AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusu təsdiq edirəmYüklə 14,19 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü14,19 Kb.
#211
növüDərs
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

FƏNN SİLLABUSU

Təsdiq edirəm_____________________

(kafedra müdiri)

İmza: __________________________

Tarix: _____ ____________ 20___-ci il


KAFEDRA: Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

FƏNNİN ADI:Ədədlər nəzəriyyəsinin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası

SEMESTR: I

I.FƏNN HAQQINDA MƏLUMAT

KOMPYÜTER MƏRKƏZİNDƏKİ KODU:______________

TƏDRİS YÜKÜ (SAAT) CƏMİ: 60

MÜHAZİRƏ:45

SEMİNAR:30

DƏRS GÜNLƏRİ VƏ SAATLARI:

KREDİTİN SAYI:4

II.MÜƏLLİM HAQQINDA MƏLUMAT(adı,soyadı,atasının adı,elmi dərəcəsi,elmi adı):Əfəndi Sadəddin Nəsrəddin oğlu,f.r.e.n

III.FƏNNİN TƏSVİRİ VƏ MƏQSƏDİ:(fənn haqqında qısa məlumat,fənnin tədrisinin məqsədi,fənnin tədrisində tətbiq olunacaq metodlar yazılı sərh olunur.Bu fənni oyrənməklə tələbələr nəyi biləcəkləri,nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir)

FƏNNİN TƏSVİRİ:Ədədlər nəzəriyyəsində tam ədədlərin xassələri oyrənilir.Sadə ədədlərin xassələri,qeyri-müəyyən tənliklərin həlli,verilmiş ədədin sadə ədədlər quvvətlərinin cəmi şəklində göstərilməsi,həqiqi ədədin müəyyən dərəcəli bir cəbri tənliyin həlli ola bilməsi və bir sıra məsələlər ədədələr nəzəriyyəsinda öyrənilir.

KURSUN MƏQSƏDİ:Müasir ədədlər nəzəriyyəsi bir neçə sərbəst nəzəriyyələrə ayrılmlşdır.Ədədlərin analitik nəzəriyyəsi,ədədlərin additiv nəzəriyyəsi,cəbri və transendent ədədlər nəzəriyyəsi və s. ,məqsəd bunların tədrisi metodikasını öyrətməkdir.

seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası prosesində tam ədədlərin xassələrini,sadə ədədlərin xassələrini ədədlərin analitik nəzəriyyəsi və s. öyrənib qazanılan bilikləri praktik işdə tətbiq edə bilmək.ƏLDƏ OLUNAN TƏCRÜBƏ: Bu fənni mənimsədikdə tələbə riyaziyyatın müxtəlif sahələrində qarşısına çıxan məsələlərə riyaziyyatın tədrisində öyrəndiyi bilikləri tətbiq edə biləcək.

DƏRSİN İŞLƏNMƏ FORMASI (TƏDRİSİN FORMA VƏ METODLARI): 1.Mühazirə

2.Mühazirədə yeri gəldikcə sual-cavab aparılması, müzakirə,formasında mövzunun izah olunması,bəzi əsas anlayışların yaranma tarixindən, onların digər riyazi biliklər sistemində vətəbiət elmlərində yeri barədə məlumatlandırma

3.Seminar dərslərində interaktiv üsulla dərslərin aparılması, riyazi sturukturlara aid cədvəl və diaqramların qurulması, test tapşırıqlarının istifadə olunması

YOXLAMA FORMASI: (İmtahan, yoxlama və ya kurs işi, müstəqil işlər necə aparılacaq)


  1. İmatahdan əvvəl məsləhət saatları təşkil olunacaq

  2. İmtahan və aralıq yoxlamalar (kollokviumlar) şifahi, yazılı və ya kompyüterdə test vasitəsi ilə aparılır

  3. Tələbələrin imatahana və aralıq yoxlamalara buraxılması ilə bağlı məsələlər fakültə dekanı tərəfindən həll edilir. İmatahn və aralıq yoxlamalar “Tələbələrin biliyinin çoxballı sistemlə qiymətləndirilməsi” qaydalarına əsasən aparılır

  4. Semestr ərzində hər bir tələbə 5 müstəqil iş yerinə yetirməlidir.Müstəqil işlərin mövzuları fənn üzrə keçirilən mövzuları əhatə edir. Hər bir müstəqil iş 1 balla qiymətləndirilir

IV. ÜMUMİ QAYDALAR:

  1. DAVAMİYYƏT: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə imatahana buraxılmır.

  2. FƏNNİN MƏNİMSƏNİLMƏSİ QAYDASI:

Balların maksimum miqdarı – 100 bal

Semestr ərizndə toplanan maksimum bal – 50 bal  1. Tələbələrin müstəqil işinə görə maksimum – 10 bal

  2. Seminar məşqələlərində fəallığa görə maksimum – 10 bal

  3. Kollokviumların nəticələrinə görə makismum – 30 bal

(Əgər fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutlubsa, onda kollokviumlara görə maksimum 20 bal, kurs işinin hazırlanması və müdafiəsiə görə maksimum – 10bal verilir)

Seminar dərslərində tələbələrin jurnalda ən azı 3(üç) qiymət olduğu halda ona tədrisin bu nüvu (seminar) üzrə ballar hesablanır, əks təqdirdə ona ballar hesablanmır.V. FƏNNİN TƏQVİM PLANI:
Yüklə 14,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə