Beylerbeyi hafriyat toprağI,İNŞaat ve yikinti atiklarinin depolanmasi iŞİ İhale sözleşmesiYüklə 19,74 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü19,74 Kb.
#80489

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ATIK LASTİKLERİN, PLASTİK TÜRÜ ATIKLARIN VE TIBBİ ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜM AMAÇLI PİROLİZ veya BENZERİ TESİSİN KURULMASI İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
MADDE 1- TARAFLAR :

Bir taraftan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (İdare) ile diğer taraftan müteşebbis (kendisine ihale yapılan istekli) ……………………… arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akit edilmiştir.MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU:

Ömrünü tamamlamış atık lastiklerin toplanması, taşınması ile diğer plastik türü atıkların ve tıbbi atıkların, piroliz benzeri yöntemlerle sterilizasyonu ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yap-işlet-devret modeli ile tesis kurulması ve tesisin 29 yıllığına işletilmesi işidir.MADDE 3 – TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İdarenin Adresi: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - İncilipınar Mahallesi 3 Nolu Cadde

27090 Şehitkâmil / Gaziantep

Tel No : 0 342 211 12 00 ( 10 Hat )

Faks No : 0 342 211 12 93

E-Posta Adresi (varsa): ihale@gaziantep-bld.gov.tr

3.2. İşleticinin Tebligat Adresi: ………………

Tel No : ………………………..

Faks No : …………………………….

E-Posta Adresi (varsa): ....................................................3.3. Her iki taraf madde 3.1. ve 3.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son

bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

3.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta

veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.3.5. İşleticinin sözleşmeye yazılacak ikametgah adresini, muhtardan alacağı ikametgah senedi ile doğrulaması, sözleşme süresince adresindeki değişiklikleri aynı biçimde İdare’ye bildirmesi zorunludur. Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde, bu durumdan mütevellit bütün yasal sorumluluk işleticiye aittir. İki adrese yapılacak her şekilde (tespit imkansızlığı vs. dahil) tebligatın (Tebligat Yasası’na aykırı olmamak kaydıyla) usulen yapılmış olacağını işletici önceden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- SÖZLEŞME BEDELİ

Bu sözleşmenin 29 (yirmi dokuz) yıllık işletim bedeli …………………. (………………………) dir.MADDE 5- ÖDEME ŞEKLİ

Kiralar, bir yılın bitiminden itibaren aylık olarak ödenecektir. Kira bedelleri her ayın 1’i ile 5’i arasında ödenecektir.MADDE 6 – SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER

Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, nakliye, her türlü işçilik giderleri ve yasal harçlar sözleşme bedeline dahildir.MADDE 7 - VERGİ, RESİM, HARÇLAR ve SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ:

Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan 29 yıllık bedel üzerinden noter kanalıyla

yapılacak sözleşme giderleri, karar ve damga resmi ve gazete ilan bedeli gibi ihale sebebi ile ödenecek tüm masraflar işletmeciye aittir.

MADDE 8 – TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

8.1. KESİN TEMİNAT

Bu işin kesin teminat miktarı 29 (yirmidokuz) yıllık işletim kira ihale bedeli ………………… (………………………) ’nin %6 (altı)’sı; …………………….. (………………………..) ’dir. İşletici bu işe ilişkin olarak …………………… (…………………………) ‘lik kesin teminat vermiştir.

İşletici tarafından verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.

8.2. KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve işleticinin bu işten dolayı İdare’ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan alınan “İlişiksiz Belgesi”nin İdare’ye verilmesinin ardından kesin teminatın tamamı işleticiye iade edilecektir.İşleticinin bu iş nedeniyle İdare’ye ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı işleticiye geri verilir.

9- DİĞER HÜKÜMLER:

a) İşletmeci, işletme akdi süresince veya işletme akdinin sonunda ihale suretiyle almış bulunduğu tesis ile ilgili kira tenzil talebinde bulunamaz. Çünkü bu gibi talepler 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümlerine aykırıdır.

b) İşletmeci tesise yapmış olduğu masraflardan dolayı Belediyemizden hiç bir hak talep etmeyecektir.

c) İşletmeci, işletmenin özelliğine, büyüklüğüne ve kullanış amacına göre yangına karşı her türlü tedbiri almaya, yeterli miktarda kullanıma hazır yangın söndürme cihazı ve malzemesi bulundurmaya mecburdur. İşletmeci ayrıca İdare adına deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı (all risk) sigortası yaptırmak ve sigorta poliçeleri ile her yılın prim ödeme makbuzlarını İdareye ibraz etmekle yükümlüdür. İşletmecinin ihmal ve kusurundan dolayı Belediyemiz herhangi bir zarara uğradığı takdirde, kiracı bu zararı iki katı ile ödemekle yükümlüdür.

e) Teknik şartname ( 17 sayfa) bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.

f) Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümlerine tabidir

g) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 66. Maddesine göre sözleşme Belediye Encümeninin kararı ile başkasına devir edebilir. Ancak, Belediye Encümeni devir yapıp yapmamakta serbesttir. Devir alacaklarda ise ilk ihaledeki şartlar aranır. Ancak, Belediye Encümeninin izni alınmadan kısmen veya tamamen devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve kiracının Kesin Teminatı Belediyemiz veznesine irat kayıt edilir.

h) Yüklenicinin işçileri veya 3. kişiler tarafından İdare aleyhine dava açılması ve bu dava sebebi ile idarece ödeme yapılmak zorunda kalınması halinde, yüklenici idarece yapılan ödemeyi geçen günler faizi ile birlikte iki katı olarak ödemek zorundadır.

ı) İhale süresi sonunda veya işletmecinin kusurundan kaynaklanan sebeplerden dolayı, İdarece sözleşmenin fesih edildiği durumlarda, işletmecinin o tarihe kadar yapmış olduğu tüm yatırımlar ile işletmenin işletilmesi için gerekli alınmış tüm cihazlar, demirbaş malzemeleri ve başka harcamaları ile ilgili herhangi bir talepte bulunamaz. İşletme alanında bulunan işletme binaları, tüm ekipman ve teçhizatlar ile işyerinde kullanılan tüm eşyalar idare adına demirbaş olarak kaydedilecektir.

i) Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.05.2012 tarih ve 1022 Sayılı Kararı ile kurulan komisyonda tespit edilen civar illerden toplanan her ton atık lastik için 2012 yılında 5,00.-TL. + KDV ödeyecektir. Bu bedel her yıl Büyükşehir Belediye Meclisi ve/veya Belediye Encümenince güncellenecektir.

j) Teklif edilen kira bedeli 2012 yılı için geçerlidir. Diğer yılların kira bedelleri her yıl Büyükşehir Belediye Meclisi ve/veya Belediye Encümenince belirlenecek kira artış oranına göre kira artışı yapılacaktır.

1 yılın bitiminde başlayacak olan kira, 2013 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi ve/veya Belediye Encümenince belirlenen kira artış oranı yansıtılarak bulunan bedel üzerinden ödenmeye başlanacaktır.

10- İHTİLAFLARIN HAL MERCİ:

Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar için Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İDARE İHALEYİ ALAN
Dr. Asım GÜZELBEY ………………………………..

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə