Birgə bazalı aerodromların dövlət qeydiyyatına alınması QaydasıYüklə 113,69 Kb.
tarix23.10.2017
ölçüsü113,69 Kb.

“Birgə bazalı aerodromların dövlət

qeydiyyatına alınması Qaydası”na1 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının

dövlət reyestrinin forması
Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası


Format

260x340
Arxa səhifənin sol tərəfi


Aerodrom ____________________________

(adı)Aerodro-mun dərəcəsiAerodromun meteomini-mumu


İstismar olunan HG-nin növüUçuş-enmə zolağı

Aerodro- mun sahibiHava limanı istismarçısımiqdar

örtü-yün növü

enmə-nin maqnit kursu

Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında sənəd______________________________________________________________

(nömrəsi və verilmə tarixi)
Arxa səhifənin sağ tərəfi
Aerodromun yeri ____________________________________________________

____________________________________________________Dövlət qeydiy-yatı haqqında

sənəd

(nömrəsi və veril-mə tarixi)

Aerod-romun istis-

mara bura-xılması (əmrin

nömrə-si və tarixi)


Mülki aerodromların yararlıq normalarına uyğunluğu haqqında sertifikat

Aerodromun ICAO dərəcələri üzrə istismar tələblərinə uyğunluğu haqqında sertifikat

Qeydiy-yat məlu-matların-da

dəyişik-liklərin edilməsi üçün əsas


nöm-rə


verilmə


tari-xi

kim tərə- fin-dən

veri- lib

qüv- vədə

olma

müd-dəti


nöm-rə


veril-mə


tarixi

kim tərə-

findən

verilibqüvvədə

olma


müddəti

Qeydlər:

1. Birgə bazalı aerodromların dövlət reyestrinin vərəqləri nömrələnir, qaytanlanır, DMAA-nın səlahiyyətli orqanında qeyri-məxfi kargüzarlığın aparılmasına görə məsul şəxs tərəfindən təsdiq edilir və onların üzərinə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsvir olunduğu möhür vurulur.

2. Birgə bazalı aerodromların dövlət reyestri DMAA-nın qeyri-məxfi kargüzarlığında qeyd edilir.
_________________

“Birgə bazalı aerodromların dövlət

qeydiyyatına alınması Qaydası”na

2 nömrəli əlavə

Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının

dövlət reyestrində qeydiyyata alınmasına dair ərizənin forması
Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Mülki Aviasiya AdministrasiyasıAerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının

dövlət reyestrində qeydiyyata alınmasına dair
ƏRİZƏ

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________yerləşən


_________________________________________________________məxsus olan

(sahibi və ünvanı)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________istismara verilmiş
___________________________________________________________________

(aerodromun adı)


Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət reyestrinə daxil etməyinizi və ona dövlət qeydiyyatı haqqında sənəd verməyinizi xahiş edirəm.
Aerodrom və istismarçını səciyyələndirən əlavə məlumatlar:

1. Aerodromun dərəcəsi________________________________________

2. Uçuş-enmə zolağı (ölçüləri, qalınlığı, örtüyün növü, hansı növ hava

gəmilərinin istismarı üçün yararlıdır) _______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. İstismarçı və onun ünvanı_____________________________________

_________________ __________________ _______________________

(vəzifəsi) (imzası) (soyadı, adı, atasının adı )


M.Y.
«___»___________________20____il.

Rəy:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________ __________________ _______________________

(vəzifəsi) (imzası) (soyadı, adı, atasının adı )


M.Y.

«___»___________________20____il

“Birgə bazalı aerodromların dövlət

qeydiyyatına alınması Qaydası”na3 nömrəli əlavə
Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının

dövlət reyestrində qeydiyyatı haqqında Sənədin forması
Format

190x145
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA ADMİNİSTRASİYASI

Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının

dövlət reyestrində qeydiyyatı haqqında
Sənəd

№ _____


Aerodrom __________________________________________________________

Aerodromun sinfi ___________________________________________________________________

Aerodromun yeri ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Aerodromun sahibi ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


Sahibin ünvanı ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Bununla təsdiq edilir ki, yuxarıda qeyd edilən aerodrom Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət reyestrinə daxil edilmişdir.

____________________ _______________

(verilmə tarixi) (imza)

M.Y.

Qeyd. Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət reyestrində qeydiyyatı haqqında Sənəd DMAA-nın üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsvir olunduğu möhürü ilə təsdiq edilir.

“Birgə bazalı aerodromların dövlət

qeydiyyatına alınması Qaydası”na

4 nömrəli əlavə
Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının

dövlət reyestrində qeydiyyatı haqqında Sənədin dublikatının verilməsinə

dair ərizənin forması
Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası


Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət reyestrində qeydiyyatı haqqında Sənədin dublikatının verilməsinə dair
ƏRİZƏ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ilə əlaqədar


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________yerləşən

____________________________________________________________məxsus

(sahib və onun ünvanı)

__________________________________________________________________

(aerodromun adı)
“___” _________ 20___ il tarixdə verilmiş Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət reyestrində qeydiyyatı haqqında Sənədin dublikatını verməyinizi xahiş edirəm.

_________________ ___________________ _______________________

(vəzifəsi) (imzası) (soyadı, adı, atasının adı )

M.Y.
"_____" ____________ 20___ il.


Rəy: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ ____________________ ______________________

(vəzifəsi) (imzası) (soyadı, adı, atasının adı)

M.Y.
"______" ____________ 20___ il.

“Birgə bazalı aerodromların dövlət

qeydiyyatına alınması Qaydası”na5 nömrəli əlavə
Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının

dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında ərizənin forması
Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası


Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı

aerodromlarının dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında


ƏRİZƏ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ilə əlaqədar


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________yerləşən

_____________________________________________________________məxsus

(sahib və onun ünvanı)

_____________________________________ Azərbaycan Respublikasının birgə

(aerodromun adı)

bazalı aerodromlarının dövlət reyestrindən çıxarmağınızı xahiş edirəm.

“___” _________ 20____ il tarixdə verilmiş dövlət qeydiyyatı haqqında

Sənəd.
_________________ ___________________ _______________________

(vəzifəsi) (imzası) (soyadı, adı, atasının adı )

M.Y.
"__" ____________ 20__ il.
Rəy: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________ ____________________ _______________________

(vəzifəsi) (imzası) (soyadı, adı, atasının adı)

M.Y.
"__" ____________ 20__ il.

“Birgə bazalı aerodromların dövlət

qeydiyyatına alınması Qaydası”na

6 nömrəli əlavə
Aerodromun birgə bazalı aerodromların

dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında
Sənədin forması
Format

190x145


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA ADMİNİSTRASİYASI


Aerodromun birgə bazalı aerodromların

dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında


Sənəd

№ __________

Aerodrom ___________________________________________________________________
Aerodromun sinfi ___________________________________________________________________
Aerodromun yeri ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Aerodromun sahibi ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Sahibin ünvanı ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


Bununla təsdiq edilir ki, yuxarıda qeyd olunan aerodrom Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət reyestrindən çıxarılmışdır.

____________________ _______________

(verilmə tarixi) (imza)

M.Y.Qeyd. Aerodromun Azərbaycan Respublikasının birgə bazalı aerodromlarının dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında sənəd DMAA-nın üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsvir olunduğu möhürü ilə təsdiq edilir.

Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Elektron xidmət növlərinin Sİyahisi
LegalDB.nsf -> İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Ali baza təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə

Yüklə 113,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə