Azərbaycan tarixi IX sinif Kiçik summativ qiymətləndirmə 4Yüklə 67,36 Kb.
tarix01.05.2020
ölçüsü67,36 Kb.
#102511

Azərbaycan tarixi IX sinif

Kiçik summativ qiymətləndirmə 4


Adı,soyadı:______________________________ tarix:___________________2017-ci il


1.1918-ci il aprelin 27-də AXC parlamenti hansı şərtlərlə hakimiyyəti kommunistlərə təhvil verilməsi haqqında qərar qəbul etdi:

1.Azərbaycanın müstəqilliyi qorunub saxlanılmalı idi

2.Fövqəladə Komissiya və Ali İnqilabı tribunal yaradılmalı idi

3.Yaradılacaq hökümət müvəqqəti orqan olmalı idi

4.Xalq Komissarları Sovetinin sədri N.Nərimanov olmalı idi

a)1,3 b)2, 3 c)1, 4 d)2, 42.1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin verdiyi dekretlərə aid deyil:

a)Ordu və Donanmanın yaradılması

b)Bütün neft mədənləri, zavod və fabriklərin əvvəlki sahiblərinə qaytarılması

c)Bütün zümrələr və milli rütbələrin ləğv edilməsi

d)Bütün mülkədar və vəqf torpaqlarının müsadirə edilməsi

3.Azərbaycan SSR-nin 1921 və 1937-ci illər tarixi üçün səciyyəvidir:

a)Sovet rejiminə qarşı üsyanların baş verməsi

b)Kollektivləşdirmə siyasətinin həyata keçirilməsi

c)Konstitusiyanın qəbul edilməsi

d)Milliləşdirmə ilə bağlı dekretlərin verilməsi

4.1920-ci ildə sovet işğal rejiminə qarşı baş vermiş

üsyanların ardıcıllığını müəyyən edin:
1.Zaqatala 2.Gəncə 3.Lənkəran 4.Qarabağ


5.1837-ci il Quba (A) və 1920-ci il Gəncə (B) üsyanlarını müqayisə et:

1.Sovet işğal rejiminə qarşı baş vermişdir

2.Üsyana rəhbərlik etmək üçün Hərbi Şura yaradılmışdı

3.Komendant üsul idarəsinə qarşı baş vermişdir4.Üsyançıların sayı 10 min nəfərdən çox idi12.1920-ci illərin sonundan həyata keçirilməyə başlayan kollektivləşdirmə siyasətinə görə...
Fərdi kəndli təsərrüfatları tamamilə ləğv edildi

Yüngül və yeyinti sənaye müəssisələri inşa edildi

Kəndlərə xüsusi ərzaq ekspedisiyaları göndərildi

Kolxoz quruculuğu könüllülük prinsipi gözlənilmədən inzibati və zorakı üsullar ilə aparılırdı13.Buraxılmış hadisəni müəyyən edin:


1921

Yeni İqtisadi Siyasətə keçilməsi

Qars

müqaviləsi

?

a)ZSFSR-in yaradılması

b)Azərbaycan SSR-nin ilk konstitusiyasının qəbulu

c)RSFSR ilə Azərbaycan SSR arasında “hərbi-iqtisadi ittifaq” müqaviləsinin bağlanması

d)DQMV-nin yaradılması
14.1929-1930-cu illərdə Naxçıvanı Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı saldı:
a)Şərur-Dərələyəz bölgəsinin Ermənistana verilməsi

b)Naxçıvan MSSR-nin təşkil olunması

c)Ordubad və Zəngilan rayonlarının bəzi kəndləri hesabına yaradılmış Mehri rayonunun Ermənsitana verilməsi

d)Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında imzalanmış Moskva və Qars müqavilələrinin şərtləri


15.Sovet Azərbaycanında mədəni sahədə baş vermiş hadisələri müəyyən edin:
1926 ______

1929______

1937______
A.”Koroğlu” operasının tamaşaya qoyulması

B.Azərbaycan kinostudiyası və radiosunun fəaliyyətə başlaması

C.Ərəb əlifbasının latın əlifbası ilə əvəz olunması


16.1920-ci il sentyabrın 30-da Azərbaycan SSR ilə RSFSR arasında imzalanmış Moskva müqaviləsinin nəticələrinə aid edilə bilməz:
a)Azərbaycanın formal müstəqilliyinə ağır zərbə vuruldu

b)Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi tamamilə əlindən alınmırdı

c)Azərbaycanın xarici ticarət hüququ özündə saxlanılırdı

d)Ölkənin siyasi müstəqilliyi formal xarakter daşıyırıd
6.Azərbaycanda sənayeləşdirmə illərində daha çox üstünlük verilən sahələr:

a)Neft sənayesi və yüngül sənaye

b)Hərbi sənaye və ağır sənaye

c)Əlvan metallurgiya və yeyinti sənayesi

d)Neft sənayesi və elektrik enerjisi istehsalı
7.Göstərilənlər nəticələridir:

1.Azərbaycan kəndində ortabab və varlı kəndli təssərüfatlarının xüsusi çəkisi xeyli artdı

2.Əkin sahələrinin böyük surətlə azalmasının qarşısı alındı

3.Bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatında canlanma yarandı


a)Hərbi kommunizm siyasətinin

b)Kollektivləşdirmənin

c)Yeni İqtisadi Siyasətin

d)Sənayeləşdirmənin


8.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:
1.ZSFSR-in yaradılması

2.Azərbaycan SSR-nin ilk konstitusiyasının qəbulu

3.Naxçıvan MSSR-nin yaradılması

4.SSRİ-nin yaradılması
a)2, 1, 4, 3 b)2, 4, 1, 3 c)1, 2, 3, 4 d)3, 2, 1, 4
9.Moskva və Qars müqavilələrinə görə:

a)Naxçıvanın Azərbaycana məxsusluğu təsdiq olundu

b)Naxçıvan MSSR-nin yaradılması qərara alındı

c)SSRİ-nin yaradılması haqqında bəyanat qəbul olundu

d)Azərbaycanın hərbi, hərbi-dəniz qüvvələri, poçt, teleqraf idarələri Rusiyanın nəzarətinə keçdi
10. Göstərilən illərdə üsyan baş vermiş ərazini müəyyənləşdirin:
1838 1920 1930
a)Şəki (Nuxa) b)Gəncə

c)Qarabağ d)Zaqatala-Car Balakən


11.Ərzaq sapalağına aiddir:
1.Məhsulun çox az hissəsi kəndlinin ixtiyarında qalırdı

2.Yeni İqtisadi Siyasət dövründə tətbiq olundu

3.Məhsulun böyük bir hissəsi dövlətə təhvil verilməli idi

4.Kəndli vergini ödədikdən sonra qalan məhsulundan sərbəst şəkildə istifadə edə, sata bilərdi


a)1, 2 b)2, 3 c)1, 3 d)3, 4

17.Uyğunluğu müəyyən edin :
1.Hərbi kommunizm siyasəti

2.Yeni iqtisadi siyasət
A.Könüllü çanaq rüsumunun qoyulması

B.Ərzaq vergisinin tətbiq olunması

C.Taxıl məhsullarının dövlət inhisarına alınması

D.Ərzaq sapalağının tətbiq olunması

E. Neft komitəsinə xarici şirkətlərlə əlaqə yaratmağa icazə verilməsi

18.Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın:
Hüseyn Cavid , Mikayıl Müşfiq, Salman Mümtaz, .....?
a)Üzeyir Hacıbəyli b)Əhməd Cavad

c)Cavad bəy Şıxlınski d)Nəriman Nərimanov19.Azərbaycan SSR-nin XX əsrin 30-cu illəri tarixinə aid deyil:

a)Bakı ilə Moskva arasında müntəzəm hava uçuşlarının başlanması

b)Bakı-Batum neft kəmərinin bərpası başa çatdırıldı

c)Yeni İqtisadi siyasətdən imtina edilməsi

d)Kütləvi repressiyaların həyata keçirilməsi
20.Azərbaycanda kütləvi repressiya illərində AK(b)P MK-nin birinci katibi idi:

a)Nəriman Nərimanov

b)Mircəfər Bağırov

c)S.Kirovd)S.Orcanikidze

Düzgün cavablar : _______ (______)
Qiymət : _________
Yoxladı: ___________

Yüklə 67,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə