbaycan Cumhuriyeti İç İşler organlarının görevli kişisi onun icrasını sağlamalı ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin icraatı veya bu işi inceleme üzere kendi hizmeti görevlerinin yerine getirilmesine zorunlu yöntemle mani olan kişilerin sorumluluğa çekilmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile öngörülen önlemleri almalıdır.


48. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK ORGANININ GÜMRÜK KURALLARININ İHLAL EDİLMESİ HAKKINDA İŞ ÜZERE KARARDAN ŞİKAYET VERİLMESİ
Madde 366. Gerçek kişi ve görevli kişi tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının cezalandırma konusunda kararından şikayet verilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının cezalandırma konusunda kararından bu cezanın ait olduğu tüzel ve gerçek kişi, onun avukatı veya kanuni temsilcisi karar alındığı günden on gün süresinde şikayet verebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının cezalandırmak konusunda kararından Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organına veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin cezalandıran gümrük organının olduğu yer üzere bölge (şehir) Halk mahkemesine şikayet verilebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı tarafından şikayet üzere karar alındığı günden ongün zarfında bu karardan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ceza veren gümrük organının veya şikayeti inceleyen üst gümrük organının olduğu yer üzere bölge (şehir) Halk mahkemesine şikayet verilebilir.

Bu maddede gösterilen süreler mazur nedenlerden dolayı geçerse, bu süreler kararın ait olduğu kişinin, onun avukatının veya temsilcisinin dilekçesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık üst gümrük organı veya mahkeme tarafından bu süreler yenilenebilir.


Madde 367. Azervaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararından idare, müessese ve teşkilatlar, aynı zamanda Tüzel kişi oluşturmadan sahipkarlık faaliyeti ile meşgul olan şahıslar tarafından şikayet verilmesi.
Gümrük kurallarının bozulmasına göre Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının cezalandırma hakkında kararından bu cezalandırmanın ait olduğu idare, müessese ve teşkilat, aynı zamanda tüzel kişi oluşturmadan sahipkarlık faaliyeti ile meşgul olan şahıs, öylecede onların avukatı veya temsilcisi karar alındığı günden 10 gün arzına şikayet verebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının cezalandırma hakkında kararından Azerbaycan cumhuriyeti yukarı gümrük organına şikayet verebilir.

Bu madde ile belirtilmiş müddetler mazeretli olarak geçirildiği zaman kararın ait şahsın onun avukatının veya temsilcisinin dilekçesi ile muvafık surette Azerbaycan Cumhuriyeti, yukarı gümrük organı veya Azerbaycan Cumhuriyeti İktisat Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi) aynı müddetleri yenileyebilir.

Madde 368. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işler üzere diğer kararlardan şikayet verilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraata son verilmesi ve gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda işin (dosyanın) ilave icraata iade edilmesi hakkında kararından gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre sorumluluğa çekilen kişi veya onun avukatı, yahut temsilcisi karar alındığı günden beş gün zarfında Azerbaycan Cumhuriyeti üst gümrük organına şikayet verebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının güm işi alanında suçlar üzere suç dosyasının açılması veya bu tür suçlar ve diğer suçlar üzere suç dosyasının açılması sorununun çözümü için dökümanların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer hukuk emniyet organlarına gönderilmesi konusunda kararlarından Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Mahkemesi Usul kanunu ile belirlenmiş kurala uygun şikayet verilebilir.


Madde 369. Şikayet veya savcının protesi ile ilgili keza nezaret kaidesinde gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş (dosya) üzere kararların azerbaycan cumhuriyeti’nin üst gümrük organı tarafından inceleme
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı hakkında karar alınan kişinin, onun avukatının veya temsilcinin şikayeti, yahut savcının protesi ile ilgili olarak gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş (Dosya) üzere kararları incelediği zaman, keza gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş üzere icraat veya bu işi inceleme zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından kanuna uyulmasına nezaret biçiminde bu işleri (dosyaları) incelediği zaman şu kararlardan birini alır:

 1. Karar değiştirilmez, şikayet ve protez sağlanılmaz;

 2. Kararı fesheder, dosyayı yeniden incelemeye veya ilave icraata iade eder;

 3. Kararı fesheder ve işe son verir;

 4. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama önlemini, sertleştirmek koşulu ile değiştirir;

 5. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama konusunda kararı fesheder ve bu Mecellenin 361. maddesinin birinci kısmının 3. veya 4. fıkraları ile öngörülmüş kararlarından birini alır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organı tarafından bu maddenin birinci kısmının ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkraları ile belirlenmiş durumlarda muvafık karar alınır. Alınmış karar hakkında protez veren savcıya veya şikayette bulunan kişiye, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişileri tarafından gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında iş üzere icraat veya onu inceleme zamanı kanunu uygulamasına nezaret biçiminde incelendiği zaman gösterilen karar alındığı durumlarda ise hakkına gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusuna iş (dosya) üzere karar alınan kişiye yazılı bilgi verilir.
Madde 370. Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama veya iş üzere icraata son verilmesi konusunda kararın feshedilmesi veya değiştirilmesi için nedenler
Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama veya iş üzere icraata son verilmesi hakkında kararın feshedilmesi veya değiştirilmesi için nedenler şunlardır:

 1. İşin icraatı veya işi incelemenin taraf tutmakla ve tam olmaması;

 2. Kararda gösterilen sonuçların işin gerçek durumlarına uygun gelmemesi;

 3. Kararın yetkisiz kişi tarafından alınması veya bu Mecellenin ve idari hukuk ihlalleri konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti kanunun hukuki taleplerinin önemli ölçüde ihlal edilmesi;

 4. Yapılmış faaliyetin ve faaliyetsizliğin doğru yorumlanmaması ve bu Mecelle ile öngörülmüş kınama önleminin uygulanmaması veya doğru uygulanmaması.


Madde 371. Gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusunda iş (dosya) üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararından şikayetin ve savcının protesinin üst gümrük organı tarafından incelenme süreleri
Gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre iş üzere Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının kararından şikayete onun Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organına dahil olduğu günden bir ay zarfında, ilave olarak öğrenmek ve kontrol gerektirmeyen şikayete ise ertelenmeden, fakat şikayetin kabul edildiği günden on beş günden fazla olmadan incelenir.Şikayetin incelenme süresi istisna durumlarda bu organın başkanı veya onun yardımcısı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının bölümü başkanı veya onun yardımcısı tarafından üç aydan fazla olmamakla uzatılabilir. Böyle olduğu takdirde şikayetçiye bu konuda bilgi verilmelidir.

Savcının protesine, onun Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üst gümrük organına dahil olduğu günden sonraki on gün süresinde incelenmelidir.


Madde 372. Şikayeti incelemenin durdurulması için nedenler ve süreler
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları şikayeti inceleme şu durumlarda durdurur:

 1. Eğer, hakkında alınan karardan şikayet yapılmış gümrük kurallarının ihlal edilmesi konusuna işin dökümanları suç dosyasının başlanması veya sorgulaması ile ilgili olarak ilk sorgulama organları tarafından talep edilmiş ise;

 2. Eğer gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında işin dökümanlarına savcı tarafından nezaret biçiminde incelenirse.

Bu maddenin birinci kısmı ile belirlenmiş durumların herhangi birisi olduğu takdirde, şikayeti inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisi şikayeti incelemenin durdurulması konusunda karar alınır ve bu konuda şikayet eden kişiye bilgi verilir.

Şikayeti inceleme, durdurma için nedenler giderildikten sonra şikayeti inceleyen Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının görevli kişisinin kararı üzerine yeniden başlanır.


Madde 373. Şikayet veya protes verilmesinin sonuçları
Şikayet veya protes verilmesi gümrük kurallarının ihlal edilmesine göre kınama hakkında karar istisna olmakla, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının gümrük kurallarının ihlal edilmesi hakkında iş üzere kararının icrasını durdurmaz. Şikayet veya protes verilmesi ikaz biçiminde kınama hakkında kararın icrasını durdurmaz.

Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə